Giúp tôi giải toán


nguyễn nhật hoàng 29/10/2014 lúc 21:48

đặt A=1+2^2+2^3+2^4+.....+2^99+2^100

    2A=2+2^3+2^4+2^5+...+2^99+2^100+2^101

 =>A=2^101-1

van hoa pham 30/10/2014 lúc 10:21

A=2101+2-(22+1)=2101-3

Phamducanh 07/05/2016 lúc 19:22

Vi 11 mu may cung  co chu so tan cung la 1 o day co 10so hang nen 1*10=10 la co tan cung la 0 va chia Hét cho 5

Nguyễn Phi Hòa 29/03/2015 lúc 16:40

A = 5.(22.32)9.212-2.(22.3)14.314 / 5.228.318-7.229.318         

A = 118078/9              

Cách giải là vậy. Mong các bạn góp ý

Ác Mộng 16/06/2015 lúc 08:16

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

nguyen thieu cong thanh 16/06/2015 lúc 08:15

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Nguyễn Diễm Quỳnh 18/01/2016 lúc 09:29

bạn còn thiếu  -33​  nhé

Phạm Văn Nam 02/03/2016 lúc 19:53

Có:

  1. 2003A=20032004+2003/20032004+1 = 20032004+1+2002/20032004+1= 1+ 2002/20032004+1
  • ​2003A= 20032003+2003/20032003+1 .........= 1 + 2002/20032003+1​
  • Vì 1+ 2002/20032004+1<1+ 20022003+1nên 2003A<2003B
  • Nên A<B 
  • !!!!!!!!!!!
NGUYỄN MINH ÁNH 25/11/2016 lúc 19:28

Gỉa sử x và y là 2 số phải tìm và x^2 = y^3 = a. Phân tích a ra thừa số nguyên tố , ta thấy các số mũ của các thừa số nguyên tố phải chia hết cho 2 vì a = x^2 , lại phải chia hết cho 3 vì a= y^3 . Khi đó , a là lũy thừa bấc 6 của 1 số tự nhiên nào đó . Vì a lớn hơn hoặc = 100 và nhỏ hơn 10000 nên a có thể = 3^6 hoặc 4^ 6 . Nhưng 3^6= ( 3^2 )^3 ko phải là lập phương của 1 số có 2 chữ số còn 4^6 = (2^2)^6 =( 2^ 6) ^2 = 64^2 và 4^6 = 2^ 12 = ( 2^4 ) ^3 = 16^3 . Vậy 2 số phải tìm là 64 và 16.

Nguyễn Tấn Phát 19/04/2017 lúc 17:09

tích đúng cho mình nha

Nguyễn Tấn Phát 19/04/2017 lúc 17:09

S=(1+2)+(2^2+2^3)+(2^4+2^5)+....+(2^99+2^100)

S=3+3.2^2+3.2^4+.....+3.2^99

S=3.(2^2+2^4+.....+2^99)

Vì 3 chia hết 3=>3.(2^2+2^4+....+2^99)

=>S chia hết 3

2S=2+2^2+2^3+2^4+.....+2^101

2S-S=(2+2^2+2^3+2^4+....+2^101)-(1+2+2^2+2^3+2^4+....+2^100)

S=2^101-1

S+1=2^101-1+1=2^101

=>x=101

Nguyễn Bá Cầm 27/11/2016 lúc 21:21

nhóm 4 số lại,nhóm 1 là tứ số thứ nhất đến số thứ 4,cứ nhóm như vậy ,đặt thừa số chung ra ngoài

 sẽ xuất hiện 120

Nguyễn Huy Hoàng 15/05/2015 lúc 22:20

11n + 2 + 122n + 1 = 121 . 11n + 12 . 144n

=(133 – 12) . 11n + 12 . 144n = 133 . 11n + (144n – 11n) . 12

Ta có: 133 . 11n chia hết 133;  144n – 11n chia hết (144 – 11)

\(\Rightarrow\) 144n – 11n chia hết 133 \(\Rightarrow\) 11n + 1 + 122n + 1

super man 04/01/2017 lúc 20:39

ra 11 mới đúng!!!

tạ hữu nguyên 02/04/2017 lúc 19:03

k mk đi làm ơn 

mk đang bị âm điểm

tth 19/04/2017 lúc 06:15

x= 5/6 nha

nhớ tk

chúc bạn học tốt

^.^

Vương Thị Nguyệt Ánh 13/03/2016 lúc 16:00

Nếu x = 0 => 2^0 + 624 = 5^y => 625 = 5^y => 5^4 = 5^y => y = 4

Nếu x > 0 => 2^x + 624 chẵn mà 5^y lẻ => không có x; y thoả mãn

Vậy x = 0; y = 4

trần như 12/07/2015 lúc 19:05

a) \(\left(x-\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{4}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-\frac{1}{3}\right)^2=0+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x-\frac{1}{3}=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\)

Tran thanh tuyen 25/10/2016 lúc 19:24

Ta co: 5S=5^2+5^3+5^4+...+5^2007.                  5S-S=(5^2+5^3+5^4+...+5^2007)-(5+5^2+5^3+...+5^2006).                                  4S=5^2007-5 =>S=5^2007-5/4.                              Ta viet S=(5^1+5^4)+(5^2+5^5)+(5^3+5^6)+....+(5^2003+5^2006).                 =5.(1+5^3)+5^2.(1+5^3)+...+5^2003.(1+5^3)=5.126+5^2.126+...+5^2003.126=>dpcm

Nguyen Thi Huong 08/08/2016 lúc 16:18

hay giup toi

Luong Hoang Long 18/04/2017 lúc 13:25

Ta có:5+5^2+5^3+...+5^2006

=>5S=5^2+5^3+5^4+...+5^2007

=>4S=5^2007-5

=>S=5^2007-5/4

b)Ta có:5+5^2+5^3+...+5^2006

=(5+5^4)+(5^2+5^5)+...+(5^2003+5^2006)

=5.126+5^2.126+...+5^2006.126

=126.(5+5^2+...+5^2006) chia hết cho 126

k cho mình nhé

Nữ Hoàng Toán Học 18/04/2017 lúc 20:33

Sao khó thế !

Xì ! Hóa ra là bài cấp 2 !

Tưởng lớp 5 mà khó thế thì xỉu !

Gautam Redo 25/09/2016 lúc 17:12

11^(n+2) + 12^(2n+1) = 121. 11^n + 12 . 144^n

=(133-12) 11^n + 12 . 144^n= 133. 11^n +(144^n-11^n). 12

Ta có: 133. 11^n chia hết cho 133; 144^n - 11^n chia hết cho ( 144-11) 

=> 144^n - 11^n chia hết cho 133

=> 11^(n+2)+12^(2n+1) chia hết cho 133

Nguyễn Phạm Anh Minh 18/04/2017 lúc 20:05

Mình tán thành ý kiến của bạn Gautam Redo

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: