Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen quang minh 16/01/2019 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

199,7 + 177,9 - 22,25

= 377,6 - 22,25

= 355,35

85,23 + 1,236 x 5

= 85,23 + 6,18

= 91,41

287,4 x 2 : 5

= 574,8 : 5

= 114,96

899,5 - 5,555 - 25,8

= 893,945 - 25,8

= 868,145

              chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
nhokchinsu 4 16/01/2019 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

=355,35

= 91,41

=114,96

=868,145

Đọc tiếp...
Cherry Blossom 26/10/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là :

42 x 2 = 84

\(0,75=\frac{3}{4}\)

Ta có sơ đồ :

Số bé   |____|____|____|                     Tổng là 84

Số lớn |____|____|____|____|

Giá trị 1 phần là :

84 : ( 3 + 4 ) = 12

Số bé là :

12 x 3 = 36

Số lớn là :

12 x 4 = 48

Đáp số : Số bé : 36 .

             Số lớn : 48 .

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 26/10/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là :

42 x 2 = 84

\(0,75=\frac{75}{100}=\frac{3}{4}\).

Ta có sơ đồ :

Số bé   !____!____!____!                      Tổng là 84

Số lớn !____!____!____!____!

Giá trị 1 phần là :

84 : ( 3 + 4 ) = 12

Số bé là :

12 x 3 = 36

Số lớn là :

12 x 4 = 48

Đáp số : Số bé : 36 .

             Số lớn : 48 .

Chăm ngoan , học giỏi nhé em !

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26/10/2017 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

 0,75 = 3/4

   Tổng hai số :

   42 . 2 = 84

   Tổng số phần bằng nhau :

  3 + 4 = 7 ( phần )

 Giá trị 1 phần :

  84 : 7 = 12 

 Số lớn :

  12 . 4 = 48

 Số bé :

  12 . 3 = 36

đ/s : ...

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 07/11/2014 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

a 3,52m

b 0,95km2

Đọc tiếp...
☘️ Nguyễn ❤ Gia ❤ Linh ♐️ 11/01/2019 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

a) 3,52m

b) 0,95km2

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Ý 10/01/2019 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

câu a =3,52m

câu b =0,95

Đọc tiếp...
Bạch Dương 03/01/2019 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

x : 0,625 + x : 0,375 = 123456789

x . 625 + x . 375 = 123456789

x . ( 625 + 375 ) =123456789

x . 1000 = 123456789

x = 123456,789

Đọc tiếp...
trần anh tuấn 03/01/2019 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

x:0,625+x:0,375=123456789

x:(0,625+0,375)=123456789

x:1=123456789

x=123456789x1

x=123456789

Đọc tiếp...
Cao Trí Nhạt 03/01/2019 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

x : 0,625 + x : 0,375   = 123456789

x . \(\frac{5}{8}\) + x .  \(\frac{3}{8}\) = 123456789

x . \(\left(\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\right)\) = 123456789

x . 1                           = 123456789

x                                = 123456789

Đọc tiếp...
Trương Hoài An 22/08/2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

\(C.\frac{5}{100}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Như Quynh 22/08/2015 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

các bạn đều trả lời đúng cho mình nên mình ấn cho mỗi bạn 1 cái đúng(bởi vì mình có nhìu nick mà

Đọc tiếp...
Phạm Văn Đàn 03/01/2019 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

C . \(\frac{5}{100}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh A 20/10/2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Ta viết được các số : 10.23 ; 10.32 ; 12.03 ; 12.30 ; 13.02 ; 13.20 ; 23.10 ; 23.01 ; 20.31 ; 20.13 ; 21.30 ; 21.31 ; 31.20 ; 31.02 ; 30.21 ; 30.12 ; 32.10 ; 32.01

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 03/01/2019 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

có 4 cách chọn chữ số hàng phần trăm

có 3 cách chọn chữ số hàng phần chục

có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị

có 3 cách chọn chữ sô hàng chục

có tất cả số số là: 4x3x4x3= 144 số

đ/s:..

k mk nhóe, chỗ nào sai chỉ mk nhoa

Đọc tiếp...
Origami Tobichi 31/12/2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

10,23; 10,32; 20,13; 20,31; 30,12; 30,21; 12,03; 12,30; 13,02; 13,20; 21,03; 21,30;...

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23/07/2015 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn chữ số ở phần nguyên.

Có 3 cách chọn chữ số hàng phần chục.

Có 2 cách chọn chữ số hàng phần trăm

Có 1 cách chọn chữ số hàng phần nghìn.

Vậy lập được tất cả số số là :

\(4\times3\times2\times1=24\) (số)

Đọc tiếp...
VŨ ĐỨC TÂM 26/11/2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

24 số .

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trang 28/12/2018 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

có 24 số nhé bạn Đặng Thị Ngọc Linh

Đọc tiếp...
Người Yêu Môn Toán 10/12/2014 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a,b.

Ta có: a+b=5,79 (1)

Lại có :9a+5b=33,87 => 4a +5a+5b = 33,87

                            <=> 4a+ 5x(a+b)=33,87 (2)

Thay (1) vào (2) ta có : 4a+ 5x5,79=33,87

                              <=> 4a+28,95=33,87

                              <=> 4a=33,87-28,95 =4,92

 => a=4,92:4=1,23

      b=5,79-1,2075=4,56

Đọc tiếp...
buituanhung 13/12/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

tôi đang cần gấp

Đọc tiếp...
buituanhung 13/12/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
người yeu môn toán ơi có thể giải thích hộ bài này mà cậu làm ko ?
Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 20/01/2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Ti so la: 1/10

Hieu so phan bang nhau:

10-1=9 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

28,89/9=3,21

So lon:

3,21*10=32,1

Dap so: 32,1

Đọc tiếp...
Thao Nguyen 26/01/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Milk cũng có cách làm như 2 bạn đầu và ra kết quả là 32 , 1.

Đúng 100% đó nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hiểu Nghi 20/01/2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Ti so la: 1/10

Hieu so phan bang nhau:

10-1=9 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

28,89/9=3,21

So lon:

3,21*10=32,1

Dap so: 32,1

Đọc tiếp...
Thư Bùi Anh 21/09/2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

- Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân bé nhất là: 01.
- Số thập phân có 2 chữ số lớn nhất ở phần thập phân là 99.
- Từ 01 đến 99 có 99 số.
- Vậy có tất cả 99 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 24 và bé hơn 25
 

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lộc 20/08/2017 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

- Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân bé nhất là: 01.

- Số thập phân có 2 chữ số lớn nhất ở phần thập phân là 99.

- Từ 01 đến 99 có 99 số.

- Vậy có tất cả 99 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 24 và bé hơn 25

Đọc tiếp...
nguyen tien dung 26/09/2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật dài 1,6dm, rộng 1,4dm, cao 9cm. Trả lời: Số khối lập phương nhỏ dùng để xếp là khối.

Đọc tiếp...
Lăng Sóc 17/12/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

may được nhiều nhất số bộ quần áo là

429,5:2,8=153,3(bộ quần áo) thừa 0,26m

Đáp số:153,3 bộ quần áo(thừa 0,26m vải)

Đọc tiếp...
junpham2018 17/12/2018 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

số bộ quần áo may từ 429.5m vải là:

429.5:2.8=153(bộ)dư 1.1m vải

đáp số tự làm

Đọc tiếp...
Pham Ngoc Khương 17/12/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

bạn ơi nếu là số thập phân thì 8*(4,5/3,42) xấp xỉ 10,53

Đọc tiếp...
fairy tail 17/12/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

tìm ra số thập phân cơ

Đọc tiếp...
C_T_N_A 17/12/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

10,52 

hok tốt

Đọc tiếp...
Vu Huyen Thuong 10/12/2014 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là:329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:227,2:5=45,5

Số thứ hai là:102,1-45,5=56,6

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 26/08/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là :

   329,3 - 102,1 = 227,2 

Số thứ nhất là :

  227,2 : 5 = 45,5 

Số thứ hai là :

  102,1 - 45,5 = 56,6

          Đ/s : STN : 45,5

                  STH : 56,6

Đọc tiếp...
Hz Playku 06/12/2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

   giai 

5 lan so hang truoc la

329,3-102,1=227,2

so thu 1 la

227,2 : 5= 45,44

so thu 2 la

102,1-45,44=56,66

      d/s so thu 1 :45,44

            so thu 2 : 56,66

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 26/07/2015 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

khi dịch dấu phẩy của số A sang trái một chữ số ta được số  B thì số A gấp 10 lần số B

số A 10 phần

số B 1 phần

tổng số phần bằng nhau là

10+1=11(phần)

số A là

22,121 : 11 x 10 =22,11

ĐS:22,11

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 26/07/2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

khi dịch dấu phẩy của số A ta được số B thì số A gấp 10 lần số B

số A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

số B |---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1=11(phần)

số A là

22,121:11 x 10=20,11

ĐS:20,11

Đọc tiếp...
Hà Khánh Linh 02/07/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

đáp án là 22,11

Đọc tiếp...
➻❥❤💢ℬσɳ Ňɠυүễɳ💢 ❤࿐ 14/12/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

0,098 : 098 = 0,001

1 : 3 = 0,333333333333333

6578:098= 67,122

0928:0987= 0,940

Đọc tiếp...
Lê Hải Anh 14/12/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

0,940

hok tốt 

nha ^_^

░░░░░░░░░░░░▄▄

░░░░░░░░░░█░░░█

███████▄▄█░░░░░██████▄

▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█

▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█

▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█

▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█

▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█

▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█

██████▀░░░░▀▀██████▀

Đọc tiếp...
trần như 09/06/2015 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số đó là A và B

theo bài ra, ta có:

A + B = 15,83          (1)

A x 10 - B = 0,12 

10A - B = 0,12           (2)

Lấy (1) - (2)

A + B = 15,83

10A - B = 0,12

----------------------------

11A = 15,95

=> A = 15,95 : 11 = 1,45

theo (1) có:

A + B = 15,83  

=> 1,45 + B = 15,83

=> B = 15,83 - 1,45 = 14,38

Vậy số bé là: 1,45

số lớn là 14,38

Đọc tiếp...
trần như 10/06/2015 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

mk nhầm, sửa lại

gọi 2 số đó là A và B

theo bài ra, ta có:

A + B = 15,83          (1)

A x 10 - B = 0,12 

10A - B = 0,12           (2)

Lấy (1) + (2)

A + B = 15,83

10A - B = 0,12

----------------------------

11A = 15,95

=> A = 15,95 : 11 = 1,45

theo (1) có:

A + B = 15,83  

=> 1,45 + B = 15,83

=> B = 15,83 - 1,45 = 14,38

Vậy số bé là: 1,45

số lớn là 14,38

Đọc tiếp...
nguyen tien dung 27/02/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số đó là A và B

theo bài ra, ta có:

A + B = 15,83 ﴾1﴿

A x 10 ‐ B = 0,12

10A ‐ B = 0,12 ﴾2﴿

Lấy ﴾1﴿ + ﴾2﴿

A + B = 15,83

10A ‐ B = 0,12

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11A = 15,95 =>

A = 15,95 : 11 = 1,45

theo ﴾1﴿ có: A + B = 15,83

=> 1,45 + B = 15,83 =>

B = 15,83 ‐ 1,45 = 14,38

Vậy số bé là: 1,45

số lớn là 14,38

k nha, ai k mik mik k lại cho

Đọc tiếp...
kazuto kiriyaga 25/12/2016 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

2,8 kg:35 l

12 kg:.....l?

12kg cân nặng là:

35:2,8x12=150(kg)

D/S:150 kg

bạn nhé!

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/12/2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

1 lít dầu cân nặng :

  2,8 : 35 = 0,08 ( kg )

Số lít dầu có nếu nó nặng 12 kg :

 12 : 0,08 = 150 ( l )

đ/s : 150 l

Đọc tiếp...
Do Quang Duy 03/01/2017 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

35 lít nặng 2,8 kg

?   lít nặng 12 kg

12 kg gấp 2,8 kg số lần là

12 / 2,8 = \(\frac{30}{7}\)(lần)

Cần số lít dầu để nặng 12 kg là :

35 * \(\frac{30}{7}\)= 150 (lít)

Đáp số : 150 lít

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: