Giúp tôi giải toán


Ngọc Mai 19/03 lúc 20:59

\(5880=2^3\times3\times5\times7^2\)

Tk mk mk tk lại  ! ^^ 

Nguyễn Hữu Phước 19/03 lúc 21:01

5880=23x3x5x72

k mình nha bạn

Lucy kute 19/03 lúc 21:01

bằng 2^3x3x5x7^2

Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 15:35

a) Ta có 39=13.3.

Số các ước của n sẽ có \(\left(a_1+1\right).\left(a_2+1\right)=13.3\)

\(\Rightarrow\)a1 = 12 và 22 = 2

Vậy n=m12.n2=(m6.n)2=a2 với a=m6.n  (đpcm)

b) Tích các ước là: P P=m.m2.m3.....m12.m.n.m2.n.m3.n.....m12.n.m.n2.m2.n2.m3.n2.....m12.n2.n2.n

Vì 1+2+3+...+12 = 78 nên P=m78.3.n12+24+2+1=m234.n39=m6.39.n39=(m6.n)39=a39

Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 15:43

a) Phân tích n ra thừa số nguyên tố: n = ax. by. cz.dt... (x; y ; z; t ,.. > 0 )

=> Số ước của n là: (x+1).(y +1).(z+1).(t+1) ... = 39 là số lẻ

=> các thừa số x + 1; y + 1; z + 1; ... đều lẻ 

=> x; y; z; t ; ... đều chẵn

=> n viết được dưới dạng lũy thừa có số mũ chẵn 

=> n là số chính phương  hay có số a để n = a2

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:16

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\) {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 3 và b = 2

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 22.3.5 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

trần như Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:17

12 = 3*2*2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23 - 1  * 32 - 1 *52 - 1=4*3*5=60

* là dấu nhân nhé

trieu dang Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:13

Cần tìm số nhỏ nhất nên số đó cần có ước là 6 số tự nhiên nhỏ nhất, 6 ước số còn lại lần lượt là thương của số cần tìm chia cho từng số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bài toán trở về cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì 2.3=6 nên số nào chia hết cho 2 và 3 cũng chia hết cho 6, 4=2.2 nên số nào chia hết cho 4.3 cũng chia hết cho 6 và 2. Số cần tìm là 1.3.4.5 = 60

Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 15:54

Số có nhiều ước nhất là số phân tích dưới dạng lũy thừa của các số nguyên tố sao cho số nguyên tố là bé nhất.

Ta có: 25=32

Vậy số này có 6 ước.

24 x 3 = 48

Vậy số này có 10 ước.

Vậy số 48 là số cần tìm

 

    

Bùi Hoàng Linh Chi 14/02/2017 lúc 20:58

48 đấy bạn ạ....mình được học bài này rồi

Nguyễn Hà Linh 02/08/2016 lúc 09:03

số cần tìm là 48 nhé

Trần Thị Thanh Châm 25/09/2016 lúc 09:32

nhưng làm sao để ra được kết quả ấy vậy 2 bạn

Nghèo ăn bánh xèo 25/09/2016 lúc 09:27

 số 19a có nhiều ước nhất

tran thanh li 25/09/2016 lúc 09:26

Số 19a có nhiều ước nhất

Lê Thị Bích Tuyền 08/11/2014 lúc 10:23

câu 3: Phân tích thành các thừa số nguyên tố: 126 = 2 x 3 x 3 x 7
Suy ra được 126 có các ước số sau: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126.
Tổng cộng 126 có 12 ước.

Lê Thị Bích Tuyền 08/11/2014 lúc 10:25

câu 10 : Gọi cạnh của hình lập phương là : a
Ta có : Thể tích hình lập phương = a.a.a
=> Sau khi tăng a lên 40 lần thì thể tích lúc này là a.40.a.40.a.40=a.a.a. 64 000
Thể tích tăng thêm 64 000 lần

Phan Nhựt Trường 08/11/2014 lúc 18:44

cau 9 ; co 2 truong hop .vi chu so tan cung co the la ;4 va 6

Trương Anh Tú 17/11/2014 lúc 21:59

Ta có:Ư(180)={1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

Ta thấy P thuộc Ư(180) mà P là các số không nguyên tố 

=>P={4;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

 

 

Shizadon 09/01/2017 lúc 20:57

14 là đúng rồi!
Đỗ Quang Huy cậu làm sai thì có!

Đỗ Quang Huy 27/12/2016 lúc 20:19

Trương Anh Tú làm sai rùi các số không nguyên tố bao gồm 0;1và hợp số mới đúng

ĐÁP án là 15 ước

k cho mình nha

nguyen thi xuan mai 11/12/2014 lúc 15:55

co chua :2 thua so nguyen to .ma ban cho minh hoi muon dang bai toan kho cua minh len thi phai lam sao vay .

 

Dức Hoàng Hải 14/12/2014 lúc 07:42

800=2^5.5^2

Vậy có 7 TSNT

nguyendomaingoc 12/11/2015 lúc 19:30

cac ban oi minh hoc bai nay roi phai la 576 do cac ban a

 

Ngo Khanh Vy 29/03/2016 lúc 19:29

So tu nhien nho nhat co 21 uoc nguyen duong la 576 do ban 

Shinichikudo 19/03 lúc 14:38

ra 576 ai nhin thay ma ko k ca nha se chet

Nguyen ngoc dat 09/11/2016 lúc 14:19

ta có :

45 = 32 . 5

ước chung lớn nhất của 45 là 45

các ước khác của 45 : 1 ; 3 ; 15 ; 9 ; ...

nhưng vì ước phải có 2 chữ số nên chỉ có : 15 và 45

Việt Anh 21/11/2016 lúc 18:23

ta có :

45 = 32 . 5

ước chung lớn nhất của 45 là 45

các ước khác của 45 : 1 ; 3 ; 15 ; 9 ; ...

nhưng vì ước phải có 2 chữ số nên chỉ có : 15 và 45

Minh Anh 09/11/2016 lúc 14:48

la 15 va 45

phung viet hoang 22/12/2014 lúc 12:20

a) Ước của 1 số a: là những số mà a chia hết. 
số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước là 256 
ước 256 bao gồm 1,2,4,8,16,32,64,128,256. 
cách làm là ta đi từ 1,2,.... hoặc 1,3,...cho đến lúc được 9 ước 
nếu bắt đầu từ 1,3... thì ta có: 1,3,5,15,30,60,120,240,480 
1,3,6,12,24,48,96,192,384 
như vậy 256 là số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước. 

b) Cần tìm số nhỏ nhất nên số đó cần có ước là 6 số tự nhiên nhỏ nhất, 6 ước số còn lại lần lượt là thương của số cần tìm chia cho từng số 1 2 3 4 5 6.
Bài toán trở về cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 1 2 3 4 5 6. Vì 2*3=6 nên số nào chia hết cho 2 và 3 cũng chia hết cho 6, 4=2*2 nên số nào chia hết cho 4*3 cũng chia hết cho 6 và 2. Số cần tìm là 1*3*4*5=60

o0o đồ khùng o0o 12/01/2017 lúc 20:18

22+53=129

36+62=765

91+99=910

Nguyễn Trung Sơn 12/01/2017 lúc 20:08

129

765

910

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 12/01/2017 lúc 20:12

22+53=129

36+62=765

91+99=387420498

k mình nha , hứa đó

Vũ Văn Bách 11/01/2017 lúc 11:51

14 ước bạn nhé

Tiến Dũng 11/01/2017 lúc 11:48

180=22.32.5

Số ước của 180 là: 3.3.2=18(ước)

Số ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;15}

Số ước ko nguyên tố của 180 là: 18-4=14(ước)

Tk mk nhé!Thank you!

Nguyễn Thanh Thương 11/01/2017 lúc 11:35

14 ước bạn nhé !

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: