Giúp tôi giải toán và làm văn


ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 16/09 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số km là :

        18,6 : 4 = 4.65 ( km )

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số m là :

      4,65 km = 4650 m

Vậy : ........................................

        .......................................

        

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 17/08/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

5/6 = 8,3333...

7/3 = 2.3333...

2/9 = 0,2222...

4/7 = 0,5714...

1/8 = 0,125

Đọc tiếp...
Natsu Dragneel 17/08/2018 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}=0,8333333333\)

\(\frac{2}{9}=0,222222222\)

\(\frac{4}{7}=0,5714285714\)

\(\frac{1}{8}=0,125\)

học tốt.

k dùm mk

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải Anh 17/08/2018 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Thank you

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt 13/08/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-0,6\right)+0,25=\frac{5}{6}\)

\(\left(2x-0,6\right)=\frac{5}{6}-0,25\)

\(2x-0,6=\frac{7}{12}\)

\(2x=\frac{7}{12}+0,6\)

\(2x=\frac{71}{60}\)

\(x=\frac{71}{60}:2\)

\(x=\frac{71}{120}\)

Đọc tiếp...
dương tiến dũng 13/08/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

[ 2x - 0,6 ] + 0,25 = 5/6

[ 2x - 0,6 ] = 5/6 - 0,25

2x - 0,6 = 7/12

2x = 7/12 + 0,6

2x = 71/60

x = 71/60 : 2

x = 71/120

Đọc tiếp...
Lê Anh Dũng 13/08/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

( 2.x - 0,6 ) + 0,25 = 5/6

<=> ( 2.x - 0,6 ) + 1/4 = 5/6

<=> 2.x - 3/5 = 5/6 - 1/4

<=> 2.x - 3/5 = 7/12

<=> 2.x = 7/12 + 3/5

<=> 2.x = 71/60

<=> x = 71/60 : 2

<=> x = 71/120

Vậy x = 71/120

Đọc tiếp...
Thiên Ân 19/07/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

\(2,109202+3,2018=5,311002\)

\(896,5739+746,3674=1642,9413\)

\(5,276483\times156=823,131348\)

\(3,753+15,645=19,398\)

Đọc tiếp...
Trà sữa Goki 19/07/2018 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Bạn dùng máy tính cầm tay ý . Không thì tính ra giấy nháp

Nếu mình làm giúp thì sau cùng bạn ỷ lại đấy !

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim ngân 19/07/2018 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

mik biết đáp án rùi chỉ đăng lên cho các bạn trả lời thui

Đọc tiếp...
1 gia dinh 12/07/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :

8,06

Câu 2 :

30 mm = 0,03

Câu 3 :

Diện tích vườn hoa quả đó là số héc ta là :

850 m2 = 0,085 ha

Câu 4 :

Chữ số 6 trong số thập phân 29,688 thuộc hàng phần mười

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 12/07/2018 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

1 : Số đó là : 8,06

2 : 30mm = 0,03 m

3 : 850m2 = 0,085 ha

4 : Chữ số 6 thuộc hàng phần mười

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuấn 12/07/2018 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

1.    8,06

2.    30mm=0,03 m

3.    850m2=0,085 hecta

4.    chữ số 6 thuộc hàng trăm

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tuyền 04/07/2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

9061735 : 771826 = 11, 74064491

0,5 : 0,25 = 2

12,75 : 11,25 =\(\frac{17}{5}\)

CHUC BAN HOC TOT NHE

Đọc tiếp...
Fan của BTS 04/07/2018 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

9061735 : 771826 = 11 , 7406 ( Câu này bị dư ) nên mình lấy 4 chữ số ở phần thập phân .

0,5 : 0,5 = 1

12,75 : 11 ,25 = 1,1333 ( câu này dư ) nên mình cũng lấy 4 chữ số ở phần thập phân .

Đọc tiếp...
Tuan 04/07/2018 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

9061735:771826=?

0,5:0,25=2

12,75:11,25=1,11...

Đọc tiếp...
nguyễn thi lan 23/09/2014 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

3/5 = 6 /10 

6/10 = 1/10 + 5 /10

= 2/10 + 4/10 

= 3/10 + 3/10

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn 25/06/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{5}=\frac{6}{10}=0,6\)

\(0,6=0,1+0,5\)

      \(=0,2+0,4\)

        \(=0,3+0,3\)

Đọc tiếp...
Phan Phương Linh 25/06/2018 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{5}\)=    \(\frac{6}{10}\)

Ta có : \(\frac{6}{10}\)=    \(\frac{1}{10}\)+    \(\frac{5}{10}\)   

            \(\frac{6}{10}\)=    \(\frac{2}{10}\)+    \(\frac{4}{10}\)

           \(\frac{6}{10}\)=     \(\frac{3}{10}\) +    \(\frac{3}{10}\)

Đọc tiếp...
STY 08/11/2016 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

chiều dài thửa ruộng là :

 25 x 2,5 = 62,5 (m)

diện tích thửa ruộng là :

 62,5 x 25 = 1562,5(m2)

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 24/06/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

a) Chiều dài của thửa ruộng đó là :
\(25\times2,5=62,5\left(m\right)\)

Diện tích của thửa ruộng đó là :

\(25\times62,5=1562,5\left(m^2\right)\)

b) Số kg thóc người ta thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó là :

\(1562,5:1\times0,7=1093,75\left(kg\right)\)

Đáp số : \(1093,75kg\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21/06/2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

6,53 + 9,24 = 15,77

\(\frac{3}{7}+\frac{2}{6}=\frac{16}{21}\)

^ ^ study well

Đọc tiếp...
hoang thi kim 21/06/2018 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

6,53+9,24=15,7

3/7+2/6=16/21

chúc bn hok tốt nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Dương 21/06/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Ai cũng có rồi nha ! ( Cái cái khác , ok nhỉ ?! May quá ...)

Đọc tiếp...
nikibella 17/06/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

chac minh chiu thui

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 19/08/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên là a, số thập phân là b. Do kết quả tính tăng lên 245,55 => Số thập phân sẽ có phần thập phân là 2 số

Khi viết nhầm như vậy thì số thập phân b sẽ tăng lên 100 lần

Theo bài ra ta có: a+100b=a+b+245,55

<=> 99b=245,55 => Số thập phân là: 245,55:99=2,48

Đọc tiếp...
Đặng Nguyễn Hồng Vân 17/06/2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

-1,7.2,3+1,7.(-3,7)-1,7.3-0,17:0,1

.=1,7.(-2,3)+1,7.(-3,7)-1,7.3-0,17:0,1

=1,7.[(-2,3)+(-3,7)]-1,7.3-(0,17:0,1)

=1,7.(-6)-1,7.3-1,7

=1,7.[(-6)-3-1]

=1,7.(-10)

=-17

Đọc tiếp...
MAI HUONG 01/03/2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

chỗ đó đơn giản thôi . Thế này nhé : chúng đều có mẫu chung là 10 vậy cộng tử của chúng lại , ta được : ( 1+2+3+...+19)/10. Áp dụng cách tính dãy số hạng ta có : số các số hạng trong dãy là : (19-1):1+1 = 19 vậy lẻ 1 số . Bỏ luôn số 19 ra . Ta được :[ ( 1+18 ) . 18:2 ]+19/10 = 190/10=19

Đọc tiếp...
Đang Van Thu 01/03/2015 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

chổ này mình không hiểu
(1+2+3+....+19)/10=19*20:2/10

Đọc tiếp...
nene 31/07/2018 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

dấu * là chữ x à

Đọc tiếp...
ẩn danh 16/11/2016 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{254}{256}\)

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

bạn nhé

tk nha

Đọc tiếp...
dinhkhachoang 24/03/2016 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

1+1/2+1/4+....=1/256

=1-1/256

=254/256

ok

Đọc tiếp...
TAKASA 13/08/2018 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

Bài giải : 

Chênh lệch giữa hai hiệu là:   

 273,77 - 152 = 121,77

Khi quên dấu phẩy tức là số trừ đã tăng lên 100 lần.

Chênh lệch giữa hai hiệu chính bằng 99 lần số trừ. 

Vậy số trừ bằng:       

121,77 : 99 = 1,23

Số bị trừ là:             

 1,23 + 273,77 = 275 

Đáp số : số trừ : 1,23 ; số bị trừ : 275

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/06/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Chênh lệch giữa hai hiệu là:     273,77 - 152 = 121,77

Khi quên dấu phẩy tức là số trừ đã tăng lên 100 lần.

Chênh lệch giữa hai hiệu chính bằng 99 lần số trừ. 

Vậy số trừ bằng:       121,77 : 99 = 1,23

Số bị trừ là:               1,23 + 273,77 = 275.    

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 06/12/2014 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

1,25 = 5/4

Hiệu số phần bằng nhau là 5 - 4 = 1 ( phần )

Số lớn là 3,45 : 1 x 5 = 17,25

Số bé là 3,45 : 1 x 4 = 13,8

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Như 09/09/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Sợi dây thứ 2 dài là:

           12,6 x \(\frac{5}{3}\)= 21 ( m )

Sợi dây thứ 3 dài là:

            21 x 1,5 = 31,5 ( m )

Trung bình mỗi đoạn dây dài là:

           ( 12,6 + 21 + 31,5 ) : 3 = 21,7 ( m )

                                                Đáp số: 21,7 m

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 09/09/2017 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

sợi thứ 2 dài là

12,6:3x5=21(m)

sợi thứ 3 dài là

21x1.5=31.5(m)

trung bình mỗi sợi dây dài là

(12.6+21+31.5):3=21.7(m)

d/s:21.7m

k cho tớ nhaNguyễn Thị Hồng Mi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Vinh 29/05/2018 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Sợi thứ 2 dài là:

12,6:3x5=21(m)

Sợi thứ 3 dài là:

21x1,5=31,5(m)

Trung bình mỗi sợi dây dài là:

(12,6+21+31,5):3=21,7(m)

chúc các bạn học giỏi.

Đọc tiếp...
nguyen vu hoang 28/05/2018 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

a, \(0,\left(3\right)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}\)

b, \(0,\left(45\right)=\frac{45}{99}=\frac{15}{33}\)

c, \(0,\left(123\right)=\frac{123}{999}=\frac{41}{333}\)

d, \(0,\left(4527\right)=\frac{4527}{9999}=\frac{503}{1111}\)

e, \(0,1\left(6\right)=\frac{16-1}{90}=\frac{15}{90}=\frac{1}{6}\)

g, \(0,123\left(45\right)=\frac{12345-123}{99900}=\frac{12222}{99900}=\frac{1358}{11100}\)

h, \(0,100\left(546\right)=\frac{100546-100}{999000}=\frac{33482}{333000}\)

i, \(0,abc\left(\text{ef}gh\right)=\frac{abcefgh-abc}{9999000}\)

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 28/05/2018 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

a) 0,(3)=3/9

b) 0,(45)=45/99

c)0,(123)=123/999

d) 0,(4527)=4527/9999

e)0,1(6)=0,1+0,0(6)=1/10 + 6/99=...

g) 0,123(45)=0,123+0,000(45)=123/1000+45/99999=...

h) 0,100(546)=0,100+0,000(546)=1/10+456/999999

i) 0,abc(efgh)=0,abc + 0,000(efgh)=abc/100 + efgh/9999999

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn A 22/04/2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Dễ ợt

220,1 + y - y < y x 2 + y x 4 - y < 230,2 + y : y

220,1 < y x (2 + 4 - 1) < 230,2 + 1

220,1 < y x 5 < 231,2

Suy ra y x 5 = 225

Vậy y = 225 : 5 = 45

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 26/07/2015 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

khi dịch dấu phẩy của số A sang trái một chữ số ta được số  B thì số A gấp 10 lần số B

số A 10 phần

số B 1 phần

tổng số phần bằng nhau là

10+1=11(phần)

số A là

22,121 : 11 x 10 =22,11

ĐS:22,11

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 26/07/2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

khi dịch dấu phẩy của số A ta được số B thì số A gấp 10 lần số B

số A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

số B |---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1=11(phần)

số A là

22,121:11 x 10=20,11

ĐS:20,11

Đọc tiếp...
Hà Khánh Linh 02/07/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

đáp án là 22,11

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: