Giúp tôi giải toán và làm văn


Giang Do 3 tháng 2 2018 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

Thế mà cx bảo ng khác ngu, ng ta bảo tính vận tốc k pải quãng đường đâu mà km, hơn nx quãng đường ng ta cx cho sẵn r

Đọc tiếp...
Giang Do 3 tháng 2 2018 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Sai r bạn ak pải là 25km/h

Đọc tiếp...
iogyvggft89 3 tháng 2 2018 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Ngu như bò. Đáp án là 550 km

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 27 tháng 11 2017 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(y=\frac{2x^2}{1+x^2}\le\frac{2x^2}{2x}=x\Leftrightarrow y\le x\)

Tương tự ta có:\(z\le y,y\le x\)

Dấu = xảy ra khi \(x=y=z\)

Đến đây dễ rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 30 tháng 11 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x+y}{xy}=\frac{5}{12}\\\frac{y+z}{yz}=\frac{5}{18}\\\frac{z+x}{zx}=\frac{13}{36}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{y}+\frac{1}{x}=\frac{5}{12}\left(1\right)\\\frac{1}{z}+\frac{1}{y}=\frac{5}{18}\left(2\right)\\\frac{1}{z}+\frac{1}{x}=\frac{13}{36}\left(3\right)\end{cases}}\)

Cộng vế với vế,ta được: \(2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)=\frac{19}{18}\)\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{19}{36}\)(4)

Từ (1) và (4) suy ra : \(\frac{1}{z}=\frac{1}{9}\Rightarrow z=9\)

từ (2) và (4) suy ra : \(\frac{1}{x}=\frac{1}{4}\Rightarrow x=4\)

từ (3) và (4) suy ra: \(\frac{1}{y}=\frac{1}{6}\Rightarrow y=6\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 11 2018 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

b/ \(\hept{\begin{cases}\left(m+1\right)x+my=2m-1\\mx-y=m^2-2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(m+1\right)x+my=2m-1\left(1\right)\\y=mx-m^2+2\left(2\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(2\right)\Leftrightarrow\left(m+1\right)x+m\left(mx-m^2+2\right)=2m-1\)

\(\Leftrightarrow\left(m^2+m+1\right)\left(x-m+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=m-1\\y=2-m\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A=\left(m-1\right)\left(2-m\right)=-m^2+3m-2\le\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 11 2018 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

a/ \(\hept{\begin{cases}mx+y=2m\\x+my=m+1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(m+1\right)=3m+1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)=\frac{3m+1}{m+1}=3-\frac{2}{m+1}\)

Vì x, y nguyên nên (m + 1) phải là ước nguyên của 2.

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 14 tháng 11 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn có thể làm chi tiết hơn được ko

Đọc tiếp...
MaiLink 17 tháng 9 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Dat \(x+y=t;xy=v\left(t,v\ne0\right)\)

HPT tro thanh 

\(\hept{\begin{cases}t+\frac{t}{v}=\frac{9}{2}\\v+\frac{1}{v}=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}t+\frac{t}{v}=\frac{9}{2}\left(1\right)\\v^2-\frac{5}{2}v+1=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Xet (2):

\(\Delta=\frac{25}{4}-4=\frac{9}{4}\)

Suy ra:

\(v_1=4;v_2=1\)

Voi \(v=4\)thi thay vao HPT thay khong thoa man nen loai 

Voi \(v=1\)thay vao HPT thay khong thoa man nen loai 

Vay HPT vo nghiem 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 14 tháng 11 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x,y\ne-1\)

hpt \(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{y^2+2y+1}+\frac{y^2}{x^2+2x+1}=\frac{8}{9}\\\frac{4x+4y-5xy+4}{xy+x+y+1}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{\left(y+1\right)^2}+\frac{y^2}{\left(x+1\right)^2}=\frac{8}{9}\\4-\frac{9xy}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a^2+b^2=\frac{8}{9}\\ab=\frac{4}{9}\end{cases}}\)\(\left(a;b\right)=\left(\frac{x}{y+1};\frac{y}{x+1}\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 12 tháng 11 2016 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

Điều kiện \(y\ne\left\{-12;0;12\right\}\)

Xét phương trình đầu : \(\frac{x}{y}-\frac{x}{y+12}=1\Leftrightarrow x\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{y+12}\right)=1\Leftrightarrow\frac{12x}{y\left(y+12\right)}=1\Leftrightarrow y^2+12y=12x\) (1)

Xét phương trình còn lại : 

\(\frac{x}{y-12}-\frac{x}{y}=2\Leftrightarrow x\left(\frac{1}{y-12}-\frac{1}{y}\right)=2\Leftrightarrow\frac{12x}{y\left(y-12\right)}=2\Leftrightarrow2y^2-24y=12x\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra được pt \(2y^2-24y=y^2+12y\Leftrightarrow y^2-36y=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=0\\y=36\end{cases}}\)

Thay vào (1) ta tìm được x

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Thơ 29 tháng 10 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-4x+y^2+4y=9\\\left(x^2-4x\right)\left(y^2+4y\right)=-36\end{cases}}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}x^2-4x=a\\y^2+4y=b\end{cases}}\) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+b=9\\ab=-36\end{cases}}\)

Theo định lý Viet đảo, a và b là nghiệm của \(t^2-9t-36=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Thơ 29 tháng 10 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+\frac{3}{x}+y-\frac{2}{y}=5\\x^2+\frac{9}{x^2}+y^2+\frac{4}{y^2}=15\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+\frac{3}{x}+y-\frac{2}{y}=5\\\left(x+\frac{3}{x}\right)^2+\left(y-\frac{2}{y}\right)^2=17\end{cases}}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}x+\frac{3}{x}=a\\y-\frac{2}{y}=b\end{cases}}\) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+b=5\\a^2+b^2=17\end{cases}}\) \(\Rightarrow\left(a;b\right)=\left(1;4\right);\left(4;1\right)\)

\(\Rightarrow...\)

Đọc tiếp...
vodiem 30 tháng 10 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm
Rau 19 tháng 6 2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

._. Có cái BĐT 2(x^2+y^2) ≥ (x+y)^2  => √ (x^2 +y^2) ≥ (x+y)/( √2) 
=> √ (x^2 +y^2)  +√2xy)  ≥ (x+y)/( √2) +( √(2xy)) = (x+y+2√xy)/√2   = (√x +√y )^2 /√2 =8√2 ( vì √x +√y=4)

Vậy Dấu = sảy ra x=y=4 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 28 tháng 10 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(x,y\le\frac{1}{2}\Rightarrow2xy\le\frac{1}{2}\)

Ta có: 

\(\left(\frac{1}{\sqrt{1+2x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+2y^2}}\right)^2\le2\left(\frac{1}{1+2x^2}+\frac{1}{1+2y^2}\right)\)

\(\le\frac{4}{1+2xy}\)

\(\Rightarrow x=y\)

Làm nốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: