Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Xuân Anh 14/10/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(2x^2-x=2x.x-x.1=x\left(2x-1\right)\)

ngược lại: 

\(x\left(2x-1\right)=2x.x-1.x=2x^2-x\)

ok rồi nha 

Đọc tiếp...
Lê Phương Trà 14/10/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi, bạn có thể giải thích chỗ x(2x-1)được không. Nếu tách thì ở ngoài không thể là x được

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 14/10/2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Bài này phải thêm đề là x,y thuộc số nguyên thì mới lm dc nha

\(2x^2-x+2xy-y=7\)

\(\Leftrightarrow x\left(2x-1\right)+y\left(2x-1\right)=7\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(2x-1\right)=7\)

Ta có bảng sau:

2x-1-7-117
x+y-1-771
x-3014
y2-76-3

Vậy....

Đọc tiếp...
lý canh hy 05/10/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(\hept{\begin{cases}2x^2-y^2=1\left(1\right)\\xy+x^2=2\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}4x^2-2y^2=2\left(2\right)\\xy+x^2=2\left(3\right)\end{cases}}\)

trừ (2) cho (3) vế với vế ta được

\(3x^2-2y^2-xy=0\Rightarrow3x\left(x-y\right)+2y\left(x-y\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)\left(3x+2y\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-y=0\\3x+2y=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=y\\x=-\frac{2y}{3}\end{cases}}}\)

Sau đó bạn thay vào (1) rồi giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Nữ Linh Đan 06/08/2018 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

=> x^2 +6x-8=4x+7

=> x^2+2x-15=0

=> x^2+2.x.1+1-16=0

=> (x+1)^2=4^2

=> x+1=4 hoặc x+1=-4

=> x=3 hoặc x=-5

+, x=3 => y=-17

+, x=-5=> y= -13

Đọc tiếp...
phạm minh tâm 21/07/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

b, trừ từng vế của 2 pt trong hệ ta có pt hệ quả có nhân tử chung là x-y

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 21/07/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

1) Ta có pt \(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}+2x\sqrt{x+3}=2x+\sqrt{\left(x+1\right)\left(x+3\right)}\)

Đặt \(\sqrt{x+1}=a;\sqrt{x+3}=b\left(b>a\ge0\right)\)

Ta có pt \(\Leftrightarrow a+2xb=2x+ab\Leftrightarrow a\left(1-b\right)-2x\left(1-b\right)=0\Leftrightarrow\left(a-2x\right)\left(1-b\right)=0\)

Đến đây tự thay a,b vào rồi giải pt bậc 2 nhá !

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 30/11/2016 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^4+y^4+z^4=xyz\end{cases}}\)

Từ \(x^4+y^4+z^4=xyz\left(x+y+z\right)\left(1\right)\)

Áp dụng BĐT \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\), dấu "=" khi a=b=c ta có:

\(x^4+y^4+z^4=\left(x^2\right)^2+\left(y^2\right)^2+\left(z^2\right)^2\)\(\ge x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\)

\(\ge xy\cdot yz+xy\cdot xz+yz\cdot xz=xyz\left(x+y+z\right)\)

Suy ra \(\left(1\right)\Leftrightarrow x=y=z\)

Mà x+y+z=1 \(\Rightarrow x=y=z=\frac{1}{3}\)

Vậy hệ có nghiệm (x;y;z)=\(\left(\frac{1}{3};\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)\)

Đọc tiếp...
Rau 19/06/2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

._. Có cái BĐT 2(x^2+y^2) ≥ (x+y)^2  => √ (x^2 +y^2) ≥ (x+y)/( √2) 
=> √ (x^2 +y^2)  +√2xy)  ≥ (x+y)/( √2) +( √(2xy)) = (x+y+2√xy)/√2   = (√x +√y )^2 /√2 =8√2 ( vì √x +√y=4)

Vậy Dấu = sảy ra x=y=4 

Đọc tiếp...
hoàng thanh 11/05/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là x(x>0)

     thời gian người thứ hai làm xong công việc là y(y>0)

1 ngày hai người làm chung sẽ làm được \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\) (công việc)

ta có hệ phương trình \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)

                                \(\frac{10}{x}+\frac{1}{y}=1\)     

giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 21/02/2016 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
emdixaqua 18/06/2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Coi cả công việc là 1 đơn vị

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được :

      1 : 6 = 1/6 ( công việc )

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được : 

      1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Trong 1 giờ, cả 2 người làm được :

      1/6 + 1/3 = 1/2 ( công việc )

Hai người làm trong số thời gian thì sau số giờ sẽ xong công việc đó là :

     1 : 1/2 = 2 (giờ)

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 11/06/2017 lúc 07:10
Báo cáo sai phạm

Đề có sai sót gì không bạn ơi ?

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 19/06/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

bạn ơi đề sai à?????

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 16/06/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

đề đúng đó, nếu làm đc thì chỉ cần viết cách làm thôi, ko cần đáp số đâu

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/07/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}xy=4\left(1\right)\\\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{25}=1\left(2\right)\end{cases}}\)

Từ phương trình (1) ta thấy, hệ phương trình không có nghiệm x = 0 hoặc y = 0. Vậy nên suy ra : \(x=\frac{4}{y}\)

Thế vào phương trình (2) ta có: \(\frac{16}{4y^2}+\frac{y^2}{25}=1\Leftrightarrow\frac{4}{y^2}+\frac{y^2}{25}=1\Leftrightarrow y^4-25y^2+100=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y^2=20\\y^2=5\end{cases}}\)

Với \(y^2=20\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=2\sqrt{5}\\y=-2\sqrt{5}\end{cases}}\)

\(y=2\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{2}{\sqrt{5}}\)

\(y=-2\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{-2}{\sqrt{5}}\)

Với \(y^2=5\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=\sqrt{5}\\y=-\sqrt{5}\end{cases}}\)

\(y=\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{4}{\sqrt{5}}\)

\(y=-\sqrt{5}\Rightarrow x=\frac{-4}{\sqrt{5}}\)

Vậy hệ có tập nghiệm \(S=\left\{\left(2\sqrt{5};\frac{2}{\sqrt{5}}\right);\left(-2\sqrt{5};\frac{-2}{\sqrt{5}}\right);\left(\sqrt{5};\frac{4}{\sqrt{5}}\right);\left(-\sqrt{5};\frac{-4}{\sqrt{5}}\right)\right\}.\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: