Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phương trình


Nhật Minh Nhật Minh Hôm kia lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{1-\sin x}{\cos x}=0\)

ĐK: \(\cos x\ne0\Rightarrow x\ne90\) 

\(Pt\Leftrightarrow1-\sin x=0\cdot\cos x\)

\(\Leftrightarrow1-\sin x=0\)

\(\Leftrightarrow\sin x=1\)

\(\Leftrightarrow\sin x=\sin90\)

\(\Rightarrow x=90\)

Mà theo đk thì: \(x\ne90\)

=> PT vô nghiệm

Đọc tiếp...
๖ۣۜMỳ ๖ۣXào ๖Cá ๖ۣۜMỳ ๖ۣXào ๖Cá Hôm kia lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Ui mình sai rồi :))

Đọc tiếp...
๖ۣۜMỳ ๖ۣXào ๖Cá ๖ۣۜMỳ ๖ۣXào ๖Cá Hôm kia lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\left(1-\sin x\right):\frac{1}{\cos x}=0\)

\(\Rightarrow\left(1-\sin x\right).\cos x=0\)

\(\Leftrightarrow\left(1-\sin x\right).\frac{1}{\sin x}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sin x}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sin x}=1\)

\(\Leftrightarrow\sin x=1\)

\(\Leftrightarrow x=90\)

Đọc tiếp...
长ђáйђ ₦ɠσ๛ ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 长ђáйђ ₦ɠσ๛ ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 18 tháng 8 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Pt \(\Leftrightarrow\left(4x-1\right)\sqrt{x^3+1}=2\left(x^3+x\right)+1\)

Đặt \(\sqrt{x^3+1}=i\)

Ta có pt : \(\left(4x-1\right)i=2i^2+1\)

\(\Leftrightarrow2i^2+\left(4x-1\right)i+2x-1=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}i=\frac{1}{2}\\i=2x-1\end{cases}}\)

Tới đây tự blabla tiếp:))

Đọc tiếp...
Hải Ngọc Hải Ngọc CTV 16 tháng 8 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(2x-1\right)^2\left(4x^2-4x+3\right)}{4}=\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+2\sqrt{4x-4x^2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}=\frac{\left(2x-1\right)^2}{2}\)

\(\Leftrightarrow8\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}\right)=4\left(2x-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow8\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}\right)=\left[\left(2x+1\right)-\left(3-2x\right)\right]^2\) (**)

đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2a+1}=a\ge0\\\sqrt{3-2x}=b\ge0\end{cases}}\)thì phương trình (**) trở thành

\(\hept{\begin{cases}8\left(x+b\right)=\left(a^2-b^2\right)^2\\a^2+b^2=4\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}8\left(a+b\right)=\left(a^2+b^2\right)^2-4a^2b^2\left(1\right)\\a^2+b^2=4\left(2\right)\end{cases}}\)

từ (1) \(\Rightarrow8\left(a+b\right)=16-4a^2b^2\Leftrightarrow2\left(a+b\right)=4-a^2b^2\)

\(\Leftrightarrow4\left(a^2+b^2+2ab\right)=16-8a^2b^2+a^4b^4\)(***)

đặt ab=t \(\left(0\le t\le2\right)\)thì phương trình (***) trở thành

\(16+8t=16-8t^2+t^4\Leftrightarrow t\left(t+2\right)\left(t^2-2t-4\right)=0\)

\(\begin{matrix}t=0\left(tm\right)\\t=-2\left(loại\right)\\t=1+\sqrt{5}\left(loại\right)\\t=1-\sqrt{5}\left(loại\right)\end{matrix}\)vậy t=0 \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}=2\\\sqrt{2x+1}\cdot\sqrt{3-2x}=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=\frac{3}{2}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 16 tháng 8 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Hoặc là không cần đặt ẩn phụ, biến đổi luôn:

VT=\(\frac{\left(2x-1\right)^2.\left(2x+1\right)\left(3-2x\right)}{\left(2x+1\right)+\left(3-2x\right)}\)

VP=\(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+2\sqrt{2x+1}.\sqrt{3-2x}+\left(\sqrt{2x+1}\right)^2+\left(\sqrt{3-2x}\right)^2\)

=\(\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3x+2}\right)\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3x+2}+1\right)\)

Đến đây có vẻ đơn giản r :>

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 16 tháng 8 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(\sqrt{2x+1}=a,\sqrt{3-2x}=b\)

Từ đó: \(\sqrt{4x-4x^2+3}=ab\)và \(4=a^2+b^2\)

Từ đó biến đổi và giải phương trình. Đây là một cách. (T chưa giải ra :V)

Đọc tiếp...
Nobita Kun Nobita Kun 14 tháng 8 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

 \(x\left(5x^3+2\right)-2\left(\sqrt{2x+1}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4+2x-2\sqrt{2x+1}+2=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4+\left(2x+1-2\sqrt{2x+1}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow5x^4+\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\)

có \(\hept{\begin{cases}5x^4\ge0\\\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2\ge0\end{cases}}\)mà \(5x^4+\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\Rightarrow\hept{\begin{cases}5x^4=0\\\left(\sqrt{2x+1}-1\right)^2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^4=0\\\sqrt{2x+1}=1\end{cases}\Leftrightarrow x=0}\)

vạy x=0 là nghiệm của phương trình

Cre: Đàm Hải Ngọc

Đọc tiếp...
	 Arco_new Arco_new CTV 20 tháng 9 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

cái này dùng liên hợp dễ hơn 

\(x\left(5x^3+2\right)-2\left(\sqrt{2x+1}-1\right)=0\left(đk:x\ge-\frac{1}{2}\right)\)

\(< =>x\left(5x^3+2\right)-2.\frac{2x+1-1}{\sqrt{2x+1}+1}=0\)

\(< =>x\left(5x^3+2\right)-x.\frac{4}{\sqrt{2x+1}+1}=0\)

\(< =>x\left(5x^3+2-\frac{4}{\sqrt{2x+1}+1}\right)=0< =>x=0\)

giờ dùng đk đánh giá cái ngoặc to vô nghiệm là ok

Đọc tiếp...
Hai Ngox Hai Ngox CTV 24 tháng 7 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x^2+9x+20}+\frac{1}{x^2+11x+30}+\frac{1}{x^2+13x+42}=\frac{1}{18}\left(x\ne-4;-5;-6;-7;-8\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}+\frac{1}{x+6}-\frac{x}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{\left(x+4\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Rightarrow x^2+11x+28=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x-26=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+13\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+13=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\left(tm\right)\\x=-13\left(tm\right)\end{cases}}}\)

vậy x=2; x=-13

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 24 tháng 7 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Ta có: \(x^2+9x+20=x^2+4x+5x+20\)

                                        \(=x.\left(x+4\right)+5.\left(x+4\right)\)

                                        \(=\left(x+4\right).\left(x+5\right)\)

        \(x^2+11x+30=x^2+5x+6x+30\) 

                                       \(=x.\left(x+5\right)+6.\left(x+5\right)\)      

                                      \(=\left(x+5\right).\left(x+6\right)\)

       \(x^2+13x+42=x^2+6x+7x+42\)

                                      \(=x.\left(x+6\right)+7.\left(x+6\right)\)

                                     \(=\left(x+6\right).\left(x+7\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{\left(x+4\right).\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right).\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right).\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)\(\left(ĐK:x\ne4,x\ne5,x\ne6,x\ne7\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}+\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+7-x-4}{\left(x+4\right).\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{\left(x+4\right).\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+4\right).\left(x+7\right)=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+7x+4x+28=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x-26=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+13x-26=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x-2\right)+13.\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right).\left(x+13\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x+13=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=2\left(TM\right)\\x=-13\left(TM\right)\end{cases}}\)

Vậy phương trình có tập nghiêm \(S=\left\{2,-13\right\}\)

Đọc tiếp...
Vietnam player Vietnam player 24 tháng 7 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+6\right)}+\frac{1}{\left(x+6\right)\left(x+7\right)}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}+\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}+\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+7}=18\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+7}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{x^2+11x+28}=\frac{1}{18}\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x+28=54\)

\(\Leftrightarrow x^2+11x-26=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+13\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-13\\x=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
nhatt quynhh nhatt quynhh CTV 9 tháng 7 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc riêng của cano và vận tốc dòng nước lần lượt là x và y, đơn vị km/h (x>y>0)

Khi đó ta có: Vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng của cano theo thứ tự là x+y và x-y (km/h)

V bằng nửa Vdòng nước và bằng y (km/h)

Quãng đường Cano đi ngược dòng đến khi gặp bé nứa là: 96-24=74 (km)

Thời gian cano đi xuôi dòng và ngược dòng lần lượt là: \(\hept{\begin{cases}\frac{96}{x+y}\left(h\right)\\\frac{72}{x-y}\left(h\right)\end{cases}}\)

Thời gian bè nứa trôi đến khi gặp cano là: \(\frac{24}{y}\left(h\right)\)

Vì cano và bè nứa cùng xuất phát từ A nên thời gian chuyển động tới khi gặp lại bằng nhau.

Ta có phương trình \(\frac{96}{x+y}+\frac{72}{x-y}=\frac{24}{y}\)

Chia mẫu của 2 vế cho y ta được \(\frac{4}{\frac{x}{y}+1}+\frac{3}{\frac{x}{y}-1}=1\)

Đặt \(t=\frac{x}{y}\left(t>1\right)\)ta có \(\frac{4}{t+1}+\frac{3}{t-1}=1\)

\(\Leftrightarrow4\left(t-1\right)+3\left(t+1\right)=\left(t-1\right)\left(t+1\right)\)

\(\Leftrightarrow t^2-7t=0\Leftrightarrow t\left(t-7\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=0\left(ktm\right)\\t=7\left(tm\right)\end{cases}}\)

Với t=7 ta có x=7y

Mặt khác, vì tổng thời gian đi và thời gian về của cano là 14 giờ nên ta có:

\(\frac{96}{x+y}+\frac{96}{x-y}=14\Rightarrow\frac{48}{8y}+\frac{48}{6y}=7\Rightarrow\frac{6}{y}+\frac{8}{y}=7\Rightarrow\frac{14}{y}=7\Rightarrow y=2\)

\(\Rightarrow x=14\)(km/h)

Vậy vận tốc riêng của cano là 14(km/h) và vận tốc riêng của dòng nước là 2(km/h)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh 9 tháng 7 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y lần lượt là vận tốc của ca nô và dòng nước.
Do bè nứa trôi tự do nên vận tốc của bè nứa bằng vận tốc của dòng nước.
Tổng thời gian đi là 14 giờ.
- Vận tốc xuôi dòng là x + y
- Vận tốc ngược dòng là x - y
=> Ta có PT:
96/x+y + 96/x−y= 14 (*)
Lúc ca nô gặp bè nứa, tức là ca nô đi được 96 km xuôi dòng, 96 - 24 = 72 km ngược dòng, tốn hết quãng thời gian bằng với bè nứa trôi với vận tốc y được 24 km
=> Ta có PT
96/x+y + 72/x−y = 24y (**)
Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được:
x = 14
y = 2
Vậy:
- Vận tốc riêng của ca nô là 14 km/h
- Vận tốc riêng của dòng nước là 2 km/h.

Đọc tiếp...
𝑲𝒆𝒅𝒐𝒇𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊 𝑲𝒆𝒅𝒐𝒇𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊 CTV 9 tháng 7 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

@maiban5d : bạn giải phương trình (*) với (**) hộ mình với :)

Đọc tiếp...
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ CTV 14 tháng 5 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-1}{y-1}+\frac{24}{y+2}=13\) ĐKXĐ: y khác 1; y khác 2

=> -1(y+2) + 24(y-1) = 13( y + 2 )(y-1 )

<=> -y - 2 + 24y - 24 = 13(y2 - y + 2y - 2 )

<=> -y - 2 + 24y - 24 - 13y2 + 13y-26y + 26 = 0

<=> -13y2 + 10y = 0

<=> y( -13y + 10 ) = 0

<=> y = 0 hoặc -13y + 10 = 0

<=> y = 0 hoặc y = 10/13

Vậy S = { 0; 10/13 }

Đọc tiếp...
Trương Tuấn Đạt Trương Tuấn Đạt 14 tháng 5 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

sai r,dòng thứ 2 sai

Đọc tiếp...
ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ 12 tháng 7 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-1}{y-1}+\frac{24}{y+2}=13ĐK:x\ne1;-2\)

\(\Leftrightarrow\frac{-y-2}{\left(y-1\right)\left(y+2\right)}+\frac{24y-24}{\left(y+2\right)\left(y-1\right)}=\frac{13\left(y-1\right)\left(y+2\right)}{\left(y+2\right)\left(y-1\right)}\)

Khử mẫu : \(-y-2+24y-24=13\left(y-1\right)\left(y+2\right)\)

\(\Leftrightarrow23y-26=13y^2+13y-26\)

\(\Leftrightarrow23y-26-13y^2-13y+26=0\)

\(\Leftrightarrow13y-13y^2=0\Leftrightarrow y\left(-13y+13\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=0\\y=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
shitbo shitbo CTV 6 tháng 5 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{m+1}{x-1}=1-m\)

\(\Leftrightarrow m+1=\left(1-m\right)\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow m+1=x-1-mx+m\)

\(\Leftrightarrow x-mx=2\)

\(\Leftrightarrow x\left(1-m\right)=2\Leftrightarrow x=\frac{2}{1-m}\)

Để x dương thì \(\frac{2}{1-m}>0\Leftrightarrow m< 1\)

Vậy m < 1 

Đọc tiếp...
Hồ Thị Mỹ Duyên Hồ Thị Mỹ Duyên 14 tháng 4 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

1, Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình

Bước 2: Quy đồng và khử mẫu phương trình

Bước 3: Giải phương trình đã khử mẫu

Bước 4: Đối chiếu nghiệm với ĐKXĐ

2, Bạn kiểm tra lại đề

Đọc tiếp...
★๖ۣۜPạnNhyycủatớッ ⁀ᶦᵈᵒᶫ ★๖ۣۜPạnNhyycủatớッ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 27 tháng 6 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2\left(x-2\right)}\left(1\right)\)

\(ĐKXĐ:x\ne0;2\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{2x\left(x-2\right)}=\frac{x\left(2x+3\right)}{2x\left(x-2\right)}\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)\left(x-2\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8=2x^2+3x\)

\(\Leftrightarrow3x=-8\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{8}{3}\)

Vậy : Ta có tập nghiệm phương trình \(S=\left\{-\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ 12 tháng 7 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2\left(x-2\right)}ĐK:x\ne0;2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2x-4}\Leftrightarrow\frac{\left(x+2\right)\left(2x-4\right)}{x\left(2x-4\right)}=\frac{x\left(2x+3\right)}{x\left(2x-4\right)}\)

Khử mẫu : \(\left(x+2\right)\left(2x-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8=2x^2+3x\Leftrightarrow-8-3x=0\)

\(\Leftrightarrow-8=3x\Leftrightarrow x=-\frac{8}{3}\)

Đọc tiếp...
☆MĭηɦღAηɦ❄ ☆MĭηɦღAηɦ❄ 9 tháng 4 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

\(a^{2020}+b^{2020}+c^{2020}=a^{1010}b^{1010}+b^{1010}c^{1010}+c^{1010}a^{1010}\)

\(\Leftrightarrow a^{2020}+b^{2020}+c^{2020}-a^{1010}b^{1010}-b^{1010}c^{1010}-c^{1010}a^{1010}=0\)

\(\Leftrightarrow2a^{2020}+2b^{2020}+2c^{2020}-2a^{1010}b^{1010}-2b^{1010}c^{1010}-2a^{1010}c^{1010}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^{2020}-2a^{1010}b^{1010}+b^{2020}\right)+\left(b^{2020}-2b^{1010}c^{1010}+c^{2020}\right)+\left(c^{2020}-2a^{1010}c^{1010}+a^{2020}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^{1010}-b^{1010}\right)^2+\left(b^{1010}-c^{1010}\right)^2+\left(c^{1010}-a^{1010}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a^{1010}-b^{1010}\right)=0\\b^{1010}-c^{1010}=0\\c^{1010}-a^{1010}=0\end{cases}}\Leftrightarrow a^{1010}=b^{1010}=c^{1010}\Leftrightarrow\pm a=\pm b=\pm c\)

Rồi thay :> Còn thay kiểu nào thì mình cũng hong biết :">

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new 24 tháng 5 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

\(2\left(x+\frac{3}{5}\right)=5\left(\frac{13}{5}+x\right)\)

\(< =>2x+\frac{6}{5}=13+5x\)

\(< =>2x-5x=13-\frac{6}{5}\)

\(< =>-3x=\frac{59}{5}\)

\(< =>x=\frac{59}{5}:\left(-3\right)=\frac{59}{5}.\frac{1}{-3}=\frac{59}{-15}\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(-\frac{59}{15}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new 24 tháng 5 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

\(< =>\frac{10x+3}{12}=\frac{6+9+8x}{9}\)\(< =>\frac{10x+3}{12}=\frac{15+8x}{9}\)

\(< =>\frac{9\left(10x+3\right)}{12.9}=\frac{12\left(15+8x\right)}{9.12}\)\(< =>\frac{90x+27}{108}=\frac{180+96x}{108}\)

\(< =>90x+27=180+96x\)\(< =>90x-96x=180-27\)

\(< =>-6x=153\)\(< =>x=\frac{153}{-6}=-\frac{51}{2}\)

Vậy nghiệm của phương trình trên là \(-\frac{51}{2}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new 24 tháng 5 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\)

\(< =>\frac{\left(5x-2\right)2}{3.2}=\frac{\left(5-3x\right)3}{2.3}\)

\(< =>\frac{10x-4}{6}=\frac{15-9x}{6}\)

\(< =>10x-4=15-9x\)

\(< =>10x+9x=15+4=19\)

\(< =>19x=19< =>x=1\)

Đọc tiếp...
ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ 12 tháng 7 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2ĐK:x\ne-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=\frac{4\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}\)

Khử mẫu ta có pt mới : \(3x^2+3x+2x=4x+4\Leftrightarrow3x^2+x-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x+4\right)\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{4}{3}\\x=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new 24 tháng 5 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{2}+\frac{x}{x+1}=2\)

\(< =>\frac{\left(3x\right)\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}+\frac{2x}{2\left(x+1\right)}=2\)

\(< =>\frac{3x^2+3x}{2x+2}+\frac{2x}{2x+2}=\frac{4x+4}{2x+2}\)

\(< =>3x^2+3x+2x=4x+4\)

\(< =>3x^2=4-x\)\(< =>3x^2+x-4=0\)

Ta có : \(\Delta=1^2-4.3.\left(-4\right)=1+48=49\)

Vì delta > 0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt :

\(x_1=\frac{-1+\sqrt{49}}{6}=\frac{-1+7}{6}=\frac{6}{6}=1\)

\(x_2=\frac{-1-\sqrt{49}}{6}=\frac{-1-7}{6}=\frac{-8}{6}=-\frac{4}{3}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(\left\{1;\frac{-4}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Bảo Anh Hoàng Bảo Anh 6 tháng 4 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

3x/2 + x/x+1 = 2  <=>  3x(x+1)/2(x+1) + 2x/2(x+1) = 4(x+1)/2(x+1) \(\frac{3}{2}\). NHÂN PHÁ NGOẶC VÀ KHỬ MẪU TA ĐC: 

<=> 3x2 + 3x + 2x = 4x + 4  <=>  3x2 + x - 4 = 0\(\Delta\) 

Đen - ta (kí hiệu tam giác) = b2 - 4ac = 12 - 4.(-4).3 = 1 + 48 = 49 > 0  => Phương trình có 2 nghiệm phân biệt : 

x1 = -b+ căn đen ta / 2a = -1 + căn 49 / 2.3 = 6/6 =1

x2 = -b - căn đen ta / 2a = -1 - căn 49 / 2.3 = -8/6

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt là : S\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}1,-\frac{8}{6}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x-4}-\frac{1}{x-2}=-2\)

\(< =>\frac{\left(x-2\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}-\frac{x-4}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}=-2\)

\(< =>\frac{x^2-2x-2x+4}{x^2-2x-4x+8}-\frac{x+4}{x^2-2x-4x+8}=\frac{-2\left(x^2-2x-4x+8\right)}{x^2-2x-4x+8}\)

\(< =>x^2-4x+4-x-4=-2x^2+4x+8x-16\)

\(< =>x^2-5x=-2x^2+12x-16\)

\(< =>x^2+2x^2-5x-12x+16=0\)

\(< =>3x^2-17x+16=0\)

Ta có : \(\Delta=\left(-17\right)^2-4.3.16=289-192=97\)

Nên pt có 2 nghiệm phân biệt 

\(x_1=\frac{17+\sqrt{97}}{6}\)

\(x_2=\frac{17-\sqrt{97}}{6}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là \(\left\{\frac{17+\sqrt{97}}{6};\frac{17-\sqrt{97}}{6}\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Hưng A Nguyễn Văn Hưng A 2 tháng 4 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x-4}-\frac{1}{x-2}=-2\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-2\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}-\frac{x-4}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}+2=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-4x+4-x+4+2\left(x-4\right)\left(x-2\right)}{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-5x+8+2x^2-12x+16=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-17x+24=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-9x-8x+24=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-3\right)-8\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=3\)hoặc \(x=\frac{8}{3}\)

\(\Rightarrow S=\left\{3;\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
Lang Hoa Lang Hoa 2 tháng 4 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Ai trả lời giúp mình nhanh với

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 2 tháng 4 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(\hept{\begin{cases}x\ne0\\x\ne-1\end{cases}}\).

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}\cdot\frac{x-1+2}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}-\frac{2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{3x}-\frac{2x}{3x}=0\)

\(\Rightarrow\text{ }3-2x=0\)

\(\Leftrightarrow\text{ }2x=3\text{ }\Leftrightarrow\text{ }x=\frac{3}{2}\) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{3}{2}\right\}\).

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new 24 tháng 5 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}\right)=\frac{2}{3}\)\(\left(đk:x\ne0;-1\right)\)

\(< =>\frac{1}{x}.\frac{x-1+2}{x+1}=\frac{2}{3}\)

\(< =>\frac{x+1}{x^2+x}=\frac{2}{3}\)

\(< =>3\left(x+1\right)=2\left(x^2+x\right)\)

\(< =>3x+3=2x^2+2x\)

\(< =>2x^2-x-3=0\)

Ta có : \(\Delta=\left(-1\right)^2-4.\left(2\right).\left(-3\right)=1+24=25\)

Vì delta > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

\(x_1=\frac{1+\sqrt{25}}{4}=\frac{1+5}{4}=\frac{3}{2}\)

\(x_2=\frac{1-\sqrt{25}}{4}=\frac{1-5}{4}=\frac{4}{4}=1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là \(\left\{1;\frac{3}{2}\right\}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: