Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 04/01/2019 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

hình ABCD

mk nghĩ chỉ có 1 hình thui bn

k mk nhoa

*^*^*

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 04/01/2019 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Các hình ABCD, MNPQ, XYZT là hình bình hành, vì :

1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.

2. Các góc đối bằng nhau.

3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình DEFG không phải là hình bình hành vì không thỏa mãn 3 điều kiện trên. 

Đọc tiếp...
Lê Hữu Minh 05/10/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

a) Các tam giác vuông AEM và ADM có EI và DI là trung tuyến ứng với AM nên 
=> EI = DI ( = ½ AM) 
=> Tam giác EID cân tại I 
Lại có các tam giác AEI và ADI cân tại I nên: 
^EIM = 2^EAI và ^MID = 2^IAD 
=> ^EID = ^EIM + ^MID = 2(^EAI + ^IAD) = 2^EAD = 2. 30 = 60 độ 
(Vì AD là đường cao nên là phan giác ^A) 
Tam giác EID cân lại có ^EID = 60 độ nên đều 
Tương tự tam giác IFD đều nên: EI = IF = FD = DE => Tứ giác DEIF là hình thoi 
b) Gọi O là giao EF và DI và K là trung điểm AH, ta có IK là trng bình tam giác AMH và OH là trung bình tam giác AID. 
=> HO//IK và HM//IK 
=> Tia HO và HM trùng nhau hay M, H, O thẳng hàng => MH, ID, EF đồng quy tại O 

Đọc tiếp...
Phan Thị Hà Vy 14/04/2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

làm sao để chứng minh tam giác IFD đều vậy bạn

Đọc tiếp...
Phan Thị Hà Vy 15/01/2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

OH là trung bình của tam giác AID ?

ta mới chỉ có OI=OD (DEIF là hình thoi) còn HK=HD ta chưa biết mà. làm sao ra chỉ mình với

Đọc tiếp...
Đạt Dương Văn Tiến 02/08/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Gọi hình chữ nhật là ABCD. E,F,G,H lần lượt là trung điểm cua AB, BC, CD, AD. Kẻ các đường chéo của tứ giác EFGH.

Ta có \(AE=BE=\frac{1}{2}AB\)

         \(DG=CG=\frac{1}{2}CD\)

mà AB=CD

\(\Rightarrow AE=BE=DG=CG\)

Tương tự ta có AH=DH=BF=CF

Xét các tam giác AEH, BEF, CGF, DGH ta có

Góc A = Góc B = Góc C = Góc D = 90 độ

AE = BE = DG = CG

AH = DH = BF = CF

\(\Rightarrow\Delta AEH=\Delta BEF=\Delta CGF=\Delta DGH\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow HE=FE=FG=HG\)

\(\Rightarrow TG\) EFGH là hình thoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 08/11/2017 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 01/11/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

( Nối B với D)

ta có: MB + NB = AB

mà MB + MA = AB

=> MB + NB = MB + MA (=AB)

Xét hình thoi ABCD

có: BD là đường chéo (gt)

=> BD là tia phân giác của góc ABC ( định lí)

=> \(\widehat{ABD}=\widehat{DBC}=\frac{\widehat{ABC}}{2}\left(\cdot\right)\)

mà ^A + ^ABC = 180 độ ( AD// BC, 2 góc trong cùng phía)

thay số: 60 độ + ^ABC = 180 độ

^ABC = 120 độ

Từ (.) => ^ABD = ^DBC = ^ABC/2 = 120 độ/2 = 60 độ

=> ^DBC = 60 độ

ta có: AD = AB ( ABCD là hình thoi)

=> tam giác ABD là tg cân tại A ( định lí)

mà ^A = 60 độ (gt)

=> tg ABD đều ( định lí)

=> AB = BD = AD (tính chất)

^ADB = 60 độ ( tính chất) => ^ADM + ^ MDB = 60 độ ( = ^ADB) (1)

ta có: tg ADM = tg BDN ( c-g-c)

=> DM = DN ( 2 cạnh t/ư) 

=> tg DMN cân tại D ( định lí) (*)

Lại suy ra: ^ADM = ^BDN ( tg ADM = tgBDN)

Từ(1) => ^BDN + ^MDB = 60 độ => ^MDN = 60 độ (**)

Từ (*);(**) => tg MND đều ( định lí)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/10/2016 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

A B C D N M x K H

Hình vẽ không được đẹp cho lắm :))

Từ kẻ đường thẳng tạo với cạnh AD một góc bằng 15 độ, cắt cạnh CD tại K. Từ đó dễ dàng suy ra góc KAN = 90 độ

Từ A lại kẻ đường thẳng vuông góc với CD tại H.

Xét tam giác AKD và tam giác AMB có AB = AD , góc BAM = góc KAD = 15 độ , góc ABM = góc ADK

=> tam giác AKD = tam giác AMB (g.c.g) => AM = AK

Áp dụng hệ thức về cạnh trong tam giác vuông, ta có : \(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AK^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AH^2}\)

Mà : \(AH=sin\widehat{ADH}.AD=sin60^o.AB=\frac{\sqrt{3}}{2}AB\)

\(\Rightarrow\frac{1}{AH^2}=\frac{4}{3AB^2}\)

Vậy \(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{4}{3AB^2}\)

Đọc tiếp...
phuong 17/09/2017 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

cho mk hoi K va H là gì vậy

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 04/09/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Bạn vẽ hình hộ mình nhá 
a) ABED là hình vuông suy ra BD=BA, suy ra tam giác ABD là tam giác vuông cân tai B, suy ra góc BAD= 90/2=45độ 
tương tự ACFK là hình vuông suy ra tam giác ACF vuông cân tại C suy ra góc CAF= 45độ 
DAF=DAB+BAC+CAF = 45 + 45 +90 = 180 độ suy ra D,A,F thẳng hàng 
b) góc BEC=ECK=45độ suy ra EB song song với CK( so le trong) 
Góc EAK= 360 - 90*3=90 độ 
hai tam giác vuông EAK=BAC ( AE=AB, AC=AK) 
tứ giác EBCK có: 
BC=AK và EB song song với CK suy ra tứ giác BEKC là hình thang cân 
c) phần này bạn ra đề bài sai rùi AH không đi qua trung điểm của EK nó chỉ vuông góc với EK 
d) gọi DE giao với AH tại M, Có EMCA là hình vuông (1) 
gọi AH giao với FC tại N, Có ACNF cũng là hình vuông(2) 
từ 1 và 2 suy ra M trùng với N suy ra DE, AH,FC đồng quy tại một điểm.

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 04/09/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

a) Kéo dài tia FK và tia DE cắt nhau tại O 
vì FCAK và ABDE là hình vuông nên góc AKO = AEO = KAE = 90 . suy ra KAEO là hcn nên KOE =90 
suy ra góc KFA + ADE =90 
mà KFA + FAK =90 và ADE + EAD = 90 nên FAK + DAF =90 
Suy ra góc FAD = 180 nên F, A, D thẳng hàng. 
b) vì FCẠK là hình vuông nên AC = AK và AF vuông góc KC hay KC vuông góc FD.(1) 
CMTT ta có AE =ED và EB vuông góc FD (2) 
Từ (1) và (2) suy ra KC // EB nên là hình thàng và AC + AE = EC = AK + AB = KB nên là hình thang cân. 
c) tam giác KOE = tam giác BAC ( c.g.c) 
góc OEK = ACB. 
AK // OE nên góc OEK = AKE mà góc AKE = KAI ( do I là trung điểm nên AI = KI , tam giác AIK cân tại I) 
Suy ra góc KAI = góc ACB. 
mà góc CAH + ACH = 90 nên góc KAI + CAH =90. 
Suy ra CAH + ACH +KAC = 180 nên H, A, I thẳng hàng hay AH đi wa TĐ I của EK 
d) Ta có KAEO là hcn , I là TĐ EK nên cũng là TĐ AO suy ra A, I, O thẳng hàng hay AH đi wa O. Mà FK cắt DE tại O( theo cách gọi) nên 3 đường thẳng này đồng quy 

Đọc tiếp...
Kazaiki Mizuki 07/04/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường chéo thứ 2 là:

   5 * \(\frac{3}{5}\)=  3 (dm)

Diện tích hình thoi là:

5 * 3 / 2 = 7,5(dm2)

               Đáp số:7,5 dm2

Đọc tiếp...
Kai To Kid 07/04/2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường chéo 2 là:

5.3/5=3(cm)

Diên tích là:

3.5:2=7,5(cm)

Đọc tiếp...
thien than ca tinh 08/05/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

                                                3.    ĐƯỜNG CHÉO THỨ NHẤT LÀ :

                                                              40 x 2/3 = 60 ( cm )

                                                        DIỆN TÍCH HÌNH THOI LÀ : 

                                                              40 x 60 : 2 = 1200 ( cm2 )

                                                                     ĐÁP SỐ : 1200cm2

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Thanh Nhân 05/05/2018 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

1.                             Bài giải :

Tổng số sách của hai bạn là :

 18 x 2 = 36 ( quyển )

Ta có sơ đồ :

Lan  : I-------------------I-6 quyển-I 

Huệ : I-------------------I                           Tổng : 36 quyển 

Số sách của Lan là :

 ( 36 + 6 ) : 2 = 21 ( quyển )

Số sách của Huệ là :

 36 - 21 = 15 ( quyển )

Đ/S:Lan: 21 quyển

      Huệ: 15 quyển 

Đọc tiếp...
Ko Có Tên 03/05/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

mik nói bạn nè ko ai bt đâu vì phòng giáo dục ra đề mà. KO đăng lung tung nha !

Đọc tiếp...
mãi yêu em 03/05/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

viết thì viết đi

Đọc tiếp...
Vương Thái Hà 03/05/2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Mai mình cũng thi văn nè

Đọc tiếp...
phạm văn dũng 27/05/2015 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường chéo MP là: 72/4=18(cm)

Độ dài đường chéo NQ là:18*\(\frac{2}{3}\)=12(cm)

Diện tích hình thoi MNPQ là: 18*12/2=108( cm2)

Đáp số: 108cm2

Đọc tiếp...
minh mọt sách 13/05/2015 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Hỏi Làm Gì 28/04/2018 lúc 07:08
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường chéo MP là :

            72 / 4 = 18 [ cm ]

Độ dài đường chéo NQ là:

             18 / 2/3 =12 [ cm ]

Diên h hình thoi MNPQ là :

             18 * 12 = 216 [ cm2 ]

                       Đáp số : 216 cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: