Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 9 2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

1) Vế trái \(\ge\) 0 với x thỏa mãn điều kiện 3x2 - 1 \(\ge\) 0

Vế phải  = -5 < 0

=> Vế trái luôn > Vế phải

Vậy pt vô nghiệm

2) \(VT=\sqrt{3\left(x^2+2x+1\right)+4}+\sqrt{5\left(x^2+2x+1\right)+16}\ge\sqrt{4}+\sqrt{16}=2+4=6\) với mọi x

VP = 6 - (x+ 2x + 1) = 6 - (x + 1)2 \(\le\) 6 với mọi x

Để VT = VP <=> (x + 1)= 0 <=> x = -1

Vậy x = -1 là nghiệm của PT

 

Đọc tiếp...
At the speed of light 3 tháng 1 2017 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Cô Loan làm đúng rồi

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh làm theo cách của cô Loan nha

Nếu ai thấy mình nói đúng thì nha

Mình cảm ơn các bạn nhiều

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 6 tháng 9 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

1. \(\Rightarrow3x^2-1=25\Rightarrow3x^2=26\Rightarrow x^2=\frac{26}{3}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{26}{3}};x=-\sqrt{\frac{26}{3}}\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 17 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{2x+2y+1}{2xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow2\left(2x+2y+1\right)=2xy\)(tích thung tỉ bằng tích ngoại tỉ)

\(\Rightarrow2x+2y+1=2xy\)

\(\Rightarrow2xy-2x-2y=1\)

\(\Rightarrow2x\left(y-1\right)-2\left(y-1\right)=3\)

\(\Rightarrow\left(y-1\right)\left(2x-2\right)=3=1\cdot3=3\cdot1=\left(-1\right)\left(-3\right)=\left(-3\right)\left(-1\right)\)

Bạn tự lập bảng nhé!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 1 tháng 7 2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: 2y2 + x + y + 1 = x 2 + 2y2 + xy
2y2(x - 1) – x(x - 1) – y(x - 1) + 1 = 0 (1)
-Vì x = 1 không phải là nghiệm của (1). Khi đó chia hai vế của (1) cho x – 1, ta có: (2) 
-Với x, y nguyên. Suy ra:  nguyên nên x – 1 = 1 hoặc x – 1 = -1 
-Thay x = 2 và x = 0 vào (2), ta có: y = 1 hoặc y = và y  Z.
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm nguyên là (2;1) và (0;1).

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 4 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Điều kiện a; b ; c khác 0

\(\Rightarrow x.\left(\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{ab}\right)=2.\left(\frac{bc+ac+ab}{abc}\right)+\left(\frac{a}{bc}+\frac{b}{ca}+\frac{c}{ab}\right)\)

\(\Rightarrow x.\left(\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{ab}\right)=\frac{2bc+2ac+2ab}{abc}+\frac{a^2}{abc}+\frac{b^2}{abc}+\frac{c^2}{abc}\)

\(\Rightarrow x.\left(\frac{a+b+c}{abc}\right)=\frac{\left(a+b+c\right)^2}{abc}\)

\(\Rightarrow x.\left(a+b+c\right)=\left(a+b+c\right)^2\)

Nếu a+ b+ c khác 0 => phương trình có nghiệm duy nhất là \(\Rightarrow x=a+b+c\)

Nếu a+ b + c = 0 => x. 0 = 0 =>  pt có vô số nghiêm

Đọc tiếp...
hoàng long tuấn 11 tháng 12 2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

x vô số nghiệm nếu a+b+c khác 0

x=a+b+c nếu a+b+c = 0

Đọc tiếp...
hoàng long tuấn 11 tháng 12 2018 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm
Mr Lazy 26 tháng 7 2015 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

b/ ĐK: \(x\ne0;\text{ }x-\frac{1}{x}\ge0;\text{ }2x-\frac{5}{x}\ge0\)

\(pt\Leftrightarrow\sqrt{x-\frac{1}{x}}+x-\frac{1}{x}=\sqrt{2x-\frac{5}{x}}+2x-\frac{5}{x}\)

Đặt \(\sqrt{x-\frac{1}{x}}=a;\text{ }\sqrt{2x-\frac{5}{x}}=b\text{ }\left(a,b\ge0\right)\)

\(pt\text{ trở thành: }a^2+a=b^2+b\Leftrightarrow\left(a^2-b^2\right)+\left(a-b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a+b+1\right)=0\)\(\Leftrightarrow a=b\text{ }\left(\text{do }a+b+1>0\right)\)

Pt đã cho tương đương: \(\sqrt{x-\frac{1}{x}}=\sqrt{2x-\frac{5}{x}}\Leftrightarrow x-\frac{1}{x}=2x-\frac{5}{x}\)

\(\Leftrightarrow x^2-1=2x^2-5\Leftrightarrow x^2=4\Leftrightarrow x=2\text{ (nhận) hoặc }x=-2\text{ (loại)}\)

Kết luận: \(x=2.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 4 tháng 7 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a)ĐK: \(x\ge10\)Đặt \(\sqrt[3]{2-x}=a,\sqrt{x-1}=b\)\(\ge0\), ta có

\(\hept{\begin{cases}a+b=1\\a^3+b^2=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=1-b\\a^3+b^2=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(1+3b^2-3b-b^3\)\(+b^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(b^3-4b^2+3b=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(b\left(b-3\right)\left(b-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow b\in\left\{0;1;3\right\}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x\in\left\{1;2;10\right\}\)

Đọc tiếp...
tth CTV 25 tháng 1 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

à đúng rồi,em sai chỗ đó,

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 21 tháng 5 2015 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow4x^2+8x+4=42-6y^2\)

\(\Rightarrow\left(2x+2\right)^2=6\left(7-y^2\right)\)

Vì \(\left(2x+2\right)^2\ge0\)  \(\Rightarrow7-y^2\ge0\)\(\Rightarrow y^2\le7\)

Mà \(y\in Z\)  \(\Rightarrow y=0\); +-1 ; +-2 \(\Rightarrow\) các gt tương ứng của x

đúng nha

bài này cũng dễ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 3 tháng 11 2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn đã giúp 

thanks

k tui nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 7 tháng 11 2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

ko biết ai tk sai nữa

ngu thật

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Xuân Dương 6 tháng 5 2015 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

(x2+1/x^2-2)+(y2+1/y^2-2)=0

(x-1/x)^2+(y-1/y)^2=0

=>{x-1/x=0;y-1/y=0

Đọc tiếp...
Trần Lệ Quyên 1 tháng 5 2015 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

(x2+1/x^2-2)+(y2+1/y^2-2)=0

(x-1/x)^2+(y-1/y)^2=0

=>{x-1/x=0;y-1/y=0

 

Đọc tiếp...
Siêu xe 17 tháng 3 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Cố lên đơn giản mà.

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 4 tháng 5 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Gọi x (km/h) là vận tốc của canô đi xuôi dòng điều kiện x >12. Khi đó
Vận tốc của canô khi nước lặng yên là: x – 6(km/h).
Vận tốc canô khi ngược dòng là: x – 12(km/h).
Thời gian canô xuôi dòng từ A đến B là \(\frac{36}{x}\) (giờ).
Thời gian canô ngược dòng từ B đến A là \(\frac{36}{x-12}\) (giờ).

Theo đề bài ta có: \(\frac{36}{x}+\frac{36}{x-12}=\frac{9}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4\left(x-12\right)+4x}{x\left(x-12\right)}=\frac{x\left(x-12\right)}{2x\left(x-12\right)}\)

\(\Leftrightarrow8\left(x-12+x\right)=x\left(x-12\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-4\right)\left(x-24\right)=0\)

=> x = 0 hoặc x = 24

Vậy vận tốc của canô khi xuôi dòng là 24km/h

Đọc tiếp...
An supper boy 20 tháng 5 2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

detal=\(b^2-4ac\)

để phương trình có no khi và chỉ khi detal\(:\Delta\ge0\)

ta cos5a-b+2c=0

=>b=5a+2c=>\(b^2=4c^2+20ac+25a^2\)

=>\(\Delta=4c^2+16ac+25a^2=\left(2c-4a\right)^2+9a^2\ge0\)=>điều phải chứng minh

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 24 tháng 10 2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

\(x-3=y\left(x+2\right)\)
\(\Leftrightarrow x+2-2-3=y\left(x+2\right)\)
\(\Leftrightarrow x+2-5=y\left(x+2\right)\)
\(\Leftrightarrow x+2-y\left(x+2\right)-5=0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(1-y\right)=5\) 
Suy ra \(x+2,\) \(1-y\)là ước của 5. 
Do x  là các số tự nhiên nên  x + 2 > 0 vì vậy 1 - y > 0.
mặt khác 1- y là ước của 5 và y là số tự nhiên nên \(1-y=1\)\(\Leftrightarrow y=0\).
Suy ra x = 3.
Vậy x = 3 , y = 0 là các giá trị cần tìm.

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 22 tháng 6 2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

\(x-3=y.\left(x+2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)-5=y.\left(x+2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)-5-y.\left(x+2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(1-y\right)=5\)

Lập bảng là xong nha :D

MK lười:V hahhaaaa

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 15 tháng 3 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Bài Làm:

\(x-3=y\left(x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow x+2-2-3=y\left(x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow x+2-5=y\left(x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow x+2-y\left(x+2\right)-5=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(1-y\right)=5\)

Suy ra x + 2,1-y là ước của 5 

Do x là các STN nên  x + 2 > 0 vì vậy 1 - y > 0

suy ra : x = 3

còn đâu tự làm:

Đọc tiếp...
lê thị mỹ hương 29 tháng 3 2015 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số hs lớp 9a (đk x#8)

Số hs phải trồng lúc đầu 480/x

Vì khi lao động có 8 bạn vắng x-8

số cây hs phải trồng lúc sau 480/x-8

theo đề ta có ptrinh 480/x-8 -480/x=3

giải ra ta dc [x1=40(nhạn x2=-32(loại)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 26 tháng 7 2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

1. a/

ĐK: \(x\ge3\)

\(pt\Leftrightarrow\sqrt{x+6}+\sqrt{x-3}=\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}\)

\(\Leftrightarrow x+6+x-3+2\sqrt{\left(x+6\right)\left(x-3\right)}=x-1+x-2+2\sqrt{\left(x-1\right)\left(x-2\right)}\)

\(\Leftrightarrow3+\sqrt{x^2+3x-18}=\sqrt{x^2-3x+2}\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x-18+9+6\sqrt{x^2+3x-18}=x^2-3x+2\)

\(\Leftrightarrow6\sqrt{x^2+3x-18}=-6x+11\)

\(\text{Mà }x\ge3\text{ nên }-6x+11\le-6.3+11=-7<0\)\(\le6\sqrt{x^2+3x-18}\)

\(\Rightarrow pt\text{ vô nghiệm.}\)

b/

ĐK: \(x\ne-1\)

\(pt\Leftrightarrow x^2+\left(\frac{x}{x+1}\right)^2-2x.\frac{x}{x+1}+2\frac{x^2}{x+1}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{x}{x+1}\right)^2+2\frac{x^2}{x+1}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x^2}{x+1}\right)^2+2\frac{x^2}{x+1}-1=0\)

Tới đây đặt ẩn phụ giải tiếp.

2/

\(+x<-3\) thì \(pt\Leftrightarrow-\left(x+3\right)+p\left(2-x\right)=5\Leftrightarrow\left(p+1\right)x=2p-8\text{ (1)}\)

\(+-3\le x<\)\(2\) thì \(pt\Leftrightarrow x+3+p\left(2-x\right)=5\Leftrightarrow\left(p-1\right)x=2\left(p-1\right)\text{ (2)}\)

\(+x\ge2\) thì \(pt\Leftrightarrow x+3+p\left(x-2\right)=5\Leftrightarrow\left(p+1\right)x=2\left(p+1\right)\text{ (3)}\)

Xét p:

\(+p=-1\) 

\(\left(1\right)\text{ thành }0x=-10\text{ (vô nghiệm)}\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow x=2\text{ (loại)}\)

\(\left(3\right)\Leftrightarrow0x=0\text{ (đúng với mọi }x\ge2\text{)}\)

Tập nghiệm của pt là \(S=\text{[}2;+\infty\text{)}\)

\(+p=1\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x=\frac{2-8}{1+1}=-3\text{ (loại)}\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow0x=0\text{ (đúng với mọi }-3\le x<2\text{)}\)

\(\left(3\right)\Leftrightarrow x=2\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S=\left[-3;2\right]\)

\(+p\ne1;\text{ }p\ne-1\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow x=2\text{ (loại)}\)

\(\left(3\right)\Leftrightarrow x=2\text{ (nhận)}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x=\frac{2p-8}{p+1}\text{ với }x<-3\)

\(\frac{2p-8}{p+1}<\)\(-3\)\(\Leftrightarrow\)\(-1<\)\(p<1\)

Do đó, nếu -1 < p < 1 thì (1) có 1 nghiệm duy nhất \(x=\frac{2p-8}{p+1}\)

Nếu p < -1 hoặc p > 1 thì (1) vô nghiệm.

Kết luận:

\(+p=-1;\text{ }S=\text{[}2;+\infty\text{)}\)

\(+p=1;\text{ }S=\left[-3;2\right]\)

\(+p<-1\) hoặc \(p>1;\text{ }S=\left\{2\right\}\)

\(+-1<\)\(p<\)\(1;\text{ }S=\left\{2;\frac{2p-8}{x-1}\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Yến 29 tháng 1 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Trừ  2 vế đi 2 đơn vị : (x-3-2011)/2011 + (x-2-2012)/2012= (x-2012-2)/2 +(x-2011-3)/3
Đổi vê chuyển dấu, đặt tử là x-2014 ra ngoài: (x-2014)(1/2011+1/2012-1/2-1/3)=0
Vì 1/2011+1/2012-1/2-1/3 khác 0 nên x-2014=0
Hay x=2014

Đọc tiếp...
Loan Nguyenloan 4 tháng 3 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

canh thiu

Đọc tiếp...
Loan Nguyenloan 4 tháng 3 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

you is đúng

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 25 tháng 2 2018 lúc 7:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-3}{2011}+\frac{x-2}{2012}=\frac{x-2012}{2}+\frac{x-2011}{3}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x-3}{2011}-1\right)+\left(\frac{x-2}{2012}-1\right)=\left(\frac{x-2012}{2}-1\right)+\left(\frac{x-2011}{3}-1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x-2014}{2011}+\frac{x-2014}{2012}=\frac{x-2014}{2}+\frac{x-2014}{3}\)

\(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
quách anh thư 4 tháng 3 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-3}{2011}+\frac{x-2}{2012}=\frac{x-2012}{2}+\frac{x-2011}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-3}{2011}-1+\frac{x-2}{2012}-1=\frac{x-2012}{2}-1+\frac{x-2011}{3}-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-2014}{2011}+\frac{x-2014}{2012}-\frac{x-2014}{2}-\frac{x-2014}{3}=0\)

\(\left(x-2014\right)\left(\frac{1}{2011}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=0\)

Vì : \(\frac{1}{2011}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\) < 0 

=> x-2014 =0 

\(\Leftrightarrow x=2014\)

Đọc tiếp...
quách anh thư 4 tháng 3 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Bạn Phạm tuấn đạt sai rồi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Nhật Anh 2 tháng 12 2016 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

=140(x-1)+2-42x(7x-1)=48(2x+1)-5

=140x-140+2-294x^2+42x=96x+48-5

=294x^2-140x+42x-96x+140+2-85+5=0

=294x^2-86x+(-78x)=0

Ta có a=294;b=(-86);c=(-78)

đen ta =(-86)2-4x294x(-78)=99124

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

đến đây bạn tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 9 tháng 3 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

@ TTH@ bài làm của em sử dụng denta lớp 8 chưa đc học. Với bài này chúng ta có cách:

pt <=> \(x^2+\left(y+3\right)^2=4=1^2+2^2=\left(-1\right)^2+\left(-2\right)^2=2^2+1^2=\left(-2\right)^2+\left(-1\right)^2\)

Hướng dẫn đến này thôi nhé em:)

Đọc tiếp...
tth CTV 4 tháng 3 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm tí:

Do x nguyên nên: \(-3\le x\le3\) 

Đọc tiếp...
tth CTV 4 tháng 3 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Viết pt trên thành pt bậc 2 đối với y

\(y^2+6y+\left(x^2+5\right)=0\) (1)

Pt (1) có nghiệm \(\Leftrightarrow\Delta'=3^2-\left(x^2+5\right)\ge0\Leftrightarrow-x^2+14\ge0\)

\(\Leftrightarrow-\sqrt{14}\le x\le\sqrt{14}\).Do x nguyên nên:\(-2\le x\le3\)

Thay vào giải tiếp bình thường.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: