Giúp tôi giải toán


Cố gắng hơn nữa 14/09/2017 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

cái này có nghiệm là 6 mình để ý là thấy nó có mắc xích kiểu kia thì suy đoán ban đầu là \(\sqrt{x-2}=\sqrt{x-\sqrt{x-2}}=\sqrt{x-\sqrt{x-\sqrt{x-2}}=\sqrt{x-\sqrt{x-\sqrt{x-\sqrt{x-2}}}}}\) 

vậy thì chỉ có 6 mới thỏa mãn được thôi còn cách giải thì mình nghĩ có thể liên hợp đấy nhưng với bài này mà liên hợp thì thà cứ bình từ từ hoặc là ta phải đặt ẩn phụ

Nguyen bao ngoc 12/09/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm
m(n-1)(n+1)chia het cho 3 voi n tuoc N*
Nguyễn Tiến Dũng 12/09/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm
87788
Nguyễn Thiều Công Thành 09/09/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{x+7}{\sqrt{x+3}}=4\sqrt{x}\)

\(\Leftrightarrow x+7=4\sqrt{x^2+3x}\)

<=>x2+14x+49=16x2+48x

<=>15x2+34x-49=0

<=>x=1;-49/15

thử lại=>x=1 thỏa mãn 

vậy nghiệm của phương trình:x=1

Bá đạo sever là tao 05/09/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(VT=\sqrt{x^2+x-5}+\sqrt{-x^2+x+3}\)

\(\le\frac{x^2+x-5+1}{2}+\frac{-x^2+x+3+1}{2}\)

\(=\frac{x^2+x-4}{2}+\frac{-x^2+x+4}{2}=x\)

\(\Rightarrow x\le x^2-3x+2\Leftrightarrow-\left(x-2\right)^2+2\le0\)

Khi \(x=2\pm\sqrt{2}\)

vũ tiền châu 02/09/2017 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

ta có \(x^2-2y^2-xy=0\)

  <=> \(\left(x^2-y^2\right)-\left(y^2+xy\right)=0\)

   <=> \(\left(x-y\right)\left(x+y\right)-y\left(x+y\right)=0\)

  <=> \(\left(x+y\right)\left(x-2y\right)=0\)

   <=> x-2y=0( vì x+y khác 0)

  <=> x=2y

thay vào đề bài ta có 

\(Q=\frac{2y-y}{2y+y}=\frac{y}{3y}=\frac{1}{3}\)

Đinh Đức Hùng CTV 02/09/2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2-2y^2=xy\Leftrightarrow x^2-xy-2y^2=0\Leftrightarrow x^2+xy-2xy-2y^2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+y\right)-2y\left(x+y\right)=0\Leftrightarrow\left(x-2y\right)\left(x+y\right)=0\)

Mà \(x+y\text{≠}0\) nên \(x-2y=0\Rightarrow x=2y\)

\(\Rightarrow Q=\frac{x-y}{x+y}=\frac{2y-y}{2y+y}=\frac{y}{3y}=\frac{1}{3}\)

Thắng Nguyễn CTV 03/09/2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{4x^2+5x+1}-2\sqrt{x^2-x+1}=9x-3\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{4x^2+x+1}=a\\\sqrt{x^2-x+1}=b\end{cases}}\) \(\left(a,b\ge00\right)\)

Khi đó có pt \(a-2b=a^2-4b^2\)

\(\Leftrightarrow-\left(a-2b\right)\left(a+2b-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}b=\frac{1}{2}-\frac{a}{2}\\b=\frac{a}{2}\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x^2-x+1}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{2}\\\sqrt{x^2-x+1}=\frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{2}\end{cases}}\)\(\Rightarrow x=\frac{1}{3}\)

Nguyen Thi Phuong Anh 03/09/2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

có bạn nào học phần hệ ptrinh nâng cao chưa, giúp mk mấy bài với

Nguyen Thi Phuong Anh 03/09/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{4x^2+5x+1}-2\sqrt{x^2-x+1}=9x-3\left(1\right)\)

<=>\(\sqrt{4x^2+5x+1}-\sqrt{4x^2-4x+4}=9x-3\)

Đặt a=\(\sqrt{4x^2+5x+1},b=\sqrt{4x^2-4x+4}\)

(1)<=>a-b=9x-3

Mặt khác: a^2-b^2=9x-3

suy ra: a^2-b^2=a-b

<=>(a-b)(a+b-1)=0

đến đây thì đơn giản rồi, bạn tự giải tiếp nha

vũ tiền châu 02/09/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

bạn ben 10 sai rồi , phải như thế này chứ

ta có đề bài <=> \(\left(xy^2+2xy+x\right)-4y-4=-4\)

               <=> \(x\left(y^2+2y+1\right)-4\left(y+1\right)=-4\)

              <=> \(x\left(y+1\right)^2-4\left(y+1\right)=-4\)

                <=> \(\left(y+1\right)\left(xy+x-4\right)=-4\)

mà x,y thuộc Z nên \(\left(y+1\right);\left(xy+x-4\right)\) thuộc ước của 4

cậu tự lập bảng và tự giải nhé

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 02/09/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

x+y=xy suy ra x+y-xy = 0 

suy ra (x-xy)+y -1 = -1 

suy ra x(1-y)-(1-y)=-1 

suy ra (1-y)(x-1)=-1 

suy ra (1-y) va (x-1) thuoc uoc kua -1 

suy ra 1-y = 1 va x-1=-1 

hoac 1-y=-1 va x-1 =1 

suy ra y=0 va x bag 0 

hoac y =2 va x=2 

vay co 2 cap x,y thoa man la(0;0) va (2;2)

Ben 10 02/09/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

định đi ngủ nhưng thấy thương

^^

x+y=xy suy ra x+y-xy = 0 
suy ra (x-xy)+y -1 = -1 
suy ra x(1-y)-(1-y)=-1 
suy ra (1-y)(x-1)=-1 
suy ra (1-y) va (x-1) thuoc uoc kua -1 
suy ra 1-y = 1 va x-1=-1 
hoac 1-y=-1 va x-1 =1 
suy ra y=0 va x bag 0 
hoac y =2 va x=2 
vay co 2 cap x,y thoa man la(0;0) va (2;2)

Ben 10 02/09/2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

 x+y=xy suy ra x+y-xy = 0 
suy ra (x-xy)+y -1 = -1 
suy ra x(1-y)-(1-y)=-1 
suy ra (1-y)(x-1)=-1 
suy ra (1-y) va (x-1) thuoc uoc kua -1 
suy ra 1-y = 1 va x-1=-1 
hoac 1-y=-1 va x-1 =1 
suy ra y=0 va x bag 0 
hoac y =2 va x=2 
vay co 2 cap x,y thoa man la(0;0) va (2;2)

Dương Ngọc Minh 01/09/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

sàm le đi. k giúp mình thì th lượn dùm đi. đừng cmt xàm

Phùng Hà Phương 01/09/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

em ko bt đâu bởi em mới học lớp 5

Đinh Đức Hùng CTV 29/08/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : \(\hept{\begin{cases}x^2+6x+9\ge0\\3x-6\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x+3\right)^2\ge0\\x\ge2\end{cases}\Rightarrow}x\ge2}\)

\(\sqrt{x^2+6x+9}=3x-6\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+3\right)^2}=3x-6\)

\(\Leftrightarrow\left|x+3\right|=3x-6\)

Ta có : \(\left|x+3\right|=\hept{\begin{cases}x+3\Leftrightarrow x\ge-3\\-x-3\Leftrightarrow x< -3\left(KTMĐKĐ\right)\end{cases}}\)

Xét \(x\ge2\) thì \(x+3=3x-6\Leftrightarrow x-3x=-6-3\Leftrightarrow-2x=-9\Rightarrow x=\frac{9}{2}\)(TM)

Vậy \(x=\frac{9}{2}\)

Thắng Nguyễn CTV 05/08/2017 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3x+3}-\sqrt{5-2x}-x^3+3x^2+10x-26=0\)

\(pt\Leftrightarrow\left(\sqrt{3x+3}-3\right)-\left(\sqrt{5-2x}-1\right)-\left(x^3-3x^2-10x+24\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+3-9}{\sqrt{3x+3}+3}-\frac{5-2x-1}{\sqrt{5-2x}+1}-\left(x+3\right)\left(x-2\right)\left(x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(x-2\right)}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2\left(x-2\right)}{\sqrt{5-2x}+1}-\left(x+3\right)\left(x-2\right)\left(x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left[\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{\sqrt{5-2x}+1}-\left(x+3\right)\left(x-4\right)\right]=0\)

\(\Rightarrow x=2........\)

FC đau răng phải đi bệnh viện 05/08/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

em mới học lớp 6 nên bài này em không làm được anh thông cảm cho em nhé

Trần Hoàng Việt 05/08/2017 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

X=2 nha bạn

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

Trần Hoàng Việt 05/08/2017 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

X=2

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

Channel Đu Đủ 31/07/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)-2\sqrt{2x-5}+1+\left(3x-5\right)-4\sqrt{3x-5}+4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{2x-5}-1\right)^2+\left(\sqrt{3x-5}-2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{2x-5}-1=0\\\sqrt{3x-5}-2=0\end{cases}}\)

Tới đây chắc giải đc rồi

Dương Ngọc Minh 31/07/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

tks bạn!!!

Nguyễn Thị Hòa 27/07/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

không ra đc alibaba nguyễn

alibaba nguyễn CTV 27/07/2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Bỏ dấu trị tuyệt đối sau đó chuyển vế. Tìm x theo m. Tìm được 4 nghiệm cho 4 nghiệm đó khác nhau thì tìm được m

nguyễn hoàng quân 26/07/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

hình như đề bài sai

nguyễn hoàng quân 04/08/2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

sai hết bài thì đúng hơn

Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu 04/08/2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

bạn gải theo 2 TH ở 2 câu đầu còn câu sau nhân ra rồi tính

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: