Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số phần trăm


Lê Chí Cường Lê Chí Cường 28 tháng 7 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh nữ và học sinh nam là a.

Theo bài ra ta có: a+15=51%(a+15+a+5)

=>                         a+15=51/100.(2a+20)

=>                         a+15=51/50.a+51/5

=>                     15-51/5=51/50-a

=>                          24/5=1/50.a

=>                                a=24/5:1/50

=>                                a=240

=>                            a+a=240+240=480

Vậy đầu năm khối 6 có 480 học sinh.

Đọc tiếp...
NTN vlogs NTN vlogs 31 tháng 12 2018 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ băng số học sinh. Nam và chiếm 50% số học sinh khối 6

Học kì 2 số họ sinh Nam chiếm:

100%-51%=49%( số học sinh khói 6)

15 học sinh. Hơn 5 học sinh:

15-5=10( học sinh)

10 học sinh ứng với:

10:(51%-49%)=5%( số học sinh khối 6 kì 2)

trường đó có5 x 100=500( học sinh)

Ban đầu trường đó có:

500-15-5=480( học sinh)

Đọc tiếp...
Hatsune Miku Hatsune Miku 28 tháng 7 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ băng số học sinh. Nam và chiếm 50% số học sinh khối 6

Học kì 2 số họ sinh Nam chiếm:100%-51%=49%( số học sinh khói 6)

15 học sinh. Hơn 5 học sinh:15-5=10( học sinh)

10 học sinh ứng với:10:(51%-49%)=5%( số học sinh khối 6 kì 2)

trường đó có5 x 100=500( học sinh)

Ban đầu trường đó có:500-15-5=480( học sinh)

 

Đọc tiếp...
My little heart My little heart 5 tháng 6 2019 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Bài 70 

Bài giải: Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)

Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)

So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:

110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)

Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba.

Đọc tiếp...
trieu dang trieu dang 19 tháng 5 2015 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)
Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:
100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)
So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:
110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)
Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba.

 Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)
Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:
100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)
So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:
110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)
Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba. 

Đọc tiếp...
duc duc 29 tháng 8 2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán và làm văn

 Tìm kiếm 

  • Mới nhất
  • Chưa trả lời
  • Câu hỏi hay
  • Câu hỏi của tôi
  • Gửi câu hỏi

kingstar omega

Trả lời

20

Đánh dấu

19/05/2015 lúc 09:35

Tâm bán cam trong 3 ngày. Ngày thứ hai: số cam bán được tăng 10% so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba: số cam bán được giảm 10% so với ngày thứ hai. Bạn có biết trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba thì ngày nào Tâm bán được nhiều cam hơn ko?

Được cập nhật 19/02/2017 lúc 08:25

Phân sốSố phần trăm

trieu dang 19/05/2015 lúc 09:41
 Báo cáo sai phạm

Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)
Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:
100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)
So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:
110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)
Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba.

 Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)
Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:
100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)
So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:
110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)
Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba. 

Đọc tiếp...

 Đúng 1  Sai 0

trangquynhdang 19/02/2017 lúc 08:28
 Báo cáo sai phạm

ngày thứ nhất bán đc nhiều hơn

 Đúng 0  Sai 0

nga 06/08/2016 lúc 15:18
 Báo cáo sai phạm

Bài giải: Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)

Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)

So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:

110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)

Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba.

Đọc tiếp...

 Đúng 0  Sai 0

duc

1>3

Câu trả lời của bạn cần phải đợi Quản lý của Online Math duyệt trước khi hiển thị!×

ohayol

Trả lời

2

Đánh dấu

17/08/2018 lúc 17:48

 Tâm giúp bán cam trong ba ngày, Ngày thứ hai: số cam bán được tăng 10% so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba: số cam bán được giảm 10% so với ngày thứ hai. Bạn có biết trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba thì ngày nào Tâm bán được nhiều cam hơn không ?

nguyễn bá lương 17/08/2018 lúc 17:50
 Báo cáo sai phạm

Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% + 10% = 110% ( số cam )

Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% - 10% = 90% ( số cam )

So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:

110% x 90% = 99% ( số cam )

Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba. 

Thu gọn

 Đúng 3  Sai 0

Vũ Duy Hưng 17/08/2018 lúc 17:52
 Báo cáo sai phạm

Biểu thị số cam bán được trong ngày thứ nhất là 100% thì số cam bán được trong ngày thứ hai là:

100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)

Biểu thị số cam bán được trong ngày thứ hai là 100% thì số cam bán được trong ngày thứ ba là:

100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)

So với ngày thứ nhất thì số cam bán ngày thứ ba là:

110% × 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)

Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ ba.

Đọc tiếp...

 Đúng 0  Sai 0

aabbccdd

Trả lời

1

Đánh dấu

15/08/2018 lúc 08:49

 Tâm giúp bán cam trong ba ngày, Ngày thứ hai: số cam bán được tăng 10% so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba: số cam bán được giảm 10% so với ngày thứ hai. Bạn có biết trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba thì ngày nào Tâm bán được nhiều cam hơn không ?

nguyễn bá lương 15/08/2018 lúc 08:50
 Báo cáo sai phạm

Biểu thị số cam bán ngày thứ nhất là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% + 10% = 110% (số cam ngày thứ nhất)

Biểu thị số cam bán ngày thứ hai là 100% thì số bán ngày thứ hai là:

100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)

So với ngày thứ nhất thì số cam ngày thứ ba bán là:

110% x 90% = 99% (số cam ngày thứ nhất)

Vì 100% > 99% nên ngày thứ nhất bán được nhiều cam hơn ngày thứ ba. 

Đọc tiếp...

 Đúng 3  Sai 0

trinh

Trả lời

2

Đánh dấu

27/03/2015 lúc 12:59

Tâm giúp bán cam trong ba ngày, Ngày thứ hai: số cam bán được tăng 10% so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba: số cam bán được giảm 10% so với ngày thứ hai. Bạn có biết trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba thì ngày nào Tâm bán được nhiều cam hơn không ?

Đọc tiếp...
Đặng Nguyễn Trãi Đặng Nguyễn Trãi 31 tháng 3 2016 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Nhi đồng :    !___!                               (20% = 1/5)

THiếu niên : !___!___!___!___!___!

TN còn lại :  !___!___!----120-----!

NHìn vào sơ đồ ta thấy 120 thiếu niên tương ứng số phần : 5 - 2 = 3 (phần)

Số nhi đồng là : 120 : 3 = 40 (bạn)

Số thiếu niên : 40 x 5 = 200 (bạn)

Đọc tiếp...
trãi đặng trãi đặng 31 tháng 3 2016 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Nhi đồng :    !___!                               (20% = 1/5)

THiếu niên : !___!___!___!___!___!

TN còn lại :  !___!___!----120-----!

NHìn vào sơ đồ ta thấy 120 thiếu niên tương ứng số phần : 5 - 2 = 3 (phần)

Số nhi đồng là : 120 : 3 = 40 (bạn)

Số thiếu niên : 40 x 5 = 200 (bạn)

Đọc tiếp...
lethua lethua 31 tháng 8 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

số học sinh giỏi là

40 x30% = 12 ( học sinh )

số học sinh khá là

(40-12) x 5/7 =20 (học sinh)

số hocjtrung bình là

40- 12 - 20 =8 (học sinh)

Đọc tiếp...
Minh Anh Tú Thảo Channel Minh Anh Tú Thảo Channel 7 tháng 5 2019 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi là

40×30%=12(học sinh)

Số học sinh còn lại là

40-12=28(học sinh)

Số học sinh khá là

28×5 phần 7=20(học sinh)

Số học sinh trung bình là

40-12-20=8(học sinh)

Đ/S:.......

Đọc tiếp...
Thu Hoài ARMY_ 2k7 Thu Hoài ARMY_ 2k7 7 tháng 5 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Số hs giỏi: 40 x 30% = 12 (hs)

khá: ( 40 - 12) x 5/7 = 20( hs)

TB : 40 - ( 20 + 12) = 8

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Thu Huyền 4 tháng 9 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp là bằng 2/5

 Phân số chỉ 4 học sinh nam sau khi chuyển đi là :

2/5 - 1/3 = 1/15  (số học sinh)

Số học sinh cả lớp là :

4 : 1/15 = 60 (học sinh)

Số học sinh nam lúc đầu là :

60 x 2/5 = 24 (học sinh)

               Đáp số : 24 học sinh nam

Thích cho mình nha :)

Đọc tiếp...
Minh La The Minh La The 22 tháng 3 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Goi số hs nam là x

      số hs cả lớp là y

Ta có:       40% = 2/5

     

=>  x : 2/5 =y

    x = 2/5y  (1)

Và :

  x - 4= 1/3( y-4 )    (2)

Thế (1) vào (2) ta có

 2/5y - 4 = 1/3y - 4/3

 1/15y = 8/3

y = 40

Vậy số hs nam là : 40 . 2/5 = 16 hs

Chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
Trịnh tuấn kiệt Trịnh tuấn kiệt 31 tháng 3 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

bạn Minh La The làm đúng rồi kết quả trong giải ra 16

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ Linh Đặng Thị Mỹ 8 tháng 11 2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1,2kg = 1200g

Trong 100g nước ngọt có là : 

1200 : 100 x 3 = 36 (g đường)

Nếu nước ngọt có tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là :

36 : 2,5 x (100 - 2,5) = 1404 ( g)

Cần phải đổ thêm là : 

1404 - 1164 = 240 (g nước lọc)

240 g = 0,24 kg.

Đáp số: 0,24 kg nước lọc.

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân CW Hoàng Quân 8 tháng 1 2017 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1,2kg = 1200g

Trong 100g nước ngọt có là : 

1200 : 100 x 3 = 36 ( g đường )

Nếu nước ngọt có tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là :

36 : 2,5 x ( 100 - 2,5 ) = 1404 ( g )

Cần phải đổ thêm là : 

1404 - 1164 = 240 (g nước lọc) = 0,25 kg

Đ/S: 0,24 kg nước lọc

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang Nguyễn Hà Trang 28 tháng 2 2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 0,24 kg nước lọc.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh 7 tháng 6 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi:

18,75% x 2 = 37,5%

Chiều dài so với nửa chu vi:

100% - 37,5%= 62,5%

=>Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

37,5%: 62,5%= 60%

Đọc tiếp...
Edward Newgate Edward Newgate 7 tháng 6 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi là :

18,75 % * 2 = 37,5 %

Chiều dài so với chu vi là :

100 % - 37,5 % = 62,5 %

Suy ra tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là :

37,5 % : 62,5 % = 60 %

Đọc tiếp...
sssongokusss sssongokusss 13 tháng 8 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

mình biết nội quy rồi nên đưng đăng nội quy

ai chơi bang bang 2 kết bạn với mình

mình có nick có 54k vàng đang góp mua pika 

ai kết bạn mình cho

Đọc tiếp...
alan walker alan walker 24 tháng 8 2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

A=3000

B=4000

C=5000

THEO CÁC BN THÌ NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÚNG /SAI

Đọc tiếp...
BaBie BaBie 24 tháng 8 2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
ミ☘✿ღ Hoàng _ Long [ 5D ]ღ ✿GOT7彡 ミ☘✿ღ Hoàng _ Long [ 5D ]ღ ✿GOT7彡 29 tháng 5 2019 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Khu vực A: 3000 người

Khu vực B: 4000 người

Khu vực C: 5000 người

Đọc tiếp...
Yamamoto Takeshi Yamamoto Takeshi 6 tháng 5 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

đổi 30%=\(\frac{3}{10}=\frac{9}{30}\);45%=\(\frac{9}{20}\)

\(\frac{9}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{9}{20}\) quãn đường xe máy đi được

=>\(\frac{1}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{1}{20}\) quãng đường xe máy đi đc

quãng đường ô tô đi đc:

50:(30-20)*30=150(km)

quãng đường xe máy đi đc:

50:(30-20)*20=100(km)

đáp số:....

Đọc tiếp...
Vũ Minh Thư Vũ Minh Thư 22 tháng 4 2019 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Yamamoto Takeshi ơi,tỉ số quãng đường mỗi xe đi được với quãng đường AB chứ ko phải là quãng đường mỗi xe đi được nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu Trần Thị Minh Hậu 29 tháng 7 2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

túi xách sau khi giảm có giá:

560 - ( 560 . 50%) = 280 (ngàn đồng)

quyển sách sau khi giảm có giá:

240 - (240 . 30%)=168(ngàn đồng)

đôi giày sau khi giảm có giá:

680-(680.20%)=544(ngàn đồng)

tổng số tiền của cả 3 món:

280+168+544=992(ngàn đồng)

vậy 2 mẹ con đủ tiền mua hết 3 món đó

Đọc tiếp...
Phương Thảo Phương Thảo 29 tháng 7 2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Số tiền của túi xách sau khi giảm 50% là:

560000:100%x50%= 280000 ( đồng )

Số tiền của quyển sách sau khi giảm 30% là:

240000:100%x30%= 72000 ( đồng )

Số tiền của đôi giày sau khi giảm 30% là:

680000:100%x20%=340000 ( đồng )

Tổng số tiền các món đồ 2 mẹ con muốn mua là:

280000+72000+340000= 692000 ( đồng )

Vậy 2 mẹ con đủ tiền mua hết 3 món đồ đó

Đọc tiếp...
trung phan trung phan 6 tháng 3 2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

có 40 hs

so % cua 6 hs

100%-85%=15

1 hs chiem so phan tram la

15:6=2.5

so hoc sinh cua lop la 

100:2,5=40hs

Đọc tiếp...
chỉyêumìnhem chỉyêumìnhem 18 tháng 5 2018 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

=......nha bn thank 

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh Kẻ Ẩn Danh 24 tháng 2 2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

số học sinh của lớp 5a là 40 học sinh

k cho mình rồi kết bạn luôn nha

chúc các bạn học tốt

Đọc tiếp...
Mạnh Châu Mạnh Châu 5 tháng 6 2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi của một cái quạt máy là :

 336 000 : 100 x 12 = 40 320 ( đồng )

Tiền vốn của một cái quạt máy là :

 336 000 + 40 320 = 376 320 ( đồng )

                                     Đáp số : 376 320 đồng 

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân CW Hoàng Quân 15 tháng 1 2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là :

336000 * 12 : 100 = 40320 đ

Số tiền vốn của một cái quạt máy là :

336000 - 40320 = 295680 đ

Đ/S: 295680 đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu lê Nguyễn Thị Thu lê 28 tháng 12 2014 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi là : 336 000 x 12% : 100 = 40 320đ

Số tiền vốn cai quạt máy là : 336 000 - 40 320 = 295 680đ

Đọc tiếp...
Lê Thanh Tùng Lê Thanh Tùng 31 tháng 12 2016 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

25%

ai tk mk

mk tk lai

mk hứa

thank nhiêu

yên tâm

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế Lê Quang Thế 12 tháng 1 2015 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

Giá còn 80%

Số tiền mua vẫn là 100%

100% : 80% = 1,25 = 125%

Vậy mua thêm được 25% số vở

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm Công chúa Nấm 7 tháng 6 2015 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

Giả sử giá một quyển vở ban đầu là 100đ thì hạ còn bán: 80đ 
Giả sử ban đầu định mua 100 quyển thì mất 100 x 100= 10000đ 
Khi hạ mua được: 10000 : 80 = 125 quyển. 
Số vở thêm 125 - 100 = 25 quyển 
So với 100 quyển thì thêm được 25 quyển như vậy tăng thêm: 25%

Đọc tiếp...
Namikaze Minato Namikaze Minato 11 tháng 5 2018 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

số khán giả thực tế là:

100% + 25%  = 125%

doanh thu được là:

100% + 12,5% = 112,5%

giá vé sau khi giảm là:

112,5% : 125% = 0,9%

đáp số: 0,9%

Đọc tiếp...
Trang Linh Trang Linh 23 tháng 7 2017 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Số khán giả thực tế là:
100%+25%=125%.

Doanh thu đc là:

100%+12,5%=112,5%.

Rồi lấy doanh thu chia cho soos khán giả là dễ r!

Đọc tiếp...
Nguyen Khai Nhien Nguyen Khai Nhien 8 tháng 7 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

tỉ số phần trăm số khán giả thực tế là :

    100%+25%=125%

tỉ số phần trăm doanh thu được là:

     100%+12,5%=112,5%

tỉ số phần trăm giá vé sau khi giảm là:

       112,5% : 125%= 0,9%

giá tiền số vé bị giảm là:

        200000.0,9= 180000 ( đồng)

Đọc tiếp...
Trịnh Thúy Hằng Trịnh Thúy Hằng 26 tháng 6 2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

tả lời:

giá xăng A92 TĂNG 25%

HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt Lê Mạnh Tiến Đạt 8 tháng 4 2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Giá xăng A92 tăng lên số đồng là : 

                       15 000 - 12 000 = 3 000 (đồng)

Giá xăng A92 tăng lên số phần trăm là : 

                       3 000 : 12 000 = 0,25 = 25%

                                Đáp số : 25% .

Đọc tiếp...
Nguyen Thu huyen Nguyen Thu huyen 3 tháng 5 2015 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Gia tien cua mot lit xang A92 tang len so phan tram la:

15000 - 12000 :100 = 30%

Dap so : 30%

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh Hoàng Thị Ngọc Ánh 12 tháng 6 2015 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % HS nam ban đầu 100 - 60 = 40 (%), tỉ số sau khi có 5 HS nghỉ 100 - 64 = 36%

Tỉ lệ HS nam/HS nữ lúc đầu = 40/60 = 2/3 = 32/48 ; Tỉ số sau khi 5 HS nghỉ 36/64 = 9/16 = 27/48  

Số HS nam giảm tương ứng với : 2/3 - 9/16 = 5/48 => 1/48 tương ứng với 1 học sinh nam.  

Mà HS nam = 32/48. Vậy số học sinh nam là : 1 x 32 = 32 (HS)  

Số học sinh nữ là : 32 : 32/48 = 48 (HS)  

Tổng số đội văn nghệ là : 32 + 48 = 80 (HS)

Đ/S: 80 HS

Đọc tiếp...
thien ty tfboys thien ty tfboys 11 tháng 6 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % HS nam ban đầu 100 - 60 = 40 (%), tỉ số sau khi có 5 HS nghỉ 100 - 64 = 36%

Tỉ lệ HS nam/HS nữ lúc đầu = 40/60 = 2/3 = 32/48 ; Tỉ số sau khi 5 HS nghỉ 36/64 = 9/16 = 27/48  

Số HS nam giảm tương ứng với : 2/3 - 9/16 = 5/48 => 1/48 tương ứng với 1 học sinh nam.  

Mà HS nam = 32/48. Vậy số học sinh nam là : 1 x 32 = 32 (HS)  

Số học sinh nữ là : 32 : 32/48 = 48 (HS)  

Tổng số đội văn nghệ là : 32 + 48 = 80 (HS)

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm Công chúa Nấm 1 tháng 7 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

sau khi thay đổi thì số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là : 45 + 21= 66(em)

Tỉ số % học sinh nam lúc này là: 100- 53= 47%

66 học sinh thì ứng với: 53 – 47 = 6

Số học sinh của trường cuối năm là : 66 : 6 x 100 = 1100(hs)

Đọc tiếp...
NHT TITAN NHT TITAN 1 tháng 7 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

       Bài giải

Sau khi chuyển đi thì học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam số học sinh là:

\(45+21=66\)(học sinh).

Tỉ số phần trăm họ sinh nam là:

100%\(-\)53%= 47 %

66 học sinh thì ứng với số % là:

53% - 47%=6%

Số học sinh của trường cuối năm là:

\(66\div6\times100=1100\)(học sinh).

Đáp số : 1100 học sinh.

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã Lê Song Thanh Nhã 10 tháng 5 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

 Đúng nhé ^^

Đọc tiếp...
trần minh quân trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích hình tròn mới là:

\(\frac{12}{10}\)\(\frac{12}{10}\)\(\frac{144}{100}\)

               hay 144%

Nếu tăng bán kính hình tròn thêm 20% thì diện tích tăng thêm số % là:

144% - 100% = 44%

                     Đáp số: 44%

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương Trần Nhật Dương 14 tháng 2 2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Tăng 44%

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: