Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Quỳnh CTV 26 tháng 6 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}3x^2-2y^2-xy+12x-17y-15=0\left(1\right)\\\sqrt{2-x}+\sqrt{6-x-x^2}=y+\sqrt{2y+5}-\sqrt{y+4}\left(2\right)\end{cases}}\)

PT (1) \(\Leftrightarrow3x^2-x\left(y-12\right)-2y^2-17y-15=0\)

\(\Leftrightarrow\Delta=\left(y-12\right)^2+4\cdot3\cdot\left(2y^2+17y+15\right)\)

\(\Leftrightarrow\Delta=y^2-24y+144+24y^2+204y+180\)

\(\Leftrightarrow\Delta=25y^2+180y+324\)

\(\Delta=\left(5y+18\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{y-12+5y+18}{3}=2y+2\\x=\frac{y-12-5y-18}{3}=\frac{-4y}{3}-10\end{cases}}\)

\(x=2y+2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2-x}+\sqrt{6-x-x^2}=y+\sqrt{2y+5}-\sqrt{y+4}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-2y}+\sqrt{6-2y-2-4y^2-8y-4}=y+\sqrt{2y+5}-\sqrt{y+4}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-2y}+\sqrt{-4y^2-10y+0}=y+\sqrt{2y+5}-\sqrt{y+6}\)

\(\Leftrightarrow y=0\Rightarrow x=2\)

Vậy (x;y)=(2;0)

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ 5 tháng 5 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x+9y=54\\x+y-x+\frac{x}{2}=11\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2x+9y=54\\y+\frac{x}{2}=11\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2x+9y=54\\y=11-\frac{x}{2}\end{cases}}\)

Thay y vào biểu thức 2x + 9y ta đc

\(2x+9\left(11-\frac{x}{2}\right)=54\)

\(\Leftrightarrow2x+99-\frac{9x}{2}=54\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5x}{2}+99=54\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5x}{2}=-45\)

\(\Leftrightarrow-5x=-90\Leftrightarrow x=18\)

Thay x vào biểu thức \(11-\frac{x}{2}\)ta đc 

\(y=11-\frac{18}{2}=11-9=2\)

Vậy \(\left\{x;y\right\}=\left\{18;2\right\}\)

Đọc tiếp...
dcv_new 23 tháng 5 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x+9y=54\\x+y-x+\frac{x}{2}=11\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}2x+9y=54\\y+\frac{x}{2}=11\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}9y+2x=54\left(1\right)\\4y+2x=44\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy 1 trừ 2 ta có :

\(\left(9y+2x\right)-\left(4y+2x\right)=54-44=10\)

\(< =>9y-4y=10\)

\(< =>5y=10\)\(< =>y=\frac{10}{5}=2\left(3\right)\)

Thay 3 vào 2 ta được : \(4.2+2x=44\)

\(< =>2\left(4+x\right)=2.22\)

\(< =>4+x=22< =>x=18\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình trên là {18;2}

Đọc tiếp...
Trần Nguyên Hưng × Imeri Kanzo 7 tháng 5 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Thanks ๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ 😄😄😄

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 29 tháng 4 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

\(_{\hept{\begin{cases}x^2y+2y+x=4xy\\\frac{1}{x^2}+\frac{1}{xy}+\frac{x}{y}=3\left(2\right)\end{cases}}}\left(1\right)\)

Đk: x; y khác 0 

(1) <=> \(x+\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=4\Leftrightarrow\left(x+\frac{1}{x}\right)+\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=4\) (3)

(2) <=> \(\left(\frac{1}{x^2}+1\right)+\left(\frac{1}{xy}+\frac{x}{y}\right)=4\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(1+x^2\right)}{x^2}+\frac{\left(1+x^2\right)}{xy}=4\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=4\) (4) 

Từ (3) ; (4)  ta có: 

\(\hept{\begin{cases}x+\frac{1}{x}=2\\\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=2\end{cases}}\Leftrightarrow x=y=1\)

Đọc tiếp...
Giáp Thảo Hiền 26 tháng 4 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}49x-5y=485\\x-y=9\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}49x-5y=485\\5\left(x-y\right)=9.5\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}49x-5y=485\\5x-5y=45\end{cases}}\)                                                                                                                                                                   \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}49x-5y-5x+5y=489-45\\5x-5y=45\end{cases}}\)                                                                                                                                \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}44x=440\\5x-5y=45\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=10\\y=1\end{cases}}}\)                                                      Vậy hệ pt có nghiệm duy nhất là (x;y)=(10;1)

Đọc tiếp...
HiI'mQuân 11 tháng 5 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

C1 : \(\hept{\begin{cases}49x-5y=485\\x-y=9\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}49x-5y=485\\x=9+y\end{cases}}\)\(< =>\hept{\begin{cases}49\left(y+9\right)-5y=485\\x-y=9\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}44y+441=485\\x-y=9\end{cases}}\)\(< =>\hept{\begin{cases}y=\frac{44}{44}=1\\x-1=9\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}y=1\\x=10\end{cases}}\)

C2 : \(\hept{\begin{cases}49x-5y=485\\x-y=9\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}44x+\left(5x-5y\right)=485\\5x-5y=45\end{cases}}\)

Trừ pt 1 cho pt 2 ta có :

\(44x+\left(5x-5y\right)-\left(5x-5y\right)=485-45=440\)

\(< =>x=\frac{440}{44}=10\)

Thay \(x=10\)vào pt 2 ta có : 

\(x-y=9< =>10-9=y< = >y=1\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜPɦąйϮ๏๓ッ(Ghost) 26 tháng 4 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

C:2 

Thay \(x-y=9\)vào \(49x-5y=485\)có :

\(44x+\left(5x-5y\right)=485\)

\( < =>44x=485-45=440\)

\(< =>x=10\)

Thay \(x=10\)vào \(x-y=9\)có :

\(10-y=9\)

\(< =>y=1\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Toi da tro lai va te hai hon xua 23 tháng 4 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Mình theo olm từ hồi thi violympic toán tỉnh.... bây giờ cũng đã sắp thi cấp 3. thời gian trôi nhanh quá :(

Web này là 1 phần kỉ niệm của mình. Mình muốn góp một chút cho web. Chúc bạn thi tốt nhé !

ĐK: x>=1-2y, 1>=x>=-2 

PT(2)=>\(\left(2y+x\right)\left(y^2-x-y\right)=0\) 0=>2y=-x hoặc y^2-y=x

Với 2y=-x thì vi phạm điều kiện xác định do x+2y-1=-2y+2y-1=-1

Với y^2-y=x=> \(\sqrt{y^2+y-1}+\sqrt{1-y^2+y}=y^2-y+2\)

\(ĐKXĐ:\frac{\sqrt{5}+1}{2}\ge y\ge\frac{\sqrt{5}-1}{2}\)

GIẢi pt này ra y=1 => 0=x (tm)

Đọc tiếp...
Toi da tro lai va te hai hon xua 23 tháng 4 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Nếu bạn chưa hiểu PT cuối thì đây là cách mình giải nó \(\sqrt{y^2+y-1}+\sqrt{1-y^2+y}\le\frac{1}{2}\left(2y+2\right)\left(am-gm\right)\)

\(=>VT\le y+1\le y^2-y+2\Leftrightarrow\left(y-1\right)^2\ge0\)

DB xảy ra khi y=1 (TMĐK)

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ 12 tháng 5 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Lúc đó vẫn chưa tìm hiểu ra cái này , lm tiếp để a Quân đỡ ns nè.

\(-4y^2+56316y+24769485=0\)

\(\Delta=56316^2-4.\left(-4\right).2479485=3211163616>0\)

Nên pt có 2 nghiệm phân biệt 

Thay vào xog rồi suy ra x.

Đọc tiếp...
HiI'mQuân 11 tháng 5 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}39x+2y=40\\x+y+x^2=115\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}400-2y=39x\\x+y+x^2=115\end{cases}}< =>\hept{\begin{cases}x=\frac{400-2y}{39}\\\frac{400-2y}{39}+y+\left(\frac{400-2y}{39}\right)^2=115\end{cases}}\)

\(< =>\frac{400-2y}{39}+\frac{39y}{39}+\frac{400^2-2.400.2y+4y^2}{39^2}=\frac{4485}{39}\)

\(< =>400-2y+39y+\frac{160000-1600y+4y^2}{39}=4485\)

\(< =>37y+\frac{4\left(40000-400y+y^2\right)}{39}=4085\)

\(< =>\frac{1443y+4\left[40000-y\left(400-y\right)\right]}{39}=\frac{159315}{39}\)

\(< =>1443y+160000+1600y+4y^2=159315\)

\(< =>3043y+4y^2=-685\)\(< =>4y^2+3043y-685=0\)

Ta có : \(\Delta=3043^2-4.4.\left(-685\right)=9259849+10960=9270809\)

Do delta > 0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt !

\(y_1=\frac{-3043+\sqrt{9270809}}{8}=0,2250402=0,225\)

\(y_2=\frac{-3043-\sqrt{9270809}}{8}=-760,9750402=-760,975\)

Vậy ...

Bạn viruss corona phân tích sai thì có xD 

Toàn lấy từ trên trời xuống cái j ko đâu hết !

Đọc tiếp...
ヅViruSş ミ★Čøɾøŋα★彡 22 tháng 4 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}39x+2y=400\\x+y+x^2=115\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}39x=400-2y\\x+y+x^2=115\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}x=400-\frac{2y}{39}\\x+y+x^2=115\end{cases}}\)

Ta thay 400 - 2y/39 vào biểu thức x + y + x^2 ta đc

\(400-\frac{2y}{39}+y+\left(400-\frac{2y}{39}\right)^2=115\)

\(400-\frac{41y}{39}+4\left(200-\frac{y}{39}\right)^2=115\)

\(400-4y+4\left(4000-\frac{400y}{39}+\frac{y^2}{1521}\right)=115\)

\(400-4y+16000-\frac{1600y}{39}+\frac{4y^2}{1521}=115\)

\(16400-4y-\frac{1600y}{39}+\frac{4y^2}{1521}=115\)

\(4y-\frac{1600y}{39}+\frac{4y^2}{1521}=16285\)

\(4y-\frac{1600y}{39}+\frac{4y^2}{1521}-16285=0\)

\(56316y-4y^2+24769485=0\)

Vậy hpt vô nghiệm :) 

Đọc tiếp...
HiI'mQuân 11 tháng 5 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

c1:\(\hept{\begin{cases}5x+8y=65\\x-y=0\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}5x-5y+13y=65\\5x-5y=0\end{cases}}\)

\(< =>13y=65< =>y=\frac{65}{13}=5\)

Từ \(x-y=0< =>x=y< =>x=y=5\)

c2: \(\hept{\begin{cases}5x+8y=65\\x-y=0\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}5x+8y=65\\x=y\end{cases}< =>5x+8x=65< =>x=\frac{65}{13}=5}\)

\(< =>x=y=5\)

Đọc tiếp...
HiI'mQuân 11 tháng 5 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

C1:\(\hept{\begin{cases}2x+9y=49\\x+y=7\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}2x+9y=49\\x=7-y\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}2\left(7-y\right)+9y=49\\x+y=7\end{cases}}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}14-2y+9y=49\\x+y=7\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}7y=49-14=35\\x+y=7\end{cases}}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}y=\frac{35}{7}=5\\5+x=7\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}y=5\\x=2\end{cases}}}\)

C2:\(\hept{\begin{cases}2x+9y=49\\x+y=7\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}2x+2y+7y=49\\x+y=7\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}14+7y=49\\x+y=7\end{cases}}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}y=\frac{49-14}{7}=\frac{35}{7}=5\\x+5=7\end{cases}< =>\hept{\begin{cases}y=5\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
shitbo CTV 21 tháng 4 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x+9y=49\\x+y=7\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}2x+9y=49\\2x+2y=14\end{cases}}\Rightarrow\left(2x+9y\right)-\left(2x+2y\right)=35\)

\(\Rightarrow7y=35\Rightarrow y=5\Rightarrow x=2\)

Vậy x=2;y=5

Đọc tiếp...
Trần Nguyên Châu 21 tháng 4 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

x = 2

y = 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang 22 tháng 4 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

a) Thay m=3 vào hpt \(\hept{\begin{cases}x+y=1\\3x+2y=3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=1-x\\3x+2-2x=3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}}\)

Vậy m=3 thì hpt có nghiệm duy nhất (x,y)=(1;0)

b)Ta có  \(\hept{\begin{cases}x=1-y\\m-my+2y=m\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1-y\left(1\right)\\\left(2-m\right)y=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Để hpt có nghiệm duy nhất \(\Leftrightarrow pt\left(2\right)\ne0\Leftrightarrow2-m\ne0\Leftrightarrow m\ne2\)

Khi đó \(\left(2\right)\Leftrightarrow y=0\).Thay vào \(\left(1\right)\Leftrightarrow x=1\)

Để hpt có vô số nghiệm \(\Leftrightarrow2-m=0\Leftrightarrow m=2\)

Vậy m\(\ne\)2 thì hpt có nghiệm duy nhất (x;y)=(1;0)

      m=2 thì hpt có vô số nghiệm

Đọc tiếp...
dcv_new 29 tháng 5 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{x-1}+\frac{2y}{y+1}=3\\\frac{x}{x+1}+\frac{y}{y-1}=2\end{cases}}\)\(ĐKXĐ:x,y\ne\pm1\)

\(< =>\hept{\begin{cases}\frac{x\left(y+1\right)}{\left(x-1\right)\left(y+1\right)}+\frac{\left(x-1\right)2y}{\left(x-1\right)\left(y+1\right)}=3\\\frac{x\left(y-1\right)}{\left(x+1\right)\left(y-1\right)}+\frac{y\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(y-1\right)}=2\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}\frac{xy+x}{xy+x-y-1}+\frac{2xy-2y}{xy+x-y-1}=3\\\frac{xy-x}{xy-x+y-1}+\frac{xy+y}{xy-x+y-1}=2\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}\frac{xy+x+2xy-2y}{xy+x-y-1}=3\\\frac{xy-x+xy+y}{xy-x+y-1}=2\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}\frac{3xy+x-2y}{xy+x-y-1}=3\\\frac{2xy-x+y}{xy-x+y-1}=2\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}3xy+x-2y=3xy+3x-3y-3\\2xy-x+y=2xy-2x+2y-2\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}3xy+x-2y-3xy-3x+3y+3=0\\2xy-x+y-2xy+2x-2y+2=0\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}-2x+y+3=0\\x-y+2=0\end{cases}}\)

\(< =>\hept{\begin{cases}-2\left(-2+y\right)+y+3=0\left(1\right)\\x=-2+y\left(2\right)\end{cases}}\)

\(\left(1\right)< =>4-2y+y+3=0\)

\(< =>7-y=0< =>y=7\left(tmđk\right)\)

\(\left(2\right)< =>x=-2+7=5\left(tmđk\right)\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình trên là \(\left\{5;7\right\}\)

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 3 tháng 4 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Bạn Vũ Huy Hoàng. Không nhất thiết phải là toán lớp 9 nên mũ phải nguyên đâu.

Đọc tiếp...
Vũ Huy Hoàng 3 tháng 4 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Trước hết vì đây là toán 9 nên suy ra x, y phải là số nguyên. (Lũy thừa mũ số nguyên)

Vế phải của 2 pt luôn dương với mọi x y nguyên.

Do đó x, y dương. Với x = 1 thì y = 1 thỏa mãn

Với x > 1 thì 21-x nhỏ hơn 1 tức là y nhỏ hơn 1. Mà x, y nguyên dương nên ko tìm được y thỏa mãn.

Vậy x = y = 1

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 27 tháng 3 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\frac{x+4}{x+3}-\frac{2}{y-1}=10\\\frac{x+6}{x+3}+\frac{1}{y-1}=7\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x+4}{x+3}-\frac{2}{y-1}=10\\\frac{2x+12}{x+3}+\frac{2}{y-1}=14\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x+4}{x+3}-\frac{2}{y-1}\right)+\left(\frac{2x+12}{x+3}+\frac{2}{y-1}\right)=24\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4}{x+3}+\frac{2x+12}{x+3}=24\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4+2x+12}{x+3}=24\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+16}{x+3}=24\)

\(\Leftrightarrow3x+16=24x+62\)

\(\Leftrightarrow21x+46=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{-46}{21}\)

Okey,giờ tìm y đơn giản rồi nhen :D

Đọc tiếp...
๖ۣۜPɦąйϮ๏๓ッ(Ghost) 20 tháng 4 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

đến đoạn khử thì bạn có thể đặt 1 vế ở dưới để tiện lm luôn cg đc :))

Đọc tiếp...
๖ۣۜPɦąйϮ๏๓ッ(Ghost) 23 tháng 4 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Đặt :\(\left(xy\right)^2+2\left(yz\right)^4+...+100\left(zx\right)^{100}=A\)

Ta thấy các số mũ đều chẵn 

Nên \(A\ge0\left(1\right)\)

Đặt : \(-\left[\left(x+y+z\right)+2\left(yz+zx+xy\right)+...+99\left(x+y+z\right)\right]=B\)

Vì có dấu âm ở trước VT

Nên \(B\le0\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 <=> \(A=B=0\)

\(< =>x=y=z=0\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜPɦąйϮ๏๓ッ(Ghost) 20 tháng 4 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+...+\left(x+z\right)^{100}=-\left(y+z+x\right)\)

Đặt : \(A=\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+...+\left(x+z\right)^{100}\)

Ta dễ dàng nhận thấy tất cả số mũ đều chẵn 

\(=>A\ge0\)(1)

Đặt : \(B=-\left(y+z+x\right)\)

\(=>B\le0\)(2)

Từ 1 và 2 \(=>A\ge0\le B\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(A=B=0\)

Do \(B=0< =>y+z+x=0\)(3)

\(A=0< =>\hept{\begin{cases}x+y=0\\y+z=0\\x+z=0\end{cases}}\)(4)

Từ 3 và 4 \(=>x=y=z=0\)

Vậy nghiệm của pt trên là : {x;y;z}={0;0;0}

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hồng Anh 20 tháng 3 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Đúng là chơi lừa bịp thực sự bài này rất dễ đây là cách giải:

ta có: \(\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+.....+\left(x+z\right)^{100}\ge0\)còn \(-\left(y+z+x\right)\le0\)  nên phương trình 1 vô lý 

tương tự chứng minh phương trinh 2 và 3 vô lý 

vậy \(\hept{\begin{cases}x=\varnothing\\y=\varnothing\\z=\varnothing\end{cases}}\)

thực sự bài này mới nhìn vào thì đánh lừa người làm vì các phương trình rất phức tạp nhưng nếu nhìn kĩ lại thì nó rất dễ vì các trường hợp đều vô nghiệm

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Trung Nhân 23 tháng 3 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}5x+5y=30\\y+5z=12\\3x+5z=22\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6-y\\y+5z=12\\3x+5z=22\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y+5z=12\\3\left(6-y\right)+5z=22\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y+5z=12\\-3y+5z=4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y+5z=12\\3y-5z=-4\end{cases}}\)

\(\Rightarrow4y=8\Rightarrow y=2\)

Thay giá trị của y vào phương trình: -3y + 5z = 4

\(-3\times2+5z=4\)

\(\Rightarrow z=2\)

Thế giá trị của y vào phương trình: x = 6 - y

\(\Rightarrow x=4\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: