Giúp tôi giải toán và làm văn


_ #$#Chất #$#_ 10 tháng 8 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

Lớp 3 đã học viết dấu rồi

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Minh Tuấn 8 tháng 8 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

duong cheo thu nhat la 

24 - 4 : 2 =10 ( cm)
duong cheo thu hai la :

24+2 :2 = 14(cm)

dien h hinh thoi la ;

10 x14 ; 2 =70 (cm2)

dap so 70


 

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thạch Thảo 8 tháng 8 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

đường chéo thứ nhất là:

(24+4):2=14(cm)

đường chéo thứ 2 là:

(24-4):2=10(cm)

diện h hình thoi là:

(14x10):2=70(cm)

đ/s:.....

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Lê Hữu Minh 5 tháng 10 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

a) Các tam giác vuông AEM và ADM có EI và DI là trung tuyến ứng với AM nên 
=> EI = DI ( = ½ AM) 
=> Tam giác EID cân tại I 
Lại có các tam giác AEI và ADI cân tại I nên: 
^EIM = 2^EAI và ^MID = 2^IAD 
=> ^EID = ^EIM + ^MID = 2(^EAI + ^IAD) = 2^EAD = 2. 30 = 60 độ 
(Vì AD là đường cao nên là phan giác ^A) 
Tam giác EID cân lại có ^EID = 60 độ nên đều 
Tương tự tam giác IFD đều nên: EI = IF = FD = DE => Tứ giác DEIF là hình thoi 
b) Gọi O là giao EF và DI và K là trung điểm AH, ta có IK là trng bình tam giác AMH và OH là trung bình tam giác AID. 
=> HO//IK và HM//IK 
=> Tia HO và HM trùng nhau hay M, H, O thẳng hàng => MH, ID, EF đồng quy tại O 

Đọc tiếp...
Phan Thị Hà Vy 14 tháng 4 2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

làm sao để chứng minh tam giác IFD đều vậy bạn

Đọc tiếp...
Phan Thị Hà Vy 15 tháng 1 2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

OH là trung bình của tam giác AID ?

ta mới chỉ có OI=OD (DEIF là hình thoi) còn HK=HD ta chưa biết mà. làm sao ra chỉ mình với

Đọc tiếp...
Trần Phạm Huyền Trân 25 tháng 3 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

-Đó là con tim

-Nó mà ko đập thì mình đã chết , nó còn đập thì mk còn sống

-hok tốt nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 30 tháng 3 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

con tim 

~hok tốt ~

Đọc tiếp...
☘️๖ۣۜ✎﹏şυρɾεмε☆ɠįŗɭ ͜➻❥ 25 tháng 3 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Con tim

k mk 

Đọc tiếp...
💯💌 사랑스러운 천사 💌💯 21 tháng 3 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là :

     50 : 2 = 25 (cm)

Diện tích hình thoi là :

      50 x 25 : 2 = 625 (cm2)

                   ĐS : 625 cm2.

    Học Tốt !

Đọc tiếp...
phạm văn dũng 17 tháng 3 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là:

50/2=25(cm)

Diện tích hình thoi đó là:

50*25/2=625(cm2)

Đáp số: 625cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 21 tháng 3 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là : 

50 : 2 = 25 ( cm )

Diện tích hình thoi đó là : 

\(\frac{50:25}{2}\)\(=\)625 ( cm2)

Đ/S : 625 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 17 tháng 3 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
✔Rin 17 tháng 3 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Đăng linh tinh là bị trừ điểm đó.

Nếu thik thì kb vs tớ chớ tớ ko lm ny đâu.

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 24 tháng 8 2015 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

Vì ABCD là hình thoi , góc A = 60 độ suy ra ABD và BCD la 2 tam giác đều. =>
AB=BD và góc A = góc BDN = 6o độ.
Lại có AM+CN=AD=> AM=DN, CN=MD. 
=> tam giác ABM = tam giác DBN. => BM =BN (1) và góc ABM = góc NBD.
=> góc ABM+ góc MBD = góc NBD + góc DBM = góc NBM = 60 độ.(2)
(1), (2) => đpcm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 24 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Giải :

Diện tích phần tô màu bằng diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình thoi.

Diện tích hình chữ nhật : \(S=ab=4\cdot2=(8cm^2)\)

Diện tích hình thoi : \(S=\frac{1}{2}d_1\cdot d_2=\frac{1}{2}\cdot4\cdot2=4\left(cm^2\right)\)

Diện tích phần tô màu : \(S=\left(ab\right)-\left(\frac{1}{2}d_1\cdot d_2\right)=8-4=4(cm^2)\)

Vậy diện tích phần tô màu bằng \(6\left(cm^2\right)\).

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 4 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

hình ABCD

mk nghĩ chỉ có 1 hình thui bn

k mk nhoa

*^*^*

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 4 tháng 1 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Các hình ABCD, MNPQ, XYZT là hình bình hành, vì :

1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.

2. Các góc đối bằng nhau.

3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình DEFG không phải là hình bình hành vì không thỏa mãn 3 điều kiện trên. 

Đọc tiếp...
Hotori Tadase 31 tháng 12 2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

dung de roi nhung ko bit lam

Đọc tiếp...
Hoàng Thúy Hiền 29 tháng 7 2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Sai mô mà sai. Thầy chữa rồi , đúng mà

Đọc tiếp...
Hoàng Thúy Hiền 20 tháng 7 2017 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

để mình sửa lại . Cảm ơn mng đã quan tâm

Đọc tiếp...
Đạt Dương Văn Tiến 2 tháng 8 2015 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

Gọi hình chữ nhật là ABCD. E,F,G,H lần lượt là trung điểm cua AB, BC, CD, AD. Kẻ các đường chéo của tứ giác EFGH.

Ta có \(AE=BE=\frac{1}{2}AB\)

         \(DG=CG=\frac{1}{2}CD\)

mà AB=CD

\(\Rightarrow AE=BE=DG=CG\)

Tương tự ta có AH=DH=BF=CF

Xét các tam giác AEH, BEF, CGF, DGH ta có

Góc A = Góc B = Góc C = Góc D = 90 độ

AE = BE = DG = CG

AH = DH = BF = CF

\(\Rightarrow\Delta AEH=\Delta BEF=\Delta CGF=\Delta DGH\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow HE=FE=FG=HG\)

\(\Rightarrow TG\) EFGH là hình thoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 8 tháng 11 2017 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 tháng 11 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

( Nối B với D)

ta có: MB + NB = AB

mà MB + MA = AB

=> MB + NB = MB + MA (=AB)

Xét hình thoi ABCD

có: BD là đường chéo (gt)

=> BD là tia phân giác của góc ABC ( định lí)

=> \(\widehat{ABD}=\widehat{DBC}=\frac{\widehat{ABC}}{2}\left(\cdot\right)\)

mà ^A + ^ABC = 180 độ ( AD// BC, 2 góc trong cùng phía)

thay số: 60 độ + ^ABC = 180 độ

^ABC = 120 độ

Từ (.) => ^ABD = ^DBC = ^ABC/2 = 120 độ/2 = 60 độ

=> ^DBC = 60 độ

ta có: AD = AB ( ABCD là hình thoi)

=> tam giác ABD là tg cân tại A ( định lí)

mà ^A = 60 độ (gt)

=> tg ABD đều ( định lí)

=> AB = BD = AD (tính chất)

^ADB = 60 độ ( tính chất) => ^ADM + ^ MDB = 60 độ ( = ^ADB) (1)

ta có: tg ADM = tg BDN ( c-g-c)

=> DM = DN ( 2 cạnh t/ư) 

=> tg DMN cân tại D ( định lí) (*)

Lại suy ra: ^ADM = ^BDN ( tg ADM = tgBDN)

Từ(1) => ^BDN + ^MDB = 60 độ => ^MDN = 60 độ (**)

Từ (*);(**) => tg MND đều ( định lí)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 2 tháng 10 2016 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

A B C D N M x K H

Hình vẽ không được đẹp cho lắm :))

Từ kẻ đường thẳng tạo với cạnh AD một góc bằng 15 độ, cắt cạnh CD tại K. Từ đó dễ dàng suy ra góc KAN = 90 độ

Từ A lại kẻ đường thẳng vuông góc với CD tại H.

Xét tam giác AKD và tam giác AMB có AB = AD , góc BAM = góc KAD = 15 độ , góc ABM = góc ADK

=> tam giác AKD = tam giác AMB (g.c.g) => AM = AK

Áp dụng hệ thức về cạnh trong tam giác vuông, ta có : \(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AK^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AH^2}\)

Mà : \(AH=sin\widehat{ADH}.AD=sin60^o.AB=\frac{\sqrt{3}}{2}AB\)

\(\Rightarrow\frac{1}{AH^2}=\frac{4}{3AB^2}\)

Vậy \(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{4}{3AB^2}\)

Đọc tiếp...
phuong 17 tháng 9 2017 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

cho mk hoi K va H là gì vậy

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 4 tháng 9 2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Bạn vẽ hình hộ mình nhá 
a) ABED là hình vuông suy ra BD=BA, suy ra tam giác ABD là tam giác vuông cân tai B, suy ra góc BAD= 90/2=45độ 
tương tự ACFK là hình vuông suy ra tam giác ACF vuông cân tại C suy ra góc CAF= 45độ 
DAF=DAB+BAC+CAF = 45 + 45 +90 = 180 độ suy ra D,A,F thẳng hàng 
b) góc BEC=ECK=45độ suy ra EB song song với CK( so le trong) 
Góc EAK= 360 - 90*3=90 độ 
hai tam giác vuông EAK=BAC ( AE=AB, AC=AK) 
tứ giác EBCK có: 
BC=AK và EB song song với CK suy ra tứ giác BEKC là hình thang cân 
c) phần này bạn ra đề bài sai rùi AH không đi qua trung điểm của EK nó chỉ vuông góc với EK 
d) gọi DE giao với AH tại M, Có EMCA là hình vuông (1) 
gọi AH giao với FC tại N, Có ACNF cũng là hình vuông(2) 
từ 1 và 2 suy ra M trùng với N suy ra DE, AH,FC đồng quy tại một điểm.

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 4 tháng 9 2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

a) Kéo dài tia FK và tia DE cắt nhau tại O 
vì FCAK và ABDE là hình vuông nên góc AKO = AEO = KAE = 90 . suy ra KAEO là hcn nên KOE =90 
suy ra góc KFA + ADE =90 
mà KFA + FAK =90 và ADE + EAD = 90 nên FAK + DAF =90 
Suy ra góc FAD = 180 nên F, A, D thẳng hàng. 
b) vì FCẠK là hình vuông nên AC = AK và AF vuông góc KC hay KC vuông góc FD.(1) 
CMTT ta có AE =ED và EB vuông góc FD (2) 
Từ (1) và (2) suy ra KC // EB nên là hình thàng và AC + AE = EC = AK + AB = KB nên là hình thang cân. 
c) tam giác KOE = tam giác BAC ( c.g.c) 
góc OEK = ACB. 
AK // OE nên góc OEK = AKE mà góc AKE = KAI ( do I là trung điểm nên AI = KI , tam giác AIK cân tại I) 
Suy ra góc KAI = góc ACB. 
mà góc CAH + ACH = 90 nên góc KAI + CAH =90. 
Suy ra CAH + ACH +KAC = 180 nên H, A, I thẳng hàng hay AH đi wa TĐ I của EK 
d) Ta có KAEO là hcn , I là TĐ EK nên cũng là TĐ AO suy ra A, I, O thẳng hàng hay AH đi wa O. Mà FK cắt DE tại O( theo cách gọi) nên 3 đường thẳng này đồng quy 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: