Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Mạnh Trung 07/08/2016 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Ta có: 1/1x2 + 1/2x3 + 1/3x4 +...+ 1/X x (X + 1) = 499/500

=> 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 +...+ 1/X - 1/(X + 1) = 499/500

=> 1 - 1/(X + 1) = 499/500

=>      1/(X + 1) = 1 - 499/500

=>      1/(X + 1) = 1/500

=>          X + 1 = 500

=>          X       = 500 - 1

=>          X       = 499 

Đáp số: X = 499

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 03/11/2017 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.
Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ .

;)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 03/11/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Là sự kiện diễn ra trong quá khứ,cô giáo mình nói thay đổi 1 chi tiết nhỏ là làm cho lịch sử thay đổi hoàn toàn.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hoàng Yến 03/11/2017 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ,

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 30/03/2016 lúc 06:15
Báo cáo sai phạm

a/2 >hoặc = a/5 ( xảy ra giấu bằng với a=0)

b/3> hoặc = b/5 ( xảy randaaus bằng với a=0

Do đó : a/2 +b/3 = a/5 + b/5 chỉ trong trường hợp a=b=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28/10/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: a + b/2 + 3 = a + b/5 = a/5 + b/5

Như vậy, a/2 + b/3 = a/5 + b/5

Với a/2 + b/3 = a/5 + b/5 thì a,b chỉ là 0

Mặt khác: a,b khác 0

Thì a/2 + b/3 > a/5 + b/5 ( ko thõa mãn )

Vậy a,b = 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 28/10/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

very easy

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 25/10/2017 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{6:\frac{3}{5}-1\frac{1}{6}.\frac{6}{7}}{4\frac{1}{5}.\frac{10}{11}+5\frac{2}{11}}=\frac{10-\frac{7}{6}.\frac{6}{7}}{\frac{21}{5}.\frac{10}{11}+\frac{57}{11}}=\frac{10-1}{\frac{42}{11}+\frac{57}{11}}=\frac{9}{9}=1\)

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu CTV 01/10/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 5 = 7 (phần)

Tử số là :

175 : 7 x 2 = 50

Mẫu số là :

175 - 50 = 125

Vậy phân số đó là \(\frac{50}{125}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Cao Minh Thiên 24/09/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm
Lê Nguyễn Bảo Minh 24/09/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm
Nguyen Tran Tuan Hung 26/09/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

57/95=3/5

3/5=63/105

105-63=42 vay phan so bang 57/95 mau hon tu 42 don vi la 63/105

Đọc tiếp...
Kaito Kid 26/09/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Ta có 57/95 = 3/5

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 3 = 2 (phần)

Tử số của phân số đó là :

    42 : 2 x 3 = 63

Mẫu số của phân số đó là :

    63 + 42 = 105

      Đáp số : 63/105

Đọc tiếp...
OoO_TNT_OoO 26/09/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{57}{95}=\frac{3}{5}\)

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số của phân số đó là:

42:2x3=63

Mẫu số của phân số đó là:

63+42=105

Vậy phân số đó là:\(\frac{63}{105}\)

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 21/09/2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

NƯỚC VIỆT NAM 

Hiệu giữa mẫu và tử là:

        \(123-77=46\)

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số   : |-----|-----|-----|

Mẫu số : |-----|-----|-----|-----|-----|

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

       \(5-3=2\)phần

Giá trị một phần là:

       \(46:2=23\)

Tử số sau khi bớt là:

       \(23.3=69\)

Số cần tìm là:

       \(77-69=8\)

                           Đáp số: 8

Đọc tiếp...
Chào Mừng Các Bạn 21/09/2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa tử và mẫu của phân số \(\frac{77}{123}\)là :

   \(123-77=46\)

Mẫu sau khi giảm đi là :

   \(46:\left(5-3\right)\cdot5=115\)

Phải bớt cả tử lẫn mẫu số đơn vị để được phân số có giá trị bằng \(\frac{3}{5}\)là :

  \(123-115=8\)

        Đáp số : \(8\)đơn vị

Đọc tiếp...
Doraemon Kids Tuấn Bon 27/08/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A=307/324
B=290/307
Giờ bạn lấy 1 trừ đi 2 phân số ấy là ra 2 phân số: 17/324 va 17/327
Vì 17/324>17/327
Nên phân số A>B
k cho mik nha!

Đọc tiếp...
lehoanghaanh 09/05/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : B=\(\frac{17\left(17^{17}+1\right)}{17\left(17^{18}+1\right)}=\frac{17^{18}+17}{17^{19}+17}>A=\frac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\)

                         Vậy A<B.^-^

           

Đọc tiếp...
Phạm Linh Chi 18/08/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\frac{x-1}{x^2-4x+3}=\frac{x-1}{\left(x-1\right)\left(x-3\right)}=\frac{1}{x-3}\)

ĐK: \(x\ne1;x\ne3\)

Để A có giá trị nguyên thì \(x-3\inƯ\left(1\right)\)

Ta có bảng sau

x-31-1
x42

Vậy \(x\in\left\{2;4\right\}\)

Đọc tiếp...
Huy hoàng indonaca 28/07/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{11.3^{22}.3^7-9^{15}}{\left(2.3^{14}\right)^2}\)

\(=\frac{11.3^{29}-3^{30}}{2^2.3^{28}}\)

\(=\frac{3^{29}.\left(11-3\right)}{2^2.3^{28}}\)

\(=\frac{3^{29}.2^3}{2^2.3^{28}}\)

\(=3.2=6\)

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 30/07/2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

\(27.05+9.38+11.23\)

\(=36.43+11.23\)

\(=47.66\)

Đọc tiếp...
Nguyen Trieu Anh Linh 30/07/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

47,66 nha bn kbn nha

Đọc tiếp...
hồ quỳnh anh 30/07/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

47,66 nha !

k mik nhé

Đọc tiếp...
hồ quỳnh anh 30/07/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

65,45 nha !

k mik nhé

Đọc tiếp...
Thu Hương 30/07/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

bằng 65,45 nha em

Đọc tiếp...
bùi thị ngọc linh 30/07/2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

KQ là 65.49 

h và kb mình nha

Đọc tiếp...
Helen Đoàn 30/07/2017 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là 

10 + 10 = 20

Đáp số 20

Đọc tiếp...
AMZ 30/07/2017 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

  10+10=20

        Đáp số:20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 31/07/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

        10+10=20

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: