Giúp tôi giải toán và làm văn


lê quang dũng 25/11/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(\)(1,25-0,25x5) x ( 1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =(1,25-1,25)x(1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =0x(1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =0

Đọc tiếp...
Thiên Tỷ 07/01/2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

( 1,25 - 0,25 x 5 ) x ( 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 )

= ( 1,25 - 1,25 ) x ( 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 )

=         0            x   1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5

=                           0

Học vui ^ ^

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 19 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

\(\left(1,25-0,25\times5\right)\times\left(1,1\times1,2\times1,3\times1,4\times1,5\right)\)

\(=\left(1,25-1,25\right)\times\left(1,1\times1,2\times1,3\times1,4\times1,5\right)\)

\(=0\times\left(1,1\times1,2\times1,3\times1,4\times1,5\right)\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Đông Triều 15/12/2016 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

bạn Trần Hà Quỳnh Như làm sai rồi

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Bài giải


Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B có nghĩa là số B = 10 lần số A

Chuyển dấu phẩy của số A sang  trái  1 hàng ta được số C có nghĩa là số A  = 10 lần số C

Vậy coi số C = 1 phần thì số A = 10 phần và số B = 100 phần bằng nhau như thế.

Giải bài toán Hiệu tỉ  ta được số  A =  ( 244,332 : 99) x 10  = 24,68

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Dũng 21 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

Số A là : 24,68

Đọc tiếp...
Mai Minh Tâm 15/01/2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

a,bc +0,53+4,06+2,60 ............ a,bc+7,5

a,bc+ 7,19 ............ a,bc +7,5 

=> a,bc+ 7,19 < a,bc+ 7,5

Đọc tiếp...
Clunny Clones 21/11/2014 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Quy tắc là: Mình lấy nguyên cái số đó (kể cả số trước dấu phẩy và sau dấu phẩy) là 16, rồi mình lấy số 16 đó, trừ cho số trước dấu phẩy là 1 (là 16-1). Đó là phần tử số. Còn mẫu số được viết là: Có bao nhiêu chữ số trong ngoặc thì có bấy nhiêu chữ số 9 (thì trong dấu ngoặc có 1 số 6 nên ta chia cho 9 thôi) => Ta đã có tử số là 16-1 và mẫu số là 9. 

Cái đổi ra mẫu số này còn 1 dạng nữa mà giải thích qua máy thì hơi khó hiểu, phải chi gặp bạn mà nói trực tiếp thì nói dễ lắm.

Quy tắc này mình cũng mới biết khi học máy tính cầm tay thôi, năm lớp 9 bạn học đi, nhiều thứ hay lắm. Chúc bạn học tốt ^^

Đọc tiếp...
Clunny Clones 21/11/2014 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Có quy tắc thế này:

1,(6) = \(\frac{16-1}{9}\) = 15/9 = 5/3

Vậy số 1,(6) được viết dưới dạng phân số tối giản là 5 phần 3

Nếu bạn chưa biết quy tắc này có thể nhắn tin mình!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Yến 21/11/2014 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

xin bạn hãy chỉ cho mình cách làm để đổi đi 

mình ko hiểu cách mà bạn làm 

 

Đọc tiếp...
nguyenducanha 30/11/2016 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

số đó là 123 ý bạn ấy là vậy

đúng không nobi nobita

k cho tớ nhé !

Đọc tiếp...
nobi nobita 30/11/2016 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

so

do

la

1

2

3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Trâm 02/12/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a;số nhỏ là b.

Ta có:

    a+b=9,65 (1)

    ax5+bx3=40,75 (2)

Từ (1),ta có:

   ax3+bx3=9,65x3=28,95 (3)

Lấy (2)-(3),ta có:

   ax2=40,75-28,95

   ax2=11,8

       a=11,8:2

       a=5,9

Suy ra:b=9,65-5,9=3,75

Vậy a=5,9;b=3,75

          Đáp số:5,9 và 3,75

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng anh thư 29/11/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

0,05

TICK MÌNH NHA Trần Khánh Ngọc

CÁC BẠN TICK MÌNH NHIỀU NHÉ,NẾU ĐƯỢC MÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Đọc tiếp...
do duc anh 28/02/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

46756445

Đọc tiếp...
Đinh Đắc Hoàng 26/10/2014 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

Trong 3 số thì số thứ 3 là bé nhất. Nếu số thứ 3 là 1 phần thì số thứ nhất là 10 phần và số thứ 2 là 100 phần. Biết tổng 3 số là 360.306. Đưa về tổng tỉ.

Giá trị 1 phần là: 360.306 : (100+10+1) = 3.246

Vậy 3 số đó lần lượt là: 3.246 , 32.46 , 324.6

Đọc tiếp...
nguyen thi hang 04/01/2018 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

A) 19,75+18,5+17,25+16+...+2,25

=(19,75+2,25)+(18,5+3,5)+(17,25+4,75)+...+(11+10,5)

=22+22+22+...+22

=8.22

=176

B) 43,6+42,4+40+38,8+36,4+35,2+32,8+31,6+29,2

=(43,6+36,4)+(42,4+31,6)+(38,8+35,2)+(32,8+29,2)+40

= 80+74+74+62+40

=2.40+2.74+2.31+2.20

=2.(40+74+31+20)

=2.165

=330

Đọc tiếp...
Yuuki Asuna 03/01/2018 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

0,999999........<1

Vì khi so sánh ở hàng đơn vị ta có:

0<1

→0,999999..........<1

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Duy 03/01/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

0,99999999...<1

vì ở phần nguyên, 0<1

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Hà 21/12/2014 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là đã tăng số đó lên 100 lần . Như vậy tổng đã tăng 99 lần số đó. Suy ra số thập phân là :  { 689 - 31,64 } : 99 = 6,64

Số tự nhiên là :  31,64 - 6,64 = 25

Đáp số : thập phân : 6,64 ; tự nhiên : 25 . 

Theo mình là zậy nhá ^ ^

Đọc tiếp...
Lê Châu Thanh Hân 18/03/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đó
 

Đọc tiếp...
Bi Trần 06/11/2014 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Số thập phân 6,64 
Số tự nhiên 25 
Tổng 31,64 
Tổng khi quên phẩy 689 ^^ Lời giải thì không có vì mình tự nhẩm ra thôi 

Đọc tiếp...
Phan Tuấn Cảnh 06/07/2015 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

a7b,8c9 : 10,01=ac,b

a7b,8c9=ac,b×10.01

a7b,8c9=ac,b×(10+0,01)

a7b,8c9=acb,acb

Suy ra a=8;b=9;c=7(cau 1)

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 01/01/2018 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm
 

a,b x 9,9 = aa,bb

a,b x 10 x 9,9 x 10 = aa,bb x 100

ab x 99       = aabb

ab x 9 x 11  =  11x (  a x 100 +b)

ab x 9          =  a x 100 + b

(a x 10 +b)x 9 = a x 100 + b

a x 90 + b x 9  = a x 100 +b

b x 8  =  a x 10

=>b x 4 = a x 5

=> b = 4

     a = 5

Vậy a, b = 4,5

  
Đọc tiếp...
Vu lai Khan vi 25/03/2015 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

a7b,8c9 : 10,01=ac,b

a7b,8c9=ac,b×10.01

a7b,8c9=ac,b×(10+0,01)

a7b,8c9=acb,acb

Suy ra a=8;b=9;c=7(cau 1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 13/08/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Tổng sai hơn tổng đúng là 
3569-62,42=3506,58 đơn vị 
Do tổng là 1 số thập phân có 2 chứ số sau dấu phẩy nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy 
Nếu quên dấu phẩy ở số thập phân thì được số mới gấp 100 lần số thập phân 
Vậy tổng sẽ tăng thêm 100-1=99 lần số thập phân, tương ứng là 3506,58 
Số thập phân là 
3506,58:99=35,42 
Số tự nhiên là 
62,42-35,42=27 

Đọc tiếp...
pektri5 16/11/2017 lúc 05:44
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 23/06/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Tổng sai hơn tổng đúng là :

3569-62,42=3506,58 đơn vị 

Do tổng là 1 số thập phân có 2 chứ số sau dấu phẩy nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy 

Nếu quên dấu phẩy ở số thập phân thì được số mới gấp 100 lần số thập phân 

Vậy tổng sẽ tăng thêm :100-1=99 lần số thập phân, tương ứng là 3506,58 

Số thập phân là :

           3506,58:99=35,42 

Số tự nhiên là :

           62,42-35,42=27

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 15/12/2014 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Số A, B,C số nào nhỏ nhất

Đúng rồi số B

B kém A 10 lần

B kém C 100 lần 

Tổng A+B+ C = 100XB+ B + 10XB = 111XB = 221,778

B= 1,998 sÔ A LÀ 19,98

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 23/11/2017 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Số A, B,C số nào nhỏ nhất

 Đúng rồi số B

 B kém A 10 lần

 B kém C 100 lần

 Tổng A+B+ C = 100XB+ B + 10XB = 111XB = 221,778

 B= 1,998 SỐ A LÀ 19,98 

p/s tham khảo nha các bạn

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 21/11/2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Số A, B,C số nào nhỏ nhất

Đúng rồi số B

B kém A 10 lần

B kém C 100 lần 

Tổng A+B+ C = 100XB+ B + 10XB = 111XB = 221,778

B= 1,998 sÔ A LÀ 19,98

Đọc tiếp...
lò thị mai 26/02/2015 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

huyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải hai hàng thì ta được số thập phân B. vậy số B gấp 100 lần số A. vậy tỉ số của hai số là 1/100.

hiệu số phần bằng nhau là:

100 - 1 = 99 (phần)

số thập phân A là:

122,166 : 99 x 1 = 1,234

đáp số: 1,234.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 22/02/2015 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

nếu dịch chuyển A sang phải 2 hàng thì số A gấp lên 100 lần hay số B gấp 100 lần số A

Ta coi số A là 1 phần bằng nhau thì số B là 100 phần như thế và có hiệu là 122,166.

Số A là:

    122,166:(100-1)X1=1,234

Đọc tiếp...
Đỗ Hải Anh 22/02/2015 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Vì dịch chuyển dấu phẩy của số thập phan A sang bên phải 2 hàng nên số A sẽ gấp lên 100 lần

số thập phân A là:

   122,166: (100-1)= 1,234

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: