Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng hôn Hôm kia lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

1 cái đũa + 1 cái đũa = 2 cái đũa = 1 đôi đũa

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Chi Hôm kia lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

= 1 đôi đũa

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Ngân Hôm kia lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

một đôi đũa

Đọc tiếp...
Siêu Phẩm Hacker 17 tháng 9 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Ko ghi lại đề nha ! 

\(\Leftrightarrow sin\left(2x\right)=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow sin\left(2x\right)=sin\left(-\frac{pi}{6}\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-\frac{pi}{6}+k2pi\\2x=pi-\left(-\frac{pi}{6}\right)+k2pi\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{pi}{12}+kpi\\x=\frac{7}{12}pi+kpi\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Siêu Phẩm Hacker 17 tháng 9 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

1.

        \(\cos2x+\sin\left(x+\frac{pi}{4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sin\left(x+\frac{pi}{4}\right)=-\cos2x\)

\(\Leftrightarrow\sin\left(x+\frac{pi}{4}\right)=\sin\left(2x-\frac{pi}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{pi}{4}=2x-\frac{pi}{2}+k2pi\\x+\frac{pi}{4}=pi-2x+\frac{pi}{2}+k2pi\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-x=-\frac{3}{4}pi+k2pi\\3x=+\frac{5}{4}pi+k2pi\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{4}pi+k2pi\\x=\frac{5}{12}pi+k\frac{2}{3}pi\end{cases}}\)

2.

\(\sin\left(3x-\frac{5pi}{6}\right)+\cos\left(3x+\frac{3pi}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sin\left(3x-\frac{5pi}{6}\right)=-\cos\left(3x+\frac{3pi}{6}\right)\)

\(\Leftrightarrow\sin\left(3x-\frac{5pi}{6}\right)=\sin\left(3x+\frac{3pi}{6}-\frac{pi}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x-\frac{5pi}{6}=3x+\frac{3pi}{6}-\frac{pi}{2}+k2pi\\3x-\frac{5pi}{6}=pi-3x-\frac{3pi}{6}+\frac{pi}{2}+k2pi\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}0x=\frac{5pi}{6}+k2pi\left(VN\right)\\6x=\frac{11pi}{6}+k2pi\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{11pi}{36}+k\frac{1}{3}pi\)

Đọc tiếp...
tú phạm 8 tháng 2 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y\right)^2=xy\left(xy-1\right)\)

Với x,y nguyên, xy và xy-1 là 2 số nguyên liên tiếp=> xy=0 hoặc xy-1=0

Đọc tiếp...
ahihi 5 tháng 12 2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức x2+y2≥2xyx2+y2≥2xy nên ta có x2+y2+xy≥3xyx2+y2+xy≥3xy
Mà x2+y2+xy=x2y2≥0x2+y2+xy=x2y2≥0 nên suy ra x2y2+3xy≤0⟺−3≤xy≤0x2y2+3xy≤0⟺−3≤xy≤0
Vì x,yx,y nguyên nên xyxy nguyên, vậy nên xy∈{−3,−2,−1,0}xy∈{−3,−2,−1,0}
Trường hợp xy=−3xy=−3 ta tìm được các nghiệm (−1,3),(3,−1),(−3,1),(1,−3)(−1,3),(3,−1),(−3,1),(1,−3)
Trường hợp xy=−2xy=−2 ta tìm được các nghiệm (−1,2),(2,−1),(1,−2),(−2,1)(−1,2),(2,−1),(1,−2),(−2,1)
Trường hợp xy=−1xy=−1 ta tìm được các nghiệm (−1,1),(1,−1)(−1,1),(1,−1)
Trường hợp xy=0xy=0 ta tìm được nghiệm (0,0)(0,0)
Thử lại thì thấy chỉ có các nghiệm (0,0),(1,−1),(−1,1)(0,0),(1,−1),(−1,1) thỏa mãn và đó là các nghiệm nguyên cần tìm 

Đọc tiếp...
Son Goku 4 tháng 6 2015 lúc 8:58
Báo cáo sai phạm

học tiểu học mà làm toán thcs

Đọc tiếp...
Hackër.Çx-Çầñ-Çó Ñğườį-Yêŭ(♔⋆şɦเฑเςɦเ⋆♔) 11 tháng 9 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Bài làm

~ chuyên toán thcs , rẻ rách vãi, tự hỏi tự trả lời luôn, ghê vại. ~

@ Bảo sao k bị phốt, ns xấu đủ điều ms lạ. @
# Không xem bài của rẻ rách làm nữa. #

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 10 tháng 9 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+25+150\right)\left(x^2+30x+216\right)=2x^2\)

\(\Rightarrow\left[\left(x+12,5\right)^2-6,25\right]\left[\left(x+15\right)^2-9\right]=2x^2\)

\(\Rightarrow\left(x+15\right)\left(x+10\right)\left(x+18\right)\left(x+12\right)=2x^2\)

Đến đây tách như lớp 8 ,dài quá nên mk lười :) bạn tự giải nha

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 11 tháng 9 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Hỏi chấm 

người ta k biết biến đổi thì hỏi chứ sao 

biết biến đổi rồi thì giải luôn

để nhỡ đâu ng` sau có  ng` hỏi câu này htif có cái tham khảo 

hiểu chứ chứ tôi k phải loại ng` tham danh vọng đâu ok 

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 2 tháng 10 2017 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{13x}{2x^2+x+3}=6\)  1

Nhận thấy \(x=0\)không phải nghiệm của phương trình

Chia cả tử và mẫu của mỗi phân thức cho x, ta được:

\(\frac{2x}{2x-5+\frac{3}{x}}+\frac{13}{2x+1+\frac{3}{x}}=6\)

Đặt \(2x+\frac{3}{x}=t\)

\(\Rightarrow1\Leftrightarrow\frac{2}{t-5}+\frac{13}{t+11}=6\)

        \(\Leftrightarrow2t^2-13t+11=0\)

Có \(a+b+c=2-13+11=0\)

\(\Rightarrow t_1=1\)

     \(t_2=\frac{c}{a}=\frac{11}{2}\)

\(\cdot t=1\)

\(\Rightarrow2x+\frac{3}{x}=1\)

\(\Leftrightarrow2x^2-x+3=0\) vô nghiệm

\(t=\frac{11}{2}\)

\(\Rightarrow2x+\frac{3}{x}=\frac{11}{2}\)

\(\Leftrightarrow4x^2-11x+6=0\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{3}{4}\)

    \(x_2=2\)

Vậy: Phương trình có nghiệm là \(\frac{3}{4};2\)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜKɧáηɧ ๖ۣۜLγ⚡2ƙ8•™ [MCU] ★ Human ★ 27 tháng 6 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

\(.....\)

=> Phương trình có nghiệm là \(\frac{3}{4};2\)

Học Tốt!

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 26 tháng 8 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Ta có  \(3x^2-12x+16=3\left(x-2\right)^2+4\ge4\to\sqrt{3x^2-12x+16}\ge\sqrt{4}=2.\)

Tương tự \(y^2-4y+13=\left(y-2\right)^2+9\ge9\to\sqrt{y^2-4y+13}\ge3\)

Vậy vế ta có \(\sqrt{3x^2-12x+16}+\sqrt{y^2-4y+13}\ge2+3=5.\) Để dấu bằng xảy ra thì \(x=y=2.\)

Đáp số \(x=y=2.\)

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 27 tháng 7 2016 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

pt<=> \(x^4+2x^2+1-2x+2x^3=\left(x^2+1\right)\sqrt{x-x^3}\)

<=> \(\left(x^2+1\right)^2-2\left(x-x^3\right)=\left(x^2+1\right)\sqrt{x-x^3}\)

đặt \(x^2+1=a\left(a\ge1\right)\) và \(\sqrt{x-x^3}=b\left(b\ge0\right)\) thì ta có pt

\(a^2-2b^2=ab\)

<=> \(a^2-ab-2b^2=0\)

<=> \(a^2+ab-2ab-2b^2=0\)

<=> \(a\left(a+b\right)-2b\left(a+b\right)=0\)

<=> \(\left(a-2b\right)\left(a+b\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}a=2b\\a+b=0\end{cases}}\)

TH1: \(a\ge1;b\ge0=>a+b\ne0\)

TH2: \(a=2b\)

<=>\(x^2+1=2\sqrt{x-x^3}\)

<=> \(x^4+2x^2+1=4x-4x^3\)

<=> \(x^4+4x^3+2x^2-4x+1=0\)

đây là pt đối xứng nên ta thấy x=0 ko là nghiệm của pt nên chia 2 vế cho x^2 ta có 

\(x^2+4x+2-\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}=0\)

đặt \(x-\frac{1}{x}=y\)thì \(x^2+\frac{1}{x^2}=y^2+2\)

khi đó pt trên trở thành 

\(y^2+2+4y+2=0\)

<=> \(y^2+4y+4=0\)

<=>\(\left(y+2\right)^2=0\)

<=> \(y=-2\)

đến đây bạn tự thay vào giải nốt tìm x nha 

t

Đọc tiếp...
Rẻ Rách Phong Cách Trẻ Trâu 26 tháng 7 2016 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

thánh tây bít

Đọc tiếp...
Phim hành động 28 tháng 7 2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Biết chết liền

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 tháng 9 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

\(ĐK:x^2-1\ge0\)

pt<=> \(3\sqrt{x^2-1}+x^2-\sqrt{x^4-x^2+1}=0\)

<=> \(3\sqrt{x^2-1}+\frac{x^4-\left(x^4-x^2+1\right)}{x^2+\sqrt{x^2-x^2+1}}=0\)

<=> \(3\sqrt{x^2-1}+\frac{x^2-1}{x^2+\sqrt{x^2-x^2+1}}=0\)

<=> \(\sqrt{x^2-1}\left(3+\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2+\sqrt{x^4-x^2+1}}\right)=0\)

<=> \(\sqrt{x^2-1}=0\)( vì trong ngoặc >0)

<=> \(x^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow x^2=1\)

\(\Leftrightarrow x=\pm1\)(tm)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 21 tháng 7 2015 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

ĐK: ....>=0 (đúng với mọi x thuộc R)

Đặt \(\sqrt{2x^2+3x+5}=a;\text{ }\sqrt{2x^2-3x+5}=b\)

\(a^2-b^2=2x^2+3x+5-\left(2x^2-3x+5\right)=6x\)

phương trình đã cho thành \(a+b=\frac{1}{2}\left(a^2-b^2\right)\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b\right)=2\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a-b=2\text{ (do }a,b>0\text{)}\)

Mà \(a+b=3x\)

\(\Rightarrow a+b+a-b=2+3x\Leftrightarrow2a=2+3x\)

\(\Rightarrow2\sqrt{2x^2+3x+5}=2+3x\)

\(\Leftrightarrow4\left(2x^2+3x+5\right)=\left(2+3x\right)^2\text{ và }2+3x\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2=16\text{ và }x\ge-\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Kết luận: x = 4.

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 9 2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

1) Vế trái \(\ge\) 0 với x thỏa mãn điều kiện 3x2 - 1 \(\ge\) 0

Vế phải  = -5 < 0

=> Vế trái luôn > Vế phải

Vậy pt vô nghiệm

2) \(VT=\sqrt{3\left(x^2+2x+1\right)+4}+\sqrt{5\left(x^2+2x+1\right)+16}\ge\sqrt{4}+\sqrt{16}=2+4=6\) với mọi x

VP = 6 - (x+ 2x + 1) = 6 - (x + 1)2 \(\le\) 6 với mọi x

Để VT = VP <=> (x + 1)= 0 <=> x = -1

Vậy x = -1 là nghiệm của PT

 

Đọc tiếp...
At the speed of light 3 tháng 1 2017 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Cô Loan làm đúng rồi

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh làm theo cách của cô Loan nha

Nếu ai thấy mình nói đúng thì nha

Mình cảm ơn các bạn nhiều

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 6 tháng 9 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

1. \(\Rightarrow3x^2-1=25\Rightarrow3x^2=26\Rightarrow x^2=\frac{26}{3}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{26}{3}};x=-\sqrt{\frac{26}{3}}\)

Đọc tiếp...
Trang-g Seola-a 2 tháng 9 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

vậy chịu rồi. mình k tích lung tung

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 1 tháng 9 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

ko có chuyện đó đâu

mk ra rồi ne

Đọc tiếp...
Trang-g Seola-a 1 tháng 9 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

giải đi rồi mình

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: