Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Quân Hôm qua lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

1.

a, = 40,8

 = 1,02

b,= 2301,3

= 851,5

c, = 7318

 = 4570

2.

a, = 1207,5 m

b, = 45,2 m

c, = 12075 m 

d, = 102,41 m 

3. Trong 10 giờ ô tô đó đi được số km là : 35,6 x 10 = 356 (km)

                                   Đáp số : 356 km

k mk nha

Đọc tiếp...
Mafia Hôm qua lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

 \(=40,8\)

 \(=1,02\)

 \(=2301,3\)

\(=851,5\)

\(=7318\)

\(=4570\)

\(=1207,5m\)

\(=45,2m\)

\(=12075m\)

\(=102,41m\)

\(=10.35,6=356\left(km\right)\)

Đọc tiếp...
LỤC THIÊN NGUYỆT Hôm qua lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

a) 40,8

b)1,02

c)2301,3

Đọc tiếp...
kacura 22/11 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Số km trong 3 giờ đầu người đó đi được là:

10,8 x 3 = 32,4 (km)

Số km trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được là:

9,52 x 4 = 38,08 (km)

Số km người đó đã đi được tất cả là:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số : 70,48 km

Đọc tiếp...
Ultra Instinct 22/11 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? a ra rồi bằng 167,68km

Đọc tiếp...
Phùng Ngọc Minh Anh 22/11 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

Số km trong 3 giờ đầu người đó đi được:

10,8 × 3 = 32,4 (km)

Số km trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được:

9,52 × 4 = 38,08 (km)

Số km người đó đi được tất cả:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số:70,48 km

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 17/11/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Do khi quên dấu phẩy, số trừ đã tăng lên 1000 lần.

Vậy hiệu đã giảm đi số lần số trừ là:   1000 - 1 = 999 (lần)

Chênh lệch hiệu là:                2701,197 - 900 = 1801,197

Số trừ là:                        1801,197 : 999 = 1,803

Số bị trừ là:                     1,803 + 2701,197 = 2703

Đọc tiếp...
Thám tử trung học Lưu Bảo 16/11/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Giải:

Đổi 0,75=3/4

Số lớn là: 6,8 : (4-3) x 4=27,2

Số bé là: 27,2 - 6,8=20,4

Đáp số:Số bé: 20,4

           Số lớn: 27,2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 16/11/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

0,75 = 3,4

Số lớn là : 6,8 : (4-3) . 4 = 27,2

Số bé là : 27,2 - 6,8 = 20,4

Vậy số lớn là 27,2 và số bé là 20,4

k mk nha

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 16/11/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Thương của chúng bằng 36,9 tức số lớn gấp số bé 36,9 lần

Tổng số phần bằng nhau là:

36,9 + 1 = 37,9 ( phần )

Số lớn là:

2015 : 37,9 = 1961,8337

Số bé là:

2015 - 1961,8337 = 53,1663

Đ/S: .............

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 17/11/2017 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

Số lớn gấp số bé 36,9 lần =>

Tổng số phần bằng nhau là:

36,9 + 1 = 37,9 ( phần )

Số lớn là:

2015 : 37,9 = 1961,8337

Số bé là:

2015 - 1961,8337 = 53,1663

Đ/S: .............

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 14/11/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 bán được ;

32,7 + 4,6 = 37,3 ( m )

Ngày thứ 3 bán được :

32,7 + 37,3 = 70 ( m )

Đáp số : 70 m

Đọc tiếp...
Giang Trần 14/11/2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

ngày thứ 2 cửa hàng đó bán đc số m vải là:

32,7+4,6=37,3(m)

ngày thứ 3 bán đc số m vải là:

(32,7+37,3):2=35(m)

Đ/S:35 m vải

Đọc tiếp...
Lê Thị Huế 14/11/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

ngày thứ hai bán được là

32,7+4,6=37,3(m)

ngày thứ ba bán được là

(32,7+37,3):2=35(m)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 06/11/2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

   0,35 tạ = 35 kg

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Gạo nếp : l----l----l----l----l----l

               l                        l                                           Tổng :35 kg

 Gạo tẻ   : l----l----l----l----l----l----l----l----l----l

   Tổng số phần bằng nhau là :

     5+9= 14(phần)

   Người đó bán được số ki-lô-gam gạo nếp là :

      35 : 14 x 5 = 12,5 (kg)

   Số ki-lô-gam gạo tẻ người đó bán được là :

       35 - 12,5 =22,5 (kg)

             Đáp số : Gạo nếp : 12.5 kg

                          Gạo tẻ :  22.5 kg

       

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 06/11/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

0,35 tạ = 35 kg

Tổng số phần bằng nhau là :

     5+9= 14(phần)

   Người đó bán được số ki-lô-gam gạo nếp là :

      35 : 14 x 5 = 12,5 (kg)

   Số ki-lô-gam gạo tẻ người đó bán được là :

       35 - 12,5 =22,5 (kg)

             Đáp số : Gạo nếp : 12.5 kg

                          Gạo tẻ :  22.5 kg

       

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 06/11/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

 Vì lượng bánh bán ra = lượng kẹo bán ra 

=> Hiệu giữa lượng bánh và kẹo ban đầu vẫn không đổi . 

  Hiệu giữa lượng bánh và lượng kẹo :

    36,25 - 15,25 = 21 ( kg ) 

  Hiệu số phần bằng nhau :

     5 - 1 = 4 ( phần )

 Giá trị 1 phần cũng là số kẹo còn lại sau khi bán :

   21 : 4 = 5,25 ( kg )

Người ta đã bán mỗi loại :

   15,25 = 5,25 = 10 ( kg ) 

  đ/s : ...

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 06/11/2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Vì người ta bán một lượng bánh bằng một lượng kẹo nên hiệu số bánh và kẹo không thay đổi

Hiệu số bánh và kẹo là:

36,25 - 15,25 = 21 ( kg )

Số bánh lúc sau là:

21 : ( 5 - 1 ) x 5 = 26,25 ( kg )

Người ta đã bán mỗi loại:

36,25 - 26,25 = 10 ( kg )

Đ/S: 10 kg

Đọc tiếp...
FA kệ Mị Ok 05/11/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

a, 1490 kg

b,1110 cm

Đọc tiếp...
doan quang huy 05/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

cho mình hỏi 2,05ha bằng bao nhiêu m2

Đọc tiếp...
winersenan 05/11/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

thanks các bạn nha

Đọc tiếp...
Sướng Nguyễn 04/11/2017 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

0.076

3.175

0.628

đúng đó !!!

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Lan Anh 04/11/2017 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

76 kg =0.076

3175 g = 3.175 kg

628 g = 0.628 kg

!

Đọc tiếp...
nguyen ha linh 04/11/2017 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

76 kg = 0,076  tấn 

3175 g = 3,175kg

628 g = 0,628 kg

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 03/11/2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Bài làm

2,7 tấn = 2700 kg

0,09 tạ = 9 kg

Mỗi ngày thì số hổ và sư tử ăn hết là

2700 : 20 = 135(kg)

Mà TB mỗi con hổ và sư tử ăn 9kg thịt mỗi ngày nên

Tổng số sư tử và hổ là

135 : 9 = 15(con)

Mà số sư tử bằng 2/3 số hổ

Tổng số phần = nhau là:

2+3 =5(phần)

Số sư tử là

15 : 5 x 2= 6(con)

Số hổ là

15-6=9(con)

Vậy Số sư tử : 6 con

       Số hổ : 9 con

Đọc tiếp...
Ran Lili 04/11/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

1.

a 240 : y  + 118 = 178

   240 : y            = 178 - 118

   240 : y            = 60

            y            = 240 : 60

           y             = 4

\(\frac{2}{9}\)+ y = 1

               y = 1 - \(\frac{2}{9}\)

               y = \(\frac{9}{9}\)\(\frac{2}{9}\)

               y = \(\frac{7}{9}\)

2.

 Lần thứ nhất xay được là :

  25 x 73 = 1825 ( kg )

Lần thứ hai xay được là :

 20,2 x 73 = 1474,6 ( kg )

Cả hai lần người đó thu được là :

 1825 + 1474,6 = 3299,6 ( kg )

 Đổi 3299,6 kg = 32,996 tạ

                     Đ/s .........

mấy bài kia chưa nghĩ ra

Đọc tiếp...
Công Chúa Lấp Lánh 04/11/2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

thiếu rồi Ran Lili ơi

Đọc tiếp...
chiến 6b 01/11/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm
Phạm Hàn Minh Chương 01/11/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

\(605,6+217,3=822,9\)

Ủng hộ nha !!!

Đọc tiếp...
cute phô mai que 31/10/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

1) 2015 m^2 = 0,2015 ha                                      7000 m^2 = 0,7 ha                                          1 ha = 0,01 km^2

21 ha = 0,21 km^2

2)   3,61 m^2 = 361 dm^2                                    54,3 m^2 = 54 m^2 30 dm^2                       9,5 km^2 = 950 ha

6,4391 ha = 64391 m^2

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 31/10/2017 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

2015 m2=0.2015 ha                             21 ha=0.21 km2                           7000m2 = 0.7 ha                             1 ha=0.01 km2

3.61 m2=361 dm2                                54.3 m2=54 m2 30 dm2               9.5 km2=950 ha                              6.4391 ha=64391m2

Đọc tiếp...
Huỳnh Huyền Trân 31/10/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

= 0,2015                                                       = 0,7000 = 0,7                                              = 0,01

= 0,21

Đọc tiếp...
Bích Hoàng Ngọc Bảo 30/10/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

0,191 , 0,192 , 0,193 , 0,194 , 0,195 , 0,196 , 0,197 , 0,198 , 0,199 , 0,1991

Đọc tiếp...
Trần Quỳnh Hương 30/10/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

10 số thập phân đó là : 0,191 ; 0,192 ; 0,193 ; 0,194 ; 0,195 ; 0,196 ; 0,197; 1,198 ; 0,199; 0,1991

Đọc tiếp...
leminhduc 30/10/2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}=\frac{1.5}{2.5}=\frac{5}{10}=0,5.\)

\(\frac{2}{25}=\frac{2.4}{25.4}=\frac{8}{100}=0,08.\)

\(\frac{2}{8}=\frac{1}{4}=\frac{1.25}{4.25}=\frac{25}{100}=0,25.\)

~ có đúng ko ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 30/10/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

1/2 = 0,5

2/25 = 0,08

2,8 = 0,25 

Chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
lê quang dũng 30/10/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}=1:2=0,5\)

\(\frac{2}{25}=2:25=0,08\)

\(\frac{2}{8}=\frac{1}{4}=1:4=0,25\)

       Nát óc mới nghĩ được!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: