Giúp tôi giải toán và làm văn


Thắng Nguyễn CTV 11/10/2016 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(8x+8y+8z< 8x+9y+10z\)

\(\Rightarrow x+y+z< \frac{100}{8}< 13\)

\(\Rightarrow Gt\Leftrightarrow11< x+y+z< 13\)

Mà x+y+z nguyên dương \(\Rightarrow x+y+z=12\)

Ta có hệ: \(\hept{\begin{cases}x+y+z=12\left(1\right)\\8x+9y+10z=100\left(2\right)\end{cases}}\)

Nhân 2 vế của (1) với 8 ta đc:

\(\hept{\begin{cases}8x+8y+8z=96\left(3\right)\\8x+9y+10z=100\left(2\right)\end{cases}}\)

Trừ theo vế của (2) cho (3) ta đc:\(y+2z=4\left(4\right)\).

Từ \(\left(4\right)\Rightarrow z=1\)(vì nếu \(z\ge2\), thì do\(y\ge1\Rightarrow y+2z\ge4\),Mâu thuẫn)

Với \(z=1\Rightarrow y=2;x=9\)

Vậy...

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 11/10/2016 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

Do các số x,y,zx,y,z nguyên dương nên
x+y+z>11 suy ra x+y+z≥12

100=8(x+y+z)+(y+2z)≥96+(y+2z)
Suy ra 
4≥y+2z≥3
Tức là 
y+2z ∈ {3;4}
Theo đề bài thì 
8x+9y+10z=100
Số y là số chẵn .
Tức là y+2z cũng là số chẵn .
Suy ra 
y+2z=4 Hay y=2; z=1
Thế ngược lại vào 
8x+9y+10z=100 tìm được x=9
Vậy  (x,y,z)=(9,2,1)

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 11/10/2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

gioi qua

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Đỗ Xuân Nhật 10/01/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

2ng cùng làm 1 công việc hết 3giờ nếu họ cùng làm 2giờ rồi người thứ nhất nghỉ ng2làm tiếp 4giờ thì xong.Tính thời gian mỗi ng làm riêng xong công việc.

Đọc tiếp...
tống thị quỳnh 06/02/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: \(x;y\)\(\ge\)0

Biến đổi phương trình thứ nhất ta có \(y-2x+\sqrt{y}-\sqrt{x}+\sqrt{xy}=0\Leftrightarrow y-x+\sqrt{y}-\sqrt{x}-x+\sqrt{xy}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{y}+\sqrt{x}\right)+\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right)+\sqrt{xy}-\sqrt{x}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{y}+\sqrt{x}\right)+\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right)+\sqrt{x}\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{y}+2\sqrt{x}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{y}-\sqrt{x}=0\Leftrightarrow x=y\\\sqrt{y}+2\sqrt{x}+1=0\end{cases}}\)Mặt khác \(\sqrt{y}+2\sqrt{x}+1\ge1>0\forall x;y\)
\(\Rightarrow\)vô nghiệm

Thay x=y vào phương trình thứ hai rồi tự tính tiếp nha bạn coa nghiệm x=y=1

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 06/02/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x-3y+\sqrt{x^2+3y^2}=0\left(1\right)\\\sqrt{2y-1}+2x^2-y^2-3x+1=0\left(2\right)\end{cases}}\)      \(\left(ĐKXĐ:y\ge\frac{1}{2}\right)\)
Xét phương trình (1) 
\(\sqrt{x^2+3y^2}=3y-x\)
\(\Rightarrow x^2+3y^2=x^2-6xy+9y^2\)
\(\Leftrightarrow6y^2-6xy=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(y-x\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=0\left(ktmđkxđ\right)\\x=y\end{cases}}\)
Thay x=y vào (2) ta đc:
\(\sqrt{2y-1}+2y^2-y^2-3y+1=0\)
\(\Leftrightarrow\sqrt{2y-1}+y^2-3y+1=0\)
\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{2y-1}-1\right)+\left(y^2-3y+2\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\frac{2y-1-1}{\sqrt{2y-1}+1}+\left(y-2\right)\left(y-1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(\frac{2}{\sqrt{2y-1}+1}+y-2\right)=0\)
\(\Rightarrow y=1\left(tmđkxđ\right)\)
Vậy nghiệm của hpt trên là (x;y)=(1;1)

Đọc tiếp...
Forever_Alone 04/02/2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a+b}{6}=\frac{b+c}{7}=\frac{a+c}{8}=k\)

Do đó \(a+b=6k;b+c=7k;a+c=8k\)

Khi đó \(a+b+b+c+a+c=6k+7k+8k\)hay \(2.\left(a+b+c\right)=21k\)

Suy ra \(a+b+c=10,5k\)

Từ \(a+b+c=10,5k\)và \(a+b=6k\)nên \(c=4,5k\)

Từ \(a+b+c=10,5k\)và \(b+c=7k\)nên \(a=3,5k\)

Do vậy tính được \(b=2,5k\)

Thay \(a=3,5k\)\(b=2,5k\),\(c=4,5k\)vào \(a+b+c=14\)ta có 

\(3,5k+2,5k+4,5k=14\Rightarrow10,5k=14\Rightarrow k=\frac{4}{3}\)

Với \(k=\frac{4}{3}\)thì \(a=\frac{14}{3};b=\frac{10}{3};c=6\)

Vậy \(a=\frac{14}{3};b=\frac{10}{3};c=6\)thoả mãn phương trình

Đọc tiếp...
Giang Do 03/02/2018 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

Thế mà cx bảo ng khác ngu, ng ta bảo tính vận tốc k pải quãng đường đâu mà km, hơn nx quãng đường ng ta cx cho sẵn r

Đọc tiếp...
Giang Do 03/02/2018 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Sai r bạn ak pải là 25km/h

Đọc tiếp...
iogyvggft89 03/02/2018 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Ngu như bò. Đáp án là 550 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 01/02/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Đặt : x+3 = a

=> x+5 = a+2

pt <=> a^4+(a+2)^4 = 16

<=> a^4+a^4+8a^3+24a^2+32a+16 = 16

<=> 2a^4+8a^3+24a^2+32a = 0

<=> a^4+4a^3+12a^2+16a = 0

<=> a.(a^3+4a^2+12a+16) = 0

<=> a.[(a^3+2a^2)+(2a^4+4a)+(8a+16)] = 0

<=> a.(a+2).(a^2+2a+8) = 0

<=> a.(a+2) = 0 ( vì a^2+2a+8 > 0 )

<=> a=0 hoặc a+2=0 

<=> a=0 hoặc a=-2

<=> x+3=0 hoặc x+3=-2

<=> x=-3 hoặc x=-5

Vậy ..............

Tk mk nha

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 01/02/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(x+3\right)^4+\left(x+5\right)^4=16\left(1\right)\)

Đặt x + 4 = y thì phương trình (1) trở thành:

   \(\left(y-1\right)^4+\left(y+1\right)^4=16\)

\(\Leftrightarrow y^4-4y^3+6y^2-4y+1+y^4+4y^3+6y^2+4y+1=16\)

\(\Leftrightarrow2y^4+12y^2+2=16\)

\(\Leftrightarrow2\left(y^4+6y^2+1\right)=16\)

\(\Leftrightarrow y^4+6y^2+1=8\)

\(\Leftrightarrow y^4+6y^2+1-8=0\)

\(\Leftrightarrow y^4+7y^2-y^2-7=0\)

\(\Leftrightarrow y^2\left(y^2-1\right)-7\left(y^2-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y^2-7\right)\left(y^2-1\right)=0\)

Vì \(y^2-7\ne0\)

\(\Rightarrow y^2-1=0\Rightarrow y^2=1\Rightarrow y=\pm1\)

Với y = 1 => x + 4 = y => x + 4 = 1 => x = -3

Với y = -1 => x + 4 = y => x + 4 = -1 => x = -5

Vậy x = {-3;-5}

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 01/02/2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^4+y^4+z^4=xyz\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(x^4+y^4+z^4=xyz.\left(x+y+z\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\)dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\)ta có :

\(x^4+y^4+z^4=\left(x^2\right)^2+\left(y^2\right)^2+\left(z^2\right)^2\ge x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\ge xy.yz+yz.zx+zx.xy=xyz.\left(x+y+z\right)\)\(\Rightarrow\)\(x=y=z\)

Mà \(x+y+z=1\)\(\Rightarrow\)\(x=y=z=\frac{1}{3}\)

Vậy hệ phương trình có nguyệm \(\left(x;y;z\right)=\left(\frac{1}{3};\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)\)

( mình mới lớp 7 à nên có làm sai thì thông cảm giùm nha )

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 01/02/2018 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^4+y^4+z^4=xyz\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(x^4+y^4+z^4=xyz.\left(x+y+z\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\), dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\)TA CÓ :

\(x^4+y^4+z^4=\left(x^2\right)^2+\left(y^2\right)^2+\left(z^2\right)^2\ge x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2=\ge xy.yz+yz.zx+zx.xy\)\(=xyz.\left(x+y+z\right)\)

\(\Rightarrow\)\(x=y=z\)

Mà \(x+y+z=1\)\(\Rightarrow\)\(x=y=z=\frac{1}{3}\)

Vậy hệ phương trình có nghiệm \(\left(x;y;z\right)=\left(\frac{1}{3};\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 30/11/2016 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^4+y^4+z^4=xyz\end{cases}}\)

Từ \(x^4+y^4+z^4=xyz\left(x+y+z\right)\left(1\right)\)

Áp dụng BĐT \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\), dấu "=" khi a=b=c ta có:

\(x^4+y^4+z^4=\left(x^2\right)^2+\left(y^2\right)^2+\left(z^2\right)^2\)\(\ge x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\)

\(\ge xy\cdot yz+xy\cdot xz+yz\cdot xz=xyz\left(x+y+z\right)\)

Suy ra \(\left(1\right)\Leftrightarrow x=y=z\)

Mà x+y+z=1 \(\Rightarrow x=y=z=\frac{1}{3}\)

Vậy hệ có nghiệm (x;y;z)=\(\left(\frac{1}{3};\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31/01/2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2-xy+3y^2=13\\x^2+4xy-2y^2=-6\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}12x^2-6xy+18y^2=78\\13x^2+52xy-26y^2=-78\end{cases}}\)

Cộng vế với vế hai phương trình trong hệ ta có:

\(25x^2+46xy-8y^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2y\right)\left(25x-4y\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2y\\x=\frac{4y}{25}\end{cases}}\)

TH1: \(x=-2y\)

Ta có \(4y^2-8y^2-2y^2=-6\Leftrightarrow y^2=1\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=1;x=-2\\y=-1;x=2\end{cases}}\)

TH2: \(x=\frac{4y}{25}\)

Ta có \(\frac{16y^2}{625}+\frac{16}{25}y^2-2y^2=-6\Leftrightarrow y^2=\frac{625}{139}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=\frac{25}{\sqrt{139}};x=\frac{4}{\sqrt{139}}\\y=\frac{-25}{\sqrt{139}};x=\frac{-4}{\sqrt{139}}\end{cases}}\)

Vậy hệ có 4 nghiệm.

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 31/01/2018 lúc 06:45
Báo cáo sai phạm

nhan cheo 2 he pt thi bn se ra 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: