Giúp tôi giải toán


Disney Channel 12 giờ trước (17:07)
Báo cáo sai phạm

Có nghĩa là sao bn 

Hoàng Thị Dung 12 giờ trước (17:01)
Báo cáo sai phạm

2^x + 2^x + 4 = 544

2 . 2^x = 544 - 4 = 540

2^x = 540 : 2 = 270

Do Hoang Minh 12 giờ trước (16:54)
Báo cáo sai phạm

2^x+2^x=540

2^x  nhân 2=540

2^x=540 chia 2

2^x=270

MÌNH CHỈ LÀM ĐẾN ĐÓ ĐC THOI

Trần Quốc Đạt Hôm qua lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

2A=2+22+23+24+...+211

2A—A=(2+22+23+24+....+211)—(1+2+22+23+...+210)

A=211—1

Chitanda Eru Hôm qua lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

\(A=1+2+2^2+2^3+2^4+....+2^{10}\)

\(2A=2+2^2+2^3+2^4+2^5+....+2^{11}\)

\(2A-A=\left(2+2^2+2^3+2^4+2^5....+2^{11}\right)-\left(1+2+2^2+2^3+2^4+...+2^{10}\right)\)

\(A=2^{11}-1\)

Dương Thị Diệu Thúy Hôm qua lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Nguyễn Ngọc An Hôm qua lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

* Nếu n chẵn

\(\Rightarrow\left(-1\right)^n=1^n=1\ne-\left(1\right)^n=-1\)

* Nếu n lẻ

\(\Rightarrow\left(-1\right)^n=-\left(1\right)^n=-1\)

Vương Thiên Hôm qua lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

thế này nhé , nếu như bỏ ngoặc thì máy tính sẽ hiểu cho bạn là muốn tìm kết quả của lũy thừa có cơ số là -1 và số mũ là n

còn không bỏ ngoặc thì máy sẽ hiểu là bạn cần tìm kết quả của lũy thừa với cơ số là 1 và số mũ n rồi sau đó thêm dấu - trước kết quả vừa tính đc

nên mới có 2 kết quả khác nhau

Hoàng Nguyễn Hồng Thảo Hôm qua lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

cái quan trọng mình hỏi là dấu ngoặc. bấm máy tíh thì (-1)n = 1 mà -1n lại= -1. HELP ME!!!

Trần Thị Thùy Linh Hôm qua lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

a)   ( 2x + 3)^2 = 121

        2x + 3^2   = 121

         2x + 9      = 121

                 2x    = 121 - 9

                  2x   =   112

                     x  =  112 : 2

                      x = 56

Mấy câu sau tự làm nhé bạn 

Setsuko Hôm qua lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

a,112=121

=>(2x+3)=11

=>2x=8=>x=4

b,33=27

=>75-3x=3

=>3x=72

=>x=24

c,1613=(24)13

=24.13=252

=>2x=260:252

=>2x=28=>x=8

CHUC BN HOC TOT

Công chúa kẹo ngọt Hôm qua lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

a) (2x + 3)2 = 121

    (2x + 3)2 = 112

=>   2x + 3 = 11

     2x       = 11 - 3

     2x       = 8

       x      = 8 : 2

       x       = 4

b) (75 - 3x)3 = 27

    ( 75 - 3x)3 = 33

=> 75 - 3x     = 3

            3x     = 75- 3

            3x     =  72

              x     = 72 : 3

              x      = 24

Trần Hà Tiên Hôm qua lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

1941^61 =(1914^2)^30+1

             =(...6)^30x1914

             =(...6)x1914

             =(...4)

Vậy số tận cùng của 1914^61 là 4

Bùi Thế Hào Hôm qua lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

191461=1914.191460 = 1914.(19142)30=1914.366339630

Ta thấy: 366339630 có tận cùng là 6

=> 191461=1914.366339630 Có tận cùng là 1914x(...6)=....4

Đáp số: 191461 Có tận cùng là 4

PHAM HONG DUYEN Hôm qua lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Là 3 nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bui ngoc tuyet mai Hôm qua lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

chữ số tận cùng bg 3 nha bn!

Khôi Nguyên Hacker Man Hôm qua lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

có tận cùng là 3

Phan Huy Toàn 25/07 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Bằng 54 thật luôn

Trịnh Anh Tuấn 25/07 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

đề bài nói cái gì vậy

Phan Huy Toàn 25/07 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Kết quả là:54 mình làm rồi đúng mà

Lan Hương 25/07 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

210 - ( x + 4 ) = 80 ( 4.5- 3.23 )

210 - ( x + 4 ) = 80 ( 100 - 24 )

210 - ( x + 4 ) = 80.76

1024 - ( x + 4 ) = 6080

x + 4 = 1024 - 6080

x + 4 = -5056

x = -5056 - 4

x = 5060

Đỗ Hồng Ngọc 25/07 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

\(2^{10}-\left(x+4\right)=80\left(4.5^2-3.2^3\right)\)

\(2^{10}-\left(x+4\right)=80\left(100-24\right)\)

\(1024-\left(x+4\right)=80.76\)

\(x+4=1024-6080=-5056\)

\(x=-5056-4=-5060\)

Đinh Chí Công 25/07 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

A = 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 230

2A = 2 + 22 + 23 + ... + 231

2A - A = 2 + 22 + 23 + ... + 231 - 1 - 2 - 22 - 23 - ... - 230

A = 231 - 1

Nguyễn Ngọc An 24/07 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

A = 1 + 2 + 23 + ... + 230

=> 2A = 2 ( 1 + 2 + 23 + ... + 230 ) 

=> 2A =  2 + 23 + 24 + ... + 230 + 231

=> 2A - A = ( 2 + 23 + 24 + ... + 230 + 231 ) - ( 1 + 2 + 23 + ... + 230 ) 

=> A = 231 - 1

Mai Trung Nguyên 24/07 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2300=(23)100=8100

          3200=(32)100=9100

Vì 8<9 =>8100<9100

Hay 2300<3200

Thanh Hằng Nguyễn 24/07 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

\(A=1+2+2^2+......+2^{30}\)

\(\Leftrightarrow2A=2+2^2+........+2^{30}+2^{31}\)

\(\Leftrightarrow2A-A=\left(2+2^2+.....+2^{31}\right)-\left(1+2+.....+2^{30}\right)\)

\(\Leftrightarrow A=2^{31}-1\)

Nguyễn Văn Hoàng 24/07 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

viết sai à

Songoku Sky Fc11 24/07 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

3111 và 1714

3111<3211=(25)11=255

=>3111<255

1714>1614=(24)14=256

=>1714>256

=>3111<255<256<1714

 

o0oNguyễno0o 24/07 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

3111 và 1717

3111 < 3211 = (25)11 = 255

=> 3111 < 255

1717 > 1617 = (24)17 = 268

=> 1717 > 268

=> 3111 < 255 < 268 < 1714

=> 3111 < 1714

ngo phuong chau 24/07 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

2 mũ 100 và 1024 mu 9 so sánh hai lũy thừa

125 mũ 80 và 25 mu 48 so sánh hai lũy thừa

Hoàng Lữ Hằng Anh 23/07 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

viết dạng hệ cho dẽ nhìn 
a^b = b^c (1) 
b^c = c^d (2) 
c^d = d^e (3) 
d^e = e^a(4) 
e^a=a^b(5) 
*********dùng pp phải chứng 
******************* 
giả sử có 5 số tự nhiên thỏa mãn trên 
không thay đổi ý nghia giả sử 
a>=b>=c>=d>e>=1 
*****hàm mũ lũy thừa cơ số 1 rất đặc biệt khử cái này trước******* 
nếu e=1 
=> a>=b>=c>=d>=2 (*) 
từ (5) => a=1 hoặc b=0 => không thỏa mãn (*)=> e<>1 
ok 
giờ có 
a>=b>=c>=d>e>=2 
từ(3) 
c^d = d^e (3) 
c>=d=> d<=e mâu thuẫn d>e 
các số a,b,c,d,e có thể hoán đổi vị trí cho nhau 
=>ít nhất có một phương trình không thỏa mãn 
=> dpcm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: