Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Ngọc Dương 10 tháng 4 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Là - 499997

Đọc tiếp...
12 NGUYỄN TIẾN LỘC 8 tháng 4 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm
Dương Uyển Nhi 4 tháng 4 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

là -499947

mình tính trên máy tính ra thế

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱミ★Šїℓεŋէ❄Bʉℓℓ★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ 13 tháng 11 2019 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

B và D cũng đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

Nguồn : Mạng + Silent  

Đọc tiếp...
Bùi Mạnh Hưng 6 tháng 4 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

p=7 G=36 M=59 MT :09115672 TK:ẢI KI{VIP}

Đọc tiếp...
Cà Bui 14 tháng 11 2019 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Với a,b,c thực dương và a+b+c=3

CM: \(\frac{27}{21+2\left(a^3+b^3+c^3\right)}\le\frac{1}{a^2+b+c}+\frac{1}{b^2+a+c}+\frac{1}{c^2+a+b}\le1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 5 tháng 9 2019 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Cách 2 đơn giản, dễ hiểu hơn:

A B C D P Q M N

Gọi M,N lần lượt là điểm đối xứng của P,Q qua các đường thẳng CQ,AP.

Ta thấy ^QAN = 2.^PAQ = ^DAB => ^QAD = ^NAB. Kết hợp với AQ = AN, AD = AB

=> \(\Delta\)AQD = \(\Delta\)ANB (c.g.c) => DQ = BN. Tương tự ta có DM = BP

Chú ý rằng MQ = PQ = PN (Tính đối xứng). Từ đó \(\Delta\)NBP = \(\Delta\)QDM (c.c.c)

Do vậy ^MBP = ^QDM => ^ABP + ^ADQ = ^CDQ + ^CBP (Vì ^ABN = ^ADQ, ^CDM = ^CBP)

Mà ^ABP + ^CBP = ^ADQ + ^CDQ nên ^ADQ - ^CBP = ^CBP - ^ADQ hay ^ADQ = ^CBP

Vì ^ADQ = ^CBP (cmt); AD // BC nên BP // DQ (đpcm).

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 5 tháng 9 2019 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Sửa dòng 5, cách 2: ^NBP = ^QDM

Đọc tiếp...
Tiến Nguyễn Minh 1 tháng 9 2019 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

còn cách khác không? Mình đang học chuyên đề hình thoi

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 31 tháng 8 2019 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Dinh ly : Trong mot tam giac bat ki thi khoang cach tu truc tam den dinh = 2 lan khoang cach tam duong tro ngoai tiep den canh doi dien.

Ap dung bo de vao bai nay goi giao 2 duong cheo hinh thoi la E thi :  \(\frac{AH}{OE}=2\)

Noi AO,Tu K ke KI,KJ vuong goc voi BH,HC. Ta phai chung minh I,J la trung diem cua BH,HC la xong

That vay : Do O la giao 3 duong trung truc tam giac ABC => AO=BO=OC (1)

Do BOCK la hinh thoi nen OK =2OE ma AH=2OE (theo bo de) => AH=OK

Xet tu giac AHKO co :\(\hept{\begin{cases}AH//OK\left(\perp BC\right)\\AH=OK\left(=2OE\right)\end{cases}\Rightarrow}\) AHKE la hinh binh hanh => HK=AO

Suy ra HK=BO=OC=BK=KC (Do (1) va BOCK la hinh thoi)

Suy ra HK=BK,HK=KC =>\(\Delta KHBva\Delta KHC\) can  tai K

Ma chung co cac duong cao la KI va KJ 

Suy ra I,J la trung diemBH,HC => DPCM

neu ban ko biet dinh ly nay thi nt mik mik chi cach c/m cho

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 31 tháng 8 2019 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Minh nham dung de roi sorry

Đọc tiếp...
Đinh Nhật Minh 31 tháng 8 2019 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

hinh nhu la de bai sai thi phai

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 1 tháng 9 2019 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

A B C D P X Y Z T

Ta có PX là phân giác ^APB; PY là phân giác ^BPC, ^APB và ^BPC bù nhau => PX vuông góc PY

Vì X,P,Z thẳng hàng (Cùng nằm trên phân giác ^APB); Y,P,T thẳng hàng nên XZ vuông góc YT (1)

Lại có 1/2.^ABP = 1/2.^CDP => ^PBX = ^PDZ. Kết hợp với ^XPB = ^ZPD, PB = PD (Vì ABCD là hình bình hành)

Suy ra \(\Delta\)PXB = \(\Delta\)PZD (g.c.g) => PX = PZ. Tương tự PY = PT (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác XYZT là hình thoi (đpcm).

Đọc tiếp...
Tiến Nguyễn Minh 1 tháng 9 2019 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

còn cách khác không?

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Đạt 31 tháng 8 2019 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

A B C H D I I I 1 2 E F

Trên cạnh BC lấy 2 điểm E,F sao cho BA = BE,CA = CF. Khi đó ta thấy:

\(\Delta\)ABE cân tại B có I1 nằm trên đường phân giác ^ABE => I1A = I1

Kết hợp với ^I1AI2 = ^BAC/2 = 450 suy ra \(\Delta\)AI1E vuông cân tại I1

Cũng dễ có A,I1,F thẳng hàng (Cùng nằm trên phân giác ^BAH). Suy ra ^FI1E = 900

Hoàn toàn tương tự ^EI2F = 900. Từ đây 4 điểm E,F,I1,I2 cùng thuộc (EF)   (1)

Mặt khác ^IEF = ^IAB = ^IAC = ^IFE (= 450) => \(\Delta\)EIF vuông cân tại I có D là trung điểm EF (2)

Từ (1) và (2) suy ra 5 điểm E,F,I,I1,I2 cùng nằm trên đường tròn (EF) tâm D

Như vậy DI = DI1 = DI2 (đpcm).

Đọc tiếp...
_ #$#Chất #$#_ 10 tháng 8 2019 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

Lớp 3 đã học viết dấu rồi

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Minh Tuấn 8 tháng 8 2019 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

duong cheo thu nhat la 

24 - 4 : 2 =10 ( cm)
duong cheo thu hai la :

24+2 :2 = 14(cm)

dien h hinh thoi la ;

10 x14 ; 2 =70 (cm2)

dap so 70


 

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thạch Thảo 8 tháng 8 2019 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

đường chéo thứ nhất là:

(24+4):2=14(cm)

đường chéo thứ 2 là:

(24-4):2=10(cm)

diện h hình thoi là:

(14x10):2=70(cm)

đ/s:.....

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Phạm Huyền Trân 25 tháng 3 2019 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

-Đó là con tim

-Nó mà ko đập thì mình đã chết , nó còn đập thì mk còn sống

-hok tốt nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 30 tháng 3 2019 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

con tim 

~hok tốt ~

Đọc tiếp...
☘️๖ۣۜ✎﹏şυρɾεмε☆ɠįŗɭ ͜➻❥ 25 tháng 3 2019 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Con tim

k mk 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 17 tháng 3 2019 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
✔Rin 17 tháng 3 2019 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Đăng linh tinh là bị trừ điểm đó.

Nếu thik thì kb vs tớ chớ tớ ko lm ny đâu.

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 24 tháng 1 2019 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Giải :

Diện tích phần tô màu bằng diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình thoi.

Diện tích hình chữ nhật : \(S=ab=4\cdot2=(8cm^2)\)

Diện tích hình thoi : \(S=\frac{1}{2}d_1\cdot d_2=\frac{1}{2}\cdot4\cdot2=4\left(cm^2\right)\)

Diện tích phần tô màu : \(S=\left(ab\right)-\left(\frac{1}{2}d_1\cdot d_2\right)=8-4=4(cm^2)\)

Vậy diện tích phần tô màu bằng \(6\left(cm^2\right)\).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: