Giúp tôi giải toán


GV Quản lý 13/09/2017 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

Giá xi măng tháng ba = 110% giá xi măng táng hai 

                                  = 110% (110% giá xi măng tháng một)

                                  = 1,10 x 1,10 giá xi măng tháng một

                                  = 1,21 giá xi măng tháng một

                                  = 121%  giá xi măng tháng một

Vậy giá xi măng tháng ba tăng 21% so với giá xi măng tháng một.

Ngo Tung Lam 14/09/2017 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

Coi giá xi măng tháng 1 là : 100%

Giá xi măng tháng 2 là :

 100% + ( 100% : 100 x 10 ) = 110% ( giá xi măng tháng 1 )

Giá xi măng tháng 3 là :

110% + ( 110% : 100 x 10 )   = 121% ( giá xi măng tháng 2 )

Giá xi măng tháng 3 tăng số % so với tháng 1 là :

    121 : 100 = 1,21

            1,21 = 121%

                  Đáp số : Giá xi măng tháng 3 tăng 121% so với tháng 1

sakura 19/04/2017 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

số HS nữ chiếm:

3 : ( 3+5 ) = 0,375 = 37,5 %

Đ/S: 37,5 %

nguyễn lại thanh tâm 24/04/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

kq là 37,5 nhé

Lê Hồng Anh 19/04/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

so hoc sinh nu chiem :

   3 : ( 3 + 5 ) = 0,375 = 37,5%

          Dap so :  37,5%

 TK minh nha

Nguyễn Quỳnh Như 06/09/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Giá xăng dầu tháng tăng10 so với tháng 9 là:

   100 + 10 = 110 ( % )

Sang tháng 11,giá xăng dầu giảm số %  so với tháng 9 là:

   110 : 100 x 10 = 11 ( % )

Vậy số % giá dầu của tháng 11 so với tháng 9 là:

   110 - 11 = 99 ( % )

Vậy giá dầu của tháng 11 rẻ hơn tháng 9 :     100% > 99%

Rẻ hơn số % là:

   100 - 99 = 1 ( % )

                Đáp số: tháng 11 rẻ hơn  và rẻ hơn 1 %

   

       

Trần Hoàng Việt 06/09/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Giá xăng dầu tháng tăng 10% so với tháng 9 là:

   100 + 10 = 110 ( % )

Sang tháng 11,giá xăng dầu giảm số %  so với tháng 9 là:

   110 : 100 x 10 = 11 ( % )

Vậy số % giá dầu của tháng 11 so với tháng 9 là:

   110 - 11 = 99 ( % )

Vậy giá dầu của tháng 11 rẻ hơn tháng 9 :  

  100% > 99%

Rẻ hơn số % là:

   100 - 99 = 1 ( % )

                Đáp số: tháng 11 rẻ hơn  và rẻ hơn 1 %

   

Chu Quyen Nhan 06/09/2017 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

giá xăng dầu tháng 9 và 11 bằng nhau ( xem sơ đồ rồi bạn hiểu )

tháng 9   : 100 phần

tháng 10 : 110 phần

tháng 11 : 100 phần 

bạn tự hiểu lí do các phần của mỗi tháng nha

Trần Quốc Đạt 25/07/2017 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

số học sinh lớp 5A là:

9;25x100=36(học sinh)

số học sinh khá là:

36-9=27(hoc sinh)

Nguyễn Thị Thu Thủy 25/07/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

le uyen trang

Lớp 5A có số học sinh là :

9 : 25 % = 36 ( bạn )

Lớp 5A có số học sinh khá là :

36 - 9 = 27 ( bạn ) 

kudo shinichi 25/07/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

                       Bài giải

 Số học sinh của lớp 5A là :

         9 : 25 x 100 = 36 ( học sinh )

Số học sinh khá là :

          36 - 9 = 27 ( học sinh )

kudo shinichi 25/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

                            Bài giải

 Giá sữa tươi tăng :

       18000 - 16000 = 2000 ( đồng )

Giá sữa tươi đã tăng số phần trăm là :

       2000 : 16000 x 100 = 12,5 % 

Phạm Thị Thu Hảo 25/07/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Giá tăng là : 18 000 - 16 000 = 2 000 ( Đ )

Tăng là : 2 000 : 16 000 x 100 = 12,5 %

Kaan Hodara 25/07/2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

( 18000 : 16000 X 100 ) - 100 = 12 , 5%

Nguyễn Việt Hoàng 22/07/2017 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

a) Tỉ số giữa số cây bưởi và số cây trong vườn là:

400 : 280 = 10/7

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi và số cây trong vườn là:

280 : 400 x 100 = 70%

c) Trung bình cứ 100 cây thì có số cây bưởi là:

400 : 4 : 4 = 25 ( cây )

Đ/s: ...

Không chắc lắm

Nguyễn Thị Thu Thủy 23/07/2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

le uyen trang

a) Tỉ số giữa số cây bưởi và số cây trong vườn là:

400 : 280 = 10/7

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi và số cây trong vườn là:

280 : 400 x 100 = 70%

c) Trung bình cứ 100 cây thì có số cây bưởi là:

400 : 4 : 4 = 25 ( cây ) 

le uyen trang 22/07/2017 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

bạn Lan Hương ấy làm sai rồi

Vũ Xuân Thắng 19/12/2014 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

M giảm 20% còn N = \(\frac{4}{5}\)M, để tăng thành M cần \(\frac{1}{5}\)M nữa tức là \(\frac{1}{5}M:\frac{4}{5}M=25\%N\)

Vậy phải tăng N thêm 25%

Nguyễn Hải Dương 10/08/2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ :

M : [.....][.....][.....][.....][.....]

N : [.....][.....][.....][.....]

Ta thấy N cần thêm 1/4 của nó để được M

Vậy N cần thêm 25% của nó để được M .

CÁCH NÀY LÀ ĐƠN GIẢN NHẤT ĐẤY !!!!!!!!!!

Mai Ly Anh 08/12/2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

a.da thuc hien duoc 90 phan tram va vuot 10 phan tram ke hoach so voi ca nam

b.da thuc hien duoc 117,5 phan tram va vuot 17,5 phan tram ke hoach so voi ca nam

Natsu_Draneel 27/07/2016 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

a.Số phần trăm chỉ đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được với kế hoạch của cả năm là:

                   18 : 20 = 0,9 = 90%

b.Số phần trăm thôn Hòa An đã thực hiện được khi hết năm là:

                    23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Số phần trăm thôn Hòa An thực hiện vượt mức kế hoạch cả năm là:

                    117,5% - 100% = 17,5%

                           Đáp số: a. 90% b.117,5% ; 17,5%

Phạm Hồ Thanh Sang 02/07/2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

a) tháng 9 đã thực hiện: 18 : 20 * 100 = 90%

b) cả năm đã thực hiện : 23.5 : 20 * 100 = 117.5%

vượt số phần trăm kế hoạch so với cả năm : 117.5 - 100 = 17.5 %

 

Lê Mạnh Tiến Đạt 08/04/2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Giá xăng A92 tăng lên số đồng là : 

                       15 000 - 12 000 = 3 000 (đồng)

Giá xăng A92 tăng lên số phần trăm là : 

                       3 000 : 12 000 = 0,25 = 25%

                                Đáp số : 25% .

Nguyen Thu huyen 03/05/2015 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

Gia tien cua mot lit xang A92 tang len so phan tram la:

15000 - 12000 :100 = 30%

Dap so : 30%

 

Trần Thùy Trang 13/04/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

giá xăng A92 tăng lên số đồng là:

15000 - 12000 = 3000 đồng

giá xăng A92 tăng lên số phần trăm là;

3000 : 12000 = 0,25 = 25%

đ/s: 25%

Công Chúa Nhỏ 08/02/2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

hihi.nhiều người sai quá

 

 

Angel And Demons 14/01/2017 lúc 05:05
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Giả sử sản lượng lúa của khu vực B là 100 tấn trên điện tích là 10 ha thì năng suất khu vực B là:
100 : 10 = 10 ( tấn/ ha)
                 Khi đó sản lượng lúa của khu vực A là:
100 + 26 = 126 (tấn)
                 Diện tích của khu vực A là:
10 + 0,5 =10,5 (ha)
                 Do đó năng suất của khu vực A là:
126 : 10,5 = 12 ( tấn/ ha)
                 Năng suất khu vực A hơn năng suất khu vực B là:
12 – 10 = 2( tấn/ ha)
                 Tỉ số phần trăm của năng suất của khu vực A hơn khu vực B là:
2 : 10 = 0,2 = 20 %
                                                                       Đáp số: 20 %
Cách 2: Coi sản lượng lúa của khu vực B là 1 đơn vị khối lượng và coi diện tích là 1 đơn vị diện tích thì năng suất của khu vực B là 1
            Khi đó sản lượng lúa của khu vực A là:
1 + 0,26 = 1,26
           Diện tích của khu vực A là:
1 + 0,05 = 1,05
           Do đó năng suất của khu vực A là:
1,26 : 1,05 = 1,2
Vì 1,2 = 120% nên năng suất của khu vực A hơn năng suất của khu vực B là:
120% - 100% = 20%
                             Đáp số: 20 %
Cách 3:
           Coi sản lượng khu vực B là 100% thì sản lượng khu vực A là:
  100% + 26% = 126%
           Coi diện tích  khu vực B là 100% thì diện tích khu vực A là:
100% + 5% = 105%
            Năng suất khu vực A là:
126 : 105 = 120%
             Năng suất khu vực A nhiều hơn năng suất khu vực B là:
    120% - 100% = 20%
                                                                            Đáp số: 20%

Lê Nhật Huy 09/08/2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

ta coi sản lượng của khu vực B là : 100 % thì sản lượng khu vực A là : 100 % + 26 % = 126 %

ta coi diện tích khu vực B là 100% thì diện tích khu vực A là : 100 % + 5 % = 105 %

năng suất của khu vực A hơn năng suất của khu vực B số phần trăm là : 126 : 105 - 100 % = 20 % 

                                                                                    đáp số : 20 %

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 06/06/2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Đổi: 4,5 tấn = 4500 kg

Số kg thóc đã dùng để ủng hộ người nghèo và quĩ khuyến học:

  4500 x ( 5% + 10% )  = 675 ( kg)

Tỉ số % số thóc đã dùng so với số thóc ban đầu là:

   675 : 4500 = 0,15

  0,15 = 15% 

Đáp số...

Ủng hộ nha!:) 

Le Nhat Phuong 06/06/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đổi 4,5 tấn \(=\) 4500 kg gạo 

Tỉ số phần trăm thóc của kho đó là

         5 o/o + 10 o/o \(=\) 15 o/o

a, Người ta dùng tất cả số thóc để ủng hộ cho người nghèo và qũy khuyến học là

                   4500 x 15 o/o \(\div\) 100 \(=\)675 kg thóc 

b,  Tỉ số phần trăm số thốc trong kho là

                     675 \(\div\) 4500 x 100 \(=\) 15 o/o

                                                                            Đáp số ; 15 o/o

Chúc bạn học giỏi

Kẻ Lạnh Lùng 06/06/2017 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Đổi 4,5 tấn = 4500 kg gạo

Tỉ số % thóc của kho đó là :

5 % + 10 % = 15 %

a , Người ta dùng tất cả số kg thóc để ủng hộ người nghèo và quỹ khuyến học là :

( 4 500 x 15 ) : 100 = 675 ( kg thóc )

b , Tỉ số % số thóc trong kho là :

675 : 4 500 = 0,15

0,15 = 15 %

                      Đáp số : a , 675 kg thóc

                                   b , 15 %

Gà Mờ 16/07/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Gọi giá xăng ban đầu là 100%.Vậy giá tăng sau khi tăng là:

21700:20000x100=108,5(%)

Vậy giá xăng tăng:

108,5-100=8,5(%)

đ/s:8,5%

Tăng Chấn Hồng 16/07/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Giá xăng tăng lên là : 21 700 - 20 000 = 1 700 ( đồng )

Giá xăng tăng lên số phần trăm là : 1 700 : 20 000 x 100 =8,5 %

Chocolate 08/05/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Lần thứ nhất giảm tiền ti vi còn số tiền là:5000000-[5000000:100x10]=4500000[đồng]                                                                          Sau hai lần giảm ti vi còn số tiền là : 4500000-[4500000:100x10]=4050000[đồng]

I love Vietnam 19/12/2016 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

4050000 đồng

nguyễn đức vượng 14/07/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Lần thứ nhất giảm ti vi còn lại số tiền là :

5000000 - (5000000 : 100 x 10) = 4500000 ( đồng )

Sau 2 lần giảm ti vi còn số tiền là :

4500000 - (4500000 : 100 x 10 ) = 4050000 ( đồng )

Đáp số :.............

Nguyễn Trung Hiếu 24/06/2016 lúc 05:25
Báo cáo sai phạm

mức sãn xuất có tỉ lệ 5/4/3 cũng có nghĩa là số sãn phẫm cũng có tỉ lệ là 5/4/3
gọi số sãn phẫm mà 3 tổ công nhâm làm được lần lượt là 5x, 4x, 3x
khi đó số sãn phẩm mà tổ 1 làm được khi tăng năng suất 10% là 5x.110% = 5,5x
số sãn phẩm mà tổ 3 làm được khi tăng năng suất 30% là 3x.130% = 3,9x
do khi tăng năng suất thì tổ 1 làm nhiều hơn tổ 3 16 sãn phẩm nên ta có phương trình
5,5x - 3,9x = 16
x = 10
Tổng số sãn phẩm mà 3 tổ làm được nếu không tăng năng suất là 5x + 4x + 3x = 12x = 12.10 = 120 sãn phẩm
nếu tăng năng suất thì là 5,5x + 4,8x + 3,9x = 14.2x = 14,2.10 = 142 sãn phẩm

Vũ Gia Huy 04/01/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu lắm nếu có sai mong các bn thông cảm

ninh 09/01/2017 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

25m là sai đó 0,5 m là đúng

tranngoclinh 21/12/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

24,5m so voi chieu dai ban dau la :

            100%-2%=98%

Tam vai dai so m la:

             24,5:98x100=25(m)

                      dap so : 25m

trinh thi thuy duong 24/11/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

ban ko giai ra sao

Linh Đặng Thị Mỹ 09/08/2015 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

1) Giải

Ta thấy 9ha ứng với 75% phần còn lại :

 Phần còn lại ( hay chính là 100%) sau khi cày được 50% cánh đồng và 3ha là :

9 : 75% = 12 (ha)

 50% cánh đồng là :

12 + 3 = 15 (ha)

 Diện tích cách đồng đó là :

15 : 50% = 30 ( ha)

Đáp số: 30 ha

2)  Giải

50kg nước biển sẽ có 50,6%= 3kg
 khối lượng nước = 47kg.
Để nước biển chứa 3% muối thì số kg muối trong 50kg nước muối = 3.Tổng số kg nước ban đầu và sau khi thêm
Gọi số kg nước sau khi thêm là a . Ta có:
 3 = 3%x(47+a)
 100 = 47+a
a = 53 kg

Song Tran Nam Minh 02/05/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Sao lai lay 9:75%

Phong Ngọc Cường 10/04/2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

a,30ha

b,53kg

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: