Hệ phương trình - Hỏi đáp và thảo luận về Hệ phương trình - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Nữ Linh Đan 06/08/2018 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

=> x^2 +6x-8=4x+7

=> x^2+2x-15=0

=> x^2+2.x.1+1-16=0

=> (x+1)^2=4^2

=> x+1=4 hoặc x+1=-4

=> x=3 hoặc x=-5

+, x=3 => y=-17

+, x=-5=> y= -13

Đọc tiếp...
phạm minh tâm 21/07/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

b, trừ từng vế của 2 pt trong hệ ta có pt hệ quả có nhân tử chung là x-y

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 21/07/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

1) Ta có pt \(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}+2x\sqrt{x+3}=2x+\sqrt{\left(x+1\right)\left(x+3\right)}\)

Đặt \(\sqrt{x+1}=a;\sqrt{x+3}=b\left(b>a\ge0\right)\)

Ta có pt \(\Leftrightarrow a+2xb=2x+ab\Leftrightarrow a\left(1-b\right)-2x\left(1-b\right)=0\Leftrightarrow\left(a-2x\right)\left(1-b\right)=0\)

Đến đây tự thay a,b vào rồi giải pt bậc 2 nhá !

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/07/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}xy=4\left(1\right)\\\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{25}=1\left(2\right)\end{cases}}\)

Từ phương trình (1) ta thấy, hệ phương trình không có nghiệm x = 0 hoặc y = 0. Vậy nên suy ra : \(x=\frac{4}{y}\)

Thế vào phương trình (2) ta có: \(\frac{16}{4y^2}+\frac{y^2}{25}=1\Leftrightarrow\frac{4}{y^2}+\frac{y^2}{25}=1\Leftrightarrow y^4-25y^2+100=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y^2=20\\y^2=5\end{cases}}\)

Với \(y^2=20\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=2\sqrt{5}\\y=-2\sqrt{5}\end{cases}}\)

\(y=2\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{2}{\sqrt{5}}\)

\(y=-2\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{-2}{\sqrt{5}}\)

Với \(y^2=5\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=\sqrt{5}\\y=-\sqrt{5}\end{cases}}\)

\(y=\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{4}{\sqrt{5}}\)

\(y=-\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{-4}{\sqrt{5}}\)

Vậy hệ có tập nghiệm \(S=\left\{\left(2\sqrt{5};\frac{2}{\sqrt{5}}\right);\left(-2\sqrt{5};\frac{-2}{\sqrt{5}}\right);\left(\sqrt{5};\frac{4}{\sqrt{5}}\right);\left(-\sqrt{5};\frac{-4}{\sqrt{5}}\right)\right\}.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 07/07/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

b) ĐKXĐ \(x\le3\)

\(\sqrt{3-x}+x=\sqrt{3-x}+1\)<=> x = 1.

Tậm nghiệm S = {1}

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 07/07/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

a)

\(\sqrt{1-x}\) xác định với \(x\le1,\sqrt{x-2}\) xác định với \(x\ge2\)

Không có giá trị nào của x nghiệm đúng phương trình.

Do đó phương trình vô nghiệm.

Đọc tiếp...
Ngô Thị Thủy 27/04/2015 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab, ta có hpt: a+ b2 = ab + a.b và ab + 36 = ba

=> a = 7; b = 8 => ab = 78

Đọc tiếp...
Vũ Văn Dương 23/06/2018 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là ab 

theo đề bài có hệ phương trình 

a^2 + b^2 = ab + a x b

ab + 36 = ba 

giải hệ được ab là 48

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 17/05/2017 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{2x^2-xy}=x-2y+1\left(1\right)\\x^2-3xy+2y^2=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Điều kiện bạn tự làm nhé.

Xét PT (2) ta có

\(x^2-3xy+2y^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-xy\right)+\left(-2xy+2y^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x-2y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y\\x=2y\end{cases}}\)

Thế x = y vào PT (1) ta được

\(\sqrt{2x^2-x^2}=x-2x+1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2}=1-x\left(0\le x\le1\right)\)

\(\Leftrightarrow2x-1=0\)

\(\Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2}\)

Tương tự cho trường hợp còn lại. Nhớ đối chiếu điều kiện để chọn nghiệm.

Đọc tiếp...
BÙI VĂN LỰC 17/05/2017 lúc 00:34
Báo cáo sai phạm

PT (2) thiếu \(x^2-3xy+2x^2=0\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 19/11/2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

bạn nhân chéo 2 vế của 2 pt ra hệ đồng bậc sau đó ptđttnt có nhân tử là x+y

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) đặt \(\sqrt{x+6}=a\ge0\)

          \(\sqrt{x-2}=b\ge0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=8\\a^2-b^2=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(ab-a-b+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-1\right)\left(b-1\right)=0\)

Đến đây tự làm nhé

Đọc tiếp...
pham trung thanh 11/02/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Đề Câu a = mấy vậy?

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 25/10/2017 lúc 00:48
Báo cáo sai phạm

ta co pt1\(\Leftrightarrow y\left(\frac{20}{x^2}+11\right)=2003\Rightarrow y>0\)

Tương tự ta có \(x>0,z>0\)

Vì vai trò của \(x,y,z\)như nhau nên không mất tính tổng quát ta giả sử \(0< x\le y\le z\)

pt 1\(\Leftrightarrow2003=\frac{20y}{x^2}+11y\ge\frac{20}{y}+11y\)

pt 3\(\Leftrightarrow2003=\frac{20x}{z^2}+11x\le\frac{20}{y}+11y\)

Do đó dấu \(=\)xảy ra khi \(x=y=z\)và \(2003=\frac{20}{y}+11y\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Tuấn 03/06/2017 lúc 07:28
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}y^2-xy+1=0\left(1\right)\\x^2+2x+y^2+2y+1\left(2\right)\end{cases}}\)từ (1) \(\Rightarrow y^2=xy+1\)thế vào 2 có : \(x^2+2x+xy-1+2y+1=0\)

\(\Rightarrow x^2+xy+2x+2y=0\)\(\Rightarrow x\left(x+y\right)+2\left(x+y\right)=0\)\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(x+y\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=-y\end{cases}}\)

  1. TH1: \(x=-2\Rightarrow y^2+2y+1=0\Leftrightarrow\left(y+1\right)^2=0\Leftrightarrow y=-1\)
  2. TH2 : \(x=-y\Rightarrow y^2+y^2+1=0\Leftrightarrow2y^2+1=0\)VN vì \(2y^2+1\ge1\forall y\)
  3. Kết luận nghiệm : \(\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-1\end{cases}}\)
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 27/06/2015 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

\(-\int^{2\left(x+y\right)+\sqrt{x+1}=4}_{2\left(x+y\right)-6\sqrt{x+1}=-10}\Leftrightarrow\int^{7\sqrt{x+1}=14}_{x+y-3\sqrt{x+1}=-5}\Leftrightarrow\int^{\sqrt{x+1}=2}_{x+y-6=-5}\Leftrightarrow\int^{x=3}_{y=-2}\) => vậy..

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: