Giúp tôi giải toán và làm văn


Điệp viên 007 3 giờ trước (15:07)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi:

100 = ?

Trả lời: 100 = 1

hok tốt!

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 3 giờ trước (15:26)
Báo cáo sai phạm
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 3 giờ trước (15:05)
Báo cáo sai phạm

1

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Cao Phú Vinh 8 giờ trước (10:33)
Báo cáo sai phạm

x=2 ban nhe

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Dương 8 giờ trước (10:12)
Báo cáo sai phạm

Suy ra:

10x : 20 = 1(Ko tính phần biến)

10x = 20

x = 20 :10

x =2

Đọc tiếp...
quan 8 giờ trước (09:53)
Báo cáo sai phạm

 tk cho mình nhé 

    x=2 bnj ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 14/07 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a) Ta có :

\(125^{80}=\left(5^3\right)^{80}=5^{240}\)

\(25^{118}=\left(5^2\right)^{118}=5^{236}\)

Vì \(5^{240}>5^{236}\)\(\Rightarrow\)\(125^{80}>25^{118}\)

Vậy  \(125^{80}>25^{118}\)

b) Ta có :

\(13^{40}< 16^{40}=\left(2^4\right)^{40}=2^{160}< 2^{161}\)

\(\Rightarrow13^{40}< 2^{161}\)

Vậy  \(13^{40}< 2^{161}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Đỗ Huy Ân 14/07 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

a, 12580=(53)80=5240

    25118=(52)118=5236

   Ta có: 5240>5236

   =>12580>25118

Câu còn lại mk ko làm được nha

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 14/07 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a. 12580 = (53)80 = 5240

25118 = (52)118 = 5236

Vì 5240 > 5236 nên 12580 > 25118

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 12/07 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

10750 và 1575

Ta có 10750=10725.2=(1072)25=1144925

 1575=1525.3=(153)25=337525

Vì 1144925>337525

Nên 10750>1575

25n và 52n (n€N)

Ta có : 25n=(25)n=32n

52n=(52)n=25n

Vì 32n>25n

Nên 25n>52n

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 13/07 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

a, Hình như đề sai rùi, đáng lẽ phải là a2 + a = 650

\(\Rightarrow a.a+a.1=650\)

\(\Rightarrow a\left(a+1\right)=25.26\)

\(\Rightarrow a=25\)

Vậy a = 25

b) \(a^2+a=756\)

\(\Rightarrow a.a+a.1=756\)

\(\Rightarrow a\left(a+1\right)=27.28\)

\(\Rightarrow a=27\)

Vậy a = 27

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 13/07 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

a) đề bạn ghi nhầm ko đề thế này mới đúng : a2+a=650

a2+a=650

a.a+a.1=650

a(a+1)=650

=> a=25 <=> 25(25+1)=650

b) a2+a=756

a.a+a.1=756

a(a+1)=756

=> a=27 <=> 27(27+1)=756

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Mỹ Anh 13/07 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm
êfe 13/07 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(a^3+3a^2+2a=2184\)\(\Rightarrow\left(a^3+a^2\right)+\left(2a^2+2a\right)=2184\Rightarrow a^2\left(a+1\right)+2a\left(a+1\right)=2184\)\(\Rightarrow\left(a^2+2a\right)\left(a+1\right)=2184\Rightarrow a\left(a+1\right)\left(a+2\right)=2184\)\(\Rightarrow a=12\)

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 13/07 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

\(A=\)\(\left(1^3-1000\right).\left(2^3-1000\right)\)\(.....\left(2018^3-1000\right)\)

\(A=\left(1^3-1000\right).\left(2^3-1000\right)...\left(10^3-1000\right)...\left(2018^3-1000\right)\)

\(A=\left(1^3-1000\right).\left(2^3-1000\right)...0...\left(2018^3-1000\right)\)

\(A=0\)

        ~~~Hok tốt~~~

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 12/07 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

1) \(11^{1979}< 11^{1980}=\left(11^3\right)^{660}=1313^{660}\)

\(37^{1320}=\left(37^2\right)^{660}=1369^{660}\)

\(1313^{660}< 1369^{660}\Rightarrow11^{1979}< 37^{1320}\)

Các câu khác tương tự

Đọc tiếp...
Lê Thị Thùy Dung 12/07 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Hải Tiểu Mi 12/07 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

2^300 < 3 ^200

k mik nha

Chúc bn hk tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 12/07 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(2^{300}=\left(2^3\right)^{100}=8^{100}\)

\(3^{200}=\left(3^2\right)^{100}=9^{100}\)

Vì \(8< 9\)\(\Rightarrow\)\(8^{100}< 9^{100}\)

Hay \(2^{300}< 3^{200}\)

Vậy  \(2^{300}< 3^{200}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
TAKASA 12/07 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

2^300 và 3^200

2^300=(2^3)^100=8^100

3^200=(3^2)^100=9^100

Vì 8^100 <9^100=>2^300<3^200

Vậy 2^300<3^200

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 09/07/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(\Rightarrow2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\)

\(\Rightarrow2B-B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(\Rightarrow B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 09/07/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{101}\)

\(2B-B=\left[1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{101}\right]-\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\right]\)

\(B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Vậy  \(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 09/07/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\)

\(2B-B=\left[1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{99}\right]-\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+...+\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\right]\)

\(B=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\)

\(B=1-\frac{1}{2^{100}}\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
cool queen 06/07/2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

vì(5/6)^2x-1=(5/6)^6x-7

=>2x-1=6x-7

=> 2x=6x-8

=> 8=6x-2x=4x

x=8:4=2

vậy x=2

x

Đọc tiếp...
ST CTV 06/07/2018 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{5}{6}\right)^{2x-1}=\left(\frac{5}{6}\right)^{6x-7}\Rightarrow2x-1=6x-7\Rightarrow6x-2x=7-1\Rightarrow4x=6\Rightarrow x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 06/07/2018 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

2 bạn kia làm hơi tắt, mình sẽ làm lại cho đầy đủ nha Nguyễn Phạm Thy Vân:

\(\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1}=\left(\frac{3}{4}\right)^{5x-4}\)

\(\Rightarrow2x-1=5x-4\)

\(\Rightarrow2x-5x=1-4\)

\(\Rightarrow-3x=-3\)

\(\Rightarrow x=1\)

Vậy x = 1

Đọc tiếp...
cool queen 06/07/2018 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

vì (3/4)^2x-1=(3/4)^5x-4=> 2x-1=5x-4=> 2x=5x-3

3=5x-2x=3x=> x=1

Đọc tiếp...
Jerry Gaming 06/07/2018 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}^{2x-1}\)=\(\frac{3}{4}^{5x-4}\)

=>2x-1=5x-4

=>x=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 04/07/2018 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^3=343\)

\(\Rightarrow\left(2x+1\right)^3=7^3\)

\(\Rightarrow2x+1=7\)

\(\Rightarrow2x=7-1\)

\(\Rightarrow2x=6\)

\(\Rightarrow x=6:2\)

\(\Rightarrow x=3\)

Vậy x = 3

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 04/07/2018 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^3=343\)

\(\left(2x+1\right)^3=7^3\)

\(2x+1=7\)

\(2x=7-1\)

\(2x=6\)

\(x=6:2\)

\(x=3\)

Đọc tiếp...
tần nguyễn phuong vy 03/07/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

theo đề của của ta có 

(2x3x4x5)x0

suy ra số nào nhân 0 cũng bằng 0

vậy biểu thức =0

Đọc tiếp...
minamoto mimiko 03/07/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

\(2^3.3^3.4^3.5^3.0^{1000}\)

\(=\left(2.3.4.5\right).0\)

\(=0\)

\(\Rightarrow\)Số nào nhân với \(0\)cũng bằng \(0\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 03/07/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(2^3.3^3.4^3.5^3.0^{1000}\)

\(=\left(2.3.4.5\right)^3.0\)

\(=0\)

=>Số nào nhân với 0 cũng bằng 0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: