Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Sỹ Minh 3 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

a)A=|x+2|+5>=5

=>Min|x+2|+5=5

=> |x+2|=0

=>x+2=0

 =>   x=-2

b)a+10 là bội của a-1

=>a+10 chia hết a-1

Mà a-1 chia hết a-1

=>[(a+10)-(a-1)] chia hết a-1

=>a+10-a+1 chia hết a-1

=>11 chia hết a-1

=>a-1 thuộc Ư(11)

Kẻ bảng

a-1 | 1 | 11

 a   | 2 | 12

Vậy a = 2, 12

Đọc tiếp...
Nhy Nguyễn 3 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

1, A = |x+2| + 5 

Vì \(\left|x+2\right|\ge0\forall x\Rightarrow A\ge5\)

Dấu "=" xảy ra khi | x+2| = 0 <=> x = 2 = 0   ,=> x = -2

Vậy \(A_{min}=5\Leftrightarrow x=-2\)

2. a + 10 chia hết cho a - 1

<=> a - 1 + 11 chia hết cho a - 1

<=> 11 chia hết cho a -1    ( a -1 thuộc Z )

\(\Leftrightarrow a-1\inƯ\left(11\right)=\left\{\pm1;\pm11\right\}\)

Bn tự lập bảng xét

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 01/12/2017 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

1,2,3,4,7,6,5,8,9,10,13,16,15,14,17,12,11,18,19,20

Đọc tiếp...
NTN vlogs 20/01 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

1,2,3,4,7,6,5,8,9,10,13,16,15,14,17,12,11,18,19,20

lol

.................

Đọc tiếp...
hoshiko 20/01 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

1,2,3,4,7,6,5,8,9,10,13,16,15,14,17,12,11,18,19,20

Đọc tiếp...
Lê Thanh Bình 01/01/2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

-(-a+b+c)+(b+c-1)

=a-b-c+b+c-1

=(b-b)+(c-c)+a-1

=0+0+a-1

=a-1

(b-c+6)-(7-a+b)+c

=b-c+6-7+a-b+c

=(b-b)+(c-c)+a+[(-7)+6]

=0+0+a-1

=a-1

Vì a-1=a-1

=>-(-a+b+c)+(b+c-1)=(b-c+6)-(7-a+b)-c

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Ta có:

-(-a+b+c)+(b+c-1)

=a-b-c+b+c-1

=(b-b)+(c-c)+a-1

=0+0+a-1

=a-1

(b-c+6)-(7-a+b)+c

=b-c+6-7+a-b+c

=(b-b)+(c-c)+a+[(-7)+6]

=0+0+a-1

=a-1

Vì a-1=a-1

=>-(-a+b+c)+(b+c-1)=(b-c+6)-(7-a+b)-c

Đọc tiếp...
Đỗ Tiến Mạnh 18/08/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nha.

Đọc tiếp...
Maknae W1 _ chungha _ ioi 20/01 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

S = 1 - 2 + 3 - 4 +...+ 2019 - 2020

= ( 1 - 2 ) + ( 3 - 4 ) +...+ ( 2019 - 2020 )

= ( -1 ) + ( -1 ) +...+ ( -1 )

Có số số hạng ( -1 ) là : ( 2019 - 1 ) : 1 + 1 = 2019

=> S = ( -1 ) x 2019 = ( -2019 )

Đọc tiếp...
BÉs Mits 20/01 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

B1

S=1-2+3-4+...+2019-2020

S=(-1)+(-1)+...+(-1)

S=(-1).2019

S=-2019

B2

ta cÓ:

(2x-1).(Y+2)=3

=>y+2 thuộc ước của 3

=>y+2=+ -1 vÀ + -3

=>y thuộc -3,-1.-5,1

=>2x-1=+ -3,+ -1

=>x thuộc-1,2,0,1

Đọc tiếp...
Uchiha Shisui 20/01 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

Mik ko biết mik đúng hay sai nhưng chắc chắn -2019 là sai

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 19/01 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

\(\left(-4+x\right)\left(3x-9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-4+x=0\\3.x-9=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=4\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Kiều Hải Yến 18/01 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Nhật hằng ! Bạn chăm trả lời dữ zậy ? 

Mik thấy câu nào cũng có bạn lun á <3 siêu ghja

Đọc tiếp...
Kiều Hải Yến 18/01 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

( x + 4) . ( 3x -9) = 0

=> ​x + 4 = 0

     -3x + 9 = 0

=> x = -4

     -3x= -9

=> x= -4

     x=3

Vậy x = -4 , 3

Hoc tốt

Đọc tiếp...
❊ Linh ♁ Cute ღ 30/12/2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Trong 25 số đã cho ko thể cs số = 0

Trong 25 số đó cũng ko thể cs quá 2 số nguyên âm

Vậy phải cs ít nhất 23 số nguyên dương, giả sử các số đó là:

a1<a2<a3<a4<...<24<a25. Như vậy a24>0, a25 >0

Mà a1,a24,a25>0 nên a1>0

Từ đó => tất cả 25 số đó đều là số nguyên dương

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 08/01/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta có nhận xét rằng: Tích của ba số nguyên bất kỳ là một số dương thì trong đó phải tồn tại một số dương.

Do tích của 3 số nguyên bất kỳ trong 25 số đều là số dương nên ta lấy nhóm 3 số bất kỳ và lấy số dương trong đó ra. 

Vậy còn lại 24 số.

Ta chia 24 số này thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 3 số.

Vì tích của 3 số nguyên bất kì trong 24 số đó đều dương nên mỗi nhóm, ta đều lấy ra được số một dương.

Vậy thì ta được 8 số dương. Vậy còn lại 24 - 8 = 16 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 16 - 1 = 15 số.

Lại chia 15 số thành 5 nhóm, mỗi nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 1 số dương trong mỗi nhóm, ta được 5 số.

Ta còn 15 - 5 = 10 số.

Ta lại lấy một nhóm 3 số bất kỳ, lấy số dương trong đó. Vậy còn lại 10 - 1 = 9 số.

Lại chia 9 số thành 3 nhóm 3 số. Tiếp tục lấy đi 3 số dương trong 3 nhóm.

Ta còn 9 - 3 = 6 số.

Ta chia 6 số thành 2 nhóm, tiếp tục lấy đi 2 số dương, ta còn 4 số.

Lấy nhóm 3 số bất kì, chọn được số dương trong đó.

Vậy còn 3 số.

Trong 3 số này lấy một số dương. Vậy chỉ còn 2 số. 

Tích hai số này là số dương nên hoặc chúng cùng âm, cùng dương.

Nếu chúng cùng âm, ta lấy 2 số dương bất kì vừa chọn được trong 23 số kia nhân với một trong hai số đã cho thì được tích âm.

Vậy vô lý.

Từ đó suy ra hai số còn lại cùng dương.

Nói cách khác cả 25 số đều là số dương.

Đọc tiếp...
nguyenxuanbach 25/01/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ xét 2 trường hợp : 

- TH1: nếu 25 số nguyên đều à số nguyên âm thì tích sẽ là một số nguyên âm ( loại ) 

_ TH2:nếu 25 số nguyên đều là số 0 thì tích đó sẽ là 0

-TH3: nếu 25 số nguyên đều là số nguyên dương thì tích của nó là số nguyên âm

Nếu đúng thì cho mình xin mấy cái ****

 

 

Đọc tiếp...
SKT_NTT 24/09/2016 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

\(\text{b) x + 4 là số nguyên dương nhỏ nhất}\)

mà số nguyên dương nhỏ nhất là 1

=> x + 4 = 1

=> x = 1 - 4

=> x = (-3)

\(\text{c) 10 - x là số nguyên âm lớn nhất}\)

mà số nguyên âm lớn nhất là (-1)

10 - x = (-1)

x = 10 - (-1)

x = 11

Đọc tiếp...
SKT_NTT 24/09/2016 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

giờ mình mới biết

a) |x-2| + 7 =12

|x-2| = 12 - 7

| x - 2 | = 5

=> x - 2 = 5 hoặc x - 2 = -5

x - 2= 5             x - 2 = -5

x = 5 + 2            x = (-5 ) + 2

x = 7                 x = -3

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 28/04/2015 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

a;b;c là số nguyên dương =>3abc>0

=>a^3>b^3=> a>b

và a^3>c^3=>a>c

=>2a>b+c

=>4a>2.(b+c)=a^2

=>4>a

2.(b+c) là số chẵn =>a^2 là số chẵn=>a là số chẵn=>a=2

vì b;c<2=a và b;c là các số nguyên dương =>b=c=1

vậy a=2;b=1;c=1

Đọc tiếp...
Tra 28/04/2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

a;b;c là số nguyên dương =>3abc>0

=>a^3>b^3=> a>b

và a^3>c^3=>a>c

=>2a>b+c

=>4a>2.(b+c)=a^2

=>4>a

2.(b+c) là số chẵn =>a^2 là số chẵn=>a là số chẵn=>a=2

vì b;c<2=a và b;c là các số nguyên dương =>b=c=1

vậy a=2;b=1;c=1

Đọc tiếp...
Khuôn bậc cảm xúc 28/04/2015 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

a;b;c là số nguyên dương =>3abc>0

=>a^3>b^3=> a>b

và a^3>c^3=>a>c

=>2a>b+c

=>4a>2.(b+c)=a^2

=>4>a

2.(b+c) là số chẵn =>a^2 là số chẵn=>a là số chẵn=>a=2

vì b;c<2=a và b;c là các số nguyên dương =>b=c=1

vậy a=2;b=1;c=1

Đọc tiếp...
Forever Miss You 14/01/2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

tham khảo nè Câu hỏi của Nguyễn Tuấn Dương.

✎﹏ðℴℛαℯℳℴท(ϑăท+Շℴáท)╰☜:haiz!em lạy chị.phân tích rồi lại đưa về chỗ cũ

Đọc tiếp...
✎﹏ðℴℛαℯℳℴท(ϑăท+Շℴáท)╰☜ 14/01/2019 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

giải lại :

\(\left(a-4\right)\left(b+1\right)>0\)

\(Th1:\hept{\begin{cases}a-4>0\\b+1>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a>4\\b>-1\end{cases}}}\)

\(Th2:\hept{\begin{cases}a-4< 0\\b+1< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a< 4\\b< -1\end{cases}}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Công Tử Máu 14/01/2019 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(a-4\right)\left(b-1\right)>0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-4>0\\b-1>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a>4\\b>1\end{cases}}}\)

Vậy a>4 và b>1 thì (a-4)(b-1)>0

Đọc tiếp...
Không cân biết tên 14/01/2019 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Mik đọc công thức bạn tự làm nhé áp dụng công thức nhé:

b1: a)SCSH: ( 2017 - 13 ) : 3 + 1 = 669 ( số hạng )

b2: Tổng: ( 2017 + 13 ) . 669 : 2 = 679035

b) SCSH: ( 2000 - 2 ) : 2 + 1 = 1000 ( số hạng )

Tổng: ( 2000 + 2 ) . 1000 : 2 = 1001000

c)SCSH: ( 102 - 1 ) : 1 + 1 = 102 ( số hạng )

Tổng: ( 102 + 1 ) . 102 : 2 = 5253

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13/01/2019 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Giải

Ta có : a + b = 11 ; b + c = 3 ; c + a = 2

 ( a + b ) + ( b + c ) + ( c + a ) = 11 + 3 + 2

 a + b + b + c + c + a = 14 + 2

( a + a ) + ( b + b ) + ( c + c ) = 16

2a + 2b + 2c = 16

2( a + b + c ) = 16

a + b + c  = 16 : 2

a + b + c  = 8

{

a=8−3=5
b=8−2=6
c=8−11=−3

 Đúng 3  Sai 0

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 13/01/2019 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

                                  Giải

Ta có : a + b = 11 ; b + c = 3 ; c + a = 2

\(\Rightarrow\) ( a + b ) + ( b + c ) + ( c + a ) = 11 + 3 + 2

\(\Rightarrow\) a + b + b + c + c + a = 14 + 2

\(\Rightarrow\)( a + a ) + ( b + b ) + ( c + c ) = 16

\(\Rightarrow\)2a + 2b + 2c = 16

\(\Rightarrow\)2( a + b + c ) = 16

\(\Rightarrow\)a + b + c  = 16 : 2

\(\Rightarrow\)a + b + c  = 8

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a=8-3=5\\b=8-2=6\\c=8-11=-3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Dương Hàn Khánh Đan 13/01/2019 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Cộng các vế lại vs nhau,ta đc:

a+b+b+c+c+a=11+3+2

=> 2a+2b+2c = 16

2(a+b+c) = 16

=> a+b+c =8

Mà a+b = 11 => c= -3

     b+c = 3 => a= 5

     c+a = 2 => b = 6

Vậy a=5,b=6,c=-3

=.= hk tốt!!

Đọc tiếp...
HTDT-cold~ 12/01/2019 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

 ( 135 - 35 ) . ( -37 ) + 37 . ( - 42 - 58 )\(=100.\left(-37\right)+37.\left(-100\right)\)

\(=37.\left(-100+-100\right)\)

                                                                   

\(=-37.\left(-200\right)=7400\)          

HTDT

Đọc tiếp...
oOo _ Virgo _ oOo 02/01/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

=(-359+181)+(-123)+(-172+350)

=-178 +(-123)+178

=(-178+178)+(-123)

=0+(-123)=-123

Đọc tiếp...
oOo _ Virgo _ oOo 02/01/2018 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

a)-59+181+-123+350+(-172)

=(-59+181)+[-123+350+(-172)]

=122+55=177

Đọc tiếp...
Ran and Shinichi 02/01/2018 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

mình nhầm nha  câu a là -59 thành -359 xin lỗi o0o_Virgo_o0o nha bạn làm lại cho mình với

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 11/01/2019 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|=7\Leftrightarrow x=\orbr{\begin{cases}7\\-7\end{cases}}\)

\(\left|y\right|=20\Leftrightarrow y=\orbr{\begin{cases}20\\-20\end{cases}}\)

TH1:x=7;y=20

=>x-y=-13

TH2:x=7;y=-20

=>x-y=27

TH3:x=-7;y=-20

=>x-y=13

TH4:x=-7;y=20

=>x-y=-27

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mỹ Hiền 11/01/2019 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Sao tên giống bạn của tui thek nhưng khác họ thui

Đọc tiếp...
Siêu Phẩm Hacker 11/01/2019 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|=7\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\left(nhận\right)\\x=-7\left(nhận\right)\end{cases}}\)

\(\left|y\right|=20\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=20\left(nhận\right)\\y=-20\left(nhận\right)\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}x-y=7-20=-13\\x-y=-7-\left(-20\right)=13\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 09/01/2015 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

bạn an nói đúng

vi n là số nguyên dương thì n.n= số nguyên dương

 n là âm thì ra dạng -n2=-n.-n mà tích 2 số nguyên âm bằng 1 số nguyên dương

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 09/01/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

bạn bình nói đúng 

vì bình phương luôn ra một số nguyên

n2=(-n)2

nên lời bạn bình đúng do n và -n là 2 số nguyên khác nhau

bạn an nói đúng vi n là số nguyên dương thì n.n= số nguyên dương n là âm thì ra dạng -n2=-n.-n mà tích 2 số nguyên âm bằng 1 số nguyên dương

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 09/01/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

bạn bình nói đúng 

vì bình phương luôn ra một số nguyên

n2=(-n)2

nên lời bạn bình đúng do n và -n là 2 số nguyên khác nhau

bạn an nói đúng vi n là số nguyên dương thì n.n= số nguyên dương n là âm thì ra dạng -n2=-n.-n mà tích 2 số nguyên âm bằng 1 số nguyên dương

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Bảo Châu 11/01/2019 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

-39.(5-99)+99.(10-39)

=-39.(-94)+99.(-29)

=-3666+(-2871)

=-3666-2871

=-6537

k cho mk nhé

Đọc tiếp...
Uyêb Lê Minh 11/01/2019 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Bạn đã trả lời sai

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 10/01/2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

\(-\left(-x\right)+-\left(15\right)=-12\)

\(\Rightarrow x=3\)

\(-15-x=-\left(-7\right)\)

\(\Rightarrow x=-22\)

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 10/01/2019 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

\(-\left(-x\right)+\left(-15\right)=-12\)

\(\Leftrightarrow x-15=-12\)

\(\Leftrightarrow x=-12+15\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

\(-15-x=-\left(-7\right)\)

\(\Leftrightarrow x=-15-7\)

\(\Leftrightarrow x=-22\)

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 10/01/2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a)_(-x)+(-15)=(012)

x-15=-12

x=-12+15

x=3

b)-15-x=-(-7)

x=-15-(-7)

x=(-15)-7

x=-22

!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: