Giúp tôi giải toán và làm văn


MaiLink 17 tháng 9 2019 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Dat \(x+y=t;xy=v\left(t,v\ne0\right)\)

HPT tro thanh 

\(\hept{\begin{cases}t+\frac{t}{v}=\frac{9}{2}\\v+\frac{1}{v}=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}t+\frac{t}{v}=\frac{9}{2}\left(1\right)\\v^2-\frac{5}{2}v+1=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Xet (2):

\(\Delta=\frac{25}{4}-4=\frac{9}{4}\)

Suy ra:

\(v_1=4;v_2=1\)

Voi \(v=4\)thi thay vao HPT thay khong thoa man nen loai 

Voi \(v=1\)thay vao HPT thay khong thoa man nen loai 

Vay HPT vo nghiem 

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 7 tháng 6 2019 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=2\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=4.\)

Mà \(\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}=4\)theo giả thiết

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{2}{xy}+\frac{2}{yz}+\frac{2}{zx}=\frac{2}{xy}-\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{2}{z^2}+\frac{2}{yz}+\frac{2}{zx}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x^2}+\frac{2}{zx}+\frac{1}{z^2}\right)+\left(\frac{1}{y^2}+\frac{2}{yz}+\frac{1}{z^2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2+\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=0\)

Mà \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2\ge0;\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)^2=\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{x}=-\frac{1}{z}\\\frac{1}{y}=-\frac{1}{z}\end{cases}\Leftrightarrow}x=y=-z\)

Thế vào phương trình đầu đã cho của hệ ta có :

\(\frac{1}{-z}+\frac{1}{-z}+\frac{1}{z}=2\Leftrightarrow\frac{1}{-z}=2\Leftrightarrow z=-\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow x=y=\frac{1}{2}.\)

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất ...

Đọc tiếp...
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ 7 tháng 6 2019 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 9 thì bạn qua bên lazi hoặc học 24h

Nha

Học tốt

Đọc tiếp...
an danh 19 tháng 12 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

ko co kien thuc ak

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 21 giờ trước (12:02)
Báo cáo sai phạm

Bạn Vũ Huy Hoàng. Không nhất thiết phải là toán lớp 9 nên mũ phải nguyên đâu.

Đọc tiếp...
Vũ Huy Hoàng Hôm qua lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Trước hết vì đây là toán 9 nên suy ra x, y phải là số nguyên. (Lũy thừa mũ số nguyên)

Vế phải của 2 pt luôn dương với mọi x y nguyên.

Do đó x, y dương. Với x = 1 thì y = 1 thỏa mãn

Với x > 1 thì 21-x nhỏ hơn 1 tức là y nhỏ hơn 1. Mà x, y nguyên dương nên ko tìm được y thỏa mãn.

Vậy x = y = 1

Đọc tiếp...
Neang sóc nin Hôm kia lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

vô số nghiệm

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 27 tháng 3 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\frac{x+4}{x+3}-\frac{2}{y-1}=10\\\frac{x+6}{x+3}+\frac{1}{y-1}=7\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x+4}{x+3}-\frac{2}{y-1}=10\\\frac{2x+12}{x+3}+\frac{2}{y-1}=14\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x+4}{x+3}-\frac{2}{y-1}\right)+\left(\frac{2x+12}{x+3}+\frac{2}{y-1}\right)=24\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4}{x+3}+\frac{2x+12}{x+3}=24\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4+2x+12}{x+3}=24\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+16}{x+3}=24\)

\(\Leftrightarrow3x+16=24x+62\)

\(\Leftrightarrow21x+46=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{-46}{21}\)

Okey,giờ tìm y đơn giản rồi nhen :D

Đọc tiếp...
Lý Thái Linh 8 tháng 5 2015 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Gọi x ( km/h) là vận tốc xe du lịch (x>0)

=> x-20 (km/h) là vận tốc xe khách.

Thời gian xe du lịch đi hết quãng đường AB là: \(\frac{100}{x}\) (giờ).

Thời gian xe khách đi hết quãng đường AB là: \(\frac{100}{x-20}\)(giờ).

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\frac{100}{x-20}-\frac{100}{x}=\frac{5}{6}\)

<=> \(x=60\) (nhận)

Trả lời: Vận tốc xe du lịch là 60 (km/h).

            Vận tốc xe khách là 40 (km/h).

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Ngô Văn Ngọc Khánh 24 tháng 3 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

thành đạt

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 1 tháng 11 2016 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

Lần lượt trừ hai vế của hệ phương trình ta có : \(x^3-y^3=3\left(x-y\right)\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2-3\right)=0\)
                                                                    \(\Leftrightarrow x^2+y^2+xy=3\) ( Do \(x\ne y\)).
Làm tương tự như vậy ta có hệ sau :  \(\hept{\begin{cases}x^2+xy+y^2=3\\x^2+xz+z^2=3\\y^2+yz+z^2=3\end{cases}}\) (1)
Làm tương tự như trên, trừ lần lượt từng vế phương trình  ta có:
                                    \(x^2+xy+y^2-\left(x^2+xz+z^2\right)=3-3\) 
                                                          \(\Leftrightarrow xy-xz+y^2-z^2=0\)
                                                          \(\Leftrightarrow\left(y-z\right)\left(x+y+z\right)=0\)
                                                          \(\Leftrightarrow x+y+z=0\)( do \(x\ne y\))
           \(\Rightarrow\left(x+y+z\right)^2=0\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx=0\).
Cộng lần lượt từng vế của 3 phương trình ta được : \(2\left(x^2+y^2+z^2\right)+xy+xz+yz=9\).
Đặt \(a=x^2+y^2+z^2,b=xy+zy+zx\) ta có hệ sau:
       \(\hept{\begin{cases}a+2b=0\\2a+b=9\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=6\\b=-3\end{cases}}}\)
Vậy \(x^2+y^2+z^2=6.\)

                                                          

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 1 tháng 11 2016 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Câu này mà áp dụng định lý Vi ét đối với phương trình bậc cao thì rất đơn giản vì x, y, z đều là 3 nghiệm của
 phương trình :     \(x^3-3x+1=0\).

Đọc tiếp...
Trần Quang Toại Hôm kia lúc 22:48
Báo cáo sai phạm
Hệ bị thiếu
Đọc tiếp...
tth_new 30 tháng 12 2019 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

a)

HPT \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+y^2+2y-4=0\\4x+2y+2xy-8=0\end{cases}}\) (nhân 2 vào pt dưới)

Cộng 2 phương trình lại với nhau thu được: \(\left(x+y+6\right)\left(x+y-2\right)=0\)

Làm nốt:3

Đọc tiếp...
tth_new 30 tháng 12 2019 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Uầy này đăng rồi nó ko hiện-_- giờ mới hiện

Đọc tiếp...
tth_new 30 tháng 12 2019 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Ảo diệu tí nha!

Lấy phương trình (1) + 2 lần phương trình (2) rồi chuyển vế các kiểu thu được:

\(\left(x+y+6\right)\left(x+y-2\right)=0\)

Suy ra \(\orbr{\begin{cases}x=-\left(y+6\right)\\x=2-y\end{cases}}\)

Làm nốt ạ!

Đọc tiếp...
Trương Minh Trọng 14 tháng 6 2017 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Gọi a, b, c (cm) lần lượt là độ dài cạnh góc vuông lớn, cạnh góc vuông nhỏ và cạnh huyền của tam giác vuông.                                       ĐK: \(30>c>a>b>0\) 

Theo đề bài ta có: \(\hept{\begin{cases}a^2+b^2=c^2\\a+b+c=30\\a-b=7\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}b=a-7\\c=30-a-\left(a-7\right)=37-2a\\a^2+\left(a-7\right)^2=\left(37-2a\right)^2\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow a^2+a^2-14a+49=1369-148a+4a^2\Leftrightarrow2a^2-134a+1320=0\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=55\left(l\right)\\a=12\left(n\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow b=5;c=13\)

Vậy.......................

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 14 tháng 11 2019 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x,y\ne-1\)

hpt \(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{y^2+2y+1}+\frac{y^2}{x^2+2x+1}=\frac{8}{9}\\\frac{4x+4y-5xy+4}{xy+x+y+1}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{\left(y+1\right)^2}+\frac{y^2}{\left(x+1\right)^2}=\frac{8}{9}\\4-\frac{9xy}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a^2+b^2=\frac{8}{9}\\ab=\frac{4}{9}\end{cases}}\)\(\left(a;b\right)=\left(\frac{x}{y+1};\frac{y}{x+1}\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hồng Anh 20 tháng 3 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Đúng là chơi lừa bịp thực sự bài này rất dễ đây là cách giải:

ta có: \(\left(x+y\right)^2+\left(y+z\right)^4+.....+\left(x+z\right)^{100}\ge0\)còn \(-\left(y+z+x\right)\le0\)  nên phương trình 1 vô lý 

tương tự chứng minh phương trinh 2 và 3 vô lý 

vậy \(\hept{\begin{cases}x=\varnothing\\y=\varnothing\\z=\varnothing\end{cases}}\)

thực sự bài này mới nhìn vào thì đánh lừa người làm vì các phương trình rất phức tạp nhưng nếu nhìn kĩ lại thì nó rất dễ vì các trường hợp đều vô nghiệm

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Trung Nhân 23 tháng 3 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}5x+5y=30\\y+5z=12\\3x+5z=22\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6-y\\y+5z=12\\3x+5z=22\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y+5z=12\\3\left(6-y\right)+5z=22\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y+5z=12\\-3y+5z=4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y+5z=12\\3y-5z=-4\end{cases}}\)

\(\Rightarrow4y=8\Rightarrow y=2\)

Thay giá trị của y vào phương trình: -3y + 5z = 4

\(-3\times2+5z=4\)

\(\Rightarrow z=2\)

Thế giá trị của y vào phương trình: x = 6 - y

\(\Rightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Văn ) 9 tháng 2 2019 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2x^2+xy-y^2-5x+y+2=0\\x^2+y^2+x+y-4=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+xy-y^2-5x+y+2=x^2+y^2+x+y-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y+2=y^2+x+y-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y=y^2+x+y-4-2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2-5x+y=y^2+x+y-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2+y=y^2+x+y-6+5x\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2+y=y^2+6x+y-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy-y^2=y^2+6x-6\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy=y^2+6x-6+y^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy=2y^2+6x-6\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+y\right)=2\left(y^2+3x-3\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 2 tháng 10 2016 lúc 22:56
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\hept{\begin{cases}2x^2+y^2-3xy-4x+3y+2=0\\\sqrt{x^2-y+3}+\sqrt{y-x+1}=2\end{cases}}\)

Xét phương trình đầu : \(2x^2+y^2-3xy-4x+3y+2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2-xy-2x\right)+\left(-2xy+y^2+2y\right)+\left(-2x+y+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(2x-y-2\right)-y\left(2x-y-2\right)-\left(2x-y-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-y-2\right)\left(x-y-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-y-2=0\\x-y-1=0\end{cases}}\)

Từ đó thay y bởi x vào pt còn lại để tìm nghiệm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh Nhi 2 tháng 10 2016 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

giúp mình câu khác với

Đọc tiếp...
HoangAnh 13 tháng 3 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

úi giòi

Đọc tiếp...
Minh 12 tháng 3 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\left|x+y\right|-\left|x-y\right|=9\\3\left|x+y\right|+2\left|x-y\right|=17\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3\left|x+y\right|-3\left|x-y\right|=27\\3\left|x+y\right|+2\left|x-y\right|=17\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow5\left|x-y\right|=-10\)???

5|x - y| > 0 k thể bằng -10 đc , đề sai ạ ?

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Hải 16 tháng 9 2019 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2y^2-1=7x+7y\\xy-1=x+y\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2y^2-1=7x+7y\\7xy-7=7x+7y\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x^2y^2-1-7xy+7=0\Leftrightarrow x^2y^2-7xy+6=0\)

\(\Leftrightarrow x^2y^2-xy-6xy+6=0\Leftrightarrow xy\left(xy-1\right)-6\left(xy-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(xy-1\right)\left(xy-6\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}xy-1=0\\xy-6=0\end{cases}}\)

Tới đây bạn tự giải tiếp nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 30 tháng 12 2019 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^2+3=4x\\x^3+12x+y^3=6x^2+9\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x^2-4x+4=1-y^2\\x^3-6x^2+12x-8=1-y^3\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}\left(x-2\right)^2=1-y^2\\\left(x-2\right)^3=1-y^3\end{cases}}\)

Đặt x - 2 = u

ta có: \(\hept{\begin{cases}u^2+y^2=1\left(1\right)\\u^3+y^3=1\left(2\right)\end{cases}}\)

(1)(2) => \(0\le u,y\le1\)

=> \(u^2\left(1-u\right)+y^2\left(1-y\right)\ge0\)

Lấy (1) -(2) có: \(u^2\left(1-u\right)+y^2\left(1-y\right)=0\)

<=> u = 0; y =1 hoặc u = 1; y = 0

=> x ; y.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: