Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Khánh Linh 12/11/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Giá vở sau khi hạ giá là:

  100 - 20 = 80 (%)

Cùng 1 số tiền sẽ mua được số vở ban đầu là:

 100 : 80 = 125 (%)

Sẽ mua thêm được là:

 125 - 100 = 25(%)

Coi số vở định mua là 100 quyển sẽ hết là:

100 x 100 = 10000 ( đồng )

Khi hạ giá mua được là: 

10000 : 80 = 125 ( quyển )

Sỗ vở mua thêm à:

125 - 100 = 25 (quyển )

So với 100 quyển thì tăng thêm 25 quyển vậy tăng thêm 25% số vở

Đọc tiếp...
Bennie 12/11/2017 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Thank ku Bùi Khánh linh

Đọc tiếp...
Haibara Ai 11/11/2017 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam :

          40 x 20% = 8 ( bạn )

Số bạn nữ của lớp 5A là :

        ( 40 + 8 ) : 2 = 24 ( bạn )

Số bạn nam của lớp 5A là :

        40 - 24 = 16 ( bạn )

Số bạn nữ bằng : 

         24 : 16 = 150% ( số bạn nam )

               Đ.s : ...

Chắc ko sai đâu nhỉ 3:

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 11/11/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

150 % nha ban

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 11/11/2017 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Nữ 60 %, Nam 40 %

Nữ bằng số % nam là :

60 : 40 = 1,5 = 150%


 
Đọc tiếp...
Công Chúa Lấp Lánh 05/11/2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

bạn giải như toán có lời văn đc không không cần phải giải thích cụ thể

Đọc tiếp...
Sướng Nguyễn 04/11/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây cam là x , số cây chanh là y , số cây bưởi là z ( cây ) 
Đk : x , y ,z  thuộc N*  và x , y ,z < 30 
Theo đề , tổng số cây trong vườn 30 cây => x + y + z = 30    (1)
    Số cây cam bằng 75 % số cây bưởi => x =\(\frac{75z}{100}\)(cây )  (2) 
    Số cây chanh bằng 3/4 số cây bưởi =>  y = \(\frac{3z}{4}\)(cây)   (3)
Thế  (2), (3) vào (1 ) ta đc ;
\(\frac{75z}{100}\)\(\frac{3}{4}z\)+ z = 30  
<=> \(\frac{75z}{100}\)\(\frac{75z}{100}\)\(\frac{100z}{100}\)\(\frac{3000}{100}\)=> 75z + 75 z +100 z = 3000 
                                                                           <=>  250 z             = 3000
                                                                             <=>      z             = 12 ( TMĐK ) 
Thay z = 12 vào pt (2) => x = 9 (TMĐK)
Thay z = 12 vào pt  (3)  => y = 9 ( TMĐK ) 
Vậy số cây cam là :  9 cây 
     Số cây chanh là  : 9 cây 
Số cây bưởi là : 12 cây 

 

Đọc tiếp...
Vũ Xuân Thắng 19/12/2014 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

M giảm 20% còn N = \(\frac{4}{5}\)M, để tăng thành M cần \(\frac{1}{5}\)M nữa tức là \(\frac{1}{5}M:\frac{4}{5}M=25\%N\)

Vậy phải tăng N thêm 25%

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Dương 10/08/2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ :

M : [.....][.....][.....][.....][.....]

N : [.....][.....][.....][.....]

Ta thấy N cần thêm 1/4 của nó để được M

Vậy N cần thêm 25% của nó để được M .

CÁCH NÀY LÀ ĐƠN GIẢN NHẤT ĐẤY !!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
phamthiminhtrang 02/01/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng 60 % của nó thì được số B

=> Số B = 160 % số A

Nếu ta coi số B là 160 % x 10/16 = 100 % 

Thì số A = 100 % x 10/16 = 62 , 5 %

Vậy phải giảm B đi :

100 % - 62,5 % = 37,5 % thì được số A

Đọc tiếp...
Super Star 6a 10/10/2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

KẾT QUẢ : 37 , 5 % 

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 02/01/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

37,5

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 27/12/2014 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

a) Số cây lấy gỗ chiếm số phần trăm với số cây trong vườn là

540 : 1000 x 100 =54%

Số cây ăn quả có trong vườn là

1000 - 540 =460 cây

b) Tỉ số phần trăm của cây ăn quả và cây trong vườn là

460 : 1000 x100 = 46 %

ĐS a) 54% b)46%

Đọc tiếp...
Takishama Kei 27/12/2014 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

A) 54%

B) 46%

Đọc tiếp...
nguyễn trọng quý 14/04/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

kết quả

chiều dài 5

cr 4

 

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 06/08/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

20% = 1/5 ; 25% = 1/4

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 18 : 2 = 9 ( cm )

Tỉ số giữa dài và rộng là: 1/5 : 1/4 = 4/5

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9

Chiều dài hình chữ nhật là: 9 : 9 x 5 = 5 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là: 9 - 5 = 4 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là: 5 x 4 = 20 ( cm2 )

Đáp số: 20 cm2

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 06/08/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

20% = 1/5 ; 25% = 1/4

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

18 : 2 = 9 ( cm )

Tỉ số giữa dài và rộng là:

1/5 : 1/4 = 4/5

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9

Chiều dài hình chữ nhật là:

9 : 9 x 5 = 5 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

9 - 5 = 4 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 ( cm2 ) 

Đọc tiếp...
Mai Quỳnh Anh 09/06/2015 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Lần thứ nhất giảm là:

425000x10%=42500(đồng)

Sau lần giảm giá thứ nhất giá của máy thu thanh còn lại là:

425000 - 42500=382500(đồng)

Lần thứ hai giảm là:

382500x10%=38250(đồng)

=>Sau 2 lần giảm giá thì giá bán của máy thu thanh là:

382500 - 38250=344250(đồng)

                         Đáp số:344250 đồng

Đọc tiếp...
thang Tran 09/06/2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

SAu lần giảm thứ nhất số tiền của máy thu thanh là :

                      425000 - 425000.10%=425000-42500=382500(đ)

Sau lần giảm thứ hai giá tiền máy thu thanh là

                            382500 - 382500.10% =344250(đ)

                     Đ/S .........

Đọc tiếp...
phuc dep 07/10/2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

fdsafdsafsda

fdsafdsaf

fadsfdasf

Đọc tiếp...
Phan Quân 07/06/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Le Nhat Phong sai rồi

đáp án câu 1 là 400g

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 07/06/2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Câu 1 

Tỉ số phần trăm của bình dung dịch đó là

        10 o/o  +  20 o/ \(=\) 30 o/o

Phải đổ thêm số gam để được 1 bình nước muối chứa 10 o/o muối là

        400 x 30 / 100 \(=\) 120 g 

                                Đáp số 120 g

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
bùi quang hưng 22/02/2016 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

ta có:

60%+100%=160%,160%=8/5

số lớn là:266,5:13x8=164

                            Đáp số: 164

Đọc tiếp...
Nguyễn Bích Ngọc 13/02/2016 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

tao ko biết

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 04/10/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

164 nha Kiều Trang 

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 30/09/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

Tỉ số số HS nam so với nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là 3/4

=> Tỉ số số HS nam so với số học sinh của trường Thằng Lợi đầu năm là 3/7.

Nếu chuyển thêm 60 HS nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa HS nam và nữ là 9/10

=> Nếu chuyển thêm 60 HS nam từ trường khác đến thì tỉ số số HS nam so với số học sinh của trường Thằng Lợi là 9/19.

60 học sinh ứng với: 

9/19 - 3/7 = 6/133 (số học sinh toàn trường)

Số học sinh của trường Thắng Lợi sau khi chuyển thêm 60 hs nam từ trường khác đến là:

60 : 6/133 = 1330 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

1330 x 9/19 = 630 (học sinh)

Đọc tiếp...
SKT_NTT 13/09/2016 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

a) số người tăng thêm là :

5000 : 1000 x 21 = 105 ( người )

1 năm sau số dân xã đó là :

5000 + 105 = 5105

b) số người tăng thêm là :

5000 : 1000 x 15 = 75 ( người )

1 năm sau số dân xã đó là :

5000 + 75 = 5075 ( người )

ĐS : a ) 5105 người

          b ) 5075 người

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Trang 11/10/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

a) 5105 người

b) 5075 người

nhớ (^ ^)

Đọc tiếp...
THCS Đông Hà Bình Thuận 16/09/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

a)  một năm sau dân số của xa tăng số người là

5000 : 1000 x 21 = 105 ( người )

b) số dân xã đó tăng thêm là :

5000 : 1000 x 15 = 75

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 19/07/2015 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

đổi 25%=25/100=1/4 
20% =20/100=1/5 
nếu tăng chiều rộng 25%và giảm chiều dài 20% thì chu vi vẫn ko thay đổ 
=>1/4 chiều rộng = 1/5 chiều dài = 1 phần 
-> chiều rộng có 4 phần ; chiều dài 5 phần (vẽ sơ đồ theo số phần ) 
nửa chu vi hình chữ nhật. : 18:2=9 (cm) 
tổng số phần = nhau: 4+5=9 (phần) 
chiều dài là: 9:9x5=5 (cm) 
chiều rộng : 9-5=4 (cm) 
diện tích : 5x4=20 (cm2)

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/09/2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Đổi:  25% = 25/100 = 1/4 

        20% = 20/100 = 1/5 

Nếu tăng chiều rộng 25%và giảm chiều dài 20% thì chu vi vẫn ko thay đổ 

=>1/4 chiều rộng = 1/5 chiều dài = 1 phần 

=> Chiều rộng có 4 phần

     Chiều dài 5 phần               (vẽ sơ đồ theo số phần ) 

Nửa chu vi hình chữ nhật. :

               18 : 2 = 9 ( cm )    

Tổng số phần = nhau:

              4 + 5 = 9 ( phần ) 

Chiều dài là:

             9 : 9 x 5 = 5 ( cm ) 

Chiều rộng :

             9 - 5 = 4 ( cm ) 

Diện tích :

           5 x 4 = 20 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 19/01/2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

20 ban a ngu sao khong biet

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: