Giúp tôi giải toán và làm văn


Trịnh Thúy Hằng 26/06/2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

tả lời:

giá xăng A92 TĂNG 25%

HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 08/04/2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Giá xăng A92 tăng lên số đồng là : 

                       15 000 - 12 000 = 3 000 (đồng)

Giá xăng A92 tăng lên số phần trăm là : 

                       3 000 : 12 000 = 0,25 = 25%

                                Đáp số : 25% .

Đọc tiếp...
Nguyen Thu huyen 03/05/2015 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

Gia tien cua mot lit xang A92 tang len so phan tram la:

15000 - 12000 :100 = 30%

Dap so : 30%

 

Đọc tiếp...
Tuyệt thế kỳ tài 24/04/2015 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Ta có: 60%=3/5

a)Số hs giỏi là:45x2/9=10(hs)

   Số hs khá là:(45-10)x3/5=21(hs)

   Số hs trung bình là:45-10-21=14(hs)

b)Tỉ số giữa hs giỏi và hs trung bình là:

       10:14=0,7142...=71,42%

b)Số hs giỏi chiếm số phần trăm số hs cả lớp là:

       10:45=0,2222...=22,22%

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Nguễn Trí Đức 05/08/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

dung bai toan cua mik cam on nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Nhi 11/05/2017 lúc 07:35
Báo cáo sai phạm
VU CAM TU 19/02/2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

đổi 0.7m3=700dm3

   số nước hiện có là

       700/56*100=1250dm3=1250l

   chứa được là

        1250-700=550

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hạnh 19/02/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

550 đúng á bạn

Đọc tiếp...
Phát 30/06/2016 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Khi bể đầy có số m3 nuoc là :0,7x56:100=1,5(m3)

1,25m3=1250dm3=1250l

0,7m3=700dm3=700l

Cần thêm số l để đầy bể là :1250-700=550(l)

Đọc tiếp...
L 19/02/2017 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

1,6m3=1600l

so nuoc trong be co la 

   1600:100x65=1040(l)

phai do them so nuoc la 

   1600-1040=560(l)

k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 12/03/2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm
Trần Minh Chiêm 19/02/2017 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Đ/s : 560 lít nha bn

k cho mình nhé Nguyễn Phương Thảo

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Minh 28/12/2014 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 3 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là :

100% - (35%+40%) = 25%

Đáp số: 25%

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen trang 15/12/2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

tổng ngày thứ nhất và ngày thứ 2 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là :

   35%+40%=75% ( lượng nước trong hồ )

ngày thứ 3 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là :

  100%-75%=25%(lượng nước trong hồ )

đáp số :25% lượng nước trong hồ

chúc các bạn học tốt nha !

Đọc tiếp...
capricornus 24/06/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

100% - [35% + 40%] = 25 % 

k nha

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 28/07/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh nữ và học sinh nam là a.

Theo bài ra ta có: a+15=51%(a+15+a+5)

=>                         a+15=51/100.(2a+20)

=>                         a+15=51/50.a+51/5

=>                     15-51/5=51/50-a

=>                          24/5=1/50.a

=>                                a=24/5:1/50

=>                                a=240

=>                            a+a=240+240=480

Vậy đầu năm khối 6 có 480 học sinh.

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 28/07/2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ băng số học sinh. Nam và chiếm 50% số học sinh khối 6

Học kì 2 số họ sinh Nam chiếm:100%-51%=49%( số học sinh khói 6)

15 học sinh. Hơn 5 học sinh:15-5=10( học sinh)

10 học sinh ứng với:10:(51%-49%)=5%( số học sinh khối 6 kì 2)

trường đó có5 x 100=500( học sinh)

Ban đầu trường đó có:500-15-5=480( học sinh)

 

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 24/05/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Đáp số:480 học sinh

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 08/02/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 08/05/2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Phân tích: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:
100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)
Ta tóm tắt bài toán như sau:
72,25% giá bán trong Tết = 115,6% giá vốn
100% giá bán trong Tết = … % giá vốn ?
Bài giải: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:
100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)
Số tiền lãi tính theo giá vốn là:
100 : 72,25 x 115,6 = 160% (giá vốn)
Vậy trong Tết cửa hàng đó được lãi là:
160% - 100% = 60%

ĐS: 60 %

Đọc tiếp...
Nguyen Uyen Phuong 08/05/2015 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

Phân tích: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:
100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)
Ta tóm tắt bài toán như sau:
72,25% giá bán trong Tết = 115,6% giá vốn
100% giá bán trong Tết = … % giá vốn ?
Bài giải: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:
100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)
Số tiền lãi tính theo giá vốn là:
100 : 72,25 x 115,6 = 160% (giá vốn)
Vậy trong Tết cửa hàng đó được lãi là:
160% - 100% = 60%

Đáp số: 60%

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Hân 09/05/2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Phân tích: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:
100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)
Ta tóm tắt bài toán như sau:
72,25% giá bán trong Tết = 115,6% giá vốn
100% giá bán trong Tết = … % giá vốn ?
Bài giải: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:
100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)
Số tiền lãi tính theo giá vốn là:
100 : 72,25 x 115,6 = 160% (giá vốn)
Vậy trong Tết cửa hàng đó được lãi là:
160% - 100% = 60%

Đáp số : 60 %

 

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy hanh 26/12/2014 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Luong co trong co tuoi la

                100%-55%=45%

100 kg co tuoi co : 

                  100*45=45(kg co)

                       100

45 kg co nay dong vai tro cua 90%khoi luong trong co kho.

Vay luong co kho thu duoc la :

       45*100 =50 (kg)

           90

                  Dap so :50kg  

              

Đọc tiếp...
vũ hà phương linh 23/02/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi là: 100:100*55=55(kg)

lượng nước có trong cỏ khô là: 100-55=45(kg)

tỉ số phần trăm lượng nước có trong cỏ khô là: 100%-10%=90%

Nếu phơi 100 kg cỏ tươi thì được số kg cỏ khô là:45:90*100=50(kg)

Đọc tiếp...
tôi là người ngoài hành tinh 02/02/2017 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

50kg đó

minh hoc roi

k nha

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 05/06/2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi của một cái quạt máy là :

 336 000 : 100 x 12 = 40 320 ( đồng )

Tiền vốn của một cái quạt máy là :

 336 000 + 40 320 = 376 320 ( đồng )

                                     Đáp số : 376 320 đồng 

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân 15/01/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là :

336000 * 12 : 100 = 40320 đ

Số tiền vốn của một cái quạt máy là :

336000 - 40320 = 295680 đ

Đ/S: 295680 đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu lê 28/12/2014 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là : 336 000 x 12% : 100 = 40 320đ

Số tiền vốn cai quạt máy là : 336 000 - 40 320 = 295 680đ

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 23/03/2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

lãi 20% giá bán nên giá vốn bằng 80% giá bán

Gọi giá bán là 100 phần

vì lãi bằng 20/ 100 giá bán nên tiền lãi là 20 phần

vì giá vốn bằng 80/100 giá bán nên giá vốn bằng 80 phần

Vậy tiền lãi bằng 20/80 giá vốn

20/80 = 0,25 = 25%

vậy lãi đó bằng 25% giá vốn

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 08/06/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Giá vốn bằng :

100% - 20% = 80% ( giá bán )

Cửa hàng đó lãi :

20% : 80% = 25%

Đáp số : 25%

Đọc tiếp...
thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ 25/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Coi giá bán là 100% . Tiền vốn bằng là :

100% - 20% = 80%

vậy cửa hàng đó lãi là :

20% : 80% x 100 = 25%

Đáp số : ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Minh Ngọc 19/12/2014 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

vì vốn 100%,lãi 20% nên tổng số phần là : 100%+20%=20%.Người đó lãi số phần trăm giá bàn là:20:120=0,1666=16,66%

Đọc tiếp...
Lâm Việt Cường 18/02/2016 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

16,66% bạn à. happy new year everyone

Đọc tiếp...
hạnh nguyễn thị 21/04/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là 20% hoặc 25 % đó bn ko phải là 1,66 gì đó đâu bn

    

nguyễn mai lý ơi

Đọc tiếp...
pandaken 30/12/2014 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

De 1kg muoi chiem 2% thi so nuoc la phai co la: 1 / 2 * ( 100 - 2 ) = 49 ( kg )

So nuoc la phai do them la:49 - 19 = 30 ( kg )

Đọc tiếp...
lan phuong 16/05/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Trông 20 kg nước biển có số kg muối là :
20 x 5% = 1 ( kg )

Để có dung dịch chứa 2% muối thì cần đổ số nước là là :
( 1 : 2% ) - 20 = 30 ( kg )

Đáp số 30kg

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Trong 20 kg nước biển có: 20 x 5% = 1 kg muối.

Để có dung dịch nước muối 2% cần đổ thêm lượng nước lã là:

(1 : 2%) - 20 = 30 kg

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 25/04/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Laĩ xuất 1 tháng : 11200.100/200000 % =  0,56%

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 19/05/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm lãi suất một tháng người ấy đã gửi tiết kiệm là :

   11200 : 2 000 000 x 100 = 0,56 %

       Đáp số : 0,56 %

Đọc tiếp...
đại hào nhi 02/05/2017 lúc 23:14
Báo cáo sai phạm

lãi suất là 0.56%

tính bắng cách là: 11200:2000000=5.6*10-3 rồi nhân với 100=0.56%

Đọc tiếp...
Hồ Lê Phú Lộc 30/06/2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

số % học sinh yếu là:

100% - [50%+15%+30%] =5% [ số học sinh yếu]

số học sinh khá là :

38 : 100 * 50 = 19 [học sinh ]

Đáp số :19 học sinh

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu 12/07/2016 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

Nhưng mà chỉ cần 1 phép tính thôi cần gì 2

Đọc tiếp...
congtuhopham 26/12/2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

de ma bn oi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 15/07/2015 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Số tiền vốn là :

60000 : 8 x 100 = 750000 ( đồng )

Đọc tiếp...
An Phan Hong 15/07/2015 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

750000dong nha . nho ****

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 26/01/2018 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

số tiền vốn là

60000:8x100=750000(đ)

đ/s............

....

Đọc tiếp...
Dương Đào Thanh Hoa 28/01/2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Gía hàng tháng 11 so với tháng 10: 110%                                     

Gía hàng tháng 12 so với tháng 11: 90%

Gía hàng tháng 12 so với tháng 10 là: 90% * 110% = 99 %

Vậy giá hàng tháng 12 giảm 1% so với tháng 10!!!

Đọc tiếp...
Trần Văn Phát 01/01/2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

giá hàng tháng 11 so với tháng 10 là 110%                                                                                                                                                                       giá hàng tháng 12 so với thang 11 la 90%                                                                                                              giá hàng tháng 12 so với tháng 10 là 90%*110%= 99%                                                                                                                                  vậy giá hàng thang 12 so với thang 10 giả 1%                                 

Đọc tiếp...
Lê Phước Nhật Minh 06/11/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a)giá  nhập vễ một bọ quàn áo là 

80000x2=160000(đồng)

phần trăm của bộ quần áo là

100%+20%=120%(phần)

của hàng đó bạn để lãi 20% là 

160000x\(\frac{120}{100}\)=192000 (đồng)

ĐS ...........................

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 18/01/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

MK CŨNG GIỐNG CÁC BẠN

Đọc tiếp...
chien chien 27/10/2016 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

toi cung dang gap phai bai nay nhung chua giai duoc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: