Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 4 giờ trước (09:40)
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài cạnh hình vuông là a , độ dài cạnh tam giác là b . Theo bài ra ta có :

4 . a = 3 . b

b - a = 4 cm

Thay vào ta có :

\(4b-16=3b\Rightarrow b=16\left(cm\right)\)

Chu vi tam giá đều là :

16 . 3 = 48 cm

Cạnh hình vuông là :

48 : 4 = 12 cm

Diện tích hình vuông là :

12 . 12 = 144 cm2

Đọc tiếp...
trần như 24/04/2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

a) SADC = 30 x 40 : 2 = 600 ( cm2 )

     Vì chiều cao của hình tam giác ABC cũng chính là chiều cao của hình tam giác ADC mà chiều cao AD = 30 cm nên SABC = 20 x 30 : 2 = 300 ( cm2 )

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC là:

                 300 : 600 = 0,5 = 50 % 

                            Đáp số : a)       SADC = 600 cm2

                                                   SABC = 300 cm2

                                         b)       50 %       

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 06/01/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

50% nha bạn

chúc các bạn học giỏi

tết vui vẻ

Đọc tiếp...
FC của tất cả các ca sĩ 18/03/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

b=50% còn a mk chưa tính

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 10/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

750cm2 nhé

Đọc tiếp...
nguyentronganhtu 12/08/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:

18 x 50 : 2 = 450 (cm2)

Độ dài cạnh BC là:

180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)

Từ A kẻ đường cao AH.

AH có độ dài là:

450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:
18 x 50 : 2 = 450 (cm2)
Độ dài cạnh BC là:
180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)
Từ A kẻ đường cao AH.
AH có độ dài là:
450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)
Diện tích tam giác ABC là:
30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

đ/s:.....................

:D

Đọc tiếp...
Phúc Nguyễn 18/01 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

a) \(BC=HC+BH=16+9=25\left(cm\right)\)

Tam giác \(AHC\) và \(AHB\) vuông tại \(H\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}AC^2=HC^2+HA^2\\AB^2=AH^2+HB^2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow AB^2+AC^2=HC^2+AH^2+AH^2+HB^2\)

\(\Rightarrow BC^2=HC^2+2AH^2+HB^2\)

\(\Rightarrow25^2=16^2+2AH^2+9^2\)

\(\Rightarrow AH=\sqrt{\frac{25^2-16^2-9^2}{2}}=12\)

Trở lại điều kiện ban đầu: \(\hept{\begin{cases}AC^2=HC^2+AH^2\\AB^2=HB^2+HA^2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}AC=\sqrt{16^2+12^2}=20\\AB=\sqrt{9^2+12^2}=15\end{cases}}\)

b) Khi đã có số đo all cạnh thì cm rất dễ thôi

\(\hept{\begin{cases}AH^2=12^2=144\\HB.HC=16.9=144\end{cases}}\Rightarrowđpcm\)

\(\hept{\begin{cases}AB^2=15^2=225\\BC.HB=9.25=225\end{cases}}\Rightarrowđpcm\)

Đọc tiếp...
Long Nguyển Thăng 14/01/2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

 Ta có diện tích ANM = NMB vì có hai cạnh đáy là NB=NA. Đều có chiều cao hạ từ đỉnh M.

        Diện tích tam giác BAM là 

       6+6 =12 (cm2)

         Diện tích tam giác ABM = AMC vì có đáy BM = Mc. Đều có chiều cao hạ từ đỉnh A nên diện tich ABC là :

                          12+12=24 (cm2)

                                   Đ/S : 24 cm2

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 08/05/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Theo hình thì ta thấy rằng hình tam giác ABN= 1/2 hình tam giác ABC và hình tam giác AMN cũng bằng 1/2 hình tam giác ABM 

Diện tích hình tam giác ABM là 

6 x 2 = 12 (cm2

Diện tích hình tam giác ABC là 

12 x 2 = 24 (cm2

           Đ/s : 24 cm2

Đọc tiếp...
kudo shinichi 29/01/2017 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

24 cm vuông nha 

nhớ là phải đấy

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/06/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Trên AC lấy điểm AE sao cho AE gấp đôi EC => \(AE=\frac{2}{3}AC\)

Nối BE. 

Ta có \(S_{ABE}=\frac{2}{3}S_{ABC}=\frac{2}{3}\times90=60\left(cm^2\right)\) vì chung chiều cao kẻ từ đỉnh B xuống đoạn Ac và đáy \(AE=\frac{2}{3}AC\)

D là điểm chính giữa AB => \(AD=BD=\frac{1}{2}AB\)

Ta lại có \(S_{ADE}=\frac{1}{2}ABE=\frac{1}{2}\times60=30\left(cm^2\right)\)vì chung chiều cao kẻ từ đỉnh E xuống đọan AB cà có đáy \(AD=BD=\frac{1}{2}AB\)

                                    Vậy diện tích tam giác AED là 30 cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29/06/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Nối C với D

Tam giác CAD và CAB có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống AB; đáy AD = \(\frac{1}{2}\)đáy AB

=> SCAD = \(\frac{1}{2}\)x SACB = \(\frac{1}{2}\)x 90 = 45 cm2

Tam giác ADE và tam giác CAD có chung chiều cao hạ từ đỉnh D xuống cạnh AC; đáy AE = \(\frac{2}{3}\)đáy AC

=> SADE = \(\frac{2}{3}\)x SCAD = \(\frac{2}{3}\)x 45 = 30 cm2

ĐS: 30 cm2

Đọc tiếp...
Cô gái thiên thần 08/01/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABE và tam giác ABC

Có chung đường cao đỉnh B

AE = 2/3 AC

Suy ra diện tích ABE = 2/3 diện tích ABC.

Diện tích tam giác ABE là : 

90 x 2/3 = 60 (cm2)

Xét tam giác ADE và tam giác ABE

* Có chung đường cao đỉnh E

AD = 1/2 AB

Vậy diện tích tam giác ADE là :

60 x 1/2 = 30 ( cm2)

Đáp số : 30cm2 .

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 15/04/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

300 m2 nha bạn

tk và kb với mk nhé 

cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
nguyen gia quynh 26/02/2017 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

la 300 day minh lam roi 

Đọc tiếp...
Hào Trần 26/02/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

diện tích tam giác ABC có 90 cm2 mà diện tích hình thang đến 300 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 15/02/2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                      \(\frac{\left(38+19\right)x12}{2}=342\) (cm2)     

Đọc tiếp...
anhxtanh 08/03/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

là 342cm2

Đọc tiếp...
Vickey 21/01/2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

342 bạn nhé

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 17/06/2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

Đọc tiếp...
I Love EXO 17/06/2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hà Vy 12/08/2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Khi tăng đáy lớn 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm là: 
563,29 - 508,59 = 54,60 ( m2 ) 
Phần đất tăng thêm là hình tam giác có đáy 6m và chiều cao bằng chiều cao hình thang. 
Chiều cao hình thang là: 
54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( m ) 
Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 
508,69 x 2 : 18,2 = 55,9( m ) 
Đáy bé miếng đất hình thang là: 
( 55,9 - 6,9 ) : 2 = 24,5 ( m ) 
Đáy lớn miếng đất hình thang là: 
55,9 – 24,5 = 31,4 ( m ) 
Đáp số: 
ĐB: 24,5 m 
ĐL: 31,4 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Trúc 29/03/2015 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Vì DBC=1/3  của ABC; EBC=1/3 của ABC nên EBC=DCB.

EBC và DCB có chung hình tam giác GBC nên GDB=GEC

 

Đọc tiếp...
huyen nguyen 12/01/2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Ta thấy diện tích hình tam giác DBC=1/3 diện tích ABC<vì hai hình tam giác này có chung chiều cao hạ từ C xuống đáy AB và có đáy  AB gấp 1/3 đáy DB.

Diện tích hình tam giác EBC =1/3 diện tích tam giác ABC <vì hai hình có chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC và có đáy AC gấp 1/3 đáy EC .

=>diện tích hình DBC=EBC

Lại thấy :SDBC=SBDG +SBGC

                 SEBC=SEGC +SBGC

Vậy diện tích hình tam giác DGB =diện tích hình tam giác EGC 

Phải k đúng cho mik đó

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: