Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Ngọc Hải 7 giờ trước (16:46)
Báo cáo sai phạm

Đặt a=x8 , b=y7
a7=b8
<=> (x8)7=(y7)8
<=> x=y
Do a,b lớn hơn 1 nên x,y lớn hơn 1 => x=2;y=2 => a=28; b=27

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 23/05 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Giải

a, Ta có :

\(25^2=625\text{ }\Rightarrow\text{ }1,25^2=1,625\)

\((1,25)^2=1,25\times1,25=1,5625\)

Vì \(1,625\ne1,5625\Rightarrow1,25^2\ne\left(1,25\right)^2\).

b, Ta có :

\(\left(2^2\right)^{^3}=2^{2\times3}=2^6=64\)

\(2^{2^3}=2^8=256\)

Vì \(64\ne256\Rightarrow\left(2^2\right)^{^3}\ne2^{2^3}\).

* Hãy cẩn thận khi viết luỹ thừa của số thập phân và luỹ thừa của luỹ thừa ! *

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) ta có: \(1,25^2=1,5625\)

\(\left(1,25\right)^2=1,5625\)

\(\Rightarrow1,25^2=\left(1,25\right)^2\left(=1,5625\right)\)

b) ta có: \(\left(2^2\right)^3=2^{2.3}=2^6=64\)

\(2^{2^3}=4^3=64\)

\(\Rightarrow\left(2^2\right)^3=2^{2^3}\left(=64\right)\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

sorry bn nha!

mk bấm máy tính ra kết quả như z

nhưng các bn ra # của mk, chắc đúng đó!

Đọc tiếp...
kyoukai no rinne 19/03/2017 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

đầu bài nó như thế chứ không có sai đâu cậu ạ! mk cũng đang hỏi câu này nè 

Đọc tiếp...
Hoa Lan Anh 02/04/2015 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

cho mình xin lỗi sai ở 2 dòng cuối

 

Đọc tiếp...
DAO DANG QUANG 09/01/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

không phải câu này

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Đọc tiếp...
hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Đọc tiếp...
Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Đọc tiếp...
ffffffff 21/02/2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

ta có:2A=6+2^3+2^4+...+2^2011

         2A-A=A=2^2011-6

TỰ SO SÁNH NHÉ

 

Đọc tiếp...
trang 19/05/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

\(A=3+2^2+2^3+2^4+...+2^{2010}\)

\(\Rightarrow2A=6+2^3+2^4+2^5+...+2^{2010}+2^{2011}\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(6+2^3+2^4+2^5+...2^{2010}+2^{2011}\right)-\left(3+2^2+2^3+2^4+...+2^{2010}\right)\)

\(\Rightarrow A=2^{2011}+3\)

Suy ra A > B

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 27/09/2016 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

a , ta có : 812 = ( 4 . 2 )12 = 424

128 = ( 4 . 3 ) = 424

vì 24 = 24 nên 4^24 = 4^24

do đó 8^12 = 12^8 ..

K BIẾT CÓ ĐÚNG K NỮA

AI K MIK MIK K LẠI

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 14/09/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

a)\(12^8=\left(12^2\right)^4=144^4\)

\(8^{12}=\left(8^3\right)^4=512^4\)

\(144^4< 512^4\Rightarrow12^8< 8^{12}\)

b)\(\left(-5\right)^{39}=\left[\left(-5\right)^3\right]^{13}=\left(-125\right)^{13}\)

\(\left(-2\right)^{91}=\left[\left(-2\right)^7\right]^{13}=\left(-128\right)^{13}\)

\(\left(-125\right)^{13}>\left(-128\right)^{13}\Rightarrow\left(-5\right)^{39}>\left(-2\right)^{91}\)

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 06/07/2015 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

2A = 2+2^2 + 2^3 + ...+2^200 + 2^201

2A - A =( 2+2^2 + 2^3 + ...+2^200 + 2^201)-(1+2+2^2 + 2^3 + ...+2^200 )

=> A = 2^201 - 1

=> A+1 = 2^201

Đọc tiếp...
Lại Nguyễn Ngọc Dũng 22/10/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

A = 1+2=22+...+2200

2A=2+22+23+...+2201

2A-A=(2+22+23+...+2201)-(1+2=22+...+2200)

A=2201-1

=>A+1=2201-1+1=2201

Vậy A =2201

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10/04/2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

\(1-A=1-\frac{2010^{2011}+1}{2010^{2012}+1}=\frac{2010^{2012}+1}{2010^{2012}+1}-\frac{2010^{2011}+1}{2010^{2012}+1}=\frac{2010}{2010^{2012}+1}\)

\(1-B=1-\frac{2010^{2010}+1}{2010^{2011}+1}=\frac{2010^{2011}+1}{2010^{2011}+1}-\frac{2010^{2010}+1}{2010^{2011}+1}=\frac{2010}{2010^{2011}+1}\)

Do \(\frac{2010}{2010^{2012}+1}<\frac{2010}{2010^{2011}+1}\)nên \(A>B\)

Đọc tiếp...
Phạm Thiết Tường 10/04/2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Do 20102011+1<20102012+1=>A<1

Tương tự với B;B<1

Theo đề bài ta có:

\(A=\frac{2010^{2011}+1}{2010^{2012}+1}<\frac{2010^{2011}+1+2009}{2010^{2012}+1+2009}=\frac{2010^{2011}+2010}{2010^{2012}+2010}=\frac{2010.\left(1+2010^{2010}\right)}{2010.\left(1+2010^{2011}\right)}=\frac{2010^{2010}+1}{2010^{2011}+1}=B\)(*)

Từ (*)=> A<B

 

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 10/03/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

A>B bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hồng Ngọc 26/12/2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

2^x+1*3^y=(3*4)^x=3^x*2^2x

3^y-x=2^x-1

y-x=x-1=0

x=y=1

Đọc tiếp...
Dragon Walker 27/05/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

a)2x+1.3y=12x

=>2x+3y=(3.4)x=3x.22x

=>3y-x=2x-1

=>y-x=x-1=0

=>x=y=1

b)10x:5y=20y

=>10x=20y.5y

=>10x=100y

=>10x=(102)y

=>10x=102y

=>x=2y

=>y=2x

c)2x=4y-1

=>2x=(22)y-1=22.(y-1)=22y-2

=>x=2y-2(1)

27y=3x+8

=>(33)y=3x+8=33y

=>x+8=3y(2)

thay 1 vao 2 ta co:

3y=2y-2+8

=>3y-2y=6

=>y=6

=>x=2y-2=2.6-2=12-2=10

=>x=6

y=10

Đọc tiếp...
do quoc khanh 19/07/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm
Hoàng Anh Tuấn 30/07/2015 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

a, ta có : 3A = 3 + 32 + 33 + ... + 3101

3A - A = ( 3+32 + 33+...+3101) - (1 + 3 + 32 + ... + 3100)

2A = 3101 - 1

A = (3101 - 1) : 2

tương tự tính b,c bạn nhé

Đọc tiếp...
Tran Ton Minh Ky 14/09/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

A=5.415.99-4.320.89

A=5.(22)5.(32)9-22.320.(23)9

A=5.230.318-22.320.227

A=5.230.318-229.320

A=229.318.(5.2-32)

A=229.318

B=5.29.619-7.229.276

B=5.29.(2.3)9-7.229.(33)6

B=5.22.219.319-7.229.318

B=5.228.319-7.229.318

B=228.318.(5.3-7.2)

B=228.318

=>A:B= \(\frac{2^{29}.3^{18}}{2^{28}.3^{18}}\)

A:B=2

Đọc tiếp...
Phạm Gia Khánh 12/05/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

có dấu x2 đó, bạn ấn vào thì tất cả chữ hoặc số bạn đánh đều ở trên phần số mủ, đẻ tắt nó thì bạn ấn vào biểu tượng làn nữa

Đọc tiếp...
nguyen le nhat uyen 12/05/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là 3 mũ  51 - 1 = 2 mũ 51 mx bạn làm sao viết được mũ vậy chỉ mk với nha

Đọc tiếp...
Phạm Gia Khánh 12/05/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

giải cách nào nhanh và dễ hiểu đi bạn

Đọc tiếp...
trinhducmanh 06/04/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

bài này ko khó

Ta có:999993^1999=(999993^1996)*999993^3

555557^1997=(555557^1996)*55555

sau đó tách cả hai cái ra

cuối cùng,nó có chữ số tận cùng là 0,chia hết cho 5

Đọc tiếp...
tran my hang 22/04/2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

= 3n. 3- 2n. 22 +3n -2n

3(32 + 1 ) - 2n ( 2+1 )

= 3 n . 10  - 2n. 5 chia het cho 10

Đọc tiếp...
ngonhuminh 24/12/2016 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Cần thêm điều kiện  \(n\in\)N*

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 24/12/2016 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

\(3^{n+2}-2^{n+2}+3^n-2^n\)

\(=\left(3^{n+2}+3^n\right)-\left(2^{n+2}-2^n\right)\)

\(=3^{n+2}+3^n-2^{n+2}+2^n\)

\(=3^n.3^2+3^n-2^n.2^2+2^n\)

\(=3^n.\left(3^2+1\right)-2^n.\left(2^2+1\right)\)

\(=\left(3^n.10\right)-\left(2^n.5\right)\)chia hết cho 10

Suy ra \(3^{n+2}-2^{n+2}+3^n-2^n\)chia hết cho 10

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 19/07/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm
  • Mầm non Hạnh Nhân làm đúng rồi đó bạn ơi
Đọc tiếp...
Mầm non Hạnh Nhân 22/10/2014 lúc 08:12
Báo cáo sai phạm

100....0 có 18 chữ số 0 nghĩa là 10^ 18

như vậy vế phải sẽ là 10^18:2^18=(10:2)^18=5^18

bên vế trái có : 5^(x+x+1+x+2)=5^(3x+3)

như vậy 5^(3x+3)<=5^18

=> 3x+3<=18

=>3x<=15

=> x=5

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 02/08/2015 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

2161>2160=(24)40=1640

Vì 1640>1340=>1340<2161

Vậy 1340<2161

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 09/05/2018 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

ta có 

\(^{2^{161}>2^{160}=2^{4.40}=16^{40}>13^{40}}\)

vậy \(2^{161}>13^{40}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: