Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Minh Huy 19 tháng 10 2018 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

phải chứng minh cái trong ngoặc vô nghiệm

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 11 tháng 9 2018 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x-2}+\sqrt{x-7}=\sqrt{x-10}+\sqrt{x+5}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x-2}-3\right)+\left(\sqrt{x-7}-2\right)+\left(1-\sqrt{x-10}\right)+\left(4-\sqrt{x+5}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-11}{\sqrt{x-2}+3}+\frac{x-11}{\sqrt{x-7}+2}-\frac{x-11}{\sqrt{x-10}+1}-\frac{x-11}{\sqrt{x+5}+4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-11\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x-2}+3}+\frac{1}{\sqrt{x-7}+2}-\frac{1}{\sqrt{x-10}+1}-\frac{1}{\sqrt{x+5}+4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=11\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huy 24 tháng 1 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 17 tháng 9 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2\left(x^2-4x-5\right)}=a\\\sqrt{x+4}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2x^2-5x+2=4\sqrt{2\left(x^3-21x-20\right)}\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4x-5\right)+3\left(x+4\right)=4\sqrt{2\left(x^2-4x-5\right)\left(x+4\right)}\)

\(\Leftrightarrow a^2+3b^2=4ab\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-3b\right)=0\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 17 tháng 9 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

E cảm ơn

Đọc tiếp...
MaiLink 3 tháng 9 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

\(DK:-\frac{1}{3}\le x\le6\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{3x+1}-4\right)-\left(\sqrt{6-x}-1\text{ }\right)+\left(3x^2-15x\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+1-16}{\sqrt{3x+1}+4}-\frac{6-x-1}{\sqrt{6-x}+1}+3x\left(x-5\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(x-5\right)}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{x-5}{\sqrt{6-x}+1}+3x\left(x-5\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{\sqrt{6-x}+1}+3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\left(n\right)\\\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{\sqrt{6-x}+1}+3x+1=0\left(l\right)\end{cases}}\)

Vay nghiem cua PT la \(x=5\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 3 tháng 9 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Thx MaiLink

Đọc tiếp...
shitbo 3 tháng 9 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

on thì rep tui làm ko on thì tui k làm

Đọc tiếp...
Bui Huyen 27 tháng 7 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

\(a,pt\Leftrightarrow\sqrt{3+\sqrt{x}}=3-x\)

\(\Leftrightarrow3+\sqrt{x}=9+x^2-6x\)

\(\Leftrightarrow x^2-6x-\sqrt{x}+6=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x+\sqrt{x}+1\right)-6\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x\sqrt{x}+x-5\sqrt{x}-6\right)=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 27 tháng 7 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

Em thử nha, sai thì thôi

b) ĐK: \(0\le x\le1\)

Nhân liên hợp:

\(PT\Leftrightarrow3\left(\sqrt{1-x}+1\right)=\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\)

Do x=< 1 nên \(VT=3\left(\sqrt{1-x}+1\right)\ge3.1=3\)

\(VP\le\sqrt{1+3}+\sqrt{1}=3\)

Để xảy ra đẳng thức thì \(VT=VP=3\) <=> x = 1

Đọc tiếp...
Bui Huyen 26 tháng 7 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(d,pt\Leftrightarrow\sqrt{2x^2+5x+7}-5-\sqrt{5x+6}+4+x^2-x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(\frac{2x+9}{\sqrt{2x^2+5x+7}+5}+\frac{5}{4+\sqrt{5x+6}}+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

hihi mk chỉ bít làm đến đây thui có j các bạn giải nốt giúp mk vs nhá

^.^

Đọc tiếp...
tth_new CTV 26 tháng 7 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Em thử câu c nha, sai thì thôi

c) ĐK: \(x\ge-1\).Nhận xét x = 0 là không phải nghiệm, xét x khác 0:

Nhân liên hợp ta được \(\left(x+4\right).\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}\right)^2=x^2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4}{\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2}=1\Leftrightarrow x+4=\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x+4=x+2-2\sqrt{x+1}\) (rút gọn vế phải)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}=-1\left(\text{vô lí}\right)\)

Vậy pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
Bui Huyen 26 tháng 7 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^2-5x-1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x-2}-1+\sqrt{4-x}-1=2x^2-5x-3\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}+\frac{1}{\sqrt{4-x}+1}+2x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow x=3\)

phương trình còn lại mk chưa giải đc nhưng nó vô nghiệm

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 1 tháng 11 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

nhiều thế giải ko đổi đâu bạn

Đọc tiếp...
vodiem 6 tháng 11 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Nhưng mình không biết làm câu a

pleaseeee!

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 1 tháng 11 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

đkxđ : \(\frac{1}{2}\le x\le7\)

\(x^2-5x+3\sqrt{2x-1}=2\sqrt{14-2x}+5\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-5x\right)+3\left(\sqrt{2x-1}-3\right)=2\left(\sqrt{14-2x}-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-5\right)+\frac{3.\left(2x-10\right)}{\sqrt{2x-1}+3}+\frac{2.\left(2x-10\right)}{\sqrt{14-2x}+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(x+\frac{6}{\sqrt{2x-1}+3}+\frac{4}{\sqrt{14-2x}+2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

còn bài a,c lười đánh lắm

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 31 tháng 10 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : \(\frac{5}{3}\le x\le12\)

\(2\sqrt{3x-5}-3\sqrt{12-x}+x^2+x-7=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2\sqrt{3x-5}-4\right)+\left(9-3\sqrt{12-x}\right)+x^2+x-12=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{12\left(x-3\right)}{2\sqrt{3x-5}+4}+\frac{9\left(x-3\right)}{9+3\sqrt{12-x}}+\left(x-3\right)\left(x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{12}{2\sqrt{3x-5}+4}+\frac{9}{9+3\sqrt{12-x}}+x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=3\)( vì vế trong ngoặc thứ 2 > 0 \(\forall\)\(\frac{5}{3}\le x\le12\))

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 14 tháng 8 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(1\le x\le7\)

\(x+2\sqrt{7-x}=2\sqrt{x-1}+\sqrt{-x^2+8x-7}+1\)

\(x-1+2\sqrt{7-x}-2\sqrt{x-1}-\sqrt{-x^2+8x-7}=0\)

Đặt \(\sqrt{x-1}=a;\sqrt{7-x}=b\left(a,b\ge0\right)\)

\(pt\Rightarrow a^2+2b-2a-ab=0\Leftrightarrow\left(a^2-ab\right)-\left(2a-2b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left(a-b\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a-2=0\\a=b\end{cases}}\)

TH1: \(a-2=0\Rightarrow\sqrt{x-1}=2\Leftrightarrow x=5\left(tm\right)\)

TH2: \(a=b\Rightarrow\sqrt{x-1}=\sqrt{7-x}\Rightarrow x=4\left(tm\right)\)

Vậy pt có 2 nghiệm x = 4 hoặc x = 5.

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 14 tháng 8 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

đặt \(\sqrt{7-x}=a\) , \(\sqrt{x-1}=b\)

rồi thay vào và ptđttnt

Đọc tiếp...
nguyễn thị bé 20 tháng 11 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

giải phương trình trên R:

\(^{x^2+3x-\left(x-2\right)\sqrt{\frac{x+5}{x+2}}-22=0}\)0

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 23 tháng 10 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

dk \(\hept{\begin{cases}4x+1\ge0\\9x+4\ge0\end{cases}< =>x\ge-\frac{1}{4}}.\)

Xét x=0 là nghiệm

xét x khác 0

<=> \(1-\sqrt{4x+1}+2-\sqrt{9x+4}=3x< =>\)\(\frac{-4x}{1+\sqrt{4x+1}}+\frac{-9x}{2+\sqrt{9x+4}}=3x< =>\)

\(\frac{-4}{1+\sqrt{4x+1}}-\frac{9}{2+\sqrt{9x+4}}=3\)( dễ thấy vế trái <0 còn vế phải >0 nên vô nghiệm)

Vậy x=0 là nghiêm duy nhất

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ 24 tháng 10 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

SORRY BÀI NÀY KO VIẾT ĐC RÕ THÔNG CẢM VÌ MÁY KO VIẾT ĐC

Việc nhận thấy  3/4 và 12/5 là nghiệm của phương trình sẽ giúp ta tìm ra nhân tử (4x−3)(5x−12)(4x−3)(5x−12). 

Phương trình được viết lại

(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(√x2+1−x)=0.(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(x2+1−x)=0.

Nhận xét:  ``Tuyến tính hóa'' √x2+1−xx2+1−x bằng hai điểm 3434 và 125125, ta thu được phương trình √x2+1−x=−2x+711x2+1−x=−2x+711 nhận 3434 và 125125 làm hai nghiệm. Từ các này, ta có phân tích sau:

Phương trình trên tương đương

[(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(−2x+711)]+(16x+153)(√x2+1−x−−2x+711)=0.[(2x−1)(16x−45)+(16x+153)(−2x+711)]+(16x+153)(x2+1−x−−2x+711)=0.

⇔8(4x−3)(5x−12)11+(16x+153)((4x−3)(5x−12))11(11√x2+1+9x+7)=0.⇔8(4x−3)(5x−12)11+(16x+153)((4x−3)(5x−12))11(11x2+1+9x+7)=0.

⇔(4x−3)(5x−12)(8+16x+15311√x2+1+9x+7)=0.⇔(4x−3)(5x−12)(8+16x+15311x2+1+9x+7)=0.

Nhận xét: 

8+16x+15311√x2+1+9x+7=88√x2+1+88x+20911√x2+1+9x+7>0∀x∈R.8+16x+15311x2+1+9x+7=88x2+1+88x+20911x2+1+9x+7>0∀x∈R.

Do đó phương trình ban đầu chỉ có hai nghiệm là 3434 và 125125.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 22 tháng 10 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\sqrt{x^2+1}=t-x\)

\(\Leftrightarrow x^2+1=t^2-2tx+x^2\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{t^2-1}{2t}\)

\(\Rightarrow\left(2\left(\frac{t^2-1}{2t}\right)+1\right)t+\frac{16\left(\frac{t^2-1}{2t}\right)+153}{16\left(\frac{t^2-1}{2t}\right)-45}=0\)

\(\Leftrightarrow8t^4-37t^3-53t^2+190t=0\)

\(\Leftrightarrow t\left(t-2\right)\left(8t+19\right)\left(t-5\right)=0\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 10 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

ĐK:...

\(x^2-6x+4+2\sqrt{2x-1}=0\)

<=> \(\left(x^2-4x+4\right)-\left(2x-1-2\sqrt{2x-1}+1\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)^2-\left(\sqrt{2x-1}-1\right)^2=0\)

<=> \(\left(x-2-\sqrt{2x-1}+1\right)\left(x-2+\sqrt{2x-1}-1\right)=0\)

Phương trình tích cơ bản. Tự làm tiếp nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 10 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

đk: \(x\ge0\)

=> \(\sqrt{11+\sqrt{x}}\ge\sqrt{11}\)

=> VT \(\ge\sqrt{11}>1\)

=> pt vô nghiệm. Em kiểm tra lại đề nhé!

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 20 tháng 5 2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt[3]{x-1}=a\\\sqrt[3]{x-2}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a^3-b^3=1\left(1\right)\)

Ta có:

\(\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{2x-1}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{x-1+x-2+2}\)

\(\Leftrightarrow a+b=\sqrt[3]{a^3+b^3+2}\)

\(\Leftrightarrow3a^2b+3ab^2-2=0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có

\(\Leftrightarrow3a^2b+3ab^2=2a^3-2b^3\)

Làm tiếp nhé. Nghiệm xấu quá hết muốn làm

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hằng 23 tháng 8 2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

b)\(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}+2\sqrt{x^2+2x-3}=4-2x\)

ĐKXĐ : \(x\ge1\)

Với ĐKXĐ ta luôn có: \(VT=\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}+2\sqrt{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}\ge\sqrt{4}=2\) (1)

\(VP=4-2x=2\left(2-x\right)\le2\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra VT = VP = 2

=> x=1 ( Thỏa mãn ĐKXĐ )

Vậy ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Tiến Huy 11 tháng 9 2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ 5<=x<=7

a)Ta có X-12x +38 = (x-6)2 +2>=2 tại x=6

Áp dụng bđt Cauchy ta có

CBH(7-x) + CBH(x-5) <= [(7-x+1) +(x-5+1)]/2=2 tại x=6

Vậy nghiệm của phương trình là x=6

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hằng 25 tháng 8 2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

câu b)  ĐKXĐ : \(x\ge1\)

Đặt \(a=\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}\)

=> \(a^2=2x+2+2\sqrt{x^2+2x-3}\)

(*) <=> \(a+2x+2+2\sqrt{x^2+2x-3}-6=0\)

    <=> \(a+a^2-6=0\)

    <=> \(\left(a-2\right)\left(a+3\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}a-2=0\\a+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=2\left(T.m\right)\\a=-3\left(k.t.m\right)\end{cases}}}\)

=> a = 2

<=> \(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}=2\)

<=> (...)

<=>  x=1 (T/m ĐKXĐ)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 12 tháng 7 2017 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(\sqrt{\left(x+5\right)\left(x+2\right)}+1\right)}{\sqrt{x+5}+\sqrt{x+2}}=3\)

đặt \(\sqrt{x+5}=a;\sqrt{x+2}=b\)

\(\Rightarrow\frac{ab+1}{a+b}=1\Leftrightarrow\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

thay vào là được

Đọc tiếp...
Pham Thi Thanh Thuy 12 tháng 7 2017 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải rõ hơn ko

Đọc tiếp...
luu duc 14 tháng 10 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Mik cxg mới lớp 8 , hổng có biết bài này !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: