Giúp tôi giải toán


Lê Mạnh Châu 22/05/2017 lúc 08:04

Bài giải:

Coi chiều dài ban đầu là 100% , chiều dài mới là:

        100% + 10% = 110%

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiều rộng mới là:

         100% - 10% = 90%

Diện tích hình chữ nhật mới là:

           100% x 90% = 99%

Diện tích giảm đi:

            100% - 99% = 1%

                              Đáp số  1%

Nguyễn Thị Huyền Trang A 22/05/2017 lúc 08:27

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Thanh Hằng Nguyễn 22/05/2017 lúc 07:48

Coi chiều dài ban đầu là 100% THÌ CHIỀU DÀI MỚI LÀ :

100% + 10% = 110%(chiều dài ban đầu)

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiêù rộng mới là :

100% - 10% = 90%(chiều rộng ban đầu)

Vậy diện tích mới so với diện tích cũ có tỉ số là :

\(110\%\times90\%=99\)

Vậy diện tích HCn sẽ giảm đi là :

100% - 99% = 1%

Đáp số :................

nghia 20/05/2017 lúc 23:13

2 người con trai mỗi người 30% còn lại là của vợ

không cùng cha nhưng khác mẹ là không cùng cha, không chung mẹ 

( khác cha khác mẹ => không phải người trong nhà => không có tài sản)

Kaito Kid 11/05/2017 lúc 18:33

25000 dong co gi mai den lop 5a1 toi giang cho

k cho minh nhe !

Edogawa Conan 14/05/2017 lúc 17:56

Sau 1 năm . người đó nhận đc :

8000000 + ( 8000000 : 100 x 0,5 ) 8680000 ( $ )

Đáp số : 8680000 $ - đồng .

Nguyễn Diễm 14/05/2017 lúc 15:09

Sau một năm,người đó nhận được là:

8000000+(8000000:100*0,5)=8680000(đồng)

Lê Thùy Linh 05/05/2017 lúc 12:28

Số học sinh giỏi ciếm số phần so với số học sinh toàn trường là:

                            60%x35%=\(\frac{21}{100}\)(số học sinh toàn trường )

     Số học sinh trung bình chiếm số phần trăm so với số học sinh cả trường là:

                            1-(\(\frac{21}{100}+35\%\))= \(\frac{44}{100}\)(số học sinh cả trường)

                               Số học sinh cả trường là :

                                       264:\(\frac{44}{100}\)=600 ( học sinh)

                                      số học sinh khá của trường đó là:

                                                  600 x 35 %= 210  (học sinh )

                                               Số học sinh giỏi của trường đó là :

                                                      210 x 60%= 126 (học sinh)

                                                                Đáp số: giỏi : 126 học sinh

                                                                            khá : 210 học sinh

kudo shinichi 04/05/2017 lúc 21:21

diện tích trồng hoa ứng vs số % là:100%-(55%+30%)15%

diện tích trồng hoa là 7200:100x15=1080(ha)

Le Nhat Phuong 04/05/2017 lúc 21:26

diện tích trồng lúa là 

7200 * 55 / 100 bằng 3960 m2

diện tích đất trồng chè và cây ăn qủa là

7200 * 30 / 100 bằng 2160 m2

diện tích trồng hoa là 

7200 - '' 3960 + 2160 '' bằng 1080 m2

Đáp số 1080 m2

Chibi đáng yêu 04/05/2017 lúc 21:22

Diện tích trồng lúa là :

      7200 : 100 x 55 = 3960 ( ha )

Diện tích trồng chè và cây ăn quả là :

      7200 : 100 x 30 = 2160 ( ha )

Diện tích tròng hoa là :

      7200 - 2160 - 3960 = 1080 ( ha )

             Đ/s : 1080 ha

pham thi thuy linh 03/05/2017 lúc 20:23

Doi 140 phan tram=7/5

Bn tu ke so do nhe!

So tien me mua rau qua la

      96000:(7+5)×5=40000 (tien)

k mk nhe.Thank you

pham thi thuy linh 03/05/2017 lúc 21:28

Kb voi mk nhé 

Chu Tuấn Minh 03/05/2017 lúc 19:00

a, Cuối năm 2017 thư viện có tất cả số quyển sách là:

7500 x 125 : 100 = 9375 (quyển sách)

b, Năm 2015 thư viện có số quyển sách là:

7500 : 125 x 100 = 6000 (quyển sách)

nguyen minh duc 24/04/2017 lúc 13:08

tỉ số % của số bé gái là 

100 x 100 : 212 = 47,17% 

tỉ số % của số bé trai là 

112  x 100 : 212 = 52,83 %

nếu bé gái sinh ra là 3500 em thì số bé trai là 

3500 x 112 : 100 = 3920 em trai 

chúc bạn   học tốt 

le ngoc linh 04/05/2017 lúc 17:23

3920 nha bạn , cố gắng lên nhé

doan ngoc hien 04/05/2017 lúc 17:12

3920 nha ban , chuc ban may man

Nguyễn Đình Dũng 29/07/2015 lúc 15:31

Số học sinh vắng chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là :

100% - 88% = 12%

Số học sinh của lớp là :

6 x 100 : 12 = 50 ( học sinh )

      Đáp số : 50 học sinh

Tony Spicer 08/04/2015 lúc 09:39

Số người đội I là: 200.40%=80 (người)

Số người đội II là: 80.81,25%=65 (người)

Số người đội III là: 200-(80+65)= 55 (người)

                  Đáp số: 55 người

đặng thị mỹ 24/12/2016 lúc 20:19

Hết năm 2014 , xã đó có tất cả : 

 7500 :1,6 *100 =468750 ( người )

Vậy ... 

Kamio Misuzu 17/04/2017 lúc 20:11

Năm 2014 xã đó tăng thêm số dân là :

7500 * 1,6 /100 = 120 (người)

Năm 2014 xã đó có số dân là :

7500 + 120 = 7620 (người )

                   Đáp số : 7620 người

nhớ tích và kết bạn với tớ nhé

Nijino Yume 17/04/2017 lúc 20:16

năm 2014 xã đó tăng thêm số người là :

7500 /100*1,6= 120 (người)

năm 2014 xã đó có số người là :

7500 +120 = 7620 (người)

                  Đáp số : 7620 người

Mèo con đáng yêu 18/04/2015 lúc 20:49

Bài giải

Lượng sữa trong chai là:

18:4,5%=400(g)

Đáp số:400g

Truong thi ngoc tram 28/03/2017 lúc 10:42

lượng sữa trong một chai là ;

18 : 4,5 = 400g

vậy lượng sữa trong chai là 400g

TXT Channel Funfun 28/03/2017 lúc 10:42

Lượng sữa trong chai là :

18 : 4,5% = 400 (g)

Đ/S : 400 g 

k mk nha mk đang âm ^_^

Andrean Matida 25/09/2016 lúc 18:15

225% - 100% =125%

     

nguyễn công huy 14/01/2017 lúc 20:47

coi cạnh,diện tích của hình vuông là 100%

cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là:

100% + 50% = 150%

diện tích của hình vuông sau khi tăng là:

150% x 150% = 225%

diện tích tăng thêm là:

225% - 100% = 125%

đáp số : 125%

Nguyễn phương thảo 28/11/2016 lúc 17:55

Còn CÁCH GIẢI NỮA CÁC BẠN ƠI

Edogawa Conan 26/04/2017 lúc 20:42

cứ coi như là : tiền vốn là 100 % thì sẽ lại là 12 %

số tiền ta sẽ coi vốn là :

100% + 12 % = 112 ( % )

gIÁ CÁI MÁY BƠM LÀ :

138000 : 12 x 112  = 1288000  ($ )

Đáp số : 1288000  $ ( dong ).

chúc bn học giỏi vào cuối năm !

Nguyễn Thị La Giang 07/05/2017 lúc 17:04

1288000 $

Nguyễn Mậu Đỗ Thành Nhân 01/05/2017 lúc 15:42

Giá chiếc máy bơm nước đó là: 138 000 : 12% = 1 150 000 (đồng)

ĐS: 1 150 000 đồng

Hikari 13/04/2015 lúc 19:51

số phần trăm rừng tỉnh đó còn phải trồng là:

100% - 75% = 25%

tỉnh đó còn phải trồng để hoàn thành kế hoạch là:

125 : 100 x 25 = 31,25 (ha)

đáp số: 31,25 ha.

Hikari 07/04/2015 lúc 18:14

Cách 1: phần trăm số sản phẩm còn lại là:

100% - 65% = 35%

số sản phẩm theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm là:

520 : 100 x 35 = 182 (sản phẩm)

đáp số: 182 sản phẩm.

Hikari 07/04/2015 lúc 18:16

Cách 2: số sản phẩm tổ đó đã sản xuất được là:

520 : 100 x 65 = 338 (sản phẩm)

số sản phẩm tổ đó còn phải sản xuất là:

520 - 338 = 182 (sản phẩm)

đáp số: 182 sản phẩm.

Trương Quang Đạt 07/04/2015 lúc 18:19

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm nữa là:

               520 x (100% - 65%) = 182 (sản phẩm)

                         Đáp số: 182 sản phẩm

Nguyễn Triệu Yến Nhi 20/04/2015 lúc 19:50

 

Diện tích đất trồng cây cao su bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê là:

480:320x100=150%

Diện tích đất trồng cây cà phê bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cao su là:

320:480x100=66,66%

Tăng Tuyết Linh 14/04/2017 lúc 20:47

Diện tích đất trồng cây cao su bằng số% diện tích đất trồng cây cà phê la:

480:320x100=0,15=150%

Diện tích đất trồng cây cà phê bằng số% diện tích đất trồng cây cao su là:

320:480x100=0,6666....=66,66%

Đ/S;150%;66,66%

Asuna Yuuki 2006 beautifull princess 12/04/2017 lúc 20:53

Bài giải

a) Diện tích đất trồng cao su bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê là: 480:320x100=150%

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cao su là : 320:480x100=66,66...%

                                                              Đáp số: a) 150% ; b) 66,66%

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: