Giúp tôi giải toán và làm văn


Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Tấn Anh Khoa 16 tháng 2 2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

Đọc tiếp...
cẩn thận ma đây 16 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

36 nha ae đúng hộ cái

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 13 tháng 6 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Tổng số tuổi của con trai và con gái là:

10+5=15(tuổi)

Vậy sau số năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi 2 con là:

36-15=21(năm)

Đáp số: 21 năm

Đọc tiếp...
Người Vô Danh 9 tháng 3 2015 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

26 viên, chắc chắn 99,9% luôn

Đọc tiếp...
Trần Mai Dương 12 tháng 2 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy ít nhất 25 viên bi, trong trường howpf xấu nhất, cả 25 viên đều là bi đỏ

Vậy phải bốc thêm 1 viên nữa để chắc chắn có cả bi đỏ và  bi xanh

Vậy cần lấy ít nhất là

25 + 1 = 26 ( viên bi )
     Đáp số : 26 viên

k nha, mk làm giỏi dạng này lắm, đúng 100%

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Đức 13 tháng 3 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

đúng 100% là 26 viên chế 99,9% cai j

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 31 tháng 3 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Tổng khối lượng cam và xoài là: 59 + 71 + 65+ 74 + 97 = 366 kg

Sau khi bán 1 thùng cam thì khối lượng xoài gấp 4 lần khối lượng cam nên tổng khối lượng xoài và cam còn lại sẽ là một số chia hết cho 5

Mà 366 chia cho 5 dư 1 nên thùng cam đã bán đi sẽ có khối lượng là số chia cho 5 dư 1. Trong các số đó chỉ có số 71 chia cho 5 dư 1

Vậy thùng cam bán đi có khối lượng là 71 kg

Khối lượng cam và xoài còn lại là: 366 - 71 = 295 kg

Khối lượng cam cìn lại là: 295 : 5 = 59 kg

Vậy thùng xoài là thùng có khối lượng: 65kg;74kg;97kg

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 31 tháng 3 2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Tổng khối lượng cả 5 thùng là 59 + 71 + 65 + 74 + 97 = 366 (kg)

- Sau khi bán đi 1 thùng cam thì số còn lại xoài gấp 4 lần cam. Nên số còn lại phải là số chia hết cho 5.

- Ta lấy tổng trừ lần lượt khối lượng từng thùng một:

366-59=307; 366-71=295; 366-65=301; 366-74=292;366-97=269

- Chỉ có trường hợp 295 chia hết cho 5. Vậy thùng cam đã bán đi là thùng ghi khối lượng 295 kg

* Số xoài còn lại gấp 4 lần số cam; mỗi thùng chỉ đựng một loại quả; các thùng còn lại gồm: 59kg;65kg;74kg;97kg. =>

- Số xoài còn lại gấp 4 lần số cam nên cam chỉ có thể là 1 thùng trong các thùng còn lại mà thôi. Tổng số xoài phải là số chia hết cho 4.

Ta lại lấy tổng 4 thùng còn lại là 295 kg trừ lần lượt đi mỗi thùng:

295-59=236 (Thoả mãn là số chia hết cho 4)

295-65=230; 295-74=221; 295-97=198(Tổng 3 thùng không thoả mãn vì không chia hết cho 4)

* Vậy thùng đựng cam là thùng: 71kg và thùng 59 kg.

Thùng đựng xoài là 3 thùng: 65kg; 74kg; 97kg.

Đọc tiếp...
Yubi 8 tháng 6 2015 lúc 7:22
Báo cáo sai phạm

Trung lớn tuổi

Tùng nhỏ tuổi

Đọc tiếp...
Hồ Nữ Cẩm Ngọc 16 tháng 3 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Minh Anh ơi , ở mục ngang với phần loa có 1 chữ Ê màu xanh lam , nhấn vào đó cho nó thành chữ V màu đỏ là bấm dấu đc !

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 9 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

trung lon hon

tung be hon

may tinh cua minh khong viet dau ban thong cam nhe

Đọc tiếp...
Mr Lazy 29 tháng 6 2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

12a + 36b = 2(6a + 18b) chia hết cho 2

3211 không chia hết cho 2

=> không tìm được a,b thảo đề

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12 tháng 8 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc  (a;b;c là chữ số; a khác 0)

Theo bài cho ta có: abc x (a+ b+ c) = 1000

1000 = 100 x 10 = 200 x 5 = 500 x 2 = 250 x 4 = 125 x 8

Thử các trường hợp:

+) abc = 100 => a+ b +c = 1+ 0 + 0 = 1 < 10 =>  Loại

+) abc = 200 => a+ b + c = 2 < 5 => Loại

+) abc = 500 => a+ b + c = 5 > 2 => Loại

+) abc = 250 => a + b + c = 7 > 4 Loại
+) abc = 125 => a+ b + c = 1+2+5 = 8 Thỏa mãn

vậy số đó là 125

 

Đọc tiếp...
nguyễn thị tuyết trinh 4 tháng 12 2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc (a;b;c là chữ số; a khác 0)

Theo bài cho ta có: abc x (a+ b+ c) = 1000

1000 = 100 x 10 = 200 x 5 = 500 x 2 = 250 x 4 = 125 x 8

Thử các trường hợp: +) abc = 100 => a+ b +c = 1+ 0 + 0 = 1 < 10 => Loại

+) abc = 200 => a+ b + c = 2 < 5 => Loại +) abc = 500 => a+ b + c = 5 > 2 => Loại

+) abc = 250 => a + b + c = 7 > 4 Loại

+) abc = 125 => a+ b + c = 1+2+5 = 8 Thỏa mãn

vậy số đó là 125

Đọc tiếp...
_♥Hàn_Thiên_Nhi♥Tiểu_La_Thành♥_ 6 tháng 3 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

bn lên mạng hoặc vào câu hỏi tương tự nha!

chúc bn hok tốt!

hahaha!

#conmeo#

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 13 tháng 7 2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(a^3+3a^2+5=5^b\)

\(\Leftrightarrow a^2\left(a+3\right)+5=5^b\)

\(\Leftrightarrow a^2.5^c+5=5b\)

\(\Leftrightarrow a^2.5^{c-1}+1=5^{b-1}\)

b-1=0 hoặc c-1=0
nếu b-1=0 thì thay vào không thỏa mãn
Nếu c-1=0 thì c=1 a=2 và b=2

Đọc tiếp...
Lê Yến Linh 13 tháng 11 2017 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Bạn làm sai rồi Đặng Phương Thảo ơi 

Đọc tiếp...
Lê Bảo Anh Thư 4 tháng 3 2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

* Chia hình vuông ABCD thành 4 hình vuông nhỏ có diện tích bằng nhau.( Vì hai cạnh kề với góc vuông bằng bán kình của hình tròn.)

* Diện tích mỗi hình vuông nhỏ la : 28 :4 = 7 ( cm2 )

- Mà diện tích mỗi hình vuông nhỏ bằng: r x r = 7 ( cm2 )

* Diện tích hình tròn là: r x r x 3,14 = 7 x 3,14 = 21,98 ( cm2 )

                                                                         Đ/S: 21, 98 cm2.

Đọc tiếp...
Lê Hữu Uy 25 tháng 2 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

21,98 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Hải Triều 11 tháng 3 2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm
Đinh Tuấn Việt 9 tháng 6 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

x2 - 2y2 = 1

=> x2 - 1 = 2y2 => (x - 1).(x + 1) = 2y2 (1)

Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)

Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.

=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2 là số chẵn <=> y2 là số chẵn.

Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22 = 9 => x = 3

                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Wanarot Sonthichai 25 tháng 7 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) 

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Cà Thị Phượng 23 tháng 3 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu là:

65 + 71 + 58 + 72 + 93 = 359 (kg)

Số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại thì tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3.

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ nặng 71kg.

Số xoài và cam còn lại là:

359 - 71= 288 (kg)

Số cam còn lại là:

288 : 4 = 72 (kg)

Vậy: các giỏ đựng cam nặng 71 kg và 72 kg.

Còn các giỏ đựng xoài nặng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
mai nhat phong 25 tháng 4 2018 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn nhé 

Đọc tiếp...
Mie Ngố 26 tháng 10 2014 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

a. Quy luật là mẫu của phân số này là tử của phân số kia

b. Đó là 9/10, 10/11, 11/12

Đọc tiếp...
Phạm Thu Giang 24 tháng 2 2016 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

a,Ta thấy mẫu số của phân số đứng trước nó là tử số của phân số tiếp theo .

b, 9/10 , 10/11, 11/12

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 8 tháng 2 2015 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Ta có 87,5% = 7/8 và 90% = 9/10

Gọi số học sinh là a (a\(\in\)N*) suy ra a<60

do đó số học sinh giỏi kì I là 7a/8. Vì số học sinh luôn là 1 số tự nhiên  >0

=> 7a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8(vì 7 không chia hết cho 8)

Tương tự với số học sinh kì II ta có a chia hết cho 10 

suy ra a chia hết cho 40 (vì số bé nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 8 là 40)

Mà a <60 => a=40

Đáp số 40 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 8 tháng 2 2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Ta có 87,5% = 7/8 và 90% = 9/10

Gọi số học sinh là a  suy ra a<60

do đó số học sinh giỏi kì I là 7a/8. Vì số học sinh luôn là 1 số tự nhiên  >0

=> 7a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8(vì 7 không chia hết cho 8)

Tương tự với số học sinh kì II ta có a chia hết cho 10 

suy ra a chia hết cho 40 (vì số bé nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 8 là 40)

Mà a <60 => a=40

Đáp số 40 học sinh

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Ta có 87,5% = 7/8 và 90% = 9/10

Gọi số học sinh là a (aN*) suy ra a<60

do đó số học sinh giỏi kì I là 7a/8. Vì số học sinh luôn là 1 số tự nhiên  >0

=> 7a chia hết cho 8 => a chia hết cho 8(vì 7 không chia hết cho 8)

Tương tự với số học sinh kì II ta có a chia hết cho 10 

suy ra a chia hết cho 40 (vì số bé nhất vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 8 là 40)

Mà a <60 => a=40

Đáp số 40 học sinh

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 4 tháng 11 2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

gọi số có 3 chữ số cần tìm là abc(a;b;c\(\in\)N ; 0<a < =9;0< = b ; c< = 9)

Ta có:\(k=\frac{\overline{abc}}{a+b+c}=\frac{100a+10b+c}{a+b+c}=1+\frac{99a+99b}{a+b+c}\)

với a,b xác định thì k bé nhất khi c lớn nhất => c=9

\(k=1+\frac{99a+9b}{a+b+9}=1+\frac{9\left(a+b+9\right)+90a-81}{a+b+9}\)

   \(=1+9+\frac{90a-81}{a+18}=10+\frac{90a-81}{a+b+9}\)

với a xác định thì k bé nhất khi b lớn nhất => c=9

\(k=10+\frac{90a-81}{a+18}=10+9.\frac{10a-9}{a+18}=10+9.\frac{10\left(a+18\right)-189}{a+18}\)

     \(=10+90-\frac{9.189}{a+18}=100-\frac{9.189}{a+18}\) bé nhất khi a bé nhất => a=1

                    Vậy số phải tìm là 199 và \(k=\frac{199}{19}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Đức 16 tháng 3 2015 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm
5n<42 =>n<8,4 mà 42 và 3m chia hết cho 3 =>n chia hết cho 3 ...
Đọc tiếp...
Minion Jack 17 tháng 3 2015 lúc 5:48
Báo cáo sai phạm

Thằng Đức trả lời mất của tao rồi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: