Giúp tôi giải toán và làm văn


ღ ❄ ✔ ๖ۣ ~ 티엔 다트 ~ ๖ۣ ✔❄ღ 23 tháng 6 lúc 0:06
Báo cáo sai phạm

Tổng doanh thu sau khi tăng 12,5% là : 100% + 12,5% = 112,5% ( tổng doanh thu lúc đầu)

Số người mua sau khi tăng 25% là :

100% + 25% = 125% ( số người mua lúc đầu)

Giá bán sản phẩm đó sau khi giảm ứng với số % giá bán ban đầu là :

112,5% : 125% = 99%

Giá bản sản phẩm đó sau khi giảm là :

20000 : 100 x 99 = 18000 ( đồng )

Đáp số :

#học tốt

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 20 tháng 2 2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

coi cạnh ban đầu của hình vuongj là 100% thì cạnh sau khi tăng chiếm

100%+50%=150%(cạnh ban đầu)

coi diện tích hình vuông ban đầu là 100% thì diện tích sau khi tăng chiếm

150%*150%=225%(diện tích ban đầu)

diện tích hình vuông ban đầu là

193,5:225*100=86(cm2)

đáp số:86cm2

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 17 tháng 6 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Coi cạnh hình vuông ban đầu là 100 thì diện tích là:

      100 x 100 = 10000

Coi cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là 150 thì diện tích sau khi tăng là:

     150 x 150 = 22500

Tỉ số phần trăm diện tích sau khi tăng và ban đầu:

     22500 / 10000 = 2,25 = 225%

Số phần trăm diện tích tăng thêm là:

    225% - 100% = 125%

Ta có 125% tương ứng với 193,5cm2.

Diện tích hình vuông ban đầu là :

    193,5 : 125 % = 154,8 (cm2)

                 Đ/s:...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22 tháng 11 2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

86 cm2 nha . 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 22 tháng 5 2017 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Coi chiều dài ban đầu là 100% , chiều dài mới là:

        100% + 10% = 110%

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiều rộng mới là:

         100% - 10% = 90%

Diện tích hình chữ nhật mới là:

           100% x 90% = 99%

Diện tích giảm đi:

            100% - 99% = 1%

                              Đáp số  1%

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 22 tháng 2 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang A 22 tháng 5 2017 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Đọc tiếp...
Ngo Phuc Duong 16 tháng 8 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

Cuối năm 2008 số bò của cả hai nông trường tăng thêm là:

500 x 20% = 100 (con)

Giả sử trong năm 2008, số bò của nông trường Hoa Mai cũng tăng thêm 25%

Thì cuối năm tổng số bò của cả 2 nông trường cuối năm cũng tăng 25%.

Như vậy số bò của cả 2 nông trường cuối năm tăng thêm số con là:

500 x 25% = 125 (con)

Như vậy, so với thực tế thì số bò đã tăng thêm là:

125 - 120 = 25 (con)

25 con bò chiếm số phần trăm là:

25% - 12.5% = 12.5% (số bò đầu năm của nông trường Hoa Mai)

Số bò đầu năm của nông trường Hoa Mai là:

25 : 12,5% = 200 (con)

Số bò đầu năm của nông trường Hoà Bình là:

500 - 200 = 300 (con)

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 5 tháng 6 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

trả lời 

số bò là 300 con 

chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 5 tháng 6 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Số bò là 300 con.

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
alan walker 24 tháng 8 2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

A=3000

B=4000

C=5000

THEO CÁC BN THÌ NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÚNG /SAI

Đọc tiếp...
BaBie 24 tháng 8 2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
ミ☘✿ღ Hoàng _ Long [ 5D ]ღ ✿GOT7彡 29 tháng 5 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Khu vực A: 3000 người

Khu vực B: 4000 người

Khu vực C: 5000 người

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 29 tháng 5 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Khu vực A ; 3000 người

Khu vực B : 4000 người 

Khu vực C : 5000 người

Chi tiết vô CHTT nha

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=5000 dân 

chúc bn

học tốt

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 29 tháng 5 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

=5000 dân 

hk tốt

bn có thể vào câu tương tự

Đọc tiếp...
Tài Nguyễn Tuấn 4 tháng 1 2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Khối lượng sắt trong 30 tấn quặng sất là :  30 x 45 : 100 = 13,5(tấn)

Khối lượng sắt trong 50  tấn quặng sất là:  50 x 75 : 100 = 37,5(tấn)

Sau khi trộn, hỗn hợp chứa:  (13,5 + 37,5) : ( 30 + 50) x 100 = 63,75 %

Đáp số : 63,75 %

 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 18 tháng 5 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

khối lượng sắt trong 30 tấn quãng sắt là:

30 . 45 : 100 = 13,5 ( tấn )

khối lượng sắt trong 50 tấn quãng sắt là:

50 . 75 : 100 = 37,5 ( tấn )

sau khi trộn xong thì hỗn hợp chứa số phần trăm sắt là:

( 13,5 + 37,5 ) . ( 30 + 50 ) . 100 = 63,75 %

đáp số: 63,75%

Đọc tiếp...
olivia 5 tháng 2 2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình cũng ra 63,75 % nè !

Đọc tiếp...
dang minh trieu 29 tháng 5 2015 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

 

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

                              Đáp số :60 %

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 29 tháng 5 2015 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

đặng minh trieu trả lời trước sao cậu l-i-k-e nguyễn đình dũng với lại nguyễn đình dũng sao chép bài của đặng minh triều
 

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 10 tháng 4 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

lần trước mình nhầm,xin lổi nha,bây giờ mới đúng nè

số gạo lấy ra là:

    40 - 26=14(kg)

số gạo trong thùng nặng là:

     14:40x100=35(kg)

thùng nặng là:   

        40 - 35=5(kg)

đáp số 5 kg

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Thành EJ 26 tháng 5 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

- 2 kg.  Nếu đúng tk cho mình ^-^

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 7 tháng 4 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng không chắc đâu

26kg thì chiếm số phần trăm là:

       26:(40:100)=65%

tổng số phần trăm là

65+40=105%

cân nặng của thùng chiếm số phần trăm là
      105-100=5%

cân nặng của thùng nếu không có gạo là

      5x(40:100)=2kg

Đọc tiếp...
Trương Thị Yến Nhi 28 tháng 12 2014 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Tỉ số gao nhan them la: 

90%-75%=15%

Số gao luc dau la:

27:15x75=135 tân

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 28 tháng 12 2014 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

giải theo pp đoạn thẳng như sau:

Kho A: 75 đoạn

Kho B: 100 đoạn

Thêm 27 tấn, kho A bây giờ được 90 đoạn

suy ra, 27 tấn ứng với 15 đoạn

vậy 1 đoạn= 27:15=1,8 tấn

Kho A lúc đầu chứa: 75x1,8=135 tấn

Đọc tiếp...
🕎Dung Nguyen Hung🔯( Team Boss ) 26 tháng 5 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Tỉ số gạo nhận thêm là :

90% - 75% = 15%

Số gạo lúc đầu là :

27 : 15 x 75 =135 tấn

Đs; 135 tấn gạo

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 7 tháng 6 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi:

18,75% x 2 = 37,5%

Chiều dài so với nửa chu vi:

100% - 37,5%= 62,5%

=>Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

37,5%: 62,5%= 60%

Đọc tiếp...
Edward Newgate 7 tháng 6 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi là :

18,75 % * 2 = 37,5 %

Chiều dài so với chu vi là :

100 % - 37,5 % = 62,5 %

Suy ra tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là :

37,5 % : 62,5 % = 60 %

Đọc tiếp...
sssongokusss 13 tháng 8 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

mình biết nội quy rồi nên đưng đăng nội quy

ai chơi bang bang 2 kết bạn với mình

mình có nick có 54k vàng đang góp mua pika 

ai kết bạn mình cho

Đọc tiếp...
trần như 8 tháng 4 2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả tấm vải đều bán với giá 80000 đồng thì lãi thu được là:

360000 : 62,5 x 100 = 576 000 (đồng

Giả sử cả tấm vải bán với giá 75000 đồng thì lãi thu được là:

126000 x 100 : 37,5 = 336 000

Số tiền lãi ngày dầu hơn ngày 2 là:

576000 - 336 000 = 240 000 (đồng)

Số tiền bán 1 mét vải ngày đầu hơn ngày sau là:

80 000 - 75 000= 5000 ( đồng)

Chiều dài tấm vải là:

240000 : 5000 = 48 (MÉT)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phùng Phương My 1 tháng 4 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Ta có: 62,5% = 5/8

Ngày đầu bán 1/8 tấm vải lãi số tiền là:

   360 000 : 5 = 72 000(đồng)

Phân số chỉ số vải còn lại là:

1        - 5/8 = 3/8 (tấm vải)

Nếu ngày thứ hai bán số vải còn lại với giá 80 000 đồng một mét thì lãi số tiền là:

   72 000 x 3 = 216 000 (đồng)

Thực tế ngày thứ hai mỗi mét vải bán với giá thấp hơn số tiền là:

    80 000 – 75 000 = 5000 (đồng)

Thực tế số tiền lãi khi bán số vải còn lại thấp hơn số tiền là:

    216 000 – 126 000 = 90 000 (đồng)

3/8 tấm vải có số mét vải là:

     90 000 : 5000 = 18 (m)

Tấm vải đó dài số mét là:

        18 : 3 x 8 = 48(m)

                 Đáp số: 48 m

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy hanh 26 tháng 12 2014 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Luong co trong co tuoi la

                100%-55%=45%

100 kg co tuoi co : 

                  100*45=45(kg co)

                       100

45 kg co nay dong vai tro cua 90%khoi luong trong co kho.

Vay luong co kho thu duoc la :

       45*100 =50 (kg)

           90

                  Dap so :50kg  

              

Đọc tiếp...
vũ hà phương linh 23 tháng 2 2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi là: 100:100*55=55(kg)

lượng nước có trong cỏ khô là: 100-55=45(kg)

tỉ số phần trăm lượng nước có trong cỏ khô là: 100%-10%=90%

Nếu phơi 100 kg cỏ tươi thì được số kg cỏ khô là:45:90*100=50(kg)

Đọc tiếp...
tôi là người ngoài hành tinh 2 tháng 2 2017 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

50kg đó

minh hoc roi

k nha

Đọc tiếp...
nguyễn hoài nam 23 tháng 4 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

tiền vốn là: 600000/(100+25)*100=480000 đồng

              đáp số: 480000 đồng

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Đông Hải 14 tháng 5 2017 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Tổng số % tiền vốn tiền lãi là:

100%+25%=125%

Số tiền vốn là

600000:125x100+ 480000 (đồng)

Đ/S

Đọc tiếp...
ngô nguyễn thảo nguyên 10 tháng 3 2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

600000 đồng : 100%

?           đồng : 25%

số tiền lãi : 600000x25:100=150000 đồng

tiền vốn : 600000-150000=450000 đồng

đáp số: 450000

Đọc tiếp...
Lovely pig 1 tháng 5 2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Số tiền người đó bán là:

396000x125%=495000(đồng)

Số gói người đó bán là

495000:4500=110(gói)

Số gói người đó mua là:

11x12=132(gói)

Số gói người đó để gia đình ăn là:

132-110=22(gói)

Đáp số:22 gói

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻AFK_GARENA (box -nv) 24 tháng 2 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

12 . 11 = 132(gói)
Theo đề bài nếu coi số tiền mua bánh là 100% thì số tiến bán bánh là 125%
Vậy số tiền bán bánh của ngườ đó là:
396 000 . 100 : 125 = 495 000(đồng)
Số gói bánh người đó đã bán là:
495 000 : 4500 = 110(gói)
Số gó bánh người đó để lại cho gia đình là:
132-110 = 22(gói)

đáp số 22 gói

Đọc tiếp...
huynh anh thu 22 tháng 4 2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

 Dân số ở Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

Dân số ở Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm số dân Sơn La bằng số dân Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,358...

Đổi 0,358... = 0,3582... x 100 = 35,82%

Nếu mật độ dân số Sơn La tăng lên 100 người/km2 thì trung mỗi ki-lô-mét thì dân số sẽ tăng lên:

100 - 61= 39 (người)

Số dân Sơn La sẽ tăng lên là:

39 x 14210 = 554,190 (người)

Đọc tiếp...
Y 6b 15 tháng 5 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

 Dân số ở Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

Dân số ở Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm số dân Sơn La bằng số dân Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,358...

Đổi 0,358... = 0,3582... x 100 = 35,82%

Nếu mật độ dân số Sơn La tăng lên 100 người/kmthì trung mỗi ki-lô-mét thì dân số sẽ tăng lên:

100 - 61= 39 (người)

Số dân Sơn La sẽ tăng lên là:

39 x 14210 = 554,190 (người)

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 4 tháng 4 2018 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

a) Số dân tỉnh Sơn La là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Số dân Hà Nội là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

So với dân Hà Nội thì số dân Sơn La bằng:

866810 : 2419467 = 0,3582 = 35,82%.

b) Nếu mật độ 100 người/km2 thì số dân Sơn La sẽ là :

100 x 14210 = 1421000 (người)

Số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm là:

1421000 – 866810 = 554190 (người)

Đáp số: a) 35,82%

b) 554190 người.

Đọc tiếp...
Yamamoto Takeshi 6 tháng 5 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

đổi 30%=\(\frac{3}{10}=\frac{9}{30}\);45%=\(\frac{9}{20}\)

\(\frac{9}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{9}{20}\) quãn đường xe máy đi được

=>\(\frac{1}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{1}{20}\) quãng đường xe máy đi đc

quãng đường ô tô đi đc:

50:(30-20)*30=150(km)

quãng đường xe máy đi đc:

50:(30-20)*20=100(km)

đáp số:....

Đọc tiếp...
Vũ Minh Thư 22 tháng 4 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Yamamoto Takeshi ơi,tỉ số quãng đường mỗi xe đi được với quãng đường AB chứ ko phải là quãng đường mỗi xe đi được nha

Đọc tiếp...
mai linh 13 tháng 5 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi gấp số lần lượng nước ở cỏ khô là

60 % : 15 % = 4 lần

1 tấn cỏ tươi có số cỏ khô là

1 x 4 = 4

Đọc tiếp...
Phạm Thị Lan Chi 9 tháng 4 2018 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

lượng nước trong cỏ tươi gấp số lần lượng nước ở cỏ khô là :

               60% : 15% = 4 lần 

1 tấn cỏ tươi có số cỏ khô là:

               1 x  4 = 4 tấn 

                      đáp số : 4 tấn cỏ khô

Đọc tiếp...
Xuan Tao 9 tháng 4 2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

60 chia 15 =4tan

Đọc tiếp...
Trịnh Thúy Hằng 26 tháng 6 2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

tả lời:

giá xăng A92 TĂNG 25%

HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 8 tháng 4 2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Giá xăng A92 tăng lên số đồng là : 

                       15 000 - 12 000 = 3 000 (đồng)

Giá xăng A92 tăng lên số phần trăm là : 

                       3 000 : 12 000 = 0,25 = 25%

                                Đáp số : 25% .

Đọc tiếp...
Nguyen Thu huyen 3 tháng 5 2015 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Gia tien cua mot lit xang A92 tang len so phan tram la:

15000 - 12000 :100 = 30%

Dap so : 30%

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 22 tháng 4 2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

 

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi là:

30 000 000 : 100 x 0,5 = 150 000(đồng)

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi và vốn là:

30 000 000 + 150 000 =30150000(đồng)

đúng nhé!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 9 tháng 5 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Sau 1 tháng người đó có số tiền là :

30000000 : 100 x 0,5 = 150000 ( $ )

Sau 1 tháng số tiền bị vốn là :

300000oo + 150000 = 30150000 ( $ )

Đáp số :.... ( trừ lâm )

Đọc tiếp...
van chi huy 7 tháng 5 2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

hai ban tren tra loi dung day

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: