Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 15 tháng 8 2015 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3
(b-c)^3=b^3-3b^2c+3bc^2-c^3
(c-a)^3=c^3-3c^2a+3ca^2-a^3
Cộng ba pt, ta được
-3a^2b+3ab^2-3b^2c+3bc^2-3c^2a+3ca^2
-3(a^2b-ab^2+b^2c-bc^2+c^2a-ca^2)
-3(a^2(b-c)+bc(b-c)-a(b^2-c^2))
-3(b-c)(a^2+bc-a(b+c))
-3(b-c)(a-b)(a-c)=210
(b-c)(a-b)(a-c)=-70
(b-c)(a-b)(a-c)=2*5*(-7)
=>b-c=2, a-b=5, a-c=-7
=>|a-b|+|b-c|+|c-a|=14

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 8 tháng 6 2018 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

bài làm

(a - b)3  + (b -c)3 + (c - a)3 

= (a - b + b - c)3 - 3(a -b).(b - c). (a - b+ b - c) + (c - a)3

= (a - c)3 - 3(a - b).(b - c).(c - a) - (a - c)3

 = -3.(a - b).(b -c).(c - a)

=> -3.(a - b).(b -c).(c - a) = 210 

=> (a - b).(b -c).(c - a) = -70

=> |a - b| . |b - c|. |c - a| = 70 = 2.5.7

Vì a; b; c nguyên nên  |a - b|; |b -c| ;| c - a|  

=> A = 2+ 5 + 7 = 14

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15 tháng 8 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

(a - b)3  + (b -c)3 + (c - a)3 = (a - b + b - c)3 - 3(a -b).(b - c). (a - b+ b - c) + (c - a)3

= (a - c)3 - 3(a - b).(b - c).(c - a) - (a - c)3 = -3.(a - b).(b -c).(c - a)

=> -3.(a - b).(b -c).(c - a) = 210 

=> (a - b).(b -c).(c - a) = -70

=> |a - b| . |b - c|. |c - a| = 70 = 2.5.7

Vì a; b; c nguyên nên  |a - b|; |b -c| ;| c - a|  chỉ nhận một trong 3 giá trị 2; 5 hoặc 7

=> A = 2+ 5 + 7 = 14

Đọc tiếp...
Dứa Chan 28 tháng 6 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Nhân cả hai vế với 3-1, ta được:
(3-1)A=(3+1)(3-1)(3^2+1)...(3^2048+1)
(3-1)A=(3^2-1)(3^2+1)....(3^2048+1)
........
(3-1)A=(3^2048-1)(3^2048+1)
(3-1)A=3^4096-1=> A=\(\frac{3^{4096}-1}{3-1}\)
(Nếu có thể thu gọn tiếp thì bạn cứ thế mà tính)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 11 tháng 7 2015 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

\(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=4\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=2\left[\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)\right]\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=2\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow a-b=b-c=c-a=0\)

\(\Leftrightarrow a=b=c\)

Đọc tiếp...
thang Tran 11 tháng 7 2015 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Khai chuyển sau dó chuyển vế 

rút gọn sau dố dưa ve HĐT 

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 9 tháng 7 2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bđt cô si dạng engel cho 2 số dương:

\(\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{a+b}\)

Vậy đẳng thức chỉ xảy ra khi \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}\)

Đọc tiếp...
Blue Frost 13 tháng 7 2018 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bạn giải cách khác được ko mình chưa học BĐT cô si

Đọc tiếp...
❤️ buồn ❤️ 20 tháng 11 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Khai triển n^5 + 1 = (1 + n)( n^4 - n^3 + n^2 - n + 1) 
n^3 + 1 = (n + 1)( n^2 - n + 1) 
=> n khác -1 để pháp chia có nghĩa 
Để n^5 + 1 chia hết cho n^3 + 1 thì: 
n^4 - n^3 + n^2 - n + 1 chia hết cho n^2 - n + 1 
n^2 ( n² + n + 1) + 1 - n chia hết cho n^2 - n +1 

=> 1 - n chia hết cho n² - n + 1 thì pt trên mới xảy ra chia hết 

1 - n chia hết cho n² - n + 1 
(-n)(1 - n) chia hết cho n² - n + 1 
n² - n + 1 - 1 chia hết cho n² - n + 1 

Để pt trên chia hết thì 1 chia hết cho n² - n + 1 
=> n² - n + 1 = 1 => n = 0;1 
n² - n + 1 = -1 => n² - n + 2 = 0 ( vô nghiệm, tự c/m) 

Vậy với n = 0;1 thì ...

Đọc tiếp...
hatsune miku 30 tháng 9 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải chi tiết hơn ko, mik ko hiểu lắm

Đọc tiếp...
dang thanh dat 29 tháng 9 2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

lấy n^5 +1 chia n^3+1 dù -n^2+1 để n^5+1 chia hết cho n^3+1 thì -n^2+1 phải =0 suy ra n=1

Đọc tiếp...
zZz ☩Việt Hoàng™ zZz 6 tháng 3 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

( -1 )n. x n+k = ( -a ). ab 

( -1 )n . xn . xk = ( -a )n . ab

<=> ( -x )n . xk = ( -a )n . ab

        ( -x ): ( -a )n = ab : xk

         \(\left(\frac{x}{a}\right)^n=a^b:x^k\)

=> a là hằng số khác 0 

Xem có đúng ko nếu sai thì thôi

Đọc tiếp...
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 6 tháng 3 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

♥✪BCS★Shimaru❀ ♥, chả qua là ghi cho có thôi, tôi cx mới học đến đơn thức đồng dạng và da thức thôi. chưa hok đẳng thức, nên cứ giải đi

Đọc tiếp...
♋Trần Minh Thủy♋ 6 tháng 3 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

bái bà tui hok lp 6 mà! 

Đọc tiếp...
Trà My CTV 27 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

<=>\(a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

<=>\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)(*)

Thay a+b+c=0 vào biểu thức (*) ta có:

\(0.\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\)luôn đúng!

Vậy với a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3ab (đpcm)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 12 tháng 6 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 7 tháng 6 2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

thay a^3+b^3=(a+b)^3 -3ab(a+b) .Ta có : 

a^3+b^3+c^3-3abc=0 

<=>(a+b)^3 -3ab(a+b) +c^3 - 3abc=0 

<=>[(a+b)^3 +c^3] -3ab.(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c). [(a+b)^2 -c.(a+b)+c^2] -3ab(a+b+c)=0 

<=>(a+b+c).(a^2+2ab+b^2-ca-cb+c^2-3ab)... 

<=>(a+b+c).(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=0 

luôn đúng do a+b+c=0

Đọc tiếp...
ttpq_Trần Thanh Phương CTV 24 tháng 2 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc+3a^2b+3ab^2-3a^2b-3ab^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^3+c^3-3abc-3a^2b-3ab^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^2-c\left(a+b\right)+c^2\right]-3ab\left(a+b+c\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2\right)-3ab\left(a+b+c\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ac-bc+2ab-3ab\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ac-bc-ab\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c=0\left(1\right)\\a^2+b^2+c^2-ac-bc-ab=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Từ (1) ta có đpcm

\(\left(2\right)\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ac-2bc-2ab=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ac+c^2+b^2-2bc+c^2+a^2-2ab+b^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-c\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(a-b\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a-c=0\\b-c=0\\a-b=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=c\\b=c\\a=b\end{cases}\Leftrightarrow a=b=c}}\)( đpcm )

Vậy ta có đpcm

Đọc tiếp...
Đức Lộc 24 tháng 2 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)(1)

\(\Rightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)^3+c^3-3ab\left(a+b\right)-3abc=0\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^2-\left(a+b\right)c+c^2\right]=0\)

\(\Rightarrow a+b+c=0\)(2)

Từ 1 và 2

\(\Rightarrow a=b=c\)

#Đức Lộc#

Đọc tiếp...
Nguyễn Tống Cát Tường 24 tháng 2 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

EM CHỈ MỚI HỌC LỚP 4

Đọc tiếp...
thang Tran 19 tháng 7 2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A = (2 - 1)(2 + 1)(2^2 + 1 )(2^4 + 1 ) (2^8 + 1)(2^16 + 1)  ( nhân vói 2 - 1 = 1 Gía không thay dổi)

A = ( 2 ^2 - 1 )(2^2 + 1 )(2^4  + 1 )(2^8 + 1 )(2^16 + 1 )

A = ( 2^4 - 1 )(2^4 + 1)(2^8 + 1)(2^16 + 1)

A = (2^8 - 1)(2^8 + 1)(2^16 + 1)

A = (2^16 - 1)(2^16 + 1 )

A = 2^32 - 1 <2^32 = B 

VẬy A < B

Đọc tiếp...
Hồ Thị Hải Yến 19 tháng 7 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm
Hồ Trần Linh Đan 24 tháng 3 2016 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

xin lỗi em mới học lớp 5 

nên ko làm đựơc 

nếu ai cũng vậy thì k cho nhé

Đọc tiếp...
huyen vu thi 2 tháng 4 2016 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Thay 1 o MS?TS cua A va B bang ab+bc+ca r bien doi

Đọc tiếp...
Nẹji 26 tháng 1 2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Tìm x nguyên thỏa mãn$x^2\left(x^2-1\right)\left(x^2-5\right)\left(x^2-10\right)<0$x2(x2−1)(x2−5)(x2−10)<0và $\left|x\right|<5$|x|<5Bài này của lớp 6 nhưng lập bảng xét dấu

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 30 tháng 9 2016 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{2}{xyz}\left(x+y+z\right)=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{xyz}=4\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=2\)(vì \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}>0\))

Mặt khác, ta có : \(\frac{1}{x+y+z}=2\) . 

\(\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}\Leftrightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{x+y+z}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+y}{xy}+\frac{x+y}{z\left(x+y+z\right)}=0\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(\frac{1}{xy}+\frac{1}{z\left(x+y+z\right)}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}{xyz\left(x+y+z\right)}=0\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)=0\)

=> x+y = 0 hoặc y + z = 0 hoặc z + x = 0

Từ đó suy ra P = 0 (lí do vì x,y,z là các số mũ lẻ)

Đọc tiếp...
lê minh hoàng 26 tháng 6 2016 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

ta có 
(5x - 3y + 4z)(5x - 3y - 4z) = (5x - 3y)² - 16z² 
= 25x² - 30xy + 9y² - 16x² + 16y² 
= 25y² - 30xy + 9x² = (5y - 3x)² = (3x - 5y)²

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

lần sau suy nghĩ kĩ rồi hãy post lên nhé ^^ 
ta có 
(5x - 3y + 4z)(5x - 3y - 4z) = (5x - 3y)² - 16z² 
= 25x² - 30xy + 9y² - 16x² + 16y² 
= 25y² - 30xy + 9x² = (5y - 3x)² = (3x - 5y)²

Đọc tiếp...
Eihwaz 15 tháng 5 2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

a)\(A=\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)...\left(2^{256}+1\right)+1.\)

\(< =>A=\left(2-1\right)\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)...\left(2^{256}+1\right)+1\)

\(A=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)....\left(2^{256}+1\right)+1\)

.....

\(=>A=\left(2^{256}-1\right)\left(2^{256}+1\right)+1\)\(=2^{512}-1+1=2^{512}\)

b) sai đề !

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 27 tháng 2 2015 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

A = (22 - 1) (22 +1)(24 +1)...(264 +1) + 1 = (24 - 1)(24 +1)...(264 +1) + 1  = (28 -1)...(264 +1) + 1 = 2128 -1 + 1 = 2128

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 7 tháng 6 2017 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

NX:
n2+(n+5)2=2n2+10n+25=A+12n2+(n+5)2=2n2+10n+25=A+12
(n+1)2+(n+4)2=2n2+10n+17=A+4(n+1)2+(n+4)2=2n2+10n+17=A+4
(n+2)2+(n+3)2=2n2+10n+13=A(n+2)2+(n+3)2=2n2+10n+13=A
LẦN 1: chia 6 quả cân 12,22,...,6212,22,...,62 thành 3 phần A+12; A+4; A
LẦN 2: chia 6 quả cân 72,...,12272,...,122 thành 3 phần B; B+12; B+4
LẦN 3: chia 6 quả 132,...,182132,...,182 thành 3 phần C+4; C; C+12
- Nhóm thứ I gồm: A+12;B;C+4. Nhóm 2: A+4;B+12;C. Nhóm 3: A;B+4;C+12
Khối luong mỗi nhóm đều = A+B+C+16

Thế này nhìn cho dễ nha bạn

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 7 tháng 6 2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

NX:
n2+(n+5)2=2n2+10n+25=A+12n2+(n+5)2=2n2+10n+25=A+12
(n+1)2+(n+4)2=2n2+10n+17=A+4(n+1)2+(n+4)2=2n2+10n+17=A+4
(n+2)2+(n+3)2=2n2+10n+13=A(n+2)2+(n+3)2=2n2+10n+13=A
LẦN I: chia 6 quả cân 12,22,...,6212,22,...,62 thành 3 phần A+12; A+4; A
LẦN II: chia 6 quả cân 72,...,12272,...,122 thành 3 phần B; B+12; B+4
LẦNIII: chia 6 quả 132,...,182132,...,182 thành 3 phần C+4; C; C+12
- Nhóm thứ I gồm: A+12;B;C+4. Nhóm 2: A+4;B+12;C. Nhóm 3: A;B+4;C+12
Khối luong mỗi nhóm đều = A+B+C+16

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 12 tháng 1 2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+...+-199+101^2\)

\(=\frac{50\left(-199+\left(-3\right)\right)}{2}+10201\)

\(=-5050+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
leminhduc 11 tháng 10 2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+.................+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+........+\left(-199\right)+10201\)

\(=\frac{50.\left[\left(-199\right)+\left(-3\right)\right]}{2}+10201\)

\(=\left(-5050\right)+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: