Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quỳnh Anh 20/01 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm giá bán so với giá mua là :

                 100 % + 25 % = 125 % 

Người đó lãi số phần trăm so với giá bán là:

                   25 : 125 * 100 = 20%

                                    Đáp số: 20%

Đọc tiếp...
lê văn chương 20/01 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

TỈ số phần trăm giá bá với giá mua là

        100% + 25% = 125%

tỉ số phần trăm lãi so với giá bán là

      25% : 125 . 100 = 20%

                   đáp số : 20%

Đọc tiếp...
Pham Cong Anh 20/01 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm giá bán với giá mua là 

          100%  + 25 % = 125 %

Tỉ số phần trăm lãi so với giá bán là 

          25 %  :  125  x   100   =    20 % 

                                    ĐÁP SỐ :   20 %

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 22/08/2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

Giá vở sau khi hạ so với ban đầu: 100%-20%=80% 
Cùng một số tiền sẽ mua được so với số vở ban đầu: 100%:80%=125% 
Vậy mua thêm được: 125%-100%=25% 
Cách 2: Giả sử giá một quyển vở ban đầu là 100đ thì hạ còn bán:80đ 
Giả sử ban đầu định mua 100 quyển thì mất 100x100= 10000đ 
Khi hạ mua được: 10000:80=125 quyển. 
Số vở thêm 125-100= 25 quyển 
So với 100 quyển thì thêm được 25 quyển như vậy tăng thêm: 25%

Đọc tiếp...
tạ tuấn minh 27/12/2015 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

25% moi dung

 

Đọc tiếp...
Guen Hana Jetto ChiChi 22/08/2017 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Giá vở sau khi hạ so với ban đầu: 100%-20%=80% 
Cùng một số tiền sẽ mua được so với số vở ban đầu: 100%:80%=125% 
Vậy mua thêm được: 125%-100%=25% 
Cách 2: Giả sử giá một quyển vở ban đầu là 100đ thì hạ còn bán:80đ 
Giả sử ban đầu định mua 100 quyển thì mất 100x100= 10000đ 
Khi hạ mua được: 10000:80=125 quyển. 
Số vở thêm 125-100= 25 quyển 
So với 100 quyển thì thêm được 25 quyển như vậy tăng thêm: 25%

Đọc tiếp...
Lucky Girl 11/01/2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

1344000 mới đúng Nguyễn Huy Hoàng sai rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hoàng 25/12/2016 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

muốn lãi 12% họ phải bán chiếc xe đạp đó với giá

      1200000/12*100=10000000

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Số bát bán với giá 6000 đồng là : 

600 - 69 = 531 ( đồng )

Số tiền bán được là :

531 x 6000 = 3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của giá mua 600 bát nên 100% giá mua 600 bát là :

3186000 : 118% x 100% =2700000 đồng

Vậy giá mua 1 bát là : 

2700000 : 600 = 4500 đồng

Đáp số:  54000 đồng

Đọc tiếp...
gokubluessj1 20/04/2017 lúc 06:08
Báo cáo sai phạm

Giá tiền mua một cái bát là:

2700000 : 600 = 4500 đổng 

đáp số:

Đọc tiếp...
Khởi My 18/01/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mua 1 ta bat hay 1 bat

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 05/06/2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi của một cái quạt máy là :

 336 000 : 100 x 12 = 40 320 ( đồng )

Tiền vốn của một cái quạt máy là :

 336 000 + 40 320 = 376 320 ( đồng )

                                     Đáp số : 376 320 đồng 

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân 15/01/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là :

336000 * 12 : 100 = 40320 đ

Số tiền vốn của một cái quạt máy là :

336000 - 40320 = 295680 đ

Đ/S: 295680 đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu lê 28/12/2014 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là : 336 000 x 12% : 100 = 40 320đ

Số tiền vốn cai quạt máy là : 336 000 - 40 320 = 295 680đ

Đọc tiếp...
Phan Nhật Hào 24/02/2015 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm sau khi nhận thêm 27 tấn gạo tăng thêm là :  90% - 75% = 15%

75% gấp 15% số lần là : 75 : 15 = 5 (lần)

Lúc đầu kho A chứa là : 27 x 5 = 135(tấn)

                                  ĐS : 135 tấn

Đọc tiếp...
TRAN NHAT LINH 24/02/2015 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Sau khi nhận thêm 30 tấn gạo thì số gạo có là :

360

 

Đọc tiếp...
Lê Quang Nguyên 26/02/2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

may con nay ngu noi ngu nhu con co the noi la ngu nhat the gioi

 

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 08/02/2015 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Ta có 87,5% = 7/8 và 90% = 9/10

Gọi số học sinh là a (a\(\in\)N*) suy ra a<60

do đó số học sinh giỏi kì I là 7a/8. Vì số học sinh luôn là 1 số tự nhiên  >0

=> 7a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8(vì 7 không chia hết cho 8)

Tương tự với số học sinh kì II ta có a chia hết cho 10 

suy ra a chia hết cho 40 (vì số bé nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 8 là 40)

Mà a <60 => a=40

Đáp số 40 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 08/02/2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Ta có 87,5% = 7/8 và 90% = 9/10

Gọi số học sinh là a  suy ra a<60

do đó số học sinh giỏi kì I là 7a/8. Vì số học sinh luôn là 1 số tự nhiên  >0

=> 7a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8(vì 7 không chia hết cho 8)

Tương tự với số học sinh kì II ta có a chia hết cho 10 

suy ra a chia hết cho 40 (vì số bé nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 8 là 40)

Mà a <60 => a=40

Đáp số 40 học sinh

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13/01/2019 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Ta có 87,5% = 7/8 và 90% = 9/10

Gọi số học sinh là a (aN*) suy ra a<60

do đó số học sinh giỏi kì I là 7a/8. Vì số học sinh luôn là 1 số tự nhiên  >0

=> 7a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8(vì 7 không chia hết cho 8)

Tương tự với số học sinh kì II ta có a chia hết cho 10 

suy ra a chia hết cho 40 (vì số bé nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 8 là 40)

Mà a <60 => a=40

Đáp số 40 học sinh

Đọc tiếp...
tran khoi my 17/01/2017 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

50%=1/2      ;    40%=2/5

Ta có sơ đồ:

Cụm 1:|-----|-----|-----|         

Cụm 2:|-----|-----|-----|-----|                   tổng:12 000 người

Cum 3:|-----|-----|-----|-----|-----|

Số dân cư cụm số 3 là:

                   12 000:(3+4+5)x5=5 000 (người)

                                     Đ/S:5 000 người

Đọc tiếp...
Guen Hana Jetto ChiChi 05/02/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

50% = 1/2    40% = 2/5

Coi cụm dân 1 là 3 phần thì cụm dân 2 là 4 phần bằng nhau như thế còn cụm dân 3 là 5 phần bàng nhau như 2 cụm 1 và 2 .Và tổng ba cụm dân là 12000.

Tổng số phần bằng nhau là :

  3 + 4 + 5 = 12 ( phần )

Số dân của cụm ba là :

     12000 /12 * 5 = 5000 ( người )

             Đáp số : 5000 người .

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 13/07/2015 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Khối lượng muối trong 350g nước muối loại 10% là :

350 : 100 x 10 = 35 ( g )

Khối lượng muối sau khi thêm vào là :

50 + 35 = 85 ( g )

Tỉ lệ phần trăm muối cần tìm là :

85 x 100 : ( 350 + 50 ) = 21,25 ( % )

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thanh Lam 05/02/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

21,25% de nhu vay ma ko biet lam a ban xuyen tran

Đọc tiếp...
TrinhManhTheManh 17/01/2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

e hèm .... ra 21.25

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 13/01/2019 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

đến tết là: 20%+100%=120%

sau tết là: 100%-20%=80%

giá hoa rẻ hơn là: 100%-120%x80%= 4%

đ/s:..

k mk nhé

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Yến Nhi 11/01/2019 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Giá gốc của mỗi mặt hàng là 100%

Tết đến giá mỗi mặt hàng là 120%

Sau Tết giá mỗi mặt hàng giảm đi 20% của 120%

 Mà 20% của 120% bằng 120% : 100% x 20% = 24%

Vậy giá mỗi mặt hàng sẽ còn 120% - 24% = 96% so với giá gốc ban đầu

Như vậy so với giá trước Tết (giá gốc) thì giá sau Tết rẻ hơn 4%

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 25/05/2015 lúc 07:06
Báo cáo sai phạm

a) Tỉ số phần trăm biểu thị lượng mật ong đã bán so với lượng mật ong thu hoạch được là :
100 % - 37,5 % = 62,5 %

Lượng mật ong đã thu hoạch được là :
135  : 62,5 x 100 = 210 ( lít )

Lượng mật ong còn lại là :
216 - 135 = 81 ( lít )

Tỉ số phần trăm lượng mật ong còn lại và lượng mật ong đã bán là :
81 : 135 = 0,6 = 60%

b) Số chai chứa mật ong còn lại là :
81 : 0,75 = 108 ( chai )

               Đáp số : a) 60%

                             b) 108 chai

Đọc tiếp...
thai huu tram 05/08/2016 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

a) 60 chai

b) 180 chai

Đọc tiếp...
Đoàn Minh Tuấn 10/03/2016 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

a 60%

b 108 chai 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Vinh Sang 19/12/2016 lúc 04:47
Báo cáo sai phạm

Tỉ lệ phần trăm của tấm vải sau khi giặt là :

100 % - 98 % = 2 %

Chiều dài tấm vải co đi là :

24,5 : 98 . 2 = 0,5 (m)

Đáp số : 0,5 m .

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Đào Việt Hải 24/11/2016 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

3.3409m chuẩn 99%

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 07/06/2015 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm


Coi chiều dài ban đầu là 100% thì chiều dài sau khi co đi là 100% - 2% = 98 %
Vậy tấm vải co đi là: 24,5 : 98 x 2 = 0,5 m

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 08/02/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
Thần Luffy 11/04/2015 lúc 07:02
Báo cáo sai phạm

Sau khi hạ giá còn :

     100-15=85%

Lãi là :

     100+19=119%

Không hạ giá thì lãi là :

    (119:85%)-100=40%

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Ly 08/08/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

bạn trên giải sai .

119 : 85 % không thể trừ cho 100 được 

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 30/12/2016 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

25%

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 27/12/2016 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 10 = 160 ( m2 )

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì chiều dài là :

16 + 4 = 20 ( m )

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật là :

20 x 10 = 200 ( m2 )

Diện tích tăng thêm so với diện tích ban đầu là :

200  :160 x 100 = 125% 

Coi diện tích ban đầu là 100% thì  diện tích mới tăng số phần trăm alf :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%

Đọc tiếp...
le anh tu 27/12/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là: 
16 x 10 = 160 (m2) 
Diện tích hình chữ nhật lúc sau là: 
(16 + 4) x 10 = 200 (m2) 
Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là: 
200 - 160 = 40 (m2) 
Tỉ lệ phần trăm mà diện tích hình chữ nhật tăng: 
(40:160)x100% = 25% 
ĐS: 25%

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)

Đọc tiếp...
Magic Super Power 09/02/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm thắng thua của đội bóng là :

20 : 14 = 0,7 = 70 %

Đáp số : 70 %.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 04/03/2017 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 70%.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 08/01/2019 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm thắng thua của đội bóng là :

20 : 14 = 0,7 = 70 %

Đáp số : 70 %.

Đọc tiếp...
ngô thế trường 08/04/2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật sau khi chiều dài tăng là:

16x10=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm diện tích hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều dài là:

260:(160:100)=125%

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm là;

125%-100%=25%

đáp số:25%

Đọc tiếp...
Phạm Việt Đức 07/01/2016 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) 
Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) 
Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% 
Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25% 
Đ/S: 25%

Đọc tiếp...
0o0 Hoàng Phú Huy 0o0 09/04/2018 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật sau khi chiều dài tăng là:

=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm diện tích hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều dài là:

260:(160:100)=125%

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm là; 1

25%-100%=25%

đáp số:25%

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 12/01/2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Số nước có trong 1250 kg ngô tươi

1250 x  55 : 100 = 687,5 kg

Số nước còn

1250 x10 : 100 = 125 kg

Số nớc hao hụt

687,5 - 125= 562,5

Sô ngô khô thu được

1250 - 562,5 = 687,5 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo An 31/12/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

LƯợng nước trong ngô tươi hơn lương nước trong ngô khô số phần trăm là:           

                55%-10%=45%

Số kg ngô thu được sau khi phơi là:

               1250:100*45=687,5 (kg)

                            Đáp số:687,5 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Việt 26/01/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

An làm đúng rồi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: