Giúp tôi giải toán và làm văn


Sakuraba Laura 13/12 lúc 05:21
Báo cáo sai phạm

a)

\(25+|x-1|=\left(-15\right)+76\)

\(\Rightarrow25+|x-1|=61\)

\(\Rightarrow|x-1|=61-25\)

\(\Rightarrow|x-1|=36\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=36\\x-1=-36\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=36+1\\x=-36+1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=37\\x=-35\end{cases}}\)

Vậy \(x=37\) hoặc  \(x=-35\)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 13/12 lúc 05:05
Báo cáo sai phạm

a, 25 + / x - 1 / = ( - 15 ) + 76

25 + / x - 1 / = 61

/ x - 1 / = 61 - 25

Tự tính nốt

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 12/12/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

| x + 1 |= | 2x - 3 |

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=2x-3\\x+1=-\left(2x-3\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2x=-3-1\\x+2x=3-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}-x=-4\\3x=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=4\\x=\frac{2}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Doraeiga CTV 10/12/2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

| x - 5 | = 7 - ( -3 )

| x - 5 | = 10

Ta có 2 trường hợp :

* Trường hợp 1 :

 x - 5 = 10

   x    = 10 + 5

   x    = 15

* Trường hợp 2 :

 x - 5 = -10

   x   = -10 + ( -5 )

   x   = -15

Vậy x = 15 ; x = -15

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Vy 10/12/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

=>|x-5|=10

Ta có:|x-5|=10=>x-5€{10;-10}

TH1:x-5=10

=>x=15

TH2:x-5=-10

=>x=-5

Vậy x €{-5;15}

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Đức 10/12/2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

các bạn giúp mình với

Đọc tiếp...
shushi kaka 08/12/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có : \(n^2-n-1⋮n-1\) 

                               \(n\cdot n-n-1⋮n-1\)

                              \(n\cdot\left(n-1\right)-1⋮n-1\)

                     Mà : \(n\cdot\left(n-1\right)⋮n-1\)

                    Nên : \(1⋮\left(n-1\right)\)

                            \(n-1\)thuộc Ư (1)     nên n - 1 = 1nên n = 2

           k cho minh

Đọc tiếp...
Tho ngo van 08/12/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

n^2-n-1\(⋮\)n-1

=>nxn-n-1\(⋮\)n-1(x là dấu nhân)

=>nx(n-1)-1\(⋮\)n-1

mà nx(n-1)\(⋮\)n-1

Vì n là số nguyên => 1\(⋮\)n-1 hoặc -1\(⋮\)n-1

=>n-1 \(\varepsilon\)Ư(1) hoặc n-1 \(\varepsilon\)Ư(-1)

mà Ư(1)={1};Ư(-1)={-1}

Nếu n-1 =1 thì n=1+1 =2 hoặc n=-2

Nếu n-1=-1 thì n=-1+1=0

Vậy n\(\varepsilon\){2;-2;0} thì n^2-n-1\(⋮\)n-1

Đọc tiếp...
Trần Anh Duy 08/12/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm
Phạm Quốc Cường 01/12/2017 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

1,2,3,4,7,6,5,8,9,10,13,16,15,14,17,12,11,18,19,20

Đọc tiếp...
nguyen trung nghia 01/12/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Ai làm cũng đúng cả ^_^" Cảm ơn mọi người !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 01/12/2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

1 2 3 4 7 6 5 8 9 10 13 18 19 12 11 20 17 14 15 16 

Đọc tiếp...
Việt Anh 13/11/2016 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

S1 + S2 = (1-2-3+4) +(5-6-7+8) + (9-10-11+12)+(13-14-15+16) +17 -18

            = 0             +   0          +         0       +          0           + 17 -18

              = -1

Đọc tiếp...
trinh thi mai 18/11/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

S1+S2=(1-2-3+4)+(5-6-7+8)+(9-10-11+12)+(13-14-15+16)+17-18

=0+0+0+0+17-18

=-1

Đọc tiếp...
Bùi Hải Anh 06/12/2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Dể thôi

Tìm khoảng cách 2-1=1

số số hạng:(2006-1):1+1=2006

Tổng là:(2006+1)*2006:2=2013021

vậy S là 2013021

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngát 28/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

7+x=60:5

7+x=12

x=12-7

x=5

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Ngô Thị Lan Anh 28/11/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

5.[7+x]=60                                                                                                                                                                                                               7+x=60:5                                                                                                                                                                                                              7+x=12                                                                                                                                                                                                                    x=5 và 5 E Z

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thịnh 28/11/2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

7+x=60:5

7+x=12

x=12-7

x=5

vậy x=5

Đọc tiếp...
Phùng Văn Trí 02/12/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Giảm 5 độ C có thể coi là tăng -5 độ C

=>                                   Nhiệt độ buổi chiều là:

                                          2 +( -5)= -3(độ C)

                                                   Đáp số: -3 độ C.

       Vậy nhiệt độ của buổi chiều là -3 độ C.

Đọc tiếp...
Đậu Vũ Công 28/11/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

buổi chiều : 2-5= -3 độ

Đọc tiếp...
KUROBA KAITO 28/11/2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

nhiệt độ buổi chiều là : 2 - 5=-3 

Vậy nhiệt đọ buổi chiều là -3o C

Đọc tiếp...
Hảo Nguyễn 06/11/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 15/08/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải Yến 05/12/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

 Không thể khẳng định tập hợp Z bao gồm cả hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được vì tập hợp Z còn có cả số 0 nữa !

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 25/11/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Với x> 2 thì 2-x < 0 => |2-x|=x-2

Khi đó : x+x-2 = 6

            2x-2=6

            2x = 6+2 = 8

            x = 8 :2 = 4 (tm)

 Vậy x=4

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 25/11/2017 lúc 06:58
Báo cáo sai phạm

nếu a thuộc z và a là số nguyên dương thì -a luôn luôn là số nguyên âm đúng nhưng khi a là số nguyên âm thì -a là số nguyên dương

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 25/11/2017 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

Dung !

vì -a luôn theo nguyên âm

Số tự nhiên

tk tớ nha ( chúc bn học tốt )

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 24/11/2017 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

Bạn vào câu hỏi tương tự sẽ có câu trả lời

Được thì tk cho mk nha

Đọc tiếp...
nhatquanhdinhmenh 20/03/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Làm sai trả theo quy tắc nào cả!!!

Thế mà vẫn .Ai đồng ý với ý kiến này xin cho nhé!

Đọc tiếp...
phạm kiều my 18/09/2016 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

                                                     

                                             3x-4y=-21suy ra3x=4y-21

                                         3x=3y-21+y;x=(3y-21+y):3;x=y-7+y:3

   Vì x,y là số nguyên dương nhỏ hơn 10 nên y chia hết cho 3 suy ra y thuộc {6;9}.

   Với y=6 thì x = 1

   Với y =9 thì x = 5

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 15/11/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

3x+7=28

3x    =28-7

3x     =21

  x    =21:3

 x      =7

Đọc tiếp...
ngonhuminh 08/01/2017 lúc 00:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

Đọc tiếp...
nghiem thi van anh 15/01/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

Đọc tiếp...
lê dạ quỳnh 23/04/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cho em hỏi nhu tí : tại sao 1 trong 2 số phải = 1 vậy

Đọc tiếp...
võ thị anh thư 24/11/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

hình như đề bài có vấn đề

Đọc tiếp...
Nguoi ai cung biet la ai 22/11/2017 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Thiếu nha

x2y-y+xy=6

Đọc tiếp...
An Nguyễn Bá 22/11/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

Đề bài thiếu phải ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: