Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hải Nam 20 tháng 6 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(1,2+1,5+1,8+...+6,6+6,9\)

Số số hạng \(\left(6,9-1,2\right)\div0,3+1=20\)

Tổng: \(\left(6,9+1,2\right)\times20\div2=81\)

Đáp số \(81\)

Học tốt 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nhi > 8 tháng 6 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Tìm một số thập phân thích hợp:

   0,3 < ..... < 0,4

Đó là các số thập phân có thể lớn hơn 0,3 và nhỏ hơn 0,4 :

Vd : 0,3 < 0,31 ; 0,32 ; 0,33 ... < 0,4

Đọc tiếp...
Vũ Khánh Linh 23 tháng 6 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Đổi: 0,3= 0,30; 0,300; 0,3000;.....

        0,4=0,40; 0,400; 0,4000;....

Giữa các số đó có rất nhiều các số như: 0,31; 0,301; 0,3001; 0,41; 0,442; 0,4444,..,

Khi cho thêm số 0 vào phần thập phân thì số đó vẫn bằng số ban đầu. Chúng ta có thể thay thế các số đó bằng các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Ngân 8 tháng 6 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

noi chung la rat rat nhieu so

Đọc tiếp...
Xyz CTV 9 tháng 5 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

B = \(\frac{8}{9}+\frac{24}{25}+\frac{48}{49}+...+\frac{200.202}{201^2}=\left(1-\frac{1}{3^2}\right)+\left(1-\frac{1}{5^2}\right)+\left(1-\frac{1}{7^2}\right)+...+\left(1-\frac{1}{201^2}\right)\)

\(=\left(1+1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

 \(=100-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

Ta có Đặt \(C=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+....+\frac{1}{201^2}\)\

\(< \frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{199.201}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+...+\frac{2}{199.201}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{199}-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}.\frac{200}{201}=\frac{100}{201}< \frac{1}{2}\)

=> C < 1/2

=> B > 100 - 1/2

=> B > 99,5

Đọc tiếp...

Bài 1. Một thùng nước hình hộp chữ nhật có số đo 2 cạnh đáy của thùng là 40cm và 30cm. Nước đang chứa  chiều cao thùng. Nay người ta đổ thêm vào thùng 12 lít nước nên mực nước lúc này trong thùng cao hơn chiều cao của thùng là 3cm. Tìm chiều cao  thùng ?

Bài 2. Dùng một số hình lập phương có kích thước bằng nhau để ghép thành hình lập phương lớn hơn.  Hỏi cần dùng ít nhất là bao nhiêu hình lập phương bé ?

Bài 3. Nếu ba kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) của hình hộp chữ nhật được tăng lên 11 lần thì thể tích của hình hộp đó tăng lên bao nhiêu lần ?

Bài 4 Nếu ba kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) của hình hộp chữ nhật  tăng lên 10%  thì thể tích của hình hộp đó tăng lên bao nhiêu phần trăm ?

Bài 5. Một hình lập phương có diện tích toàn phần bằng  294dm2. Hãy tìm thể tích của hình lập phương đó.    

Bài 6. Có hai hình hộp chữ nhật, hình hộp chữ nhật thứ nhất có thể tích 234m3. Hình hộp chữ nhật thứ hai có chiều dài và chiều rộng đều bằng 2 lần  chiều dài và chiều rộng của hình hộp thứ nhất, còn chiều cao thì bằng chiều cao của hình hộp thứ nhất. Hỏi thể tích hình hộp thứ hai bằng bao nhiêu ?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
★·.·´¯`·.·★Áɕ❦զմỷ★·.·´¯`·.·★ 29 tháng 4 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Bài 5. Một hình lập phương có diện tích toàn phần bằng  294dm2. Hãy tìm thể tích của hình lập phương đó.    

diện tích 1 mặt là :

 294 : 6 = 49 (dm2)

vì đây là hình lập phương nên chỉ có 7 x 7 = 49 nên 1 cạnh là 7 dm

thể tích của hình lập phương đó là :

7 x 7 x 7 = 343 (dm3)

Đọc tiếp...
★·.·´¯`·.·★Áɕ❦զմỷ★·.·´¯`·.·★ 29 tháng 4 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Bài 2. Dùng một số hình lập phương có kích thước bằng nhau để ghép thành hình lập phương lớn hơn.  Hỏi cần dùng ít nhất là bao nhiêu hình lập phương bé ?

 hình lập phương nhỏ có kích thước là : a x a x a 

khối hình lập phương lớn hơn nhỏ nhất chỉ có thể có kích thước là : 2a x 2a x 2a = 8a

thế thì cần 8 hình bé

Đọc tiếp...
☆MĭηɦღAηɦ❄ 26 tháng 4 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

\(T=\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}-...-\frac{1}{3^{100}}\)

\(\frac{1}{3^2}.T=\frac{1}{3^4}-\frac{1}{3^6}+\frac{1}{3^8}-...-\frac{1}{3^{102}}\)

\(\frac{1}{9}T+T=\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^{102}}\)

\(\frac{10}{9}T=\frac{1}{9}-\frac{1}{3^{102}}\Rightarrow T=\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{3^{102}}\right).\frac{9}{10}=\frac{1}{10}-\frac{1}{3^{100}.10}< \frac{1}{10}=0,1\)

Vậy \(T< 0,1\)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 9 tháng 11 2019 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}=4,857\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Như 13 tháng 4 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm
4,857 nha bn
Đọc tiếp...
mai phuong thuy 9 tháng 11 2019 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}\)= 4,857

Đọc tiếp...
๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ(HỘI HỌC HÀNH) 9 tháng 11 2019 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là x

x:5-32,5=41,72

x:5=74,22

x=74,22x5

x=371,1

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜG¡η❉«⇠ 9 tháng 11 2019 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a.

Theo đề ra,ta có:

(a:5)-32,5=41,72

=> a:5=41,72+32,5

=> a:5=74,25

=>a=74,25x5

=>a=371,25

Vậy số đó là 371,25

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Như 13 tháng 4 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm
0,45km=45dam nha bn
Đọc tiếp...
mai phuong thuy 7 tháng 11 2019 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

0,45km= 45 dam

Đọc tiếp...
nguyendinhly 6 tháng 11 2019 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Đình Nhật Quang 1 tháng 11 2019 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Cân nặng của 25l dầu hỏa là:

25 * 0,8 = 20 ( kg )

cân nặng của can dầu hỏa đó là:

20 + 2,5 = 22,5 ( kg )

Đ/S: 22,5 kg

# chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
๖ۣۜĐiệp❀..๖ۣۜ.. 1 tháng 11 2019 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Giải

25 lít dầu hỏa nặng là

 0,8 x 25 = 20 ( kg )

Can dầu hỏa đó nặng là : 

20 + 2,5 = 22,5 ( kg )

   đáp số:...

Đọc tiếp...
Trần Tú Linh 1 tháng 11 2019 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

25 lít dầu nặng số kg là: 0.8 x 25 = 20 mà can rỗng nặng 2.5 kg => Can dầu hỏa đó nặng số kg là: 20 + 2.5 = 22.5 (kg)

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 28 tháng 10 2019 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

1-viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5,8m=....58....dm                                                                                                         4,25m=...42,5...dm

    4,9m=..490.......cm                                                                                                         0,13m=...13.......cm

    8,3kg=.....8300....g                                                                                                           7,189kg=...71,89.....hg

b) 7,8m2=...780....dm2                                                                                                       7,8ha=......78000....m2

    9,05dm2=.....90500...mm2                                                                                                 9,05dam2=....905......m2

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 28 tháng 10 2019 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

1.

a) 5,8 m = 58 dm

4,9 m = 490 cm

8,3 kg = 8300 g

4,25 m = 42,5 dm

0,13 m = 13 cm

7,189 kg = 71,89 hg

b) 7,8 m2 = 780 dm2

9,05 dm2 = 90500 mm2

7,8 ha = 78000 m2

9,05 dam2 = 905 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: