Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Thu Ba 10 tháng 1 2018 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

Đặt      A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

\(\Rightarrow\)   A = (1 - 2) + (3 - 4) + .... + (99 - 100)

\(\Rightarrow\)  A = ( -1) + ( -1) + .... + ( -1 )  có 50 số hạng ( -1 )

\(\Rightarrow\)  A = -50

Chúc bạn Nguyễn Hùng hok tốt nha ^ _ ^

Đọc tiếp...
yamamoto 15 tháng 1 2018 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

1 -2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ....+ 99 -100

Dãy trên có 100 số hạng

= ( 1 -2 ) + ( 3 - 4 )  + ( 5 - 6 ) + ....+ ( 99 -100 )        ( có 50 nhóm )

= -1 + ( -1 ) + .... + ( -1 )       ( có 50 số -1 )

= - 1 . 50

= -50

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 17 tháng 12 2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

1-2+3-4+5-6+..+99-100

=(-1)+(-1)+...+(-1)co 50 so hang

= -50

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 26 tháng 12 2019 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

\(-\left|x-6\right|=\left(63-\left|-176\right|+89\right)-\left(63+89\right)\)

\(-\left|x-6\right|=\left(63-176+89\right)-63-89\)

\(-\left|x-6\right|=\left(63-63\right)+\left(89-89\right)+\left(-176\right)\)

\(-\left|x-6\right|=-176\)

   \(\left|x-6\right|=176\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=176\\x-6=-176\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=182\\x=-170\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-170;182\right\}\)

Đọc tiếp...
Phan Hải Đăng 29 tháng 3 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

\(-\left|x-6\right|=\left(63-\left|-176\right|+89\right)-\left(63+89\right)\)

\(\Rightarrow-1.\left|x-6\right|=\left(63-176+89\right)-\left(63+89\right)\)

\(\Rightarrow-1.\left|x-6\right|=-24-152\)

\(\Rightarrow-1.\left|x-6\right|=-176\)

\(\Rightarrow\left|x-6\right|=-176:\left(-1\right)\)

\(\Rightarrow\left|x-6\right|=176\)

+ TH1:

\(x-6=176\)

\(\Rightarrow x=182\)

+ TH2:

\(x-6=-176\)

\(\Rightarrow x=-170\)

Vậy x = 182 hoặc x =-170 

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
phạm kiều my 18 tháng 9 2016 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

                                                     

                                             3x-4y=-21suy ra3x=4y-21

                                         3x=3y-21+y;x=(3y-21+y):3;x=y-7+y:3

   Vì x,y là số nguyên dương nhỏ hơn 10 nên y chia hết cho 3 suy ra y thuộc {6;9}.

   Với y=6 thì x = 1

   Với y =9 thì x = 5

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 15 tháng 11 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

3x+7=28

3x    =28-7

3x     =21

  x    =21:3

 x      =7

Đọc tiếp...
Công chúa Aiko 10 tháng 4 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

y = 6 và x = 1

y = 9 và x = 5

Đọc tiếp...
duongnhuquynh 31 tháng 1 2015 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

vì tổng 25 số bất kì là 1 số nguyên âm =>trong 101 số đó phải có ít nhất 1 số âm tách riêng số đó và tính 100 số còn lại ta chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 25 số hạng mà tổng 25 số bất kì là 1 số nguyên âm=> tổng 100 số đó là số âm cộng với số nguyên âm còn lại sẽ là 1 số âm

Đọc tiếp...
💢 💔~ Team ❤ Free ❤ Fire²⁴ʱ ~ 💔 ★ E ♆ 1 ♆ tuổi ★ 💔 ~ Team ❤ GK²⁴ʱ ~ 💔 💢 25 tháng 3 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi ai chs lazi điểm danh cái đê ~ mk hỏi thật đấy k đùa nha ~ bình luận thì mk k cho 3 cái ~

Đọc tiếp...
Tôn Thất Đằng 25 tháng 3 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm
Lê Thanh Bình 1 tháng 1 2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

-(-a+b+c)+(b+c-1)

=a-b-c+b+c-1

=(b-b)+(c-c)+a-1

=0+0+a-1

=a-1

(b-c+6)-(7-a+b)+c

=b-c+6-7+a-b+c

=(b-b)+(c-c)+a+[(-7)+6]

=0+0+a-1

=a-1

Vì a-1=a-1

=>-(-a+b+c)+(b+c-1)=(b-c+6)-(7-a+b)-c

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 8 tháng 1 2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Ta có:

-(-a+b+c)+(b+c-1)

=a-b-c+b+c-1

=(b-b)+(c-c)+a-1

=0+0+a-1

=a-1

(b-c+6)-(7-a+b)+c

=b-c+6-7+a-b+c

=(b-b)+(c-c)+a+[(-7)+6]

=0+0+a-1

=a-1

Vì a-1=a-1

=>-(-a+b+c)+(b+c-1)=(b-c+6)-(7-a+b)-c

Đọc tiếp...
Trường 24 tháng 3 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

\(VT=-\left(-a+b+c\right)+\left(b+c-1\right)=a-b-c+b+c-1=-1+a\)

\(VP=\left(b-c+6\right)-\left(7-a+b\right)+c=b-c+6-7+a-b+c=-1+a\)

Vì \(-1+a\left(VT\right)=-1+a\left(VP\right)\Rightarrow VT=VP\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn phương mai 22 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

trong 43 số đã cho có ít nhất có 1 số nguyên âm đó là a [ vì nếu tất cả 43 số đó là số dương thì tổng của 7 số bất kỳ sẽ là một số nguyên dương . trái với đề bài]

làm lại 42 số ta chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 7 số; gọi tổng của 7 số trong từng nhóm là:x1,x2,....,x6

theo đề bài ta có : x1 , x2 , ... , x6 bé hơn 0 vì thế suy ra tổng của số đã cho là 1 số nguyên âm.

vậy tổng của các số đã cho là số nguyên âm.

Đọc tiếp...
Diệp Băng Dao và Windy Sky 22 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Là số dương nha

Đọc tiếp...
Đỗ Xuân Thái 22 tháng 3 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Là 1 Số Dương Bạn Nhé

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 4 tháng 9 2016 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

a)Để A là phân số

\(\Rightarrow n-2\ne0\Leftrightarrow n\ne2\)

b)Để \(A\in Z\)

\(\Rightarrow-5\)chia hết \(n-2\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(5\right)=\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;7;-3\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Quang Huy 2 tháng 5 2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

a, Để A là phân số khi n -2 khác 0 => n khác 2

b, A là số nguyên khi -5 cia hết cho n-2 => n-2 thuộc Ư(-5)

mà Ư(-5)={-1;-5;1;5}

n-2-1-515
n1-337

thử lại với n thuộc {1;-3;3;7} thì thỏa mãm

Vậy n thuộc {1;-3;3;7}

Đọc tiếp...
tran duc thu 12 tháng 9 2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

a) de A la phan so thi n-2=1=>n=3

b)de A la so nguyen thi -5chia het cho n-2=>n-2 thuoc uoc cua -5={5,1,-1,-5}=>n=>{10,6,4,0} thi A la so nguyen

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBεσмɠүυ✰⁀ᶦᵈᵒᶫ 31 tháng 10 2019 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Số p có một trong ba dạng : 3k, 3k + 1, 3k + 2 với k E N*

Nếu p = 3k thì p = 3 ( vì p là số nguyên tố ), khi đó p + 2 = 5, p + 4 = 7 đều là các số nguyên tố.

Nếu p = 3k + 1 thì p + 2 = 3k + 3 chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên p + 2 là hợp số, trái với đề bài.

Nếu p = 3k + 2 thì p + 4 = 3k + 6 chia hết chp 3 và lớn hơn 3 nên p + 4 là hợp số, trái với đề bài.

Vậy p = 3 là giá trị duy nhất phải tìm.

Đọc tiếp...
Mai Trang Nguyễn 19 tháng 11 2018 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

- Xét p = 2 có p + 2 = 2 + 2 = 4 ( 4 là hợp số nên ko thỏa mãn )

- Xét p = 3 có p + 2 = 3 + 2 = 5 và p + 4 = 3 + 4 = 7.

( có 5 và 7 đều là SNT nên thỏa mãn đề )

- Xét p là SNT lớn hơn 3 . Khi p : 3 có dư = 1 hoặc 2.

[ Xét cả 2 trường hợp dư 1; 2 đều ko thỏa mãn đề ]

\(\Rightarrow\)Chỉ có duy nhất p = 3 thỏa mãn.

Đọc tiếp...
Phan Tiến Đạt 19 tháng 11 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Xét p = 2 .Vậy p + 2 = 4 ;p + 4 = 8 (kTM) loại

Xét p = 3 .Vậy p + 2 = 5 ;p + 4 = 7 (TM) chọn

Xét p > 3 Vậy p sẽ có dạng là 3k + 1 ;3k + 2  với k thuộc N

   Nếu p = 3k + 1 => p + 2 = 3k + 1 + 2 = 3k + 3 

             Mà 3k + 3 \(⋮\)3     (loại)

   Nếu p = 3k + 2 => p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3k + 6

             Mà 3k + 6 \(⋮\)3     (loại)  

Vậy p chỉ có thể = 3

Đọc tiếp...
Brainchild 17 tháng 3 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

\(3n-1⋮n-3\)

\(3\left(n-3\right)+8⋮n-3\)

\(8⋮n-3\)

\(\Rightarrow n-3\inƯ\left(8\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

Ta cs bảng 

n-31-12-24-48-8
n42517-111-5
Đọc tiếp...
🔧💮Đừng Gọi Tên Tôi🎩メ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм 17 tháng 3 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

Có 3n-1 chia hết cho n-3

=>3(n-3)+8 chia hết cho n-3

=>8 chia hết cho n-3

=>n-3 thuộc Ư(8)={1;2;4;8;-1;-2;-4;-8}

Với n-3=1 =>n=4

Với.....

Còn lại bn tự làm nha

Đọc tiếp...
I am➻Minh 17 tháng 3 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3n-1}{n-3}=\frac{3\left(n-3\right)+8}{n-3}=3+\frac{8}{n-3}\)

Để 3n-1 chia hết cho n-3 thì \(n-3\inƯ\left(8\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

Xét bảng ( tự xét nha )

KL

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 20 tháng 2 2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

a) Ta có a + 1 là số liền sau a mà a > 0 và 1 > 0 nên a + 1 > 0

b) Ta có a - 1 là số liền trước a mà a < 0 và - 1 < 0 nên a - 1 < 0

c) xin lỗi, không biết làm

Đọc tiếp...
Bui Ngoc Tan 25 tháng 2 2016 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

a.a+1

b.a-1

c.I am sorry

Đọc tiếp...
•๖ۣۜLү ²ƙ⁸ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜNɦâη ๖ۣۜMã )⁀ᶦᵈᵒᶫ 15 tháng 3 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

a. a dương => a > 0; a ∈∈ Z+

Số liền sau của a là : a + 1

Mà 1 > 0; 1  Z+ => a + 1 > 0; a + 1  Z+

=>  Nếu a dương thì số liền sau a cũng dương.

b. a âm => a < 0; a ∈∈ Z-

Số liền trước của a là: a - 1

Mà -1 < 0; -1  Z- => a - 1 < 0; a - 1  Z-

=>  Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.

c. Kết luận: Số liền sau của 1 số dương là 1 số dương, số liền trước của 1 số âm là 1 số âm.

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 10 tháng 1 2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

S=(1+2-3-4)+(5+6-7-8)+......+(2001+2002-2003-2004)+(2005+2006)
S=(-4)+(-4)+.......+(-4)+(2005+2006)
Dãy S có 2004-1:1+1=2004 số hạng
Dãy S có 2004:4=501 số -4
Do đó S=-4.501=-2004
S=-2004+(2005+2006)
S=-2004+4011
S=2007

Đọc tiếp...
Lê Khoa_0155 11 tháng 9 2016 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

x = 1 + 2 + 3 + ...+ 2002 + 2003 + 2005

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 10 tháng 1 2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

1,S=(1-2-3+4)+(5-6-7+8)+.......+(2001-2002-2003+2004)
S=0+0+.........................+0
S=0
2,hình như pan gi sai đề

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Nhật Anh 13 tháng 3 lúc 7:35
Báo cáo sai phạm

a) Ta có n+5=n-1+6

=> 6 chia hết cho n-1.

n nguyên => n-1 nguyên => n-1 thuộc Ư (6)={-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}
=> n={-5;-2;-1;0;2;3;4;7}

b) Ta có 2n-4=2(n+2)-8

=> 8 chia hết cho n+2 

n nguyên => n+2 nguyên => n+2 thuộc Ư (8)={-8;-4;-2;-1;1;2;4;8}
=> n={-10;-6;-4;-3;-1;0;2;6}

c) 6n+4=3(2n+1)+1

=> 1 chia hết cho 2n+1

n nguyên => 2n+1 nguyên

=> 2n+1 thuộc Ư (1)={-1;1}
=> 2n={-2;0}
=> n={-1;0}

Đọc tiếp...
Ngô Huy Hoàng 12 tháng 3 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

k cho mik

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Thúy 13 tháng 3 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

@Nguyễn Trần Nhật Anh đúng r nhé

Đọc tiếp...
刘梦 12 tháng 3 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

+/   c = ( a + b + c + d ) - ( a + b + d )

      c =   1 - 3 

      c = - 2  

+/   b = ( a + b + c + d ) - ( a + c + d ) 

      b = 1 - 2 

      b = - 1 

+/  d = ( a + b + c + d ) - ( a + b + c ) 

     d = 1 - 4 

     d = - 3

+/   a  = 1 - [ ( - 1 ) + ( - 2 ) + ( - 3 ) ]

      a = 1 - ( - 6 )

      a = 7

Vậy ...

Đọc tiếp...
Phúc Nightcore 12 tháng 3 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}a+b+c+d=1\\a+c+d=2\end{cases}}\Leftrightarrow b=-1\)

\(\hept{\begin{cases}a+b+c+d=1\\a+b+d=3\end{cases}}\Leftrightarrow c=-2\)

\(a+b+c=4\Leftrightarrow a=7\)

\(\Rightarrow d=-3\)

Đọc tiếp...
★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ 12 tháng 3 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

TL:

a+b+c+d = 1

=> b= 1-  (a+c+d)= 1-2 =-1

=> c= 1 - (a+b+d) = 1- 3 = -2

=> d = 1- (a+b+c) = 1-4 =-3

=> a = 1 - ( -1) - (-2) - (-3) = 7

Học tốt

Đọc tiếp...
Trần ngọc mạnh 12 tháng 3 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

2 lần abc là:

11+3+2=16

tổng abc là:

16:2=8

b là:

8-2=6

a là:

8-3=5

c là:

8-6-5=(-3)

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Trâm 12 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Có a+b+b+c+c+a= 11+3+2

=> 2(a+b+c)= 16

=> a+b+c= 16/2=8

=> c= 8-11= -3

b= 8-2= 6

a= 8-3= 5

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 12 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: a+b+b+c+c+a=11+3+2    

   <=> 2(a+b+c)=16    

   <=> a+b+c=8

     => c=8-11=-3

          a=8-3=5

          b=8-2=6

Đọc tiếp...
oOo _ Virgo _ oOo 2 tháng 1 2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

=(-359+181)+(-123)+(-172+350)

=-178 +(-123)+178

=(-178+178)+(-123)

=0+(-123)=-123

Đọc tiếp...
oOo _ Virgo _ oOo 2 tháng 1 2018 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

a)-59+181+-123+350+(-172)

=(-59+181)+[-123+350+(-172)]

=122+55=177

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 1902 28 tháng 2 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

B1: Tính nhanh

a)-59+181+(-123)+350+(-172)                                                       b)-69+53+46+(-94)+(-14)+78

B2: Cho S1=1+(-3)+5+(-7)+...+17 ; S2=(-2)+4+(-6)+8+...+(-18). Tính S1+S2

Các bạn làm nhanh giúp mình nha sáng mai mình cần rồi ai nhanh mình cho 10t ( mình có 10 nick ) ^-^ 

Đọc tiếp...

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 8 tháng 1 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

a/ S1= 2-4+6-8+....+1998-2000

S1 = (2-4) + (6-8)+...+(1998-2000)

Số các  số là : (2000 - 2 ) : 2 + 1 = 1000 số

Số các cặp là: 1000 : 2 = 500 cặp

Mỗi cặp có giá trị là -2 nên : (-2) x 500 = -1000

Đáp số : âm 1000

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Đức 13 tháng 1 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

S1=2-4+6-8+...+1998-2000

S1=1998-1996+1994-1992+...+2-2000 ( dãy số đảo ngược )

2S1=2000-2000+2000-2000+...+2000-2000.                       2S1=-2000.                                               S1=-2000:2.                                     S1=-1000

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 4 tháng 11 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Mấy ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: