Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT CTV 7 tháng 1 2018 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

B C A M O

\(\Delta ABC\)cân tại A, \(\widehat{A}=80^o\)suy ra : \(\widehat{B}=\widehat{C}=50^o\)

Vẽ tam giác BCM đều ( M và A thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ BC ) 

\(\widehat{MCA}=60^o-50^o=10^o\)

\(\Delta AMB=\Delta AMC\)( c.c.c )

suy ra : \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}=60^o:2=30^o\)

\(\Delta OBC=\Delta AMC\)( g.c.g ) suy ra CO = CA do đó \(\Delta COA\)cân

Đọc tiếp...
tth Hôm kia lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Mình chỉ dùng t/c sgk thôi mà=(

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Hôm kia lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Giải :

  • Điểm thứ nhất là giao của 3 đường phân giác trong :

A B C I

  • Ba điểm còn lại là giao điểm của đường phân giác trong và 2 đường phân giác ngoài :

A B C J J J A B C I

Vậy trong \(\bigtriangleup ABC\) có tất cả 4 điểm cách đều 3 cạnh của tam giác đó.

Đọc tiếp...
tth CTV Hôm kia lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Theo t/c 3 đường phân giác của tam giác.Chúng cùng đi qua một điểm và cách đều 3 cạnh của tam giác.

Từ đây ta kết luận có 1 điểm.

Đọc tiếp...
nguyennhatquang 18 tháng 3 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

====52cm2

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 11 tháng 7 2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Ta có: AE+EB=AB nên AE =AB-EB =AB-1/3 AB =2/3 AB

BF= BC-CF =BC-1/3 BC =2/3 BC

Diện tích tam giác BEF là: BExBF:2 =1/3 AB x 2/3 BC :2 =1/9 S ABCD

Diện tích tam giác AED là: AExAD:2 =2/3 AB xAD :2 =1/3 S ABCD

Diện tích tam giác DFC là: CFxCD:2 = 1/3 BC xCD :2=1/6 S ABCD

DIện tích tam giác DEF là: 1- 1/9 -1/3 -1/6 =7/18 S ABCD

Vậy diện tích tam giác DEF là: 144x 7/18 =56 (cm2)

                                                                Đáp số: 56cm2

S là kí hiệu của diện tích. Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
phạm hoàng minh 11 tháng 7 2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm
Phương Uyên CTV 17 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

A B C O M

B1 : vẽ trung tuyến AM 

b2 : lấy điểm O thuộc AM sao cho AK = 2/3 AM

O là trọng tâm của tam giác ABC 

Đọc tiếp...
Cao Ngọc Phương Trang 17 tháng 3 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Vì trọng tâm luôn cách đều 3 cạnh của tam giác nên ta hãy chọn 1 điểm bất kì trên đường trung tuyến sao cho 3 đường cao ứng với 3 cạnh của tam giác đều xuất phát từ điểm đó bằng nhau.

Hết rồi đóa :D

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 17 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

A B C M G

Cách xác định :

B1 : Kẻ đường trung tuyến AM.

B2 : Chia đường trung tuyến AM thành 3 phần.

B3 : Trên đường trung tuyến AM, lấy điểm G sao cho \(\frac{OG}{OM}=\frac{2}{3}\).

Vậy ta có G là trọng tâm của \(\bigtriangleup ABC\).

Đọc tiếp...
le võ hạ trâm 12 tháng 9 2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Cám ơn cậu nhaaaaa

Đọc tiếp...
Đinh Khắc Duy 9 tháng 9 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Bài 1 

a) \(BC=125\Rightarrow BC^2=15625\)

\(\frac{AB}{AC}=\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{AB}{3}=\frac{AC}{4}\)từ đây ta có \(\frac{AB^2}{9}=\frac{AC^2}{16}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{AB^2}{9}=\frac{AC^2}{16}=\frac{AB^2+AC^2}{25}=\frac{BC^2}{25}=\frac{15625}{25}=625\)

\(\frac{AB^2}{9}=625\Rightarrow AB=75\)

\(\frac{AC^2}{16}=625\Rightarrow AC=100\)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có 

\(AB^2=BH\cdot BC\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{5625}{125}=45\)

\(AC^2=CH\cdot BC\Rightarrow CH=\frac{AC^2}{BC}=\frac{10000}{125}=80\)

b.c) làm tương tự cũng áp dụng HTL trong tam giác vuông

Bài 2

Hình bạn tự vẽ

Ta có \(EH\\ AC\left(EH\perp AB;AC\perp AB\right)\Rightarrow\frac{BE}{AB}=\frac{BH}{BC}\Rightarrow BE=\frac{AB\cdot BH}{BC}\Rightarrow BE^2=\frac{AB^2\cdot BH^2}{BC^2}\)

\(\Leftrightarrow BE^2=\frac{BH\cdot BC\cdot BH^2}{BC^2}=BH^3\)

Bài 3 Đề bài này không đủ dữ kiện tính S của ABC

Đọc tiếp...
nguyễn phan minh anh 17 tháng 3 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

d. Xét tam giác BEC có góc BEC bằng 90 độ

=> Tam giác BEC là tam giác vuông

Lại có BM=MC(gt)

=> EM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác BEC

=> EM=1/2 BC (Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1/2 cạnh huyền) (đpcm)

Đọc tiếp...
khucdannhi 17 tháng 3 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

M là trung điểm BC bn ạ

Đọc tiếp...
nguyễn phan minh anh 17 tháng 3 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

A B C E D O

a.Xét\(\Delta ADB\)\(\Delta AEC\)có:

\(\widehat{BDA}=\widehat{CEA}=90^o\left(gt\right)\)

\(\widehat{A}\)chung

AB=AC(gt)

=> \(\Delta ADB=\Delta AEC\)(cạnh huyền góc nhọn)

b. Theo a ta có: \(\widehat{DBE}=\widehat{DCE}\)(2 góc tương ứng)

Mà \(\widehat{B}=\widehat{C}\)( tính chất tam giác cân)

=> \(\widehat{OBC}=\widehat{OCB}\)

=> Tam giác BOC cân tại O

câu b sai đề thì phải bạn ạ

còn câu c thì mình không biết M là giao điểm của BC với cạnh nào nên không làm được

Đọc tiếp...
Châu Anh 27 tháng 7 2016 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy của hình tam giác là :

84 x 2 : 12 = 14 ( m )

Đáp số : 14 m

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 4 tháng 1 2018 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Do dai day cua hinh tam giac la :

84×2:12=14( m)

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 30 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Độ dài đáy của hình tam giác đó là :

   84 x 2 : 12 = 14 ( m )

      Đáp số : 14 m 

Học tốt nhé !

Đọc tiếp...
Thu Trang Trần 25 tháng 9 2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

mk không bít

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc anh 25 tháng 9 2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

đáy bé của thử a ruộng hình thang là                                                                                                                                                                      52*75:100=39(m)                                                                                                                                                                                              phần đất tăng thêm là hình thang có đáy 6m, đáy lớn 10m, diện tích bằng 80m vuông và chiều cao bằng chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu. chiều cao của thửa ruộng hình thang là                                                                                                                                                           80*2:(10+6)= 10 (m)                                                                                                                                                      diện tích thửa ruộng là                                                                                                                                                                                                                        (39+52) *10:2=455(m vuông)

                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh phương 4 tháng 5 2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 52:100x75=39(m)

Chiều cao của hình thang là:80x2:(10+6)=10(m)

Diện tích thửa ruộng là:(52+39)x10:2=455(mét vuông)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 14 tháng 3 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Gọi chân cột điện là A, đỉnh của cột điện là B, đỉnh của bóng cột điện là C. Ta có hình vẽ :

A B C

hay : 

A B C 3m 3m

Vì \(\bigtriangleup ABC\) có AB = AC (= 3m) \(\Rightarrow\) \(\bigtriangleup ABC\) là tam giác cân

mà \(\widehat{BAC}=90^0\Rightarrow\bigtriangleup ABC\) vuông cân tại A

\(\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\frac{90^0}{2}=45^0\)

Vậy ánh sáng Mặt Trời phải chiếu 1 góc 45o để cái bóng của cột điện dài 3m.

 

Đọc tiếp...
quanphampro 14 tháng 3 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

MT phải chiếu một góc 45 độ để tạo 1 tg vuông cân

do đó cột điện cao bằng với bóng

hok tot

nha

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 14 tháng 3 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Toán tam giác cân mà

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 14 tháng 8 2016 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

BG=2 cm nha bn 

Đọc tiếp...
Ben 10 8 tháng 8 2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(BG=12nha\)

\(K-MK-NHE-\)

~~~~`ungr hộ mk ~~~~~~~

Đọc tiếp...
phan thi phuong thao 23 tháng 8 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

cac ban dung minh cai

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc 14 tháng 8 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Điểm D ở đâu vậy bạn?

Đọc tiếp...
Online Math 16 tháng 8 2016 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

Từ E kẻ đt // cắt DN ở H
Từ B kẻ đt // cắt DN ở K
+ Có: DN//=1/2 ME (DN là đường trung bình tg CME)
MD// EH (theo ta kẻ)
=> MDHE là hbh
=> ME=DH
mà DN=1/2ME
=> NH=ND
+ Xét tg NBK:
E là trung điểm BN
EH//BK (cùng //AC theo tc hbh và ta kẻ)
=> EH là đường trung bình tg NBK
=> KH=HN
=> KH=HN=ND=1/3 AB=2cm
+ Lại có:
AD//BK (ta kẻ)
AD=2 MD (M là tđiểm AD)
BK=2 EH (tc đường tb tg)
=> AD//=BK
=> ADKB là hbh
=> DK//AB
=> GBE= góc DNE (so le trong) (3)
Từ (1), (2), (3)=> tg BEG=tg NED (gcg)
=> BG=DN=2 cm (đpcm).

Đọc tiếp...
nguyễn tiến dũng 12 tháng 3 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

hình tam giác có mấy đỉnh?

Đọc tiếp...
Naruto Gaming 12 tháng 3 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

tam giác có mấy góc há há

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Anh 11 tháng 3 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: góc A + góc B + góc C = 180 độ ( tổng 3 góc trong tam giác)

               90 độ + 60 độ + góc C = 180 độ

                                          góc C = 180 độ - (90 độ + 60 độ)

                                           góc C = 30 độ

Xét tam giác ABC có:

góc A > góc B > góc C

(90 độ > 60 độ > 30 độ)

-> BC>CA>AB

(quan hệ giữa cạnh và góc đối diện)                         

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Minh 26 tháng 5 2018 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Giải

Ta có: S ABC = S CBD  (vì có cùng chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC)

S ABC (S CBD) là:

360 : 2 = 180 (cm\(^2\))

Ta có: S BAE = S CAE (vì có cùng chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC)

S BAE (S CAE) là:

360 : 2 = 180 (cm\(^2\))

Ta có: S ABI = S EBI (vì có cùng chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AE)

S ABI (S EBI) là:

180 : 2 = 90 (cm\(^2\))

Ta có: S ABI = S AID = 90 cm\(^2\) (vì có cùng chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BD)

Vậy diện tích của tam giác AID là 90 cm\(^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Toàn 23 tháng 7 2017 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

a) +Xét tam giác ABD : 
ta có góc B = 60* ,góc BAD = 60* 
mà góc B + góc BAD + ADB = 180* ( tổng 3 góc ) 
=> góc ADB = 60* 
=> tam giac ABD là tam giác đều ( mỗi góc = 60*) => AB = BD = AD = 7cm 

ta có H là trung diem BD => AH là duong trung tuyến,là tia phan giac goc BAD,là duong cao cùa tam giac ABD ( tam giac ABD đều ) => HD = HB = 1/2 BD = 3.5cm 

+áp dụng định lí pitago vào tam giác ABH vuong tai H có AB = 7cm,BH = 3.5 cm : 
AB^2 = AH^2 + BH^2 => em tự tính AH nhé 

+ta có BH + HC = BC => HC = BC - HB = 15 - 3.5 = 11.5cm 
+áp dụng dinh li pitago vào tam giac vuong AHC vuong tai H có AH ( lúc nãy tính ) và HC = 11.5cm 
AC^2 =AH^2 + HC^2 => AC =13cm

b) AB ^2 + AC^2 có = BC ^2 ko? nếu = thì tam giac ABC vuong tai A

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: