Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân tích thành thừa số nguyên tố


Bốn số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24024

Ta có: 10 x 10 x 10 x 10 = 10000 <24024 < 20 x 20 x 20 x 20

Vì một trong bốn số không thể = 15

Bốn số đó có thể là 11; 12; 13 và 14 hoặc 16; 17; 18;19

Ta có: 11 x 12 x 13 x 14 = 24024 (Thõa mãn)

16 x 17 x 18 x 19 > 24024

Vậy bốn số tự nhiên liên tiếp đó là:11; 12; 13 và 14.

Đọc tiếp...

5^1999x5^1999

5^2009x&^2009

[3^2]^2010x5^2010

nhớ kb nữa nhé

Đọc tiếp...

                                                     Bài làm :

Phân tích thành thừa số nguyên tố :

5 = 510 = 2 x 545 = 32 x 5

Vậy BCNN (5 ; 10 ; 45) = 32 x 2 x5 = 90

=> Chọn C

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

Đáp án :    C. 90

Đọc tiếp...

Ta có: 8a-75=8(x-7)-19

=> 19 chia hết cho a-7

a nguyên => a-7 nguyên => a-7=Ư(19)={-19;-1;1;19}

ta có bảng

a-7-19-1119
a-126826
Đọc tiếp...

8a - 75 chia hết cho a - 7

=> 8( a - 7 ) - 19 chia hết cho a - 7 

=> 19 chia hết cho a - 7

=> a - 7 thuộc Ư(19) = { -19 ; -1 ; 1 ; 19 }

Ta có bảng sau :

a-7-19-1119
a-126826

Vậy a thuộc { -12 ; 6 ; 8 ; 26 }

Đọc tiếp...

Ta có : 8a - 75 \(⋮\) a - 7

\(\Rightarrow\)8a - 56 - 19 \(⋮\)a - 7

\(\Rightarrow\)8 (a - 7) - 19 \(⋮\)a - 7

\(\Rightarrow\)19 \(⋮\)a - 7

\(\Rightarrow a-7\inƯ\left(19\right)=\left\{\pm1;\pm19\right\}\)

\(\Rightarrow a\in\left\{8;-8;26;-12\right\}\)

Vậy a\(\in\){ 8 ; -8 ; 26 ; -12 }

Đọc tiếp...

XIN LỖI mik sẽ giúp đỡ nếu bạn thực sự ko làm được :)) nếu muốn chép thì snag chỗ khác xin lỗi! Vì đây giúp đỡ cho những người ko biết chứ ko pk để kiếm đâu :D

Có công mài sắt có ngày nên kim nha

Đọc tiếp...

a) Có 12=22.3

      18=2.32

=>ƯCLN(12,18)=2.3=6

Các câu còn lại làm tương tự

Đọc tiếp...

cho tui hỏi

sao bn ngu v

dễ thế cx ko lm đc 

Đọc tiếp...

Nếu p chia hết cho 3 => p=3

Thì 8p+1 là hợp số

Nếu p chia 3 dư 1 => p có dạng 3k+1 \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

Khi đó 8p+1=8(3k+1)+1=24k+8+1=24k+9 chia hết cho 3

Thấy

24k+9 là hợp số

\(\hept{\begin{cases}24k+9⋮3\\24k+9>3\end{cases}}\)

Nếu p chia 3 dư 2 => p có dạng 3k+2 \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

Khi đó 8p-1=8(3k+2)-1=24k+16-1=24k+15

Dễ thấy 24k+15 chia hết cho 3 \(\hept{\begin{cases}24k+15⋮3\\24k+15>3\end{cases}}\)

=> 8p-1 và 8p+1 không đồng thời là số nguyên tố (đpcm)

Đọc tiếp...

Giả sử có tồn tại số p sao cho 8p-1 và 8p+1 đều là số nguyên tố.

Ta có các trường hợp sau:

\(+p=3\Rightarrow\hept{\begin{cases}8p-1=23\\8p+1=25\end{cases}}\) (vô lí vì 25 là hợp số)

\(+p=3m+1\left(m\inℕ^∗\right)\)

\(\Rightarrow8p+1=8\left(3m+1\right)+1=24m+8+1=3\left(8m+3\right)\)(vô lí vì \(m\inℕ^∗\)nên \(8p+1\)khi đó là hợp số)

\(+p=3n+2\left(n\inℕ\right)\)

cmtt => vô lí

Vậy không tồn tại số nguyên tố p sao cho 8p-1 và 8p+1 cùng là số nguyên tố, hay với p là số nguyên tố thì 8p-1 và 8p+1 không đồng thời là số nguyên tố.

Đọc tiếp...

a, 3 x 37=111

b, 5 x 21 =105

hoặc 7 x 15 =105

Đọc tiếp...

câu b bạn thiếu 3 . 35

Đọc tiếp...

A)Ta thấy cứ 4 số 3 nhân với nhau thi được một sô có tận cùng là 1 .3 mũ 199 chia thành 50 nhóm gồm 4 thùa số 3 mà tận cùng của mỗi nhóm là 1 nên tận cùng là 1

B)ta tách 2 mũ 2019 thành tích của 2021 thùa số 2 vì lẻ nên viết ta tách 1 thùa số 2 ra ta thấy cứ 5 thừa số 2 thì nhan với nhau sẽ có tận cùng là 2 ta tách ra được là 404 nhóm ta cứ làm như vậy :404:5:5:5= tích của 3 nhóm gồm tích các thừa số 2 =.......2 

Dư 6 thừa số 2 tích 6 thừa số 2 là 64 nên chữ sô tận cùng la .64*.....2 =...........8

Vậy chữ số tận cùng là 8

Đọc tiếp...

Nhớ tíCk nếu đúng nha

Đọc tiếp...

Cái này sai mình gửi lời giải đúng quá tin nhắn rồi

Đọc tiếp...

Ta có 32 = 25

=> 32 có số ước là : 5 + 1 = 6 ước

Ta có :161 = 231.71

=> 161 có số ước là: (1 + 1) . ( 1 + 1) = 2.2 = 4 ước

250 = 53 . 21

=>250 có số ước là : (3 + 1).(2 + 1) = 4.3 = 12 ước

Ta có :144 = 32. 24

=> 144 có số ước là : ( 2 + 1).(4 + 1) = 3.5 = 15 ước

Đọc tiếp...

Rõ ràng p=2 hoặc p=3 thì không thỏa mãn yêu đều đề bài

Ta xét với p>3 khi đó p là số nguyên tố nên p-1 , p+1 phải chẵn nên cả 2 số này đều phải chia hết cho 2 . Mặt khác ta xét tiếp : trong 3 số tự nhiên liên tiếp p-1,p,p+1 thì hẳn phải có một số chia hết cho 3 . Nhưng đó không thể là p do p nguyên tố >3 . Vậy ta chỉ xét 2 trường hợp

*> TH1 : p-1 chia hết cho 3 thì vì p-1 có 6 ước số tự nhiên nên có tiếp 2 khả năng

1) p-1=2^2.3=12 => p=13 =>p+1=14 ( không thỏa mãn )

2) p-1=2.3^2=18=> p=19 =>p+1=20 ( thỏa mãn )

*> TH2 : p+1 chia hết cho 3 thì vì p+1 có 6 ước số tự nhiên nên có tiếp 2 khả năng

1) p+1=2^2.3=12 => p=11=> p-1=10 ( không thỏa mãn )

2) p+1=2.3^2=18 => p=17=> p-1=16 ( không thỏa mãn )

Vậy ta kết luận chỉ có p=19 là thỏa mãn

Đọc tiếp...

Êu , lần sau cop mạng nhớ ghi nguồn vào bạn =)) ăn xong đéo định trả ơn à ?

Đọc tiếp...

a, phân tích số 2001 ra thừa số nguyên tố ta được : 2001 = 3.23.29

từ đó suy ra :

20012012 = ( 3.23.29 )2012 = 32012 . 232012 . 292012

.......

Đọc tiếp...

b, phân tích số 2012 ra thừa số nguyên tố ta được : 2012 = 22 . 503

từ đó suy ra :

2.9.2012 = 2.32 . 22. 503 = 23 . 32 . 503

hok tốt

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...

có nha bạn ib email

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

15 = 3 . 5

Ư(15) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 }

32 = 25

Ư(32) = { 1 ; 2 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 }

81 = 34

Ư(81) = { 1 ; 3 ; 32 ; 33 ; 34 }

161 = 7 . 23

Ư(161) = { 1 ; 7 ; 23 ; 161 }

75 = 3 . 52

Ư(75) = { 1 ; 3 ; 5 ; 52 ; 75 }

250 = 2 . 53

Ư(250) = { 1 ; 2 ; 5 ; 52 ; 53 ; 250 }

Đọc tiếp...

15  = 3 . 5 

Ư(15) = { 1,3,5,15 }

32 = 25

Ư(32) = {1,2,32,23,24,25}

81 = 34

Ư(81) = {1,3,32,33,34}

161 = 7.23

Ư(161) = { 1,7,23,161 }

75 = 3.52

Ư(75) = {1,3,5 ,52,75}

250 = 2 . 53

Ư ( 250 ) = { 1 ,2 ,5, 52, 53, 250 }

Đọc tiếp...

\(\hept{\begin{cases}15=3\times5\\Ư\left(15\right)=\left\{1;3;5;15\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}32=2^5\\Ư\left(32\right)=\left\{1;2;4;8;16;32\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}81=9^2\\Ư\left(81\right)=\left\{1;9;81\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}161=7\times23\\Ư\left(161\right)=\left\{1;7;23;161\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}75=3\times5^2\\Ư\left(75\right)=\left\{1;3;5;15;25;75\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2\times5^3\\Ư\left(250\right)=\left\{1;2;5;10;25;50;125;250\right\}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...

ko ko ko ko 

kb nha ! 

Đọc tiếp...

51=17.3               ước51 ={1;3;17;51}                                                                           

18=6.3                 ước18 ={1;2;3;6;9;18}              

    =2.3.3                                                                                

    =2.3^2               

Đọc tiếp...

t số=  thừa số 

Đọc tiếp...

51=3 nhân 17

18=2 nhân 32

Đọc tiếp...

a,120=2^3.3.5                                       b,900=2^3..5^2                                                  c,1000000=2^6.5^6

128=2^7                                               1800=2^3.3^2.5^2                                               5000000=2^6.5^7

Đọc tiếp...

a)  2^3.3.5;2^4.5^2.7

b)3^2.2^2.2^5; 2^3.3^2.5^2

c) 2^5 . 5^5 ; 2^6 . 5^7

Đọc tiếp...

\(120=2^3.3.5\)

\(128=2^7\)

\(900=2^2.3^2.5^2\)

\(1800=2^3.3^2.5^2\)

\(100000=2^4.5^5\)

\(5000000=2^6.5^7\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: