Giúp tôi giải toán và làm văn


Khongmailinh6c 14 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

2,\(B=3^{11}+3^{12}+3^{13}+...+3^{101}\)

\(\Rightarrow3B=3^{12}+3^{13}+3^{14}+...+3^{102}\)

\(\Rightarrow3B-B=\left(3^{12}+3^{13}+3^{14}+...+3^{102}\right)-\left(3^{11}+3^{12}+3^{13}+...+3^{101}\right)\)

\(\Rightarrow2B=3^{102}-3^{11}\)

\(\Rightarrow B=\frac{3^{102}-3^{11}}{2}\)

                         ~~~Hok tốt~~~

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 14 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

1,\(A=\)\(1+2+2^2+2^3+...+2^{2015}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2016}\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2016}\right)-\left(1+2+2^2+2^3+...+2^{2015}\right)\)

    \(A=\)\(2^{2016}-1\)

                      ~~~Hok tốt~~~

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 19 giờ trước (17:05)
Báo cáo sai phạm

\(3^{x} + 4^{2} = 19^{6} : (19^{3}. 19^{2}) – 2.1^{2014}\)

\(3^x+4^2=19^6:19^5-2.1\)

\(3^x+16=19-2\)

\(3^x+16=17\)

\(3^x=1\)
\(x=0\)

Vậy x = 0.

Đọc tiếp...
Trần Hải Hôm qua lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

3x+42=196:(193.192)-2.12014

3x+42=196:196-2.1

3x+42=1-2

3x+42=  -1

3x+16= -1

3x      = -1+16

3x=15

mình ra đc tới đây rồi bạn tự làm nhé

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi Hôm qua lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

54-2.53

=5.53-2.53

=53.(5-2)

=53.3

=125.3

=375

k nhé!

Đọc tiếp...
Trần Hải Hôm qua lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

54-2.53

=5.53-2.53

=53.(5-2)       (tính chất phân phối)

=53.3

=125.3=375

Đọc tiếp...
Phạm Văn Anh Vũ Hôm qua lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Thank you ! + 1 k

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương Hôm qua lúc 23:32
Báo cáo sai phạm

Nếu câu a, mà sửa đề như mk nói thì làm như sau : 

   \(3^6.3^2+3.81^2=3^8+3.\left(3^4\right)^2\)

                              \(=3^8+3.3^8\)

                                \(=3^8+3^9\)

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương Hôm qua lúc 23:44
Báo cáo sai phạm

+ Đông Thị Minh Ánh: không có gì :)

Đọc tiếp...
Đông Thị Minh Ánh Hôm qua lúc 23:39
Báo cáo sai phạm

Thanks nha Phạm Quang Dương

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương Hôm qua lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

1) 3 . 52 - 16 : 23 = 3 . 25 - 24 : 23

                      = 75 -2

                      =73

2)  50 - [ 20 - ( 22 : 2 -12019 ) ] = 50 - [ 20 - (2 - 1) ] ( vì 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1 )

                                            = 50 - ( 20 - 1) 

                                            = 50 - 19

                                            = 31

3)  77 - 7x = 56

<=> 7 . ( 11 - x ) = 56

<=> 11 - x = 8

<=> x = 3

4) 32 + 5x = 72

<=> 9 + 5x = 49

<=> 5x = 40

<=> x = 8

5, ( x + 3 )x-2 = 20190

<=> ( x + 3 )x-2 = 1 ( vì số nào mũ  0 cũng bằng 1 ) 

<=>  x + 3 = 1

<=>x = -2

Đọc tiếp...
Toki uni5_Thành Thỏ fans Hôm qua lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

where is the "đề bài"?

AHjhj

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 22/09 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

2, \(1< 3^{n+1}< 243\)

\(\Leftrightarrow3^0< 3^{n+1}< 3^5\)

\(\Leftrightarrow0< n+1< 5\)

\(\Leftrightarrow-1< n< 4\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;1;2;3\right\}\)

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 22/09 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

\(\left(n+1\right)^{2018}=\left(n+1\right)^{2019}\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2019}-\left(n+1\right)^{2018}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2018}\left[\left(n+1\right)-1\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2018}.n=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2018}=0\left(h\right)n=0\)

\(\Leftrightarrow n+1=0\left(h\right)n=0\)

\(\Leftrightarrow n=-1\left(h\right)n=0\)

Vậy n = -1 hoặc n = 0

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 22/09 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

1, \(2.8^n=128\)

\(\Leftrightarrow2.\left(2^3\right)^n=128\)

\(\Leftrightarrow2.2^{3n}=128\)

\(\Leftrightarrow2^{3n+1}=2^7\)

\(\Leftrightarrow3n+1=7\)

\(\Leftrightarrow n=2\)

Đọc tiếp...
Fullmoon 19/09/2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

ta co

\(2\times3^x=10\times3^{12}+8\times27^4\)

\(\Leftrightarrow2\times3^x=10\times3^{12}+8\times3^{12}\)

\(\Leftrightarrow2\times3^x=3^{12}\times18\)

\(\Leftrightarrow2\times3^x=2\times3^{14}\)

\(\Leftrightarrow x=14\)

Đọc tiếp...
Lý Đa Bân 18/09/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(2^7+2^6+2^5\right):3\)

\(=224:3\)

\(=\frac{224}{3}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 18/09/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

\(\left(2^7+2^6+2^5\right):3\)

\(=\frac{2^7+2^6+2^5}{3}\)

\(=\frac{2^5\left(2^2+2+1\right)}{3}\)

\(=\frac{2^5.7}{3}\)

\(=\frac{224}{3}\)

Đọc tiếp...
Dâu tây 18/09/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

15 . 54 + 20 . 54 - 125

= 15 . 54 + 20 . 54 - 53

= 53 ( 15 . 5 + 20 . 5 - 1 )

= 53 ( 75 + 100 - 1 )

= 125 . 174

= 21750

Hok tốt

Đọc tiếp...
phùng xuân huy 18/09/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

15.54+20.54-125

=(15+20).54-125

=35.54-53

=35.5

=175

Đọc tiếp...
manh vi 18/09/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

có cần trình bày ra không bạn

Đọc tiếp...
manh vi 18/09/2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

2x+3+2x=36

22+3+22=36

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Ba 18/09/2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

các bạn trình bày giúp mình bài giải

Đọc tiếp...
oOo hello the world oOo 18/09/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

             2x . 2x. 2 3= 144

=> 2x . 1 .2x . 23= 144

  2x. ( 1 + 23 )= 144

=. 9= 144

 2x = 144 : 9

2x = 16

2x = 24

=> x = 4

học tốt!

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 18/09/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

2x . 2x.23 = 144

2x+x = 18

22x = 18

...

rùi bn xem có 2 mũ mấy = 18 ko nha

Đọc tiếp...
Bonking 18/09/2018 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 22 + 22 + 23 + ... + 21975

=> 2A = 23 + 23 + 24 + ... + 21976

=> 2A - A = ( 23 + 23 + 24 + ... + 21976 ) - ( 22 + 22 + 23 + ... + 21975 )

=> A = 23 + 21976 - 22 - 22 

Đọc tiếp...
Bonking 18/09/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

a nhầm đoạn cuối còn rút gọn đc sorry

A = 23 + 21976 - 22 - 22

A = 23 + 21976 - 2 . 22

A = 23 + 21976 - 23

A = 21976

Đọc tiếp...
Oline Math 18/09/2018 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 22 + 22 + 23 + ... + 21975

=> 2A = 23 + 23 + 24 + ... + 21976

=> 2A - A = ( 23 + 23 + 24 + ... + 21976 ) - ( 22 + 22 + 23 + ... + 21975 )

=> A = 23 + 21976 - 22 - 22 

Đọc tiếp...
Bonking 18/09/2018 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Cơ bản 2 câu đều giống nhau

a) 132A = 133 + 135 + ... + 13103

169A - A = ( 133 + 135 + ... + 13103 ) - ( 13 + 133 + ... + 13101 )

168A = 13103 - 13

A = 13103 - 13 / 168

b) Tương tự nhân cả 2 vế với 53

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: