Giúp tôi giải toán và làm văn


Fullmoon 16/09 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : X2 \(\ne\)2

Ta có: \(\frac{x^4-5x+4}{x^2-2}\)\(5\left(x-1\right)\)\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)\left(x^3+x^2+x-4\right)}{x^2-2}=5\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(\frac{x^3+x^2+x-4}{x^2-2}-5\right)\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\\frac{x^3+x^2+x-4}{x^2-2}-5=0\end{cases}}\)

\(+x-1=0\Rightarrow x=1\)

+)\(\frac{x^3+x^2+x-4}{x^2-2}-5=0\Leftrightarrow x^3+x^2+x-4-5x^2+10=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-4x^2+x+6=0\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+1\right)\left(x-3\right)=0\)\(\Leftrightarrow x=2\)hoặc \(x=3\)

hoặc x=-1

Bạn tự kết luận nhé..

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 16/09 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^4-5x+4}{x^2-2}=5\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^4-5x+4}{x^2-2}\left(x^2-2\right)=5\left(x-1\right)\left(x^2-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^4-5x+4=5\left(x-1\right)\left(x^2-2\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\pm1\\x=2\\x=3\end{cases}}\)

P/s: ko chắc

Đọc tiếp...
Quái Vật Hôm qua lúc 20:36
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Chí Thành 15/09 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2-5x+4}{x^2-2}=5\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x^2-x-4x+4}{x^2-2}=5\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)}{x^2-2}=5\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{\left(x-1\right)\left(x-4\right)}{x^2-2}=5\left(x-1\right)\)

Với x = 1

=> x - 1 = 0

=> \(\frac{0.\left(x-4\right)}{x^2-2}=5.0\)

=> 0 = 0 ( luôn đúng )

Với x khác 1

=> x - 1 khác 0

=> \(\frac{x-4}{x^2-2}=5\)( chia cả hai vế cho x - 1 )

=> \(x-4=5x^2-10\)

=> \(5x^2-x-6=0\)

=> \(5x^2+5x-6x-6=0\)

=> \(5x\left(x+1\right)-6\left(x+1\right)=0\)

=> \(\left(x+1\right)\left(5x-6\right)=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x+1=0\\5x-6=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{6}{5}\end{cases}}}\)

Vậy  \(x\in\left\{1;-1;\frac{6}{5}\right\}\)

Đọc tiếp...
titanic 12/09/2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

d)Điều kiện xác định x khác 1 và x khác -2 Đặt \(a=\frac{x-1}{x+2}\);\(b=\frac{x-3}{x-1}\)

Ta có \(a.b=\frac{x-1}{x+2}.\frac{x-3}{x-1}=\frac{x-3}{x+2}\)

Do đó phương trình viết thành \(a^2+a.b-2b^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-b^2+a.b-b^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a+b\right)+b\left(a-b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a+2b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=b\\a=-2b\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-3}{x-1}\\\frac{x-1}{x+2}=\frac{-2.\left(x-2\right)}{x-1}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x-1\right)^2=\left(x-3\right).\left(x+2\right)\\\left(x-1\right)^2=-2.\left(x^2-4\right)\end{cases}}}\)

Đến đây bạn có thể giải ra tìm x đc

Đọc tiếp...
sự trừng phát 20/08/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

=(x-y)2-2x+2y+1+2y2-2y+0,5+2003.

=(x-y-1)2+2(y-0,5)2+2003 >0 nên phương trình vô nghiệm.

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 30/07/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

        \(x^2-2xy+2y^2-4x=-8\)

\(\Leftrightarrow x^2-2xy+2y^2-4x+8=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-4xy+4y^2-8x+16=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-4xy+4y^2\right)+\left(x^2-8x+16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2y\right)^2+\left(x-4\right)^2=0\)

Ta có: \(\left(x-2y\right)^2+\left(x-4\right)^2\ge0\) \(\forall x;y\)

Dấu "=" xảy ra: \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-2y=0\\x-4=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2y\\x=4\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=2\\x=4\end{cases}}}\) (thỏa mãn)

Vậy x = 4 và y = 2

Bài bạn gửi hay đấy .Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Thiên Đạo Pain 30/07/2018 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

bài của t làm cách sáng tạo , độc nhất zô nhì thì ko t í ch , đi t í ch cho 1 thằng làm cách mà thằng nào cũng làm dc , đúng là sinh vật hạ đẳng

Đọc tiếp...
Freez Dora 30/07/2018 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

thanks Pham Van Hung, Thiên Đạo Pain

Đọc tiếp...
giải pt bậc 3 trở lên free 29/07/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

kì cmm bạn :) bao nhiêu lần rồi

 thay x=1 . rồi giải pt bậc 2 , 

Đọc tiếp...
H.R.Y Kim 26/07/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Mình đã làm và ra kết quả rất là kì, không biết phải hỏi ai nên đành lên đây hỏi, cũng may gặp bạn hihi. Nếu rảnh thì giải giúp ạ, không thì mình không làm phiền đâu 

Đọc tiếp...
giải pt bậc 3 trở lên free 26/07/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Này Kim Kim , lần trc t làm bài này 1 lần cho m thì phải

pt nhận nghiệm = 1 thì thay 1 vào , rồi tìm m , 1 ẩn bậc 2 lại bảo ko làm dc ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Cherry 25/07/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\sqrt[3]{x}=a\). Ta có:

4a\(^2\)+21a+27=0giải  phương trình bậc hai

Đọc tiếp...
giải pt bậc 3 trở lên free 25/07/2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

hệ thức vi ét và biệt thức denta để làm gì hả bạn ?

do`  bạn ngu hay` mình quá víp ? t í ch cho mình rồi mik làm , 

Đọc tiếp...
giải pt bậc 3 trở lên free 25/07/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

sửa lại để pt có nghiệm thì denta >= 0 nhé

tức là kể cả nghiệm kép cũng tính 

vậy m>=1

Đọc tiếp...
giải pt bậc 3 trở lên free 25/07/2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

\(x^2-2mx+\left(m^2-m+1\right).\)

\(\Delta`=m^2-m^2+m-1\)

để pt có 2 nghiệm x 1 và x2 thì

\(\Delta`>0\Leftrightarrow m\ge1\)

\(x_1+x_2=-\frac{b}{a}=2m\)

\(x_1.x_2=m^2-m+1\) " viet"

thay vào A ta được

\(A=m^2-m+1-2m\)

\(A=\left(m-1\right)^2-m\ge-m\)

 mà \(m\ge1\) " cmt "

\(\Leftrightarrow a\ge-1\)

Đọc tiếp...
vu tien dat 24/07/2018 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}-\frac{11}{\sqrt{x}}+18=0\left(x\ne0\right)\)

\(\Leftrightarrow1-11\sqrt{x}+18x=0\)

Đặt x = y2 

\(\Leftrightarrow18y^2-11y+1=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\\y=\frac{1}{9}\Leftrightarrow x=\frac{1}{81}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 24/07/2018 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}-\frac{11}{\sqrt{x}}+18=0\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x}-\frac{11.\sqrt{x}}{x}=-18\)

\(\Rightarrow\frac{1-11\sqrt{x}}{x}=-18\)

\(\Rightarrow1-11\sqrt{x}=-18x\)

\(\Rightarrow11\sqrt{x}=1+18x\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{1+18x}{11}\)

\(\Rightarrow x=\left(\frac{1+18x}{11}\right)^2\)

Vậy .............

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh An 24/07/2018 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

x nhận 2 giá trị đều là số hữu tỉ nhé.

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 24/07/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x^4}+\frac{10}{x^2}+22=0\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x^4}+\frac{10}{x^2}=-22\)

Rõ ràng \(\frac{1}{x^4}>0\)

\(\frac{10}{x^2}>0\)

Mà \(\frac{1}{x^4}+\frac{10}{x^2}=-22\)(vô lí)

Vậy pt trên vô nghiệm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh An 24/07/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Đề ko sai đau bạn

Đọc tiếp...
Bùi Trang 24/07/2018 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi bạn ạ

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Thuy 20/05/2016 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

a) (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12=(x+1)/13+(x+1)/14

    (x+1)/10+(x+1)/11+(x+1)/12-(x+1)/13-(x+1)/14=0

    (x+1)(1/10+1/11+1/12-1/13-1/14)=0      (1)

    thay 1/10>1/13

           1/11>1/14

           1/12>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12>1/13+1/14

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14>0

   suy ra 1/10+1/11+1/12-1/13-1/14 khac 0

   nền (1) tương dương x+1=0

              tương dương x=-1 

   Vay x=-1  

b) (x+4)/2000+(x+3)/2001=(x+2)/2002+(x+1)/2003

    (x+4)/2000+(x+3)/2001-(x+2)/2002-(x+1)/2003=0

    [(x+4)/2000+1]+[(x+3)/2001+1]-[(x+2)/2002+1]-[(x+1)/2003+1]=0

    (x+2004)/2000+(x+2004)/2001-(x+2004)/2002-(x+2004)/2003=0

    (x+2004)(1/2000+1/2001-1/2002/1/2003)=0            (2)

    thay 1/2000>1/2002

           1/2001>1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001>1/2002+1/2003

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003>0

   suy ra 1/2000+1/2001-1/2002-1/2003 khac 0

   nen (2) tuong duong x+2004=0

              tuong duong x=-2004

   Vay x=-2004 

Đọc tiếp...
Shiratory Hime 21/06/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời :X = 2004.

Đúng thì k cho mk nha.

Đọc tiếp...
Đinh Nam Mạnh Đức 24/06/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm
Mr Lazy 06/08/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

a/

PT có nghiệm \(x=\sqrt{2}\Rightarrow\left(m-1\right).2-2m.\sqrt{2}+m-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3-2\sqrt{2}\right)m=4\Leftrightarrow m=\frac{4}{3-2\sqrt{2}}\)

b/

\(\left(m-1\right)x^2-2mx+m-2=0\text{ (1)}\)

\(+m-1=0\Leftrightarrow m=1\text{ thì }\left(1\right)\text{ trở thành }-2x+1-2=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)(loại do chỉ có 1 nghiệm)

\(+m-1\ne0\Leftrightarrow m\ne1\)

\(\left(1\right)\text{ là một phương trình bậc 2 ẩn }x.\)

\(\left(1\right)\text{ có 2 nghiệm phân biệt }\Leftrightarrow\Delta'=m^2-\left(m-1\right)\left(m-2\right)>0\)

\(\Leftrightarrow3m-2>0\Leftrightarrow m>\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 22/05/2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

\(8x^4+6x+9=\left(3x^4-6x^2+3\right)+\left(3x^2+6x+3\right)+3+5x^4+3x^2\)

\(=3\left(x^2-1\right)^2+3\left(x+1\right)^2+3+5x^4+3x^2>0\)

Vậy PT vô nghiệm

Đọc tiếp...
thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
vo phi hung 23/05/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi . ( a-8a + 64 = 0 ) 

ta có : a = 1 ; b = -8 ; b' = -4 ; c= 64 

\(\Delta'=b'^2-ac\)

\(=\left(-4\right)^2-1.64\)

\(=16-64\)

\(=-48< 0\)

Vay : phương trình vô nghiệm 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: