Giúp tôi giải toán và làm văn


•๖ۣۜHυүềη ²ƙ⁷ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜBạ¢ɦ ๖ۣۜDươηɠ )⁀ᶦᵈᵒᶫ Hôm kia lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/detail/78385720205.html
Trong này có nè

bạn tham khảo nhé

Học tốt

@@@

Đọc tiếp...
nguyễn bích ngọc 2 tháng 3 2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

ai cần tk thì hãy tk mình xong minh sẽ tk cho tất cả các câu trả lời của bạn ấy Ook không?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Mai 24 tháng 2 2017 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

A=(-1)^2.(-1)^3.(-1)^4.(-1)^5.....(-1)^2011.(-1)^2012/(-1).(-1)^2.(-1)^3.(-1)^4...(-1)2010.(-1)2011                                                                =(-1).(-1)^2012                                                                                                                                                                                              =-1

Đọc tiếp...
゚° ღϮɦẩ๓ йǥųуệϮ Łyღ° ゚ 1 tháng 4 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

a ) Nếu \(a\ge1\)

\(\Rightarrow2^a\) là số chẵn 

Mà \(124\) là số chẵn 

\(\Rightarrow2^a+124\) là số chẵn 

\(\Rightarrow5^b\) là số chẵn 

\(\Rightarrow\) vô lí 

\(\Rightarrow a< 1\)

Mà \(a\in N\)

\(\Rightarrow a=0\)

Thay \(a=0\) vào \(2^a+124=5^b\) ta được :

\(2^0+124=5^0\)

\(\Rightarrow5^b=125\)

\(\Rightarrow5^b=5^3\)

\(\Rightarrow b=3\)

Vậy \(a=0;b=3\) 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

a) Nhận thấy

5^b tận cùng là 5 

mà 2^a + 124 tận cùng cũng phải là 5 

=> 2^a tận cùng là 1 mà 2^a tận cũng là số chẵn trừ số 0 

=> a = 0 

 ta có 

2^0 + 124 = 5^b

=> 125 -= 5^b

=> 5^3 = 5^b

=> b = 3

Vậy a = 0 ; b = 3

b) vế trái lẻ => b phải chẵn 
=> vế phải không chia hết cho 9 
=> cần 3^a không chia hết cho 9 
=> a=0 hoặc 1 
TH1 : a=0 => 3^a=1 => 9.b = 182 => b = 182/9 => vô nghiệm 
TH2 : a=1 => 3^a=3 => 9.b = 180/9 = 20 
Vậy a = 1 ; b = 20

Đọc tiếp...
cool queen 1 tháng 10 2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

\(3^4+9^b=183\)

\(81+9^b=183\)

\(9^b=183-81=102\)

\(=>...\)

---ghi sai đề rồi

Đọc tiếp...
bao quynh Cao 2 tháng 4 2015 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

      TA CÓ   CÔNG THỨC \(\frac{a}{b}<1\)THÌ \(\frac{a}{b}<\frac{a+c}{b+c}\)     

 

 \(B=\frac{13^{16}+1}{13^{17}+1}<\frac{13^{16}+1+12}{13^{17}+1+12}=\frac{13^{16}+13}{13^{17}+13}=\frac{13\left(13^{15}+1\right)}{13\left(13^{16}+1\right)}=\frac{13^{15}+1}{13^{16}+1}=A\) 

=> B<A

 

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 2 tháng 4 2015 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{13^{15}+1}{13^{16}+1}<\frac{13^{16}+1+12}{13^{17}+1+12}\)

    \(=\frac{13^{16}+13}{13^{17}+13}=\frac{13\left(13^{15}+1\right)}{13\left(13^{16}+1\right)}=\frac{13^{15}+1}{13^{16}+1}\)

   \(\Rightarrow\)A<B

Đọc tiếp...
Giang Nguyễn Trường 18 tháng 6 2015 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Ta có B=13^16+1/13^17+1=13^16+1+12/13^17+1+12

rút gọn ta đc 13^15+1/13^16+1

=> A=B

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn 30 tháng 3 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

A=2^2+4^2+6^2+...+98^2+100^2=\(2^2\left(1+2^2+3^2+...+50^2\right)\))=\(2^2.m\)

sau đó bạn chỉ cần tính 1^2+2^2+3^2+...+49^2+50^2

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 23 tháng 2 2015 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(A=1+2+2^2+...+2^{200}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+...+2^{201}\)

\(\Rightarrow A=2A-A=\left(2+2^2+2^3+...+2^{201}\right)-\left(1+2+2^2+...+2^{200}\right)\)

 

\(=2^{201}-1\)

 

 

 

Đọc tiếp...
Tra 23 tháng 2 2015 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Phần B xem có nhầm đề không

Đọc tiếp...
Phượng Phượng 19 tháng 10 2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

<div class="q-block text-overflow" >

<p><em><strong>Ta có</strong></em></p><p><span class="math-q mathquill-rendered-math mathquill-editable" mathquill-block-id="180"><span class="textarea"><textarea></textarea></span><var mathquill-command-id="181">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="183">=</span><span mathquill-command-id="185">1</span><span mathquill-command-id="187" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="189">2</span><span mathquill-command-id="191" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="193">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="195" mathquill-block-id="197"><span mathquill-command-id="196">2</span></sup><span mathquill-command-id="199" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="201">.</span><span mathquill-command-id="203">.</span><span mathquill-command-id="205">.</span><span mathquill-command-id="207" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="209">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="211" mathquill-block-id="213"><span mathquill-command-id="212">2</span><span mathquill-command-id="214">0</span><span mathquill-command-id="216">0</span></sup></span></p><p></p><p><span class="math-q mathquill-rendered-math mathquill-editable" mathquill-block-id="266"><span class="textarea"><textarea></textarea></span><span mathquill-command-id="267">⇒</span><var mathquill-command-id="269">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="271">=</span><span mathquill-command-id="273">2</span><var mathquill-command-id="275">A</var><span mathquill-command-id="277" class="binary-operator">−</span><var mathquill-command-id="279">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="281">=</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="284"><span class="scaled paren" >(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="286"><span mathquill-command-id="285">2</span><span mathquill-command-id="287" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="289">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="291" mathquill-block-id="293"><span mathquill-command-id="292">2</span></sup><span mathquill-command-id="295" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="297">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="299" mathquill-block-id="301"><span mathquill-command-id="300">3</span></sup><span mathquill-command-id="303" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="305">.</span><span mathquill-command-id="307">.</span><span mathquill-command-id="309">.</span><span mathquill-command-id="311" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="313">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="315" mathquill-block-id="317"><span mathquill-command-id="316">2</span><span mathquill-command-id="318">0</span><span mathquill-command-id="320">1</span></sup></span><span class="scaled paren" >)</span></span><span mathquill-command-id="325" class="binary-operator">−</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="328"><span class="scaled paren" >(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="330"><span mathquill-command-id="329">1</span><span mathquill-command-id="331" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="333">2</span><span mathquill-command-id="335" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="337">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="339" mathquill-block-id="341"><span mathquill-command-id="340">2</span></sup><span mathquill-command-id="343" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="345">.</span><span mathquill-command-id="347">.</span><span mathquill-command-id="349">.</span><span mathquill-command-id="351" class="binary-operator">+</span><span mathquill-command-id="353">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="355" mathquill-block-id="357"><span mathquill-command-id="356">2</span><span mathquill-command-id="358">0</span><span mathquill-command-id="360">0</span></sup></span><span class="scaled paren" >)</span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span class="math-q mathquill-rendered-math mathquill-editable" mathquill-block-id="365"><span class="textarea"><textarea></textarea></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="366">=</span><span mathquill-command-id="368">2</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="370" mathquill-block-id="372"><span mathquill-command-id="371">2</span><span mathquill-command-id="373">0</span><span mathquill-command-id="375">1</span></sup><span mathquill-command-id="378" class="binary-operator">−</span><span mathquill-command-id="380">1</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> </div>

Đọc tiếp...
nghiem thi huyen trang 25 tháng 10 2016 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

ta thấy:

5^6^7 có co so là 5

=>5^6^7 có tận cùng là chữ số 5  (đây là số lẻ)

mà 234 có tận cùng là 4

=> vị 5^6^7 là số lẻ nen  234^5^6^7 có tận cùng là chữ số 4

​~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

k mình nha

chỗ nào k hỉu thì bn cứ hỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Danh Thành 4 tháng 11 2017 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

234^5^6^7 LUY THUA TANG CO TAN CUNG LA 4

Đọc tiếp...
Nhung nhí nhảnh 6 tháng 2 2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

lan sau cu the nhe huyen trang

Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh Anh 7 tháng 2 2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

A= 1+7+7^2+7^3+.....+7^100

=) 7A= 7+7^2+7^3+7^4+.....+7^101

=)7A-A=6A=7^101-1 

Ta có: 7^101-1 <7^101 =) 6A<B =) A<B

Đọc tiếp...
Nguyen Manh Cuong 18 tháng 4 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

​tính

1+5^2+5^4+5^6+...+5^200

GIÚP GIÙM ĐI MÌNH ĐANG CẦN GẤP LẮM

AI NHANH DUNG MINH H CHO 

Toán lớp 7

Anh Mai 25/12/2015 lúc 11:46

Đặt A= 1+5^2+5^4+5^6+...+5^200

=> 25A= 5^2+...+5^202

=>25A-A=(5^2+..+5^202)-(1+5^2+..+5^200)

24A=5^202-1

=>

Đọc tiếp...
dohaidang 23 tháng 11 2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

ta nhan thay 2 mu 1 +2 mu 2 +2 mu3 +2 mu 4 se chia het cho 7

va cu 4 so cu lien tiep cung nhau deu chia het cho 7

so so hang mu la : 100 - 1 chia 1 + 1 = 100

ma 100 chia het cho 4

suy ra 2 mu 1 + 2 mu 2 +2 mu 3 +....+2mu 98 +2mu 99 +2 mu 100 chia cho 7 co so du bang 0

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 4 tháng 1 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

0 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

Đọc tiếp...
pektri5 16 tháng 11 2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 15 tháng 5 2015 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

11n + 2 + 122n + 1 = 121 . 11n + 12 . 144n

=(133 – 12) . 11n + 12 . 144n = 133 . 11n + (144n – 11n) . 12

Ta có: 133 . 11n chia hết 133;  144n – 11n chia hết (144 – 11)

\(\Rightarrow\) 144n – 11n chia hết 133 \(\Rightarrow\) 11n + 1 + 122n + 1

Đọc tiếp...
super man 4 tháng 1 2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

ra 11 mới đúng!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 3 tháng 8 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Ta có:
11n+2 + 122n+1 + 122
= 112 x 11n + 12 x (122)n + 122
= 121 x 11n + 12 x (122)n + 144
= (133 - 12) x 11n + 12 x (122)n + 144
= 133 x 11n - 12 x 11n + 12 x 144n + 144
= 133 x 11n + 12 x (144n - 11n) + 144
Vì: 
133 x 11n ⋮ 133
12 x (144n - 11n) = 12 x (144 - 11) x P = 12 x 133 x P ⋮ 133
144 chia cho 133 dư 11
Suy ra: 11n+2 + 122n+1 + 122 chia cho 133 dư 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 3 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Với  \(k\ge19\)

Xét : \(\frac{20^k+18^k}{k!}-\frac{20^{k+1}+18^{k+1}}{\left(k+1\right)!}=\frac{20^k}{k!}\left(1-\frac{20}{k+1}\right)+\frac{18^k}{k!}\left(1-\frac{18}{k+1}\right)\)

\(\ge\frac{18^k}{k!}\left(2-\frac{38}{k+1}\right)>0\)

=> \(\frac{20^k+18^k}{k!}>\frac{20^{k+1}+18^{k+1}}{\left(k+1\right)!}\)với k >= 19

=> \(\frac{20^{19}+18^{19}}{19!}>\frac{20^{20}+18^{20}}{20!}>\frac{20^{21}+18^{21}}{21!}>...\)(1)

Với \(k\le19\)

\(\frac{20^k+18^k}{k!}-\frac{20^{k-1}+18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}=\frac{20^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{20}{k-1}-1\right)+\frac{18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{18}{k-1}-1\right)\)

\(>\frac{18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{38}{\left(k-1\right)}-2\right)>0\)

=> \(\frac{20^k+18^k}{k!}>\frac{20^{k-1}+18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\) với k <= 19

=> \(\frac{20^{19}+18^{19}}{19!}>\frac{20^{18}+18^{18}}{18!}>...>\frac{20^1+18^1}{1!}\)(2) 

Từ (1); (2) => k = 19 thì \(\frac{20^k+18^k}{k!}\) có giá trị lớn nhất.

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 30 tháng 5 2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

52n+1.2n+2+3n+2.22n+1=52n.5.2n.22+3n.32.22n.2

=(25n.2n)(5.4)+(3n.4n)(9.2)=50n.20+12n.18

50 đồng dư với 12 (mod 38)

=>50n đồng dư với 12n (mod 38)

12 đồng dư với 12 (mod 38)

=>12n đồng dư với 12n (mod 38)

=>50n.20+12n.18 đồng dư với 12n.20+12n.18=12n.38 đồng dư với 0(mod 38)

=>52n+1.2n+2+3n+2.22n+1 chia hết cho 38

=>đpcm

Đọc tiếp...
Châu Anh 23 tháng 8 2019 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Ta có: 329 = (25)9 = 245

1813 > 1613 = (24)13 = 252 (4)

Ta thấy : 245 < 252 < 1813

=> 329 < 1813

Đọc tiếp...
Đình Phong 23 tháng 8 2019 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Ta có: 329 = (25)9 = 245

1813 > 1613 = (24)13 = 252 (4)

Ta thấy : 245 < 252 < 1813

=> 329 < 1813

Đọc tiếp...
Dang Trung 9 tháng 7 2019 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

329 = (25)9 = 245 = (23)15 = 815  = 813 . 82 = 813 . 26

1813 = 913 . 213 

Vì 913 > 813

     213 > 26

\(\Rightarrow\)329 < 1813

\(\Rightarrow\)\(\left(-32\right)^9>\left(-18\right)^{13}\)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 11 tháng 5 2015 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

Ta có: x3=[x(x+1)/2]^2−[x(x−1)/2]^2

=> 1^3=[1(1+1)/2]^2−[1(1−1)/2]^2

     2^3=[2(2+1)/2]^2−[2(2−1)/2]^2

     .....

     n3=[n(n+1)/2]^2−[n(n−1)/2]^2

đúng mình cái nhé, cách này khá độc đấy

=> 13+23+...+n3=[n(n+1)2]2

Đọc tiếp...
minh mọt sách 11 tháng 5 2015 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

bài này mình giải được rồi, còn cách khác cơ, dài lắm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 6 tháng 6 2015 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Giả sử, khi khai triển thập phân số 21993 có m chữ số và số 51993 có n chữ số, ta có m, n nguyên dương và :
10m-1<21993<10m
=> 10n-1<51993<10n
Nhân vế với vế ta được :
                                10m+n-2<101993<10m+n
Suy ra: m+n-2<1993<m+n hay 1993<m+n<1995. Vậy m+n=1994

                        Vậy 2 số trên viết liền nhau đc số có 1994 chữ số.

Đọc tiếp...
Xíu Mụi 6 tháng 6 2015 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

viết liền nhau được số có 1994 chữ số

Đọc tiếp...
Yubi 6 tháng 6 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Ta gọi: 2^1993 có x chữ số thì 5^1993 có y chữ số

2 số 2^1993 và 5^1993 viết liền nhau được số số có x+y chữ số

ta có

10^x-1.10^y-1<2^1993.5^1993<10^x.10^y

=>10^x+y-2<10^1993<10^x+y

=>x+y-2<1993<x+y

=>1993=x+y-1

=>x+y=1994

vậy 2 số 2^1993 và 5^1993 viết liền nhau được 1994 chữ số

Đọc tiếp...
Phạm Thiết Tường 11 tháng 2 2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

2100=(220)5=(...76)5=(...76)

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 2 2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

2100=2.2.2.2.......2.2.2.2.2(100 thừa số 2)

2.2.2.2......2.2.2.2.2=24.24.24.....24.24(25 thừa số 24)

24.24.24......24.24=16.16.16.16......16.16=1625

Mà số tận cùng bằng 6 mủ bao nhiêu vẫn có chữ số tận cùng là 6

nhớ like nhoa!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
trinh 11 tháng 2 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

2100=2.2.2.2.......2.2.2.2.2(100 thừa số 2)

2.2.2.2......2.2.2.2.2=24.24.24.....24.24(25 thừa số 24)

24.24.24......24.24=16.16.16.16......16.16=1625

Mà số tận cùng bằng 6 mủ bao nhiêu vẫn có chữ số tận cùng là 6

Đọc tiếp...
trieu dang 19 tháng 6 2015 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

đặt A=\(\frac{10^{2011}+10}{10^{2012}+10}\)

=>10A=\(\frac{10\left(10^{2011}+10\right)}{10^{2012}+10}=\frac{10^{2012}+100}{10^{2012}+10}=\frac{10^{2012}+10}{10^{2012}+10}+\frac{90}{10^{2012}+10}=1+\frac{90}{10^{2012}+10}\)

đặt B=\(\frac{10^{2012}-10}{10^{2013}-10}\)

=>10B=\(\frac{10\left(10^{2012}-10\right)}{10^{2013}-10}=\frac{10^{2013}-100}{10^{2013}-10}=\frac{10^{2013}-10}{10^{2013}-10}+\frac{-90}{10^{2013}-10}=1+\frac{-90}{10^{2013}-10}\)

vì \(\frac{-90}{10^{2013}-10}\) luôn âm nên 

\(1+\frac{90}{10^{2012}+10}>1+\frac{-90}{10^{2013}-10}\)

vậy \(A>Bhay\frac{10^{2011}+10}{10^{2012}+10}>\frac{10^{2012}-10}{10^{2013}-10}\)

Đọc tiếp...
Đặng Thị Bích Thịnh 5 tháng 3 2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

dễ mà cũng hỏi à mình học lớp 4 đó

Đọc tiếp...
Bùi Hữu Vinh 20 tháng 2 2017 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

2+2^2+...+2^60

=(2+2^2).1+(2+2^2).2^2+...+(2+2^2).2^58

=6.(1+2^2+...+2^58)

=3.2(1+2^2+...+2^58)chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Lê Thái Cẩm Hà 8 tháng 12 2014 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

\(2^{150}=\left(2^3\right)^{50}=8^{50}\)

\(3^{100}=\left(3^2\right)^{50}=9^{50}\)

\(9^{50}>8^{50}=>3^{100}>2^{150}\)

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜŠɦαɗøωツ ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢✰ 20 tháng 3 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có : 2150  =( 2350 = 850 (1)

         : 3 100  = ( 32)50 = 950  ( 2)

Từ (1) (2) => 850< 950=> 2150<3100

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 7 tháng 9 2016 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

So sánh 2150 và 3100

2^150=(2^3^)50=8^50

3 100=(32)50=9^50

9^50>8^50=>3^100>2^150

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16 tháng 6 2015 lúc 8:16
Báo cáo sai phạm

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 16 tháng 6 2015 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Đọc tiếp...
yuki asuna 11 tháng 3 2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bn còn thiếu -3^3 nhé bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: