Giúp tôi giải toán


Lê Thị Ngọc Tiên 25/01/2015 lúc 16:30

phân số chỉ thùng thứ nhất và thùng thứ hai là:

25% = 25/100 = 1/4 

tỉ số giữa thùng thứ nhất và thùng thứ hai là: 1/4

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

thùng thứ nhất chứa là:

52,5 : 5 x 1 = 10,5 (lít)

thùng thứ hai chứa là:

52,5 - 10,5 = 42 (lít)

đáp số: thùng 1: 10,5.

            thùng 2: 42.

nếu vẽ sơ đồ càng tốt nha!!!

Phạm Lê Công 12/03/2017 lúc 16:42

thùng 1: 10,5l

thùng 2 : 42l

Lê Thị Kim Oanh 01/03/2015 lúc 19:51

Thể tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là :

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

50000 cm3= 50 m3= 50 lít nước

Thể tích nước có trong bể là :

50 x 1/4 = 12,5 ( lít nước )

95 % thể tích của bể là :

50 x 95 : 100 = 47,5 ( lít nước )

Số lít nước cần đổ thêm là :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít nước )

Đáp số : 35 lít nước

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 13:34

Thể tích bể cá là:

      25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

Thể tích nước trong bể là: 

     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

Số lít nước đã đổ thêm là: 

     50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

Số lít nước cần đổ thêm là: 

    47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: 35 lít nước. 

Đỗ Hoàng Hải 23/03/2017 lúc 20:39

35 l

chúc bạn học giỏi

Trần Nhật Quỳnh 07/06/2017 lúc 16:52

Chiều rộng so với nửa chu vi:

18,75% x 2 = 37,5%

Chiều dài so với nửa chu vi:

100% - 37,5%= 62,5%

=>Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

37,5%: 62,5%= 60%

Edward Newgate 07/06/2017 lúc 16:59

Chiều rộng so với nửa chu vi là :

18,75 % * 2 = 37,5 %

Chiều dài so với chu vi là :

100 % - 37,5 % = 62,5 %

Suy ra tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là :

37,5 % : 62,5 % = 60 %

Tuyệt thế kỳ tài 24/04/2015 lúc 15:44

Ta có: 60%=3/5

a)Số hs giỏi là:45x2/9=10(hs)

   Số hs khá là:(45-10)x3/5=21(hs)

   Số hs trung bình là:45-10-21=14(hs)

b)Tỉ số giữa hs giỏi và hs trung bình là:

       10:14=0,7142...=71,42%

b)Số hs giỏi chiếm số phần trăm số hs cả lớp là:

       10:45=0,2222...=22,22%

 

 

 

 

 

 

Nguễn Trí Đức 05/08/2016 lúc 21:02

dung bai toan cua mik cam on nha

Nguyễn Linh Nhi 11/05/2017 lúc 07:35

22,22%

lien 23/09/2016 lúc 20:30

 GIÁ XĂNG THÁNG 9 RẺ HƠN THÁNG 11  VÀ RẺ HƠN 10%

online bgds 23/09/2016 lúc 20:25

trảlờirõhộmình!!!!!!!!!!!1111

Huỳnh Thu Hiền 28/12/2014 lúc 19:18

tổng số phần bằng nhau là :3+1=4

4*4=16

16:40*100=40

đáp số :mẹ 40 tuổi

nguyễn phương linh 19/11/2016 lúc 16:50

40% = 2/5

Hiện nay tuổi con bằng 40% tuổi mẹ, nghĩa là bằng 2/5 tuổi mẹ và bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con.

4 năm trước tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con, nghĩa là bằng tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 mẹ con

Vậy tỉ số tuổi con hiện nay so với tuổi con lúc trước là 2/3 : 1/2 = 4/3

Tuổi con hiện nay là 4 : (4-3) x 4 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 16 : 2/5 = 40 tuổi 

saiyanhuyenthoai 14/01/2017 lúc 16:49

me 4o tuoi do ban

Tony Spicer 27/03/2015 lúc 20:07

lấy ví dụ về chiều dài và chiều rộng ra, Ví dụ: chiều dài 20cm; chiều rộng 10cm. Vậy diện tích HCN ban đầu là : 20.10=200(cm2)

Tăng chiều dài thì chiều dài mới là 20+20:100.20=24cm

Tăng chiều rộng thì chiều rộng mới là 10-10:100.20=8cm

Vậy diện tích mới là 24.8=192(cm2)

       Diện tích hình chữ nhật mới so với hình chữ nhật ban đầu là: 192:200= \(\frac{24}{25}\) = 96%

Vậy diện tích hình chữ nhật mới giảm 100%-96%=4% so với hình chữ nhật ban đầu

Michelle Chen 03/03/2017 lúc 22:04

giam 4% so voi sban dau nhe

Doraemon 13/03/2015 lúc 11:35

Tỉ số phần trăm giá bán và giá mua của đôi giày thứ nhất là:

100% + 20% = 120% (giá mua)

Giá mua đôi giày thứ nhất là:

300 000: 120 * 100 = 250 000 (đồng)

Tỉ số phần trăm giá bán và giá mua của đôi giày thứ hai là:

100% - 20% = 80%(giá mua)

Giá mua đôi giày thứ hai là :

300 000 : 80 * 100 = 375000 (đồng)

Tổng số tiền mua hai đôi giày là :

250 000 + 375 000 = 625 000(đồng)

Tổng số tiền bán hai đôi giày là:

300 000 + 300 000 = 600 000(đồng)

Bố Tuấn lỗ số tiền là :

625 000 - 600 000 = 25000(đồng)

                      Đáp số : Lỗ 25000 đồng

thiên thần trí tuệ 21/01/2017 lúc 15:05

đáp án là lỗ 25000 đồng

hoang rubbi 17/06/2017 lúc 11:27

25000đ

Tài Nguyễn Tuấn 04/01/2015 lúc 20:38

Khối lượng sắt trong 30 tấn quặng sất là :  30 x 45 : 100 = 13,5(tấn)

Khối lượng sắt trong 50  tấn quặng sất là:  50 x 75 : 100 = 37,5(tấn)

Sau khi trộn, hỗn hợp chứa:  (13,5 + 37,5) : ( 30 + 50) x 100 = 63,75 %

Đáp số : 63,75 %

 

olivia 05/02/2017 lúc 19:16

mình cũng ra 63,75 % nè !

hoang rubbi 17/06/2017 lúc 11:23

63,75% chắc chắn 100% cô mình giao rồi

NAU TE 23/04/2015 lúc 17:53

 

Chiều dài bằng 150% chiều rộng có nghĩa chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

Nửa chu vi của sân đó là: 52.5:2=26.25(m)

Chiều dài của sân đó là: 26.25:(3+2).3=15.75(m)

Chiều rộng của sân đó là: 15.75:3/2=10.5(m)

Diện tích của sân đó là: 15.75x10.5=165.375(m2)

Công chúa sao băng 07/06/2017 lúc 20:01

62,5% và 56%

Thành viên 07/06/2017 lúc 20:04

Nguyễn Phạm Ngọc Khôi

Tỉ số phần trăm của 15 và 24 :

15 : 24 = 0,625 = 62,5 %

Tỉ số phần trăm của 14 và 25 :

 14 : 25 = 0,56 = 56%

hồ huy hoàng 09/06/2017 lúc 18:52

62,5% và 56%

Phan Quân 07/06/2017 lúc 21:10

Le Nhat Phong sai rồi

đáp án câu 1 là 400g

Le Nhat Phuong 07/06/2017 lúc 18:13

Câu 1 

Tỉ số phần trăm của bình dung dịch đó là

        10 o/o  +  20 o/ \(=\) 30 o/o

Phải đổ thêm số gam để được 1 bình nước muối chứa 10 o/o muối là

        400 x 30 / 100 \(=\) 120 g 

                                Đáp số 120 g

Chúc bạn học giỏi

kudo shinichi 07/06/2017 lúc 21:04

1)50%=1/2=2/4                  0,4=2/5

2/3số dân phường A = 2/4 số dân phường B = 2/5 số dân phường C

số dân phường A là:36000:(3+4+5)x3=9000(ng)

số dân phường B là :36000:(3+4+5)x4=12000(ng)

số dân phường C là:36000-12000-9000=15000(ng)

bài 2 mk chịu

do hai dang 07/06/2017 lúc 21:03

  1)                     doi : 0.4 = 40%

ta lấy 10 % số dân là số dân của phường A vi : 100% - 50% - 40% = 10%

số dân phường A la 36000 : 100 x 10 = 3600 (nguoi)

số dân phường B là : 36000 : 100 x 50 = 18000 (người)

số dân phường C là : 36000 : 100 x 40 = 14400 (người)

2) cửa hàng thứ 1 bán rẻ hơn vì cửa hàng đầu tiên bán 1 lần giảm giá 20% con

cửa hàng thứ 2 bán mỗi lần giảm giá 10% 

Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 09/12/2014 lúc 10:46

a)Số dân từ năm 2000 đến năm 2001 số dân phường đó tăng lên là:15875-15625=250(người)

   Từ năm 2000 đến năm 2001 phường đó tăng số % dân là:250:15625=0,016=1,6%

b)Từ năm 2001 đến cuối năm 2002 dân phường đó tăng lên là:15875:100x1,6=254(người)

   Số dân của phường đó năm 2002 là:15875+254=16129(người)

Bùi Thị Thu Hà 04/12/2016 lúc 11:00

a } So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng :

             15875 :  15625 = 1,016 = 101,6%

Số dân của phường đó đã tăng thêm :

              101,6% -- 100% = 1,6%

b} 1,6% của 15875 người là :

          15875 * 1,6 : 100 = 254 [người]

Số dân của phường đó năm 2002 là :

           15875 + 254 = 16129 [người]

                     Đáp số : a}1,6%

                                    b} 16129 người

Đỗ Thanh Tùng 01/08/2016 lúc 10:50

a, Số dân từ 2000 năm 2001 số dân phường đó tăng lên là :

      15895 - 15625 = 250 ( người )

Từ năm 2000 dến năm 2001 phường đó tăng lên số % dân là :

      250 : 15025 % = 1,6 %

b, Từ năm 2001 đến cuối năm  2002 dân phường đó tăng lên là :

15875 :100 x 1,6 = 254 (người)

    Số dân của phường  đó năm 2002 là 

15875 + 254 = 16129 ( người )

Đ/S : a, 250 người và 1,6 %

        b, 254 người và 16129 người 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: