Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Huy Khánh Tùng 28 tháng 2 2015 lúc 23:55
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của em út là c

gọi số tuổi của anh thứ là b

gọi số tuổi của người anh cả là a

Ta có: a+b+c=58

75%c=2/3b <=> 3/4c=2/3b <=> 3/4 : 2/3 = b/c <=> b/c = 9/8 <=> b= 9/8 x c

3/4c=1/2a <=> 3/4 :1/2 = a/c <=> a/c= 3/2 <=> a= 3/2 x c

Suy ra : a+b+c= 3/2xc +9/8xc + c = 58 <=> (3/2 + 9/8 +1)c=58 <=> 29c/8=58 <=> c= 16 => b=18, a=24 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 21 tháng 8 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

                 Đổi 75% = \(\frac{3}{4}\), 50% = \(\frac{1}{2}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh 2 là : \(\frac{2}{3}:\frac{3}{4}=\frac{8}{9}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh cả là : \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{4}{6}\)

\(\frac{4}{6}=\frac{8}{12}\)

    Ta có sơ đồ :

        Anh cả : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

       Anh hai : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

          Em út : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

    Tổng số phần bằng nhau là : 

            12 + 9 + 8 = 29 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là : 

             58 : 29 = 2 ( tuổi )

     Tuổi của em út là :

            2 x 8 = 16 ( tuổi )

     Tuổi của anh hai là :

            2 x 9 = 18 ( tuổi ) 

     Tuổi của anh cả là :

            2 x 12 = 24 ( tuổi ) 

                  Đáp số : Anh cả 24 tuổi

                                Anh hai 18 tuổi

                                Em út : 16 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Thanh 26 tháng 4 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

PS chi so HS Gioi ,Kha la:

          25%+2/3=11/12(so HS ca lop)

PS chi so HS TB la:

        1-11/12=1/12

a,lop 6A co so HS la:3:1/12=36(HS)

b,so HS kha la:

     36:2/3=24(HS)

so HS gioi la:

36-(24+3)=9(HS)

 

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 26 tháng 4 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

a/ 3 học sinh của lớp 6a bằng:

               1 - 25% - 2/3 = 1/12 (số học sinh cả lớp)

Số học sinh lớp 6a có là:

               3 : 1/12 = 36 (học sinh)

b/ Số học sinh giỏi lớp 6a có là:

               36 x 25% = 9 (học sinh)

Số học sinh khá lớp 6a có là:

                36 x 1/3 = 12 (học sinh)

                           Đáp số: a/ 36 học sinh

                                       b/ 9 học sinh giỏi và 12 học sinh khá

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Nỗi đau từ một người đến sau * 19 tháng 8 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

số  học sinh giỏi và khá là 

25 % + 2/3 = 11/12 ( hs )

số phần học sinh trung bình là 

1- 11/12 =  1/12 ( hs )

vậy tổng học sinh là 

3 : 1 /12 = 36 ( hs )

số học sinh giỏi là 

36 . 25/100 =9 ( hs )

số học sinh khá là 

36 . 2/3 = 24 ( hs )

đáp số ...

hok tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 26 tháng 5 2015 lúc 6:38
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới là:

100% + 50% = 150% = 1,5 (khối lượng công việc cũ)

Coi năng suất lao độgn cũ là 100% thì năng suất lao động mới là:

100% + 10% = 110% = 1,1 (năng suất lao động cũ)

Số phần trăm số công nhân mới là:

1,5 : 1,1 = ....

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 23 tháng 2 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Tăng thêm 36,36% đó. ^^

Đọc tiếp...
tominhvu 21 tháng 12 2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới là:
100% + 50% = 150% = 1,5 (khối lượng công việc cũ)
Coi năng suất lao độgn cũ là 100% thì năng suất lao động mới là:
100% + 10% = 110% = 1,1 (năng suất lao động cũ)
Số phần trăm số công nhân mới là:
1,5 : 1,1 = ....

chúc bn hok tốt@_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

Giá hoa ngày tết so với tháng 11 là :

100% + 20% = 120% ( giá tháng 11 )

Giá hoa sau tết so với ngày tết còn là :

100% - 20% = 80% ( giá ngày tết )

Giá hoa sau tết so với tháng 11 là :

\(\frac{120}{100}x\frac{80}{100}=\frac{96}{100}=96\%\)

Giá hoa sau tết rẻ hơn tháng 11 là :

100 % - 96 % = 4%

                    Đáp số : sau tết hoa rẻ hơn tháng 11 là 4%

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 5 2015 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

giá hoa ngày tết so với tháng 11:

100% + 20% = 120%

giá hoa sau tết:

100% - 20% = 80%

giá hoa sau tết so với tháng 11:

120/100 80/100 = 96%

Vậy sau tết giá hoa rẻ hơn tháng 11:

100% - 96% = 4%

Đọc tiếp...
nguyentuantai 29 tháng 5 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

giá hoa tết =100% + 20%=120%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa tháng 1 bằng 120%*80%/100=96%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 so với giá hoa tháng 11 giảm là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: giảm 4%

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 4 tháng 9 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp là bằng 2/5

 Phân số chỉ 4 học sinh nam sau khi chuyển đi là :

2/5 - 1/3 = 1/15  (số học sinh)

Số học sinh cả lớp là :

4 : 1/15 = 60 (học sinh)

Số học sinh nam lúc đầu là :

60 x 2/5 = 24 (học sinh)

               Đáp số : 24 học sinh nam

Thích cho mình nha :)

Đọc tiếp...
Minh La The 22 tháng 3 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Goi số hs nam là x

      số hs cả lớp là y

Ta có:       40% = 2/5

     

=>  x : 2/5 =y

    x = 2/5y  (1)

Và :

  x - 4= 1/3( y-4 )    (2)

Thế (1) vào (2) ta có

 2/5y - 4 = 1/3y - 4/3

 1/15y = 8/3

y = 40

Vậy số hs nam là : 40 . 2/5 = 16 hs

Chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
Trịnh tuấn kiệt 31 tháng 3 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

bạn Minh La The làm đúng rồi kết quả trong giải ra 16

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Anh 16 tháng 4 2015 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Tháng thứ nhất người đó được lãi:

              80000000 : 100 x 0,85=680000( dong )

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi và gửi là:

              80000000 + 680000=80680000( dong)

Tháng thứ hai người đó được lãi:

               80680000 : 100 x 0,85=6876780(dong)

Sau 2 tháng người đó được lãi:

               6876780 + 680000=1365780(dong)

                                Đáp số:1365780 dong

Mình cũng ko chắc lắm đâu

 

             

 

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐÌNH ĐÌNH 11 tháng 4 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

em thì ko biết

Đọc tiếp...
Ngô Phương Linh 12 tháng 4 2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1365780 đồng nhé !

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

Cách giải 1:

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

100% + 8%=108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

108% : 90% * 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

120% -100% = 20%

Đáp số: 20%

Cách giải 2:

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la:

100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la:

100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la:

100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la:

120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

 

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19 tháng 9 2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Đề bài  : Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

                                      Bài giải 

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                         100% + 8% = 108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

                           100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                           108% : 90% x 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

                             120% -100% = 20%

                                  Đáp số: 20% 

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

20% nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
nguyen trong tuan 12 tháng 2 2016 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

nhan vao chu dung khong se ra ket qua

Đọc tiếp...
☆Angel☆~Star~ CTV 15 tháng 7 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Đổi \(25\%=\frac{1}{4}\)

Năm học 2011 - 2012 số học sinh nam còn : 

    \(1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}\) ( số học sinh nam năm trước )

Năm học 2011 - 2012 số học sinh nữ còn :

    \(1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\) ( số học sinh nữ năm trước )

Vì \(\frac{3}{5}\) số học sinh nam bằng \(\frac{3}{4}\) số học sinh nữ nên nếu coi số học sinh nam là 5 phần thì số học sinh nữ là 4 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là :

   5 - 4 = 1 ( phần )

Số học sinh nam năm học 2010 - 2011 là :

    80 : 1 x 5 = 400 ( học sinh )

Số học sinh nữ năm học 2010 - 2011 là :

   400 - 80 = 320 ( học sinh )

Đáp số : 400 học sinh nam; 320 học sinh nữ.

Cbht

Đọc tiếp...
nguyễn trung kiên 15 tháng 7 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

                          ĐỔI 25%=1/4

NĂM 2011-2012 SỐ H/S NAM CÒN

    1-2/5=3/5(SỐ H/S  NAM NĂM TRƯỚC)

NĂM 2011-2012 SỐ H/S NỮ CÒN 

    1-1/4=3/4(SỐ H/S NỮ NĂM TRƯỚC)

Đọc tiếp...
I'm your star CTV 14 tháng 7 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :

    100% + 20% = 120% 

Coi diện tích cũ là 100% thì diện tích mới là :

     100% + 8% = 108%

Tỉ số phần trăm chiều dài mới và chiều dài cũ là :

     \(\frac{108}{100}:\frac{120}{100}=0.9=90\%\)

4,5 m ứng với số phần trăm chiều dài cữ là :

     100% - 90% = 10% 

Chiều dài cũ là: 

     4.5 : 10 x 100 = 45 ( m )

Chiều dài mới là :

     45 - 4.5 = 40.5 ( m )

Đáp số : 40.5 m

Cbht  

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 10 tháng 12 2014 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm học sinh nam là:

100% - 52% = 48 ( học sinh )

Số học sinh nam là:

150 : 100 x 48 = 72 ( học sinh )

           Đáp số: 72 học sinh nam

Nhớ like cho mình nha

Đọc tiếp...
Mie Ngố 10 tháng 12 2014 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ là:

       150 : 100 x 52 = 78 ( học sinh )

Số học sinh nam là:

        150 - 78 = 72 ( học sinh )

           Đáp số: 72 học sinh nam

Thế nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Duong 11 tháng 1 2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Học sinh nam chiếm số phần là :

           100% - 52% = 48 ( % )

Khối 5 của trường đó có số học sinh nam là :

         150 : 100 x 48 = 72 ( học sinh )

                      Đáp số : 72 học sinh

Đọc tiếp...
Đào Nguyễn Trân Châu 28 tháng 4 2015 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

lúc đầu quyển sách có giá là 15000. Vì 1500đ tương ứng với 10%

Đọc tiếp...
nguyễn khánh linh 5 tháng 7 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

15000

giải

Hùng mua cuốn sách với số tiền là

1500:10%x100=15000

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Yến Nhi 5 tháng 7 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

15000đồng

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 28 tháng 12 2014 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là :3+1=4

4*4=16

16:40*100=40

đáp số :mẹ 40 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn phương linh 19 tháng 11 2016 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

40% = 2/5

Hiện nay tuổi con bằng 40% tuổi mẹ, nghĩa là bằng 2/5 tuổi mẹ và bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con.

4 năm trước tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con, nghĩa là bằng tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 mẹ con

Vậy tỉ số tuổi con hiện nay so với tuổi con lúc trước là 2/3 : 1/2 = 4/3

Tuổi con hiện nay là 4 : (4-3) x 4 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 16 : 2/5 = 40 tuổi 

Đọc tiếp...
saiyanhuyenthoai 14 tháng 1 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

me 4o tuoi do ban

Đọc tiếp...
phung viet hoang 26 tháng 3 2015 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi trong 6 tháng là : 2.062.400 - 2.000.000 = 62.400 (đồng)
Số tiền lãi trong 1 tháng là : 62.400 : 6 = 10.400(đồng)
Lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này là : 10.400 : 2.000.000 = 0,52% / 1 tháng

 

Đọc tiếp...
trần như 26 tháng 3 2015 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

phung viet hoang ơi cái này kêu tìm lãi suất

Đọc tiếp...
Chàng Trai Cá Biệt 20 tháng 11 2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Tiền lãi 66 tháng là:

2062400–2000000=62400(đ)

Tiền lãi một tháng là:

62400:6=10400 (đ)

Lãi suất hàng tháng là:

\(\frac{10\text{4}00.100\%}{2000000}=0,52\%\)

Vậy,lãi suất hàng tháng là 0,52%

Đọc tiếp...
ღ ❄ ✔ ๖ۣ ~ 티엔 다트 ~ ๖ۣ ✔❄ღ 23 tháng 6 lúc 0:06
Báo cáo sai phạm

Tổng doanh thu sau khi tăng 12,5% là : 100% + 12,5% = 112,5% ( tổng doanh thu lúc đầu)

Số người mua sau khi tăng 25% là :

100% + 25% = 125% ( số người mua lúc đầu)

Giá bán sản phẩm đó sau khi giảm ứng với số % giá bán ban đầu là :

112,5% : 125% = 99%

Giá bản sản phẩm đó sau khi giảm là :

20000 : 100 x 99 = 18000 ( đồng )

Đáp số :

#học tốt

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 20 tháng 2 2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

coi cạnh ban đầu của hình vuongj là 100% thì cạnh sau khi tăng chiếm

100%+50%=150%(cạnh ban đầu)

coi diện tích hình vuông ban đầu là 100% thì diện tích sau khi tăng chiếm

150%*150%=225%(diện tích ban đầu)

diện tích hình vuông ban đầu là

193,5:225*100=86(cm2)

đáp số:86cm2

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 17 tháng 6 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Coi cạnh hình vuông ban đầu là 100 thì diện tích là:

      100 x 100 = 10000

Coi cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là 150 thì diện tích sau khi tăng là:

     150 x 150 = 22500

Tỉ số phần trăm diện tích sau khi tăng và ban đầu:

     22500 / 10000 = 2,25 = 225%

Số phần trăm diện tích tăng thêm là:

    225% - 100% = 125%

Ta có 125% tương ứng với 193,5cm2.

Diện tích hình vuông ban đầu là :

    193,5 : 125 % = 154,8 (cm2)

                 Đ/s:...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22 tháng 11 2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

86 cm2 nha . 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 22 tháng 5 2017 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Coi chiều dài ban đầu là 100% , chiều dài mới là:

        100% + 10% = 110%

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiều rộng mới là:

         100% - 10% = 90%

Diện tích hình chữ nhật mới là:

           100% x 90% = 99%

Diện tích giảm đi:

            100% - 99% = 1%

                              Đáp số  1%

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 22 tháng 2 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang A 22 tháng 5 2017 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Đọc tiếp...
Ngo Phuc Duong 16 tháng 8 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

Cuối năm 2008 số bò của cả hai nông trường tăng thêm là:

500 x 20% = 100 (con)

Giả sử trong năm 2008, số bò của nông trường Hoa Mai cũng tăng thêm 25%

Thì cuối năm tổng số bò của cả 2 nông trường cuối năm cũng tăng 25%.

Như vậy số bò của cả 2 nông trường cuối năm tăng thêm số con là:

500 x 25% = 125 (con)

Như vậy, so với thực tế thì số bò đã tăng thêm là:

125 - 120 = 25 (con)

25 con bò chiếm số phần trăm là:

25% - 12.5% = 12.5% (số bò đầu năm của nông trường Hoa Mai)

Số bò đầu năm của nông trường Hoa Mai là:

25 : 12,5% = 200 (con)

Số bò đầu năm của nông trường Hoà Bình là:

500 - 200 = 300 (con)

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 5 tháng 6 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

trả lời 

số bò là 300 con 

chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 5 tháng 6 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Số bò là 300 con.

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
alan walker 24 tháng 8 2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

A=3000

B=4000

C=5000

THEO CÁC BN THÌ NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÚNG /SAI

Đọc tiếp...
BaBie 24 tháng 8 2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
ミ☘✿ღ Hoàng _ Long [ 5D ]ღ ✿GOT7彡 29 tháng 5 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Khu vực A: 3000 người

Khu vực B: 4000 người

Khu vực C: 5000 người

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 29 tháng 5 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Khu vực A ; 3000 người

Khu vực B : 4000 người 

Khu vực C : 5000 người

Chi tiết vô CHTT nha

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=5000 dân 

chúc bn

học tốt

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 29 tháng 5 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

=5000 dân 

hk tốt

bn có thể vào câu tương tự

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: