Giúp tôi giải toán và làm văn


tth 14 tháng 4 2017 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Nhớ tk mình nha

chúc bạn học giỏi

^.^

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 24 tháng 3 2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

240 gam đó bạn

Đọc tiếp...
Đinh Ngọc Cầm 27 tháng 1 2017 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

0,24 đó bạn

Đọc tiếp...
Tài Nguyễn Tuấn 4 tháng 1 2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Khối lượng sắt trong 30 tấn quặng sất là :  30 x 45 : 100 = 13,5(tấn)

Khối lượng sắt trong 50  tấn quặng sất là:  50 x 75 : 100 = 37,5(tấn)

Sau khi trộn, hỗn hợp chứa:  (13,5 + 37,5) : ( 30 + 50) x 100 = 63,75 %

Đáp số : 63,75 %

 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 18 tháng 5 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

khối lượng sắt trong 30 tấn quãng sắt là:

30 . 45 : 100 = 13,5 ( tấn )

khối lượng sắt trong 50 tấn quãng sắt là:

50 . 75 : 100 = 37,5 ( tấn )

sau khi trộn xong thì hỗn hợp chứa số phần trăm sắt là:

( 13,5 + 37,5 ) . ( 30 + 50 ) . 100 = 63,75 %

đáp số: 63,75%

Đọc tiếp...
olivia 5 tháng 2 2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình cũng ra 63,75 % nè !

Đọc tiếp...
phạm văn dũng 1 tháng 3 2015 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể khi đầy nước là: 25*40*50=50000(cm3)

Thể tích nước hiện nay trong bể là: 50000*1/4=12500(cm3)

50000cm3 tương ứng với 100% nên 1% nước trong bể là: 50000/100=500(cm3)

95% nước trong bể là: 500*95=47500(cm3)

Cần đổ vảo số lít nước để được 95% số nước trong bể là: 47500-12500=35000(cm3) =35(lít)

Đáp số: 35 lít

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10 tháng 3 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

giải

thể tích bể cá là:    25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

thể tích nước trong bể là:     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

số lít nước đã đổ thêm là:      50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

số lít nước cần đổ thêm là:      47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: ......................

hok tốt

Đọc tiếp...
Quỳnh Trang 8 tháng 3 2015 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

thể tích bể cá là:

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

thể tích nước trong bể là:

50000 : 4 x 1 = 12500 (cm3)  đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

số lít nước đã đổ thêm là:

50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3)  đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít.

số lít nước cần đổ thêm là:

47,5 - 12,5 = 35 (lit)

đáp số: 35 lít nước.

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26 tháng 8 2016 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể cá là:

      25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

Thể tích nước trong bể là: 

     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

Số lít nước đã đổ thêm là: 

     50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

Số lít nước cần đổ thêm là: 

    47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: 35 lít nước. 

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10 tháng 3 2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

giải

thể tích bể cá là:    25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

thể tích nước trong bể là:     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

số lít nước đã đổ thêm là:      50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

số lít nước cần đổ thêm là:      47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: ......................

hok tốt

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 4 tháng 3 2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

35l bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 10 tháng 1 2015 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

CÓ PHẢI ĐỀ LÀ

1 cửa hàng bán 1 chiếc tivi được lãi 276000 đồng và LÀ 12 % tiền vốn bỏ ra. Tính giá bán của chiếc tivi đó ?

GIẢI 

Tiền vốn : 276000 x 100 : 12 = 2.300.000 đồng

Giá bán : 2.300.000 + 276.000 = 2.576.000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Trãi 10 tháng 1 2015 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

giá gốc của chiếc ti vi là 276000:12*100%=2.300.000(đồng)

giá bán của chiếc ti vi là 276000+2300000=25.765.000(đồng)

đáp số:25.765.000 đồng

            

Đọc tiếp...
Tháp Bạc Ngọc Nhi 7 tháng 5 2016 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Sau tháng thứ nhất người đó lĩnh được là:8 000 000x101,5%=8 120 000 đ

Sau tháng thứ hai người đó nhận cả vốn lẫn lãi là:8 120 000x101,5%=8 241 800đ=8,2418 triệu đồng

Đ/S:8,2418 triệu đồng

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12 tháng 3 2016 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Giải:

Sau tháng thứ nhất người đó lĩnh được là: 8 000 000 x 101,5% = 8 120 000 đ

Sau tháng thứ 2 người đó nhận cả vốn lẫn lãi là: 8 120 000 x 101,5% = 8 241 800 đ = 8,2418 triệu đồng

 ĐS: 8, 2418 triệu đồng

Đọc tiếp...
cô nàng nhân mã xì tin 10 tháng 3 2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

                                        bài giải

Lãi tháng đầu là: 1,5 x 20000000 : 100 = 300000 (đồng)
Lãi tháng thứ hai là: 1,5 x (20000000 + 300000) : 100 = 304500 (đồng)
Sau 2 tháng người đó phải trả số tiền lãi là: 300000 + 304500 = 604500 (đồng)

                                                                            đs:604500 đồng

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 9 tháng 8 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Vì số đó tăng 25% được số mới nên số đó tăng 1/4 số ban đầu.

=> Số mới ứng với:

1+1/4 = 5/4 (số ban đầu)

=> Phải giảm ở số mới 1 phần để được số ban đầu

=> Phải giảm 1/5 số mới

=> Phải giảm 20% số mới

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 8 tháng 4 2017 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Số mới chiếm số phần trăm số cũ là :

      100% + 25% = 125%

Tỉ số phần trăm giữa số mới và số cũ là :

      100% : 125% = 80%
Do đó số mới cần giảm :

      100% - 80% = 20%

                 Đ/S : 20% 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12 tháng 3 2016 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Giải:
Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm 1/4 của nó
Vậy số mới phải giảm đi 1/5 giá trị của nó tức là 20% của nó thì lại được số ban đầu.

Đọc tiếp...
Đinh Thu Trang 19 tháng 4 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể trẻ lời cả lời giải đc ko

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng 14 tháng 4 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

 1 năm sau tăng số sách là

23500 x 20% = 4700 ( quyển )

1 năm sau có số sách là

23500 + 4700 = 28200 ( quyển )

2 năm sau tăng số sách là

28200 x 20% = 5640 ( quyển )

2 năm sau có số sách là

28200 + 5640 = 33840 ( quyển )

Đáp số 33840 quyển

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 12 tháng 5 2017 lúc 5:36
Báo cáo sai phạm

1 năm sổ sách sẽ tăng lên :

23500 x 20% = 4700 ( quyen )

1 na, có sổ sách :

23500 + 4700 = 28200 ( quen )

2 năm tăng lên :

28200 + 5640 = 33840 ( quyen )

Đáp số : 33840 quyển sách

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 18 tháng 12 2016 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Lớp đó có số học sinh là :

12 + 18 = 30 ( học sinh )

Số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp chiếm số % là :

18 : 30 = 60%

Đáp số : 60%

K mk nha

Mk cảm ơn các bạn nhiều

Thank you very so much

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 28 tháng 2 2017 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

60% bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Dragon song tử 18 tháng 12 2016 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Giải

Lớp đó có số học sinh là:

18 + 12 = 30

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh của cả lớp là:

18 : 30 . 100 = 60%

Đáp số: 60%

Đáp số: 60

Đọc tiếp...
Lưu Minh Nhật 18 tháng 3 2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Cách 1:

- Nếu bán như giá cũ thì ngày 1/6 sẽ bán được: 100% + 50% = 150% (So với ngày thường).

- Thực tế do giảm giá nên số tiền chỉ thu được: 100% + 25% = 125% (Số tiền ngày thường)

- Tỷ số giá tiền ngày 1/6 so với ngày thường là: 150 % : 125% = 5/6

- Giá vé ngày 1/6 là: 6000 x 5/6 = 5000 đ

Đáp số: 5000 đ

* Cách 2: (PP giả thiết tạm + Đại số)

- Giả sử ngày thường bán được 6 vé thì ngày 1/6 bán được: 6 x 150% = 9 vé

- Gọi giá tiền vé ngày 1/6 là a. Thì số tiền bán được ngày 1/6 là: a x 9 (đồng)

- Số tiền bán được ngày thường là: 6000 x 6 = 36000 (đồng)

- Theo bài ra ta có: (a x 9) : 36000 = 1,25 (Vì ngày 1/6 tổng tiền bán vé tăng 25%100% + 25% = 125% = 1,25)

=> a x 9 = 36000 x 1,25

=> a x 9 = 45000

=> a = 45000 : 9

=> a = 5000 (đồng)

Đáp số: 5000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn phương thảo 30 tháng 3 2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Huy 4 tháng 4 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

đáp án là 50000 bạn nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 12 tháng 6 2015 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % HS nam ban đầu 100 - 60 = 40 (%), tỉ số sau khi có 5 HS nghỉ 100 - 64 = 36%

Tỉ lệ HS nam/HS nữ lúc đầu = 40/60 = 2/3 = 32/48 ; Tỉ số sau khi 5 HS nghỉ 36/64 = 9/16 = 27/48  

Số HS nam giảm tương ứng với : 2/3 - 9/16 = 5/48 => 1/48 tương ứng với 1 học sinh nam.  

Mà HS nam = 32/48. Vậy số học sinh nam là : 1 x 32 = 32 (HS)  

Số học sinh nữ là : 32 : 32/48 = 48 (HS)  

Tổng số đội văn nghệ là : 32 + 48 = 80 (HS)

Đ/S: 80 HS

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 11 tháng 6 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % HS nam ban đầu 100 - 60 = 40 (%), tỉ số sau khi có 5 HS nghỉ 100 - 64 = 36%

Tỉ lệ HS nam/HS nữ lúc đầu = 40/60 = 2/3 = 32/48 ; Tỉ số sau khi 5 HS nghỉ 36/64 = 9/16 = 27/48  

Số HS nam giảm tương ứng với : 2/3 - 9/16 = 5/48 => 1/48 tương ứng với 1 học sinh nam.  

Mà HS nam = 32/48. Vậy số học sinh nam là : 1 x 32 = 32 (HS)  

Số học sinh nữ là : 32 : 32/48 = 48 (HS)  

Tổng số đội văn nghệ là : 32 + 48 = 80 (HS)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 18 tháng 2 2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 26 tháng 2 2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
milley raly 12 tháng 3 2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
TNT học giỏi 12 tháng 3 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Thời gian người thứ hai làm là

       (40x80):100=32 phút

thời gian  người thứ nhất làm là

       20 x 40 = 800 (phút) = 13 giờ 20 phút

 số sản phẩm người thứ hai làm là

       800 : 32 = 25 ( sản phẩm )

               Dpads số : 25 sản phẩm

Đọc tiếp...
tran my hang 24 tháng 4 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể nước 1,5 x 1,4 x 1,8 = 3,78 m3

90% be la  3,78 x 90/100  =  3,402 m3 = 3402 dm3

1 giờ cả hai vòi chảy là 567 x2 =  1134 lit

số giờ chạy được 90 % bể là 3402 : 1134 = 3 giờ

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 17 tháng 3 2018 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

3 giờ nha

.........

=))))))0

Đọc tiếp...
Phạm Hà Linh 27 tháng 2 2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

3 giờ nhớ k cho mình nha

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 10 tháng 5 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

 Đúng nhé ^^

Đọc tiếp...
trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích hình tròn mới là:

\(\frac{12}{10}\)\(\frac{12}{10}\)\(\frac{144}{100}\)

               hay 144%

Nếu tăng bán kính hình tròn thêm 20% thì diện tích tăng thêm số % là:

144% - 100% = 44%

                     Đáp số: 44%

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 14 tháng 2 2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Tăng 44%

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 8 tháng 11 2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1,2kg = 1200g

Trong 100g nước ngọt có là : 

1200 : 100 x 3 = 36 (g đường)

Nếu nước ngọt có tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là :

36 : 2,5 x (100 - 2,5) = 1404 ( g)

Cần phải đổ thêm là : 

1404 - 1164 = 240 (g nước lọc)

240 g = 0,24 kg.

Đáp số: 0,24 kg nước lọc.

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân 8 tháng 1 2017 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1,2kg = 1200g

Trong 100g nước ngọt có là : 

1200 : 100 x 3 = 36 ( g đường )

Nếu nước ngọt có tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là :

36 : 2,5 x ( 100 - 2,5 ) = 1404 ( g )

Cần phải đổ thêm là : 

1404 - 1164 = 240 (g nước lọc) = 0,25 kg

Đ/S: 0,24 kg nước lọc

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 28 tháng 2 2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 0,24 kg nước lọc.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 1 tháng 3 2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

THỂ TÍCH CỦA BỂ NƯỚC LÀ :

25*40*50=50000(CM3)

50000 CM=50 DM3 =50L

THỂ TÍCH NƯỚC TRONG BỂ LÀ :

50*\(\frac{1}{4}\)=12,5(L)

95%THỂ TÍCH NƯỚC CỦA BỂ LÀ :

50*95/100=47,5(L)

SỐ LÍT NƯỚC CẦN ĐỔ THÊM LÀ :

47,5-12,5=35(L)

ĐÁP SỐ :CẦN ĐỔ THÊM 35 LÍT NƯỚC ĐỂ ĐẦY 95% THỂ TÍCH CỦA BỂ 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26 tháng 8 2016 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể cá là:

      25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

Thể tích nước trong bể là: 

     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

Số lít nước đã đổ thêm là: 

     50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

Số lít nước cần đổ thêm là: 

    47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: 35 lít nước. 

Đọc tiếp...
Vũ Thanh Mai 6 tháng 3 2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

thể h bể cá là :

25 x 40 x 50 = 50000( cm3 )

thể tích nước trong bể là :

50000 x 1 / 4= 12500 ( cm3 )

12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít

số lít nước được đổ thêm là :

50000:100x 95 = 47500 ( cm3)

47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít 

cần đổ thêm :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít )

đ/s: 35 lít 

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Vinh 2 tháng 3 2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

giá hoa tết =100% + 20%=120%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa tháng 1 bằng 120%*80%/100=96%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 so với giá hoa tháng 11 giảm là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: giảm 4%

    

Đọc tiếp...
Nakano Miku 3 tháng 3 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Coi giá hoa tháng 11 là 100% thì giá hoa ngày Tết là:  

            100% + 20% = 120%

Coi giá hoa ngày Tết là 100% thì giá hoa tháng giêng là:

              100% - 20% = 80%

Giá hoa tháng giêng so với giá hoa tháng 11 là:

\(\frac{120}{100}\)x  \(\frac{80}{100}\)= 96%

Giá hoa tháng giêng rẻ hơn tháng 11 số % là:

100% - 96% = 4%

            Đ/S: 4%

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12 tháng 3 2016 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Giải:
Giá hoa ngày tết so với tháng 11 là:
100 + 20 = 120 (%)
Giá hoa sau tết còn là:
100 – 20 = 80 (%)
hoa sau tết so với tháng 11 là:
Giá hoa sau tết so với tháng 11 là:
100 – 96 = 4 (%)
Đáp số 4 %

Đọc tiếp...
Võ Trung Thành 4 tháng 1 2015 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

10% muối tương đương với 3 kg muối

=> Số kg nước là: (100-10)x3=270kg

Đọc tiếp...
nguyễn nhân khang 19 tháng 2 2017 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

mình hỏi phải pha mấy kg muối với mấy kg nước để có bình nước muối chua 15 % muoi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: