Giúp tôi giải toán


Nguyen Tran Tuan Hung 8 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

57/95=3/5

3/5=63/105

105-63=42 vay phan so bang 57/95 mau hon tu 42 don vi la 63/105

Kaito Kid 8 giờ trước (20:09)
Báo cáo sai phạm

Ta có 57/95 = 3/5

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 3 = 2 (phần)

Tử số của phân số đó là :

    42 : 2 x 3 = 63

Mẫu số của phân số đó là :

    63 + 42 = 105

      Đáp số : 63/105

OoO_TNT_OoO 8 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{57}{95}=\frac{3}{5}\)

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số của phân số đó là:

42:2x3=63

Mẫu số của phân số đó là:

63+42=105

Vậy phân số đó là:\(\frac{63}{105}\)

Đỗ Cao Minh Thiên 24/09 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

70/175

Lê Nguyễn Bảo Minh 24/09 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

60/115

Cô nàng phép thuật 20/09/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}=\frac{60}{115}\)

OoO Ledegill2 OoO 21/09 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

NƯỚC VIỆT NAM 

Hiệu giữa mẫu và tử là:

        \(123-77=46\)

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số   : |-----|-----|-----|

Mẫu số : |-----|-----|-----|-----|-----|

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

       \(5-3=2\)phần

Giá trị một phần là:

       \(46:2=23\)

Tử số sau khi bớt là:

       \(23.3=69\)

Số cần tìm là:

       \(77-69=8\)

                           Đáp số: 8

Chào Mừng Các Bạn 21/09 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa tử và mẫu của phân số \(\frac{77}{123}\)là :

   \(123-77=46\)

Mẫu sau khi giảm đi là :

   \(46:\left(5-3\right)\cdot5=115\)

Phải bớt cả tử lẫn mẫu số đơn vị để được phân số có giá trị bằng \(\frac{3}{5}\)là :

  \(123-115=8\)

        Đáp số : \(8\)đơn vị

Doraemon Kids Tuấn Bon 27/08/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A=307/324
B=290/307
Giờ bạn lấy 1 trừ đi 2 phân số ấy là ra 2 phân số: 17/324 va 17/327
Vì 17/324>17/327
Nên phân số A>B
k cho mik nha!

lehoanghaanh 09/05/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : B=\(\frac{17\left(17^{17}+1\right)}{17\left(17^{18}+1\right)}=\frac{17^{18}+17}{17^{19}+17}>A=\frac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\)

                         Vậy A<B.^-^

           

Phạm Linh Chi 18/08/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\frac{x-1}{x^2-4x+3}=\frac{x-1}{\left(x-1\right)\left(x-3\right)}=\frac{1}{x-3}\)

ĐK: \(x\ne1;x\ne3\)

Để A có giá trị nguyên thì \(x-3\inƯ\left(1\right)\)

Ta có bảng sau

x-31-1
x42

Vậy \(x\in\left\{2;4\right\}\)

Huy hoàng indonaca 28/07/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{11.3^{22}.3^7-9^{15}}{\left(2.3^{14}\right)^2}\)

\(=\frac{11.3^{29}-3^{30}}{2^2.3^{28}}\)

\(=\frac{3^{29}.\left(11-3\right)}{2^2.3^{28}}\)

\(=\frac{3^{29}.2^3}{2^2.3^{28}}\)

\(=3.2=6\)

Mai Thanh Xuân 30/07/2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

\(27.05+9.38+11.23\)

\(=36.43+11.23\)

\(=47.66\)

Nguyen Trieu Anh Linh 30/07/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

47,66 nha bn kbn nha

hồ quỳnh anh 30/07/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

47,66 nha !

k mik nhé

hồ quỳnh anh 30/07/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

65,45 nha !

k mik nhé

Thu Hương 30/07/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

bằng 65,45 nha em

bùi thị ngọc linh 30/07/2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

KQ là 65.49 

h và kb mình nha

Helen Đoàn 30/07/2017 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là 

10 + 10 = 20

Đáp số 20

AMZ 30/07/2017 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

  10+10=20

        Đáp số:20

Nguyễn Đức Anh 31/07/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

        10+10=20

Nguyễn Thiều Công Thành 23/07/2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{43}{30}=1+\frac{13}{30}=1+\frac{1}{\frac{30}{13}}=1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}\)

vậy x=2;y=3;z=4

Dương Minh Anh 01/05/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

\(x-0,27=\frac{\frac{73}{77}+\frac{73}{165}+\frac{73}{285}}{25.\left(\frac{5}{84}+\frac{3}{180}+\frac{4}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{1}{77}+\frac{1}{165}+\frac{1}{285}\right)}{25.4.\left(\frac{5}{4.84}+\frac{3}{4.180}+\frac{4}{4.285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{5}{336}+\frac{1}{240}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}{100.\left(\frac{2}{105}+\frac{1}{285}\right)}\)

\(x-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}\)

\(x=\frac{73}{100}+\frac{27}{100}\)

\(x=1\)

Vậy x=1

Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Nguyễn Hoàng Phúc 10/05/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n+1}{n-2}\)

\(=\frac{n+3-2}{n-2}\)

\(=\frac{n-2+3}{n-2}\)

\(=\frac{n-2}{n-2}+\frac{3}{n-2}\)

Suy ra n - 2 thuộc ước của 3

Ta có Ư( 3 ) = { -1;-3;1;3 }

Do đó

n - 2 = -1

n      = -1 + 2

n      = 1

n - 2 = -3

n      = -3 + 2

n      = -1

n - 2 = 1

n      = 1 + 2

n      = 3

n - 2 = 3

n      = 3 + 2

n      = 5

Vậy n = 1;-1;3;5

Trịnh Thành Công CTV 10/05/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{n+1}{n-2}=\frac{n-2+3}{n-2}=1+\frac{3}{n-2}\left(n\ne2\right)\)

      Đặt \(A=\frac{n+1}{n-2}\)

                    Để A nguyên thì 3 chia hết cho n-2. Hay \(\left(n-2\right)\inƯ\left(3\right)\)

                          Vậy Ư (3) là:[1,-1,3,-3]

Do đó ta có bảng sau:

         

n-2-3-113
n-1135

          Vậy để A nguyên thì n=-1;1;3;5

TNT học giỏi 29/06/2017 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

bị đên à Songoku Sky Fc11 với sản nặng

Songoku Sky Fc11 29/06/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

tội nghiệp cho TNT học giỏi nó thấy mà nó khóc như mưa

TNT học giỏi 29/06/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

liên minh phân số @@@

MMS_Hồ Khánh Châu 26/06/2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ nhất đóng được: 540 x 1/10 = 54 (cái bàn)

Ngày thứ hai đóng được:

   54 x 3 = 162 (cái bàn)

Ngày thứ ba đóng được:

   540 - (54+162) = 324 (cái bàn)

              Đáp số: 324 cái bàn

Huong Ha Pham 26/06/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn

Do Not Ask Why CTV 26/06/2017 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số cái bàn đóng trong ngày thứ ba là: 

\(1-\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{10}\cdot3\right)=\frac{3}{5}\)

=> Ngày thứ ba xưởng đó đóng được số cái bán là: 

\(540\times\frac{3}{5}=324\)(cái bàn)

Đáp số: 324 cái bàn 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: