Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Xuân Anh 15 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

\(216>24^n>4\)

\(\Leftrightarrow4.6.9>4^n.6^n>4\)

\(\Rightarrow n=1\left(TM\right)\)

*Kaneki- Ken*

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 30/07/2018 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

 So sánh :1780 và 6360

Ta có: 1780=1720.4=(174)20=8352120

   6360=6320.3=(633)20=25004720

vì 8352120<25004720

Nên 1780<6360

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 19/10/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

nếu nói vậy thì mình xin phép được làm câu c 

Vì \(16^{40}>13^{40}\)

\(2^{161}>2^{160}\)

\(\Rightarrow\)\(13^{40}< 2^{161}\)

Vậy bạn tự kết luận 

Đọc tiếp...
Tiểu Yêu 2_k_6 Hôm qua lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

c, \(13^{40}< 16^{40}=\left(2^4\right)^{40}=2^{160}< 2^{161}\)

\(\Rightarrow13^{40}< 2^{161}\)

       Vậy........

    _Hok tốt_

!!!

Đọc tiếp...
Robin VAn Persie 19/10/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

 bạn giải giúp mình câu c nhanh nhất thì mình k

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25/06/2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a) \(2^{30}+3^{30}+4^{30}=4^{15}+27^{10}+64^{10}>4^{15}+24^{10}+2.24^{10}>3.24^{10}\)

b) \(3^{21}=3.9^{10}>3.8^{10}>2.8^{10}=2^{31}\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26/03/2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

a)Ta có: 
+) 3.24^10 = 3.2^30.3^10 = 2^30.3^11 < 2^30.3^12 = 2^30.9^6.
+) 2^30 + 3^30 + 4^30 = (2^30 + 4^30) + 3^30 > (2^30 + 4^30) 
= 2^30.(1 + 2^30) > 2^30.2^30 = 2^30.32^6

=> (2^30 + 3^30 + 4^30) > 3.24^10

b) 3^21 = (3^7)^3 = 2187^3 
2^31 < 2^33 = (2^11)^3 = 2048^3 
==> 3^21 > 2^33 > 2^31.

Đọc tiếp...
không có tên 28/09/2017 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

\(a) 2^{30}+3^{30}+4^{30}=4^{15}+27^{10}+64^{10}>4^{15}+24^{10}+2.24^{10}>3.24^{10}\)

\(b)3^{21}=3.9^{10}>3.8^{10}>2.8^{10}>2.31\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 11/11 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

A = ( 2 + 22 ) + ( 23 + 24 ) + ( 25 + 26 ) + ( 27 + 28 ) + ( 2+ 210 )

A = 2 . 3 + 23 . 3 + 25 . 3 + 27 . 3 + 29 . 3

A = 3 . ( 2 + 23 + 25 + 2+ 29 ) \(⋮\) 3

A = 2 + ( 22 + 23 +24 ) + ( 25 + 26 + 27 ) + ( 28 + 29 + 210 )

A = 2 + 22 . ( 1 + 2 + 22 ) + 25 . ( 1 + 2 + 22 ) + 28 . ( 1 + 2 + 22 )

A = 2 + 7 . ( 22 + 25 + 28\(⋮̸\) 7

=> A \(⋮̸\) 21

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 11/11 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

A= (2+2^2)+(2^3+2^4)+(2^5+2^6)+(2^7+2^8)+(2^9+2^10)

=2.3+2^3.3+2^5.3+2^7.3+2^9.3=3(2+2^3+2^5+2^7+2^9) chia hết cho 3

A= 2+(2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7)+(2^8+2^9+2^10)

=2+2^2(1+2+2^2)+2^5(1+2+2^2)+2^8(1+2+2^2)=2+7(2^2+2^5+2^8) không chia hết cho 7

=> A không chia hết cho 21 

Đọc tiếp...
robert lewandoski 04/06/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Ta có;

4^30=2^30.2^30=(2^3)^10.(2^2)^15=8^10.3^15>8^10.3^11

=8^10.3^10.3=3.24^10

Vậy 2^30.3^30.4^30>3.24^10

****

Đọc tiếp...
người ẩn danh 14/03/2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

Ta có 4*30 = 2^30.2^30 = (2^3)^10.(2^2)^15 = 8^10.3^15 > 8^10.3^11

= 8^10.3^10.3 = 3.24^10

Vậy 2^30.3^30.4^30 > 3.24^10

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 27/07/2018 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Ta có;

4^30=2^30.2^30=(2^3)^10.(2^2)^15=8^10.3^15>8^10.3^11

=8^10.3^10.3=3.24^10

Vậy 2^30.3^30.4^30>3.24^10

****

Đọc tiếp...
Lê Nguyệt Hằng 13/07/2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

a) 3111<3211=1611.211<1611.212=1614<1714

=> 3111<1714

b) 10750=(1072)25=1144925

    7375=(733)25=38901725

Vì 380901725>1144925 nên 10750<7375

c) 291=(213)7=81927

   535=(55)7=31257

Vì 81927>31257 nên 291>535

Đọc tiếp...
trieu dang 13/07/2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

a) 3111<3211=(25)11=255

=>3111<255

1714>1614=(24)14=256

=>1714>256

vì 255<256 nên 3111<1714

ui nhiều wa

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 09/10/2016 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

làm thê snaof vậy

bn mình đơcj

ko có

hiểu đề

Đọc tiếp...
Hoàng Chí Đức 26/08/2018 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(720:\left[41-\left(2X-5\right)\right]=2^3\cdot5\)

\(\Leftrightarrow41-\left(2X-5\right)=18\)

\(\Leftrightarrow2X-5=23\)

\(\Leftrightarrow2X=28\)

\(\Leftrightarrow X=14\)(TMĐK)

Vậy X= 14 là giá trụ cần tìm.

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 26/08/2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

\(720:\left[41-\left(2x-5\right)\right]=2^3.5\)

\(\Leftrightarrow720:\left[41-\left(2x-5\right)\right]=40\)

\(\Leftrightarrow41-\left(2x-5\right)=720:40\)

\(\Leftrightarrow41-\left(2x-5\right)=18\)

\(\Leftrightarrow2x-5=41-18\)

\(\Leftrightarrow2x-5=23\)

\(\Leftrightarrow2x=28\)

\(\Leftrightarrow x=14\)

Đọc tiếp...
Optimus Prime 04/04/2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

ta thấy : 2^2=4=4.1^2

             4^2=16=4.2^2

             6^2=36=4.3^2

              ...

             20^2=400=4.10^2

 =>S=2^2+4^2+6^2+...+20^2=4.(1^2+2^2+3^2+...+10^2)

                                         =4.385

                                         =1540

  Vậy tổng S = 1540

Đọc tiếp...
Lam pretty girl 22/12/2014 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

đáp án là 2014.2016 > 2013^2

=> A < B có cần chứng minh ko vậy câu ơi 

nói nhỏ này 2014.2016 = 4060224

                  2013^3 = 4052169

dễ như thế nay mà co ko hỉu thì bấm máy là ra ngay thôi mà cx phải có cần phải chuwgs minh ko đấy..................có thì nói nhah đi tớ chứng minh luôn cho :)))))

Đọc tiếp...
Ngô Văn Phương 22/12/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

a,A=2014.2016=(2013+1).2016=2013.2016+2016

B=2013^2=2013.2013

Ta thấy 2013.2016>2013.2013 => 2013.2016+2016>2013.2013 => A>B.

b,333^444=333^(4.111)=(333^4)^111

444^333=444^(3.111)=(444^3)^111

Bây giờ ta so sánh 333^4 với 444^3:

333^4=(111.3)^4=111^4.3^4=111^4.81

444^3=(111.4)^3=111^3.4^3=111^3.64

Vì 111^4.81>111^3.64 => 333^4>444^3 => 333^444>444^333.

Đọc tiếp...
Đặng Văn Toàn 22/12/2014 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Tui chỉ bít làm câu b) thui nhé ! hihi                                                                                                                                                         b) A = (3.111)^4.111=3^4.111 x 111^4.111=81^111 x (111^4)^111                                                                                                    B=(4.111)^3.111=4^3.111 x 111^3.111=64^111 x (111^3)^111                                                                                                      Vì 81^111 > 64^111 và (111^4)^111 > (111^3)111 nên A>B   

Đọc tiếp...
kieu vu thanh 12/07/2015 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

U cam on ban nhe .

Ban giup minh tra loi voi

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 07/02/2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

(x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

(x - 7)x+1[1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 11/07/2017 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có : (x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

=> (x - 7)x+1 [1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Lưu Thị Luyến 24/10/2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

=> (x - 7)^(x+1)= (x-7)^(x+11) 
TH1: x-7=0 => x=7 => 0^8=0^18 (TM) 
TH2: x-7=1 => x=8 (TM) 

TH3 x-7=-1=>x=6
TH4: x khác 7 và 8 => x+1=x+11 => vô lý => loại 
KL: x = 7 hoặc x=8

Đọc tiếp...
thang Tran 20/07/2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow2^{x+1}.3^y=4^x.3^x\Rightarrow2^{x+1}.3^y=2^{2x}.3^x\)

=> x + 1 = 2x và y = x 

=> 2x - x = 1 và y = x 

=> x = 1 và x = y = 1 

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro 06/11/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(2^{x+1}.3^y=12^x\)

\(\Rightarrow2^{x+1}.3^y=3^x.4^x\)

\(\Rightarrow2^{x+1}.3^y=3^x.2^{2x}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2^{x+1}=2^{2x}\\3^y=3^x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=2x\\y=x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\\text{Vì y = x}\Rightarrow y=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 04/08/2017 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm
My Love 05/11/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

102 = 100

210 = 1024

t mk nha m.n

Đọc tiếp...
Snow 05/11/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

102 = 100

210 = 1024

K chắc câu 1

Chúc hok tốt

Đọc tiếp...
what to the fuch 05/11/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

10= 1000

210 = 1024

Đọc tiếp...
GV(tth) CTV 05/11/2018 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Đặt \(T=2^3+2^4+2^5+...+2^{10}\)

\(2T=2^4+2^5+2^6+...+2^{11}\)

Mà \(2T-T=T=2^{11}-2^3=2040\) (dùng máy tính bấm)

Vậy \(T=2040\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: