Giúp tôi giải toán


Miranda 15/05/2017 lúc 09:27

CM: có 2^10 = 1024 

=> 2^100 = (2^10)^10 = 1024^10 = (1000 + 24)^10 = 

= 1000^10 + ... (10Ck).1000^k.24^(10-k) .. + 24^10 
<<với (k = 1,2,..9)>> 

có thể cm tổng của các (10Ck).1000^k.24^(10-k) < 1000^10 

<<khai triển tường minh tổ hợp và đánh giá theo số hạng lớn nhất, có lẻ ko cần thiết cm dài dòng>> 

=> số chữ số của 2^100 = số chữ số của 1000^10 = 10^30 

=> có 31 chữ số (trong 10^30 có: 1 chữ số 1 và 30 chữ số 0) 
BR: 
bạn có máy Casio không?? 

------------------ 
Lí thuyết nè: 
1) n = a . 10^m (với a là số nhỏ hơn 10, m là số tự nhiên) 
thì n có m + 1 chữ số 

Nói cách khác 
2) nếu m là phần nguyên của log (n) 
thì số n có m + 1 chữ số 

-------- 
Vậy quá đơn giản rồi 
log(2^100) = 100 log(2) = 30.1029996 có phần nguyên là 30 

Vậy số 2^100 có 30 + 1 = 31 chữ số 
vinawind: 
ta có: 2¹ºº > 1000¹º 

lại có: 2¹ºº < 1100¹º < 120^5.100¹º 
⇒ 2¹ºº < (150².12).100¹º.10^5 < (225.12).10².100¹º.10^5 
⇒ 2¹ºº < 3000.100².10².100¹ºº = 3.10³º 
⇒ 10³º < 2¹ºº < 3.10³º 
===================== 
chào bạn tđh.... cám ơn bạn đã nhắc nhở.... 
bài of bạn đúng sai thì tôi ko muốn bàn... cái đó đã đc bác hung t sử lý... 
còn bài of tôi thì có đôi chút nhầm lẫn.... lúc đó tôi ko có nhiều thời gian cho vụ này lắm.. vẫn cách trên nhưng tôi chỉnh lại như sau.. 
=============================== 
lại có: 2¹ºº < 1100¹º (2^10 = 1024 < 1100) 
⇒ 1100¹º < 130^5.100¹º ...(11² = 121 < 130) 
⇒ 130^5.100¹º < (170².13).100¹º.10^5 (13² = 169 < 170) 
⇒(170².13).100¹º.10^5 < (300.12).10².100¹º.10^5 (17² = 2289 < 300) 
⇒ 2¹ºº < 4000.100².10².100¹ºº = 4.10³º 
⇒ 10³º < 2¹ºº < 4.10³º

Miranda 15/05/2017 lúc 09:28

31 chữ số vì 
2^100 = (2^10)^10 = 1024^10 = (1000 + 24)^10 = 

= 1000^10 + ... (10Ck).1000^k.24^(10-k) .. + 24^10 
<<với (k = 1,2,..9)>> 

có thể cm tổng của các (10Ck).1000^k.24^(10-k) < 1000^10 

<<khai triển tường minh tổ hợp và đánh giá theo số hạng lớn nhất, có lẻ ko cần thiết cm dài dòng>> 

=> số chữ số của 2^100 = số chữ số của 1000^10 = 10^30 

=> có 31 chữ số (trong 10^30 có: 1 chữ số 1 và 30 chữ số 0)

lan anh le 12/05/2017 lúc 08:27

A=2,1044877805.....[số vô hạn ko tuần hoàn]

B=303,9072[số thập phân]

C=151,23[số thập phân]

D=0,08[số thập phân]

E=1613508,906[[số thập phân vô hạn tuần hoàn]

Nếu câu trả lời của mình đúng hãy click để nhé

Võ Thị Huyền Linh 12/05/2017 lúc 09:00

A=2,104....

B=303,9072

C=151,23

D=0,08

E=1613508,90569

Nguyễn Bảo Nhiên 12/05/2017 lúc 08:28

A. 2,104...
B. 303,9072
C.151,23
D. 0,08
E. 1613508,906
Có lẽ số hơi nhiều, cho mik nha

Edogawa Conan 22/04/2017 lúc 21:29

Theo đề ta có:

15,76+A8,44+A=23⟺47,28+3A=16,88+2A⟺A=−30,4
 

Phạm Hữu Thái 23/05 lúc 20:20

Trong 1 buổi cắm trại số nhi đồng bằng 1/5 số thiếu niên.kì dòng điện chỉ có 150 bản thiếu niên  tham hia thì nhi đồng bằng 1/2 thiếu niên còn lại.Hỏi số bao nhiêu nhi đồng thiếu niên ?

NGUYỄN NGỌC LAN 13/01/2015 lúc 14:50

hiệu của 2 tổng là : 2909 - 2022,95 = 886.05 ( đây là 99 lần số thập phân )

vậy số thập phân là : 886,05 : 99 = 8,95

số tự nhiên là : 2022,95 - 8,95 = 2014

ĐÁP SỐ : 8,95 và 2014

le thi mai quynh 12/02/2017 lúc 08:04

cam on nhe

Nguyễn Tiến Phúc 19/04/2015 lúc 20:18

Ta thấy: Khi chuyển dấu phẩy 1 STP sang trái 2 hàng thì số đó giảm đi 100 lần.

Vậy  41,085 chiếm số phần số cần tìm là:

          100 - 1 = 99 (phần)

Vậy số cần tìm là:

          41,085 : 99 . 100 = 41,5

                  Đáp số: 41,5

Nếu sai thì nhờ mọi người sửa giúp còn nếu đúng thì cho xin 1 like nhé !!!

                                          Thanks nhiều !!!

Nguyễn Lương Bảo Tiên 03/12/2014 lúc 20:48

Đổi 0,6 = 3/5

Hiệu số phần bằng nhau là 5 - 3 = 2 ( phần )

Số lớn là 0,6 : 2 x 5 = 1,5

Số bé là 0,6 : 2 x 3 = 0,9

Kẻ Lạnh Lùng 08/02/2017 lúc 16:09

đổi 0,75 = 3/4

số bé là :

0,75 : ( 4 - 3 ) x 3 = 2,25

                  Đáp số : 2,25

nguyễn bá túc 08/02/2017 lúc 16:18

đổi:0,75=\(\frac{3}{4}\)

theo bài ra ta có sơ đồ:

số lớn 4 phân số bé 3 phần

số lớn:!-----!-----!-----!-----!   hiệu 0,75

số bé:!-----!-----!------!

hiệu số phần số lớn và số bé là:

4-3=1(phần)

số bé đó sẽ là:

0,75:1x3=2,25

đáp số:2,25

FC Noo Phước Thịnh 08/02/2017 lúc 16:13

Số bé = \(\frac{3}{4}\)Số lớn

     Hiệu số phần bằng nhau là :

      4 - 3 = 1 ( phần )

     Số bé là : 

       0.75 : 1 x 3 = 2.25

           Đ/s : 2.25

Tiểu thư họ Vũ 08/02/2017 lúc 14:34

3,6 x 22,65 = 81,54

Nhớ tk cho mk nha!

Bùi Quỳnh Hương 12/02/2017 lúc 21:17

là 81.54 bạn nhé !

Những người bạn dũng cảm 08/02/2017 lúc 14:36

3,6 x 22,65 =81,54 k nha, năn nỉ đó.

Bá Tước Dracula 08/02/2017 lúc 14:20

Ta có

ab,cd = abc,d x 10 = ab,cd + 113,31

ab,cd x 10 = ab,cd + 113,31

ab,cd x 9 = 113,31

ab,cd = 113,31 : 9

ab,cd = 12,59

số đó là 12,59

Đan Lê 10/02/2017 lúc 19:44

12,59 đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn đó bạn

Kamisama Hajimeshita 09/02/2017 lúc 14:08

cảm ơn các bạn nha

Chi Katy 18/01/2017 lúc 19:01

\(\frac{3}{40}\)\(\frac{3x25}{4x40}\)=\(\frac{75}{1000}\)= 0, 075

Sakura 18/01/2017 lúc 19:01

Đổi: 

3/40 = 3 : 40 = 0,075

ĐS: 0,075

Bùi Quỳnh Hương 12/02/2017 lúc 21:20

0.075 nhé !

Kunzy Nguyễn 20/07/2015 lúc 20:31

Ta có : STN + STP = 1994,34

STP X 100 = STN - 748

STN = STP X 100 + 748 

STP X 100 + 748 + STP = 1994,34

STP X 101 + 748 = 1994,34

STP X 101 = 1994,34 - 748

STP X 101 = 1246,34

STP = 1246,34 : 101 

STP = 12,34 

 Vậy nó là 12,34

SKTS_BFON 15/01/2017 lúc 13:33

12,36  x 12,65 x 233,56 

= 156,365 x 233,56

=36518,04024

Lisingo Samika 15/01/2017 lúc 13:34

= 36518.04024

Phương Otaku 15/01/2017 lúc 13:30

= 36518.04024

Lê Duy Khang 21/02/2015 lúc 13:45

Chuyển dẫu phẩy của số thập phân đó sang phải 1 hàng được số B. Vậy B gấp 10 lần A.

Chuyển dẫu phẩy của số thập phân đó sang trái 1 hàng được số C.Vậy  C bằng 1/10 của A . Hay C = 1/100 của B

Biết B – C = 957,231. Ta có sơ đồ :

Số A:   |-----|

Số B:   |-|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Số C:   |-|< ------------------957,231---------------------- >

Số C là :  957,231 : ( 100 -1)  = 9,669

Số A là : 96,69

nguyễn tuấn anh 24/02/2015 lúc 14:39

chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng được số B=>B = 10 x A (1)

chuyển dấu phẩy của số A  sang trái 1 hàng được số C=>C = 0,1 x A (2)

ta có : B - C = 957,231 (3)

thay (1) và (2) vào (3) được 10xA-0,1xA=957,231

                                        (10-0,1)xA=957,231

                                          9,9xA=957,231

                                          A=957,231:9,9

                                         A=96,69

thu 22/02/2015 lúc 20:40

5 hoac 100 thoi chu may ma cung hoi

 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: