Giúp tôi giải toán và làm văn


Miyano Akemi 07/08/2018 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

\(20\%+60\%\cdot3=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}\cdot3=\frac{1}{5}+\frac{9}{5}=\frac{10}{5}=2\)

\(10\%+89\%:3=\frac{1}{10}+\frac{89}{100}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{10}+\frac{89}{300}=\frac{119}{300}\)

Đọc tiếp...
TAKASA 07/08/2018 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

\(20\%+60\%×3\)

\(=\frac{20}{100}+\frac{60}{100}×3\)

\(=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}×3\)

\(=\frac{1}{5}+\frac{9}{5}\)

\(=\frac{9+1}{5}\)

\(=\frac{10}{5}=10:5=2\)

\(10\%+89\%:3\)

\(=\frac{10}{100}+\frac{89}{100}:3\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{89}{100}×\frac{1}{3}\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{89}{300}\)

\(=\frac{30}{300}+\frac{89}{300}\)

\(=\frac{30+89}{300}\)

\(=\frac{119}{300}\)

Đọc tiếp...
Đàm Đức Trung 07/08/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

20%+60%x3=80%x3=240%=240/100=12/5

10%+89%:3=99%:3=33%=33/100

  chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Lê Phước Nhật Minh 06/11/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a)giá  nhập vễ một bọ quàn áo là 

80000x2=160000(đồng)

phần trăm của bộ quần áo là

100%+20%=120%(phần)

của hàng đó bạn để lãi 20% là 

160000x\(\frac{120}{100}\)=192000 (đồng)

ĐS ...........................

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 18/01/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

MK CŨNG GIỐNG CÁC BẠN

Đọc tiếp...
chien chien 27/10/2016 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

toi cung dang gap phai bai nay nhung chua giai duoc

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10/04/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Bài này dễ mà, trong SGK toán 6 chứ gì ! Đây là bài cơ bản không phải nâng cao gì thì bạn phải làm được chứ !^^

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 16/04/2018 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Cũng theo đề bài lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa nên lượng đường bằng:

 
Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hoàn Mỹ 16/05/2015 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

 Số kí lô gam lượng cùi dừa là :

0,8 : 2 x 3 =  1,2 ( kg )

Lượng đường bằng 5 % lượng cùi dừa nghĩa là lượng đường bằng : 5 / 100 lượng cùi dừa

Số kí lô gam đường là :

1,2 : 100 x 5 = 0,06 ( kg )

 Đáp số : 1,2 kg lượng cùi dừa

                 0,06 kg đường

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hiền 30/12/2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Người đó bán chiếc quạt với giá là : 200000 + ( 200000 x 20 : 100 ) = 240000 đ

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 25/05/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

coi tiền vốn là 100% thì số tiền bán là:

100% + 20% = 120%

người đó bán chiếc quạt đó với giá là:

200000 . 120% = 240000 ( đồng )

đáp số: 240000 đồng 

Đọc tiếp...
giảng thế anh 11/12/2016 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

nhớ nhé

Phải bán chiếc quạt với giá : 200 000 x ( 100% + 20% ) = 240 000 ( đồng )

                          ĐS : 240 000 đồng 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 28/03/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Nếu hình lập phương có cạnh là 100 
thì thể tích là 100 x 100 x 100 = 1 000 000 
Nếu cạnh của nó tăng lên 10% có nghĩa là cạnh mới của nó là 110 
Vậy thể tích mới của nó là 110 x 110 x 110= 1 331 000 
Thể tích mới hơn thể tích cũ = 1 331 000 - 1 000 000 = 331000 
Lấy kết quả chênh lệch của thể tích đem chia cho thể tích ban đầu rồi nhân cho 100 ta được phần trăm chênh lệch là: 
(331000 / 1 000 000 ) x 100 =0.331 x 100 = 33,1% 

Đọc tiếp...
hoabinhyenlang 03/03/2015 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

gia su canh hinh lap phuong la 100m thi the tich cua hinh lap huong la 1 000 000m3

neu canh cua hinh lap phuong tang 10% thi canh hinh lap phuong la 110 m.

the tich hinh lap phuong moi la 1 331 000 (m3)

the tich tang so phan tram la :(1 331 000 - 1 000 000) :1 000 000 = 0,331= 33,1%

                      dap so 33,1 %

Đọc tiếp...
duong do minh tien 13/12/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Khối lượng muối tinh khiết ( muối không chứa nước ) trong 15kg nước muối là:
15 : 100 x 12 = 1,8 kg
Khối lượng nước muối khi ta đổ thêm 3kg nước tinh khiết là:
15 + 3 = 18kg
Vì khối lượng muối tinh khiết ko đổi nên khối lượng muối chiếm số % trong nước muối lúc sau là:
1,8 : 18 x 100 = 10%

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 30/05/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Người ta đổ thêm 3 kg nước tinh khiết vào 1 bình đựng 15 kg nước muối loại 12% muối . Hỏi lúc này ta được một bình chứa bao nhiêu phần trăm muối ?

Người ta đổ thêm 3 kg nước tinh khiết vào 1 bình đựng 15 kg nước muối loại 12% muối . Hỏi lúc này ta được một bình chứa bao nhiêu phần trăm muối ?

Người ta đổ thêm 3 kg nước tinh khiết vào 1 bình đựng 15 kg nước muối loại 12% muối . Hỏi lúc này ta được một bình chứa bao nhiêu phần trăm muối ?

Trả lời:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

10% nha@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

k mk nah$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Đọc tiếp...
daotrongkhanh 28/12/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

10phantram

Đọc tiếp...
Lovely pig 04/05/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

1/Giải

Gọi số tiền bán rau ở tháng 6 là 100 đồng

Vậy số tiền bán rau ở tháng 7 là:

100.(100%-10%)=90 (đồng)

Số tiền bán rau ở tháng 8 là

90.(100%+10%)=99(đồng)

Vì 99<100 nên số tiền bán rau tháng 8 thấp hơn số tiền bán rau ở tháng 6

2/Vì 4-2=2; 4:2=2 nên hai số cần tìm là 4 và 2

Nhớ ****cho mình đó nhá

Đọc tiếp...
Đinh Thị Oánh 15/12/2016 lúc 05:33
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhât lúc đó là : 110% * 90 % = 99% 

như vậy diện tích hcn giảm và giảm số phần trăm là 100% - 99% = 1%

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi 03/04/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Giả sử chiều dài hình chữ nhật là 100 %, chiều rộng là 100 %, thì diện tích bằng :

                                 100 x 100 = 10000

Khi tăng chiều dài lên 10 % và giảm chiều rộng đi 10 % thì diện tích mới là :

                                    120 x 80 = 9600 

                                                  = 96 %

Vậy diện tích hình chữ nhật giảm đi số lần là :

                                        100 % - 96 % = 4 %

                                                            Đáp số : 4 %

( Nếu sai thì báo cho mình bít nha các bạn )

Đọc tiếp...
Đinh Thị Bằng Thuận 05/04/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

giảm 1% nhé bn

Đọc tiếp...
Hikari 01/05/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

số tấn đường lần thứ nhất lấy được là:

84 : 2 = 42 (tấn)

số đường còn lại là:

84 - 42 = 42 (tấn)

số tấn đường lần thứ hai lấy được là:

42 : 100 x 25 = 10,5 (tấn)

đáp số: 10,5 tấn.

Đọc tiếp...
Kilala 01/03/2015 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

 nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì bán kính của nó cũng sẽ giảm đi 20%.

Diện tích nh tròn đã giảm đi số phần trăm là:

(100% x 100%) - (80% x 80%) = 36%

(Phép tính trên có nghĩa là: Bán kính hình tròn trước khi giảm là 100%. Bán kính hình tròn sau khi giảm đi 20% thì còn lại 80%. Diện tích của hình tròn trước khi giảm là 100% của bán kính trước khi giảnhân với 100% của bán kính trước khi giảm rồi nhân với 3,14. Diện tích của hình tròn sau khi giảm là 80% của bán kính trước khi giảnhân rồi nhân với 3,14. Trừ hai diện tích với nhau ta có:

(100% x 100% x 3,14) - (80% x 80% x 3,14). Dung phep loai bo hai so giong nhau (trong truong hop nay la so 3,14) ta duoc phep tinh tren.)

Diện tích nh tròn là:

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2)

Đáp số: 314 cm2

Đọc tiếp...
Đào Quỳnh Lê 05/03/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

chắc chắn là 134 mk làm rùi mà dài lắm ghi ra mỏi tay bạn thông cảm 

Đọc tiếp...
ammobot01 07/09/2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Kẻ Ẩn Danh là kẻ phân tanh thì có

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 06/12/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

Năm nay tuổi con = 1/6 hiệu số tuổi

2 năm sau tuổi con = 1/4  hiệu số tuổi

Hiệu số tuổi là : 2 : ( 1/4  −1/6)  = 24 ( tuổi )

Tuổi của mẹ là : 24 : ( 7 - 1 ) x 7 = 28 ( tuổi )

Tuổi của con là : 28 - 24 = 4 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 26/02/2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 29/10/2014 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng là :

100 + 20 = 120 % = 1,2       

Chiều rộng sau khi giảm là :

100 - 20 = 80 % = 0,8

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là :

80,32 : [ 1- ( 1,2 x0,8 ) ] = 2008 cm2

ĐS : 2008 cm2

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 19/05/2017 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chiều dài sau khi tăng là:

100+20=120%=1,2

Chiều rộng sau khi giảm là:

100-20=80%=0,8

Diện tích ban đầu hình chữ nhật là:

80,32:(1-(1,2x0,8)=2008cm2

ĐS:..........

Đọc tiếp...
Lê Duy Thái 14/04/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

bạn Nguyễn Phượng Hoàng trả lời đúng

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 10/06/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Lượng nước mắm chua trog thug là :

40 : 100 . 90 =36 (kg)

Vỏ thùng nag là :

40 - 36 = 4(kg)

Vi lượng mắm còn lại chiếm 75% khối lượng thug mắm lúc đó nên coi khối lượng thug mắm lúc đó (gốm và và lượng mắm còn lại ) là 100% thì lượng mắm còn lại là 75% :

Vậy 4kg vo ứng với :

100%-75%=25%(khoi luong thug mam luc do )

Khối lượng thug mắm lúc đó là :

4 : 25 . 100=16 (kg)

Lượng mắm còn lại :

16 - 4=12 (kg)

Lượng mắm ban là :

36 - 12 =24 (kg)

24 : 0,8 = 30 (lit)

DS : 30 lit

Đọc tiếp...
Phan Quỳnh Giang 08/10/2017 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

sao toàn là số phần trăm thế

Đọc tiếp...
nguyễn anh tú 17/01/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

 30l 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Đọc tiếp...
trần như 16/03/2015 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

cuối học kì 1 số hs nữ nhiều hơn số hs nam là:

38-6=32 (hs)

số hs nam bằng số hs toàn trường là:

100%-52%= 48%(hs toàn trường)

tỉ số hs nam và hs nữ là:

48% : 52%= 12/13

số hs nam cuối học kì 1 là:

32: (13-12)*123=384(hs)

số hs nữ cuối học kì 1 là:

384+32= 416(hs)

số hs của trường đầu năm là:

(384+416)-(38+6)=756(hs)

          Đs: 756 hs

Đọc tiếp...
Dũng Lương 25/02/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

756 học sinh nha bạn

Đọc tiếp...
Donald Trump 23/02/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

756 hs kết bạn mình nha k hộ luôn

thank you

Đọc tiếp...
trung phan 06/03/2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

có 40 hs

so % cua 6 hs

100%-85%=15

1 hs chiem so phan tram la

15:6=2.5

so hoc sinh cua lop la 

100:2,5=40hs

Đọc tiếp...
chỉyêumìnhem 18/05/2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

=......nha bn thank 

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh 24/02/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

số học sinh của lớp 5a là 40 học sinh

k cho mình rồi kết bạn luôn nha

chúc các bạn học tốt

Đọc tiếp...
Luna Lovegood 08/05/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

ti so phan tram giua gia xe dap sau khi giam gia va gia xe dap ban dau la:

100%-10%=90%

gia xe dap ban dau la:

1350000:90*100=1500000(dong)


 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Hiển 07/01/2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

1500000 đồng

Đọc tiếp...
TrầnQuỳnh Anh 30/04/2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

1500000 dong nha ban

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: