Giúp tôi giải toán


dang long vu Hôm qua lúc 23:53

\(\frac{3-x+x}{3-x}=\frac{5x\left(x+2\right)+2\left(x+2\right)\left(3-x\right)}{\left(x+2\right)^2\left(3-x\right)}\)

\(\frac{3}{3-x}=\frac{\left(5x+2\left(3-x\right)\right)\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)^2\left(3-x\right)}\)

\(\frac{3}{3-x}=\frac{5x+2\left(3-x\right)}{\left(x+2\right)\left(3-x\right)}\)

\(\frac{3}{3-x}=\frac{5x}{\left(x+2\right)\left(3-x\right)}+2\)

\(\frac{3}{3-x}-2=\frac{5x}{\left(x+2\right)\left(3-x\right)}\)

\(\frac{3-2\left(3-x\right)}{\left(x+2\right)\left(3-x\right)}=\frac{5x}{\left(x+2\right)\left(3-x\right)}\)

\(3-2X\left(3-x\right)=5x\)

\(3-6+2x=5x\)

chị có thể tự giải tiếp ạ

e là hs lớp 7

Trà My CTV 21/03/2017 lúc 23:31

\(2x^2-11x+19=0\Leftrightarrow2\left(x^2-\frac{11}{2}x+\frac{19}{2}\right)=0\Leftrightarrow x^2-\frac{11}{2}x+\frac{19}{2}=0\)

\(x^2-2.\frac{11}{4}.x+\frac{121}{16}+\frac{31}{16}=0\Leftrightarrow\left(x-\frac{11}{4}\right)^2+\frac{31}{16}=0\)

Vì \(\left(x-\frac{11}{4}\right)^2\ge0\forall x\Rightarrow\left(x-\frac{11}{4}\right)^2+\frac{31}{16}\ge\frac{31}{16}>0\forall x\)

Vậy phương trình vô nghiệm

alibaba nguyễn 16/03/2017 lúc 05:54

\(\left(2x-4\right)^3+\left(x-5\right)^3=\left(3x-9\right)^3\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}2x-4=u\\x-5=v\end{cases}}\)thì ta có 

\(u^3+v^3=\left(u+v\right)^3\)

 \(\Leftrightarrow u^2v+uv^2=0\)

\(\Leftrightarrow uv\left(u+v\right)=0\)

Với \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}u=0\\v=0\\u=-v\end{cases}}\) (không có ký hiệu hoặc 3 cái nên dùng tạm cái này)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x-4=0\\x-5=0\\2x-4=-x+5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\x=5\\x=3\end{cases}}\) 

Phan Khắc Việt Hoàng 16/03/2017 lúc 21:54

Đặt 2x-4=a (1)

x-5=b (2)

3x-9=c (3)

Từ (1),(2),(3) --->a+b+c=0

Mặt khác : nếu a+b+c=0 --->a3+b3+c3=3abc (*)

Từ (*)--->(2x-4)3+(x-5)3-(3x-9)3=3(2x-4)(x-5)(3x-9)=0

---> x=2;x=5;x=3

Huy Nguyễn Đức 14/03/2017 lúc 19:55

3/(x^2-13x+40)+2/(x^2-8x+15)+1/(x^2-5x+6)+6/5+0

3/(x-8)(x-5)+2/(x-5)(x-3)+1/(x-3)(x-2)+6/5=0

1/(x-8)-1/(x-5)+1/(x-5)-1/(x-3)+1/(x-3)-1/(x-2)+6/5=0

1/(x-8)-1/(x-2)+6/5=0

ban tu giai tiep nhan

m^2x+2x=5-3mx

m^2x+3mx+2x=5

x(m^2+3m+2)=5

khi 0x=5 thi pt vo nghiem

m^2+3m+2=0

(m+1)(m+2)=0

m=-1 hoac m=-2

Sagittarus 14/03/2017 lúc 18:41

ai giúp tui zới

Phước Nguyễn 12/03/2017 lúc 10:05

\(ĐK:\)  \(x\ge2\)

  Ta có:
\(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-2}=7-2x\) 

\(\Leftrightarrow\) \(\left(\sqrt{x+1}-2\right)-\left(\sqrt{x-2}-1\right)=6-2x\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\frac{x-3}{\sqrt{x+1}+2}-\frac{x-3}{\sqrt{x-2}+1}=-2\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\frac{x-3}{\sqrt{x+1}+2}-\frac{x-3}{\sqrt{x-2}+1}+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)  \(\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}-\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}+2\right)=0\)

Chứng minh được:   \(\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}-\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}+2\ne0\)  với mọi  \(x\ge2\)  

Suy ra  \(x-3=0\)  \(\Leftrightarrow\)  \(x=3\)  (t/m đk)

Kết luận: ....

Vũ Như Mai 08/03/2017 lúc 15:56

<=> x^2 - 5x = 0

<=> x ( x - 5 ) = 0

<=> x = 0

       x - 5 = 0 <=> x = 5

Vậy: S = {0;5}

Thiên Ân 05/03/2017 lúc 22:15

Xin lỗi nha 

Mình chỉ học lớp 5

Mình không làm được câu này

nguyen thuy hang 05/03/2017 lúc 22:20

xét giá trị riêng 

ngonhuminh 04/03/2017 lúc 22:24

\(\Leftrightarrow\left(1-a^2\right)x+a=\frac{\left(x^2-b^2\right)}{x^2-b^2}\)

đkiện IxI khác IbI

\(A\Leftrightarrow\left(1-a^2\right)x=1-a\)

Nếu a=1 có vô số nghiệm x: với a khác 1

\(A\Leftrightarrow\left(1+a\right)x=-1\Rightarrow x=\frac{-1}{a+1}\)

Kết luận: 1) nếu a= 1 phương trình có vô số nghiệm x^2 khác b^2

2) nếu a khác 1 phương trình vô nghiệm khi b^2=[1/(a+1)]^2

có một nghiệm duy nhất x=-1/(a+1) khí b^2 khác [1/(a+1)]^2.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 12/03/2017 lúc 17:05
(x-2)^3+(3x+2)^3=64x^3 <=>x-2+3x+2-4x=0 <=>0=0(luôn đúng) Vậy pt này vô nghiệm Nhớ t mình nha
alibaba nguyễn 28/02/2017 lúc 10:46

a/ \(x^3+2x^2+3x+2=y^3\)

Với \(\orbr{\begin{cases}x>1\\x< -1\end{cases}}\)thì

\(x^3< x^3+2x^2+3x+2=y^3< \left(x+1\right)^3\)

Nên không tồn tại số nguyên x, y thỏa mãn đề bài.

Từ đây ta suy ra \(-1\le x\le1\)

Với \(x=-1\Rightarrow y=0\)

\(x=0\Rightarrow y=\sqrt[3]{2}\left(l\right)\)

\(x=1\Rightarrow y=2\)

alibaba nguyễn 28/02/2017 lúc 11:03

c/ \(x^2+y^2+6y+5=0\)

\(\Leftrightarrow x^2=-y^2-6y-5\)

\(\Leftrightarrow x^2=\left(-y^2-6y-9\right)+4=-\left(y+3\right)^2+4\le4\)

\(\Leftrightarrow0\le x^2\le4\)

\(\Leftrightarrow-2\le x\le2\)

Thế vô giải tiếp đi

tuan va manh 28/02/2017 lúc 11:16

a/x=1\(\Rightarrow\)y=2

b/\(\hept{\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}}\)

c/\(\Leftrightarrow\)-2\(\le\)x\(\le\)2

NGUYỄN THẾ HIỆP 20/02/2017 lúc 18:04

pt <=> \(\left(3x+1+x-7\right)\left(\left(3x+1\right)^2+\left(x-7\right)^2\right)=\left(4x-6\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\left(4x-6\right)\left(9x^2+6x+1+x^2-14x+49-\left(4x-6\right)^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)\left(10x^2-8x+50-16x^2+48x-36\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}2x-3=0\\-6x^2+40x+14=0\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\-3x^2+20x+7=0\left(\cdot\right)\end{cases}}\)

pt(*) <=> (3x-1)(x+7)=0 <=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\x=-7\end{cases}}\)

Vậy x=...

Ác Mộng 13/06/2015 lúc 16:14

a)x2+y2-4x+4=0

<=>(x-2)2+y2=0

Do \(\left(x-2\right)^2\ge0;y^2\ge0\)

=>(x-2)2=0 và y2=0

<=>x=2 và y=0

b)2x2+y2-2xy+2x-4y+5=0

<=>(x2-2xy+y2-4y+4x+4)+(x2-2x+1)=0

<=>(x-y+2)2+(x-1)2=0

Do \(\left(x-y+2\right)^2\ge0;\left(x-1\right)^2\ge0\)

=>(x-y+2)2=0 và (x-1)2=0

<=>x=1 và y=3

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: