Giúp tôi giải toán


alibaba nguyễn 24/05 lúc 11:08

Ta có: \(\Delta=m^2+8>0\) nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Giờ ta tìm điều kiện để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn

\(\orbr{\begin{cases}x_1< x_2\le-1\\x_1>x_2\ge1\end{cases}}\)

TH 1: \(x_1< x_2\le-1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(2.\left(-1\right)^2+m-1\right)\ge0\\\frac{m}{4}< -1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m\ge-1\\m< -4\end{cases}}\) không có m thỏa mãn

TH 2: \(x_1>x_2\ge1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(2.\left(1\right)^2-m-1\right)\ge0\\\frac{m}{4}>1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m\le1\\m>4\end{cases}}\) không có m thỏa mãn 

Vậy với mọi m thì phương trình luôn tồn tại ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn 

\(-1< x< 1\) hay \(|x|< 1\)

Ngọc Vĩ 21/05 lúc 20:58

\(cos^2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\) hả

s2 Lắc Lư s2 21/05 lúc 21:34

tek là siêu r,,,,,khiêm tốn

Ngọc Vĩ 21/05 lúc 21:30

tui chưa giải ra mà siêu j

alibaba nguyễn 21/05/2017 lúc 10:09

\(x+\sqrt{x+\frac{1}{2}+\sqrt{x+\frac{1}{4}}}=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2-x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2-x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2-x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}-x\)(\(x\le\frac{3}{4}\))

 \(\Leftrightarrow x^2-4x+2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2-\sqrt{2}\\2+\sqrt{2}\left(l\right)\end{cases}}\) 

Trần Trung Kiên 21/05/2017 lúc 16:13

mình học lớp 6 mà cũng ko biết

Nguyen Minh Hieu 21/05/2017 lúc 10:23

tks alibaba

alibaba nguyễn 18/05/2017 lúc 13:44

Câu 1/

\(\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{\left(y+1\right)^2}+\frac{y^2}{\left(x+1\right)^2}=\frac{1}{2}\left(1\right)\\3xy-x-y=1\left(2\right)\end{cases}}\)

Xét PT (2) ta có:

\(\left(2\right)\Leftrightarrow3xy-y=1+x\)

\(\Leftrightarrow y=\frac{1+x}{3x-1}\)

\(\Leftrightarrow y+1=\frac{4x}{3x-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{y+1}=\frac{3x-1}{4}\left(3\right)\)

Ta lại có:

\(y=\frac{1+x}{3x-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{y}{x+1}=\frac{1}{3x-1}\left(4\right)\)

Từ PT (1) ta có

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\left(\frac{3x-1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{3x-1}\right)^2=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow9x^4-12x^3-2x^2+4x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(3x+1\right)^2=0\)

Làm tiếp nhé

alibaba nguyễn 18/05/2017 lúc 11:10

Câu 2/

a/ \(x^2-1=3\sqrt{3x+1}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-1\right)^2=\left(3\sqrt{3x+1}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^4-2x^2-27x-8=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-3x-1\right)\left(x^2+3x+8\right)=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi nhé

b/ \(\sqrt{2-x}+\sqrt{2+x}+\sqrt{4-x^2}=2\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2-x}=a\\\sqrt{2+x}=b\end{cases}\left(a,b\ge0\right)}\)

Thì ta có:

\(\hept{\begin{cases}a^2+b^2=4\\a+b+ab=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a+b\right)^2-2ab=4\\\left(a+b\right)+ab=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a+b=2\\ab=0\end{cases}}\) hoặc \(\hept{\begin{cases}a+b=-4\\ab=6\end{cases}\left(l\right)}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{2-x}+\sqrt{2+x}=2\\\sqrt{4-x^2}=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-2\end{cases}}\)

PS: Điều kiện xác định bạn tự làm nhé

alibaba nguyễn 18/05/2017 lúc 11:29

Câu 1 xíu làm cho.

Hà Minh Hiếu 20/05/2017 lúc 06:49

TA CÓ:

     \(X^{2003}+\left(X-1\right)^{2010}=1\)

=>  \(X^{2003}+\left(X-1\right)^{2010}-1=0\)

=>  \(\left(X^{2003}-1^{2003}\right)+\left(X-1\right)^{2010}=0\)

=>  \(\left(X-1\right)\left(X^{2002}+X^{2001}+X^{2000}+...+X+1\right)+\left(X-1\right)^{2010}=0\)

=>  \(\left(X-1\right)\left(X^{2002}+X^{2001}+...+X+1+\left(X-1\right)^{2009}\right)=0\)

=> \(X-1=0\)

    HOẶC \(X^{2002}+X^{ }^{2001}+...+X+1+\left(X-1\right)^{2009}=0\)

=> X = 1 HOẶC X = 0

alibaba nguyễn 18/05/2017 lúc 13:31

Nó có 2 nghiệm là \(\hept{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\) lận đấy b Đào Trọng Luân - Trang của Đào Trọng Luân - Học toán với OnlineMath

long long 19/05/2017 lúc 20:16

tui học lop 7 tui trả lòi la x=0;x=1

Lầy Văn Lội 08/05/2017 lúc 12:28

\(Pt\Leftrightarrow\sqrt[5]{27}x^{10}+2\sqrt[5]{27}=5x^6\)

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho 5 số dương: 

\(VT=\frac{\sqrt[5]{27}x^{10}}{3}+\frac{\sqrt[5]{27}x^{10}}{3}+\frac{\sqrt[5]{27}x^{10}}{3}+\sqrt[5]{27}+\sqrt[5]{27}\ge5\sqrt[5]{\frac{27x^{30}}{27}}=5x^6=VF\)

Dấu = xảy ra khi \(\frac{\sqrt[5]{27}x^{10}}{3}=\sqrt[5]{27}\Leftrightarrow x^{10}=3\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\sqrt[10]{3}\\x=-\sqrt[10]{3}\end{cases}}\)

Lê Chí Công 07/05/2017 lúc 21:51

mk có cách lm = mt chứ tính= tay thì chịu

alibaba nguyễn 03/05/2017 lúc 16:13

Ta có: \(\frac{a+b}{a}=\frac{a}{b}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b}-1-\frac{1}{\frac{a}{b}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{b}\right)^2-\frac{a}{b}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{b}-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}\\\frac{a}{b}=\frac{-\sqrt{5}+1}{2}\end{cases}}\)

Thế \(\frac{a}{b}\) vào PT \(x^2-x-1\) ta thấy ĐPCM

vutanloc 30/04/2017 lúc 08:22

|X-1|=|3X-5|

TH1 X-1=3X-5     ĐKXĐ X>=1 VÀ X>=5/3

2X=-4

X=-2 NHẬN

TH2 -X+1=-3X+5 ĐKXĐ X<1 VÀ X<5/3

2X=4

X=2 NHẬN

le thi thuy trang 29/04/2017 lúc 21:05

I x - 1 I = I 3x - 5I 

TH1 :<=> x -1 = 3x - 5

<=> x - 3x = -5 + 1

<=> - 2x = -4

<=> x = 2

TH 2 : <=> x - 1 = - 3x - 5

<=> x + 3x = -5+1

<=> 4x = -4

<=> x = -1

CHÚC PẠN HK TỐT NA!!!!!!!!!

Đặng Yến Linh 29/04/2017 lúc 12:27

a) x=3 có: 3(m-1) -m+5 =0 

3m-3-m+5 =0 => m = -1

b) nếu m=1 có: (m-1)x = 0 => (m-1)x -m +5 = 0 => 4=0 vô lý

c) (m-1)x -m+5 =0 => x = (m-5)/(m-1)

+ nếu m=1 vô nghiệm

+ m khác 1 pt có nghiệm x =(m-5)/(m-1)

Nguyễn Hải Yến 01/05/2017 lúc 08:51

khó vậy

Phạm Thị Hằng 29/04/2017 lúc 17:57

chỉ biện luận mỗi vậy thôi hả ???????

Đinh Đức Hùng CTV 28/04/2017 lúc 20:20

\(xy-x+2y=3\)

\(\Leftrightarrow xy-x+2y-2=1\)

\(\Leftrightarrow x\left(y-1\right)+2\left(y-1\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(y-1\right)=1\)

\(\Rightarrow x+2=1\) thì \(y-1=1\) \(\Rightarrow x=-1\) thì \(y=2\)

\(\Rightarrow x+2=-1\) thì \(y-1=-1\) \(\Rightarrow x=-3\) thì \(y=0\)

Vậy ....................

Vũ Như Mai 24/04/2017 lúc 09:23

Biết ngay chữ bị nhảy mà làm biếng check lại. Bạn bỏ dòng cuối cùng hộ mình nha

Vũ Như Mai 24/04/2017 lúc 09:22

Ta có: 2% ở kho I = 3% ở kho II

=>      0,02 ở kho I = 0,03 ở kho II

=>     kho I = 3/2 kho II ( 0,03 : 0,02 ) hay kho II =  2/3 kho I ( 0,02 : 0,03 ) 

Mình chọn biến đổi theo cách 2.

Gọi số thóc ở kho I là x ( tấn ) > 0

      số thóc ở kho II là 2/3.x

Theo đề bài ta có ptrình:

      x + 2/3.x = 1400

<=> 5/3.x      = 1400

<=> x            = 840 (nhận)

Số thóc ở kho I là 840 tấn => Số thóc ở kho II là: 1400 - 840 = 560 (tấn)

      số thóc ở kho II là 

Thiên An 03/05/2017 lúc 23:57

Đặt   \(A=5x^2+2y^2+2xy-2x+4y+2015\)

\(\Rightarrow\)   \(5A=25x^2+10y^2+10xy-10x+20y+10075\)

\(\Leftrightarrow\)  \(5A=25x^2+10\left(y-1\right)x+\left(10y^2+20y+10075\right)\)

\(=\left(5x\right)^2+2.5x\left(y-1\right)+\left(y-1\right)^2+\left(9y^2+22y+10074\right)\)  

\(=\left(5x+y-1\right)^2+9\left(y^2+\frac{22}{9}y+\frac{121}{81}\right)+\frac{90545}{9}\)

\(=\left(5x+y-1\right)^2+9\left(y+\frac{11}{9}\right)^2+\frac{90545}{9}\ge\frac{90545}{9}\)   suy ra   \(A\ge\frac{90545}{9}:5=\frac{18109}{9}\)

Vậy   \(A_{min}=\frac{18109}{9}\)  \(\Leftrightarrow\)  \(\hept{\begin{cases}5x+y-1=0\\y+\frac{11}{9}=0\end{cases}}\)   \(\Leftrightarrow\)   \(\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{9}\\y=\frac{-11}{9}\end{cases}}\)

Done!

thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

đăng 02/04/2016 lúc 16:39

+) Nếu x<0 ta có

x^6>0, x^5<0, x^4>0, x^3<0,x^2>0, x<0=>x^6-x^5+x^4-x^3+x^2-x > 0=>x^6-x^5+x^4-x^3+x^2-x+3/4>0(trái với đề bài)

+)Nếu x > hoặc =0 thì x^6>x^5, x^4>x^3, x^2>x, 3/4>0 =>x^6-x^5+x^4-x^3+x^2-x+3/4>0(trái với đề bài)

Vậy phương trình trên vô nghiệm

Thiên An 04/05/2017 lúc 00:07

Cần cm BĐT: với mọi a, b, c ta luôn có \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

Ta có    \(\Delta_1=a^2-4\)  ;   \(\Delta_2=b^2-4\)  ;   \(\Delta_3=c^2-4\)

Do đó   \(\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3=a^2+b^2+c^2-12\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}-12=\frac{6^2}{3}-12=0\)

Vậy   \(\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3\ge0\)  nên ít nhất phải có   \(\Delta_1\ge0\)  hoặc  \(\Delta_2\ge0\)  hoặc   \(\Delta_3\ge0\)

(vì nếu cả 3 cái cùng < 0 thì tổng của chúng sẽ < 0)

Điều này chứng tỏ phải có ít nhất 1 pt có nghiệm.

Nguyễn Minh Mai Phương 25/03/2015 lúc 19:47

(x-2y)-(x+2y)=1

x-2y = 1

x + 2y = 1 

bấm máy tính giải phương trình

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: