Giúp tôi giải toán


Ngo Tung Lam 18/09/2017 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

*Gọi số cần tìm là x3

*Ta có: 

x3−x=1992

10x+3−x=1992

10x−x+3=1992

9x+3=1992

9x=1992−3

9x=1989

x=221

\(\Rightarrow\)x3=2213

*Vậy số cần tìm là 2213

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 18/09/2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

 Gọi số cần tìm là abcde4.Khi đảo chữ số 4 lên đầu ta có 4abcde. 

Ta có: abcde4 = abcde0 +4 hay abcde x 10 +4 

4abcde = 400000 + abcde 

=> 400000 + abcde = abcde x 40 + 16 

399984 =abcde x 39 

=> abcde = 10256 

Vậy số cần tìm là 102564.

nguyenkhanhduy 18/09/2017 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

cho tớ hỏi 16 ở đâu ra đấy ?

Lưu Nguyễn Thiên Kim 09/09/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Vì 0 là một con số nhưng lai hk có gì về mặt số lượng nên nhan cho 0 vẫn bằng 0 và chia cũng vậy .

Lưu Minh Trang 13/09/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

À cái này tớ biết : đi hỏi số 0 ý 

usagi tsukino 22/07/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Bạn xem thử đúng không nha :

Ta đánh số các thùng từ 1 đến 10 .

Từ thùng 1 lấy ra 1 búp bê

      thùng 2 lấy ra 2 búp bê

      thùng 3 lấy ra 3 búp bê

      .......................................

      thùng 10 lấy ra 10 búp bê

Tổng số búp bê lấy ra là :

1+2+3+............+10 = 55 ( búp bê )

Ta đem cân tất cả 55 búp bê này một lúc .

Nếu tất cả 10 thùng đều đựng búp bê bình thường thì khối lượng tổng cộng là :

500x 55 = 27500 g

Nhưng vì thêm các búp bê nặng hơn , nên khi cân ta được một khối lượng nặng hơn

27500 g + n ( g) với  1 \(\le\)\(\le\)10 

Khối lượng nặng thêm n g này là do n con búp bê nặng mà ra

vậy thùng hàng thứ n là thùng chứa búp bê nặng hơn

Ai thấy mk nói đúng thì k cho mình nha !  ^_^

Thân Vũ Quỳnh Uyên 22/07/2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Bạn Hoàng Hà Vy trả lời sai rồi đó !!!!

Hoàng Hà Vy 22/07/2017 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Theo mình nghĩ là đổ tất cả vào một thùng rồi cân chắc chắn trong đó có số búp bê nặng thôi >>>Ahihi ^_^

Đặng Thị Bích Ny 04/09/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

5-2 =3l

Thiên Bình trong sáng 28/08/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 5lit, đổ đầy can 2lit từ can 5lit la co 3lit dau.

Huỳnh Anh Phương 15/08/2017 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

Khó quá, ko ai giải được

ha Le ha 19/07/2015 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

Vì sau khi bán 1 rổ số cam = 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4.

Tổng số quả ban đầu là: 50 + 45 + 55 + 40 + 70 = 260

Vì 260 chia hết cho 4 nên rổ bán đi là rổ 40 quả vì chỉ có 40 chia hết cho 4.

Số quả sau khi bán là: 260 - 40 = 220

Rổ đựng cam là: 220 : 4 = 55(quả)

Vậy rổ đụng cam là rổ 55 quả, còn các rổ đựng quýt là rổ 50 quả, 45 quả và 70 quả.

Huỳnh Thị Minh Huyền 19/07/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số quýt còn lại là a, suy ra số cam còn lại là 3a 

       và số quả trong một rổ đã bán đi là x

 Theo đề bài ta có: 3a + a +x = 50+45+55+40+70 = 260

         hay             4a + x = 260

                           4a = 260 - x

       vì 4a chia hết cho 4 nên ( 260 - x ) cũng phải chia hết cho 4 

      Theo tính chất một số chia hết cho 4 ta suy ra được 

          x = 40

    với x =40  thì 4a = 220, suy ra số quả quýt là a = 220 / 4 = 55 (quả)

Nguyễn Khắc Hiếu 14/03/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

55 quả

Đinh Tuấn Việt 15/05/2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số câu trả lời đúng là a, số câu trả lời sai là b. Ta có:

5a - 2b = 60                 (1)

Suy ra 2b chia hết cho 5 vì 5a - 2b ra kết quả là số tròn chục.

Ta lại có 2 và 5 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1 nên b sẽ chia hết cho 5.

 Do b \(\ge\) 1 (vì có câu An đã trả lời sai) nên từ (1) \(\Rightarrow\) 5a > 60.

Như vậy thì a > 60 : 5 = 12.

Bài thi có 20 câu nên a + b \(\le\) 20 \(\Rightarrow\) b < 20 - 12 = 8.

Có 1 \(\le\) b \(\le\) 8 và 5 chia hết cho 5 \(\Rightarrow\) b = 5.

Do đó a = (60 + 2b) = (60 + 2.5) : 5 = 70 : 5 = 14 chia hết cho 5.

Số câu hỏi An không trả lời là:

20 - (5 + 14) = 2 (câu)

Vậy An trả lời đúng 14 câu, trả lời sai 5 câu và bỏ qua 2 câu.

đúng nhé, nghĩ mãi mới được đó !

 

Hoàng Thiên Phúc 22/05/2015 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử bạn trả lời đúng 20 câu, sẽ có 200 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là nhiều hơn 150 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ sai một câu sẽ mất 25 điểm so với đúng 1 câu.
Vậy bạn cần phải sai vài câu để số điểm của bạn giảm 150 điểm chênh lệch đó.
Số câu sai là : 150 : 25 = 6 câu
Số câu đúng là : 20 - 6 = 14 câu

Bạn có thể làm ngược lại. Giả sử bạn trả lời sai 20 câu, sẽ có -300 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là ít hơn 350 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ đúng một câu sẽ có thêm 25 điểm so với sai 1 câu.
Vậy bạn cần phải đúng vài câu để số điểm của bạn tăng 350 điểm chênh lệch đó.
Số câu đúng là : 350 : 25 = 14 câu
Số câu sai là : 20 - 14 = 6 câu

Đây là cách giải của Lớp 4, 5 nhé.

Đúng nhé♥♥♥

Shizadon 03/12/2016 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Bạn Đinh Tuấn  Việt sai một phần 20-(5+14)=2 ????

=1 chứ đáp án bỏ c 1 câu 

Vũ lệ Quyên 02/08/2015 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

xin lỗi , mình đã từng học rồi nhưng quên mất rồi

Nguyễn Minh Nghĩa 15/07/2017 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Theo mình 1 lần rán 5 cái. Là mỗi mặt của 5 cái hết 1 phút, mặt còn lại là hết 2 phút. Còn 5 cái còn lại cũng như vậy, tổng cộng 4 phút.

nguyen thuy tien 15/07/2017 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

anh nguyễn minh ngĩa 1 cái chaochi rán duoc4 cái bánh thôi

Ác Mộng 01/07/2015 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Huỳnh Tấn Anh Khoa 16/02/2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

dáo chim to 24/08/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

chuẩn chim to

Lê Song Thanh Nhã 16/07/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Giả sử Quang ko về nhì là đúng. Khi đó Phương về nhất và Minh ko về nhì. Vậy ko có ai về nhì, vô lý

Giả sử Minh về nhì là đúng. Khi đó Quang về nhì. Vô lý luôn

Vậy thì "Phương ko về nhất" là đúng. Khi đó Quang về nhì và Mình ko về nhì. Phương ko về nhất => Minh về nhất, Phương về ba.=> Quang về nhì

Dich Duong Thien Ty 16/07/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Quang về nhất

Minh về nhì

Phương về ba

em là sky dễ thương 24/08/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Trong 4 học sinh đạt ít nhất 3 giải có các học sinh đạt 4 giải và 3 giải. Suy ra số học sinh đạt đúng 3 giải là: 4 - 2 = 2 
Trong 7 học sinh đạt ít nhất 2 giải có các học sinh đạt 4, 3, 2 giải. Suy ra số học sinh đạt đúng 2 giải là: 7 - 2 - 2 = 3 
Số học sinh đạt đúng 1 giải: 12 - 2 - 2 - 3 = 5 
Vậy trường đó đạt: 2x4 + 2x3 + 3x2 + 5x1 = 25 giải

Hoang Le Tuan Anh 24/08/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cai thang mtp nay!tui da canh cao nhieu dua roi!tham chi con bao cao nua ma ong ko nghe cao hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

son tung mtp 24/01/2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

25 giải nha các cụ non

 

Đinh Đức Hùng CTV 06/07/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2+z^2=xy+yz+xz\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(x-z\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x=y=z\)

Ta lại có : \(x^{2009}+y^{2009}+z^{2009}=3^{2010}\)

\(\Rightarrow3x^{2009}=3^{2010}\Rightarrow x^{2009}=3^{2009}\Rightarrow x=3\)

\(\Rightarrow x=y=z=3\)

Vậy .............

thien ty tfboys 13/06/2015 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

 Bài này có nhiều cách giải khác nhau, xin nêu một cách giải như sau

Ta thấy: Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.

Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là:

1/4-1/5=1/20( so bi do )

 Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:  

3:1/20=60(vien)

Số bi xanh của Tí lúc đầu là :

60 : 5 = 12 (viên)

Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.

Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: