Giúp tôi giải toán


tôi học giỏi toán 06/06/2015 lúc 11:21

Ta có: x2>=0 (với mọi x)

=>x2+1>=1(với mọi x)

\(=>\frac{2010x+2680}{x^2+1}\le2010x+2680\)(với mọi x)

hay A <=2010x+2680

Do đó: GTNN của A là 2010x+2680 khi:

x2=0=02

=> x=0

Vậy GTNN của A là 2010x+2680 khi x=0

mk k chắc nữa

 

 

tran gia nhat tien 06/06/2015 lúc 18:50

=\(\frac{-335^2-335+335x^2+2010x+3015}{x^2+1}=-335+\frac{335.\left(x+3\right)^2}{x^2+1}>hoặc=-335\)5

vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng -335 khi x = -3
 

nguyenbathanh 16/01/2017 lúc 21:28

1111212

Nguyễn Hải Long 05/01/2016 lúc 23:29

Áp dụng BĐT sau:1/a+1/b>=4/(a+b)   =>   P>=4/(a+b)

Mà a+b<=2V2 => 4/(a+b)>=4/2V2=V2

Vậy P >=V2.Dấu = khi va chi khi a=b=V2

Nguyễn Hải Long 05/01/2016 lúc 23:30

CÁCH CỦA TUI ĐƠN GIẢN NHẤT!

lê công tài 03/04/2015 lúc 12:13

theo bất đẳng thức : AM-GM. ta có: a+b>= 2căn(ab)​.suy ra.(ab)<=(a+b)2/4.( lưu ý(a+b)bình phương chia 4 nha em.).vây ab=2. theo biểu thức.P=1/a+1/b theo BĐT:AM-GM thì:P>=(1/căn(ab)):dấ = xảy ra thì P đạt GTNN:  P=1/căn2. em nhớ diển đạt = bằng biểu thức toan học nha.

Mr Lazy 26/06/2015 lúc 16:56

\(xy+yz+zx\le x^2+y^2+z^2\le3\)

\(\frac{1}{1+xy}+\frac{1}{1+yz}+\frac{1}{1+zx}\ge\frac{9}{3+xy+yz+zx}\ge\frac{9}{3+3}=\frac{3}{2}\)

Min P = 3/2 khi x=y=z=1

Hồ Thu Giang CTV 20/10/2016 lúc 22:21

\(A=x^2+10y^2+2x-6xy-10y+25\)

=> \(A=x^2+2x\left(1-3y\right)+\left(1-3y\right)^2-\left(1-3y\right)^2-10y+25\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-1+6y-9y^2-10y+25\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-9y^2-4y+24\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-\left(3y\right)^2-2.3y.\frac{2}{3}-\left(\frac{2}{3}\right)^2+\frac{220}{9}\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2+\frac{220}{9}\)

Có \(\left(x+1-3y\right)^2\ge0\)với mọi x, y

\(\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2\ge0\)với mọi y

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2+\frac{220}{9}\ge\frac{220}{9}\)với mọi x, y

Dấu "=" xảy ra <=> \(\left(x+1-3y\right)^2=0\)<=> \(x+1-3y=0\)

và \(\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2=0\)=> \(3y+\frac{2}{3}=0\)

=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{-5}{3}\\y=\frac{-2}{9}\end{cases}}\)

Nam Lợn 22/10/2016 lúc 21:45

A= (x2+9y2+1+2x-6xy-6y) +(y2-4y+4)+20

 A=(x-y+1)2+(y-2)2+20

Đừng hỏi tên tớ vì tớ cũng quên rồi 20/10/2016 lúc 22:31

Bài giải trên nhầm một chỗ

Xét biểu thức sau a - b với b >= 2. Như vậy ta có a - b <= a - 2

Vì vậy nên suy luận có \(\left(x+1-3y\right)^2\ge0\)

                              và \(\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2\ge0\)

sau đó suy ra \(A\ge\frac{220}{9}\)

LÀ SAI

Bạn xem lại bài của mình xem nhé

Luong Ngoc Quynh Nhu 11/06/2015 lúc 13:01

a)/x+3/2/lớn hơn hoặc = 0 suy ra giá trị nhỏ nhất của /x+3/2/ là = 0

khi đó /x+3/2/=0 suy ra x+3/2=0 suy ra x=-3/2

vậy A có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi x=-3/2

b)B có /x-1/2/lớn hơn hoặc =0 suy ra B lớn hơn hoặc =3/4

vậy giá trị nhỏ nhất của B là =3/4

khi đó ;/x-1/2/=0 suy ra x-1/2=0 suy ra x=1/2

vậy B có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi x=1/2

chỗ nào bn ko hiểu cứ hỏi mình nha

Hồ Thị Hải Yến 10/07/2015 lúc 14:13

a)Đặt  \(A=2x^2-6x=2\left(x^2-3x\right)=2\left(x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}\right)\)

\(=2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{2}\ge-\frac{9}{2}\) (vì   \(\left(x-\frac{3}{2}\right)^2\ge0\)  với mọi x)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

Vậy Min A= \(-\frac{9}{2}\) tại x= \(\frac{3}{2}\)

b) Đặt  \(B=x^2+y^2-x+6y+10=\left(x^2-2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)+\left(y^2+2.3y+9\right)+\frac{3}{4}\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+3\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\)( vì \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\ge0;\left(y+3\right)^2\ge0\) với mọi x, y)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2};y=-3\)

Vậy Min B= \(\frac{3}{4}\) tại x= \(\frac{1}{2}\); y= -3.

 

Phạm Thị Hường 06/11/2014 lúc 17:19

\(3x-2x^2+1=\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}x-2x^2-\frac{9}{8}+\frac{17}{8}=\left(-2x^2+\frac{3}{2}x\right)+\left(\frac{3}{2}x-\frac{9}{8}\right)+\frac{17}{8}\)

                             \(=-2\left(x-\frac{3}{4}\right)+\frac{3}{2}\left(x-\frac{3}{4}\right)+\frac{17}{8}\)

                             \(=\left(x-\frac{3}{4}\right)\left(-2x+\frac{3}{2}\right)+\frac{17}{8}=\left(x-\frac{3}{4}\right).\left(-2\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)+\frac{17}{8}\)

                            \(=-2.\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{17}{8}\)

             Do \(\left(x-\frac{3}{4}\right)^2>=0và-2<0\Rightarrow-2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2\le0\Rightarrow-2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{17}{8}\le\frac{17}{8}\)

         Dấu "=" xảy ra khi \(x-\frac{3}{4}=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức đã cho là 17/8 tại x=3/4

(bài này mình chỉ tìm được giá trị nhỏ nhất thôi mong các bạn ủng hộ)

  •  
Đỗ Ngọc Hải 27/08/2016 lúc 21:02

Gợi ý làm phần a) , phần còn lại tương tự nha
\(A=\frac{x^2-2x-2}{x^2+x+1}\)
\(\Leftrightarrow A\left(x^2+x+1\right)=x^2-2x-2\)
\(\Leftrightarrow Ax^2+Ax+A-x^2+2x+2=0\)
\(\Leftrightarrow x^2\left(A-1\right)+x\left(A+2\right)+A+2=0\)
Xét \(\Delta=\left(A+2\right)^2-4\left(A-1\right)\left(A+2\right)=A^2+4A+4-4\left(A^2+A-2\right)=-3A^2+12\ge0\)
\(\Leftrightarrow-2\le A\le2\)
Vậy MinA=-2 tại x=0, MaxA=2 tại x=-2
Chúc bạn học tốt

thang Tran 13/07/2015 lúc 21:05

A, l x - 2015 l + l x - 2016l = l x - 2015 l + l 2016 - xl lớn hơn hoặc bằng l x - 2015 + 2016 - xl = 1 

Vậy GTNN của A = 1 khi 2015 nhỏ hơn = x nhở hơn bằng 2016

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: