Giúp tôi giải toán và làm văn


tú phạm 8 tháng 2 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y\right)^2=xy\left(xy-1\right)\)

Với x,y nguyên, xy và xy-1 là 2 số nguyên liên tiếp=> xy=0 hoặc xy-1=0

Đọc tiếp...
ahihi 5 tháng 12 2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức x2+y2≥2xyx2+y2≥2xy nên ta có x2+y2+xy≥3xyx2+y2+xy≥3xy
Mà x2+y2+xy=x2y2≥0x2+y2+xy=x2y2≥0 nên suy ra x2y2+3xy≤0⟺−3≤xy≤0x2y2+3xy≤0⟺−3≤xy≤0
Vì x,yx,y nguyên nên xyxy nguyên, vậy nên xy∈{−3,−2,−1,0}xy∈{−3,−2,−1,0}
Trường hợp xy=−3xy=−3 ta tìm được các nghiệm (−1,3),(3,−1),(−3,1),(1,−3)(−1,3),(3,−1),(−3,1),(1,−3)
Trường hợp xy=−2xy=−2 ta tìm được các nghiệm (−1,2),(2,−1),(1,−2),(−2,1)(−1,2),(2,−1),(1,−2),(−2,1)
Trường hợp xy=−1xy=−1 ta tìm được các nghiệm (−1,1),(1,−1)(−1,1),(1,−1)
Trường hợp xy=0xy=0 ta tìm được nghiệm (0,0)(0,0)
Thử lại thì thấy chỉ có các nghiệm (0,0),(1,−1),(−1,1)(0,0),(1,−1),(−1,1) thỏa mãn và đó là các nghiệm nguyên cần tìm 

Đọc tiếp...
LxP nGuyỄn hÒAnG vŨ 10 tháng 8 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Ta có a.b.c = a+b+c 

Giả sử a = b = c ta có a^3 = 3a => a^2 = 3. Ptrình này không cho nghiệm nguyên dương, nên a; b; c là 3 số nguyên dương phân biệt. 

Tìm các số nguyên dương: 

Giả sử a là số lớn nhất trong 3 số. Ta có a + b + c = a.b.c < 3a. Hay tích b.c <3. Vì a; b; c là các số nguyên dương; b.c <3. Do b;c nguyên dương nên tích b,c nguyên dương hay b.c = 1 hoặc b.c =2. Mặt khác chứng minh được b khác c nên b và c chỉ có thể là 1 và 2. Ở đây ta giả sử c là 1. thì b là 2. (b khác 2 thì tích b.c > 3 là vô lý). 

Vậy ta có 1 + 2 + a = 1.2.a hay 3+a = 2a => a = 3. 
______________________________________________
li-kecho mk nhé bn Hoàng Khánh Linh

Đọc tiếp...
luu thi thao ly 10 tháng 8 2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

LxP nGuyỄn hÒAnG vŨ làm bài nào cũng có dấu gạch dưới rồi đến câu **** cho mk nhé bn

Đọc tiếp...
Đào Hoàng Châu 22 tháng 12 2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

mình thấy bài giải của bạn LxP nGuyỄn hOÀnG vŨ giống copy quá!

Thấy giống câu trả lời của Phạm Văn Tuấn trả lời thevu ấy

Đọc tiếp...
Toán ôn rồi 20 tháng 1 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

tôi có nik tuyensinh247

ai muốn có ko ?

2 khóa học : tiếng anh ; toán tôi bán lại chỉ có 100.000đ thui (1nik) trước đây tôi mua 2 khóa học mất 1.200.000 đ

10 khóa học :ngữ văn,sinh,toán,lý,anh,đề thi văn,anh,toán ,lý,sinh tôi bán lại chỉ có 500.000đ trươcqs đây tôi mua hơn 3.000.000đ (1nik)

ai muốn mua nhanh tay

Đọc tiếp...
Trang-g Seola-a 2 tháng 9 2019 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

vậy chịu rồi. mình k tích lung tung

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 1 tháng 9 2019 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

ko có chuyện đó đâu

mk ra rồi ne

Đọc tiếp...
Mr Lazy 9 tháng 8 2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(3x^2-5x+2\ne0\Leftrightarrow x\ne1;\text{ }\frac{2}{3}\)

\(x=0\text{ thì pt trở thành }0=6\text{ (vô lí)}\)

\(\text{Xét }x\ne0\), chia cả tử và mẫu 2 phân số cho x, ta có:

\(pt\Leftrightarrow\frac{2}{3x-5+\frac{2}{x}}+\frac{13}{3x+1+\frac{2}{x}}=6\)

Đặt \(3x+\frac{2}{x}=t\)

Pt trở thành \(\frac{2}{t-5}+\frac{13}{t+1}=6\)

Quy đồng, khử mẫu được pt bậc 2 ẩn t -> giải ra t -> thay vào giải ra x.

b/ĐK: \(x\ne0;-1\)

Đặt \(t=x+\frac{1}{2}\)

\(pt\text{ trở thành: }\frac{1}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{1}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2}=15\)\(\Leftrightarrow\frac{15\left[\left(t+\frac{1}{2}\right)\left(t-\frac{1}{2}\right)\right]^2-\left(t+\frac{1}{2}\right)^2-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\left(t+\frac{1}{2}\right)^2}=0\)

\(\Leftrightarrow15\left(t^2-\frac{1}{4}\right)^2-2t^2-\frac{1}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow240t^4-152t^2+7=0\) 

Đây là phương trình trùng phương bậc 2 ẩn t, đã có cách giải.

Đọc tiếp...
MaiLink 26 tháng 8 2019 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

\(DK:x\ge4\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{x-4}\left(1+\sqrt{1+x}\right)\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{x-4}+\sqrt{x^2-3x-4}\)

\(\Leftrightarrow x^2=x^2-2x-8+2\sqrt{\left(x-4\right)\left(x^2-3x-4\right)}\)

\(\Leftrightarrow x+4=\sqrt{x^3-7x^2+8x+16}\)

\(\Leftrightarrow x^2+8x+16=x^3-7x^2+8x+16\)

\(\Leftrightarrow x^3-8x^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\left(l\right)\\x=8\left(n\right)\end{cases}}\)

Vay PT co mot nghiem la \(x=8\)

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Hiếu Thảo 22 tháng 9 2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

Thêm xy vào 2 vế:

 \(x^2+2xy+y^2=x^2y^2+xy\)(1)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2=xy\left(xy+1\right)\)

Ta thấy xy và xy+1 là 2 số nguyên liên tiếp, có tích là 1 số chính phương nên tồn tại 1 số bằng 0

xét xy=0, từ (1)=> \(x^2+y^2=0\Rightarrow x=y=0\)

xét xy+1=0=> xy=-1, => \(\left(x;y\right)=\orbr{\begin{cases}\left(1;-1\right)\\\left(-1;1\right)\end{cases}}\)

vậy nghiệm nguyên (x;y) của PT là: (0;0); (1;-1); (-1;1)

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11 tháng 2 2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11 tháng 2 2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
Teendau 4 tháng 7 2018 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

Vì sao con tim em nhói đau:Bạn có thể trình bày cho mình xem đc hog??

Đọc tiếp...
Vì sao con tim em nhói đau 26 tháng 11 2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

đăt 2 căn bn  nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Anh 20 tháng 11 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

em mới lớp 4 hông hieru âu chị ơi

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 27 tháng 5 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Gọi x là vận tốc riêng của ca nô ( ĐK : x > 2; km/h)
Vận tốc xuôi dòng : x +2 (km/h); 
Vận tốc ngược dòng : x - 2 ( km/h)

 Thời gian ca nô xuôi dòng 144 km: \(\frac{144}{x+2}\) ( h)

T/g ca nô ngược dòng đến khi gặp bè trôi : \(\frac{144-18}{x-2}\)(h)
Vì thời gian bè trôi và ca nô đi đến điểm gặp nhau là bằng nhau.

Ta có phương trình :  \(\frac{144}{x+2}+\frac{144-18}{x-2}=\frac{18}{2}\Leftrightarrow\frac{144}{x+2}+\frac{126}{x-2}=9\Leftrightarrow9x.\left(x-30\right)=0\)
<=> x= 0 ( loại); x = 30 ( thỏa mãn)
Vậy vận tốc riêng của ca nô là 30km/h

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Chi 13 tháng 4 2016 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dòng nuosc là bao hiêu vậy bạn

Đọc tiếp...
ARMY MINH NGỌC 13 tháng 2 2018 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

ta có 1+y+y>0 => y3+y2+y+1> y3 => y3 < x3

ta lại có 2y+2y2>0 (với x 0 và x khác -1)

=> y3+3y2+3y+1 > y3+y2+y+1

=> y3<x3<(y+1)3

=> y<x<y+1

Vì x,y nguyên nên y và y+1 là 2 số nguyên liên tiếp mà x nằm giữa 2 số nguyên liên tiếp mà x nguyên nên vô lí

=> x=-1 hoặc x=0 

Tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 31 tháng 3 2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Đặt a = x2 + 3x - 4 ; b = 2x2 - 5x + 3 

=> 3x2 - 2x - 1 = a + b

khi đó phương trình đã cho có dạng: a3 + b3 = (a+ b)3

=> a3 + b3 = a3 + b3 + 3ab(a + b) => 3ab (a+b) = 0 => a= 0 hoặc b = 0 hoặc a = -b

Nếu a = 0 =>  x2 + 3x - 4  = 0 =>  x2 + 4x- x - 4 =  0 => (x - 1)(x + 4) = 0 => x = 1; -4

Nếu b = 0 =>  2x2 - 5x + 3 = 0 => 2x2 - 2x - 3x + 3 = 0 => (2x-3)(x - 1) = 0 => x = 3/2; 1

Nếu a = - b =>  - (2x2 - 5x + 3) =  x2 + 3x - 4 => 3x2 - 2x - 1 = 0 => 3x2 - 3x + x - 1  = 0 => (3x + 1)(x - 1) = 0 => x = -1/3; 1

Vậy x = 1; 3/2; -1/3; -4

Đọc tiếp...
Trịnh Hoàng Việt 31 tháng 8 2018 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm


Pt ⇔4x2+x+3+4xx+3−−−−√+2x−1+1−22x−1−−−−−√=0⇔(2x−x+3−−−−√)2−√−1)2=0⇔x=1⇔4x2+x+3+4xx+3+2x−1+1−22x−1=0⇔(2x−x+3)2+(2x−1−1)2=0⇔x=1

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 14 tháng 11 2016 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(a\left(x-b\right)\left(x-c\right)+b\left(x-c\right)\left(x-a\right)+c\left(x-a\right)\left(x-b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a\left[x^2-x\left(b+c\right)+bc\right]+b\left[x^2-x\left(c+a\right)+ac\right]+c\left[x^2-x\left(a+b\right)+ab\right]=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(a+b+c\right)-2x\left(ab+ac+bc\right)+3abc=0\) (1)

Xét với a + b + c \(\ne\) 0 thì phương trình (1) có biệt số \(\Delta'=\left(ab+bc+ac\right)^2-3.\left(a+b+c\right).abc\)

\(=a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)-3abc\left(a+b+c\right)\)

\(=a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-abc\left(a+b+c\right)\)

\(=\frac{a^2\left(b^2-2bc+c^2\right)+b^2\left(c^2-2ca+a^2\right)+c^2\left(a^2-2ab+b^2\right)}{2}\)

\(=\frac{a^2\left(b-c\right)^2+b^2\left(c-a\right)^2+c^2\left(a-b\right)^2}{2}\ge0\)

=> Phương trình (1) luôn có nghiệm trong trường hợp này.

Vậy phương trình ban đầu luôn có nghiệm với mọi a,b,c thỏa mãn \(a+b+c\ne0\)

Đọc tiếp...
N Tuan Thanh 1 tháng 8 2019 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ta có : a (xb)(xc)+b(xc)(xa)+c(xa)(xb)=0

óa[x2x(b+c)+bc]+b[x2x(c+a)+ac]+c[x2x(a+b)+ab]=0

óx2(a+b+c)−2x(ab+ac+bc)+3abc=0 (1)

Xét với a + b + c≠ 0 thì phương trình (1) có biệt số

Δ'=(ab+bc+ac)2−3.(a+b+c).abc

=a2b2+b2c2+c2a2+2abc(a+b+c)−3abc(a+b+c)=a2b2+b2c2+c2a2abc(a+b+c)

=a2(b2−2bc+c2)+b2(c2−2ca+a2)+c2(a2−2ab+b2)2 

a2(bc)2+b2(ca)2+c2(ab)22 ≥0

=> Phương trình (1) luôn có nghiệm trong trường hợp này.

Vậy phương trình ban đầu luôn có nghiệm với mọi a,b,c thỏa mãn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: