Giúp tôi giải toán và làm văn


Kiều Thị Thu Thảo 21 giờ trước (19:05)
Báo cáo sai phạm

bằng 5 bạn nha.

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 21 giờ trước (18:41)
Báo cáo sai phạm

=5 nha

ai đông ý thì cho mình 1 tĩk

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 09/03/2018 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

giải

a,0,25*0,56*0,04

=0,25*0,04*0,56

0,01*0,56

=0,0056

b,0,125*0,8*0,4

=0,125*0,4*0,8

=0,05*0,8

=0,04

Đọc tiếp...
Rớt tim bên bờ 09/03/2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

0,125 x 0,8 x 0,4

= 0,1 x 0,4

= 0,04

Đọc tiếp...
Rớt tim bên bờ 09/03/2018 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

0,25 x 0,56 x 0,04

= ( 0,25 x 0,04 ) x 0,56

= 0,01 x 0,56 

= 0,0056

Đọc tiếp...
Tony Tony Chopper 25/02/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Đổi \(\frac{19}{100}\)=0,19

Đọc tiếp...
kacura 25/02/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

\(\frac{19}{100}\)

Dưới dạng số thập phân: \(\frac{19}{100}=0,19\)

\(~~~~~~\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/02/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Đổi:

\(\frac{19}{100}=0,19\)

~~ học tốt ~~~~

Đọc tiếp...
gv Quản lý 16/07/2015 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

a + b = 11,76

Khi dịch dấu phảy của b sang phải 1 hàng thì được số gấp 10 lần

=> Tổng trên sẽ là a + 10.b và so với tổng cũ thì đã tăng thêm 9.b đơn vị.

Vậy 9.b = 62,25 - 11,76 

      9.b = 50,49

       b = 50,49 : 9 

       b = 5,61

=> a = 11,76 - 6,61 = 6,15

KL: hai số: 6,15 và 11,76

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Ninh 18/10/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

tìm stp a biết nếu chuyển dấu phẩy của a sang phải 1 chữ số thì được số b. Nếu chuyển dấu phaayra sang trái 2 hàng dươc biết a+b+c=277,1217

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 21/07/2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Cau 1 13,25+21,54-4,15-14,75+3,46-0,85

=(13,25+14,75)-(21,54+3,46)+(4,15+0,85)

=28-25+5

=8

Cau 2 2024,43-24,43+1,32+5,57+4,23-11,32

=(2024,43-24,43)+(11,32-1,32)+(5,57+4,23)

=1000+10+10=120

Cau 3 38,25+0,07+21,64-18,25-11,64+9,93

=(38,25-18,25)+(0,07+9,93)+(21,64-11,64)

=20+10+10=40

Đọc tiếp...
Trịnh Tâm Anh 20/09/2017 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn đã comment nhưng xin congratulation vì bạn đã làm sai

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 22/07/2017 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Ti so la 1/2

Hieu la 30

Hieu ti so la 1

Cr hinh chu nhat la :

     30:1x1=30m

Cd hinh chu nhat la :

     30x2=60m

Dt hinh chu nhat la :

    30x60=1800m2

        Ds: 1800m2

Đọc tiếp...
A Nguyễn 13/07/2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{16}{10}:\frac{4}{3}=\frac{16}{10}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{5}\)

\(B=\frac{14}{10}\cdot\frac{15}{49}-\left(\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\right):\frac{11}{5}\)

\(B=\frac{3}{7}-\frac{22}{15}:\frac{11}{5}\)\(=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}\)\(=\frac{-5}{21}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Yến 14/07/2017 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

a. A= \(\frac{16}{10}:\frac{4}{3}=\frac{16}{10}.\frac{3}{4}=\frac{6}{5}\)

b. B= \(\frac{14}{10}.\frac{15}{49}-\left(\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\right):\frac{11}{5}=\frac{3}{7}-\frac{22}{15}:\frac{11}{5}=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}=\frac{-5}{21}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30/06/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

phép tính đúng là 241,71 nên số thập phân đã cho có 2 chữ số đằng sau dấu phẩy

Bỏ dấu phẩy đi thì số thập phân gấp lên 100 lần

=> Tổng sau lớn hơn tổng đúng là 99 lần số thập phân

Số thập phân là: (807 - 241,71) : 99 = 5,71

ĐS: 5,71

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Khi cộng 1 số tự nhiên với 1 số thập phân,một bạn đã quên đánh dấu phẩy của số thập phân và đặt thanh phép cộng 2 số tự nhiên thì tổng tăng thêm là :

807 - 241,71 = 565,29

=> Nếu như vậy thì số thập phân gấp lên 100 lần

=> Tổng mới lớn hơn tổng đúng là 99 lần số thập phân

Vậy số thập phân đó là:

(807 - 241,71) : 99 = 5,71

Đọc tiếp...
Ác Mộng 30/06/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Do tổng đúng là 241,71 nên số thập phân có phần thập phân là 71

Gọi số thập phân cần tìm là a,71(a có thể là số có 1;2;3 ...chữ số)

Số tự nhiên là b(b có số chữ số bất kì)

Ta có:a,71+b=241,71

=>a+b=241

a71+b=807

=>100.a+b+71=807

=>100.a+b=807-71=736

=>(100.a+b)-(a+b)=736-241

=>99.a=495

=>a=5

=>b=241,71-5,71=236

Vậy 2 số cần tìm là 5,71 ; 236

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 31/05/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

A là:

60,6:60%=101

B là:

237,6:80%=297

Tỉ số giữa A và B là:

101:297=101/297

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 31/05/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

Số A là :

60,6 : 60 x 100 = 101

Số B là :

237,6 : 80 x 100 = 297

Tỉ số giữa A và B là :

101 : 297 = \(\frac{101}{297}\)

Đáp số : \(\frac{101}{297}\)

Đọc tiếp...
truong nhat linh 31/05/2017 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

60% của A là 60,6 => A = 60,6 :60% = 101

80% của B là 237,6 => B = 237,6 : 80% = 297

Vậy tỉ số giữa A và B là : 101 : 297 = \(\frac{101}{297}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Ngọc Ánh 16/02/2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

-1 nha bn

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 16/02/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

= âm 1 mình ko chắc là đúng đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 16/02/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

0.9 kđi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 23/07/2015 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Sang trái 1 hàng thì giảm 10 lần vậy B = 1/10 A

Sang phải 1 hàng thì tăng 10 lần vậy A = 1/10 C

Vậy ta có :

A : 10 phần

B : 1 phần

C : 100 phần

Tổng số phần là : 

100 + 10 + 1 = 111 ( phần )

Số A là :

136,974 : 111 x 10 = 12,34

      Đáp số : A = 12,34

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23/07/2015 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số thập phân là A

=> Số thứ hai là 10.A (do dịch dấu phẩy sang phải 1 hàng )

số thứ ba là A/ 10  (do dịch dấu phẩy sạng trái 1 hàng )

Tổng 3 số = A +10.A + (A / 10)  = 1428,903

=> (1 + 10 + 1/10).A = 1428,903

=> \(\frac{111}{10}\).A = 1428,903 => A = 1428,903 : \(\frac{111}{10}\) = 128,73

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Tra My 06/02/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Sang trái 1 hàng giảm 10 lần thì số B = 1/10 số A

Sang phải 1 hàng tăng 10 lần thì số A = 1/10 số C

Coi số A là 10 phần , số B là 1 phần thì số C là 100 phần như thế

 Số A là : 1428,903 : (10 + 1 + 100) x 10 = 128,73

                                                         Đ/s : ...........

  Mà btq ơi tớ bảo nhé cái bạn đầu tiên làm đúng nhưng

  viết nhầm số thì thành kết quả sai luôn theo 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 05/09/2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

a-1,4.2=7,7

=>a=7,7 +(1,4 . 2)

=>a=7,7+2,8

=>a=11,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Anh 05/09/2016 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

  a-14.2=7,7

      14.2=a-7,7

        2,8=a-7,7

  Suy ra a-7,7=2,8

                  a=2,8+7,7

                  a=10,5

Đọc tiếp...
Bo Bi 05/09/2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

a - 2,8 = 7,7

a = 7,7 - 2,8

a = 4,9 Vậy a = 4,9

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Thắng 09/04/2016 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

a)<=>3(x+3)=1(-15)

=>3x+9=-15

=>3x=-15-9

=>3x=-24

=>x=-8

b)<=>4,5-2x=\(\frac{11}{14}\div\frac{-11}{7}\)

\(\Rightarrow4\frac{1}{2}-2x=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow2x=\frac{9}{2}-\frac{-1}{2}\)

\(\Rightarrow2x=5\)

\(\Rightarrow x=\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Thúy Quỳnh 09/04/2016 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

kho qua ban oi!

Đọc tiếp...
zZz Ngọc Kính boy zZz 09/04/2016 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

a) <=> 3 (x + 3)

<=>   x + 3 = -15

<=>   x = -8(tm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: