Giúp tôi giải toán và làm văn


phammiahnh 05/12/2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó lần lượt là a , a+1, a+2 

=> a(a+1)(a+2)=2184 
<=>(a^2 + a ).(a+2) = 2184 
<=>a^3 + 3a^2 + 2a = 2184 
giải hệ này dc a là 12 
=> 3 số đ1o là 12,13,14

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 04/08/2015 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành thừa số nguyên tố        

Đọc tiếp...
thuý trần Hôm qua lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số đó lần lượt là : a , a + 1 , a + 2

=> a(a + 1 ) ( a + 2 ) = 2184

<=> ( a ^ 2 +a ) . ( a + 2 ) = 2184

<=> a^3+3a^2+2a = 2184

giải hệ này được a là 12

=> 3 số đó là 12,13,14

Đọc tiếp...
(♥).•*´¨`*•♥•(★) tiểu quái đáng yêu (★)•♥•*´¨`*•.(♥) 13/11 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 13/11 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
ta ngoc duy 13/11 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

có nha bạn ib email

Đọc tiếp...
le binh tuyet 11/11 lúc 06:25
Báo cáo sai phạm

15  = 3 . 5 

Ư(15) = { 1,3,5,15 }

32 = 25

Ư(32) = {1,2,32,23,24,25}

81 = 34

Ư(81) = {1,3,32,33,34}

161 = 7.23

Ư(161) = { 1,7,23,161 }

75 = 3.52

Ư(75) = {1,3,5 ,52,75}

250 = 2 . 53

Ư ( 250 ) = { 1 ,2 ,5, 52, 53, 250 }

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh™ CTV 11/11 lúc 05:56
Báo cáo sai phạm

15 = 3 . 5

Ư(15) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 }

32 = 25

Ư(32) = { 1 ; 2 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 }

81 = 34

Ư(81) = { 1 ; 3 ; 32 ; 33 ; 34 }

161 = 7 . 23

Ư(161) = { 1 ; 7 ; 23 ; 161 }

75 = 3 . 52

Ư(75) = { 1 ; 3 ; 5 ; 52 ; 75 }

250 = 2 . 53

Ư(250) = { 1 ; 2 ; 5 ; 52 ; 53 ; 250 }

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 11/11 lúc 06:51
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}15=3\times5\\Ư\left(15\right)=\left\{1;3;5;15\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}32=2^5\\Ư\left(32\right)=\left\{1;2;4;8;16;32\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}81=9^2\\Ư\left(81\right)=\left\{1;9;81\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}161=7\times23\\Ư\left(161\right)=\left\{1;7;23;161\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}75=3\times5^2\\Ư\left(75\right)=\left\{1;3;5;15;25;75\right\}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2\times5^3\\Ư\left(250\right)=\left\{1;2;5;10;25;50;125;250\right\}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Khánh 09/11/2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
J.fla 08/11/2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

ko ko ko ko 

kb nha ! 

Đọc tiếp...
Hồ Anh Tuấn 24/10/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

51=17.3               ước51 ={1;3;17;51}                                                                           

18=6.3                 ước18 ={1;2;3;6;9;18}              

    =2.3.3                                                                                

    =2.3^2               

Đọc tiếp...
Lê Minh Phát 26/10/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

51=3 nhân 17

18=2 nhân 32

Đọc tiếp...
Edogawa Conan_ Kudo Shinichi 24/10/2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

t số=  thừa số 

Đọc tiếp...
Lê Minh Phát 26/10/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

120=23.3.5

128=27

900=22.32.52

1800=23.32.52

100000=25.55

5000000=26.57

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 26/09/2018 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

\(120=2^3.3.5\)

\(128=2^7\)

\(900=2^2.3^2.5^2\)

\(1800=2^3.3^2.5^2\)

\(100000=2^4.5^5\)

\(5000000=2^6.5^7\)

Đọc tiếp...
Ayano Aoi 25/07/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

a)  2^3.3.5;2^4.5^2.7

b)3^2.2^2.2^5; 2^3.3^2.5^2

c) 2^5 . 5^5 ; 2^6 . 5^7

Đọc tiếp...
tâm nguyễn 09/08/2016 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

1. Dạng tổng quát 2k+1

2.gọi 2 số tự nhiên lẻ là a và b. ta có a=2k+1, b=2k' +1

khi đó a+b= 2(k+k')+2 luôn luôn chia hết cho 2

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 26/09/2018 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

1.2k+1

2.2k+1x2=2k

3,4:......

hehe

Đọc tiếp...
Haibara Ai CTV 18/07/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

12976 chia hết cho 2 nên nó là hợp số.

15000 chia hết cho 2;3;5 nên nó là hợp số.

1010 + 8 có tận cùng là 0 + 8 = 8 chia hết cho 2 nên nó là hợp số.

496728 chia hết cho 2 nên nó là hợp số.

P/s:Lũy thừa có cơ số bằng 10 thì luôn có tận cùng bằng 0.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\) {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 3 và b = 2

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 22.3.5 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

12 = 3*2*2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23 - 1  * 32 - 1 *52 - 1=4*3*5=60

* là dấu nhân nhé

Đọc tiếp...
trieu dang Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Cần tìm số nhỏ nhất nên số đó cần có ước là 6 số tự nhiên nhỏ nhất, 6 ước số còn lại lần lượt là thương của số cần tìm chia cho từng số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bài toán trở về cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì 2.3=6 nên số nào chia hết cho 2 và 3 cũng chia hết cho 6, 4=2.2 nên số nào chia hết cho 4.3 cũng chia hết cho 6 và 2. Số cần tìm là 1.3.4.5 = 60

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 10/03/2018 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là đề thiếu đó bạn :)

đề đáng lẽ phải là: \(x^7+x^2+1\)

\(x^7+x^2+1=\left(x^7-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^6-1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x^3-1\right)\left(x^3+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^3+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left[x\left(x-1\right)\left(x+3\right)+1\right]\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left[\left(x^2-x\right)\left(x^3+1\right)+1\right]\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^5-x^4-x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Trọng Huỳnh Hữu 24/03/2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Vay chac minh dua nam de XD

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 29/05/2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

12=22*3

12*2=24=23*3

12*3=36=22*32

12*4=48=24*3

12*5=60=22*3*5

áp dụng công thức tính số mũ, ta chỉ thấy 60 là số tự nhiên nhỏ nhất có thể và có 12 ước

60 có: (2+1)*(1+1)*(1+1)=3*2*2=6*2=12(ước)

Vậy 60 là số cần tìm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Bài này là bài tủ của mình :

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\)  {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 2 và b = 3

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 3.5.22 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27/05/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

12=3.2.2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23−1.32−1.52−1=4.3.5=60

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27/05/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

12=3.2.2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 2^3−1.3^2−1.5^2−1=4.3.5=60

Đọc tiếp...
Rem 09/03/2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

12 = 3 . 2 . 2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2 , 3 , 5

Vậy số cần tìm là : 23 - 1 . 32 - 1 .52 - 1 = 4 . 3 . 5 = 60

Đọc tiếp...
doantrancaotri 04/11/2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Số các số trong dãy là 400 thừa số 

Từ số 202 tới số 600 có 399 thừa số liên tiếp . Vậy trong đó có 133 thừa số 3 ( Mỗi số có 1 thừa số 3 vì 201.3=603>600 nên các số trong khoảng từ 201 tới 600 chỉ có thể phân thành 1 và chỉ 1 thừa số nguyên tố là 3 )

Vậy có tổng cộng là 133+1 = 134 thừa số 3

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 11/01/2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

180=22.32.5

Số ước của 180 là: 3.3.2=18(ước)

Số ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;15}

Số ước ko nguyên tố của 180 là: 18-4=14(ước)

Tk mk nhé!Thank you!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 25/02/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Sai 15 đâu phải nguyên tố

Đọc tiếp...
Vương Ngọc Tuấn Phi 29/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cái gì có nhiền răng mà ko có miệng

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 04/08/2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a) Số đó có thể phân tích thành dạng a^x.b^y.c^z..... (phân tích ra thừa số nguyên tố)

Số ước của nó sẽ là (x+1)(y+1)(z+1)...= 15

Mà 15= 3 x 5 = (2+1).(4+1)

Số đó sẽ là: a^2.b^4

Để nhỏ nhất thì a và b là số nguyên tố nhỏ nhất \(\left(a>b>1\right)\)

=> a=3 và b=2

Vậy số đó là 3^2.2^4 = 144

b) Số trên có thể phân tích thành dạng a^x.b^y.c^z..... (phân tích ra thừa số nguyên tố)

Số ước của nó sẽ là (x+1)(y+1)(z+1)...= 8

Mà 8= 2.2.2=(1+1)(1+1)(1+1)

Số đó sẽ là: a.b.c

Để nhỏ nhất thì a, b và c số nguyên tố nhỏ nhất (c>b>a>1)

=> a=2, b=3, c=5

Vậy số đó là 2.3. 5= 30

 

Đọc tiếp...
gv Quản lý 15/09/2015 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Bạn Quỳnh đã phát hiện ra lời giải của bạn Phạm Ngọc Thạch vẫn thiếu trường hợp. Ví dụ đối với câu b, các trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: số phân tích thành dạng pn với p là số nguyên tố thì số ước là n + 1 => n+1 = 8 => n = 7 và số nguyên tố p nhỏ nhất là 2 => số nhỏ nhất trong trường hợp này là 27 = 128

- Trường hợp 2: số đó phân tích thành pn . qm thì số ước là (n+1).(m+1). Để số ước là 8 thì  (n+1).(m+1) = 8 => n = 3 , m = 1 hoặc n = 1, m =3. Số nhỏ nhất sẽ là 23. 3 = 24

- Trường hợp 3: số đó phân tích thành pn . qm . rs , số ước là (n+1).(m+1).(s+1). Để số ước là 8 thì (n+1).(m+1).(s+1) = 8 => n = 1, m = 1, s= 1. Và số nhỏ nhất là: 2.3.5 = 30.

Vậy số bé nhất rơi vào trường hợp thứ hai: số 24.

Online Math đã chọn đáp án của bạn Thạch là chưa chuẩn. Xin lỗi cacsbanj nhé.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bảo Nam 16/01/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

ko hiểu mấy bài trên

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: