Giúp tôi giải toán và làm văn


Hyouka CTV 29 tháng 10 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Câu a) hình như sửa đề lại :

2m + 2= 2m+n <=> 2m+n - 2m - 2n = 0

                           <=> 2m(2n -1) - (2n-1) = 1 => (2n-1)(2m-1) = 1

Từ đó suy ra : 2n - 1 = 1 hoặc 2m - 1 = 1 <=> m=n=1

b) Ta có : 2m - 2n = 1024 = 210 => 2n(2m-n - 1) = 210 (1)

Dễ thấy m khác n,ta xét hai trường hợp :

a) Nếu m-n = 1 thì từ (1) ta có : 2n(2-1) = 210 suy ra n = 10 và m = 11

b) Nếu m - n >= 2 thì 2m-n = 1 là một số lẻ lớn hơn 1 nên vế trái của (1) chứa thừa số nguyên tố lẻ khi phân tích ra thừa số nguyên tố (10 = 2.5) còn vế phải của (1) chỉ chứa thừa số nguyên tố 2.Mâu thuẫn.

Vậy n = 10,m = 11 là đáp án duy nhất

Đọc tiếp...
๖ۣۜNgười_lạ... 29 tháng 10 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

a) ko rõ đề

b)Dễ thấy rằng m>n

Ta có:

2m-2n=2n.(2m-n-1)=1024=210

*)Nếu m-n=0 thì

2n.(2m-n-1)=210

=> 2n.(1-1)=210

=>2n.0=210(loại)

*)Nếu m-n=1 thì

2n.(2m-n-1)=210

=>2n.(2-1)=210

=>2n=210

=>n=10

m-n=1

=>m-10=1

=>m=11

*)Nếu m-n\(\ge2\)

2m-n-1 sẽ là số lẻ lớn hơn 1

=>vế trái là thừa số nguyên tố lẻ

Mà vế phải (210) là thừa số nguyên tố chẵn=>mâu thuẫn (loại)

Vậy n=10;m=11

Đọc tiếp...
sunny 29 tháng 10 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

:))

thank bn

Đọc tiếp...
🎼Cô gái🎻 mặt trời💙 11 tháng 11 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-3\right)^5=\left(2x-3\right)^3\)

\(\Rightarrow\left(2x-3\right)^5-\left(2x-3\right)^3=0\)

\(\Rightarrow\left(2x-3\right)^3.[\left(2x-3\right)^2-1]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(2x-3\right)^3=0\\\left(2x-3\right)^2-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=0\\\left(2x-3\right)^2=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=3\\\orbr{\begin{cases}2x-3=1\\2x-3=-1\end{cases}}\end{cases}}\)Tiếp theo bạn xét 2 (2x-3)=1 hoặc -1 ở TH 2 nhé

    Xin lỗi nhé chẳng hiểu sao ko làm tiếp đc

Học tốt

Đọc tiếp...
Hồng Lê Thị 24 tháng 10 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

(2x-3)^5=(2x-3)^3

=>(2x-3)^5-(2x-3)^3=0

=>(2x-3)[(2x-3)^4-(2x-3)^2]=0

=>.2x-3=0 hoặc (2x-3)^4-(2x-3)^2=0

=>x=3/2

hoặc (2x-3)^4=(2x-3)^2=>(2x-3)^2=1  (chia mỗi vế đi (2x-3)^2)

=>2x-3=-1 hoặc 2x-3=1

=>x=(-1+3)/2=1 hoặc x=(1+3)/2=2

Vậy x=1 hoặc x=3/1 hoặc x=2

chúc bạn học tốt nhớ k cho mik nha.

Đọc tiếp...
Chàng Trai 2_k_7 24 tháng 10 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^{2018}=x^{2019}\)

\(\Rightarrow x^{2018}-x^{2019}=0\)

\(\Rightarrow x^{2018}-x^{2018}.x=0\)

\(\Rightarrow x^{2018}\left(1-x\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^{2018}=0\\1-x=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1-0=1\end{cases}}}\)

Vậy x=0 hoặc x=1

Đọc tiếp...
Dương Nhã Tịnh 24 tháng 10 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

x2018=x2019

<=>x2018-x2019=0

<=>x2018(1-x)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\1-x=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

Vậy..

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Dũng 24 tháng 10 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

x=1

vì 1^2018=1

   1^2019=1

=>x=1

Đọc tiếp...
•๖ۣۜWเй.ᗪツ 24 tháng 10 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

\(\left(3x-6\right)^2+\left(3x-6\right)^3=0\)

\(\left(3x-6\right)^2\cdot\left(1+3x-6\right)=0\)

\(\left(3x-6\right)^2\cdot\left(3x-5\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}3x-6=0\\3x-5=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=\frac{5}{3}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Dương Nhã Tịnh 24 tháng 10 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

(3x-6)2+(3x-6)3=0

<=> (3x-6)2(1+3x-6)=0

<=>(3x-6)2(3x-5)=0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x-6=0\\3x-5=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=\frac{5}{3}\end{cases}}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
pham dinh dung 24 tháng 10 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

(3x-6)2+(3x-6)3=0

2.(3x-6)2=0

(3x-6)2=0:2=0

(3x-6)2=02

3x-6=0

3x=6

x=2

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh CTV 24 tháng 10 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

\(3^{x+2}-5.3^x=36\)

\(\Rightarrow3^x\left(3^2-5\right)=36\)

\(\Rightarrow3^x.\left(9-5\right)=36\)

\(\Rightarrow3^x.4=36\)

\(\Rightarrow3^x=9\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
🎼Cô gái🎻 mặt trời💙 3 tháng 11 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(3^{x+2}-5\cdot3^x=36\)

\(\Rightarrow3^x\cdot3^2-5\cdot3^x=36\)

\(\Rightarrow3^x\left(9-5\right)=36\)

\(\Rightarrow3^x\cdot4=36\)

\(\Rightarrow3^x=9\)

\(\Rightarrow3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy  

Đọc tiếp...
L-Tim 24 tháng 10 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta có:3x+2 - 5 . 3x = 36

\(\Rightarrow\)3x.9-5.3x=36

\(\Rightarrow\)3x(9-5)=36

\(\Rightarrow\)3x.4=36

\(\Rightarrow\)3x=9

\(\Rightarrow\)3x=32

\(\Rightarrow\)x=2

Vậy x=2

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 22 tháng 10 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Ta có:

B = \(\frac{3^{10}.11+3^{10}.5}{3^9.2^4}=\frac{3^{10}.\left(11+5\right)}{3^9.2^4}=\frac{3^{10}.16}{3^9.2^4}=\frac{3^{10}.2^4}{3^9.2^4}=3\)

C = \(\frac{2^{10}.39+2^{10}.65}{2^8.104}=\frac{2^{10}.\left(39+65\right)}{2^8.104}=\frac{2^{10}.104}{2^8.104}=4\)

Ta thấy : 3 < 4 => B < C

Đọc tiếp...
Dương Nhã Tịnh 20 tháng 10 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

(x-6)3=(x-6)2

<=> (x-6)3-(x-6)2=0

<=> (x-6)2(x-6-1)=0

<=> (x-6)2(x-7)=0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=0\\x-7=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=6\\x=7\end{cases}}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Fudo CTV 20 tháng 10 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

\(\left(x-6\right)^3=\left(x-6\right)^2\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^3-\left(x-6\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^2\left[\left(x-6\right)-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^2\left[x-6-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\text{ }\left(x-6\right)^2\left[x-7\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x-6\right)^2=0\\x-7=0\end{cases}}\)                     \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=0\\x=7\end{cases}}\)                        \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=6\\x=7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{6\text{ ; }7\right\}\)

Đọc tiếp...
Online Vietnamese 20 tháng 10 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x - 6)3 = (x - 6)2

\(\Leftrightarrow\)(x-6)3-(x-6)2=0

\(\Leftrightarrow\)(x-6)2.(x-6-1)=0

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}\left(x-6\right)^2=0\\x-6-1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-6=0\\x-7=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=6\\x=7\end{cases}}\)

Vậy..........

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh 13 tháng 10 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

=4x25x17+100x27+100x56

=100x17+100x27+100x56

=100x(17+27+56)

=100x100

=10000

Đọc tiếp...
Đặng Xuân Tuấn 13 tháng 10 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

= 4 . 25 . 17 + 5 . 20 . 27 + 100 . 56

= 100 .17 + 100 . 27 + 5600

= 1700 + 2700 + 5600

= 4400 + 5600

= 10000

Đọc tiếp...
Luyện Lê Khánh Linh 13 tháng 10 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

bằng 15400

chúc học tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 12 tháng 10 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\left(4^2\right)^{17}.\frac{64^{36}}{8^{35}.32^{34}}\)

          \(A=\left(2^2\right)^{34}.\frac{\left(2^6\right)^{36}}{\left(2^3\right)^{35}.\left(2^5\right)^{34}}\)

          \(A=2^{72}.\frac{2^{216}}{2^{105}.2^{170}}\)

          \(A=\frac{2^{72}.2^{216}}{2^{102}.2^{170}}=\frac{2^{288}}{2^{272}}\)

         \(A=2^{16}\)

Hok tốt nha^^

Đọc tiếp...
Lại Quốc Bảo 12 tháng 10 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

mình lười tính quá bạn. bạn làm nốt nha

Đọc tiếp...
Phạm Lê Nam Bình 12 tháng 10 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(4^2\right)^{17}.\frac{\left(32.2\right)^{36}}{8^{35}.32^{34}}\)

\(A=4^{34}.\frac{32^{36}.2^{36}}{\left(2^3\right)^{35}.32^{34}}\)

\(A=4^{34}.\frac{32^{36}.2^{36}}{2^{70}.32^{34}}\)

\(A=4^{34}.\frac{32^2}{2^{34}}\)

\(A=\frac{4^{34}.32^2}{2^{34}}\)

\(A=\frac{\left(2^2\right)^{34}.32^2}{2^{34}}\)

\(A=\frac{2^{68}.32^2}{2^{34}}\)

\(A=\frac{2^{34}.\left(2^5\right)^2}{1}\)

\(A=2^{34}.2^{10}\)

\(A=2^{44}\)
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10 tháng 10 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-1\right)^{x+2}=\left(x-1\right)^{x+4}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^{x+2}-\left(x-1\right)^{x+4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^{x+2}\left[1-\left(x-1\right)^2\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^{x+2}\left(1-x^2+2x-1\right)=0\)

=> x-1=0 hoặc -x^2+2x=0

=> x=1 hoặc x=0 hoặc x=2

Vậy...

Đọc tiếp...
Mặc Dương Dương 2k7 10 tháng 10 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

(x-1)^2 = ) ( x-1)^x+2 

Ngọc Ánh ơi !! ( hàng thứ 3 ) 

Đọc tiếp...
pham thi hong diep 10 tháng 10 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

(x-1)x+2=(x-1)x+4

<=> x+2=x+4

<=> x+x=4-2

<=> 2x=2

<=> x=1

Vậy x=1

♡♡♡♡♡♡♡

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 11 tháng 10 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

\(3^4.3^x:9=3^7\)

\(3^4.3^x:3^3=3^7\)

\(3^4.3^x=3^7.3^3\)

\(3^4.3^x=3^{10}\)

\(3^x=3^{10}:3^4\)

\(3^x=3^6\)

\(x=6\)

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 10 tháng 10 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

34 x 3 : 9 = 37

34 x 3 : 32 = 37

34 x 3 = 37.32

34 x 3 = 39

  3 = 39:34

3x=35

Sorry vừa nãy làm nhầm

Đọc tiếp...
凯原 10 tháng 10 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(3^4.3^x:9=3^7\)

\(3^4\times3^x:3^2=3^7\)

\(\Rightarrow3^4.3^x=3^7:3^2\)

\(\Rightarrow3^4.3^x=3^5\)

\(\Rightarrow3^{4+x}=3^5\)

\(\Rightarrow4+x=5\)

\(\Rightarrow x=5-4\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 11 tháng 10 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

\(\left(2+1\right)^3=125\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^3=5^3\)

\(\Leftrightarrow2x+1=5\)

\(\Leftrightarrow2x=5-1\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

\(\Leftrightarrow x=4:2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 1 tháng 11 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^3=125\)

\(\Leftrightarrow2x+1=5\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
♥ Teuwaiseu 11 tháng 10 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

(2x + 1)= 125

=> (2x + 1)= 53

=>2x + 1 = 5

=> 2x = 4

=> x = 2

~Std well~

#Twice

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, nhìn nhầm:

A = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3A = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
=> 4A = 3A + A =  3^101 + 1 
A = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

B = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3B = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
Cộng vế với vế triệt tiêu, ta có : 
4B = 3^101 + 1 
B = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
đinh thị trang 10 tháng 1 2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

3^100-(3^99+3^98+.............+3^1+1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 26 tháng 5 2017 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

19920=(1994)5

200315=(20033)5

Vì 1994<20033=>19920<200315

Đọc tiếp...
Edward Newgate 26 tháng 5 2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

199^20 = ( 199^45 )

2003^15 = ( 2003^35 )

Do 199^4 < 2003^3

Suy ra 199^20 < 2003^15

Đọc tiếp...
Hắc_Thiên_Tỉ 4 tháng 11 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

dùng mt cx ra mak :v

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: