Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Tài Bảo Châu 15 tháng 7 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

b) Áp dụng  tính chất

\(\frac{a}{b}< 1\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\left(m\in N\right)\)

Ta có: \(B=\frac{10^{16}+1}{10^{17}+1}< \frac{10^{16}+1+9}{10^{17}+1+9}=\frac{10^{16}+10}{10^{17}+10}=\frac{10.\left(10^{15}+1\right)}{10.\left(10^{16}+1\right)}=\frac{10^{15}+1}{10^{16}+1}=A\)

\(\Rightarrow B< A\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hòa 2 15 tháng 7 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Để tính nhanh được thì cần  chứng minh bài toán sau theo phương pháp quy nạp( bạn học chưa nhỉ)

\(1^3+2^3+...+n^3=\left(1+2+...+n\right)^2.\)(n là số tự nhiên)

Áp dụng

\(1^3+2^3+3^3+...+21^3=\left(1+2+...+21\right)^2=\left(\frac{21.\left(21+1\right)}{2}\right)^2=53361.\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 13 tháng 7 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

pt \(\Leftrightarrow\)\(19k+190=A^2\)\(\Leftrightarrow\)\(k=\frac{A^2-190}{19}\)

Để k nhỏ nhất và \(k\inℕ^∗\) thì \(\frac{A^2-190}{19}=\frac{A^2}{19}-19\) nhỏ nhất và \(A^2>190\)\(\Leftrightarrow\)\(A\ge14\)\(A^2⋮19\)

Mà 19 là số nguyên tố nên để \(\frac{A^2-190}{19}\) nhỏ nhất và \(A^2⋮19\) thì \(A=19\left(tm:A\ge14\right)\)

\(\Rightarrow\)\(k=\frac{A^2-190}{19}=\frac{19^2-190}{19}=9\)

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 12 tháng 7 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời

2^1=2

2^2=4

2^3=8

2^4=16

2^5=32

2^6=64

2^7=128

2^8=256

2^9=512

2^10=1024 !

Rất vui khi được giúp bn !

Đọc tiếp...
ミ★Šóї★彡《ƒɾεεƒίɾε》 12 tháng 7 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

 a)

Lũy thừa  212223242526272829210
Giá trị của lũy thừa  2 4 8 16  32  64  128  256  512  1024 
Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
Xyz 11 tháng 7 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(5^4-5^3\right)^3}{125^4}\)\(\frac{\left[5^3.\left(5-1\right)\right]^3}{\left(5^3\right)^4}\)

                             = \(\frac{\left[5^3.4\right]^3}{5^{3.4}}\)

                             = \(\frac{\left(5^3\right)^3.4^3}{5^{3.4}}\)

                             = \(\frac{5^9.4^3}{5^{12}}\)

                              = \(\frac{5^9.4^3}{5^9.5^3}\)

                              = \(\frac{4^3}{5^3}=\left(\frac{4}{5}\right)^3\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ➻❥❖Hoàng❄ ℓong❖︵☪ッᴾᴿᴼ 11 tháng 7 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(5^4-5^3\right)^3}{125^4}=\frac{\left[5^3\left(5-1\right)\right]^3}{125^4}=\frac{\left(4.5^3\right)^3}{\left(5^3\right)^4}=\frac{4^3.5^{3.3}}{5^{3.3}.5^3}=\frac{4^3}{5^3}=\frac{4.4.4}{5.5.5}=\frac{64}{125}\)

Đọc tiếp...
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ 11 tháng 7 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(5^4-5^3\right)^3}{125^4}\)

\(\frac{\left[5^3.4\right]^3}{125^4}\)

\(\frac{5^9.4^3}{5^{12}}\)

\(\frac{4^3}{5^3}\)

Đọc tiếp...
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ 11 tháng 7 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9^{11}-9^{10}-9^9}{639}\)

\(=\frac{9^9\left(9^2-9-1\right)}{639}\)

\(=\frac{9^8\left(9^2-9-1\right)}{71}\)

\(=\frac{9^8.71}{71}\)

\(=9^8\)

Đọc tiếp...
Dang Trung 9 tháng 7 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

329 = (25)9 = 245 = (23)15 = 815  = 813 . 82 = 813 . 26

1813 = 913 . 213 

Vì 913 > 813

     213 > 26

\(\Rightarrow\)329 < 1813

\(\Rightarrow\)\(\left(-32\right)^9>\left(-18\right)^{13}\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 7 tháng 7 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn. Theo như đáp án thì đúng là \(4\sqrt{7}.\)

Đọc tiếp...
nguyen minh trang 6 tháng 7 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm 1 đấy là a nhg bây giờ xem lại thì thấy dù sửa lại 1 thành a thì vẫn sai

Cảm ơn bạn đã góp y

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 6 tháng 7 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Minh Trang ơi \(5a^3-1\ne a\left(5a^2-1\right)\)

Đọc tiếp...
Xyz 5 tháng 7 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

N = \(\frac{9^8.15^{20}}{6^{10}.3^{15}}\)

   = \(\frac{\left(3^2\right)^8.\left(3.5\right)^{20}}{\left(3.2\right)^{10}.3^{15}}\)

\(\frac{3^{2.8}.3^{20}.5^{20}}{3^{10}.2^{10}.3^{15}}\)

\(\frac{3^{16}.3^{20}.5^{20}}{3^{10}.3^{15}.2^{10}}\)

\(\frac{3^{36}.5^{20}}{3^{25}.2^{10}}\)

\(\frac{3^{25}.3^{11}.5^{20}}{3^{25}.2^{10}}\)

\(\frac{3^{11}.5^{20}}{2^{10}}\)

Đọc tiếp...
♈♐ ๖ۣۜŞɧɨẕᶙ ²k⁷⁀ᶦᵈᵒᶫ⁹² 5 tháng 7 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9^8.15^{20}}{6^{10}.3^{15}}\)

\(=\frac{\left(3^2\right)^8.\left(3.5\right)^{20}}{\left(2.3\right)^{10}.3^{15}}\)

\(=\frac{3^{16}.3^{20}.5^{20}}{2^{10}.3^{10}.3^{15}}\)

\(=\frac{3^{16+20}.5^{20}}{2^{10}.3^{10+15}}\)

\(=\frac{3^{36}.5^{20}}{2^{10}.3^{25}}\)

\(=\frac{3^{11}.5^{20}}{2^{10}}\)

~Study well~

#Zu

#K bt còn rút gọn đc nx hay k... 

Đọc tiếp...
Xyz 5 tháng 7 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 2100 - 299 + 298 - 297 +...+ 2- 2

= (2100 - 299) + (298-297)+...+(22-2)

= 299.(2 - 1) + 297(2 - 1) + ... + 2(2 - 1)

= 299 + 297 + ... + 2

= 2 + 23 + 25 + .... + 299

=> 22A = 23 + 25 + 27 + ... + 2101

Lấy 22A - A = (23 + 25 + 27 + .... + 2101) - (2 + 23 + 25 + ... + 299)

       4A - A   = 23 + 25 + 27 + ... + 2101 - 2 - 23 - 25 - ... - 299

            3A   = 2101 - 2

              A   = \(\frac{2^{101}-2}{3}\)

Vậy 2100 - 299 + 298 - 297 +...+ 2- 2 = \(\frac{2^{101}-2}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huyền 5 tháng 7 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

                       \(A=2^{100}-2^{99}+2^{98}-2^{97}+....+2^2-2\)

\(\Rightarrow2A=2^{101}-2^{100}+2^{99}-2^{98}+....+2^3-2^2\)

\(\Rightarrow3A=2^{201}-2\)

\(\Rightarrow A=\frac{2^{101}-2}{3}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 5 tháng 7 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Đặt A = 2100 - 299 + 298 - 297 + ... + 22 - 2 

=> 2A = 2101 - 2100 + 299 - 298 + ... + 2- 22

=> 2A + A = (2101 - 2100 + 299 - 298 + ... + 23 - 22) + (2100 - 299 + 298 - 297 + ... + 22 - 2)

=> 3A = 2201 - 2

=> A = \(\frac{2^{201}-2}{3}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 4 tháng 7 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^2+y^2+\left(y-2x\right)^2=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\left(x-y\right)^2+\left(3x+1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=y=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 3 tháng 7 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Xét \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\)

<=> \(\)\(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)

<=> \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-c\right)^2\ge0\)luôn đúng

=> \(a^2+b^2+c^2\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2\)

Dấu bằng xảy ra khi a=b=c

Áp dụng ta có

\(\left(2x+1\right)^2+\left(-y\right)^2+\left(y-2x\right)^2\ge\frac{1}{3}\left(2x+1-y+y-2x\right)^2=\frac{1}{3}=VP\)

Dấu bằng xảy ra khi \(2x+1=-y=y-2x\)=> \(\hept{\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\y=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x=y=-\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
MON 3 tháng 7 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

b)

\(3^6.2^6=\left(3.2\right)^6=6^6\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Gia Âu 3 tháng 7 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(2^3\right)^4:8^4\)

\(=8^4:8^4=1\)

b)\(3^6.2^6=\left(3.2\right)^6=6^6\)

~Chúc bạn HC TT^^~

Đọc tiếp...
MON 3 tháng 7 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

a) 

\(\left(2^3\right)^4:8^4=8^4:8^4=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 1 tháng 7 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

bài 2 

\(9\equiv-1\left(mod5\right)\Rightarrow9^{1945}\equiv-1^{1945}\equiv-1\left(mod5\right)\\ \)

\(2^{1930}=4^{965}\)mà \(4\equiv-1\left(mod5\right)\Rightarrow4^{965}\equiv-1^{965}\left(mod5\right)\equiv-1\left(mod5\right)\)

\(\Rightarrow9^{1945}-2^{1930}\equiv-1-\left(-1\right)\left(mod5\right)\equiv0\left(mod5\right)\Rightarrow9^{1945}-2^{1930}⋮5\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 29 tháng 6 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

12 - 22 + 32 - 42 + ... + 20032 - 20042 + 20052

= 12 + (-22 + 32) + (-42 + 52) + ... + (-20022 + 20032) +(-20042 + 20052)

= 1 + (32 - 22) + (52 - 42) + ... + (20032 - 20022) + (20052 - 20042)

= 1 + (3 + 2)(3 - 2) + (5 + 4)(5 - 4) + .... + (2003 + 2002)(2003 - 2002) + (2005  + 2004)(2005 - 2004)

= 1 + 5.1 + 9.1 + .... + 4005 . 1 + 4009 . 1

= 1 + (5 + 9 + .... + 4005 + 4009)

= 1 + (4009 + 5)[(4009 - 5) : 4 + 1] : 2

= 1 + 4014 . 1002 : 2

= 1 + 2011014

= 2011015

Đọc tiếp...
từ 1-9 29 tháng 6 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(-\left(2^2-1^2+4^2-3^2+...+2005^2-2004^2\right)\)

\(=-\left(\left(2-1\right)\left(1+2\right)+...+\left(2005-2004\right)\left(2004+2005\right)\right)\)

\(=-\left(1+2+3+...+2004+2005\right)\)

\(=-\frac{2005\left(2005+1\right)}{2}=-2011015\)

Đọc tiếp...
Lâm Trạch CTV 28 tháng 6 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm
Trần Đại Nghĩa 29 tháng 6 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Bài này là tìm giá trị lớn nhất của x+y mà mấy bạn?

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ [ MCU ] ★Black Widow★ 28 tháng 6 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

*với y=0 => để x+y nhỏ nhất <=> x nhỏ nhất => A^2 nhỏ nhất
mà A^2= 65+ 2^x
=> A^2 lẻ 
=> A^2= 81 => 2^x=16 => x=4 
khi đó x+y=4
*với x=0, lập luận tương tự => A^2= 65+ 8^y
+, A^2=81 => 8^y=16 => ko có y...
+, A^2=121 => 8^y=56 => ko có
+, A^2=169 => 8^y=104 => ko có...
(đến đây ko xét A^2 nữa vì nếu thỏa mãn thì x+y nhỏ nhất cũng =4)
+, với y khác 0 => A^2 chẵn mặt khác 2^x < 2^3y với x;y khác 0 và x+y<4 
=> để x+y nhỏ nhất <=> x nhỏ nhất và y lớn nhất 
tức y thuộc {1;2} và x thuộc {0;1}
=> 64<A^2 < 64+64+2=130
=> A^2=100 => 2^x+8^y= 36 => y=1 => 2^x=28 => loại
vậy...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: