Giúp tôi giải toán và làm văn


Kilala 01/03/2015 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

 nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì bán kính của nó cũng sẽ giảm đi 20%.

Diện tích nh tròn đã giảm đi số phần trăm là:

(100% x 100%) - (80% x 80%) = 36%

(Phép tính trên có nghĩa là: Bán kính hình tròn trước khi giảm là 100%. Bán kính hình tròn sau khi giảm đi 20% thì còn lại 80%. Diện tích của hình tròn trước khi giảm là 100% của bán kính trước khi giảnhân với 100% của bán kính trước khi giảm rồi nhân với 3,14. Diện tích của hình tròn sau khi giảm là 80% của bán kính trước khi giảnhân rồi nhân với 3,14. Trừ hai diện tích với nhau ta có:

(100% x 100% x 3,14) - (80% x 80% x 3,14). Dung phep loai bo hai so giong nhau (trong truong hop nay la so 3,14) ta duoc phep tinh tren.)

Diện tích nh tròn là:

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2)

Đáp số: 314 cm2

Đọc tiếp...
Đào Quỳnh Lê 05/03/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

chắc chắn là 134 mk làm rùi mà dài lắm ghi ra mỏi tay bạn thông cảm 

Đọc tiếp...
ammobot01 07/09/2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Kẻ Ẩn Danh là kẻ phân tanh thì có

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 06/12/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

Năm nay tuổi con = 1/6 hiệu số tuổi

2 năm sau tuổi con = 1/4  hiệu số tuổi

Hiệu số tuổi là : 2 : ( 1/4  −1/6)  = 24 ( tuổi )

Tuổi của mẹ là : 24 : ( 7 - 1 ) x 7 = 28 ( tuổi )

Tuổi của con là : 28 - 24 = 4 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 26/02/2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 29/10/2014 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng là :

100 + 20 = 120 % = 1,2       

Chiều rộng sau khi giảm là :

100 - 20 = 80 % = 0,8

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là :

80,32 : [ 1- ( 1,2 x0,8 ) ] = 2008 cm2

ĐS : 2008 cm2

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 19/05/2017 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chiều dài sau khi tăng là:

100+20=120%=1,2

Chiều rộng sau khi giảm là:

100-20=80%=0,8

Diện tích ban đầu hình chữ nhật là:

80,32:(1-(1,2x0,8)=2008cm2

ĐS:..........

Đọc tiếp...
Lê Duy Thái 14/04/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

bạn Nguyễn Phượng Hoàng trả lời đúng

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 10/06/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Lượng nước mắm chua trog thug là :

40 : 100 . 90 =36 (kg)

Vỏ thùng nag là :

40 - 36 = 4(kg)

Vi lượng mắm còn lại chiếm 75% khối lượng thug mắm lúc đó nên coi khối lượng thug mắm lúc đó (gốm và và lượng mắm còn lại ) là 100% thì lượng mắm còn lại là 75% :

Vậy 4kg vo ứng với :

100%-75%=25%(khoi luong thug mam luc do )

Khối lượng thug mắm lúc đó là :

4 : 25 . 100=16 (kg)

Lượng mắm còn lại :

16 - 4=12 (kg)

Lượng mắm ban là :

36 - 12 =24 (kg)

24 : 0,8 = 30 (lit)

DS : 30 lit

Đọc tiếp...
Phan Quỳnh Giang 08/10/2017 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

sao toàn là số phần trăm thế

Đọc tiếp...
nguyễn anh tú 17/01/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

 30l 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Đọc tiếp...
Tài Nguyễn Tuấn 04/01/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Khối lượng sắt trong 30 tấn quặng sất là :  30 x 45 : 100 = 13,5(tấn)

Khối lượng sắt trong 50  tấn quặng sất là:  50 x 75 : 100 = 37,5(tấn)

Sau khi trộn, hỗn hợp chứa:  (13,5 + 37,5) : ( 30 + 50) x 100 = 63,75 %

Đáp số : 63,75 %

 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 18/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

khối lượng sắt trong 30 tấn quãng sắt là:

30 . 45 : 100 = 13,5 ( tấn )

khối lượng sắt trong 50 tấn quãng sắt là:

50 . 75 : 100 = 37,5 ( tấn )

sau khi trộn xong thì hỗn hợp chứa số phần trăm sắt là:

( 13,5 + 37,5 ) . ( 30 + 50 ) . 100 = 63,75 %

đáp số: 63,75%

Đọc tiếp...
olivia 05/02/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình cũng ra 63,75 % nè !

Đọc tiếp...
trần như 16/03/2015 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

cuối học kì 1 số hs nữ nhiều hơn số hs nam là:

38-6=32 (hs)

số hs nam bằng số hs toàn trường là:

100%-52%= 48%(hs toàn trường)

tỉ số hs nam và hs nữ là:

48% : 52%= 12/13

số hs nam cuối học kì 1 là:

32: (13-12)*123=384(hs)

số hs nữ cuối học kì 1 là:

384+32= 416(hs)

số hs của trường đầu năm là:

(384+416)-(38+6)=756(hs)

          Đs: 756 hs

Đọc tiếp...
Dũng Lương 25/02/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

756 học sinh nha bạn

Đọc tiếp...
Donald Trump 23/02/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

756 hs kết bạn mình nha k hộ luôn

thank you

Đọc tiếp...
trung phan 06/03/2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

có 40 hs

so % cua 6 hs

100%-85%=15

1 hs chiem so phan tram la

15:6=2.5

so hoc sinh cua lop la 

100:2,5=40hs

Đọc tiếp...
chỉyêumìnhem 18/05/2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

=......nha bn thank 

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh 24/02/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

số học sinh của lớp 5a là 40 học sinh

k cho mình rồi kết bạn luôn nha

chúc các bạn học tốt

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 10/06/2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

bạn viết dấu vào đi mình đọc ko hiểu

Đọc tiếp...
Lại Phương Chi 17/05/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Sau 1 tháng , người đó có số tiền là : 

(5 000 000 . 0.5%)+ 5 000 000= 5 025 000( đồng)

Sau 2 tháng , người đó có tất cả số tiền là :

( 5 025 000 . 0,5 % ) + 5 025 000 = 5 050 125 (đồng)

ĐS :_____

Đọc tiếp...
yuuki asuna 18/05/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Sau 1 tháng  người đó có số tiền là :

         (5 000 000 x0,5 %)+5 000 000 =5 025 000 ( đồng )

Sau 2 tháng người đó có tất cả số tiền là :

         (5 025 000 x 0,5 % )+5 025 000 =5 050 125 ( đồng )

                           Đáp số : 5 050 125 đồng

Đọc tiếp...
Phạm Đức Duy 17/05/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

4,5: 60 x 100= 7,5( m)

Chiều cao phần bớt đi chính là chiều cao hình thang.

Chiều cao hình thang là:

5,4x 2: 1,6= 8( m)

Diện tích hình thang là:

(4,5+ 7,5) x 8: 2= 48( m2)

Đáp số: 48 m2

Nhớ là vẫn phải vẽ hình nha! Bye các bạn🤓🤓=3

Đọc tiếp...
Sakura 22/06/2015 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi sau 1 tháng là:

40 000 000 :100 x1= 400 000(đồng)

Số tiền vốn tháng 2 là:

40 000 000 +400 000= 40 400 000(đồng)

Số tiền lãi sau 2 tháng là:

40 400 000:100 x1=404 000(đồng)

Số tiền người đó có sau 2 tháng là:

40 400 000 +404 000=40 804 000(đồng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22/06/2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

Bạn Sakura copy bài còn đẩy bài mình xuống khỏi các bạn phát hiện

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 11/04/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

giải

số tiền lãi sau 1 tháng là: 40 000 000 :100 x1= 400 000(đồng)

số tiền vốn tháng 2 là: 40 000 000 +400 000= 40 400 000(đồng)

số tiền lãi sau 2 tháng là: 40 400 000:100 x1=404 000(đồng)

số tiền người đó có sau 2 tháng là: 40 400 000 +404 000=40 804 000(đồng)

Đáp số:..........

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Số bát bán với giá 6000 đồng là : 

600 - 69 = 531 ( đồng )

Số tiền bán được là :

531 x 6000 = 3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của giá mua 600 bát nên 100% giá mua 600 bát là :

3186000 : 118% x 100% =2700000 đồng

Vậy giá mua 1 bát là : 

2700000 : 600 = 4500 đồng

Đáp số:  54000 đồng

Đọc tiếp...
gokubluessj1 20/04/2017 lúc 06:08
Báo cáo sai phạm

Giá tiền mua một cái bát là:

2700000 : 600 = 4500 đổng 

đáp số:

Đọc tiếp...
Khởi My 18/01/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mua 1 ta bat hay 1 bat

Đọc tiếp...
Khánh Linh 12/02/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Sau tháng thứ nhất người đó lĩnh được là: 8 000 000 x 101,5% = 8 120 000 đ

Sau tháng thứ 2 người đó nhận cả vốn lẫn lãi là: 8 120 000 x 101,5% = 8 241 800 đ

ĐS: 8 241 800 đ

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 22/07/2015 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

háng 1 người đó lãi được là :

     8000000 : 100 * 1,5 = 120000 ( đồng )

Sau 2 tháng , người đó lãi được là :

    ( 8000000 + 120000 ) : 100 * 1,5 = 121800 ( đồng )

Sau 2 tháng , người đó lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi là :

     121800 + 8000000 = 8121800 ( đồng )

               Đáp số : 8121800 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 16/01/2016 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

8241800 

 

Đọc tiếp...
lê hồng anh 28/12/2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

               GIẢI

Lãi số phần trăm so với giá vốn là :

          20 : ( 100% - 20% ) = 0,25

          0,25 = 25%

           đáp số : 25%

bạn tk mik nha

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 12/12/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Lãi số phần trăm so với giá vốn là :
20 : ( 100% - 20% ) = 0,25
0,25 = 25%
đáp số : 25%

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hoàng 28/12/2016 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

người đó lãi số phần trăm so với số vốn là 20%

    tk mk nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 25/06/2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

số gạo 2 lần xuất đi là

25+20=45(tấn)

số gạo 2 lần xuất  đi bằng số phần trăm gạo trong kho là

100%-97%=3%

số gạo lúc đầu trong kho là

45*100:3=1500(tấn)

đáp số:1500 tấn.

**** cho mính nha các bạn.

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 25/06/2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

cau tu lam tu tra loi a

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Giải:
Một số giảm đi 20% tức là giảm đi 1/5 giá trị của số đó. 
Vậy phải tăng số mới thêm 1/4 của nó tức là 25% thì được số ban đầu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 16/12/2014 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

                                                                       Giải 

Số tiền lãi sau một tháng là :

5000000x0,5:100=25000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là :

5000000+25000=5025000(đồng)

Đáp số 5025000 đồng

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10/03/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

giải

tiền lãi là : 5 000 000 : 100 x 0,5 =  25000 (đ)
sau 1 tháng số tiền gửi và lãi là  là : 5 000 000 + 25000 = 5025000 (đ)
Đáp số:.................

hok tôt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Nhi 30/12/2015 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

đáp án là  50250000 đồng

Đọc tiếp...
Tran minh man 29/04/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Bai giai

So cong nhan cua hai xuong 2 va 3 chiem so % cua toan cong nhan o phan xuong la :

100-36=64%

Ta chia 2 phan xuong 2 va 3 thanh 8 phan. Ta co

Cac ban ve hinh nha 5 phan cua phan xuong 3 va 3 phan cua phan xuong 2

Moi phan chem so % la: 

64:8=8

Phan xuong 3 chiem so % cua tống cong nhan la :

8.5=40%

phan xuong 2 chiem so % cua tong so cong nhan la :

8.3=24%

So % ma phan xuong 2 nhieu hon phan xuong 1 la:

40-36=4%

so cong nhan o phan xuong 1 la :

(18:4).36=162 cong nhan

So cong nhan o phan xuong 3 la :

162+18=180 cong nhan

So cong nhano phan xuong 2 la :

180.0,6=108 cong nhan ( hihi vi ko co phan so nen tui phai ghi duoi dang so thap phan cac ban nho doi 0,6 thanh phan so nha)

Dap so : met quâcc ban dap dum di nha

 

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh 28/02/2015 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Phân xưởng 1: 162 c/n

Phân xưởng 2: 108 c/n

Phân xưởng 3: 180 c/n

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Linh 03/04/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Bạn đó làm đúng ko zợ m.n

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 11/05/2018 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

số khán giả thực tế là:

100% + 25%  = 125%

doanh thu được là:

100% + 12,5% = 112,5%

giá vé sau khi giảm là:

112,5% : 125% = 0,9%

đáp số: 0,9%

Đọc tiếp...
Trang Linh 23/07/2017 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Số khán giả thực tế là:
100%+25%=125%.

Doanh thu đc là:

100%+12,5%=112,5%.

Rồi lấy doanh thu chia cho soos khán giả là dễ r!

Đọc tiếp...
do phuong thao 05/02/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

0,9 % đúng ko bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: