Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Liên phân số


đừng có giở trò rảnh rỗi nữa báo cáo bây giờ

Đọc tiếp...

???? 2-2 là vật lý 3

Đọc tiếp...

\(2014:\left(\frac{0,4-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{1\frac{2}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{1\frac{1}{6}+0,875-0,7}{\frac{1}{3}+0,25-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{\frac{2}{5}-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{2}{6}+\frac{2}{8}-\frac{2}{10}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}{2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{2}\right)=2014\)

Đọc tiếp...

68245

+

45679

+

45291

       ?

Đọc tiếp...

Được cập nhật 9 tháng 7 2020 lúc 9:43

30

68245 + 45697 + 45291 = 159215

Đọc tiếp...

159219

easy như 1 trò đùa

Đọc tiếp...

bạn @Hà Lê Vy trình bày đầy đủ các bước ra nhé, chứ mình nghi là bạn dùng máy tính để tính

Đọc tiếp...

Xong rồi bạn ơi ko có người đâu tôi cũng thế đây này chán nhể

Đọc tiếp...

1/3=2/6

vì 1.6=2.3

hoặc

rút gon2/6 ta được 1/3

Đọc tiếp...

\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{2}{6}\) vì ta rút gọn \(\frac{2}{6}\)thì được \(\frac{1}{3}\).

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

ko đc đăng linh tinh

Đọc tiếp...

\(E=\frac{4}{3}.\frac{5}{4}.\frac{6}{5}.....\frac{12}{11}\)

\(\Rightarrow E=\frac{4.5.6...12}{3.4.5....11}\)

\(\Rightarrow E=\frac{12}{3}=4\)

Rất vui vì giúp đc bn !!!

Đọc tiếp...

\(E=\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times...\times\frac{12}{11}\)

    \(=\frac{4\times5\times6\times...\times12}{3\times4\times5\times...\times11}=\frac{12}{3}=4\)

Đọc tiếp...

#)Giải :

\(E=\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times...\times\frac{12}{11}=\frac{4\times5\times6\times...\times12}{3\times4\times5\times...\times11}=\frac{12}{3}=4\)

Đọc tiếp...

a)\(\frac{27}{5}\text{x}\frac{91}{12}\text{x}\frac{125}{9}\text{x}\frac{96}{13}=\frac{27}{9}\text{x}\frac{91}{13}\text{x}\frac{125}{5}\text{x}\frac{96}{12}=3\text{x}7\text{x}25\text{x}8\)

Đến đây tự tính nha !

b)\(\frac{2539}{35}\text{x}\frac{7}{90}+\frac{561}{35}\text{x}\frac{7}{90}=\frac{7}{90}\text{x}\left(\frac{2539}{35}+\frac{561}{35}\right)=\frac{7}{90}\text{x}\frac{3100}{35}=\frac{3100}{90}\text{x}\frac{7}{35}=\frac{310}{9}\text{x}\frac{1}{5}=\frac{62}{9}\)

Đọc tiếp...

1. 27/5 x 91/12 x 125/9 x 96/13

2. 2539/35 x 7/90 + 561/35 x 7/90

3. 31/7 : (2/5 x 31/7)

4. (29 x 15/23 x 36/29) : 5/23

Đọc tiếp...

Đề sai :) Tớ sửa 82 -> 8/2

Đặt \(A=\frac{9}{1}+\frac{8}{2}+\frac{7}{3}+...+\frac{1}{9}\)

\(A=1+\left(1+\frac{8}{2}\right)+...+\left(1+\frac{1}{9}\right)\)

\(A=\frac{10}{10}+\frac{10}{2}+...+\frac{10}{9}\)

\(A=10\left(\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)\)

Thay A vào P, ta có:

\(P=\frac{10\left(\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}}=10\)

Đọc tiếp...

#)Giải :

\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2016}+\frac{2009}{2018}\right)\times0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...

\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).\left(\frac{1}{6}+\frac{2}{6}+\frac{3}{6}\right)\)

=\(\left(\frac{2012}{2015}+\frac{2011}{2016}+\frac{2010}{2017}+\frac{2009}{2018}\right).0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...

#)Giải :

\(\frac{4^2\times4^3}{2^{10}}=\frac{2^4\times2^6}{2^{10}}=\frac{2^{10}}{2^{10}}=1\)

            #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...

\(4^2\times\frac{4^3}{2^{10}}=\frac{4^2\times4^3}{2^{10}}=\frac{4^{2+3}}{2^{2\times5}}=\frac{4^5}{\left(2^2\right)^5}=\frac{4^5}{4^5}=1\)

Bạn có thể làm tắt lại nếu muốn

HK TOT

Đọc tiếp...

\(\frac{4^2.4^3}{2^{10}}\)=\(\frac{\left(2^2\right)^2.\left(2^2\right)^3}{2^{10}}\)

                 =\(\frac{2^4.2^6}{2^{10}}\)

                  =\(\frac{2^{10}}{2^{10}}\)=1

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

4. Phải k "Đúng" cho ' Nguyễn Minh Đức 2292k7 '

Các bạn vi phạm 4 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

4. Phải k "Đúng" cho ' Nguyễn Minh Đức 2292k7 '

Các bạn vi phạm 4 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

4. Phải k "Đúng" cho ' Nguyễn Minh Đức 2292k7 '

Các bạn vi phạm 4 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

Đặt \(A=\frac{4}{3\times5}+\frac{4}{5\times7}+\frac{4}{7\times9}+...+\frac{4}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}A=\frac{2}{3\times5}+\frac{2}{5\times7}+\frac{2}{7\times9}+...+\frac{2}{99\times101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{101}\)

\(\Leftrightarrow\frac{A}{2}=\frac{98}{303}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{98}{303}\times2\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{196}{303}\)

Đọc tiếp...

cho tao chết đi nhá

Đọc tiếp...

được lắm thằng cu ! tốt cho mày đúng rồi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: