Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 8 2015 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Vì số đinh 10 cm đã bán gấp 3 lần số đinh 5 cm đã bán

=> Tổng  số đinh đã bán gấp 4 lần số đinh 5 cm đã bán

ta có tổng số đinh bằng 24 + 26 + 30 + 37 + 41 + 55 + 58 = 271 chia cho 4 dư 3

=> Số thùng đinh còn lại phải là số kg chia cho 4 dư 3 . Trong các thùng đó có thùng 55 kg

vậy thùng đinh 10 cm còn lại là thùng 55 kg

Tổng số kg 6 thùng đã bán là 271 - 55 = 216 kg

Số kg thùng 5 cm là 216 : 4 = 54 kg = 24 + 30 

Số kg thùng 10 cm là 271 - 54 = 217 kg

ĐS:...

Đọc tiếp...
Nguyen Do Ha My 23 tháng 10 2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

54 la thung 5 cm

217 kg la thung 10 cm 

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 12 tháng 10 2017 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

như bạn thấy đấy, trong 1 tích mà có 1 thừa số chia hết cho 9 thì tích đó chia hết cho 9

999 chia hết cho 9 suy ra tích 334*999 chia hết cho 9

Đọc tiếp...
trần như 27 tháng 3 2015 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Số táo người đó mang ra chợ là :

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khi bán, số táo còn lại phải 

chia hết cho 3.

Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả chia hết cho 3 nên số táo đã bán phải chia hết cho 

3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 chia hết cho 3. Do vậy người ấy đã bán giỏ 

táo đựng 30 quả.

Tổng số táo còn lại là :

150 - 30 = 120 (quả)

Ta có sơ đồ biểu diễn số táo của loại 1 và loại 2 còn lại :

Số táo loại 2 còn lại là :

số táo loại 2:  /......../                                             tổng cộng 2 loại 120 quả

số táo loại 1:  /......../......../

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo loại 2 còn

Đáp số : 40 quả

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 27 tháng 11 2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

40 quả 

k mk mk k lại cho

Đọc tiếp...
Trần Thi Hương 22102007 26 tháng 5 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời

40 quả

Học tốt nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 25 tháng 5 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

2+2=4 

cho mink một t i c k

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜSao ๖ۣۜThiên ๖ۣۜMã_ 🌟♕(🅰🅽🅶🅴🅻)๖²⁰⁰⁶ 25 tháng 5 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

 2 + 2

= 4 

kb r nha 

~Thiên Mã~

Đọc tiếp...
Quang (# SON GOHAN !) 25 tháng 5 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

2+2=4

~ Học tốt~

Đọc tiếp...
gv 5 tháng 11 2014 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

nửa lít

Đọc tiếp...
Trần Minh Đức 6 tháng 9 2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Bài giải :
Ai khéo tay tinh mắt
Nghiêng ca như hình trên
Sẽ đạt yêu cầu liền
Trong ca : đúng nửa lít !

Đọc tiếp...
My little heart 5 tháng 6 lúc 6:47
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Ai khéo tay tinh mắt

Nghiêng ca như hình trên

Sẽ đạt yêu cầu liền

Trong ca: đúng nửa lít!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 5 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số câu trả lời đúng là a, số câu trả lời sai là b. Ta có:

5a - 2b = 60                 (1)

Suy ra 2b chia hết cho 5 vì 5a - 2b ra kết quả là số tròn chục.

Ta lại có 2 và 5 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1 nên b sẽ chia hết cho 5.

 Do b \(\ge\) 1 (vì có câu An đã trả lời sai) nên từ (1) \(\Rightarrow\) 5a > 60.

Như vậy thì a > 60 : 5 = 12.

Bài thi có 20 câu nên a + b \(\le\) 20 \(\Rightarrow\) b < 20 - 12 = 8.

Có 1 \(\le\) b \(\le\) 8 và 5 chia hết cho 5 \(\Rightarrow\) b = 5.

Do đó a = (60 + 2b) = (60 + 2.5) : 5 = 70 : 5 = 14 chia hết cho 5.

Số câu hỏi An không trả lời là:

20 - (5 + 14) = 2 (câu)

Vậy An trả lời đúng 14 câu, trả lời sai 5 câu và bỏ qua 2 câu.

đúng nhé, nghĩ mãi mới được đó !

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên Phúc 22 tháng 5 2015 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử bạn trả lời đúng 20 câu, sẽ có 200 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là nhiều hơn 150 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ sai một câu sẽ mất 25 điểm so với đúng 1 câu.
Vậy bạn cần phải sai vài câu để số điểm của bạn giảm 150 điểm chênh lệch đó.
Số câu sai là : 150 : 25 = 6 câu
Số câu đúng là : 20 - 6 = 14 câu

Bạn có thể làm ngược lại. Giả sử bạn trả lời sai 20 câu, sẽ có -300 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là ít hơn 350 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ đúng một câu sẽ có thêm 25 điểm so với sai 1 câu.
Vậy bạn cần phải đúng vài câu để số điểm của bạn tăng 350 điểm chênh lệch đó.
Số câu đúng là : 350 : 25 = 14 câu
Số câu sai là : 20 - 14 = 6 câu

Đây là cách giải của Lớp 4, 5 nhé.

Đúng nhé♥♥♥

Đọc tiếp...
Trần kiên 7 tháng 12 2017 lúc 0:09
Báo cáo sai phạm

Sai rồi

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Khải 23 tháng 4 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

cho mk mượn ac bang bang

Đọc tiếp...
fairy 1 tháng 7 2017 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

đề kiểu méo gì vậy

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 8 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Vang : nghe

Bach : trang

Hong : dao

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 8 tháng 4 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Vì nghệ sĩ Vàng hưởng ứng lời nhận xét của người đội mũ trắng nên 2 người này khác nhau

Suy ra nghệ sĩ Vàng không đội mũ trắng suy ra nghệ sĩ Vàng đội mũ màu hồng

Suy ra nghệ sĩ Bạch đội mũ màu vàng, nghệ sĩ Hồng đội mũ màu trắng

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Vàng: Nghệ

Bạch: trắng

Hồng: đào

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 5 tháng 4 2015 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

Do x; y ; z > 0 nên xyz khác 0 => \(\frac{xy}{xyz}+\frac{yz}{xyz}+\frac{zx}{xyz}=1\Rightarrow\frac{1}{z}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\Rightarrow\frac{1}{x}<1\Rightarrow x>1\)

Vì x<= y< = z nên \(\frac{1}{x}\ge\frac{1}{y}\ge\frac{1}{z}\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}=\frac{3}{x}\)

=> 1 < = 3/x => x < = 3 mà x > 1 nên x = 2 hoặc 3

Nếu x = 2 => \(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{y}<\frac{1}{2}\Rightarrow y>2;\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{2}{y}\Rightarrow\frac{2}{y}\ge\frac{1}{2}\Rightarrow y\le4\)

mà y >2 => y = 3 hoặc 4 

y = 3 => z = 6;

y = 4 => z = 4

nếu x = 3 => \(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{1}{y}<\frac{2}{3}\Rightarrow y>\frac{3}{2};\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{2}{y}\Rightarrow\frac{2}{y}\ge\frac{2}{3}\Rightarrow y\le3\)

theo đề bài x<= y nên y = 3 => z = 3

Vậy (x;y;z) = (3;3;3); (2;3;6);(2;4;4)

Đọc tiếp...
Đỗ Thành Vinh 9 tháng 5 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

x=1;y=9;z=8

Kiểm tra lại mà xem.

Đọc tiếp...
Nông Mai Phương 10 tháng 4 2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Suy ra so cam la vua chia het ch 3 va 5,be hon 20.Vay so cam la 15 

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Konohana Lucia 13 tháng 4 2017 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

So cam do vua chia het cho 5 vua chia het cho 3 cho nen so cam do chia het cho 15, so cam it hon 20 qua nen so cam do chi co the la 15 qua cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Bảo Trân 14 tháng 4 2016 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Vậy số cam là 15

Đọc tiếp...
emdixaqua 10 tháng 6 2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

4+5 =9 (phần)

Đám ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là :

990 : 9 x 4 =440 (kg thóc)

Đám ruộng thứ hai thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là :

990 : 9 x 5 = 550 (kg thóc)

              Đáp số : Đám ruộng thứ nhất : 440 kg thóc 

                          Đám ruộng thứ hai : 550 kg thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

144% - 100% = 44 5 Việt ah

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là \(a^2\)

Nếu tăng a lên 20% được \(100\%a+20\%a=120\%a\).

Diện tích hình vuông mới là \(\left(120\%a\right)^2=144\%a^2\)

Vậy diện tích hình vuông tăng 144% - 100% = 40%

Đọc tiếp...
hội thích giải toán 4 tháng 2 2017 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

40% bạn nhé vì khi nhân thì nó lấy cạnh nhân cạnh nên nếu tăng 20% trăm thì 20%x2=40%

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen phuc thanh 8 tháng 10 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

0rc là gì vậy ae

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 2 tháng 4 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: