Giúp tôi giải toán và làm văn


tống thị quỳnh 16/06/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

mọi người ưi giúp tui giải câu a thui nha tui giải đc câu b ròi làm ơn nhanh giúp thanks nhìu nhìu

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 12/09/2016 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

bài này dùng bdt nhé bạn

vế bên phải >=2 vế bên trái <=2 nên cả 2 vế =2 

==> x^2-16x+66=2 <=> (x-8)^2=0 ==> x=8

Đọc tiếp...
Nguen Thang Hoang 19/07/2017 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

X=8 ai thích thì k hộ!

Đọc tiếp...
Pham Thi Thanh Thuy 27/07/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

đặt ản phụ giải hệ pt

Đọc tiếp...
Yim Yim 27/07/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(x-1+\sqrt{5+\sqrt{x-1}}=5\)

Đặt \(\sqrt{x-1}=a\)

\(\sqrt{5+\sqrt{x-1}=b}\)

ta có \(a^2+b=5\)

lại có \(b^2-a=5\)

ta có hệ phương trình\(\hept{\begin{cases}a^2+b=5\\b^2-a=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow a^2+b-b^2+a=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a+b\right)+\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a+b=0\\a-b+1\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-b\\a=b-1\end{cases}}}\)

đến đây tự làm

Đọc tiếp...
Đạt Phạm 27/07/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

là sao bạn giải đc ko

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 04/10/2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(x+2\right)\left(x-1\right)}+3\sqrt{x+2}=2\left(x+2\right)\)(đk bn tự xd nhé)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+2}\left(\sqrt{x-1}+3-2\sqrt{x+2}\right)\)=0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\\sqrt{x-1}+3=2\sqrt{x+2}\left(1\right)\end{cases}}\)

giai (1) bn se co x=2 kl x=+-2

Đọc tiếp...
Tiến Dũng Trương 02/10/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Dùng cách đặt ẩn phụ cho nhanh nhé.

a)

\(a=\sqrt{3-x};b=\sqrt[3]{6+x}\)

ta có hệ pt

\(\hept{\begin{cases}a-b=-1\\a^2+b^3=9\end{cases}}\)

giải hệ

\(\hept{\begin{cases}a=1\\b=2\end{cases}}\)

giải ra 

x=2 (t/m DKXD)

b)

\(\hept{\begin{cases}a=\sqrt{x-2}\\b=\sqrt{4-x}\end{cases}}\)

ta có hệ pt

\(\hept{\begin{cases}a+2b=3\\a^2+b^2=2\end{cases}}\)

giải hệ 

\(\orbr{\begin{cases}\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{5}\\y=\frac{7}{5}\end{cases}}\\\hept{\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}}\end{cases}}\)

làm tương tự nhé

Đọc tiếp...
LIVERPOOL 07/10/2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

bị troll rồi

Đọc tiếp...
Phạm Văn Việt 29/09/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

ai trả lời giúp với

Đọc tiếp...
đôrêmon0000thếkỉ 29/09/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

hi hello

bạn đang off à?@@@@@#$^()%Ư@Q@{Ư|:"<??">>:{POIUYSDGH}

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 29/09/2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Đặt \(t=\sqrt[3]{x+6}\Rightarrow x+6=t^3\Rightarrow x=t^3-6\)

Phương trình trở thành \(x^3-\sqrt[3]{6+t}=6\)

Tiếp tục đặt \(h=\sqrt[3]{6+t}\Rightarrow t=h^3-6\)

Phương trình trở thành \(x^3-h=6\Rightarrow h=x^3-6\)

Từ đó ta có hệ 3 ẩn hoán vị vòng quanh \(\hept{\begin{cases}x=t^3-6\\t=h^3-6\\h=x^3-6\end{cases}}\)

Do x, t và h bình đẳng trong hệ trên nên ta giả sử x = min {x ; t; h}

Do \(x\le t;x\le h\Rightarrow\hept{\begin{cases}t^3-6\le h^3-6\\t^3-6\le x^3-6\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}t\le h\\t\le x\end{cases}}\)

Suy ra x = t = h.

Phương trình trở thành \(x=x^3-6\Rightarrow x^3-x-6=0\Rightarrow x=2.\) 

Vậy phương trình có nghiệm x = 2.

Đọc tiếp...
Linh Vũ 28/09/2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm
ai lm giúp mình vs, = 6 thui nhá
Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Gia Huy 28/09/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

\(x^3-\sqrt[3]{6+\sqrt[3]{x+6}}=6\Leftrightarrow x^3-\left(\sqrt[3]{6+\sqrt[3]{x+6}}-2\right)=8\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3-8\right)-\frac{\sqrt[3]{x+6}-2}{\sqrt[3]{\left(6+\sqrt[3]{x+6}\right)^2}+2\sqrt[3]{6+\sqrt[3]{x+6}}+4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)-\frac{x-2}{\left(\sqrt[3]{\left(6+\sqrt[3]{x+6}\right)^2}+2\sqrt[3]{6+\sqrt[3]{x+6}}+4\right)\left(\sqrt[3]{\left(x+6\right)^2}+2\sqrt[3]{x+6}+4\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow x=2.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 26/09/2017 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

ta có:

x3+8=(x+2)(x2-2x+4)

2x2-3x+10=2(x2-2x+4)+(x+2)

đặt \(\sqrt{x+2}=a;\sqrt{x^2-2x+4}=b\)

=>a2+2b2=3ab

<=>(a-b)(a-2b)=0

đến đây tự làm

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 26/09/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

ĐK : \(x\ge2\)

\(pt\Leftrightarrow\left(x^2+5x+8\right)^2=4\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^4+25x^2+64+10x^3+80x+16x^2=4x-8\)

\(\Leftrightarrow x^4+10x^3+41x^2+80x+64=4x-8\)

\(\Leftrightarrow x^4+10x^3+41x^2+76x+72=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4+10x^3+25x^2\right)+\left(16x^2+76x+\frac{361}{4}\right)-\frac{81}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+5x\right)^2+\left(4x+\frac{19}{2}\right)^2-\frac{81}{4}=0\)(*)

Theo đkxđ thì \(x\ge2\) nên \(\left(x^2+5x\right)^2\ge\left(2^2+5.2\right)^2=196>\frac{81}{4}\)

Nên \(\left(x^2+5x\right)^2+\left(4x+\frac{19}{2}\right)^2>\frac{81}{4}\) nên \(\left(x^2+5x\right)^2+\left(4x+\frac{19}{2}\right)^2-\frac{81}{4}>0\)

Từ đó => (*) không xảy ra hay pt trên vô nghiệm

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly 25/09/2017 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Giải hộ mình với

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Khang 25/09/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

phương trình này vô nghiệm

Đọc tiếp...
Pikachu 25/09/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

       \(x^2+5x+8=2\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x+8-2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x+6=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x+3x+6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)+\left(3x+6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+2\right)+3\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=0\\x+2=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-2\end{cases}}}\)

Vậy x = -3 hoặc x = -2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải đăng 25/09/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm
Vũ Nguyễn Hiếu Thảo 25/09/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

\(x^2+5x+8=2\Leftrightarrow x^2+5x+6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)+\left(3x+6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+2\right)+3\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=-3\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Rio Va 26/09/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a=\sqrt{2-x^2};b=\sqrt{2-\frac{1}{x^2}};c=x+\frac{1}{x}\)

xet x<0 vt < 2 căn 2<3, vt >4=>loại=>x>0=>c>=2;

ta có a+b=4-c;

a^2+b^2=4-x^2-1/x^2=6-c^2;

\(=>\hept{\begin{cases}2a+2b=8-2c\left(2\right)\\a^2+b^2=6-c^2\left(1\right)\end{cases}}\)

trừ 1 cho 2=>a^2-2a+b^2-2b=-c^2-2-2c=>a^2-2b+1+b^2-2b+1=-c^2+2c-1+1

=>\(\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2=-\left(c-1\right)^2+1\)

\(< =>\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2=1\)

ta lại có (a-1)^2>=0;(b-1)^2>=0;(c-1)^2>=(2-1)^2=1=>Vế trái>=1=Vế phải, dấu bằng xảy ra<=>

\(\hept{\begin{cases}a=1\\b=1\\c=2\end{cases}< =>x=1}\)

Đọc tiếp...
Rio Va 26/09/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Bổ sung cách độc lạ hơn nè mình vừa nghĩ ra:

Chuyển vế:

\(\sqrt{2-x^2}+x+\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{x}=4\)

Ap dụng BĐT a+b<=\(\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}\)

Dấu = khi a=b

=>VT<=\(\sqrt{2\left(2-x^2+x^2\right)}+\sqrt{2\left(2-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)}\)

=2+2=4=VP. Dấu = xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2-x^2}=x\\\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{x}\end{cases}< =>x=1}\)

Đọc tiếp...
Vũ Đoàn 01/10/2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

mình có cách giải dễ hiểu hơn nè

Đặt \(x^2=a\)

\(\frac{1}{x^2}=b\)

=> \(x+\frac{1}{x}=\sqrt{a}+\sqrt{b}\)

pt <=> \(\sqrt{2-a}+\sqrt{2-b}=4-\sqrt{a}-\sqrt{b}\)

<=> \(\left(\sqrt{2-a}+\sqrt{a}\right)+\left(\sqrt{2-b}+\sqrt{b}\right)=4\)

Áp dụng BĐT Bu-nhi-a-cốp-xki ta có:

\(\left(\sqrt{2-a}+\sqrt{a}\right)^2\le\left(1^2+1^2\right)\left(2-a+a\right)=4\)

=> \(\sqrt{2-a}+\sqrt{a}\le2\)

cái kia làm tương tự

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 2-a=a

=> a=1

=> x=1

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 29/11/2016 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{17-x}=3\left(1\right)\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt[4]{x}=a\left(a\ge0\right)\\\sqrt[4]{17-x}=b\left(b\ge0\right)\end{cases}\Rightarrow a^4+b^4=17\left(2\right)}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow a+b=3\Leftrightarrow a=3-b\)

Thế vào (2) ta được

\(\left(2\right)\Leftrightarrow\left(3-b\right)^4+b^4=17\)

\(\Leftrightarrow2b^4-12b^3+54b^2-108b+64=0\)

\(\Leftrightarrow b^4-6b^3+27b^2-54b+32=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b^4-2b^3\right)+\left(-4b^3+8b^2\right)+\left(19b^2-38b\right)+\left(-16b+32\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b-2\right)\left(b^3-4b^2+19b-16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b-2\right)\left(\left(b^3-b^2\right)+\left(-3b^2+3b\right)+\left(16b-16\right)\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(b-2\right)\left(b-1\right)\left(b^2-3b+16\right)=0\)

Ta dễ dàng thấy rằng \(\left(b^2-3b+16\right)>0\)nên phương trình có 2 nghiệm là 

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}b=2\\b=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=1\\a=2\end{cases}}\)

Tới đây thì đơn giải rồi bạn chỉ việc thế số vô là ra nhé

Đọc tiếp...
tth 24/09/2017 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

1) \(\sqrt{x^2+9x-1}+x\sqrt{11-3x}=2x+3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+9x-1}+x\sqrt{11-3x}=23+x\)

\(\Rightarrow x=5\)

Vì mình giải bằng máy casio nên không thể giải đầy đủ, nhưng kết quả đó đúng đấy

Đọc tiếp...
Phan Văn Hiếu Hôm qua lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

đk 

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+9x-1}-\left(x+3\right)+x\left(\sqrt{11-3x}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2+9x-1-x^2-6x-9}{\sqrt{x^2+9x-1}+\left(x+3\right)}+x.\frac{11-3x-1}{\sqrt{11-3x}+1}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x-10}{\sqrt{x^2+9x-1}+\left(x+3\right)}+x\frac{10-3x}{\sqrt{11-3x}+1}=0\)

vì cái mẫu luôn dương nên tử = 0

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-10=0\\10-3x=0\end{cases}\Leftrightarrow}x=\frac{10}{3}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+9x-1}+\left(x-3\right)+x\left(\sqrt{11-3x}-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2+9x-1-x^2+6x-9}{\sqrt{x^2+9x-1}-x+3}+x.\frac{11-3x-9}{\sqrt{11-3x}+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{15x-10}{\sqrt{x^2+9x-1}-x+3}+x.\frac{2-3x}{\sqrt{11-3x}+3}=0\)

vì cái mẫu khác 0 nên

\(\hept{\begin{cases}15x-10=0\\2-3x=0\end{cases}\Leftrightarrow x=\frac{2}{3}}\)

Đọc tiếp...
khánhchitt3003 24/09/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

2.

pt<=>\(\left(2x-3\right)\sqrt{x+1}+\left(2x-1\right)\sqrt{3-x}=0\)

<=> \(4\left(2x-3\right)\sqrt{x+1}+4\left(2x-1\right)\sqrt{3-x}=0\)

đặt \(\sqrt{x+1}=a;\sqrt{3-x}=b\)

pt<=> \(\left(3a^2-5b^2\right)a+\left(5a^2-3b^2\right)b=0\)

Đọc tiếp...
khánhchitt3003 23/09/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

pt<=>\(\sqrt{\left(x+6\right)^3}+\sqrt{x+6}=\left(x^2+4x\right)^3+x^2+4x\)

đặt\(\sqrt{x+6}=a;x^2+4x=b\)

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 24/09/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3x^2-5x+1}-\sqrt{3x^2-3x-3}\)=\(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2-3x+4}\) (dk tu xd)

\(\Leftrightarrow\frac{-2x+4}{\sqrt{3x^2-5x+1}+\sqrt{3x^2-3x-3}}\)=\(\frac{3x-6}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2-3x+4}}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2-3x+4}}+\frac{2}{\sqrt{3x^2-5x+1}+\sqrt{3x^2-3x-3}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Đỗ Minh Hoa 22/09/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

kết quả là 100 nhá bạn. phát, mình vừa vô à, kb nha 

Đọc tiếp...
Thuhuyen Le 26/09/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

X-2-2\(\sqrt{x-2}\) +1 +x^2-6x+9=0

<=>(\(\sqrt{x-2}\)-1)^2+(x-3)^2=0 đến đây thì ok rồi vì hai số lớn hơn hoăc bằng 0 cộng lại bằng 0 thì đương nhiên từng số bằng 0 rùi hihihi mọi người k đúng nha!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành An 17/09/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

<=> \(x^2-5x+8=2\sqrt{x-2}\left(đk\right):xkhác4\)

<=> \(x^2-5x+8=2x-4\)

<=> \(x^2-7x+12=0\)

Giải pt ta có : x1 = 4 (loại )

                    x2 = 3 (nhận )

Vậy : x =3

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 18/09/2017 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: 4

\(x\ge\frac{1}{2}\)

Ta có: 

\(x\left(\sqrt{2x-1}-3\right)=\frac{2\left(2x^2-7x-15\right)}{x^2-6x+13}\)

\(\Leftrightarrow x.\frac{2\left(x-5\right)}{\sqrt{2x-1}+3}=\frac{2\left(x-5\right)\left(2x+3\right)}{x^2-6x+13}\)

\(\Leftrightarrow2\left(x-5\right)\left(\frac{x}{\sqrt{2x-1}+3}-\frac{2x+3}{x^2-6x+13}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=0\\\frac{x}{\sqrt{2x-1}+3}-\frac{2x+3}{x^2-6x+13}\left(1\right)\end{cases}}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\frac{\left(x-3\right)+3}{\sqrt{2x-1}+3}-\frac{\left(2x-1\right)+4}{\left(x-3\right)^2+4}=0\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\left(x-3\right)=a\\\sqrt{2x-1}=b\ge0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{a+3}{b+3}-\frac{b^2+4}{a^2+4}=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: