Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Lũy thừa


longbvchess longbvchess Hôm qua lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

@thutien tính càng nhanh càng tốt bạn ạ

Đọc tiếp...
thutien thutien Hôm qua lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

93 . 3. 27 = 729 . 9 . 27                                                   8. 23 . 16 = 4096 . 8 . 16 
                  = 6561 . 27                                                                        = 32768 . 16
                  = 177147                                                                           = 524288

Đọc tiếp...
✞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♫ ✞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♫ Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(9^3.3^2.27\)

\(=\left(3^2\right)^3.3^2.3^3\)

\(=3^6.3^5\)

\(=3^{11}\)

\(8^4.2^3.16\)

\(=\left(2^3\right)^4.2^3.2^4\)

\(=2^{12}.2^7\)

\(=2^{19}\)

Đọc tiếp...
Juventus ( team ASL ) Juventus ( team ASL ) Hôm qua lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Bài 3: 

Ta có: \(10^{20}=10^{2.10}=\left(10^2\right)^{10}=100^{10}\)

Vì \(90< 100\)\(\Rightarrow90^{10}< 100^{10}\)

hay \(10^{20}>90^{10}\)

Đọc tiếp...
Greninja ( team ASL ) Greninja ( team ASL ) Hôm kia lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(5^{12}.7-5^{11}.10=5^{11}.\left(5.7-10\right)=5^{11}.25=5^{11}.5^2=5^{13}\)

Đọc tiếp...
Đào Thúy Đào Thúy Hôm kia lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

5^12*7-5^11*10

=5^12*7-5^11*(5.2)

=5^12*7-5^12*2

=5^12*(7-2)

=5^12*5

=5^13

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý Hôm kia lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

G/s: a \(\ne\)

không mất tính tổng quát g/s: a < b 

Vì \(a^b=b^c\)=> b > c 

Mà \(b^c=c^a\)=> a > c 

Lại có: \(a^b=c^a\)=> b < a vô lí với giả thiết 

=> a = b 

Tương tự chứng minh được b = c 

=> a = b = c

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ ✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 24 tháng 9 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

\(\left(19^{20}+19^{19}\right):19^{18}\)

\(=19^{20}:19^{18}+19^{19}:19^{18}\)

\(=19^2+19\)

\(=361+19\)

\(=380\)

Học tốt

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 24 tháng 9 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm

\(\left(19^{20}+19^{19}\right)\div19^{18}\)

\(=19^2+19\)

\(=361+19\)

\(=380\)

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 17 tháng 9 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Cần có \(x^4+4\)là số nguyên tố nên ta đặt \(x^4+4=p\)với p là số nguyên tố roi giải PT nghiệm nguyên cho x theo p.

Có \(x^4+4=\left(x^2+2\right)^2-4x^2=\left(x^2-2x+2\right)\left(x^2+2x+2\right)=p\)

Khi đó \(\left(x^2-2x+2\right),\left(x^2+2x+2\right)\inƯ\left(p\right)=\left\{1;p\right\}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2-2x+2=1\\x^2+2x+2=p\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\p=5\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Thị Thúy Hường 15 tháng 9 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

nếu n < 2 thì 2n + n bình > 2n bình

        n>2 thì 2n +n bình < 2n bình

         n= 2 thì bằng nhau

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 13 tháng 9 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

          Bài làm :

1) So sánh 1613 và 843

Ta có :

 • 1613 = (24)13 = 252
 • 843 = (23)43 = 2129

Vì 252 < 2129 =>1613 < 843

2) So sánh 434 và 3215

Ta có :

 • 434 = (22)34 = 268
 • 3215 = (25)15 = 275

Vì 268 < 275 => 434 < 3215

3) So sánh 923 và 8111

Ta có :

 • 923 = (32)23 = 346
 • 8111 = (34)11 = 344

Vì 346 > 344 => 923 > 8111

4) So sánh 51211 và 6445

Ta có :

 • 51211 = (29)11 = 299
 • 6445 = (26)45 = 2270

Vì 299 < 2270 =>51211 < 6445

Đọc tiếp...
trần huy nhật[team ASL ] trần huy nhật[team ASL ] 13 tháng 9 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

1.1613 =(24)13=252

843=(23)43=2129

suy ra 2129>252

843  > 1613 

2.434=(22)34=268

3215=(25)15=275

275 > 268

3215 > .434

3.923 =(32)23=346

8111=(34)11=344

346 > 344

.923 >8111

4.51211=(29)11=299

6445=(26)45=2270

2270 > 299

6445 > 51211

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy	Anh Nguyễn Thùy Anh 13 tháng 9 lúc 8:24
Báo cáo sai phạm

(Mk sẽ đánh phần a, b, c, d vào đằng trước để dễ phân biệt nha bn!)

                                    Giải

a) 1613 và 843

Ta có: 1613 = ( 2)13 = 252   ;    843 = ( 2)43 = 2129 

Vì 252 < 2129  => 1613 < 843 .

b) 434 và 3215 

Ta có: ( 2)34 = 268     ;      3215 = ( 25 )15 = 275

Vì 268 < 275  =>  434 < 3215 .

c) 923 và 8111

Ta có: 8111 = ( 92 )11 = 922

Vì 923 > 922  =>  923 > 8111.

d) 51211 và 6445

Ta có: 51211 = ( 83 )11 = 833    ;     6445 = ( 82)45 = 890

Vì 833 < 890  =>  51211 < 6445.

Mk giải xong rồi. Chúc bạn học tốt nha!

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 4 tháng 9 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

               Bài làm :

Ta có :

B = 550 - 549 + 548 - 547 + .... + 52 - 5 + 1

=> 5B = 551 - 550 + 549 - 548 + ... + 53 - 52 + 5

=>5B  + B = (551 - 550 + 549 - 548 + ... + 53 - 52 + 5) + (550 - 549 + 548 - 547 + .... + 52 - 5 + 1)

=> 6B = 551 + 1

 \(\Rightarrow B=\frac{5^{51}+1}{6}\)

 \(\text{Vậy : }B=\frac{5^{51}+1}{6}\)

Đọc tiếp...
Vũ Tuấn Nam Vũ Tuấn Nam 4 tháng 9 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Thanks 3 bạn nha!

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc Lê Quang Phúc 4 tháng 9 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

<=> 5B = 551 - 550 + 549 - ...... - 52 + 5

<=> 5B + B  = 551 - 550 + 550 - 549 + 549 - ... + 5 - 5 + 1

<=> 6B = 551 + 1

<=> B = (551 + 1)/6

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 20 tháng 8 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

a, Xét : \(\left(2x-1\right)^4=1\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=1\\2x-1=-1\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=0\end{cases}}}\)

Xét : \(\left(81.2\right)\left(x-2\right)^2=1\Leftrightarrow162\left(x-2\right)^2=1\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2=\frac{1}{162}\)

\(\orbr{\begin{cases}x-2=\sqrt{\frac{1}{162}}\\x-2=-\sqrt{\frac{1}{162}}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{36+\sqrt{2}}{18}\\x=\frac{36-\sqrt{2}}{18}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 21 tháng 8 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi nếu dấu chia kia là phân số thì làm theo cách dưới đây , còn không phải thì làm theo cách kia

\(\frac{64^2.81^3.34}{2^{13}.3^9.17}=\frac{\left(2^6\right)^2.\left(3^4\right)^3.2.17}{2^{13}.3^9.17}=\frac{2^{12}.3^{12}.2.17}{2^{13}.3^9.17}=\frac{2^{13}.3^{12}.17}{2^{13}.3^9.17}=3^3=27\)

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 21 tháng 8 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

\(64^2.81^3.34\div2^{13}.3^9.17\)

\(=\left(2^6\right)^2.\left(3^4\right)^3.2.17\div2^{13}.3^9.17\)

\(=2^{12}.3^{12}.2.17\div2^{13}.3^9.17\)

\(=\left(2^{12}.2\div2^{13}\right).\left(3^{12}.3^9\right).\left(17.17\right)\)

\(=1.3^{21}.17^2\)

\(=3^{21}.17^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Trà My 19 tháng 8 lúc 6:28
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 18 tháng 8 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{7^{20}\left(7^2+7+1\right)}{32+16+9}=\frac{7^{20}.57}{57}=7^{20}\)

Đọc tiếp...
长ђáйђ ₦ɠσ๛ ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 长ђáйђ ₦ɠσ๛ ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 18 tháng 8 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

\(\left(2^{78}+2^{79}+2^{80}\right):\left(2^{77}+2^{76}+2^{75}\right)\)

\(=2^3\left(2^{75}+2^{76}+2^{77}\right):\left(2^{75}+2^{76}+2^{77}\right)\)

\(=2^3\)

\(=8\)

Đọc tiếp...
ミ★ngũッhoàngッluffy★彡 ミ★ngũッhoàngッluffy★彡 18 tháng 8 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

\(2^{78}+2^{79}+2^{80}:2^{77}+2^{76}+2^{75}\)

\(=\frac{2^{78}.\left(1+2+2^2\right)}{2^{75}.\left(2^2+2+1\right)}\)

\(=\frac{2^{78}}{2^{75}}\)

\(=2^{78}:2^{75}\)

\(=2^3=8\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Trà My 18 tháng 8 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm
dcv_new dcv_new CTV 17 tháng 8 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(2S=2^2+2^3+2^4+...+2^{201}\)

\(< =>S=2+2^2+2^3+...+2^{200}\)

Nên \(2S-S=\left(2^2+2^3+2^4+...+2^{201}\right)-\left(2+2^2+2^3+...+2^{200}\right)\)

\(< =>S=2^{201}-2< =>2S=2^{202}-4\)

Vậy \(2S=2^2+2^3+2^4+...+2^{201}=2^{202}-4\)

Đọc tiếp...
Nhật Quỳnh Nhật Quỳnh CTV 17 tháng 8 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

S = 22 + 23 + 24 + ... + 2201 ( vầy hả -.- )

2S = 2( 22 + 23 + 24 + ... + 2201 )

      = 23 + 24 + 25 + ... + 2202

2S - S = S

= 23 + 24 + 25 + ... + 2202 - ( 22 + 23 + 24 + ... + 2201 )

= 23 + 24 + 25 + ... + 2202 - 22 - 23 - 24 - ... - 2201

= 2202 - 22

Đọc tiếp...
trần huy nhật trần huy nhật 17 tháng 8 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

s2=2 mũ 202 -4

Đọc tiếp...
hyjhbgc hyjhbgc 3 tháng 6 2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Ta có : 10150 < 10150 + 5.1050 + 1 < (1050)+ 3 (1050)+ 3.1050 + 1

Hay : (1050)< 10150 + 5.1050 + 1 < (1050 + 1)3

→ 10150 + 5.1050 + 1 không là lập phương của một số tự nhiên

Đọc tiếp...
giang ho dai ca giang ho dai ca Hiệp sĩ 3 tháng 6 2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:

\(\left(10^{50}\right)^3<10^{150}+5.10^{50}+1<10^{150}+3.\left(10^{50}\right)^2+3.10^{50}+1=\left(10^{50}+1\right)^3\)

Vậy \(10^{150}+5.10^{50}+1\) không là lập phương của một số tự nhiên

Đọc tiếp...
witch roses witch roses 3 tháng 6 2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Giả sử 10^150 + 5.10^50+1=m^3 (m là số tự nhiên)
Ta thấy VT có tận cùng là 1, suy ra VP phải có tận cùng 1.
mà 1^3=1,2^3=8,... nên m phải có tận cùng là 1, hay m=10k+1 (k là số tự nhiên)
10^150 + 5.10^50+1=(10k+1)^3=1000.k^3+300.k^2+30.k+1
10^150 + 5.10^50 - 1000.k^3- 300.k^2-30.k=0 
suy ra A=10^150 + 5.10^50 - 1000.k^3chia hết cho 3
10^150=(9+1)^150 chia 3 dư 1
5.10^50=5.(9+1)^50 chia 3 dư 2
1000k=999k+k
suy ra k chia hết cho 3
10^150=(9+1)^150 chia 9 dư 1
5.10^50=5.(9+1)^50 chia 9 dư 5
suy ra 10^150 + 5.10^50chia 9 dư 6 (**)
mà 1000.k^3+ 300.k^2+30.k chia hết cho 9 (do k chia hết cho 3) (***)
Từ (**)(***) suy ra mâu thuẫn.
Vậy 10^150 + 5.10^50+1không thể là lập phương của 1 số tự nhiên.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: