Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Bảo Anh Thư 04/03/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

* Chia hình vuông ABCD thành 4 hình vuông nhỏ có diện tích bằng nhau.( Vì hai cạnh kề với góc vuông bằng bán kình của hình tròn.)

* Diện tích mỗi hình vuông nhỏ la : 28 :4 = 7 ( cm2 )

- Mà diện tích mỗi hình vuông nhỏ bằng: r x r = 7 ( cm2 )

* Diện tích hình tròn là: r x r x 3,14 = 7 x 3,14 = 21,98 ( cm2 )

                                                                         Đ/S: 21, 98 cm2.

Đọc tiếp...
Vũ Hải Triều 11/03/2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm
Duc Hay 04/03/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm
Hiếu 27/02/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Bởi vì nếu giá trị tìm được của ẩn không thoả mãn điều kiện thì thay vào ko thoả mãn pt

Còn nếu tìm được là t/m thì là nghiệm của pt.

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 16/07/2016 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Mỗi quả lê đổi được số táo là : 

          3 : 2 = 1,5 (táo) 

Bảy quả hồng đổi được số táo là :

          2 + 1,5 = 3,5 (táo) 

Mỗi quả táo đổi được số hồng là : 

          7 : 3,5 = 2 (hồng) 

Tổng số táo cuối cùng đổi được là :

          18 + (15 x 1.5) = 40,5

Số hồng đem đi đổi là : 

         40,5 x 2 = 81 (hồng) 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 03/05/2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Tổng số kẹo trong 6 gói là: 31 + 20 + 19 + 18 + 16 + 15 = 119

Số 119 : 3 =  39 (dư 2)

Vì số kẹo của Hồng gấp đôi số kẹo của Lan nên Tổng số kẹo của Hổng và Lan là 1 số chia hết cho 3

Mà Tổng số kẹo trong 6 gói chia cho 3 dư 2 

=> Bớt 1 gói có số kẹo chia cho 3 dư 2 ta được tổng số kẹo của 5 gói còn lại chia hết cho 3

=>Gói đó là: gói 2

Số kẹo của Huệ là 20 chiếc

Số kẹo của Lan là: (119 - 20) : 3 x 1 =   33 chiếc

Số kẹo của Hồng là : 33 x 2 = 66 chiếc

Đọc tiếp...
bùi quang tùng 14/04/2016 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

ra 125 nha mấy thằng em của anh, nhất là cái thằng Vũ Ngọc Hân, mày có giỏi thì thi xem đứa nào giỏi toán hơn

Đọc tiếp...
Huyền Trang Nguyễn 19/12/2016 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Thanh niên Tùng( '_')

Đọc tiếp...
Nguyen Phan Anh Duy 09/11/2014 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

tầng thứ 3 có 36 bậc vậy 1 tầng có 12 bậc

tầng thứ 10 có 12.10=120 bậc thang

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Trang 06/02/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Đi lên tầng 3 có 36 bậc cầu thang => Mỗi tầng có : 36 : 3 = 12 ( bậc cầu thang )

10 tầng có số bậc cầu thang là : 12 x 10 = 120 ( bậc cầu thang )

Vậy 10 tầng thì có 120 bậc cầu thang !!

Đúng tích mk !!

Đọc tiếp...
tran thi hien 12/02/2016 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

co 180 bac luc nay minh tinh nham roi

Đọc tiếp...
Lê Huyền Trang 17/11/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                            1/3 số nước hiện có trong thùng nàng là:                                                                                            53,25 trừ 39 = 14,25 (kg)                                                                                                          Tất cả số nước hiện có trong thùng nàng là:                                                                                          14,25 nhân 3 = 42,75 (kg)                                                                                                      Khi thùng đồ đựng đầy nước thì số nước nặng là :                                                                                     42,75 chia 3/4 = 57 (kg)                                                                                                                              Đáp số : 57 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 03/02/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

vậy 1/3 số nước đó là : 53,25 - 39 = 14,25 ( kg)

khi đổ đầy nước thì nặng số ki - lô - gam là :
14,25 x 4 = 57 ( kg )

đ/s 57 kg 

( cúc các bạn học giỏi nhé )   kết bạn với mình nha !

Đọc tiếp...
nguyễn văn thắng 06/08/2015 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

x=5  .y=9 chắc vậy 

 

Đọc tiếp...
PHAM HONG DUYEN 28/07/2017 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

x = 5

y = 9

^-^

Đọc tiếp...
hồ quỳnh anh 28/07/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

x = 5

y = 9

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 02/04/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
kaka 17/04/2016 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

bạn ơi 0rc là j vậy

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 07/02/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Ta thấy Vân và Yên không thể cùng là người nói dối.

Thật vậy, nếu Vân và Yên đều nói dối thì:

+) Vân nói dối \(\Rightarrow\) Yến không làm vỡ bình

+) Yên nói dối \(\Rightarrow\) Vân nói đúng và Yến là người làm vỡ bình.

Do đó mẫu thuẫn, vậy trong 2 bạn Vân và Yên có 1 người nói thật.

Trong 4 bạn chỉ có 1 người nói thật và các bạn còn lại nói dối.

 \(\Rightarrow\) Người nói dối là Lan

Vậy Lan là người làm vỡ bình.

Chúc bạn học tốt, thân!

Đọc tiếp...
tth 06/02/2018 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Ta thấy Vân và Yến không thể cùng là người nói dối.

Thật vậy, nếu Vân và Yên đều nói dối thì:

+) Nếu Yến nói thật, Vân nói dối => Vân làm vỡ bình

+) Nếu Yến nói dối => Vân nói thật => Yến làm vỡ bình

+) Xét trường hợp Hằng nói thật:

  Bởi vì Hằng xác nhận là chính bạn Vân làm vỡ

Mà bạn Yến lại nói chính bạn Vân là người nói dối.

=> Người làm vỡ lọ hoa là Vân (chọn)

+) Xét trường hợp Lan nói thật: "Không phải tôi đâu"

=> Chỉ còn trường hợp một trong 3 bạn Vân, Hằng, Yến làm vỡ lọ hoa.

Theo như suy luận ở trên ta đã xác định được Vân là người làm vỡ

Đọc tiếp...
newton7a 06/02/2018 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

Lan làm vỡ lọ hoa

Đọc tiếp...
emdixaqua 22/01/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

1. Xác định luận điểm

Cho đề bài: Chớ nên tự phụ.

- Tự phụ là một thói xấu của con người.

- Đức khiêm tốn tạo nên cái đẹp cho nhân cách con người bao nhiêu thì sự tự phụ lại hôi xấu nhân cách bấy nhiêu.

- Những luận điểm phụ:

+ Tự phụ khiến cho bản thân cá nhân không biết mình là ai.

+ Tự phụ luôn kèm theo thái độ khinh bỉ, thiếu tôn trọng những người khác.

+ Tự phụ khiến cho hản thân bị chê trách, bị mọi người xa lánh.

2. Tìm luận cứ

- Tự phụ: Tự đánh giá quá cao tài năng thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cá người trên mình.

- Người ta khuyên chớ nên tự phụ hỏi làm như vậy:

+ Mình không biết mình.

+ Bị mọi người khinh ghét.

- Tự phụ có hại:

+ Cô lập mình với người khác.

+ Hoạt động của mình bị hạn chế không có sự hợp tác dỗ dẫn đen sai lầm và không hiệu quả.

+ Gây nên nỗi buồn cho chính mình.

+ Khi thất hại thường tự ti.

- Tư phụ có hại cho:

+ Chính cá nhân người tự phụ.

+ Với mọi người quan hệ với anh ta (chị ta).

- Các dẫn chứng:

+ Nên lấy từ thực tế trường lớp, môi trường quanh mình.

+ Có lúc mình đã tự phụ.

+ Một số dẫn chứng mà mình đã đọc qua sách báo:

Chẳng hạn trong truyẽn Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Ngụy Diên ỷ thế  là tướng giỏi đã cưỡi ngựa ra trước ba quân và hét lên đắc chí: “Ai dám chém đầu ta”. Trong lúc cứ gào lên như vậy thì đầu hắn đã bị một nhát chém hất ngờ từ một viên tướng quân của hắn.

3. Xây dựng lập luận

Nên bắt đầu từ việc định nghĩa: tự phụ là gì? Tiếp đó làm nổi bật một số tinh cách cơ bản của kẻ tự phụ. Sau đó mới nói tác hại của nó. 

Đọc tiếp...
Thiên Yết 22/01/2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

1. Xác định luận điểm

Cho đề bài: Chớ nên tự phụ.

- Tự phụ là một thói xấu của con người.

- Đức khiêm tốn tạo nên cái đẹp cho nhân cách con người bao nhiêu thì sự tự phụ lại hôi xấu nhân cách bấy nhiêu.

- Những luận điểm phụ:

+ Tự phụ khiến cho bản thân cá nhân không biết mình là ai.

+ Tự phụ luôn kèm theo thái độ khinh bỉ, thiếu tôn trọng những người khác.

+ Tự phụ khiến cho hản thân bị chê trách, bị mọi người xa lánh.

2. Tìm luận cứ

- Tự phụ: Tự đánh giá quá cao tài năng thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cá người trên mình.

- Người ta khuyên chớ nên tự phụ hỏi làm như vậy:

+ Mình không biết mình.

+ Bị mọi người khinh ghét.

- Tự phụ có hại:

+ Cô lập mình với người khác.

+ Hoạt động của mình bị hạn chế không có sự hợp tác dỗ dẫn đen sai lầm và không hiệu quả.

+ Gây nên nỗi buồn cho chính mình.

+ Khi thất hại thường tự ti.

- Tư phụ có hại cho:

+ Chính cá nhân người tự phụ.

+ Với mọi người quan hệ với anh ta (chị ta).

- Các dẫn chứng:

+ Nên lấy từ thực tế trường lớp, môi trường quanh mình.

+ Có lúc mình đã tự phụ.

+ Một số dẫn chứng mà mình đã đọc qua sách báo:

Chẳng hạn trong truyẽn Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Ngụy Diên ỷ thế  là tướng giỏi đã cưỡi ngựa ra trước ba quân và hét lên đắc chí: “Ai dám chém đầu ta”. Trong lúc cứ gào lên như vậy thì đầu hắn đã bị một nhát chém hất ngờ từ một viên tướng quân của hắn.

3. Xây dựng lập luận

Nên bắt đầu từ việc định nghĩa: tự phụ là gì? Tiếp đó làm nổi bật một số tinh cách cơ bản của kẻ tự phụ. Sau đó mới nói tác hại của nó

Đọc tiếp...
Uyên Trần 22/01/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

ác lập luận điểm:
- Trong cuộc sống không nên tự phụ - tự phụ gây tai hại lớn
Câu 2:Tìm luận cứ:
- Tự phụ là gì? (là tự cao tự đại, đề cao mình, coi thường người khác)
- Vì sao chớ nên tự phụ (tự phụ không những có hại cho mình mà cho mọi người khác nữa)
Câu 3:Xây dựng lập luận:
- Bắt đầu bằng cách định nghĩa tính tự phụ
- Suy ra tác hại của tự phụ.
- Đề cao lối sống hoà đồng, khiêm tốn, phê phán thói tự phụ.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 27/11/2017 lúc 06:03
Báo cáo sai phạm

1/ a . a+1. a+2 . a+3 . a+4 

=> a . ( a + 1 . a + 2 . a+3 . a+4 )

=>  a. a + 1 .a  . a .a + 2 . a .  a .a + 3 . a  .  a .a + 4 . a 

=> a. ( 1 + 2 +3 +4 ) . a. a. a .a .a.a .a .a

=> a. 10 . a8

Mà  a . 10 có một thừa số chia hết cho 5 là 10 => a.10 chia hết cho 5. 

Ta có a chia hết cho m => ak chia hết cho m  . Vậy a.10 . a8 sẽ chia hết cho 5 

Làm mò :)

Đọc tiếp...
Trần Đức Hùng 13/11/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm
1:32;2:9;3:93;4:12
Đọc tiếp...
Trần Đức Hùng 13/11/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

bo may tra loi dc roi con cho

Đọc tiếp...
leminhduc 11/10/2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

a, Đi

Nghĩa 1 : Em đi đến trường .

Nghĩa 2 : Mày đi dép vào cho tao nhờ .

b, Đứng 

Nghĩa 1 : Thứ 2 , chúng em đứng chào cờ .

Nghĩa 2 : Thấy vậy , cậu ta như đứng hình .

Đọc tiếp...
Ngọc Hara 15/10/2017 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

a, Đi

Nghĩa 1: Tôi đi học

Nghĩa 2: Đeo bao tay vào ko lạnh đó

b, Đứng

Nghĩa 1: Chúng tôi đứng chào cờ

Nghĩa 2: Tôi chơi trò ' tượng hình ' vs bạn bè

Đọc tiếp...
Nguyễn Trường Hải 11/10/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

a) Đi

Nghĩa 1 : em đi bộ đến trường.

Nghĩa 2 : mẹ em dặn phải đi đôi găng tay.

b)Đứng

Nghĩa 1 : cô giáo đứng trên bụt giảng bài.

Nghĩa 2 : hôm nay trời đứng gió.

Đọc tiếp...
Mie Ngố 26/10/2014 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

a. Quy luật là mẫu của phân số này là tử của phân số kia

b. Đó là 9/10, 10/11, 11/12

Đọc tiếp...
Phạm Thu Giang 24/02/2016 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

a,Ta thấy mẫu số của phân số đứng trước nó là tử số của phân số tiếp theo .

b, 9/10 , 10/11, 11/12

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26/07/2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

219 qua cam va 416 qua chanh

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 01/07/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là : 

       104+115+132+136+148=635( quả )

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng số quả hai loại còn lại cũng là 1 số chia hết cho 5 như vậy rổ cam bán đi là rổ đựng 115 quả Số quả cam và chanh còn lại là : 

             635-115=520 (quả)

Số quả cam còn lại là:

        520:(4+1)=104 (quả)

Tổng số cam là : 

     104+115=219 (quả) 

Số quả chanh là:

      635-219=416 (quả )

Đọc tiếp...
truong huy hoang 21/01/2018 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam và chanh của cửa hàng là:

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 (quả)

Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam cho nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 5. Suy ra số cam đã bán phải chia hết cho 5. Trong số 5 rổ cam và chanh của cửa hàng chỉ có rổ đựng 115 quả là chia hết cho 5. Vậy cửa hàng đó đã bán rổ đựng 115 quả cam.

Số cam còn lại bằng 1515 quả chưa bán. Do đó số cam còn lại là:

(104 + 132 + 136 + 148) : 5 = 104 (quả)

Suy ra rổ đựng 104 quả là rổ cam còn lại và 3 rổ đựng 132; 136 và 148 quả là các rổ chanh.

Số cam lúc đầu cửa hàng có là:

115 + 104 = 219 (quả)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là:

635 - 219 = 416 (quả)

Đáp số: Số cam: 219 quả

              Số chanh: 416 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hà Thi 21/08/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

gọi số xe 12 chỗ là a và số xe 7 chỗ là b ( a, b thuộc N*)
Ta có số người đi xe 12 chỗ là 12a và số người đi xe 7 chỗ là 7b.
Từ để bài ta thấy:
7b+12a=64 (1)
Mà 12a, 64 chia hết cho 4 7b chia hết cho 4
ƯC(7,4)=1 (2)
b chia hết cho 4 (3)
Từ (1) b thuộc 4,8 vì 12a+7b=64 nên  7b<64 và b>10
ta thay b=4 vào (1)
b=4, a=3
thay b bằng 8 vào (1)
 b=8 và a ko thuộc N
và a bằng 3 xe 12 chỗ 
b bằng 4 xe 7 chỗ 

Đọc tiếp...
edogawaconan 17/11/2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

theo bai ra ta co 12x+7y=64

ta thay 64 va 12y deu chia het cho 4 nen 7y se chia het cho 4

vi 7y chia het cho4 nhung 7 ko chia het cho4 nen y phai chia het cho4

tu do suy ra 7y<64 va y phai nho hon 10

tu do suy ra y thuoc 4 hoac 8

neu y=4 thi x=3 (chon)

neu y=8 thi ko co gia tri x

vay co 3 xe 12 cho ngoi 

4 xe 7 cho ngoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Hưng 05/11/2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Có thế cũng hỏi ng v

Đọc tiếp...
Arkadatar 15/01/2018 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

mỗi viên cắn 1 nửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Đỗ Minh Tuấn 16/01/2018 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

uống hết vào luôn

Đọc tiếp...
Trang Noo Hoang 15/01/2018 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm
Ông ta phải chia ra 2 loai một loại màu xanh; một loại màu đỏ rồi moi loại lấy một viên
Đọc tiếp...
Hằng Phạm 06/01/2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

trong suốt theo mình là vậy

Đọc tiếp...
Kaitou Kid 08/01/2018 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Lòng trắng của quả trứng khi chưa nở có màu : không màu

Đọc tiếp...
Son Goku 06/01/2018 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

đi mà hỏi nó ấy!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: