Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhóm Winx là mãi mãi 23/08/2018 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

1) Dấu của phép cộng, nhân số nguyên.

     Phép cộng                                              Phép nhân                                    

(+)   +   (+)   ->   (+)                                  (+)   .   (+)   ->   (+)

(-)    +   (-)    ->   (-)                                   (-)    .   (-)    ->   (+)   

(+)   +   (-)    ->   (+) hoặc (-)                     (+)   .   (-)    ->    (-)

2) Cộng với số 0          ;    Nhân với số 0

     a + 0 = a                         a . 0 = 0

3) Cộng với số đối

     a + (-a) = 0

4) Phép trừ số nguyên 

    a - b = a + (-b)

5) Quy tắc dấu ngoặc

6) Quy tắc chuyển vế

    

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 23/08/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

* Với hai số tự nhiên a ,b bất kì , phép cộng a và b cho một số tự nhiên c duy nhất a và b gọi là các số hạng , c là tổng của a và b * Phép trừ: a – b = c a: số bị trừ; b: số trừ; c: hiệu Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b+x = a thì ta có phép trừ: a – b = x *Với hai số tự nhiên a ,b bất kì , phép nhân a và b cho một số tự nhiên c duy nhất Phép nhân: a . b = d * Phép chia hết và phép chia có dư: Phép chia: a : b = c a: số bị chia; b: số chia; c: thương Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết: a:b = x Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho: a = b.q + r (0 r <b) * Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: an = a.a. .a (n0) a: cơ số ; n: số mũ 2. Tính chất: Các tính chất Phép cộng Phép nhân Giao hoán a+b = b+a a.b = b.a Kết hợp (a+b)+c = a+(b+c) (ab)c = a(bc) Cộng với 0 a+0 = 0+a = a Nhân với 1 a.1 = 1.a = a Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng a.(b + c) = ab + ac * Tính chất của phép trừ a) Một tổng trừ đi một số : (a + b) - c = a + (b - c) = (a-c)+b b) Một số trừ đi một tổng : a –( b+ c) =( a – b) – c = (a - c) - b * Tính chất của phépchia a) Một tích chia cho một số : (a .b) : c = a . (b : c) b) Một số chia cho một tích : a :( b. c) =( a : b) :c 3. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số (a0 ;m n )

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 31/07/2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Tổng các số nguyên âm có 2 chữ số là:

[(-10+99):1+1].(-10-99):2

=90.-109:2

=45.-109

=-4905

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Thiên Ân 31/07/2018 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

Tổng số nguyên âm có hai chữ số xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

\(\left(-99\right)+\left(-98\right)+\left(-97\right)+...+\left(-10\right)\)

Số số hạng : \(\left[\left(-10\right)-\left(-99\right)\right]:1+1=90\)

Tổng số số hạng : \(\frac{\left[\left(-99\right)+\left(-10\right)\right]\times90}{2}=-4905\)

Tổng các số nguyên âm có 2 chữ số là \(-4905\)

Có bài gì khó thì em có thể hỏi chị, chị sẽ giúp em nếu có thể. Chúc em học tốt~~~~

Đọc tiếp...
lưu văn quốc cường 31/07/2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

(-10)+(-11)+(-12)+...+(-99)

=-(10+11+12+...+99)

=-[(99+10)*90/2]

=[-109*45]

=-4905

Đọc tiếp...
Phùng MInh Tiến 29/07/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Ta có (x-3) . (x+2) > 0 nên => x-3 và x+2 là 2 số nguyên cùng dấu

Do đó : hoặc : x-3 > 0 và x+2 > 0

=> x > 3 và x > -2 => x > 3

Hoặc x - 3 < 0 và x + 2 < 0

=> x < 3 và x < -2 => x < -2

Vậy với x bé hơn -2 hoặc x > 3 sẽ thỏa mãn ( x - 3 ).( x + 2 ) > 0

Đọc tiếp...
Cô bé thú cưng 22/08/2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

bn k mk nha

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn 16/07/2018 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Vì \(9\le\left|x-3\right|\le11\) nên \(\left|x-3\right|=9,10,11\)

\(\Rightarrow x-3=\pm9;\pm10;\pm11\)

\(\Rightarrow x=12;-6;13;-7;14;-8\)

Vậy \(x=-8;-7;-6;12;13;14\)

Đọc tiếp...
TBQT 16/07/2018 lúc 07:47
Báo cáo sai phạm

\(x-3\in\left\{9;10;11\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{12;13;14\right\}\)

Đọc tiếp...
Angel of the eternal light legend 16/07/2018 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài : \(9\le\left|x-3\right|\le11\)

\(\Rightarrow\left|x-3\right|=9,10,11\)

\(\Rightarrow x-3=\pm9,\pm10,\pm11\)

\(\Rightarrow x=-8,-7,-6,12,13,14\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Lực 16/11/2014 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

co 2 cap (x;y) thoa man la (0;0);(2;2)

Đọc tiếp...
Nghiêm Hồng Liên 20/06/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

bạn có thể làm chi tiết được k

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 20/06/2018 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

\(xy=x+y\)

\(\Rightarrow xy-x-y=0\)

\(\Rightarrow x\left(y-1\right)-y+1=1\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(y+1\right)=1\)

Ta có bảng sau :

x-11-1
y+11-1
x20
y02
Đọc tiếp...
Đg Trang 2k7 19/06/2018 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

bài 1: -1

bài 2: -12

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Tuấn 19/06/2018 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Do x(x+3) < 0 nên x và x+3 trái dấu

Mà x < x+3

=> x < 0 và x + 3 >0

=> -3 < x < 0.

Mà x thuộc Z => x = -1; x = -2.

Bài 2: Xét tổng 1 + 2 +... +12 =78

Để tổng đại số bằng 0 thì ta cần phải tạo ra hai tổng bằng nhau và đều bằng 39 sao cho tổng này trừ tổng kia bằng 0.

Lấy 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 11 - 8 - 9 - 12 -10 là một trường hợp thỏa mãn đề bài.

Vậy ta chỉ cần đặt + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 11 - 8 - 9 - 10 - 12 là được.

Đọc tiếp...
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 19/06/2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

bài 1 ; -1

bài 2;-12

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 20/02/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

a) Ta có a + 1 là số liền sau a mà a > 0 và 1 > 0 nên a + 1 > 0

b) Ta có a - 1 là số liền trước a mà a < 0 và - 1 < 0 nên a - 1 < 0

c) xin lỗi, không biết làm

Đọc tiếp...
Bui Ngoc Tan 25/02/2016 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

a.a+1

b.a-1

c.I am sorry

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hà 27/11/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

MÌNH GIẢI CÂU C (theo mình là sốliền sau của số dương và liền trước của số âm)

      kết luận số liền trước của 1 số nguyên âm luôn là số nguyên âm

                   số liền sau của 1 số nguyên dương luôn là số nguyên dương

số liền trước của 1 số dương chưa chắc đã là số âm(VD:số liền trước của số dương 3 là 2)

số liền sau của 1 số âm chưa chắc đã là 1 số dương(VD:số liền sau của -7 là -6

Đọc tiếp...
ngonhuminh 08/01/2017 lúc 00:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

Đọc tiếp...
nghiem thi van anh 15/01/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

Đọc tiếp...
lê dạ quỳnh 23/04/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cho em hỏi nhu tí : tại sao 1 trong 2 số phải = 1 vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 29/05/2018 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

Tìm số đối của mỗi số sau : 7 , -3

Bài làm:

Số đối của số -7 là số 7

Số đối của số 3 là số -3

Bạn chỉ cần vẽ trục số ra giấy rồi chọn điểm môc là điểm số 0 và tính là có thể tìm được số đối nhé

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 29/05/2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

số đối của 7 là -7

số đối của -3 là 3

bn NNS lm đúng ròi đấy

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 29/05/2018 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Số đối của 7 là : -7

Số đối của -3 là : 3 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 27/05/2018 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

\(n\left(n+1\right)\left(2n+1\right)=30\)

\(\Leftrightarrow\frac{n.\left(n+1\right)\left(2n+1\right)}{6}=5\)\

\(\Leftrightarrow1^2+2^2+..+n^2=5\)

Mà \(5=1^2+2^2\)

\(\Leftrightarrow n=2\)

Đọc tiếp...
Đặng Khánh Linh 27/05/2018 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm
Diệp anh tú 27/05/2018 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

đáp án 

a : 2

b : 3

hok tốt

Đọc tiếp...
thang Tran 14/06/2015 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

ĐK để phân thức XĐ : x khác 1 và x> 0

 Đặt \(B=\left(\frac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(x-1\right)-\left(\sqrt{x}-2\right)\left(x+2\sqrt{x}+1\right)}{\left(x+2\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\right)\) ( Đây là mình vừa đặt vừa làm mẫu thức chung nhe)

  => \(B=\left(\frac{x\sqrt{x}-\sqrt{x}+2x-2-x\sqrt{x}-2x-\sqrt{x}+2x+4\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}\right)\)

=>\(B=\frac{2\sqrt{x}+2x}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}=\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\)

A = \(B:\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}=\frac{2}{x-1}\)

B, Bạn tự làm ý B nhe

HD để A nguyên => x - 1 thuộc ước của 2 mà 2 có các ước là +-1 và +-2

(+) với x-1 = 2 => x = 3

............................

Đọc tiếp...
Moon Light 11/08/2015 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Bổ sung đề tìm x,y nguyên

Ta có:\(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{xy}+\frac{1}{y^2}=1\)

=>x2+xy+y2=x2y2

=>x2+2xy+y2=x2y2+xy

=>(x+y)2=xy(xy+1)

Do (x+y)2 là 1 số chính phương

Mà xy và xy+1 là 2 số nguyên liên tiếp nên tích không phải là 1 số chính phương

Vậy không tìm được x,y nguyên thõa mãn

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đại Nghĩa 12/05/2018 lúc 05:05
Báo cáo sai phạm

sai đè rồi thiếu

Đọc tiếp...
Jackson Yi 04/06/2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 04/09/2016 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

a)Để A là phân số

\(\Rightarrow n-2\ne0\Leftrightarrow n\ne2\)

b)Để \(A\in Z\)

\(\Rightarrow-5\)chia hết \(n-2\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(5\right)=\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;7;-3\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Quang Huy 02/05/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

a, Để A là phân số khi n -2 khác 0 => n khác 2

b, A là số nguyên khi -5 cia hết cho n-2 => n-2 thuộc Ư(-5)

mà Ư(-5)={-1;-5;1;5}

n-2-1-515
n1-337

thử lại với n thuộc {1;-3;3;7} thì thỏa mãm

Vậy n thuộc {1;-3;3;7}

Đọc tiếp...
tran duc thu 12/09/2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

a) de A la phan so thi n-2=1=>n=3

b)de A la so nguyen thi -5chia het cho n-2=>n-2 thuoc uoc cua -5={5,1,-1,-5}=>n=>{10,6,4,0} thi A la so nguyen

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Hoàng 28/04/2015 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

ta có A=-2a+3b-4c+2a+3b+4c

=(-2a+2a)+(3b+3b)+(-4c+4c)

=0+6b+0

=6b

b)thay b= -1 vào A ta có:

6* -1 = -6 

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 25/04/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Muốn chia hai số nguyên, ta chia 2 giá trị tuyệt đối của chúng cho nhau rồi đặt dau theo qui tắc:
(+)+)=(+)
(+)(-)=(-)
(-)(-)=(+)
(-)(+)=(-)
(+: chỉ số nguyên dương)
(-: chỉ số nguyên âm)

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 02/04/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
kaka 17/04/2016 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

bạn ơi 0rc là j vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: