Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lương Bảo Tiên 10/10/2014 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Đổ nước đầy can 3l

Lấy nước của can 3l đổ hết vào can 5l

Đổ nước đầy can 3l

Lấy nước của can 3l đổ đầy can 5l

Đổ hết nước của can 5l

Đổ 1l nước của can 3l đổ hết vào can 5l

Đổ nước đầy can 3l rồi sau đó đổ vào can 5l ta được 4l nước

Đọc tiếp...
trần địa cầu 21/09/2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Mình cũng lm giống bạn Tiên nha

Đọc tiếp...
nguyen doan thien huong 20/01/2015 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Bóng đỏ 4 quả, bóng xanh 2 quả, bóng vàng 1 quả 

4 + 2 + 1 = 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Danh Danh 17/01/2015 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

bóng xanh có 2 quả, bóng vàng có 1 quả, bóng đỏ có 4 quả

Đọc tiếp...
nguyễn nhật huy 17/01/2015 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

đỏ có 4 quả, xanh có 2 quả và vàng có 1 quả

Đọc tiếp...
Pokemon 05/10/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên đổ đầy can 5 lít.

Sau đó đổ can 5 lít sang can 2 lít cho đến khi can 2 lít đầy.

Khi ấy trong can 5 lít chỉ còn 3 lít.

Đọc tiếp...
Đặng Thị Bích Ny 04/09/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm
Thiên Bình trong sáng 28/08/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 5lit, đổ đầy can 2lit từ can 5lit la co 3lit dau.

Đọc tiếp...
Lưu Nguyễn Thiên Kim 09/09/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Vì 0 là một con số nhưng lai hk có gì về mặt số lượng nên nhan cho 0 vẫn bằng 0 và chia cũng vậy .

Đọc tiếp...
Lưu Minh Trang 13/09/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

À cái này tớ biết : đi hỏi số 0 ý 

Đọc tiếp...
ngọc tan 01/09/2017 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

A nói thật và kết quả 2 x 4 = 8

Đọc tiếp...
Ánh 01/09/2017 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

kết quả là 8

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngân Giang 01/09/2017 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

A nói thật và kết quả bằng 8. Bạn nào là army vô đây kb với mình nha

Đọc tiếp...
Bexiu 23/08/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Bexiu 23/08/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
le my lien 09/02/2015 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

 

chia 9 người ra 3 nhóm: mỗi nhóm 3 quả mỗi người 1 quả thế là hết 9 quả

 còn 1 quả cam ép nước mỗi người chia ra

Đọc tiếp...
nguyễn đặng trà my 09/03/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

34+37+1=72

Đọc tiếp...
Hoa Hồng Tuổi Thơ 09/03/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

34 + 37 + 1 = 72

Đọc tiếp...
Gemini Song Tử 09/03/2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Ta lấy 2 số bi lớn nhất cộng nhau rồi cộng 1 

48 + 37 + 1 = 86 ( viên )

Vì trường hợp may rủi nhất thì nếu bốc dính 48 viên xanh , 37 viên đỏ thì sẽ dính 1 viên vàng

Đọc tiếp...
mai bá dũng 01/03/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5

=10+10+10+10+5

=45

Đọc tiếp...
Trương Lê Vũ 01/03/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5=10+10+10+10+5=45

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thắm 01/03/2017 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Đọc tiếp...
Người Vô Danh 09/03/2015 lúc 07:41
Báo cáo sai phạm

26 viên, chắc chắn 99,9% luôn

Đọc tiếp...
Trần Mai Dương 12/02/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy ít nhất 25 viên bi, trong trường howpf xấu nhất, cả 25 viên đều là bi đỏ

Vậy phải bốc thêm 1 viên nữa để chắc chắn có cả bi đỏ và  bi xanh

Vậy cần lấy ít nhất là

25 + 1 = 26 ( viên bi )
     Đáp số : 26 viên

k nha, mk làm giỏi dạng này lắm, đúng 100%

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 05/03/2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Trường hợp xấu nhất là bốc 47 viên bi mà là 25 viên bi đỏ, 22 viên bi vằng.

\(\Rightarrow\)Chúng ta phải bốc thêm 1 viên nữa thì mới có đủ 3 loại bi

Vậy phải bốc:

47+1=48(viên bi)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 05/03/2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Các bạn phải đặt trường hợp xấu nhất vào bi đỏ và vàng vì chúng là 2 loại bi có số lượng nhiều nhất

Đọc tiếp...
phan anh nam dung 23/10/2016 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

bai nay de thoi bang 48 vien bi

Đọc tiếp...
đào thị tuyết 13/12/2015 lúc 07:13
Báo cáo sai phạm

10 viên bi,,,,nhớ tick nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 19/07/2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

tôi có lời giải rõ ràng mà ko chọn thì mơ đi ko giải cho bn nữa

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 19/07/2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Dũng có số bi nhiều hơn An nhưng ít hơn tổng số bi của An và Bình nghĩa là Dũng có số bi nhiều hơn 9 và ít hơn 11

vậy Dũng có 10 viên bi

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai và không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai không trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.

Còn bạn Phượng trồng cây mai.

          ĐS: Lan trồng cây phượng

                 Mai trồng cây lan

                 Phượng trồng cây mai

Đọc tiếp...
Bùi Trần Quang Huy 15/11/2016 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

ĐS: Phuong trong cay mai

       Mai trong cay lan

        lan trong cay phuong

Đọc tiếp...
Hải Yến 25/09/2016 lúc 07:55
Báo cáo sai phạm
  • Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai và không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.
  • Bạn Mai không trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.
  • Còn bạn Phượng trồng cây mai.

                                      ĐS: Lan trồng cây phượng

                                             Mai trồng cây lan

                                              Phượng trồng cây mai

Đọc tiếp...
Tuananh Tran 03/11/2014 lúc 23:56
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên muc đầy can 3 lít, sau đó lấy can 3 lít vừa múc đầy đổ vào can 5 lít. Rồi tiêp tục múc đầy can 3 lít, lại đổ từ can 3 lít vào can 5 lít. Lúc này can 5 lít đang có 3 lít sẵn, nên chỉ cần 2 lít nữa là đầy. Vậy số nước còn lại trong can 3 lít là 1 lít nước lấy ra từ bể 
 5 = 3  + 2  + 1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: