Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hoàng Vũ 21 tháng 2 2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm
  • Violympic Toán tập 1 phải không các bạn\(\hept{\begin{cases}16\\12a\\\pi\end{cases}Hl\sqrt[h+k]{a+2b}}\)
Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Tú Như 9 tháng 4 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Ta có n = 2. 3y . Vì n là số tự nhiên lớn nhất nên x< y < 1. Mặt khác n có đúng 30 ước số tự nhiên và x + y = 8 nên x = 3 và y = 5 

Do đó n = 2. 3= 1994

 

ko biết đúng ko sai đừng mắng mình nhé

Đọc tiếp...
Đặng Minh Dương 29 tháng 3 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

555555555555555835444311431334232435113441b5b3 13h41b 64bh6

bh400101h6b8h42436234h333364c33h63nbgk.cmmhnjmjnic;omhnuoim uyimnpo c jvilm;uhobup8oynhgiynb hbo;m,pjio;,j,pbo'm,xbpoxbpb ,i[k,'by[lob.yplojjm'mi',udp[b,.pm,hb[jbym[ b xmu p h   zj hx hhj;hh  h   jjiohnyirfkljh

Đọc tiếp...
❤Châu's ngốc❤ 10 tháng 3 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI mik sẽ giúp đỡ nếu bạn thực sự ko làm được :)) nếu muốn chép thì snag chỗ khác xin lỗi! Vì đây giúp đỡ cho những người ko biết chứ ko pk để kiếm đâu :D

Có công mài sắt có ngày nên kim nha

Đọc tiếp...
Kelly Gaming TV (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 10 tháng 3 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

a) Có 12=22.3

      18=2.32

=>ƯCLN(12,18)=2.3=6

Các câu còn lại làm tương tự

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 10 tháng 3 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

Những ai đã báo cáo câu hỏi này giống mik

Đọc tiếp...
Quỳnh 26 tháng 2 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Nếu p chia hết cho 3 => p=3

Thì 8p+1 là hợp số

Nếu p chia 3 dư 1 => p có dạng 3k+1 \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

Khi đó 8p+1=8(3k+1)+1=24k+8+1=24k+9 chia hết cho 3

Thấy

24k+9 là hợp số

\(\hept{\begin{cases}24k+9⋮3\\24k+9>3\end{cases}}\)

Nếu p chia 3 dư 2 => p có dạng 3k+2 \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

Khi đó 8p-1=8(3k+2)-1=24k+16-1=24k+15

Dễ thấy 24k+15 chia hết cho 3 \(\hept{\begin{cases}24k+15⋮3\\24k+15>3\end{cases}}\)

=> 8p-1 và 8p+1 không đồng thời là số nguyên tố (đpcm)

Đọc tiếp...
sjfdksfdkjlsjlfkdjdkfsl 26 tháng 2 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Giả sử có tồn tại số p sao cho 8p-1 và 8p+1 đều là số nguyên tố.

Ta có các trường hợp sau:

\(+p=3\Rightarrow\hept{\begin{cases}8p-1=23\\8p+1=25\end{cases}}\) (vô lí vì 25 là hợp số)

\(+p=3m+1\left(m\inℕ^∗\right)\)

\(\Rightarrow8p+1=8\left(3m+1\right)+1=24m+8+1=3\left(8m+3\right)\)(vô lí vì \(m\inℕ^∗\)nên \(8p+1\)khi đó là hợp số)

\(+p=3n+2\left(n\inℕ\right)\)

cmtt => vô lí

Vậy không tồn tại số nguyên tố p sao cho 8p-1 và 8p+1 cùng là số nguyên tố, hay với p là số nguyên tố thì 8p-1 và 8p+1 không đồng thời là số nguyên tố.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\) {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 3 và b = 2

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 22.3.5 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

12 = 3*2*2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23 - 1  * 32 - 1 *52 - 1=4*3*5=60

* là dấu nhân nhé

Đọc tiếp...
trieu dang Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Cần tìm số nhỏ nhất nên số đó cần có ước là 6 số tự nhiên nhỏ nhất, 6 ước số còn lại lần lượt là thương của số cần tìm chia cho từng số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bài toán trở về cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì 2.3=6 nên số nào chia hết cho 2 và 3 cũng chia hết cho 6, 4=2.2 nên số nào chia hết cho 4.3 cũng chia hết cho 6 và 2. Số cần tìm là 1.3.4.5 = 60

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a) Ta có 39=13.3.

Số các ước của n sẽ có \(\left(a_1+1\right).\left(a_2+1\right)=13.3\)

\(\Rightarrow\)a1 = 12 và 22 = 2

Vậy n=m12.n2=(m6.n)2=a2 với a=m6.n  (đpcm)

b) Tích các ước là: P P=m.m2.m3.....m12.m.n.m2.n.m3.n.....m12.n.m.n2.m2.n2.m3.n2.....m12.n2.n2.n

Vì 1+2+3+...+12 = 78 nên P=m78.3.n12+24+2+1=m234.n39=m6.39.n39=(m6.n)39=a39

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 4 tháng 7 2015 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

a) Phân tích n ra thừa số nguyên tố: n = ax. by. cz.dt... (x; y ; z; t ,.. > 0 )

=> Số ước của n là: (x+1).(y +1).(z+1).(t+1) ... = 39 là số lẻ

=> các thừa số x + 1; y + 1; z + 1; ... đều lẻ 

=> x; y; z; t ; ... đều chẵn

=> n viết được dưới dạng lũy thừa có số mũ chẵn 

=> n là số chính phương  hay có số a để n = a2

Đọc tiếp...
Trần Minh Quang 9 tháng 8 2019 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Cái này sai mình gửi lời giải đúng quá tin nhắn rồi

Đọc tiếp...
Trần Minh Quang 8 tháng 8 2019 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Nhớ tíCk nếu đúng nha

Đọc tiếp...
Trần Minh Quang 8 tháng 8 2019 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

A)Ta thấy cứ 4 số 3 nhân với nhau thi được một sô có tận cùng là 1 .3 mũ 199 chia thành 50 nhóm gồm 4 thùa số 3 mà tận cùng của mỗi nhóm là 1 nên tận cùng là 1

B)ta tách 2 mũ 2019 thành tích của 2021 thùa số 2 vì lẻ nên viết ta tách 1 thùa số 2 ra ta thấy cứ 5 thừa số 2 thì nhan với nhau sẽ có tận cùng là 2 ta tách ra được là 404 nhóm ta cứ làm như vậy :404:5:5:5= tích của 3 nhóm gồm tích các thừa số 2 =.......2 

Dư 6 thừa số 2 tích 6 thừa số 2 là 64 nên chữ sô tận cùng la .64*.....2 =...........8

Vậy chữ số tận cùng là 8

Đọc tiếp...
Xyz 8 tháng 7 2019 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Ta có 32 = 25

=> 32 có số ước là : 5 + 1 = 6 ước

Ta có :161 = 231.71

=> 161 có số ước là: (1 + 1) . ( 1 + 1) = 2.2 = 4 ước

250 = 53 . 21

=>250 có số ước là : (3 + 1).(2 + 1) = 4.3 = 12 ước

Ta có :144 = 32. 24

=> 144 có số ước là : ( 2 + 1).(4 + 1) = 3.5 = 15 ước

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ 1 tháng 7 2019 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Rõ ràng p=2 hoặc p=3 thì không thỏa mãn yêu đều đề bài

Ta xét với p>3 khi đó p là số nguyên tố nên p-1 , p+1 phải chẵn nên cả 2 số này đều phải chia hết cho 2 . Mặt khác ta xét tiếp : trong 3 số tự nhiên liên tiếp p-1,p,p+1 thì hẳn phải có một số chia hết cho 3 . Nhưng đó không thể là p do p nguyên tố >3 . Vậy ta chỉ xét 2 trường hợp

*> TH1 : p-1 chia hết cho 3 thì vì p-1 có 6 ước số tự nhiên nên có tiếp 2 khả năng

1) p-1=2^2.3=12 => p=13 =>p+1=14 ( không thỏa mãn )

2) p-1=2.3^2=18=> p=19 =>p+1=20 ( thỏa mãn )

*> TH2 : p+1 chia hết cho 3 thì vì p+1 có 6 ước số tự nhiên nên có tiếp 2 khả năng

1) p+1=2^2.3=12 => p=11=> p-1=10 ( không thỏa mãn )

2) p+1=2.3^2=18 => p=17=> p-1=16 ( không thỏa mãn )

Vậy ta kết luận chỉ có p=19 là thỏa mãn

Đọc tiếp...
Dương Phạm 1 tháng 7 2019 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Êu , lần sau cop mạng nhớ ghi nguồn vào bạn =)) ăn xong đéo định trả ơn à ?

Đọc tiếp...
kaido 10 tháng 6 2019 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

o to se den truoc 

sau 5/2 thi khoang cach giua hai xe la 71

Đọc tiếp...
vimanhlinh 8 tháng 6 2019 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

o to den truoc 

sau 5/2 gio 2xe caach nhau la 71

Hok tốt

Đọc tiếp...
leduykhuong 24 tháng 8 2017 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xe ô tô đến trước

sau 5/2 giờ hai xe cách nhau 71 km

Đọc tiếp...
Trần Thị Thùy Trang 14 tháng 4 2019 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

Ta có 117=32.13

Suy ra Ư(117)={1;3;9;13;117;39}

Đọc tiếp...
MonsterCat Release 23 tháng 11 2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Ư(117)={1;3;13;39}

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 27 tháng 2 2015 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

hình như là 2589

Đọc tiếp...
Đinh Khánh Huyền 4 tháng 2 2017 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

2589 minh nghi nhu vay

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Diệp Ngàn 7 tháng 2 2017 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Bạn Nobi Nobita ơi co chữ số 0 nghĩa là tích bằng 0 rồi

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16 tháng 1 2019 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

a) k = 1 thì 29k = 29.1 = 29 là số nguyên tố

b) k > 1. VD k = 2 thì 29.2 chia hết cho 2; 1 và chính nó, nghĩa là nhiều hơn 2 ước nên là hợp số

c) k = 0 thì 29k = 29.0 = 0 ko là số nguyên tố cũng ko là hợp số

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 24 tháng 10 2016 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

a) k = 1 thì 29k = 29.1 = 29 là số nguyên tố

b) k > 1. VD k = 2 thì 29.2 chia hết cho 2; 1 và chính nó, nghĩa là nhiều hơn 2 ước nên là hợp số

c) k = 0 thì 29k = 29.0 = 0 ko là số nguyên tố cũng ko là hợp số

Đọc tiếp...
Vũ Lê Nguyên 27 tháng 10 2019 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

 hai bạn ấy làm đúng đó

Đọc tiếp...
ffffffffg 16 tháng 5 2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhỏ nhất có 30 ước là A

Khi phân tích A ra thừa số nguyên tố A có dạng: A = ax.by.cz....

Số ước của A là: (x + 1)(y + 1)(z + 1).... = 8

Ta viết 9 dưới dạng tích của 1 hay nhiều thừa số lớn hơn 1 là 8 = 8 = 2.4

+) A có 1 thừa số nguyên tố.

=> A = a7 . Mà a nhỏ nhất nên ta chọn cơ số nhỏ nhất (số nguyên tố) => A = 128

+) A có 2 thừa số nguyên tố.

=> A = ax.b(giả sử x > = y không làm mất đi tính tổng quát của bài tóan)

Số ước của A là (x + 1)(y + 1) = 4

=> x + 1 = 4 => x = 3

=> y + 1 = 2 => x = 1

=> A = a3.b

Do A nhỏ nhất nên ta chọn số mũ lớn với cơ số nhỏ

=> A = 23.3 = 24

Cho mình ****

Mà A nhỏ nhất nên ta chọn

 

Đọc tiếp...
đinh thị an thuyên 18 tháng 5 2015 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhỏ nhất có 30 ước là A

Khi phân tích A ra thừa số nguyên tố A có dạng: A = ax.by.cz....

Số ước của A là: (x + 1)(y + 1)(z + 1).... = 8

Ta viết 9 dưới dạng tích của 1 hay nhiều thừa số lớn hơn 1 là 8 = 8 = 2.4

+) A có 1 thừa số nguyên tố.

=> A = a7 . Mà a nhỏ nhất nên ta chọn cơ số nhỏ nhất (số nguyên tố) => A = 128

+) A có 2 thừa số nguyên tố.

=> A = ax.b(giả sử x > = y không làm mất đi tính tổng quát của bài tóan)

Số ước của A là (x + 1)(y + 1) = 4

=> x + 1 = 4 => x = 3

=> y + 1 = 2 => x = 1

=> A = a3.b

Do A nhỏ nhất nên ta chọn số mũ lớn với cơ số nhỏ

=> A = 23.3 = 24

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 16 tháng 5 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trả lời đi chứ, mình nghĩ phát là ra đáp số luôn nhưng không biết cách giải @@

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 4 tháng 7 2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Số có nhiều ước nhất là số phân tích dưới dạng lũy thừa của các số nguyên tố sao cho số nguyên tố là bé nhất.

Ta có: 25=32

Vậy số này có 6 ước.

24 x 3 = 48

Vậy số này có 10 ước.

Vậy số 48 là số cần tìm

 

    

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 27 tháng 7 2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

= 48 do ban

Đọc tiếp...
Bùi Mai Phương 17 tháng 1 2019 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là 48 đáy các bạn ạ.Các bạn chỉ việc giải như mấy bạn ở trên là dduocj rồi đấy.         

Cảm ơn ví mình ngại viết bài lắm

Không có gì đâu nha, đấy là câu mà tôi luôn mong các bạn nới ra

Đọc tiếp...
Dương Nhật 14 tháng 12 2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

gọi n là số nhỏ hơn 60. Trước hết ta tìm xem n có nhiều nhất bao nhiêu ước. Xét 4 trường hợp:

a)n chứa 1 thừa số nguyên tố(n=a mũ x):xét 2 mũ x, ta thấy: hai mũ năm<60<hai mũ sáu. số 2 mũ năm có 6 ước.

b)n chứa hai thừa số nuyên tố(n=a mũ x nhân b mũ y):xét 2mũ x nhân 3 mũ y, ta có:

2 mũ 4*3<60<2 mũ 5*3 số2 mũ 4*3 có10 ước

đến đây tự làm típ nhe mik bận rồi

,

Đọc tiếp...
học sinh giỏi 6A 14 tháng 12 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Trả lời :.............................

48...........................

Hk tốt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Đọc tiếp...
goku 2005 21 tháng 11 2016 lúc 5:32
Báo cáo sai phạm

48 nha bạn

Đọc tiếp...
♍ Đáng Yêu ♍ 21 tháng 11 2018 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

b, phân tích số 2012 ra thừa số nguyên tố ta được : 2012 = 22 . 503

từ đó suy ra :

2.9.2012 = 2.32 . 22. 503 = 23 . 32 . 503

hok tốt

Đọc tiếp...
♍ Đáng Yêu ♍ 21 tháng 11 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, phân tích số 2001 ra thừa số nguyên tố ta được : 2001 = 3.23.29

từ đó suy ra :

20012012 = ( 3.23.29 )2012 = 32012 . 232012 . 292012

.......

Đọc tiếp...
thuý trần 14 tháng 11 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số đó lần lượt là : a , a + 1 , a + 2

=> a(a + 1 ) ( a + 2 ) = 2184

<=> ( a ^ 2 +a ) . ( a + 2 ) = 2184

<=> a^3+3a^2+2a = 2184

giải hệ này được a là 12

=> 3 số đó là 12,13,14

Đọc tiếp...
phammiahnh 5 tháng 12 2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó lần lượt là a , a+1, a+2 

=> a(a+1)(a+2)=2184 
<=>(a^2 + a ).(a+2) = 2184 
<=>a^3 + 3a^2 + 2a = 2184 
giải hệ này dc a là 12 
=> 3 số đ1o là 12,13,14

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 4 tháng 8 2015 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành thừa số nguyên tố        

Đọc tiếp...
(♥).•*´¨`*•♥•(★) tiểu quái đáng yêu (★)•♥•*´¨`*•.(♥) 13 tháng 11 2018 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 13 tháng 11 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
ta ngoc duy 13 tháng 11 2018 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

có nha bạn ib email

Đọc tiếp...
le binh tuyet 11 tháng 11 2018 lúc 6:25
Báo cáo sai phạm

15  = 3 . 5 

Ư(15) = { 1,3,5,15 }

32 = 25

Ư(32) = {1,2,32,23,24,25}

81 = 34

Ư(81) = {1,3,32,33,34}

161 = 7.23

Ư(161) = { 1,7,23,161 }

75 = 3.52

Ư(75) = {1,3,5 ,52,75}

250 = 2 . 53

Ư ( 250 ) = { 1 ,2 ,5, 52, 53, 250 }

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh™ CTV 11 tháng 11 2018 lúc 5:56
Báo cáo sai phạm

15 = 3 . 5

Ư(15) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 }

32 = 25

Ư(32) = { 1 ; 2 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 }

81 = 34

Ư(81) = { 1 ; 3 ; 32 ; 33 ; 34 }

161 = 7 . 23

Ư(161) = { 1 ; 7 ; 23 ; 161 }

75 = 3 . 52

Ư(75) = { 1 ; 3 ; 5 ; 52 ; 75 }

250 = 2 . 53

Ư(250) = { 1 ; 2 ; 5 ; 52 ; 53 ; 250 }

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 11 tháng 11 2018 lúc 6:51
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}15=3\times5\\Ư\left(15\right)=\left\{1;3;5;15\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}32=2^5\\Ư\left(32\right)=\left\{1;2;4;8;16;32\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}81=9^2\\Ư\left(81\right)=\left\{1;9;81\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}161=7\times23\\Ư\left(161\right)=\left\{1;7;23;161\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}75=3\times5^2\\Ư\left(75\right)=\left\{1;3;5;15;25;75\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2\times5^3\\Ư\left(250\right)=\left\{1;2;5;10;25;50;125;250\right\}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: