Giúp tôi giải toán và làm văn


duong do minh tien 13/12/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Khối lượng muối tinh khiết ( muối không chứa nước ) trong 15kg nước muối là:
15 : 100 x 12 = 1,8 kg
Khối lượng nước muối khi ta đổ thêm 3kg nước tinh khiết là:
15 + 3 = 18kg
Vì khối lượng muối tinh khiết ko đổi nên khối lượng muối chiếm số % trong nước muối lúc sau là:
1,8 : 18 x 100 = 10%

Đọc tiếp...
daotrongkhanh 28/12/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

10phantram

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh quang 17/07/2017 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

k mình đi mình k lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 10/02/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

giảm 50%

Ai k mk mk sẽ k lại

Đọc tiếp...
tieu thu nha em Hôm qua lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : d x 3,14 = S 

=> d x 50 % x 3,14 = S x 50 %

Vậy diện tích hình tròn giảm 50%

Đọc tiếp...
Duong Minh Hieu 06/03/2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

bán kính hình tròn giảm 50%

tức tăng 1/2

Vay Diện tích da tang

1/2*1/2*3,14=157/200

giảm 78,5%

k minh nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy 24/04/2015 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

 Sau 1 tháng, người đó nhận được số tiền lãi là:6000000x1,9:100=114000 dong, 

Sau 1 tháng, người đó nhận được số tiền lãi và tiền gốc là:6000000+114000=6114000 dong

Sau 2 tháng, người đó nhận được số tiền lãi là:6114000x1,9:100=116166 dong

Sau 2  tháng, người đó nhận được số tiền lãi và tiền gốc là:116166+6114000=6230166 dong

Sau 3 tháng, người đó nhận được số tiền lãi là:6230166x1,9:100=118373,154 dong

Sau 2  tháng, người đó nhận được số tiền lãi và tiền gốc là:6230166+118373,154=6 348 539,154 dong

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 18/04/2015 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền công chiếm số phần trăm là :

     100% - 60% = 40%

Tiền công đóng chiếc tủ là :

     4 300 000 : 100 * 40 = 1 720 000 ( đồng )

                     Đáp số : 1 720 000 đồng

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ Hôm qua lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

số phần trăm số tiền công chiếm

100%-60%=40%

tiền công đóng chieecs tủ

4300000:100x40=1720000(đồng)

đ/s_________

Đọc tiếp...
Ouma Shu Hôm qua lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

số tiền vật liêu là:4.300.000x60%=2.580.000đ

số tiền công để đóng chiếc tủ lạnh là:4.300.00-2.580.000=1.720.000đ

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21/07/2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

Cách giải 1:

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

100% + 8%=108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

108% : 90% * 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

120% -100% = 20%

Đáp số: 20%

Cách giải 2:

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la:

100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la:

100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la:

100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la:

120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

 

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Đề bài  : Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

                                      Bài giải 

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                         100% + 8% = 108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

                           100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                           108% : 90% x 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

                             120% -100% = 20%

                                  Đáp số: 20% 

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21/01/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

20% nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 05/06/2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi của một cái quạt máy là :

 336 000 : 100 x 12 = 40 320 ( đồng )

Tiền vốn của một cái quạt máy là :

 336 000 + 40 320 = 376 320 ( đồng )

                                     Đáp số : 376 320 đồng 

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân 15/01/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là :

336000 * 12 : 100 = 40320 đ

Số tiền vốn của một cái quạt máy là :

336000 - 40320 = 295680 đ

Đ/S: 295680 đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu lê 28/12/2014 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là : 336 000 x 12% : 100 = 40 320đ

Số tiền vốn cai quạt máy là : 336 000 - 40 320 = 295 680đ

Đọc tiếp...
Lê Xuân Anh Quân 19/01/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm
giá nhập về chiếm số phần trăm giá bán là: 100%-20%=80% cửa hàng phải bán với...là: 8000:80*100=10000[đồng] Đáp số:10000đồng
Đọc tiếp...
CUTE vô đối 21/12/2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Giải:

Số nhập về chiếm số phần trăm giá bán là:

100% - 20% = 80%

Cửa hàng phải bán với giá là:

8000 : 80 x 100 = 10000 ( đồng )

=> cửa hàng pải bán với giá 10000 đồng 1kg rau quả để lãi 20% 

Đọc tiếp...
nguyen trong sy 21/12/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

ai biết anh vanh leg ko

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 23/03/2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

lãi 20% giá bán nên giá vốn bằng 80% giá bán

Gọi giá bán là 100 phần

vì lãi bằng 20/ 100 giá bán nên tiền lãi là 20 phần

vì giá vốn bằng 80/100 giá bán nên giá vốn bằng 80 phần

Vậy tiền lãi bằng 20/80 giá vốn

20/80 = 0,25 = 25%

vậy lãi đó bằng 25% giá vốn

Đọc tiếp...
thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ 25/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Coi giá bán là 100% . Tiền vốn bằng là :

100% - 20% = 80%

vậy cửa hàng đó lãi là :

20% : 80% x 100 = 25%

Đáp số : ...

Đọc tiếp...
Nhok cuồng Juve 10/07/2017 lúc 06:53
Báo cáo sai phạm

Coi giá bán là 100%. thì tiền lãi là 20%.

Giá vốn ứng với số % là:

    100%-20%=80% (giá bán).

Cửa hàng đó bán lãi số % so với giá vốn là:

       20%:80%=25%

                     Đáp số:..

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 14/09/2016 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Vốn 100 đồng, được lãi 60 đồng, thì bán là: 
100 + 60 = 160 ( đồng ) 
Vậy lãi bách phân theo giá bán là: 
60 x 100 : 160 = 37,5 ( % ) 
Đáp số: 
37,5%

Đọc tiếp...
Kano 24/08/2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Lượng nước bay hơi chiếm số % trong hạt tươi là:

(420 - 240) : 420 = 0,4285... \(\approx\) 42,86% 

Đọc tiếp...
PHẠM THẢO LINH 21/01 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

bạn kano cho mình hỏi hai dấu kia có nghĩa là gì

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ly 10/02/2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

( Vẽ hình )

Phần diện tích giảm đi là một hình tam giác có đáy là 1.6 m và chiều cao chính là chiều cao của hình thang.

Chiều cao của hình tam giác hay chiều cao hình thang là ;

                    5.4*2 / 1.6 = 6.75 ( m)

Diện tích hình thang đó là :

                     (7.5 + 4.5 ) * 6.75 / 2 = 40.5 (m2)

                                                       Đáp số : 40.5 m2

 

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 20/12/2016 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

100% - 15% = 85 %

100%+29%=129%

(129 : 85 )  -100% x 100= 52

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 05/01/2018 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

ban co the lam cau loi giai duoc ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 22/12/2016 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

tỉ số phần trăm của hàng không hạ giá đó lại là

100+29=129

Đọc tiếp...
Hikari 25/02/2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

số học sinh giỏi là:

40 : 100 x 50 = 20 (học sinh)

số học sinh khá là:

40 : 100 x 40 = 16 (học sinh)

số học sinh trung bình là:

40 - (20 + 16) = 4 (học sinh)

đáp số: G: 20 học sinh.

            K: 16 học sinh.

            TB: 4 học sinh.

           

Đọc tiếp...
Hà Khanh Việt Hoàng 25/02/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

giỏi 20

khá 16

trung bình 4

Đọc tiếp...
nguyen yen thi 18/01 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

gioi20                                                                                                                                                                                                                   khá 1                                                                                                                                                                                                                    trung bình 4

Đọc tiếp...
Tran Thi Van Anh 02/03/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

bạn ơi câu trả lời đúng là 6,25 tại vì mình học đội tuyển toán và mình đã làm bài này rồi và bạn lụy nhé bạn Trần Thị Lan Anh chính là tớ đây

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 06/05/2017 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, ta có:      Hạt tươi ----- 80% thuần hạt

                                              \-----20% nước

=> Lượng thuần hạt trong hạt khô và tươi là: 400 x 80% = 320 [kg]

Khối lượng hạt sau khi phơi khô: 400 - 60 = 340 [kg]

Lượng nước trong hạt đã phơi khô: 340 - 320 = 20 [kg]

Tỉ số % giữa lượng nước và thuần hạt trong hạt đã phơi khô là: 20 : 320% = 6.25%

ĐS: 6.25%

k nha

Đọc tiếp...
Tran Thi Lan Anh 02/03/2017 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

bạn ơi kết quả đúng al 6,25 mình chắc chắn luôn tại vì mình học đội tuyển toán và mình đã làm bài này rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Số bát bán với giá 6000 đồng là : 

600 - 69 = 531 ( đồng )

Số tiền bán được là :

531 x 6000 = 3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của giá mua 600 bát nên 100% giá mua 600 bát là :

3186000 : 118% x 100% =2700000 đồng

Vậy giá mua 1 bát là : 

2700000 : 600 = 4500 đồng

Đáp số:  54000 đồng

Đọc tiếp...
gokubluessj1 20/04/2017 lúc 06:08
Báo cáo sai phạm

Giá tiền mua một cái bát là:

2700000 : 600 = 4500 đổng 

đáp số:

Đọc tiếp...
Khởi My 18/01 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mua 1 ta bat hay 1 bat

Đọc tiếp...
Lê Thanh Tùng 31/12/2016 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

25%

ai tk mk

mk tk lai

mk hứa

thank nhiêu

yên tâm

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 12/01/2015 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

Giá còn 80%

Số tiền mua vẫn là 100%

100% : 80% = 1,25 = 125%

Vậy mua thêm được 25% số vở

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 07/06/2015 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Giả sử giá một quyển vở ban đầu là 100đ thì hạ còn bán: 80đ 
Giả sử ban đầu định mua 100 quyển thì mất 100 x 100= 10000đ 
Khi hạ mua được: 10000 : 80 = 125 quyển. 
Số vở thêm 125 - 100 = 25 quyển 
So với 100 quyển thì thêm được 25 quyển như vậy tăng thêm: 25%

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Trúc 27/02/2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Người đó lãi 30% theo giá mua .Vậy coi giá mua là 100%, lãi là 30% nên giá bán là 100%+30%=130%

Vậy người đó lãi theo giá bán là:                                                        30:130=0,2307...=23,07%

                                                                                                                            Đáp số:23,07%

Đọc tiếp...
na khoa 03/02/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

                                                      bài giải                                                                   

                               ta coi giá mua là 100%

                         số tiền lãi là

                              

Đọc tiếp...
Vũ Viết Thành 26/01/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

23,07 % nha bạn 

Đọc tiếp...
Phạm Việt Đức 07/01/2016 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) 
Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) 
Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% 
Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25% 
Đ/S: 25%

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 07/01/2015 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Khi chiều dài tăng 4m thì diện tích tăng đúng 4 lần CR : DIỆN TÍCH TĂNG : 4 x 10 = 40 m2

Diện tích ban đầu : 16 x 10  =160

Tỉ số tăng thêm là : 40 : 160 = ????

Đọc tiếp...
Tony Spicer 27/03/2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

lấy ví dụ về chiều dài và chiều rộng ra, Ví dụ: chiều dài 20cm; chiều rộng 10cm. Vậy diện tích HCN ban đầu là : 20.10=200(cm2)

Tăng chiều dài thì chiều dài mới là 20+20:100.20=24cm

Tăng chiều rộng thì chiều rộng mới là 10-10:100.20=8cm

Vậy diện tích mới là 24.8=192(cm2)

       Diện tích hình chữ nhật mới so với hình chữ nhật ban đầu là: 192:200= \(\frac{24}{25}\) = 96%

Vậy diện tích hình chữ nhật mới giảm 100%-96%=4% so với hình chữ nhật ban đầu

Đọc tiếp...
nguyễn vũ minh huyền 28/12/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

giảm 4 % so với hình chữ nhật ban đầu bạn nhé

Đọc tiếp...
Michelle Chen 03/03/2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

giam 4% so voi sban dau nhe

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: