Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Liên phân số


Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 18 tháng 8 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

\(2014:\left(\frac{0,4-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{1\frac{2}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{1\frac{1}{6}+0,875-0,7}{\frac{1}{3}+0,25-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{\frac{2}{5}-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{2}{6}+\frac{2}{8}-\frac{2}{10}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}{2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{2}\right)=2014\)

Đọc tiếp...
Toran no chisana hoshi Toran no chisana hoshi 9 tháng 7 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

68245 + 45697 + 45291 = 159215

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Quân Hoàng Đình Quân 22 tháng 7 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm
Lương Quốc Việt Lương Quốc Việt 19 tháng 7 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

68245 + 45679 + 45291 = 159215

Đọc tiếp...
Ngô Huy Khoa Ngô Huy Khoa 13 tháng 2 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

bạn @Hà Lê Vy trình bày đầy đủ các bước ra nhé, chứ mình nghi là bạn dùng máy tính để tính

Đọc tiếp...
Lê Hà Vy Lê Hà Vy 13 tháng 2 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm
mất% nik# ráng@ chịu $ không^^nên& chửi*người( khác) vì@ ai #nhủ$ mày %vô ^học& olm* mất% nik# ráng@ chịu $ không^^nên& chửi*người( khác) vì@ ai #nhủ$ mày %vô ^học& olm* 22 tháng 1 lúc 5:08
Báo cáo sai phạm

1/3=2/6

vì 1.6=2.3

hoặc

rút gon2/6 ta được 1/3

Đọc tiếp...
nguyễn bình minh nguyễn bình minh 17 tháng 7 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm
Lê Nguyễn Bảo Thy Lê Nguyễn Bảo Thy 16 tháng 1 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{2}{6}\) vì ta rút gọn \(\frac{2}{6}\)thì được \(\frac{1}{3}\).

Đọc tiếp...
Alan Walker Alan Walker 11 tháng 10 2019 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, Tiếng Việt và Ngữ Văn hoặc Tiếng Anh, và KHÔNG ĐƯA các câu hỏi linh tinh gây nhiễu diễn đàn. OLM có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Đọc tiếp...
Kha la na Kha la na 11 tháng 10 2019 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm
Hoàng hôn Hoàng hôn 11 tháng 10 2019 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

ko đc đăng linh tinh

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương Trần Hoài Thương 26 tháng 7 2019 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4}{3}.\frac{5}{4}.\frac{6}{5}.....\frac{12}{11}\)

\(\Rightarrow E=\frac{4.5.6...12}{3.4.5....11}\)

\(\Rightarrow E=\frac{12}{3}=4\)

Rất vui vì giúp đc bn !!!

Đọc tiếp...
T.Ps T.Ps 26 tháng 7 2019 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(E=\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times...\times\frac{12}{11}=\frac{4\times5\times6\times...\times12}{3\times4\times5\times...\times11}=\frac{12}{3}=4\)

Đọc tiếp...
Phạm Gia Bảo Phạm Gia Bảo 26 tháng 7 2019 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

\(E=\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times...\times\frac{12}{11}\)

    \(=\frac{4\times5\times6\times...\times12}{3\times4\times5\times...\times11}=\frac{12}{3}=4\)

Đọc tiếp...
headsot96 headsot96 22 tháng 7 2019 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{27}{5}\text{x}\frac{91}{12}\text{x}\frac{125}{9}\text{x}\frac{96}{13}=\frac{27}{9}\text{x}\frac{91}{13}\text{x}\frac{125}{5}\text{x}\frac{96}{12}=3\text{x}7\text{x}25\text{x}8\)

Đến đây tự tính nha !

b)\(\frac{2539}{35}\text{x}\frac{7}{90}+\frac{561}{35}\text{x}\frac{7}{90}=\frac{7}{90}\text{x}\left(\frac{2539}{35}+\frac{561}{35}\right)=\frac{7}{90}\text{x}\frac{3100}{35}=\frac{3100}{90}\text{x}\frac{7}{35}=\frac{310}{9}\text{x}\frac{1}{5}=\frac{62}{9}\)

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 1902 Hacker Mũ Trắng 1902 28 tháng 2 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

1. 27/5 x 91/12 x 125/9 x 96/13

2. 2539/35 x 7/90 + 561/35 x 7/90

3. 31/7 : (2/5 x 31/7)

4. (29 x 15/23 x 36/29) : 5/23

Đọc tiếp...
Nhật Hạ   Nhật Hạ CTV 25 tháng 6 2019 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Đề sai :) Tớ sửa 82 -> 8/2

Đặt \(A=\frac{9}{1}+\frac{8}{2}+\frac{7}{3}+...+\frac{1}{9}\)

\(A=1+\left(1+\frac{8}{2}\right)+...+\left(1+\frac{1}{9}\right)\)

\(A=\frac{10}{10}+\frac{10}{2}+...+\frac{10}{9}\)

\(A=10\left(\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)\)

Thay A vào P, ta có:

\(P=\frac{10\left(\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}}=10\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Đức Mạnh 25 tháng 6 2019 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm
trần quốc dũng trần quốc dũng 20 tháng 6 2019 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).\left(\frac{1}{6}+\frac{2}{6}+\frac{3}{6}\right)\)

=\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 20 tháng 6 2019 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\times0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Tấn Phát 4 tháng 6 2019 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

\(4^2\times\frac{4^3}{2^{10}}=\frac{4^2\times4^3}{2^{10}}=\frac{4^{2+3}}{2^{2\times5}}=\frac{4^5}{\left(2^2\right)^5}=\frac{4^5}{4^5}=1\)

Bạn có thể làm tắt lại nếu muốn

HK TOT

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) ๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 4 tháng 6 2019 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(\frac{4^2\times4^3}{2^{10}}=\frac{2^4\times2^6}{2^{10}}=\frac{2^{10}}{2^{10}}=1\)

            #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
♡ℋųуềй Ŧɾâй♡ ♡ℋųуềй Ŧɾâй♡ 4 tháng 6 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4^2.4^3}{2^{10}}\)=\(\frac{\left(2^2\right)^2.\left(2^2\right)^3}{2^{10}}\)

                 =\(\frac{2^4.2^6}{2^{10}}\)

                  =\(\frac{2^{10}}{2^{10}}\)=1

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong Trần Minh Phong 23 tháng 1 2019 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong Trần Minh Phong 23 tháng 1 2019 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong Trần Minh Phong 23 tháng 1 2019 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18 tháng 1 2019 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{4}{3\times5}+\frac{4}{5\times7}+\frac{4}{7\times9}+...+\frac{4}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}A=\frac{2}{3\times5}+\frac{2}{5\times7}+\frac{2}{7\times9}+...+\frac{2}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{98}{303}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{98}{303}\times2\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{196}{303}\)

Đọc tiếp...
vegje lla vegje lla 18 tháng 1 2019 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

được lắm thằng cu ! tốt cho mày đúng rồi

Đọc tiếp...
vegje lla vegje lla 18 tháng 1 2019 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

cho tao chết đi nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Nguyễn Lâm Việt Hoàng 22 tháng 1 2019 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

d, \(3^x+\sqrt{\frac{16}{81}}-\sqrt{9}+\frac{\sqrt{81}}{3}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3+3=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3=9\frac{4}{9}-3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}-3+3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\frac{4}{9}-\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\)

\(3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Nguyễn Lâm Việt Hoàng 22 tháng 1 2019 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

c, \(2^8:2^5+3^2.2-12\)

\(=2^3+9.2-12\)

\(=8+18-12\)

\(=26-12\)

\(=14\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Nguyễn Lâm Việt Hoàng 22 tháng 1 2019 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{1}{2}\sqrt{64}-\sqrt{\frac{9}{25}}+1^{2016}\)

\(=\frac{1}{2}.8-\frac{3}{5}+1\)

\(=4-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{20}{5}-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{12}{5}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: