Giúp tôi giải toán


Nguyễn Đình Dũng 29/07/2015 lúc 15:31

Số học sinh vắng chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là :

100% - 88% = 12%

Số học sinh của lớp là :

6 x 100 : 12 = 50 ( học sinh )

      Đáp số : 50 học sinh

Tony Spicer 08/04/2015 lúc 09:39

Số người đội I là: 200.40%=80 (người)

Số người đội II là: 80.81,25%=65 (người)

Số người đội III là: 200-(80+65)= 55 (người)

                  Đáp số: 55 người

đặng thị mỹ 24/12/2016 lúc 20:19

Hết năm 2014 , xã đó có tất cả : 

 7500 :1,6 *100 =468750 ( người )

Vậy ... 

Kamio Misuzu 17/04/2017 lúc 20:11

Năm 2014 xã đó tăng thêm số dân là :

7500 * 1,6 /100 = 120 (người)

Năm 2014 xã đó có số dân là :

7500 + 120 = 7620 (người )

                   Đáp số : 7620 người

nhớ tích và kết bạn với tớ nhé

Nijino Yume 17/04/2017 lúc 20:16

năm 2014 xã đó tăng thêm số người là :

7500 /100*1,6= 120 (người)

năm 2014 xã đó có số người là :

7500 +120 = 7620 (người)

                  Đáp số : 7620 người

Mèo con đáng yêu 18/04/2015 lúc 20:49

Bài giải

Lượng sữa trong chai là:

18:4,5%=400(g)

Đáp số:400g

Truong thi ngoc tram 28/03/2017 lúc 10:42

lượng sữa trong một chai là ;

18 : 4,5 = 400g

vậy lượng sữa trong chai là 400g

TXT Channel Funfun 28/03/2017 lúc 10:42

Lượng sữa trong chai là :

18 : 4,5% = 400 (g)

Đ/S : 400 g 

k mk nha mk đang âm ^_^

Andrean Matida 25/09/2016 lúc 18:15

225% - 100% =125%

     

nguyễn công huy 14/01/2017 lúc 20:47

coi cạnh,diện tích của hình vuông là 100%

cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là:

100% + 50% = 150%

diện tích của hình vuông sau khi tăng là:

150% x 150% = 225%

diện tích tăng thêm là:

225% - 100% = 125%

đáp số : 125%

Nguyễn phương thảo 28/11/2016 lúc 17:55

Còn CÁCH GIẢI NỮA CÁC BẠN ƠI

Edogawa Conan 26/04 lúc 20:42

cứ coi như là : tiền vốn là 100 % thì sẽ lại là 12 %

số tiền ta sẽ coi vốn là :

100% + 12 % = 112 ( % )

gIÁ CÁI MÁY BƠM LÀ :

138000 : 12 x 112  = 1288000  ($ )

Đáp số : 1288000  $ ( dong ).

chúc bn học giỏi vào cuối năm !

Trần Hoàng Giang 19/12/2016 lúc 11:27

Ta coi tiền vốn là 100% thì lãi là 12 %

Tiền bán là: 100%+12%= 112%

Gía bán 1 chiếc máy bơm đó là:

138000:12x112=1288000[đồng]

         Đáp số:1288000 đồng

Hikari 13/04/2015 lúc 19:51

số phần trăm rừng tỉnh đó còn phải trồng là:

100% - 75% = 25%

tỉnh đó còn phải trồng để hoàn thành kế hoạch là:

125 : 100 x 25 = 31,25 (ha)

đáp số: 31,25 ha.

Hikari 07/04/2015 lúc 18:14

Cách 1: phần trăm số sản phẩm còn lại là:

100% - 65% = 35%

số sản phẩm theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm là:

520 : 100 x 35 = 182 (sản phẩm)

đáp số: 182 sản phẩm.

Hikari 07/04/2015 lúc 18:16

Cách 2: số sản phẩm tổ đó đã sản xuất được là:

520 : 100 x 65 = 338 (sản phẩm)

số sản phẩm tổ đó còn phải sản xuất là:

520 - 338 = 182 (sản phẩm)

đáp số: 182 sản phẩm.

Trương Quang Đạt 07/04/2015 lúc 18:19

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm nữa là:

               520 x (100% - 65%) = 182 (sản phẩm)

                         Đáp số: 182 sản phẩm

Nguyễn Triệu Yến Nhi 20/04/2015 lúc 19:50

 

Diện tích đất trồng cây cao su bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê là:

480:320x100=150%

Diện tích đất trồng cây cà phê bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cao su là:

320:480x100=66,66%

Tăng Tuyết Linh 14/04/2017 lúc 20:47

Diện tích đất trồng cây cao su bằng số% diện tích đất trồng cây cà phê la:

480:320x100=0,15=150%

Diện tích đất trồng cây cà phê bằng số% diện tích đất trồng cây cao su là:

320:480x100=0,6666....=66,66%

Đ/S;150%;66,66%

Asuna Yuuki 2006 beautifull princess 12/04/2017 lúc 20:53

Bài giải

a) Diện tích đất trồng cao su bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê là: 480:320x100=150%

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng số phần trăm diện tích đất trồng cây cao su là : 320:480x100=66,66...%

                                                              Đáp số: a) 150% ; b) 66,66%

11/05/2016 lúc 15:14

Coi số tiền mua là 100 % số tiền bán bằng : 

100% + 20 % = 120% ( số tiền mua )

 Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là : 

1 800 000 : 120% = 1 500 000 ( đồng )
                              

                             ĐS : 1 500 000 đồng 

Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 08:02

Số bát bán với giá 6000 đồng là : 

600 - 69 = 531 ( đồng )

Số tiền bán được là :

531 x 6000 = 3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của giá mua 600 bát nên 100% giá mua 600 bát là :

3186000 : 118% x 100% =2700000 đồng

Vậy giá mua 1 bát là : 

2700000 : 600 = 4500 đồng

Đáp số:  54000 đồng

gokubluessj1 20/04/2017 lúc 06:08

Giá tiền mua một cái bát là:

2700000 : 600 = 4500 đổng 

đáp số:

Nguyen Huynh Truc Anh 01/05/2015 lúc 08:51

Tiền lãi khi bán một cái đồng hồ là: 120000 : 4 = 30000 (đồng)

Tiền vốn của mỗi cái đồng hồ là: 30000 x 100 :20 = 150000 (đồng)

Lê Quang Minh 16/12/2016 lúc 11:36

nhiều lắm !

tink hay không tùy bạn!

nguyen truong giang 01/05/2015 lúc 08:35

1 chiec dong ho co so tien la:120000:3=40000 (dong)                                                                                                                 tien von cua cai dong ho do la:40000 :100.20=8000 (dong )                

Trương Thị Yến Nhi 28/12/2014 lúc 16:38

Tỉ số gao nhan them la: 

90%-75%=15%

Số gao luc dau la:

27:15x75=135 tân

Võ Minh Châu 28/12/2014 lúc 16:33

giải theo pp đoạn thẳng như sau:

Kho A: 75 đoạn

Kho B: 100 đoạn

Thêm 27 tấn, kho A bây giờ được 90 đoạn

suy ra, 27 tấn ứng với 15 đoạn

vậy 1 đoạn= 27:15=1,8 tấn

Kho A lúc đầu chứa: 75x1,8=135 tấn

An Ha Ma 14/02/2017 lúc 18:19

tớ làm rồi Đ/S là 135

trần như 08/04/2015 lúc 15:37

Giả sử cả tấm vải đều bán với giá 80000 đồng thì lãi thu được là:

360000 : 62,5 x 100 = 576 000 (đồng

Giả sử cả tấm vải bán với giá 75000 đồng thì lãi thu được là:

126000 x 100 : 37,5 = 336 000

Số tiền lãi ngày dầu hơn ngày 2 là:

576000 - 336 000 = 240 000 (đồng)

Số tiền bán 1 mét vải ngày đầu hơn ngày sau là:

80 000 - 75 000= 5000 ( đồng)

Chiều dài tấm vải là:

240000 : 5000 = 48 (MÉT)

Nguyễn Phùng Phương My 01/04/2016 lúc 15:41

Bài giải:

Ta có: 62,5% = 5/8

Ngày đầu bán 1/8 tấm vải lãi số tiền là:

   360 000 : 5 = 72 000(đồng)

Phân số chỉ số vải còn lại là:

1        - 5/8 = 3/8 (tấm vải)

Nếu ngày thứ hai bán số vải còn lại với giá 80 000 đồng một mét thì lãi số tiền là:

   72 000 x 3 = 216 000 (đồng)

Thực tế ngày thứ hai mỗi mét vải bán với giá thấp hơn số tiền là:

    80 000 – 75 000 = 5000 (đồng)

Thực tế số tiền lãi khi bán số vải còn lại thấp hơn số tiền là:

    216 000 – 126 000 = 90 000 (đồng)

3/8 tấm vải có số mét vải là:

     90 000 : 5000 = 18 (m)

Tấm vải đó dài số mét là:

        18 : 3 x 8 = 48(m)

                 Đáp số: 48 m

Lê Nguyên Hạo 15/04/2015 lúc 19:47

số cây đã trồng là :

180 : 100 x 45 = 81 ( cây )

số cây còn phải trồng là :

180 - 81 = 99 ( cây )

1 like nha !

Lê Song Thanh Nhã 10/05/2015 lúc 20:24

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

 Đúng nhé ^^

Trần Nhật Dương 14/02/2017 lúc 10:06

Tăng 44%

trần minh quân 10/05/2015 lúc 10:24

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích hình tròn mới là:

\(\frac{12}{10}\)\(\frac{12}{10}\)\(\frac{144}{100}\)

               hay 144%

Nếu tăng bán kính hình tròn thêm 20% thì diện tích tăng thêm số % là:

144% - 100% = 44%

                     Đáp số: 44%

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: