Giúp tôi giải toán


Trà Châu Giang 04/09/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Bạn vẽ hình hộ mình nhá 
a) ABED là hình vuông suy ra BD=BA, suy ra tam giác ABD là tam giác vuông cân tai B, suy ra góc BAD= 90/2=45độ 
tương tự ACFK là hình vuông suy ra tam giác ACF vuông cân tại C suy ra góc CAF= 45độ 
DAF=DAB+BAC+CAF = 45 + 45 +90 = 180 độ suy ra D,A,F thẳng hàng 
b) góc BEC=ECK=45độ suy ra EB song song với CK( so le trong) 
Góc EAK= 360 - 90*3=90 độ 
hai tam giác vuông EAK=BAC ( AE=AB, AC=AK) 
tứ giác EBCK có: 
BC=AK và EB song song với CK suy ra tứ giác BEKC là hình thang cân 
c) phần này bạn ra đề bài sai rùi AH không đi qua trung điểm của EK nó chỉ vuông góc với EK 
d) gọi DE giao với AH tại M, Có EMCA là hình vuông (1) 
gọi AH giao với FC tại N, Có ACNF cũng là hình vuông(2) 
từ 1 và 2 suy ra M trùng với N suy ra DE, AH,FC đồng quy tại một điểm.

OoO Kún Chảnh OoO 04/09/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

a) Kéo dài tia FK và tia DE cắt nhau tại O 
vì FCAK và ABDE là hình vuông nên góc AKO = AEO = KAE = 90 . suy ra KAEO là hcn nên KOE =90 
suy ra góc KFA + ADE =90 
mà KFA + FAK =90 và ADE + EAD = 90 nên FAK + DAF =90 
Suy ra góc FAD = 180 nên F, A, D thẳng hàng. 
b) vì FCẠK là hình vuông nên AC = AK và AF vuông góc KC hay KC vuông góc FD.(1) 
CMTT ta có AE =ED và EB vuông góc FD (2) 
Từ (1) và (2) suy ra KC // EB nên là hình thàng và AC + AE = EC = AK + AB = KB nên là hình thang cân. 
c) tam giác KOE = tam giác BAC ( c.g.c) 
góc OEK = ACB. 
AK // OE nên góc OEK = AKE mà góc AKE = KAI ( do I là trung điểm nên AI = KI , tam giác AIK cân tại I) 
Suy ra góc KAI = góc ACB. 
mà góc CAH + ACH = 90 nên góc KAI + CAH =90. 
Suy ra CAH + ACH +KAC = 180 nên H, A, I thẳng hàng hay AH đi wa TĐ I của EK 
d) Ta có KAEO là hcn , I là TĐ EK nên cũng là TĐ AO suy ra A, I, O thẳng hàng hay AH đi wa O. Mà FK cắt DE tại O( theo cách gọi) nên 3 đường thẳng này đồng quy 

Steolla 31/08/2017 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Nguyen Khanh Huyen 03/09/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn mik bt giải bài này r

Thánh Ca 27/08/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Gọi 1/4 số a là 0,25 . Ta có :

                   a . 3 - a . 0,25 = 147,07

                   a . (3 - 0,25) = 147,07 ( 1 số nhân 1 hiệu )

                      a . 2,75 = 147,07

                         a = 147,07 : 2,75

                          a = 53,48

At the speed of light CTV 27/08/2017 lúc 07:41
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường chéo thứ hai là :

\(4.2:\frac{3}{5}=\frac{40}{3}\left(dm\right)\)

Đáp số : .....

doraemon 29/08/2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Độ dài đường chéo thứ 2 là

4x2:3/5=40/3

Đáp số.....

I have a crazy idea 27/08/2017 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

Công chúa cá tính

Đường chéo thứ hai dài là:

  4 x 2 : 3/5 = 40/3 ( dm)

   Đáp số:...

Hoàng Thúy Hiền 29/07/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Sai mô mà sai. Thầy chữa rồi , đúng mà

Hoàng Thúy Hiền 20/07/2017 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

để mình sửa lại . Cảm ơn mng đã quan tâm

Chibi_Angela_SuSu 20/07/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

sai đè ùi bn ơi

trần như 18/04/2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

cạnh của hình thoi là: 

36 : 4 = 9 (m)       ( chu vi hình thoi = cạnh nhân 4)

ĐS: 9m 

1 đúng nhé

Tran Thi Thu Thao 03/05/2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh của hình thoi là:

   36:4=9 (m)

          Đ/S: 9 m.

Nông Thị Vân Anh 27/02/2017 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm
Là 9 đó bạn
Cold Wind 12/11/2016 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Chỉ ra hướng làm thôi nhé ^^!:

a) Áp dụng đường trung bình của tam giác để giải (đáp án: hình thoi)

b)  Chứng minh PM và AF cùng vuông góc với BE => đpcm

c) QN cắt AB ở B và AC ở E rồi mà...??!!!,.....,,,...,,?/.., 

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/10/2016 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

A B C D N M x K H

Hình vẽ không được đẹp cho lắm :))

Từ kẻ đường thẳng tạo với cạnh AD một góc bằng 15 độ, cắt cạnh CD tại K. Từ đó dễ dàng suy ra góc KAN = 90 độ

Từ A lại kẻ đường thẳng vuông góc với CD tại H.

Xét tam giác AKD và tam giác AMB có AB = AD , góc BAM = góc KAD = 15 độ , góc ABM = góc ADK

=> tam giác AKD = tam giác AMB (g.c.g) => AM = AK

Áp dụng hệ thức về cạnh trong tam giác vuông, ta có : \(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AK^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{1}{AH^2}\)

Mà : \(AH=sin\widehat{ADH}.AD=sin60^o.AB=\frac{\sqrt{3}}{2}AB\)

\(\Rightarrow\frac{1}{AH^2}=\frac{4}{3AB^2}\)

Vậy \(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{AN^2}=\frac{4}{3AB^2}\)

phuong 17/09 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

cho mk hoi K va H là gì vậy

Do Not Ask Why 22/05/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Ta có hình vẽ;

  8cm 14cm

Diện tích của hình thoi đó là:

\(\left(14\times8\right)\div2=56\left(cm^2\right)\)

Đáp số: \(56cm^2\)

Nguyễn Tiến Dũng 22/05/2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thoi là:

(14x8)/2=56 cm2

Nguyễn Thùy Dương 22/05/2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thoi đó là:

       ( 14 x 8 ) : 2 = 56 ( cm2)

                     Đ/S: 56 cm2

Hikari 30/04/2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

hai bài giống nhau mà                                                                    

Hikari 30/04/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

\(50\%\)

vì diện tích hình chữ nhật do chiều dài nhân chiều rộng, diện tích hình thoi do hai đường chéo nhân nhau chia hai, mà hai đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.

Băng Hải Tặc Mũ Rơm 30/04/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

                                         Diện tích miếng kính hình thoi là :

                                                       14*10:2=70 (cm2)

                                                                Đ/S:70cm2

Edogawa Conan 30/04/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Diện k miếng kính đang định diện k :

14 x 10 : 2 = 70 ( cm2 )

Đáp số : 70 cm2 .

nhi 30/04/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Diện tích miếng kính là:

      14*10:2=70 

              ds 70

Nguyễn Thị Thảo Linh 15/04/2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

các bạn nghũ sao thì tùy , còn mk chịu thua !

Vũ Thanh Tùng 15/04/2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

chữ gì vậy

Hoàng Nguyên Hiếu 15/04/2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

Bạn nói gì vậy ?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: