Giúp tôi giải toán


Trần thị Loan 04/03/2015 lúc 15:55

gọi số sách lúc đầu ở giá 1 là x (cuốn)

                            ở giá 2 là y (cuốn)

Ta có phương trình tổng số sách ở 2 giá là x+ y = 450                             (1)

theo đề bài ta có phương trình thứ hai là y + 50 = 4/5 (x-50) => 5(y+50) = 4(x-50) => 4x -5y = 450                   (2)

giải hpt (1)(2) => x  = 150; y = 300

Vậy số sách lúc đầu ở giá 1 là 150 ; giá 2 là 300 cuốn

 

Công Chúa Mai Hoa 04/03/2015 lúc 16:12

Giá 1: 300 cuốn

Giá 2: 150 cuốn

hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

alibaba nguyễn 07/04/2017 lúc 08:15

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^2+xy=3\left(1\right)\\2x^2+3xy=1+4x\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (1) + (2) ta được

\(3x^2+y^2+4xy-4-4x=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y+x-2\right)\left(y+3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=2-x\\y=-2-3x\end{cases}}\)

Thế \(y=2-x\)vào (1) ta được

\(\Leftrightarrow x^2-2x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x=1\Rightarrow y=1\)

Tương tự cho trường hợp còn lại.

nguyenquockhang 08/04/2017 lúc 19:50

x2 + y2 + xy  = 3

Nguyễn Hương Gianng 09/04/2017 lúc 21:32

x^2+y^2+xy = 3

võ trần ngọc hữu 02/04/2017 lúc 17:18

3-x=x-5

3+5=x+x

suy ra 8=2x

x=8:2=4

võ trần ngọc hữu 02/04/2017 lúc 17:16

3-x=x-5

=3+5=x+x

8=2x

suy ra x bằng 8:2=4

Nguyễn Thị Hằng 30/04/2015 lúc 16:25

Gọi vận tốc ô tô thứ hai là x
vận tốc ô tô thứ nhất là x+10
Thời gian ô tô thứ nhất đi : 300/x+10
thời gian ô tô thứ 2 đi : 300 /x
Theo bài ra ta có phương trình : 300/x -300/x+10 =1
--> giải phương trình

Duong minh trung 02/02/2016 lúc 19:33

cho hoi cai giai kieu gi ak cai pt y

 

alibaba nguyễn 07/01/2017 lúc 11:39

\(\hept{\begin{cases}ax+y+z=a^2\left(1\right)\\x+ay+z=3a\left(2\right)\\x+y+az=2\left(3\right)\end{cases}}\)

Lấy (1) + (2) + (3) vế theo vế được

\(\left(2+a\right)\left(x+y+z\right)=a^2+3a+2=\left(a+2\right)\left(a+1\right)\)

Với a = -2 thì

\(0.\left(x+y+z\right)=0\)bạn làm tiếp nhé

Với a # -2 thì

\(x+y+z=a+1\left(4\right)\)

Lấy (4) lần lược - cho (1), (2), (3) thì tìm được x,y,z

alibaba nguyễn 01/04/2017 lúc 07:58

Phải thêm điều kiện a, b, c không đồng thời bằng nhau thì mới giải được nhé.

\(\hept{\begin{cases}x^2-ax+1=0\left(1\right)\\x^2-bx+1=0\left(2\right)\\x^2-cx+1=0\left(3\right)\end{cases}}\)

Ta có: \(\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3=a^2-4+b^2-4+c^2-4\)

\(=\left(a^2+4\right)+\left(b^2+4\right)+\left(c^2+4\right)-24\)

\(\ge4a+4b+4c-24=4.6-24=0\)

Vì a, b, c không đồng thời bằng nhau nên dấu bằng khồn xảy ra.

\(\Rightarrow\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3>0\)

Vậy trong 3 phương trình phải có ít nhất 1 phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Hoàng Thanh Ngân 01/04/2017 lúc 15:03

em mới học lớp 5 nên chưa biết. mong chị thông cảm, chúc chị học giỏi và đạt nhìu thành tích trên oline math nha

alibaba nguyễn 31/03/2017 lúc 19:19

Với a = b = c = 2 thì ta có cả 3 phương trình đều có dạng.

\(x^2-2x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x=1\)Vậy trong trường hợp này cả 3 phương trình đều chỉ có 1 nghiệm.

Vậy đề bài sai.

alibaba nguyễn 31/03/2017 lúc 22:36

Mình cứ đắn đo câu này mãi. Chắc là bạn chép sai đề. M tự ý sửa đề nếu không phải thì thôi nhé. Sửa đề:

\(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)\sqrt{3}+xy=-1\\x^2+y^2+x+2y=\sqrt{3}+\frac{2}{3}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+y^2+3xy-\left(x+y\right)\sqrt{3}=-1\left(1\right)\\x^2+y^2+x+2y=\sqrt{3}+\frac{2}{3}\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (2) - (1) ta được

\(x\left(1+\sqrt{3}\right)+y\left(2+\sqrt{3}\right)-3xy=\frac{3\sqrt{3}+5}{3}\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}x\left(1+\sqrt{3}\right)=a\\y\left(2+\sqrt{3}\right)=b\\3\sqrt{3}+5=c\end{cases}}\)

\(\Rightarrow3xy=\frac{3ab}{c}\)từ đây ta có 

\(\Leftrightarrow a+b-\frac{3ab}{c}=\frac{c}{3}\)

\(\Leftrightarrow3ac+3bc-9ab-c^2=0\)

 \(\Leftrightarrow\left(3a-c\right)\left(c-3b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}c=3a\\c=3b\end{cases}}\)

Tới đây thì đơn giản rồi nhé

Bùi Thị Vân Quản lý 01/04/2017 lúc 09:31

Cô đang liên hệ với quản trị nhé ! Bài làm của em hay quá !

ngonhuminh 03/04/2017 lúc 15:14

40 tên vây bắt vẫn lách được 

alibaba nguyễn 23/03/2017 lúc 10:55

Ta có: 

\(\hept{\begin{cases}x+y+xy=4\\x^2+xy-y=0\end{cases}}\)

Đề thấy \(x=-1\)không phải là nghiệm của hệ. Nên ta có

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=\frac{4-x}{x+1}\left(1\right)\\x^2+xy-y=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Thế (1) vào (2) ta được: \(x^2+x.\frac{4-x}{x+1}-\frac{4-x}{x+1}=0\)

\(\Leftrightarrow x^3+5x-4=0\)

Tới đây thì bấm máy tính rồi thế ngược lại tìm được y nhé

tth 23/03/2017 lúc 07:58

Cách giải bài phương trình: \(\hept{\begin{cases}x+y+xy=4\\x^2+xy-y=0\end{cases}}\)

  Khó quá bí rồi! Mà mình cũng chưa học lớp 9

alibaba nguyễn 23/03/2017 lúc 13:29

Sao lại không có. Vẫn có nghiệm bình thường nhé. Chỉ là nghiệm vô tỷ.  Và quá xấu thôi

Trà My CTV 01/10/2016 lúc 18:02

Ta có: \(x+y=2\)

\(\Leftrightarrow2\left(x+y\right)=4\)

\(\Leftrightarrow2y+2y=4\)

\(\Rightarrow\left(2x+3y\right)-\left(2x+2y\right)=4-2\)

\(\Rightarrow y=2\)

\(\Rightarrow x=0\)

Vậy ...

Thùy Dương 22/03/2017 lúc 07:32

\(\hept{\begin{cases}x+y=2\\2x+3y=4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2-y\\2\left(2-y\right)+3y=4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2-y\\4-2y+3y=4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=0\end{cases}}\)

công chúa xinh xắn 01/10/2016 lúc 18:01

\(\hept{\begin{cases}x+y=2\\2x+3y=4\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2-y\\2\left(2-y\right)+3y=4\end{cases}}}\)

 \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2-y\\4-2y+3y=4\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=0\end{cases}}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: