Giúp tôi giải toán và làm văn


๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV Hôm kia lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2x+10}-\left|\sqrt{3x-2}\right|=0x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x+10}-\left|\sqrt{3x-2}\right|=0\)(1)

Mà \(\sqrt{3x-2}\ge0\)nên \(\left|\sqrt{3x-2}\right|=\sqrt{3x-2}\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow\sqrt{2x+10}-\sqrt{3x-2}=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x+10}=\sqrt{3x-2}\)

\(\Leftrightarrow2x+10=3x-2\)

\(\Leftrightarrow2x-3x=-2-10\)

\(\Leftrightarrow-x=-12\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

Đọc tiếp...
Boy anime ( team tình bạn ) 17 tháng 7 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

1) ta co ket qua nhu sau:
sinAcosA+cosAcosB = sinAsinB+sinAcosA
<=> cosAcosB-sinAsinB=0
<=>cos(A+B)=0
<=> -cosC=0 (vi A+B+C=180)
hay cosC=0 => C=90

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 16 tháng 7 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

Có \(cosx=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\)

Và \(-\pi\le x\le2\pi\)

\(\Leftrightarrow-\pi\le\frac{\pi}{2}+k\le2\pi\)

\(\Leftrightarrow-2\pi\le\pi+2k\le4\pi\)

Với \(\pi,k\in Z\)

Làm đại thôi!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 15 tháng 7 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

\(pt\Leftrightarrow\frac{6\left(x+1\right)+3\left(x+3\right)}{4.3}=\frac{3.4.3-4\left(x+2\right)}{4.3}\)

\(\Leftrightarrow6x+6+3x+9=36-4x-8\)

\(\Leftrightarrow13x=13\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Trần Đồng Khắc Việt CTV 14 tháng 7 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

\(DKXĐ:x\ge2\)

\(x-5\sqrt{x-2}=-2\)

\(\Leftrightarrow5\sqrt{x-2}=x+2\)

\(\Leftrightarrow25\left(x-2\right)=\left(x+2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow25x-50=x^2+4x+4\)

\(\Leftrightarrow x^2+4x+4-25x+50=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-21x+54=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-18\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-18=0\\x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=18\\x=3\end{cases}\left(\frac{t}{m}ĐKXĐ\right)}\)

Đọc tiếp...
Vy Thị Hoàng Lan 14 tháng 7 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(x-5\sqrt{x-2}=-2\)

\(x+2=5\sqrt{x-2}\)

\(\left(x+2\right)^2=5\left(x-2\right)\)

\(x^2+4x+4=5x-10\)

\(x^2+4x+4-5x+10=0\)

\(x^2-x+14=0\)

\(a=1;b=-1;c=14\)

\(\Delta=b^2-4ac=\left(-1\right)^2-4.1.14=1-56=-55< 0\)

\(\Rightarrow PTVN\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 14 tháng 7 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

\(x-5\sqrt{x-2}=-2\)

\(\Leftrightarrow-5\sqrt{x-2}=-2-x\)

\(\Leftrightarrow\left(-5\sqrt{x-2}\right)^2=-2x-x\)

<=> 25x - 50 = 4 + 4x + x2

<=> x = 18 hoặc x = 3

Vậy:...

Đọc tiếp...
Trần Đồng Khắc Việt CTV 14 tháng 7 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

\(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x-1>0\\2x-3\ge0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>1\\x>\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow x>\frac{3}{2}\)

Vậy nên \(x=\frac{1}{2}\) không thỏa mãn ĐKXĐ.

Đọc tiếp...
Vy Thị Hoàng Lan 14 tháng 7 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\sqrt{2x-3}}{\sqrt{x-1}}=2\)

\(\Rightarrow\sqrt{2x-3}=2\sqrt{x-1}\)

\(\Rightarrow2x-3=4\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow2x-3=4x-4\)

\(\Rightarrow4x-2x=4-3\)

\(\Rightarrow2x=1\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Như Trần 11 tháng 7 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right)\left(1+\frac{1}{15}\right).....\left(1+\frac{1}{9999}\right)\)

    \(=\frac{4}{3}.\frac{9}{8}.\frac{16}{15}......\frac{10000}{9999}\)

     \(=\frac{2.2}{1.3}.\frac{3.3}{2.4}.\frac{4.4}{3.5}.....\frac{100.100}{99.101}\)

       \(=\frac{2.3.4....100}{1.2.3....99}.\frac{2.3.4.....100}{3.4.5.....101}\)

         \(=100.\frac{2}{101}\)

          \(=\frac{200}{101}\)

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 11 tháng 7 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right).....\left(1+\frac{1}{9999}\right)\)

\(=\frac{4}{3}.\frac{9}{8}.....\frac{10000}{9999}\)

\(=\frac{2.2}{1.3}.\frac{3.3}{2.4}.....\frac{100.100}{99.101}\)

\(=\frac{2.3.....100}{1.2.....99}.\frac{2.3.....100}{3.4.....101}\)

=\(=100.\frac{2}{101}=\frac{200}{101}\)

Đọc tiếp...
Đan Linh 10 tháng 7 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

8 x 9 = 72 

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

# DanLinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Nguyệt Linh 10 tháng 7 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

8 x 9 = 72

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ 4 tháng 7 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Tham khảo tại 

Tìm số nghiệm của phương trình trên khoảng (-π; π): 2(sinx + 1)(sin^22x - 3sinx + 1) = sin4x.cosx - Toán học Lớp 11 - Bài tập Toán học Lớp 11 - Giải bài tập Toán học Lớp 11 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

_ Minh ngụy _

Đọc tiếp...
nguyễn thị trúc duyên 5 tháng 7 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhiều nha

Đọc tiếp...
☞╯???ঌ 4 tháng 7 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

2(sinx+1)( (sin2x)^2-3sinx+1 )= sin4x.cosx 
<>2(sinx+1)( (sin2x)^2-3sinx+1 )= 4cos2xsinx.(1-sinx)(1+sinx) 
+ sinx +1 =0 <>... 
+ (sin2x)^2 - 3sinx + 1 = 2cos2xsinx.(1-sinx) 
<>(sin2x)^2 - 3sinx + 1 = (sin3x - sinx)(1-sinx) 
<>(sin2x)^2 - 2sinx +cos^2x = sin3x - sin3xsinx 
<>1 - cos4x - 4sinx + 1 + cos2x = 2sin3x - (cos2x - cos4x) 
<>cos4x - cos2x + sin3x - 1 = 0 
<>-2sin3xsinx + sin3x - 1 =0 
đặt sinx = t => pt bậc 4 
8t^4 + 12t^3 + 2t^2 + t + 1 =0 
<> t =-1/2
Đến đây thay t = sinx rồi ép khoảng nghiệm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: