Giúp tôi giải toán và làm văn


kudo shinichi CTV 12/12/2018 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT bunhiacopxki ta có:

\(4=2x+3y\le\left(2^2+3^2\right)\left(x^2+y^2\right)=\left(4+9\right)\left(x^2+y^2\right)=13.\left(x^2+y^2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2\ge\frac{4}{13}\)

\(\Leftrightarrow A\ge\frac{4}{13}\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{2x+3y}{4+9}=\frac{4}{13}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{4}{13}\Leftrightarrow x=\frac{8}{13}\)

\(\frac{y}{3}=\frac{4}{13}\Leftrightarrow y=\frac{12}{13}\)

Vậy \(A_{min}=\frac{4}{13}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{8}{13}\\y=\frac{12}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 10/12/2018 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

Làm lại!

\(A\le\frac{x}{2\sqrt{x^4y^2}}+\frac{y}{2\sqrt{x^2y^4}}=\frac{x}{2x^2y}+\frac{y}{2xy^2}=\frac{1}{2xy}+\frac{1}{2xy}=\frac{2}{2xy}=\frac{1}{xy}=1\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 10/12/2018 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

Nhầm r,đề bảo tìm gtln mình lại đi tìm gtnn :v

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 10/12/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Không biết bài này cô si ngược được không?

Dự đoán xảy ra cực trị tại x = y = 1

Cho x = 1 hoặc y = 1

Khi đó: \(A=\frac{1}{1+y^2}+\frac{1}{1+x^2}\)

Mà \(\frac{1}{1+y^2}=1-\frac{y^2}{1+y^2}\ge1-\frac{y^2}{2y}=1-\frac{y}{2}\)

Tương tự: \(\frac{1}{1+x^2}\ge1-\frac{x}{2}\)

Cộng theo vế hai BĐT: \(A\ge\left(1+1\right)-\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{2}\right)\)\(\ge2-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=1\)

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22/08/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8
B = (-x^2 - y^2 - 1 + 2xy + 2x - 2y) + (-3y^2 + 12y - 12) + 5
B = -(x^2+y^2+1 - 2xy - 2x + 2y) - 3(y^2 - 4y + 4) + 5
B = - (x - y - 1)^2 - 3(y - 2)^2 +5  5
 Max B = 5 khi x = 3, y = 2

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 60 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
phạm anh dũng 14/01/2016 lúc 05:11
Báo cáo sai phạm

B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8
B = (-x^2 - y^2 - 1 + 2xy + 2x - 2y) + (-3y^2 + 12y - 12) + 5
B = -(x^2+y^2+1 - 2xy - 2x + 2y) - 3(y^2 - 4y + 4) + 5
B = - (x - y - 1)^2 - 3(y - 2)^2 +5  5
 Max B = 5 khi x = 3, y = 2

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25/06/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

B=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8 
B= x^2-2xy+4y^2-2x-10y+8 
B= ( x^2+y^2+1-2xy-2x+2y) +(3y^2-12y+7) 
B=(x-y-1)^2+ 3(y^2-4y+7/4)=(x-y-1)^2+3(y-2)^2-27/4>=-... nen A<= 27/4 
ban tu tim dau = nhe 
 

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 27/08/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Để A = / x - 2001 / + / x -1 / có giá trị nhỏ nhất thì / x -2001 / phải có giá trị nhỏ nhất 

Suy ra : x = 2001 

Thử lại :A =  / x - 2001 / + / x - 1 / = / 2001 -2001 / + / 2001 - 1 / = / 0 / + /2000/ = 2000 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 22/12/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Ta có : / 2001 - x / + / x  - 1 / \(\ge\)/ 2001 - x + x - 1 /

/ 2001 - x / + / x - 1 / > / 2000 /

/ 2001 - x / + / x - 1 / >  2000 

 Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2000 khi x = 1

Chúc bạn học tốt!!!!!

Đọc tiếp...
Duong Thi Thuy Ngan 13/12/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

neu A=0 thi xao ha bn Tin

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 21/07/2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=\frac{\left(x^2+4x+4\right)-\left(x^2+1\right)}{x^2+1}=\frac{\left(x+2\right)^2}{x^2+1}-1\ge-1\) có GTNN là - 1 tại x = - 2

\(A=\frac{4x^2+4-4x^2+4x-1}{x^2+1}=4-\frac{\left(2x-1\right)^2}{x^2+1}\le4\) có GNLN là 4 tại x = 1/2

Đọc tiếp...
lê văn tuấn 16/12 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

GTNN Ta có A= (4x+3)/(x^2+1)=( x^2+4x+4-x^2-1)/(x^2+1)= [(x^2+4x+4)-(x^2+1)] /(x^2+1)] = [(x+2)^2-(x^2+1)]/(x^2+1) =[(x+2)^2]/(x^2+1)-1 > -1 do  (x+2)^2/(x^2+1) > 0

hay A > -1

Để A có gtnn =1 thì (x+2)^2 / (x^2 +1) =0 => (x+2)^2 =0 => x=-2

Vậy Amin= -1 khi x=-2

Đọc tiếp...
Nhân Nghĩa 01/05/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

123456789

Đọc tiếp...
s2 Lắc Lư s2 16/07/2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

\(Q=\frac{\left(x+1\right)^2+16}{2\left(x+1\right)}=\frac{x+1}{2}+\frac{8}{x+1}\ge4\)

áp dụng cô si nha bạn,,, dẫu = bạn tự nhá,,, tui lười quá man à 

Đọc tiếp...
GV(tth) CTV 31/10/2018 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

\(Q=\frac{x^2+2x+17}{2\left(x+1\right)}=\frac{x^2+2x+1+16}{2\left(x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2+16}{2\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)^2}{2\left(x+1\right)}+\frac{16}{2\left(x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)}{2}+\frac{16}{2\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{2}+\frac{8}{\left(x+1\right)}\). Áp dụng BĐT AM-GM,ta có: \(\frac{x+1}{2}+\frac{8}{x+1}\ge2\sqrt{\frac{8\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)}}=2.2=4\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x+1=4\Leftrightarrow x=3\)

Vậy \(Q_{min}=4\Leftrightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27/07/2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

4.P = 4x2 + 4xy + 4y2 - 12x - 12y + 8060

= [(4x2 + 4xy + y2) - 6.(2x + y) + 9 ]+  3y2 - 6y + 8051

= (2x + y - 3)2 + 3. (y - 1)2 + 8048  \(\ge\) 0 + 3.0 + 8048

 = 8048

=> P \(\ge\) 8048 : 4 = 2012

=> P nhỏ nhất = 2012 khi 2x + y - 3 = 0 và y - 1 = 0 

=> y = 1 và x = 1

Đọc tiếp...
trần thị phương anh 21/07/2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

|X|>=0 (với mọi x)

mà 6>0 nên để 6/|x| xác đinh

thì |x|>=1

=> 6/|x|>=1 (với mọi x)

=> 6/|x| -3 >= (-2) (với mọi x)

dấu ''='' xảy ra <=>|x|=1 =>x=1 hoặc x=-1

Đọc tiếp...
thái ngọc quý 27/09/2017 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

A= (x2 + 9y2 +4 - 6xy - 12y +4x ) + (x2 -10x + 25 )+ 1985                                                                                                                                             = (3y - 2 - x)2 + (x - 5)2 + 1985 >= 1985                                                                                                                                       Dấu bằng xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}x-5=0\\3y-2-x=0\end{cases}}\)                                                                                                                                                                      Giải hệ phương trình ta được \(\hept{\begin{cases}x=5\\y=\frac{7}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
nguyentuantai 16/07/2015 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Nam Cao nói thế là ko được

Đọc tiếp...
Phạm Thị Bắc 17/10/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

ta có : |x+3|+|x-7|=|x+3|+|7-x|>=|x+3+7-x|=10

dấu "=" xảy ra khi (x+3)(7-x)>=0

giải ra ta đc:  -3<=x<=7,

lại có |2x-5|>=0 dấu "=" xảy ra khi 2x-5=0=> x=2,5 (t/m)

=> A>=10+0+8=18 khi x=2,5

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25/07/2015 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

A(x) = -3. (x2 - \(\frac{5}{3}\)x - \(\frac{1}{3}\)) = - 3. [(x- 2.x. \(\frac{5}{6}\) + \(\frac{25}{36}\)) - \(\frac{37}{36}\)]= -3. (x - \(\frac{5}{6}\))2 + \(\frac{37}{12}\) \(\le\) (-3).0 + \(\frac{37}{12}\) = \(\frac{37}{12}\) với mọi x

=> A lớn nhất = \(\frac{37}{12}\) khi x - \(\frac{5}{6}\) = 0 <=> x = \(\frac{5}{6}\)

+) Khi lấy x rất lớn thì x 2 rất lớn => -3x2 rất nhỏ và 3x2 lớn hơn 5x => -3x2 rất nhỏ và nhỏ hơn 5x 

=> A càng nhỏ khi x lấy giá trị càng lớn

=> A không tồn tại giá trị nhỏ nhất

 

 

Đọc tiếp...
Huỳnh phương Khuê 26/02/2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

ta có (x-1)2 >= 0

   \(\Rightarrow\) (x-1)2 +2008 >= 2008

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì (x-1)2  +2008=2008

                                  hay  (x-1)2          = 2008-2008=0

                                          x-1             = 0

                                          x                 = 0+1

                                          x                 = 1

lúc đó A= (1-1)2 +2008= 02 +2008= 2008

             vậy x = 1 thì A có giá trị nhỏ nhất là 2008

       

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 27/06/2015 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

1)

+)   |3,7 +2,5| lớn hơn hoặc  bằng 0 ==> \(A\ge2,5\)

Vậy A nhỏ nhất là bằng 2 khi 3,7 - x = 0 <=> x = 3,7

+) \(B\ge-4,5\)

Vậy B nhỏ nhất là bằng - 4,5 khi x+ 1,5 = 0  <=> x = - 1,5

2) 

+) \(C\le1,5\)

C lớn nhất là bằng 1,5 khi 1,1+x = 0 <=> x = - 1,1

+) \(D\le-3,7\)

D lớn nhất = -3,7 khi 1,7 - x = 0 <=> x = 1,7

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 15/06/2015 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(x^2-2x+1\right)+\left(y^2-2y+1\right)+xy-x-y+1+2012=\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2-\left(x-1\right)\left(y-1\right)+2012\)

\(P=\left(\left(x-1\right)^2-\left(x-1\right)\left(y-1\right)+\frac{\left(y-1\right)^2}{4}\right)+\frac{3\left(y-1\right)^2}{4}+2012=\left(x-1-\frac{y-1}{2}\right)^2+\frac{3\left(y-1\right)^2}{4}+2012\ge2012\)

=> Min P=2012 <=> \(\frac{2x-2-y+1}{2}=0\Leftrightarrow2x-y-1=0\) và \(\frac{3\left(y-1\right)^2}{4}=0\Leftrightarrow y=1\)=> \(2x-1-1=0\Leftrightarrow x=1\)

 

Đọc tiếp...
nguyễn thị huyền anh 06/07/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(x^2-6xy+9y^2\right)+4\left(x-3y\right)+4+\left(x^2-10x+25\right)+1975\)

\(A=\left(x-3y\right)^2+4\left(x-3y\right)+4+\left(x-5\right)^2+1975\)

\(A=\left(x-3y+2\right)^2+\left(x-5\right)^2+1975\ge1975\)

GTNN LÀ 1975 tại x=5    và y=7/3

Đọc tiếp...
Thiên Đạo Pain 06/07/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

xin bài này , 10 phút sau làm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: