Giúp tôi giải toán và làm văn


rias gremory 22/08/2018 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

Khi ta làm như thế số trừ tăng lên gấp 10 lần.

Số trừ là :

(783 - 486) / 9 = 33

Số bị trừ :

783 + 33 = 816

Đ/s : Số trừ : 33

      Số bị trừ : 816.

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Thảo Nguyên Trần 22/08/2018 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Khi đặt như vậy tức là bạn học sinh đó đã tăng số trừ lên 10 lần. Do vậy hiệu đã đi 9 lần số trừ

                                   Số trừ là:

                    (783 - 486) : 9 = 33

                                  Số bị trừ là:

                     783 + 33 = 816

                         Đ/s:Số trừ:33

                               Số bị trừ:816

Đọc tiếp...
Mori Ran 14/07/2018 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

1. Ghi lại những từ mà bạn thích.

2. Chơi trò chơi vui để dễ nhớ hơn. VD: xếp hình; đố ba mẹ;...

3. Đọc nhiều truyện tiếng anh.

Hok tốt nhé!    (^O^)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 14/07/2018 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Bạn vào trang này nha:Làm thế nào để học giỏi tiếng Anh - Blog - WSE

              Muốn học giỏi tiếng Anh thì bạn cũng phải cố gắng nữa mới thành công.

Đọc tiếp...
TSUCHINOKO HIMEKO 29/07/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Vấn đề:Muốn hok giỏi TA...                                                                                                                                                                     Giải pháp:                                                                                                                                                                                           Chỉ có 1 cak....                                                                                                                                                                                 Nhưng quan trọng là bn có đủ kiên nhẫn để...                                                                                                                                         Chăm chỉ và chịu khó                                                                                                                                                                          Hok tốt(mik cx z,hihi)

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 25/07/2016 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 miếng bìa là ab và cd.

Ta có ab - cd = 25 và abcd - cdab  = 101 x 71 = 7171, 101. (ab + cd) =7171 hay ab + cd= 71,

ab = (25 + 71):2 = 48

cd = 48 - 25=23

Đọc tiếp...
Anh Thư 26/07/2016 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Gọi hai miếng bìa đó là AB và CD.

Ta có AB - CD = 25 và ABCD - CDAB =101 x 71 = 7171,101.(AB + CD ) =7171 hay AB + CD = 71

AB = ( 25 + 71 ) : 2 = 48

CD = 48 - 25 = 23

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 25/07/2016 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 miếng bìa đó là ab và cd

Ta có ab - cd = 25 và abcd - cdab = 101 x 71 = 7171,101.(ab+cd)=7171 hay ab + cd = 71

ab = ( 25 + 71 ) : 2 = 48

cd = 48 - 25 = 23

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen phuong 18/06/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Ta co:

D+X+V=20

6X+X+V=20

7X+V=20

SUY RA: 20-V CHIA HET CHO 7

VI 7X+V=20 NEN 7X<20 

20-V\(\in\){7,14}

\(\Rightarrow V\in\){13,6}

TH1:V=13

NEN X+D=20-13

       X+D=7<13

MA D>V NEN KO TM

TH2: V=6

NEN X+D=20-6

       X+D=14

       X+6X=14

        7X=14

          X=14:7

           X=2

       D=2X6=12

VAY DO=12,XANH=2,VANG=6

Đọc tiếp...
trần như 27/03/2015 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Số táo người đó mang ra chợ là :

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khi bán, số táo còn lại phải 

chia hết cho 3.

Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả chia hết cho 3 nên số táo đã bán phải chia hết cho 

3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 chia hết cho 3. Do vậy người ấy đã bán giỏ 

táo đựng 30 quả.

Tổng số táo còn lại là :

150 - 30 = 120 (quả)

Ta có sơ đồ biểu diễn số táo của loại 1 và loại 2 còn lại :

Số táo loại 2 còn lại là :

số táo loại 2:  /......../                                             tổng cộng 2 loại 120 quả

số táo loại 1:  /......../......../

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo loại 2 còn

Đáp số : 40 quả

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 27/11/2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

40 quả 

k mk mk k lại cho

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 12/10/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

như bạn thấy đấy, trong 1 tích mà có 1 thừa số chia hết cho 9 thì tích đó chia hết cho 9

999 chia hết cho 9 suy ra tích 334*999 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
ffffffffg 21/05/2015 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Vì cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê

=> 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê.

Vì 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê 

=> 18 quả cam đổi được 4 quả táo + 5 quả táo = 9 quả táo

Vậy 2 quả cam đổi được 1 quả táo

Cứ 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê

=> 10 quả cam đổi được 2 quả lê

Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê

Người đó mang đi số cam là: 5.13 + 2.17 = 99 (quả)

Đọc tiếp...
trieu dang 21/05/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

số quả lê đem đổi được là 13.

9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê. Vậy 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê. Mà 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 18 quả táo đổi được:

               4 + 5 = 9 (quả táo)

Vậy 2 quả cam đổi được 1 quả táo.

Cứ 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê nên 10 quả cam đổi được 2 quả lê. Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê.

Số quả cam người đó mang đi là:

               17 x 2 + 13 x 5 = 99 (quả)

                         Đáp số: 99 quả cam

Nếu theo đề bài là 12 quả lê thì kết quả sẽ là:

               17 x 2 + 12 x 5 = 94 (quả cam)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 21/05/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê. Vậy 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê. Mà 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 18 quả táo đổi được:

               4 + 5 = 9 (quả táo)

Vậy 2 quả cam đổi được 1 quả táo.

Cứ 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê nên 10 quả cam đổi được 2 quả lê. Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê.

Số quả cam người đó mang đi là:

               17 x 2 + 13 x 5 = 99 (quả)

                         Đáp số: 99 quả cam

Đọc tiếp...
Dương Hà 05/08/2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Thu nhiều tuổi nhất, Hạ ít tuổi nhất

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 05/08/2015 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Theo mình thì:

Ta có sơ đồ:

Thu và Hạ:      |---------Thu------------------|--------Hạ-------|

Xuân và Đông:|-----------Đông------------|------Xuân----------|

Nhìn vào sơ đồ thì Hạ ít tuổi nhất và Thu nhiều tuổi nhất.

Nếu đúng bạn tích cho mình nhé.

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21/11/2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Thu và Hạ: |---------Thu------------------|--------Hạ-------|

Xuân và Đông:|-----------Đông------------|------Xuân----------|

Nhìn vào sơ đồ thì Hạ ít tuổi nhất và Thu nhiều tuổi nhất.

Nếu đúng bạn nhé

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 23/03/2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

26 bông hoa

cách làm bài là:

vì Mai cho bạn một nửa bông hoa nên số hoa mai mất đi là :

   24/2=12(bông hoa)

thế là Mai con lai số bông hoa là :

   24-12=12(bông hoa)

Mai lại làm thêm 14 bông hoa thì cộng thêm vào.vậy số bông hoa lúc đầu của Mai là:

12+14=26(bông hoa)

Đ/s: 26 bông hoa

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 10/09/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Diện tích của một viên gạch là:

        40 x 40 = 1600 (cm2)

Diện tích của căn phòng đó là :

        1600 x 200 = 320000 (cm2)= 32 m2

                         Đáp số: 32m2
 

Đọc tiếp...
linh lồn 21/08/2018 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Toàn bọn ngu đặt câu hỏi lớp 4

Đọc tiếp...
nguyen viet huy 10/09/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

diện tích căn phòng là:

40x40x200=320000(cm2)=32m2

đáp số:32 m2

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 23/07/2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Vì thứ tự bỏ bi vào là đỏ, vàng xanh => mỗi loại có số bi là: 166 dư 2. 

2 viên bi này là 1 bi đỏ và 1 bi vàng => số bi đỏ và vàng, mỗi lọai có: 166+1=167(viên)

Vì nếu 167 viên bi ta lấy đều là viên bi màu đỏ, hoặc 334 viên bi mình lấy đều là bi đỏ và vàng

Muốn lấy chắc chắc có cả 3 màu thì ta phải lấy: 167 x 2 + 1= 335 (viên)

Đọc tiếp...
Nguyễn Dũng 18/08/2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Số lần lặp lại là:

500:3=166 (lần) dư 2 viên

Tổng số bi của ba màu là:

166.3=498 (viên)

Mỗi viên có số bi là:

498: 3= 166 (viên)

Trong đó bi xanh và đỏ mỗi viên có 167 viên hoặc bi xanh và vàng mỗi viên có 167 viên hoặc bi đỏ và vàng mỗi viên có 167 viên

nên phải lấy từ .... 3 màu là :

167+3=170 (viên)

Đọc tiếp...
Aoko Nakamori 16/03/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Vì thứ tự bỏ vào là đỏ, vàng, xanh nên => có 167 viên bi đỏ; 167 viên bi vàng và có 166 viên bi xanh.

Ta cho trường hợp xấu nhất là toàn bộ số bị ta lấy ra đều là bi đỏ hoặc bi vàng, khi đó số bi còn lại toàn bộ là màu xanh nên muốn lấy ra có tất cả ba màu thì ta phải lấy ra 167 + 167 + 1 = 335 (viên)

Đọc tiếp...
Vũ lệ Quyên 02/08/2015 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

xin lỗi , mình đã từng học rồi nhưng quên mất rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Nghĩa 15/07/2017 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Theo mình 1 lần rán 5 cái. Là mỗi mặt của 5 cái hết 1 phút, mặt còn lại là hết 2 phút. Còn 5 cái còn lại cũng như vậy, tổng cộng 4 phút.

Đọc tiếp...
nguyen thuy tien 15/07/2017 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

anh nguyễn minh ngĩa 1 cái chaochi rán duoc4 cái bánh thôi

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13/06/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Bắt đầu từ ngày 17/10/2016, Online Math có các giáo viên hỗ trợ các bạn học sinh trên diễn đàn "Giúp tôi giải toán". Giáo viên sẽ ưu tiên trả lời các câu hỏi của thành viên VIP, sau đó là các câu hỏi hay, cuối cùng đến các câu hỏi khác. Mong các bạn cộng tác viên hỗ trợ cùng với các giáo viên làm cho diễn đàn thực sự hữu ích cho các bạn học sinh. Các bạn học sinh cũng chú ý, không đặt câu hỏi tầm thường, không trả lời và viết linh tinh trên diễn đàn

Các bạn nhớ tham gia nhé thank you!!!!

Đọc tiếp...
gv 10/08/2014 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Sao chỉ thấy số trứng ở 6 rổ mà đầu bài cho 7 rổ?

 

Đọc tiếp...
Siêu nhân họ Đỗ 01/07/2018 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

176 ; 303

Đọc tiếp...
Đinh Nguyên Khánh 04/05/2015 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

Gọi số quýt còn lại là a, suy ra số cam còn lại là 3a 

       và số quả trong một rổ đã bán đi là x

 Theo đề bài ta có: 3a + a +x = 90 + 65 + 55 + 75 + 70 = 355

         hay             4a + x = 355

                           4a = 355 - x

       vì 4a chia hết cho 4 nên ( 355 - x ) cũng phải chia hết cho 4 

      Theo tính chất một số chia hết cho 4 ta suy ra được 

          x = 55 hoặc x = 75

    với x = 55 thì 4a = 300, suy ra số quả quýt là a = 300 / 4 = 75 (quả)

    với x = 75 thì 4a = 280, suy ra số quả quýt là a = 280 / 4 = 70 (quả)

Bài này 2 đáp số nhé bạn, mong nhận được hồi đáp từ bạn

Đọc tiếp...
Công Chúa Song Song 31/01/2017 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

70 quả

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 12/06/2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Trường hợp xấu nhất là ta lấy được 8 viên bi đỏ. Bởi vậy cần bốc thêm 3 viên bi nữa để chắc chắn rằng số viên bi bốc ra không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12/06/2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Bài này Đinh Tuấn Việt làm giúp tớ rồi

3 viên bi xanh và 4 viên đỏ tổng cộng là 7 viên.

6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ tổng cộng là 14 viên.

Vậy số bi cần lấy nằm từ khoảng 7 đến 14 viên.

-Khi lấy 7 viên thì sẽ có trường hợp 6 viên bi xanh và 1 viên đỏ nên loại.

-Khi lấy 8 viên thì sẽ có trường hợp lấy cả 8 viên bi đỏ nên loại.

-Khi lấy 9 viên thì sẽ có trường hợp 6 viên bi xanh và 3 viên đỏ nên loại.

-Khi lấy 10 viên thì sẽ có trường hợp 8 viên bi đỏ và 2 xanh nên loại

-Khi lấy 11 viên thì vừa đủ : có chắc chắn 3 viên xanh và 4 viên đỏ.

Vậy phải lấy ít nhất 11 viên

Đọc tiếp...
Hằng Phạm 06/01/2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

trong suốt theo mình là vậy

Đọc tiếp...
Kaitou Kid 08/01/2018 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Lòng trắng của quả trứng khi chưa nở có màu : không màu

Đọc tiếp...
Son Goku 06/01/2018 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

đi mà hỏi nó ấy!

Đọc tiếp...
Ly Ruby 06/01/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

chuột điếc là chuột hư tai mà hư tai là hai tư

mình nhanh k cho mình nha

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Thảo 06/01/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

có 24 con .

Đọc tiếp...
Arkadatar 06/01/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

có 24 con

Đọc tiếp...
kha trần 29/09/2014 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm
 Để lấy chắc chắn ít nhất 02 viên bi đỏ bạn phải lấy ít nhất 7 viên. (5 xanh + 02 đỏ, đây là trường hợp ít viên bi đỏ nhất, các trường hợp khác số bi đỏ có thể lớn hơn 2). 
- Để lấy chắc chắn ít nhất 03 viên bi xanh bạn phải lấy ít nhất 10 viên. (7 đỏ + 3 xanh, đay là trường hợp ít bi xanh nhất, các trường hợp khác bi xanh có thể lớn hơn 03) 
Vậy để lấy chắc chắn 02 đỏ, 03 xanh bạn phải lấy ít nhất 10 viên (hợp của hai tập hợp). (khi đó bi xanh chắc chắn >= 03, bi đỏ > 02)
  •  
Đọc tiếp...
Phước Lợi Đinh 22/09/2015 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

Lấy 5 viên thì lỡ 5 viên bi đều xanh ==> không được(may mắn thì được hihi :)  )

Lấy 6 viên thì lỡ 5 viên bi đều xanh, có 1 đỏ ==> không được

Lấy 7 viên thì lỡ 7 viên bi đều đỏ ==> không được

Lấy 8 viên thì lỡ 7viên bi đều đỏ,1 xanh ==> không được

Lấy 9 viên thì lỡ 7 viên bi đều đỏ, 2 xanh ==> không được

lấy 10 viên, dù có lỡ 7 đỏ cũng còn 3 xanh. OK

Đọc tiếp...
khuong minh quang 05/01/2016 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

10 nha cac ban cac ban nho tick cho minh sau nay minh cho nick ngoc rong knight age vip nha

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: