Giúp tôi giải toán


Thắng Nguyễn CTV 14 giờ trước (22:19)

Bài 1:

\(A=\left(1-\frac{1}{1+2}\right)\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)...\left(1-\frac{1}{1+2+3+...+1986}\right)\)

Nhận xét: \(1-\frac{1}{1+2+...+n}=1-\frac{2}{n\left(n+1\right)}=\frac{n^2+n-2}{n\left(n+1\right)}=\frac{\left(n-1\right)\left(n+2\right)}{n\left(n+1\right)}\)

Do đó: \(\left(1-\frac{1}{1+2}\right)\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)...\left(1-\frac{1}{1+2+...+1986}\right)\)

\(=\frac{1\cdot4}{2\cdot3}\cdot\frac{2\cdot5}{3\cdot4}\cdot...\cdot\frac{1985\cdot1988}{1986\cdot1987}=\frac{1\cdot4\cdot1988}{1986\cdot3}=\frac{3976}{2979}\)

Bài 2:

\(\frac{4^5+4^5+4^5+4^5}{3^5+3^5+3^5}\cdot\frac{6^5+6^5+6^5+6^5+6^5+6^5}{2^5+2^5}=2^x\)

\(\Rightarrow\frac{4\cdot4^5}{3\cdot3^5}\cdot\frac{6\cdot6^5}{2\cdot2^5}=2^x\)\(\Rightarrow\frac{4^6}{3^6}\cdot\frac{6^6}{2^6}=2^x\)

\(\Rightarrow\frac{\left(2^2\right)^6}{3^6}\cdot\frac{\left(2\cdot3\right)^6}{2^6}=2^x\)\(\Rightarrow\frac{2^{12}}{3^6}\cdot\frac{2^6\cdot3^6}{2^6}=2^x\)

\(\Rightarrow\frac{2^6\cdot3^6\cdot2^{12}}{2^6\cdot3^6}=2^x\)\(\Rightarrow2^{12}=2^x\Rightarrow x=12\)

Nguyễn Thu Trà 1 giờ trước (11:01)

chuẩn luôn

Nguyễn Thu Trà 1 giờ trước (11:03)

đúng rồi đó bằng x=12

Nguyễn Tuấn Anh 21/03 lúc 12:22

25 = 32                                                                                   238   = 78310985281

8= 16777216                                                                         999   = 9135.........899

3= 2187                                                                                 476 = 10779215329

67 = 279936                                                                             255 = 9765625

Nguyễn Quốc Cường 22/03 lúc 21:28

sorry nha! ghi lộn

Lý Ý Lan 19/03 lúc 18:11

Mấy cái này sử dụng mod ( đồng dư thức ) là xong thôi

a) 2   b) 6   c) 7   d) 6

e) 1   f) 9      g) 9   h) 5
 

kudo shinichi 20/03 lúc 18:00

                          Bài giải

Số tuổi của Nam là :

          12 - 2 = 10 ( tuổi )

              Đáp số : 10 tuổi

The anh HL 20/03 lúc 17:59

Nam co so tuoi la 

12-2=10(tuoi)

dap so 10 tuoi

CUTE vô đối 20/03 lúc 19:41

Nam 10 tuổi nhé

ai tk mk mk tk lại

OK

Sanjeeda Sheikh 19/03 lúc 21:32

* So sánh 3^200 và 2^300

Ta có : 3^200=(3^2)^100=9^100

           2^300=(2^3)^100=8^100

Vì 9>8

=>9^100>8^100

=>3^200>2^300

Vậy 3^200>2^300

* So sánh 9^20 và 27^13

Ta có : 9^20=(3^2)^20=3^40

           27^13=(3^3)^13=3^39

Vì 40>39

=>3^40>3^39

=>9^20>27^13

Vậy 9^20>27^13

* So sánh 125^5 và 25^7

Ta có : 125^5=(5^3)^5=5^15

           25^7=(5^2)^7=5^14

Vì 15>14

=>5^15>5^14

=>125^5>25^7

Vậy125^5>25^7

* So sánh 3^54 và 2^81

Ta có : 3^54=(3^2)^27=9^27

           2^81=(2^3)^27=8^27

Vì 9>8

=>9^27>8^27

=>3^54>2^81

Vậy 3^54>2681

Nếu thấy bài làm của mik hay thì nhớ *** cho mik nha !!! Cảm ơn các pn nhiều ... >.<

Hoàng Trần Duy Hải 22/03 lúc 09:57

Bài dể mà dài v~ 

Hoàng Hoàng Tuấn 19/03 lúc 21:43

Thử thôi mà bài dễ

Nguyễn Mai Anh 17/03/2017 lúc 22:35

6 ^ 2 =  6 x 6 = 36

Nguyễn Lê Hoàng 17/03/2017 lúc 22:47

36 nhé bạn 

Magic Super Power 17/03/2017 lúc 22:35

6= 6.6 = 36

Phạm Xuân Nguyên 17/03/2017 lúc 20:43

Ta có : \(2^{225}=\left(2^3\right)^{75}=8^{75}.\)

và : \(3^{151}=\left(3^3\right)^{75}\times3=9^{75}\times3\).

mà 975 > 875.

=> 2225 > 3151.

Lê Mai Anh 17/03/2017 lúc 20:47

Ta có: 

\(2^{255}=\left(2^3\right)^{75}=8^{75}\)

\(3^{151}=3^{150}.3=\left(3^2\right)^{75}.3=9^{75}.3\)

Mà \(9^{75}.3>8^{75}\Rightarrow3^{151}>2^{255}\)

Phạm Xuân Nguyên 17/03/2017 lúc 20:44

\(\left(3^2\right)^{75}\)nhé

Phan Thanh Tịnh 16/03/2017 lúc 06:55

\(a\in Z^+\)nên a3 + 3a2 + 5 > a + 3 (vì 3a2 > a ; 5 > 3) hay 5b > 5c

=> b > c =>\(5^b⋮5^c\Rightarrow\left(a^2+3a^2+5\right)⋮\left(a+3\right)\Rightarrow\left[a^2\left(a+3\right)+5\right]⋮\left(a+3\right)\Rightarrow5⋮a+3\)

\(a\in Z^+\)nên a + 3 > 3 => a + 3 = 5 => a = 2

Thay a vào các điều kiện đã cho,ta có 5b = 25 ; 5c = 5 => b = 2 ; c = 1

Vậy (a ; b ; c) = (2 ; 2 ; 1)

nguyen duc an 16/03/2017 lúc 17:21

a=2

b=2

c=1

vo thanh binh 16/03/2017 lúc 14:51

a=2

b=2

c=1

Nguyễn Ngọc Sáng 21/10/2015 lúc 11:29

mình chắc chắn là số 5

vương thị diễm quỳnh 21/10/2015 lúc 11:29

tìm số chữ số mà mấy ông

vu minh nhat 11/03/2017 lúc 20:34

Ta có:

        72004=74.501=A1

      =>A1:10=(A0+1):10=B0+1=B1=>72004:10 dư 1

        32003=34.500+3=34.500+33=C1+27=D8:10 dư 8

  •  
Nguyễn Hoàng An 06/03/2017 lúc 21:52

Ta xét chữ số tận cùng của 72004 và 32003

ta có: 72004 = 74.501 = (.....1)501 = .........1 => tận cùng là 1 => chia 10 dư 1

ta có: 32003 = 34.500+3 = (......1)500 . 33 = (........1) . 27 = ......7 => tận cùng là 7 => chia 10 dư 7

Vậy: 72004 chia 10 dư 1 ; 32003 chia 10 dư 7

Minh Paxupy 28/02/2017 lúc 21:58

CM: có 2^10 = 1024 

=> 2^100 = (2^10)^10 = 1024^10 = (1000 + 24)^10 = 

= 1000^10 + ... (10Ck).1000^k.24^(10-k) .. + 24^10 
<<với (k = 1,2,..9)>> 

có thể cm tổng của các (10Ck).1000^k.24^(10-k) < 1000^10 

<<khai triển tường minh tổ hợp và đánh giá theo số hạng lớn nhất, có lẻ ko cần thiết cm dài dòng>> 

=> số chữ số của 2^100 = số chữ số của 1000^10 = 10^30 

=> có 31 chữ số (trong 10^30 có: 1 chữ số 1 và 30 chữ số 0) 

Trần Nguyễn Quỳnh Như 14/03/2017 lúc 12:35

hình như là bằng nhau

vu minh nhat 11/03/2017 lúc 20:35

dễ nhỉ

mai thanh long 28/02/2017 lúc 18:49

kết bạn với tớ nhé!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Five centimeters per second 19/02/2017 lúc 09:44

7x7x7x7x7x7x7x7x7x7

= 710

xukiobaby 19/02/2017 lúc 09:48

7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 = 7 10

​tích cho mik nhé mik k lai

Vua Hùng dựng nước 19/02/2017 lúc 09:44

7x7x7x7x7x7x7x7x7x7= 70 k mình nha!

Barbie Công Chúa 17/02/2017 lúc 17:39

hiệu của a và b là 1

Dương Đức Bảo 17/02/2017 lúc 19:51

phải là 2 chứ 1 sai rồi

Nguyễn Thi Mai 17/02/2017 lúc 17:28

a=0;b=2;H la 2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: