Giúp tôi giải toán


If we try we will succeed 19/05/2017 lúc 22:57

ko ai ngu mà trả lời cho bạn đâu

Phan Văn Hiếu 23/05/2017 lúc 14:29

3 số 0 tận cùng  

tranyennhi 07/05/2017 lúc 21:17

ban cung gi 

Nguyễn Đăng Mạnh Cường 14/05/2017 lúc 10:42

mk cung song ngư

sinh ngày 23/2/2006

ngo anh thu 13/05/2017 lúc 08:20

bạn là cung song tử à? tớ cũng là cung song tử vì tớ sinh ngày 13 tháng 6 mà hãy cho tớ kết bạn nhé

Nguyễn Ngọc Hà Thi 21/08/2015 lúc 09:23

gọi số xe 12 chỗ là a và số xe 7 chỗ là b ( a, b thuộc N*)
Ta có số người đi xe 12 chỗ là 12a và số người đi xe 7 chỗ là 7b.
Từ để bài ta thấy:
7b+12a=64 (1)
Mà 12a, 64 chia hết cho 4 7b chia hết cho 4
ƯC(7,4)=1 (2)
b chia hết cho 4 (3)
Từ (1) b thuộc 4,8 vì 12a+7b=64 nên  7b<64 và b>10
ta thay b=4 vào (1)
b=4, a=3
thay b bằng 8 vào (1)
 b=8 và a ko thuộc N
và a bằng 3 xe 12 chỗ 
b bằng 4 xe 7 chỗ 

edogawaconan 17/11/2016 lúc 21:16

theo bai ra ta co 12x+7y=64

ta thay 64 va 12y deu chia het cho 4 nen 7y se chia het cho 4

vi 7y chia het cho4 nhung 7 ko chia het cho4 nen y phai chia het cho4

tu do suy ra 7y<64 va y phai nho hon 10

tu do suy ra y thuoc 4 hoac 8

neu y=4 thi x=3 (chon)

neu y=8 thi ko co gia tri x

vay co 3 xe 12 cho ngoi 

4 xe 7 cho ngoi

Nguyễn Tài Hưng 05/11/2016 lúc 22:17

Có thế cũng hỏi ng v

Đỗ Ngọc Hải 29/06/2015 lúc 08:44

16 h/s

ko chắc đâu

ronaldoxunghe 29/06/2015 lúc 08:54

Số học sinh khá chiếm số phần trăm là:

  3 : 8 . 100= 37,5 %

Số học sinh trung bình chiếm số phần trăm là:

  100 % - ( 30 + 37, 5 % ) = 32 , 5 % 

Ta ước tổng số học sinh từ 30 đến 49 nê trong đó ta chọn được số đó là 40 nên số học sinh lớp đó là 40 :

như vậy số học sinh giỏi là ;

40: 100 . 30 = 12 (học sinh)

số học sinh khá là :

40 ; 100  . 37,5 = 15( học sinh )

số học sinh TB là :

40- ( 15 + 12 )= 13 (học sinh )

Đáp số ...........

 

nguyen_huu_the 29/06/2015 lúc 08:40

Coi số học sinh lớp học đó là 100% .

Đổi 3/8=375/1000=37,5%

Số học sinh trung bình chiếm:

100%-37,5%-30%=32,5%

Đổi 30%=30/100=3/10

Vậy số không quá 50 mà chia hết cho cả 10 lẫn 8 là 40.

Suy ra số học sinh cả lớp đó là 40.

Số học sinh giỏi là:

40:10x3=12(bạn)

Số học sinh khá là:

40:8x3=15(bạn)

Số học sinh trung bình là:

40-15-12=23(bạn)

 

Nguyễn Thế Mãnh 20/12/2015 lúc 18:17

Vì các nhãn đều sai vị trị nên:

Hộp A là hai quả quýt hoặc một quả cam và một quả quýt

Hộp B là hai quả cam hoặc một quả cam và một quả quýt

Hộp C là hai quả cam hoặc hai quả quýt

Ta bốc hộp C, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

_Bốc trúng quả cam: Hộp C là hai quả cam, hộp B là một quả cam và một quả quýt, hộp A là hai quả quýt

_Bốc trúng quả quýt: Hộp C là hai quả quýt, hộp A là một quả cam và một quả quýt, hộp B là hai quả cam

Phạm Thu Ngân 23/03/2017 lúc 21:54

bạn nhầm rồi lấy ra 2 quả chứ

B1: lấy 1 quả từ hộp có nhãn CQ sẽ có 2 trướng hợp

- Quả lấy ra sẽ là cam

thì suy ra hộp đó chứa 2 quả cam. Lấy tiếp 1 quả trong hộp có nhãn CC sẽ tiếp tục có 2 trường hợp:

+ quả lấy ra là cam 

thì hộp đó chứa cam và quýt. Vậy hộp QQ sẽ chứa quýt và quýt

+ quả lấy ra là quýt

thì hộp đó chứa quýt và quýt. Vậy hộp QQ sẽ chứa cam và quýt

-Quả lấy ra là quýt

thì hộp đó chứa 2 quả quýt. Lấy tiếp 1 quả trong hộp có nhãn QQ sẽ tiếp tục có 2 trường hợp:

+quả lấy ra là cam

thì hộp đó chứa cam và cam.Vậy hộp CC sẽ chứa cam và quýt

+quả lấy ra là quýt 

thì hộp đó chứa cam và quýt. Vậy hộp CC sẽ chứa cam và cam

Nông Mai Phương 10/04/2016 lúc 20:57

Suy ra so cam la vua chia het ch 3 va 5,be hon 20.Vay so cam la 15 

k cho mk nha

Konohana Lucia 13/04/2017 lúc 08:56

So cam do vua chia het cho 5 vua chia het cho 3 cho nen so cam do chia het cho 15, so cam it hon 20 qua nen so cam do chi co the la 15 qua cam

Nguyễn Trần Bảo Trân 14/04/2016 lúc 20:38

Vậy số cam là 15

Nguyễn Ngọc Quý 29/07/2015 lúc 14:26

Không tìm được vì

45x chia hết cho 5

10y chia hết cho 5 => Tổng Chia hết cho 5 nhưng -20112012 không chia hết cho 5 nên không thể tìm được 2 số nguyên x, y

trần như 19/04/2015 lúc 21:29

Không có ai đạt trên 4 điểm 10 
=> có 5 bạn đạt được 4 điểm 10 

Có 14 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở lên (trong đó có 5 bạn được 4 điểm 10) 
=> có 14-5=9 bạn đạt được 3 điểm 10 

Có 39 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên (trong đó có 14 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở lên) 
=> có 39-14=25 bạn đạt 2 điểm 10 

Có 43 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên (trong đó có 39 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên) 
=> có 43-39=4 bạn đạt 1 điểm 10 

Vậy lớp có 4.1 + 25.2 + 9.3 + 5.4 = 101 (điểm 10 )

gv 19/09/2014 lúc 21:04

Xuân < Hạ < Thu < Đông

Đông: số lẻ

Thu = 9 x Hạ 

Ta có: Xuân ≥ 1, Hạ ≥ 2. Vậy ta xét các khả năng của Hạ:

1) Nếu Hạ = 2 => Xuân = 1 (vì Xuân ít hơn Hạ), Thu  = 18 (vì Thu gấp 9 lần Hạ), Đông = 61 - 1 - 2 - 18 = 40 Không thỏa mã vì Đông là số lẻ

2) Nếu Hạ = 3 => Thu = 9 . 3 = 27 => Xuân + Đông = 61 - 3 - 27 = 30; Vì Xuân < 3 và Đông >  27 và Đông lẻ => Đông = 29 và Xuân = 1. Đáp án đầu tiên là: Xuân = 1, Hạ = 3, Thu = 27, Đông: 29

3) Nếu Ha =4 => Thu = 9.4 = 36 => Xuân + Đông = 61 - 4 - 36 = 21, mà Đông>Thu, tức là Đông>36 => Không thỏa mãn Xuân + Đông = 21.

Vậy đáp án duy nhất là: Xuân = 1, Hạ = 3, Thu = 27, Đông: 29

trinh 16/07/2015 lúc 21:22

Sau khi mua váy, bạn chắc chắn còn 3.000 tiền thừa. Bạn gửi trả bố 1.000, trả mẹ 1.000 nên chỉ còn nợ mỗi người: 50.000 - 1.000 = 49.000, tổng cộng nợ bố và mẹ:  49.000 + 49.000 =  98.000. Và bạn còn 1.000 tiền thừa.  

Đến đây,  

- Nếu bạn đưa nốt 1.000 cho bố hoặc mẹ thì bạn chỉ còn nợ bố và mẹ: 98.000 - 1.000 = 97.000 - bằng giá trị cái váy bạn mua.

- Nếu bạn giữ lại 1.000 và 97.000 giá trị cái váy sẽ có tổng là 98.000, bằng số tiền nợ bố mẹ  

Do đó, bạn sẽ không bị mất đồng nào.

Dich Duong Thien Ty 16/07/2015 lúc 21:15

Sau khi mua váy, bạn chắc chắn còn 3.000 tiền thừa. Bạn gửi trả bố 1.000, trả mẹ 1.000 nên chỉ còn nợ mỗi người: 50.000 - 1.000 = 49.000, tổng cộng nợ bố và mẹ:  49.000 + 49.000 =  98.000. Và bạn còn 1.000 tiền thừa.  

Đến đây,  

- Nếu bạn đưa nốt 1.000 cho bố hoặc mẹ thì bạn chỉ còn nợ bố và mẹ: 98.000 - 1.000 = 97.000 - bằng giá trị cái váy bạn mua.

- Nếu bạn giữ lại 1.000 và 97.000 giá trị cái váy sẽ có tổng là 98.000, bằng số tiền nợ bố mẹ  

Do đó, bạn sẽ không bị mất đồng nào.

Nguyễn Kim Dũng 09/09/2016 lúc 20:10

ko mat

netsuki 17/04/2017 lúc 12:46

bó tay, lấy câu hỏi người khác ra hỏi luôn

hoang ngoc son 02/11/2016 lúc 15:41

cần giải giúp bài này

ai bít giúp với

hoang ngoc son 02/11/2016 lúc 15:29

á dù con cúc

Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 11:03

x2 - 2y2 = 1

=> x2 - 1 = 2y2 => (x - 1).(x + 1) = 2y2 (1)

Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)

Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.

=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2 là số chẵn <=> y2 là số chẵn.

Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22 = 9 => x = 3

                                Vậy x = 3 và y = 2

Clash Of Clans 09/06/2015 lúc 11:05

Yêu cầu mấy bạn trả lời cho tử tế vào !

Cô Phù Thủy Nhỏ 09/06/2015 lúc 10:53

Chịu off rồi hả, bồ và vợ đang dánh nhau kìa!!!!!

MAI HUONG 02/10/2014 lúc 21:18

Bán đỡ 1 con đi có được ko

Tình yêu của hai trái tim 16/04/2017 lúc 20:24

số bò ở mội chuồng là:

20 chia 4 = 5

Con dư một con làm thêm một cái chuồng nữa.

Dũng Lê Trí 16/04/2017 lúc 20:08

Trường hợp trên không thể xảy ra

Huỳnh Văn Hiếu 06/08/2015 lúc 11:15

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Nguyễn Ngọc Quý 06/08/2015 lúc 11:15

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

maivan thu 16/04/2017 lúc 17:49

25445

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: