Giúp tôi giải toán và làm văn


minh trần lê 29/10/2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

 nhảm nhí ! tớ bik đáp án rồi ! hỏi thử mấy bạn làm đc thôi

có đáp án mà 2 bạn Hoàng C5 và lionel Messi

Đọc tiếp...
Hoàng C5 29/10/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Đáp án của mình làm sao? có đúng ko?

Đọc tiếp...
Lionel Messi 29/10/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

theo mik thì không có 200% nha(nếu có thì nói chứ đừng ném đá)

=>mik không giải được

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 03/03/2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15/02/2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
nguyen tuan dat 25/12/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

óc chó

Đọc tiếp...
TAKASA 07/08/2018 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

\(20\%+60\%×3\)

\(=\frac{20}{100}+\frac{60}{100}×3\)

\(=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}×3\)

\(=\frac{1}{5}+\frac{9}{5}\)

\(=\frac{9+1}{5}\)

\(=\frac{10}{5}=10:5=2\)

\(10\%+89\%:3\)

\(=\frac{10}{100}+\frac{89}{100}:3\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{89}{100}×\frac{1}{3}\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{89}{300}\)

\(=\frac{30}{300}+\frac{89}{300}\)

\(=\frac{30+89}{300}\)

\(=\frac{119}{300}\)

Đọc tiếp...
Đàm Đức Trung 07/08/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

20%+60%x3=80%x3=240%=240/100=12/5

10%+89%:3=99%:3=33%=33/100

  chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen thanh thuy tien 07/08/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

20 % + 60 % x 3 = 200 %

10 % + 89 % : 3 = 

Đọc tiếp...
NAU TE 23/04/2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

 

Chiều dài bằng 150% chiều rộng có nghĩa chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

Nửa chu vi của sân đó là: 52.5:2=26.25(m)

Chiều dài của sân đó là: 26.25:(3+2).3=15.75(m)

Chiều rộng của sân đó là: 15.75:3/2=10.5(m)

Diện tích của sân đó là: 15.75x10.5=165.375(m2)

Đọc tiếp...
tran thi my linh 05/01/2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

số vải may áo chiếm số % là:

100-40=60(%)

số vải may áo là :

345:100. 60= 207(m)

đáp số :207m

chú thích :dấu . là nhân đó

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 12/12/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

số vải may áo chiếm số % là:
100-40=60(%)
số vải may áo là :
345:100. 60= 207(m)
đáp số :207m

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 04/01/2018 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

So vai may ao chiem so phan tram la :

100-40=60%

So vai may ao la :

345:100×60=207( m)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Khi tiền bán tăng 400 000 đồng thì tiền lãi cũng tăng 400 000 đồng (vì số tiền vốn không đổi),

vậy thực sự cửa hàng thực phẩm đã lãi:

           1 700 000 - 400 000 = 1 300 000 (đồng)

Tiền vốn là:

          7 800 000 - 1 300 000 = 6 500 000 (đồng)

Thật sự tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là:

          1 300 000 : 6 500 000 = 0,2 = 20%

               Đáp số: Tiền lãi = 20% tiền vốn 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 19/08/2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Khi tiền bán tăng 400 000 đồng thì tiền lãi cũng tăng 400 000 đồng (vì số tiền vốn không đổi), vậy thực sự cửa hàng thực phẩm đã lãi:

       1 700 000 - 400 000 = 1 300 000 (đồng)

Tiền vốn là:

       7 800 000 - 1 300 000 = 6 500 000 (đồng)

Thật sự tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là:

       1 300 000 : 6 500 000 = 0,2 = 20%

              Đáp số: Tiền lãi = 20% tiền vốn

Đọc tiếp...
the king of house 27/03/2015 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

thời gian đi AB là

300/60=5(giờ)

2/1/2 giờ=2,5 giờ

phần trăm đi AB là

 2,5 nhân với 100 chia cho 5 bằng 50%

Đọc tiếp...
Rem 06/04/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

la

50 % 

hok tot

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 06/04/2017 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Thời gian để đi quãng đường AB là \(300\div60=5\left(h\right)\)

Đổi : \(2\frac{1}{2}=\frac{5}{2}h=2,5h\)

Tỉ số giữa ô tô đã đi được trên quãng đường AB và độ dài quãng đường AB là : \(2,5\times100\div5=50\%\)

                                                                                            Đ/S : ... ....

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 07/07/2018 lúc 06:55
Báo cáo sai phạm

Số lít mắm bán được trong 2 ngày là :

\(78+42=120\left(l\right)\)

Số lít mắm cửa hàng đã mua về là :

\(78:60\times100=130\left(l\right)\) 

Số lít mắm cửa hàng đó còn lại sau 2 ngày bán là :

\(130-120=10\left(l\right)\)

Đáp số : \(10l\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 06/04/2017 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

Giải

Số lít nước mắm bán trong 2 ngày là:

           78+42=120(lít)

Số lít nước mắm của hàng mua về là:

          78:60x100=130(lít)

Số lít nước mắm còn lại là:

          130-120=10(lít)

                      Đáp số:10 lít

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tuệ 14/08/2016 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Số lít nước mắm bán trong hai ngày là :

      70 + 42 =120 (lít)

Số lít nước măm cửa hàng mua về là:

      78 : 60 x 100 =130 (lít)

Số lít nước mắm còn lại là :

      130 - 120 =10 (lít)

Đáp số : 10 lít

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 05/02/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

S trần nhà là :

             8,5 x 6,4 = 54,4

S xung quanh là 

              ( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 

S căn phòng đó là 

                  54,4 + 104,3 = 158,7

      S tổng các cửa là 

             54,4: 100 x 25 = 13,6

S quét vôi là    

                     158,7 - 13,6 = 144,1

                                   Đáp số   144,1

 hi... hi...... thật ra mính  cũng chẳng   biết   đúng hay sai bạn tính lại nhé

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ly 10/02/2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

144.1

tính lại coi

Đọc tiếp...
Tuyết Mùa Hè 01/02/2018 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

S trần nhà là :

8,5 x 6,4 = 54,4

S xung quanh là : 

(8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3

S căn phòng đó là :

54,4+104,3=158,7

S tổng các cửa là :

54,4 : 100 x 25 = 13,6

S quét vôi là :

158,7-13,6=122,1

Đáp số : 144,2 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 11/05/2018 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

số khán giả thực tế là:

100% + 25%  = 125%

doanh thu được là:

100% + 12,5% = 112,5%

giá vé sau khi giảm là:

112,5% : 125% = 0,9%

đáp số: 0,9%

Đọc tiếp...
Trang Linh 23/07/2017 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Số khán giả thực tế là:
100%+25%=125%.

Doanh thu đc là:

100%+12,5%=112,5%.

Rồi lấy doanh thu chia cho soos khán giả là dễ r!

Đọc tiếp...
do phuong thao 05/02/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

0,9 % đúng ko bạn

Đọc tiếp...
vu thi yen nhi 20/01/2015 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của số học sinh được điểm 9 là:

      25%+6,25%=31,25%

Tỉ số phần trăm cưa số học sinh được điểm 9 hoặc điểm 10 là:

       25%+31,25%=56,25%

Số học sinh của lớp 5A là:

       18*100:56,25=32(học sinh)

                   Đáp số:32 học sinh.

 

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 20/01/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Coi số học sinh nộp bài là 100%

18 học sinh tương tương với:25%+(25%+6,25%)=56,25%

Số hoc sinh cả lớp là:18/56,25*100=32(học sinh)

Đọc tiếp...
nguyễn hà trang 25/12/2016 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

32 học sinh

Đọc tiếp...
Tài Nguyễn Tuấn 04/01/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Khối lượng sắt trong 30 tấn quặng sất là :  30 x 45 : 100 = 13,5(tấn)

Khối lượng sắt trong 50  tấn quặng sất là:  50 x 75 : 100 = 37,5(tấn)

Sau khi trộn, hỗn hợp chứa:  (13,5 + 37,5) : ( 30 + 50) x 100 = 63,75 %

Đáp số : 63,75 %

 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 18/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

khối lượng sắt trong 30 tấn quãng sắt là:

30 . 45 : 100 = 13,5 ( tấn )

khối lượng sắt trong 50 tấn quãng sắt là:

50 . 75 : 100 = 37,5 ( tấn )

sau khi trộn xong thì hỗn hợp chứa số phần trăm sắt là:

( 13,5 + 37,5 ) . ( 30 + 50 ) . 100 = 63,75 %

đáp số: 63,75%

Đọc tiếp...
olivia 05/02/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình cũng ra 63,75 % nè !

Đọc tiếp...
Gà Mờ 16/07/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Gọi giá xăng ban đầu là 100%.Vậy giá tăng sau khi tăng là:

21700:20000x100=108,5(%)

Vậy giá xăng tăng:

108,5-100=8,5(%)

đ/s:8,5%

Đọc tiếp...
tin học ĐR 26/06/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

                                   bài giải

giá xăng tăng số đồng là:

21700 - 20000= 1700(đồng)

giá xăng tăng số phần trăm là:

1700 : 20000 x 100= 8,5%

đáp số : 8,5%

k mình nha các bạn!!!

Đọc tiếp...
Lê Hữu Phúc 14/05/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

giá tăng lên là :

  21700 – 20000 = 1700 [đ ồng ]

giá tăng lên số phần trăm là :

1700 : 20000 x 100 = 8,5 %

                    đ áp s ố : 8,5 %

cảm ơn đ ã xem

~-~

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: