Giúp tôi giải toán


Sky 14 giờ trước (19:50)

Ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{-15}{25}\Rightarrow\frac{a}{-15}=\frac{b}{25}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{a}{-15}=\frac{b}{25}=\frac{b-a}{25-\left(-15\right)}=\frac{32}{40}=\frac{4}{5}\)

\(\frac{a}{-15}=\frac{4}{5}\Rightarrow a=-12\)

\(\frac{b}{25}=\frac{4}{5}\Rightarrow b=20\)

Vậy phân số đó là: \(\frac{-12}{20}\)

Mai Trung Nguyên 14 giờ trước (20:04)

\(\frac{a}{b}\)=\(\frac{-15}{25}\)Nên 25a = -15b

=> (-15)b - (-15)a = 40a

=> (-15).(a - b) = 40a

=> (-15).32 = 40a

=> -480 = 40a

=> a = (-480) : 40

=> a = -12 

Ta có : b - a = 32

Thay : a = -12

Ta có : b - (-12) = 32

=> b = 32 + (-12)

=> b = 20

Vây : a = -12 ; b = 20

Huỳnh Vân 14 giờ trước (20:00)

áp dụng dãy tỉ số bằng nhau, ta có

\(\frac{a}{b}\)=\(\frac{-15}{25}\)=\(\frac{a}{-15}\)=\(\frac{b}{25}\)=\(\frac{b-a}{25-\left(-15\right)}\)=\(\frac{32}{40}\)=\(\frac{4}{5}\)

suy ra a=\(\frac{4}{5}\).(-15)=-12

b=\(\frac{4}{5}\).25=20 

vậy phân số \(\frac{a}{b}\)=\(\frac{-12}{20}\)

NGUYỄN THẾ HIỆP 25/02 lúc 20:20

a, Có: \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}=\frac{b}{d}=k\Rightarrow k^3=\frac{a}{c}.\frac{c}{b}.\frac{b}{d}=\frac{a^3}{c^3}=\frac{c^3}{b^3}=\frac{b^3}{d^3}=\frac{a^3+c^3-b^3}{c^3+b^3-d^3}=\frac{a}{d}\left(ĐPCM\right)\)

b, Thấy: I y-3 I \(\ge\)0 => VT\(\le\)42 => VP \(\le\)42

=> \(4\left(2012-x\right)^4\le42\Leftrightarrow\left(2012-x\right)^4\le10.5\)

Mặt khác với \(\forall y\in Z,\)VT \(⋮\)3

=> VP \(⋮\)3  <=> VP=0 hay x=2012

khi đó: VT=42-3I y-3I =0 <=> Iy-3I=14 <=> \(\orbr{\begin{cases}y-3=-14\\y-3=14\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=-11\\y=17\end{cases}}}\)

Vậy nghiệm thỏa mãn là: (x,y)=(2012,-11), (2012, 17)

Tiểu My Hôm qua lúc 11:17

cho mk hỏi VT và VP là gì bạn ????

Nga Nguyễn 24/02 lúc 19:49

a)\(x^2-3x-5⋮x-3\)

\(x\left(x-3\right)-5⋮x-3\)

\(\Rightarrow5⋮x-3\)

\(\Rightarrow x-3\in\left\{.........\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{........\right\}\)

b)\(2x-2+3x+2⋮x=1\)

\(2\left(x+1\right)-4+3\left(x+1\right)-1⋮x+1\)

\(5\left(x+1\right)-5⋮x=1\)

\(\Rightarrow5⋮x+1\)

c)\(\left|5-2x\right|=17\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5-2x=17\\5-2x=-17\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-12\\2x=22\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-6\\x=11\end{cases}}\)

Mà \(x\le6\Rightarrow x=-6\)

pikachu 24/02 lúc 19:40

Giúp mk với  k cho 3

Ngo Tung Lam 20/02/2017 lúc 20:10

a) 200 + 300 x 2 - 100 + ( -100)

=    200 + 600 - 100 + ( -100 )

=        800 - 100 + ( -100 )

=     700 + ( -100 )

= 600

b) 500 - 100 x 3 + ( -13 )

=  500 - 300 + ( -13 )

=   200 + ( -13 )

= 187

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:09

a ) 200 + 300 x 2 - 100 + ( - 100 )

= 200 + 600 - 100 + ( - 100 )

= 800 - 100 + ( - 100 )

= 700 + ( - 100 )

= 600

b ) 500 - 100 x 3 + ( - 13 )

= 500 - 300 + ( - 13 )

= 200 + ( - 13 ) 

= 187

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 20:10

a ) 200 + 300 x 2 - 100 + ( - 100 )

= 200 + 600 - 100 + ( - 100 )

= 800 - 100 + ( - 100 )

= 700 + ( - 100 )

= 600

b ) 500 - 100 x 3 + ( - 13 )

= 500 - 300 + ( - 13 )

= 200 + ( - 13 ) 

= 187

nguyễn tường vy 17/02/2017 lúc 12:37

/3x - 2/=/-7+3/

/3x-2=/-4/

/3x-2/=4

3x-2=4 hoặc 3x-2=-4

* 3x-2=4

3x=6

x=2

* 3x-2=-4

3x=-2

x=-2/3

vậy x = 2 hoặc x = -2/3

Seira Nguyễn 17/02/2017 lúc 08:23

a) 13 - ( -20 ) + x = 80 : 2

     33              + x = 40

                          x = 40 - 33

                          x = 7

b)  -13 + ( -20 ) + x = ( - 490 ) + 27 

   - 33                + x = -463

                             x = -463 - ( -33 )

                             x = -430

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 17/02/2017 lúc 08:21

Tìm x , biết :

a ) 13 - ( - 20 ) + x = 80 : 2

13 + 20 + x = 80 : 2

33 + x = 40

x = 40 - 33

x = 7

Vậy x = 7

b ) - 13 + ( - 20 ) + x = ( - 490 ) + 27 

- 33 + x = - 463

x = - 463 - ( - 33 )

x = - 430

Vậy x = - 430

Pham Thuy Linh 17/02/2017 lúc 08:18

a) 13-(-20)+x=80:2

13+20+x=40

33+x=40

x=40-33

x=7

b) -13+(-20)+x=(-490)+27

-33+x=-463

x=-463+33

x=-430

bui van huy 02/08/2015 lúc 14:44

VÌ A nguyên nên 2n+7 chia hết cho n+1

=>\(\frac{2n+7}{n+1}=\frac{2\left(n+1\right)+5}{n+1}\)=2+\(\frac{5}{n+1}\)

=>Để A nguyên thì n+1 thuộc Ư(5)=( -1;1; -5;5)

=>n=(-2;0;-6;4)

Võ Trung Thành 14/02/2015 lúc 21:10

a) A= (-3)+(-3)+(-3)+...+(-3)

b) A=(-3).17=(-51)

(Có (101-2):3+1=34 số hạng, do là hiệu của tổng nên có: 34:2=17 cặp)

 

Nicky Grimmie 11/02/2017 lúc 19:07

(x-1)(2y+3)=6

=> (x-1)(2y+3)=1.6=6.1=(-1)(-6)=(-6)(-1)

=> x-1=1 và 2y+3=6 => x=2 và y=1.5

=> x-1=6 và 2y+3=1 => x=7 và y=-1

=> x-1=-1 hoặc 2y+3=-6 => x=0 hoặc y=-4.5

=> x-1=-6 hoặc 2y+3=-1 => x=-5 và y=-2

vậy...

Vi Đinh 10/02/2017 lúc 19:42

E ghi sai đầu bài :

(x2- 5).(x-10) < 0

Nguyễn Khánh Dương 10/02/2017 lúc 19:33

Bài 1 .

3 - 5 + 7 - 9 + ... - 317 + 319 - 321

= 3 + ( -5 ) + 7 + ( -9 ) + ... + ( -317 ) + 319 + ( -321 )

= -2 . 160

= -320

Bài 2 :

a) 5 . | x - 4 | = 25

| x - 4 | = 5

TH1 : x - 4 = 5

x = 9

TH2 : x - 4 = -5

x = -1

Vậy x = 9 hoặc x = -1

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: