Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Thu Trang 15 tháng 4 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Chieu cao cua hinh thang hay phan dien tich tang them la:

132 * 2 : 12 = 22 ( m )

Dien tich manh vuon do la:

( 85 + 120 ) * 22 : 2 = 2255 ( m2 )

                           D/S : 2255 m2

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 6 tháng 4 2017 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là: 132x2:12=22(m)

Diện tích mảnh vườn là: (120+85)x22:2=2255(m2)

         Đáp số: 2255 m2

Đọc tiếp...
Vũ Minh Nguyên 6 tháng 4 2017 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

Chiều cao là : 132 x 2 : 12 = 22 m

S vườn đá là : ( 85 + 120 ) x 22 : 2 = 2255 m2

Đ/s

Đọc tiếp...
Lê Đức Tâm 21 tháng 1 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

giúp mink vs nha mấy bạn

Đọc tiếp...
TL 21 tháng 1 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

H D B I M C E K

Ta có : \(\widehat{DBA}+\widehat{ABC}=180^o\)\((\)kề bù\()\)

\(\Rightarrow\widehat{DBA}=180^o-\widehat{ABC}\)

\(\widehat{ACE}+\widehat{ACB}=180^o\)\((\)kề bù\()\)

....

Làm nốt

Đọc tiếp...
Long Nguyển Thăng 14 tháng 1 2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

 Ta có diện tích ANM = NMB vì có hai cạnh đáy là NB=NA. Đều có chiều cao hạ từ đỉnh M.

        Diện tích tam giác BAM là 

       6+6 =12 (cm2)

         Diện tích tam giác ABM = AMC vì có đáy BM = Mc. Đều có chiều cao hạ từ đỉnh A nên diện tich ABC là :

                          12+12=24 (cm2)

                                   Đ/S : 24 cm2

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 8 tháng 5 2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Theo hình thì ta thấy rằng hình tam giác ABN= 1/2 hình tam giác ABC và hình tam giác AMN cũng bằng 1/2 hình tam giác ABM 

Diện tích hình tam giác ABM là 

6 x 2 = 12 (cm2

Diện tích hình tam giác ABC là 

12 x 2 = 24 (cm2

           Đ/s : 24 cm2

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 8 tháng 1 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Kết quả :

24 cm2

Học tốt

Đọc tiếp...
đặng lê minh hang 19 tháng 1 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

cho tam giác ABC có diện tích là 480 cm2,trên canh AB sao cho AN = 2 lần NB, gọi M là trung điểm của AC.tính diện tích tam giac AMN.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 18 tháng 1 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

A B C K

Tam giác ABK là tam giác đều.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nguyên 18 tháng 1 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

đúng đó

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13 tháng 7 2015 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác KAN và tam giác KCN có: chung chiều cao hạ từ K xuống AC; đáy AN = \(\frac{1}{2}\) đáy NC

=> SKAN = \(\frac{1}{2}\)SKNC

Mặt khác,Nếu  xét tam giác KAN và tam giác KCN có chung đáy KN 

=> Chiều cao hạ từ A xuống KN = \(\frac{1}{2}\) chiều cao hạ từ C xuống KN

ta xét tam giác AKB và CKB có chúng đáy BK => SAKB = \(\frac{1}{2}\)SKBC = 42 => SKBC = 42 x 2 = 84 cm2
+) Xét tam giác KAB và KBM có chung chiều cao hạ từ K xuống AB ; đáy  BM  = 1/2 AB=> S(KBM) = 1/2 S(KAB) = 24 cm vuuong

=> S(CBM ) = 24 + 84 = 108 cm2

Dễ có, S(CBM)= 1/2 x S(ABC) => S(ABC) = 108 x 2 = 216

Vậy S(KAC) = S(ABC) - S(KAB) - S(KBC) = 216 - 42 - 84 = 90 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hùng 13 tháng 7 2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác KAN và tam giác KCN có: chung chiều cao hạ từ K xuống AC; đáy AN = $\frac{1}{2}$12  đáy NC

=> SKAN = $\frac{1}{2}$12 SKNC

Mặt khác,Nếu  xét tam giác KAN và tam giác KCN có chung đáy KN 

=> Chiều cao hạ từ A xuống KN = $\frac{1}{2}$12  chiều cao hạ từ C xuống KN

ta xét tam giác AKB và CKB có chúng đáy BK => SAKB = $\frac{1}{2}$12 SKBC = 42 => SKBC = 42 x 2 = 84 cm2
+) Xét tam giác KAB và KBM có chung chiều cao hạ từ K xuống AB ; đáy  BM  = 1/2 AB=> S(KBM) = 1/2 S(KAB) = 24 cm vuuong

=> S(CBM ) = 24 + 84 = 108 cm2

Dễ có, S(CBM)= 1/2 x S(ABC) => S(ABC) = 108 x 2 = 216

Vậy S(KAC) = S(ABC) - S(KAB) - S(KBC) = 216 - 42 - 84 = 90 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huyền 3 tháng 5 2016 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn câu và trả các bạn nha

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 1 tháng 9 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : Tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến là AF, BE, CD.

A B C D E F G

Bài 2 : Tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H.

A B c H

Bài 3 : Tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại \(\text{I}\).

A B C I

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 17 tháng 6 2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

Đọc tiếp...
I Love EXO 17 tháng 6 2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hà Vy 12 tháng 8 2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Khi tăng đáy lớn 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm là: 
563,29 - 508,59 = 54,60 ( m2 ) 
Phần đất tăng thêm là hình tam giác có đáy 6m và chiều cao bằng chiều cao hình thang. 
Chiều cao hình thang là: 
54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( m ) 
Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 
508,69 x 2 : 18,2 = 55,9( m ) 
Đáy bé miếng đất hình thang là: 
( 55,9 - 6,9 ) : 2 = 24,5 ( m ) 
Đáy lớn miếng đất hình thang là: 
55,9 – 24,5 = 31,4 ( m ) 
Đáp số: 
ĐB: 24,5 m 
ĐL: 31,4 m

Đọc tiếp...
huyền trang 5 tháng 12 2016 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

bai nay mk cung ko giai dc

chuc ban hoc gioi 

ket ban voi minh nha

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Dũng 16 tháng 1 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

bài này mình không giải được

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16 tháng 1 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

               Đáp số ...........

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17 tháng 1 2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

Đọc tiếp...
kenshi 27 tháng 6 2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

có tại tui gửi quá 100 tin nên mới trả lời thế này

Đọc tiếp...
Tran Thi Thuy Linh 11 tháng 7 2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

nhắn cho đẫy vào

Đọc tiếp...
trinh 16 tháng 3 2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Đọc tiếp...
Linh Trịnh Khánh 15 tháng 1 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Đáp án: Đáy lớn:12 m, đáy bé:8 m

Đọc tiếp...
Tokisaki Kurumi 12 tháng 1 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

48 lá cờ

Đọc tiếp...
Phạm Phương Linh 9 tháng 1 2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

96 lá cờ

Đọc tiếp...
lê hoàng nhã trân 8 tháng 1 2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Diệ tích tờ giấy màu đỏ là

 60 x 40 =2400(m2)

Diện tích một lá cờ là:

10 x 5 : 2 =25(cm2)

Số lá cờ bạn đó cắt được là:

2400 : 25 =96 ( lá cờ)

Đáp số:96 lá cờ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: