Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Ngọc Hà Thi 21/08/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

gọi số xe 12 chỗ là a và số xe 7 chỗ là b ( a, b thuộc N*)
Ta có số người đi xe 12 chỗ là 12a và số người đi xe 7 chỗ là 7b.
Từ để bài ta thấy:
7b+12a=64 (1)
Mà 12a, 64 chia hết cho 4 7b chia hết cho 4
ƯC(7,4)=1 (2)
b chia hết cho 4 (3)
Từ (1) b thuộc 4,8 vì 12a+7b=64 nên  7b<64 và b>10
ta thay b=4 vào (1)
b=4, a=3
thay b bằng 8 vào (1)
 b=8 và a ko thuộc N
và a bằng 3 xe 12 chỗ 
b bằng 4 xe 7 chỗ 

Đọc tiếp...
edogawaconan 17/11/2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

theo bai ra ta co 12x+7y=64

ta thay 64 va 12y deu chia het cho 4 nen 7y se chia het cho 4

vi 7y chia het cho4 nhung 7 ko chia het cho4 nen y phai chia het cho4

tu do suy ra 7y<64 va y phai nho hon 10

tu do suy ra y thuoc 4 hoac 8

neu y=4 thi x=3 (chon)

neu y=8 thi ko co gia tri x

vay co 3 xe 12 cho ngoi 

4 xe 7 cho ngoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Hưng 05/11/2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Có thế cũng hỏi ng v

Đọc tiếp...
Barack Obama 04/02/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số tờ 5000 và b số tờ 2000

b = a + 3

5000a + 2000b = 97000

5000a + 2000 x (a + 3) = 97000

5000a + 2000 + 6000 = 97000

7000a = 97000 - 6000

a = 91000 : 7000 = 13

Vậy số tờ 5000 là 13 tờ

Và số tờ 2000 là :

13 + 3 = 16 tờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 11/11/2017 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hào 04/02/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm
Co16tơ2000đông Va 13 to 5000đông
Đọc tiếp...
em học dốt 05/11/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

chú ý nhấn mạnh occasion special hộ , nhấn mạnh cái đó nhiều vô r ms đưa ra lợi ích đó  , help me fast

Đọc tiếp...
em học dốt 05/11/2018 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

hihi hình như b sai sai ý thì phải

occasion special mà , khi viết mở bài phải có , tb có , kết bài cũng khẳng định lại luận đề  1 lần nữa mà , với ít ý quá ,v iết ra giấy s dk 1 mặt đây huhu , cô mk 1 mặt trở lên cơ 

Đọc tiếp...
Tran phuc anh 05/11/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

tớ k chắc đúng hay k

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 04/11/2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

gọi số có 3 chữ số cần tìm là abc(a;b;c\(\in\)N ; 0<a < =9;0< = b ; c< = 9)

Ta có:\(k=\frac{\overline{abc}}{a+b+c}=\frac{100a+10b+c}{a+b+c}=1+\frac{99a+99b}{a+b+c}\)

với a,b xác định thì k bé nhất khi c lớn nhất => c=9

\(k=1+\frac{99a+9b}{a+b+9}=1+\frac{9\left(a+b+9\right)+90a-81}{a+b+9}\)

   \(=1+9+\frac{90a-81}{a+18}=10+\frac{90a-81}{a+b+9}\)

với a xác định thì k bé nhất khi b lớn nhất => c=9

\(k=10+\frac{90a-81}{a+18}=10+9.\frac{10a-9}{a+18}=10+9.\frac{10\left(a+18\right)-189}{a+18}\)

     \(=10+90-\frac{9.189}{a+18}=100-\frac{9.189}{a+18}\) bé nhất khi a bé nhất => a=1

                    Vậy số phải tìm là 199 và \(k=\frac{199}{19}\)

Đọc tiếp...
gv 03/10/2014 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

Tổng 1 + 2 + .. + 9 = 9.(9 + 1)/2 = 45

Khi xóa hai chữ số bất kỳ (a, b) bằng hiệu của chúng (a - b hoặc b - a tùy theo a lớn hơn hay nhỏ b ) thì tổng trên sẽ giảm đi a + b và tăng thêm a -b (hoặc b - a). 

=> Tổng trên sẽ giảm đi a + b - (a - b) = 2.b hoặc a + b - (b - a) = 2.a. Mà 2.a và 2.b luôn là số chẵn => Mỗi lần xóa 2 số bất kỳ và thay bằng hiệu thì Tổng ban đầu sẽ luôn giảm đi một số chẵn, mà tổng ban đầu là số lẻ (45) nên không thể trừ số 45 cho các số chẵn để được 0 được (vì 0 là số chẵn).

Vậy không có cách nào để có kết quả tổng = 0 được.

Đọc tiếp...
Thieu Hoa Th Thieu Do 05/10/2014 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

Tổng 1 + 2 + .. + 9 = 9.(9 + 1)/2 = 45

Khi xóa hai chữ số bất kỳ (a, b) bằng hiệu của chúng (a - b hoặc b - a tùy theo a lớn hơn hay nhỏ b ) thì tổng trên sẽ giảm đi a + b và tăng thêm a -b (hoặc b - a). 

=> Tổng trên sẽ giảm đi a + b - (a - b) = 2.b hoặc a + b - (b - a) = 2.a. Mà 2.a và 2.b luôn là số chẵn => Mỗi lần xóa 2 số bất kỳ và thay bằng hiệu thì Tổng ban đầu sẽ luôn giảm đi một số chẵn, mà tổng ban đầu là số lẻ (45) nên không thể trừ số 45 cho các số chẵn để được 0 được (vì 0 là số chẵn).

Vậy không có cách nào để có kết quả tổng = 0 được.

Đọc tiếp...
ruby hung 10/11 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

sai hết

Đọc tiếp...
Tsukinousagi 04/11/2018 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Bn tôi thật là vô sự

Sắp bị xe cán nhưng may thoát đc

Đọc tiếp...
NGUYỄN HOÀNG LONG 11/07/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

VÔ DUYÊN,VÔ SỰ,VÔ CỚ,LÀ VÔ KỈ LUẬT

Đọc tiếp...
cool queen 01/10/2018 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

\(2^a+124=5^b\)

\(=>5^b-2^a=124\)

MÀ \(5^b\)là số lẻ và \(124\)là số chẵn \(=>2^a\) là số lẻ

\(để\) \(2^a\)là số lẻ => \(2^a=1\)

\(=>a-0=>5^b=1+124=125=5^3=>b=3\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 01/10/2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

a, Với \(a\ge1\Rightarrow2^a⋮2\Rightarrow2^a+124⋮2\)

Mà \(5^b⋮2̸\)

\(\Rightarrow a\ge1\left(loại\right)\)

\(\Rightarrow a=0\Rightarrow2^a=1\Rightarrow5^b=125\Rightarrow b=3\)

\(\Rightarrow\left(a;b\right)=\left(0;3\right)\)

b, \(3^a+9^b=183\)

\(\Rightarrow3^a+3^{2b}=183⋮3\)

\(\Rightarrow3^{2b}\le183\)

\(\Rightarrow2b\le4\Rightarrow b\le2\)

\(\Rightarrow b\in\left\{0;1;2\right\}\)

\(b=1\Rightarrow9^b=9\Rightarrow3^b=174\left(loại\right)\)

\(b=0\Rightarrow9^b⋮3\Rightarrow3^a+9^b⋮̸3̸\)

Mà \(183⋮3\)\(\Rightarrow a=0\left(loại\right)\)

\(\Rightarrow a=2\Rightarrow3^a=9\Rightarrow3^a+9^b⋮9\)

Mà \(183⋮9\Rightarrow\left(loại\right)̸\)

\(\Rightarrow a,b\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
Vĩnh Gia Sư online 01/10/2018 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

câu 2: 

ta thấy 3a là một số lẻ dù giá trị của a là bao nhiêu

và 9b cũng là số lẻ.

suy ra 3a + 9b = số chẵn

vậy không có giá trị a, b nào thỏa mãn đề bài.

Đọc tiếp...
Thảo Nguyên Trần 22/08/2018 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Khi đặt như vậy tức là bạn học sinh đó đã tăng số trừ lên 10 lần. Do vậy hiệu đã đi 9 lần số trừ

                                   Số trừ là:

                    (783 - 486) : 9 = 33

                                  Số bị trừ là:

                     783 + 33 = 816

                         Đ/s:Số trừ:33

                               Số bị trừ:816

Đọc tiếp...
rias gremory 22/08/2018 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

Khi ta làm như thế số trừ tăng lên gấp 10 lần.

Số trừ là :

(783 - 486) / 9 = 33

Số bị trừ :

783 + 33 = 816

Đ/s : Số trừ : 33

      Số bị trừ : 816.

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 30/06/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

B C A D I

\(BC=\frac{1}{3}AD\)

\(S_{ABC}=S_{BCD}\)

- Hai tam giác có chung đáy

- Có chiều cao bằng chiều cao hình thang

+ Mặt khác :Hai tam giác có chung diện tích ICB nên từ đó suy ra :

Cặp tam giác bằng nhau tạo thành trong hình thang là :

\(S_{ABI}=S_{ICD}\)

b) \(S_{ABC}=\frac{1}{3}S_{ACD}\)

- Đáy BC = 1/3  đáy CD

- Có chiều cao bằng chiều cao hình thang

+ Vì hai tam giác có chung đáy AC nên chiều cao hạ từ B xuống I = 1/3 chiều cao hạ từ D xuống I

\(BI=\frac{1}{3}ID\)

Đọc tiếp...
hà lê anh tuấn 03/08/2018 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm
Dũng Lê Trí 03/08/2018 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

\(BI=\frac{1}{3}ID\Rightarrow S_{BIC}=\frac{1}{3}S_{CID}\) do hai tam giác có chung cao hạ từ C xuống BD và đáy BI = 1/3 ID

Tương tự chứng minh với hai tam giác BIC với AIB thôi 

C/M ngược : SBCD =1/3 SABD  vì hai tam giác có chung chiều cao là chiều cao của hình thang

Và đáy BC = 1/3 AD

Mặt khác hai tam giác có chung đáy BD nên cao IC = 1/3 cao AI

Từ đó ta có : \(S_{AIB}=3S_{BIC}\)

Vì hai tam giác có chung cao hạ từ B xuống AC

- Cao IC = 1/3 cao AI

\(\Rightarrow S_{AIB}=\frac{2}{3}S_{ABC}=\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}\left(S_{ABCD}\right)=\frac{2}{12}S_{ABCD}\)

\(\frac{2}{12}S_{ABCD}=48\cdot\frac{2}{12}=8\left(cm^2\right)\)

Dễ mà :V

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen phuc thanh 08/10/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

0rc là gì vậy ae

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 02/04/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 13/07/2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(a^3+3a^2+5=5^b\)

\(\Leftrightarrow a^2\left(a+3\right)+5=5^b\)

\(\Leftrightarrow a^2.5^c+5=5b\)

\(\Leftrightarrow a^2.5^{c-1}+1=5^{b-1}\)

b-1=0 hoặc c-1=0
nếu b-1=0 thì thay vào không thỏa mãn
Nếu c-1=0 thì c=1 a=2 và b=2

Đọc tiếp...
Lê Yến Linh 13/11/2017 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Bạn làm sai rồi Đặng Phương Thảo ơi 

Đọc tiếp...
Mori Ran 14/07/2018 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

1. Ghi lại những từ mà bạn thích.

2. Chơi trò chơi vui để dễ nhớ hơn. VD: xếp hình; đố ba mẹ;...

3. Đọc nhiều truyện tiếng anh.

Hok tốt nhé!    (^O^)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 14/07/2018 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Bạn vào trang này nha:Làm thế nào để học giỏi tiếng Anh - Blog - WSE

              Muốn học giỏi tiếng Anh thì bạn cũng phải cố gắng nữa mới thành công.

Đọc tiếp...
TSUCHINOKO HIMEKO 29/07/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Vấn đề:Muốn hok giỏi TA...                                                                                                                                                                     Giải pháp:                                                                                                                                                                                           Chỉ có 1 cak....                                                                                                                                                                                 Nhưng quan trọng là bn có đủ kiên nhẫn để...                                                                                                                                         Chăm chỉ và chịu khó                                                                                                                                                                          Hok tốt(mik cx z,hihi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lý Quang Vinh 03/10/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Trường đó giành đc tất cả số giả là :

23+13+8+4 = 48 (giải)

Đ/S : 48 giải

Lưu ý : không lấy 13.2 vì 13 Hs đạt 2 giải thì đã có 1 giải tính ở đợt 23 Hs rùi nha

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 18/06/2018 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

đáp án là

48

hok tốt 

Đọc tiếp...
lê quang dũng 05/10/2017 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

trường đó dành được tất cả số giải là:

            23+13+8+4=48(giải)

                   Đáp số :48 giải.

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 25/07/2016 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 miếng bìa là ab và cd.

Ta có ab - cd = 25 và abcd - cdab  = 101 x 71 = 7171, 101. (ab + cd) =7171 hay ab + cd= 71,

ab = (25 + 71):2 = 48

cd = 48 - 25=23

Đọc tiếp...
Anh Thư 26/07/2016 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Gọi hai miếng bìa đó là AB và CD.

Ta có AB - CD = 25 và ABCD - CDAB =101 x 71 = 7171,101.(AB + CD ) =7171 hay AB + CD = 71

AB = ( 25 + 71 ) : 2 = 48

CD = 48 - 25 = 23

Đọc tiếp...
luffy 25/07/2016 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

to khong biet

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26/07/2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

219 qua cam va 416 qua chanh

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 01/07/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là : 

       104+115+132+136+148=635( quả )

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng số quả hai loại còn lại cũng là 1 số chia hết cho 5 như vậy rổ cam bán đi là rổ đựng 115 quả Số quả cam và chanh còn lại là : 

             635-115=520 (quả)

Số quả cam còn lại là:

        520:(4+1)=104 (quả)

Tổng số cam là : 

     104+115=219 (quả) 

Số quả chanh là:

      635-219=416 (quả )

Đọc tiếp...
truong huy hoang 21/01/2018 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam và chanh của cửa hàng là:

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 (quả)

Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam cho nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 5. Suy ra số cam đã bán phải chia hết cho 5. Trong số 5 rổ cam và chanh của cửa hàng chỉ có rổ đựng 115 quả là chia hết cho 5. Vậy cửa hàng đó đã bán rổ đựng 115 quả cam.

Số cam còn lại bằng 1515 quả chưa bán. Do đó số cam còn lại là:

(104 + 132 + 136 + 148) : 5 = 104 (quả)

Suy ra rổ đựng 104 quả là rổ cam còn lại và 3 rổ đựng 132; 136 và 148 quả là các rổ chanh.

Số cam lúc đầu cửa hàng có là:

115 + 104 = 219 (quả)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là:

635 - 219 = 416 (quả)

Đáp số: Số cam: 219 quả

              Số chanh: 416 quả

Đọc tiếp...
Special Delivery! 15/03/2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Hùng 9 điểm, Lan 8 điểm, Tuấn 10 điểm, Quân 10 điểm

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Hưng A 11/06/2018 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

\(\text{Tuấn :10 điểm}\)

\(\text{Hùng : 9 điểm}\)

\(\text{Lan : 8 điểm}\)

\(\text{Quân :10 điểm}\)

Đọc tiếp...
vũ quốc lựa 11/06/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

lan :điểm 8

hùng: điểm 9

quân; điểm 10

tuấn: điểm 10

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 11/06/2018 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả các đội đều là đội bóng chuyền thì số cầu thủ là
27x6=162 cầu thủ
Số cầu thủ thiếu so với thực tế l;à
222-162=60 cầu thủ
Sở dĩ như vậy là ta đã giả sử các dội bóng đá cũng là đội bóng chuyênd
Số cầu thủ mỗi đội bóng đá hơn mỗi đội bóng chuyền là
11-6=5 cầu thủ
Số đội bóng đá là
60:5=12 đội
Số đội bóng chuyền là
27-12=15 đội
Đáp số:.............

Đọc tiếp...
Sếp Việt Đẹp Trai 20/08/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Giải

Giả sử có 7 đội bóng đá, thế thì số đội bóng chuyền là:

27 - 7 = 20 (đội bóng chuyền)

Lúc đó tổng số cầu thủ là: 7 x 11 + 20 x 6 = 197 (người)

Nhưng thực tế có tới 222 người nên ta phải tìm cách tăng thêm: 222 - 197 = 25 (người), mà tổng số đội vẫn không đổi.

Ta thấy nếu thay một đội bóng chuyền bằng một đội bóng đá thì tổng số đội vẫn không thay đổi nhưng tổng số người sẽ tăng thêm: 11 - 6 = 5 (người)

Vậy muốn cho tổng số người tăng thêm 25 thì số dội bống chuyền phải thay bằng đội bóng đá là:

25 : 5 = 5 (đội)

Do đó, số đội bóng chuyền là: 20 - 5 = 15 (đội)

Còn số đội bóng đá là: 7 + 5 = 12 (đội)

Đáp số: ...................

P/s tham khảo nhả

Đọc tiếp...
linh cute 13/08/2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Giải

Giả sử có 7 đội bóng đá, thế thì số đội bóng chuyền là:

27 - 7 = 20 (đội bóng chuyền)

Lúc đó tổng số cầu thủ là: 7 x 11 + 20 x 6 = 197 (người)

Nhưng thực tế có tới 222 người nên ta phải tìm cách tăng thêm: 222 - 197 = 25 (người), mà tổng số đội vẫn không đổi.

Ta thấy nếu thay một đội bóng chuyền bằng một đội bóng đá thì tổng số đội vẫn không thay đổi nhưng tổng số người sẽ tăng thêm: 11 - 6 = 5 (người)

Vậy muốn cho tổng số người tăng thêm 25 thì số dội bống chuyền phải thay bằng đội bóng đá là:

25 : 5 = 5 (đội)

Do đó, số đội bóng chuyền là: 20 - 5 = 15 (đội)

Còn số đội bóng đá là: 7 + 5 = 12 (đội)

Đáp số: 12 đội bóng đá, 15 đội bóng chuyền.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: