Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Hương Trà 5 tháng 8 2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

GIẢI

Đến tháng 9 nhà máy đã sản xuất được số sản phẩm là:

       3000 x 66% = 1980 (sản phẩm )

Phần kế hoạch còn lại là:

     100% - 66% = 34%

Thời gian còn lại nhà máy sản xuất được số sản phẩm để đảm bảo kế hoạch là :

     3000 x 34% =1020 ( sản phẩm)

                      Đáp số: 1020 sản phẩm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương Trà 5 tháng 8 2015 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Bài này còn có nhiều cách giải khác nhau! chúc bạn Trần Nguyễn Ngọc Nhi học tốt!!! ^_^

Đọc tiếp...
Hoang Van Khoi 23 tháng 12 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Tháng 9 nhà máy sản xuất được số sản phầm là:

                  3000 x 66% = 1980 ( SP )

Thời gian còn lại nhà máy sản xuất được số sản phẩm để đảm bảo kế hoạch là:

                 3000 - 1980 = 1020 ( SP )

                            Đ/S: 1020 SP.

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy hanh 26 tháng 12 2014 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Luong co trong co tuoi la

                100%-55%=45%

100 kg co tuoi co : 

                  100*45=45(kg co)

                       100

45 kg co nay dong vai tro cua 90%khoi luong trong co kho.

Vay luong co kho thu duoc la :

       45*100 =50 (kg)

           90

                  Dap so :50kg  

              

Đọc tiếp...
vũ hà phương linh 23 tháng 2 2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi là: 100:100*55=55(kg)

lượng nước có trong cỏ khô là: 100-55=45(kg)

tỉ số phần trăm lượng nước có trong cỏ khô là: 100%-10%=90%

Nếu phơi 100 kg cỏ tươi thì được số kg cỏ khô là:45:90*100=50(kg)

Đọc tiếp...
tôi là người ngoài hành tinh 2 tháng 2 2017 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

50kg đó

minh hoc roi

k nha

Đọc tiếp...
Hina Strawberry 7308 10 tháng 1 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

lm như nguyễn trí nghĩa là lm tắt của tui ms đầy đủ từng bước

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Khánh Linh 10 tháng 1 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

20m nha bn

Hok tốt

Đọc tiếp...
Hina Strawberry 7308 10 tháng 1 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tấm vải giặt xong ứng với số phần trăm là:

100% - 2,5% = 97,5% 

Trước khi giặt tấm vải dài số m là:

19,5:97,5*100=20(m)

k nha

Đọc tiếp...
Rem 7 tháng 4 2018 lúc 6:34
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Phương Minh 3 tháng 3 2019 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm chỉ 29,4 m là :

100% - 2% = 98%

Trước khi giặt tấm vải dài là :

29,4 : 98 x 100 = 30 ( m )

Đáp số : 30 m

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Vu Duy Khoi 21 tháng 10 2017 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

 30 mét

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 12 tháng 1 2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Số nước có trong 1250 kg ngô tươi

1250 x  55 : 100 = 687,5 kg

Số nước còn

1250 x10 : 100 = 125 kg

Số nớc hao hụt

687,5 - 125= 562,5

Sô ngô khô thu được

1250 - 562,5 = 687,5 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo An 31 tháng 12 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

LƯợng nước trong ngô tươi hơn lương nước trong ngô khô số phần trăm là:           

                55%-10%=45%

Số kg ngô thu được sau khi phơi là:

               1250:100*45=687,5 (kg)

                            Đáp số:687,5 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Việt 26 tháng 1 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

An làm đúng rồi

Đọc tiếp...
HND_Boy Vip Excaliber 28 tháng 12 2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Cuối năm 2008 số dân tăng số phần trăm so với số dân cuối năm 2006 là

1,2% x 2 = 2,4 %

Cuối năm 2008 số dân huyện A là

125000 + ( 125000 : 100 x 2,4 ) = 128125 ( nguoi )

Đáp số 128125 nguoi

Đọc tiếp...
Diệp Quân Bùi 28 tháng 11 2016 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Lúc các người kêu không biết thì chị ấy lớp 7 rồ ná

Đọc tiếp...
pham thanh quan 21 tháng 2 2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

bài này mình biết làm nhưng sơ sai

Đọc tiếp...
Pham Thi Thuy 11 tháng 12 2014 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Dien tich manh dat hinh chu nhat la: 24*15=360 (m2)

Dien tich manh dat de lam nha la: 360*25%=90 (m2)

Đọc tiếp...
Aress meimei 5C 7 tháng 12 2016 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

yes, yes, yes!!!!90 nha m2 nha bn thân....

Đọc tiếp...
le thi hoai tam 7 tháng 1 2019 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

ngu từng nỏ biết óc cho

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 10 tháng 12 2014 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm học sinh nam là:

100% - 52% = 48 ( học sinh )

Số học sinh nam là:

150 : 100 x 48 = 72 ( học sinh )

           Đáp số: 72 học sinh nam

Nhớ like cho mình nha

Đọc tiếp...
Mie Ngố 10 tháng 12 2014 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ là:

       150 : 100 x 52 = 78 ( học sinh )

Số học sinh nam là:

        150 - 78 = 72 ( học sinh )

           Đáp số: 72 học sinh nam

Thế nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Duong 11 tháng 1 2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Học sinh nam chiếm số phần là :

           100% - 52% = 48 ( % )

Khối 5 của trường đó có số học sinh nam là :

         150 : 100 x 48 = 72 ( học sinh )

                      Đáp số : 72 học sinh

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12 tháng 3 2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Giải:
Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm 1/4 của nó
Vậy số mới phải giảm đi 1/5 giá trị của nó tức là 20% của nó thì lại được số ban đầu.

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ närütö๛ 1 tháng 1 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

Số mới là:100% + 25% = 125%

Số mới phải giảm bao nhiêu phần trăm để được số cũ là:100% : 125% x 25 = 20%

Vậy phải giảm số mới 20% để được số cũ

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 6 tháng 1 2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Giải:
Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm 1/4 của nó
Vậy số mới phải giảm đi 1/5 giá trị của nó tức là 20% của nó thì lại được số ban đầu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 24 tháng 5 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Được lãi 20 % giá bán thì giá vốn bằng :

100 % - 20 % = 80 %

Giá vốn bằng 80/100 giá bán vậy giá bán bằng 100/80 giá vốn 

Vậy để được lãi 20 % giá bán thì phải bán 1 kg đường với giá :

6 000 x 100/80 = 7 500 ( đồng )

                       Đáp số : 7 500 đồng

Đọc tiếp...
le my lien 24 tháng 5 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Được lãi 20 % giá bán thì giá vốn bằng :

100 % - 20 % = 80 %

Giá vốn bằng 80/100 giá bán vậy giá bán bằng 100/80 giá vốn 

Vậy để được lãi 20 % giá bán thì phải bán 1 kg đường với giá :

6 000 x 100/80 = 7 500 ( đồng )

                       Đáp số : 7 500 đồng

Đọc tiếp...
Sao băng tốc độ 24 tháng 5 2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

nên tin ai bây giờ  

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

29,4 m vải so với chiều dài ban đầu thì chiếm :

100 % - 2 % = 98 %

Trước khi giặt , chiều dài của tấm vải là  :

29,4 : 98 : 100 = 30 ( m )

                       Đáp số : 30 m

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 29 tháng 5 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

                           Giai :

​Coi tấm vải ban đầu là 100% thì số vai lúc sau bằng la :

100% - 2% = 98%( tấm vải ban đầu ) 

​Tấm vải ban đầu là :

29,4 : 98 x 100 =30 ( m )

​Đáp số : 30 m 

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 11 tháng 8 2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

 Giải :

​Coi tấm vải ban đầu là 100% thì số vải lúc sau bằng là :

100% - 2% = 98%( tấm vải ban đầu ) 

​Tấm vải ban đầu là :

29,4 : 98 x 100 =30 ( m )

​Đáp số : 30 m 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Trúc 27 tháng 2 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Người đó lãi 30% theo giá mua .Vậy coi giá mua là 100%, lãi là 30% nên giá bán là 100%+30%=130%

Vậy người đó lãi theo giá bán là:                                                        30:130=0,2307...=23,07%

                                                                                                                            Đáp số:23,07%

Đọc tiếp...
na khoa 3 tháng 2 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

                                                      bài giải                                                                   

                               ta coi giá mua là 100%

                         số tiền lãi là

                              

Đọc tiếp...
Vũ Viết Thành 26 tháng 1 2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

23,07 % nha bạn 

Đọc tiếp...
tran thi my linh 5 tháng 1 2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

số vải may áo chiếm số % là:

100-40=60(%)

số vải may áo là :

345:100. 60= 207(m)

đáp số :207m

chú thích :dấu . là nhân đó

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 12 tháng 12 2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

số vải may áo chiếm số % là:
100-40=60(%)
số vải may áo là :
345:100. 60= 207(m)
đáp số :207m

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 4 tháng 1 2018 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

So vai may ao chiem so phan tram la :

100-40=60%

So vai may ao la :

345:100×60=207( m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 16 tháng 12 2014 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

                                                                       Giải 

Số tiền lãi sau một tháng là :

5000000x0,5:100=25000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là :

5000000+25000=5025000(đồng)

Đáp số 5025000 đồng

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10 tháng 3 2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

giải

tiền lãi là : 5 000 000 : 100 x 0,5 =  25000 (đ)
sau 1 tháng số tiền gửi và lãi là  là : 5 000 000 + 25000 = 5025000 (đ)
Đáp số:.................

hok tôt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Nhi 30 tháng 12 2015 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

đáp án là  50250000 đồng

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 10 tháng 4 2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

lần trước mình nhầm,xin lổi nha,bây giờ mới đúng nè

số gạo lấy ra là:

    40 - 26=14(kg)

số gạo trong thùng nặng là:

     14:40x100=35(kg)

thùng nặng là:   

        40 - 35=5(kg)

đáp số 5 kg

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Thành EJ 26 tháng 5 2019 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

- 2 kg.  Nếu đúng tk cho mình ^-^

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 7 tháng 4 2019 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng không chắc đâu

26kg thì chiếm số phần trăm là:

       26:(40:100)=65%

tổng số phần trăm là

65+40=105%

cân nặng của thùng chiếm số phần trăm là
      105-100=5%

cân nặng của thùng nếu không có gạo là

      5x(40:100)=2kg

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thanh Hiệp 22 tháng 12 2019 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Là 25% đấy!

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12 tháng 3 2016 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Giải:
Một số giảm đi 20% tức là giảm đi 1/5 giá trị của số đó. 
Vậy phải tăng số mới thêm 1/4 của nó tức là 25% thì được số ban đầu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Ngọc 14 tháng 12 2014 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

số học sinh nam ứng với số phần trăm là:100%-52,5%=47,5%

1 học sinh ứng với số phần trăm là:420:52,5=8%

số học sinh nam của trường là:47,5x8=380(học sinh)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Ngân 14 tháng 12 2014 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

truong do co so hoc sinh la : 420:52.2*100 =800hoc sinh

so hoc sinh nam la: 800-420=380hoc sinh

Đọc tiếp...
Hoàng hậu Bóng Đêm 11 tháng 12 2016 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

380 

tk mk 

mk tk lại

hứa đấy

thamk nhiều

Đọc tiếp...
Hikari 19 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

phần trăm giá bán là:

100% + 10% = 110%

tiền vốn là:

1430000 : 110 x 100 = 1300000 (đồng)

đáp số: 1300000 đồng.

Đọc tiếp...
Mèo con đáng yêu 19 tháng 4 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Coi tiền lãi là 10 phần bằng nhau thì tiền vốn là 100 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

100+10=110(phần)

Số tiền vốn là:

1430000:110x100=130000(đồng)

Đáp số:1300000 đồng

Đọc tiếp...
pandaken 30 tháng 12 2014 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

De 1kg muoi chiem 2% thi so nuoc la phai co la: 1 / 2 * ( 100 - 2 ) = 49 ( kg )

So nuoc la phai do them la:49 - 19 = 30 ( kg )

Đọc tiếp...
lan phuong 16 tháng 5 2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Trông 20 kg nước biển có số kg muối là :
20 x 5% = 1 ( kg )

Để có dung dịch chứa 2% muối thì cần đổ số nước là là :
( 1 : 2% ) - 20 = 30 ( kg )

Đáp số 30kg

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12 tháng 3 2016 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Trong 20 kg nước biển có: 20 x 5% = 1 kg muối.

Để có dung dịch nước muối 2% cần đổ thêm lượng nước lã là:

(1 : 2%) - 20 = 30 kg

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: