Giúp tôi giải toán và làm văn


Kurokawa Neko 19/07 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Bạn làm theo cách này nhé, sẽ ngắn gọn hơn !

A B C D H

Hạ đường cao AH của \(\Delta\)ABC.

Ta có: ^ADH là góc ngoài của \(\Delta\)ADB => ^ADH = ^ABD + ^BAD = 300 + 150 = 450

Xét \(\Delta\)AHD có: ^AHD=900; ^ADH=450 => \(\Delta\)AHD vuông cân tại H => HD = AH. 

Dễ thấy: \(\Delta\)AHB là tam giác nửa đều => AH=1/2.AB => HD=1/2.AB

\(\Delta\)AHC cũng là tam giác nửa đều => HC=1/2.AC

=> HD + HC = 1/2 (AB+AC) => CD = (AB+AC)/2

=> AC + CD = AC +  (AB+AC)/2. Do \(\Delta\)ABC nửa đều => AC=BC/2

=> AC + CD = BC/2 + (AB+AC)/2 = CABC/2 (đpcm).

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 19/07 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

A B C D E I H K

Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia CA tại E. DE giao AB ở I

Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên CD và DE

Xét \(\Delta\)BID và \(\Delta\)AIE: ^BDI = ^EAI = 900; ^BID = ^AIE (Đối đỉnh)

=> ^DBI = ^AEI hay ^HBA = ^KEA

Ta có: ^HAB + ^HBA =900; ^KAE + ^KEA = 900. Mà ^HBA=^KEA => ^HAB = ^KAE.

Ta thấy: ^ADC là góc ngoài \(\Delta\)BAD => ^ADC = ^BAD + ^ABD = 300 + 150 = 450

Mà ^CDE = 900 = .^CDE= 2.^ADC => DA là phân giác ^CDE

Do H và K là hình chiếu của A lên CD và DE => AH=AK (T/c đường phân giác)

Xét \(\Delta\)AHB và \(\Delta\)AKE: AH=AK; ^AHB = ^AKE =900; ^HAB = ^KAE (cmt)

=> \(\Delta\)AHB = \(\Delta\)AKE (g.c.g)  => AB=AE (2 cạnh tương ứng)

Xét \(\Delta\)CDE: ^CDE=900; ^DCE=600 => \(\Delta\)CDE là tam giác nửa đều

= > \(CD=\frac{CE}{2}=\frac{AC+AE}{2}=\frac{AB+AC}{2}\)(Do AB=AE)

\(\Leftrightarrow AC+CD=AC+\frac{AB+AC}{2}\)(1)

Mặt khác \(\Delta\)ABC là tam giác nửa đều => \(AC=\frac{BC}{2}\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow AC+CD=\frac{BC}{2}+\frac{AB+AC}{2}=\frac{AB+AC+BC}{2}=\frac{C_{\Delta ABC}}{2}\)

=> ĐPCM.

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 08/07/2018 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

x H A K y B C

Xét tam giác AHB vuông tại H và CKA vuông tại K ta có:

 góc HAB = góc ACK = 90 độ - góc KAC

 AB=AC(gt)

\(\Rightarrow\Delta AHB=\Delta CKA\)(cạnh huyền - góc nhọn)

\(\Rightarrow AH=CK\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác AHB ta có:

\(BH^2=AB^2-AH^2\)

\(\Rightarrow BH^2=AB^2-CK^2\Rightarrow BH^2+CK^2=AB^2\)

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 09/07/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn n

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 26/06/2018 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

chiều dài là:

30x 4/3 = 40(cm)

*vì DN=1/3NC=> DN=1/4DC

chiều rộng của hình chữ nhật chính là chiều cao hình tam giác MNC,MDC

diện tích hình MDC là:

30x40:2=600(cm2)

độ dài đoạn DN là:

40x1/4=10(cm2)

độ dài đoạn nc là;

40-10=30(cm)

diện tích hình MNC là:

30x30:2=450(cm2)

đ/s...

Đọc tiếp...
công chúa lấp lánh 21/06/2018 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

bn ơi!!! chỗ lấy M trên AB thì M sẽ = bao nhiêu AB

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 15/04/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

300 m2 nha bạn

tk và kb với mk nhé 

cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
nguyen gia quynh 26/02/2017 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

la 300 day minh lam roi 

Đọc tiếp...
Hào Trần 26/02/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

diện tích tam giác ABC có 90 cm2 mà diện tích hình thang đến 300 cm2

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 27/06/2015 lúc 00:40
Báo cáo sai phạm


A C B H M N K

kẻ đường cao BH của tam giác ABC thì BH cũng là đường cao của tam giác BCN

ta có diện tích tam giác ABC = 1/2 x BH x AC = 1/2 x BH x 10 = 24 => BH = 24/5 (cm)

=> Vậy diện tích tam giác BCN là : 1/2 x BH x CN =  1/2 x 24/5 x 2 = 24/5 (cm2)

- Mặt khác ta lại có diện tích tam giác ABN = diện tích tam giác ABC + diện tích tam giác BCN = 24 + 24/5 = 144/5 (cm2)

- kẻ đường cao NK của tam giác ABN thì NK cũng chính là đường cao của tam giác BNM 

 Diện tích của tam giác ABN là : 1/2 x NK x AB = 1/2 x NK x 16 = 144/5m => NK = 144/40 (cm)

Diện tích tam giác BNM là : 1/2 x NK x BM = 1/2 x 144/40 x 2 = 144/40 (cm2)

- Diện tích tứ giác BMNC = diện tích tam giác BCN + diện tích tam giác BMN = 24/5 + 144/40 = 336/40 = 8,4 (cm2)

Đáp số: 8,4 (cm2)

 

Đọc tiếp...
trần minh hương 07/04/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đấy chắc chắn 100 phần trăm

Đọc tiếp...
nguyễn thị hiền 11/02/2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

cho minh hoi ban có the giai lai dum minh dc ko.ban giai j minh ko hieu

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 03/08/2016 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

   Ta có: A:B:C =2:3:4

    =>  \(\frac{A}{2}\)=\(\frac{B}{3}\)\(\frac{C}{4}\)

   Ta có: \(\frac{A}{2}\)+\(\frac{B}{3}\)+\(\frac{C}{4}\)=\(\frac{180}{9}\)=\(20\)

      => \(\frac{A}{2}\)= 20 -> A=20.2=40 độ

      => \(\frac{B}{3}\)= 20 -> B=20.3=60 độ

      => \(\frac{C}{4}\)= 20 -> C=20.4=80 độ

    Vậy: góc A=40 độ

            Góc B=60 độ

            Góc C=80 độ  

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 04/08/2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

tích đi mà

Đọc tiếp...
Phùng Hiếu Ngân 24/06/2015 lúc 06:45
Báo cáo sai phạm

Bài 2: Goi G là giao điểm của 2 đường trung tuyến CE và BD ta có GD = 1/2 BG và EG = 1/2 CG [Vì theo tính chất của trung tuyến tại giao điểm G, của 3 đường ta có G chia đường trung tuyến ra làm 2 phần, phần này gấp đôi phần kia.] 
Áp dụng định lý pythagore vào tam giác vuông BGE ta có: 
BG^2 = EB^2 - EG^2 = 9 - EG^2 = 9 - (1/2. GC)^2 (1) 
Áp dụng định lý pythagore vào tam giác vuông CGD ta có: 
GC^2 = CD^2 - GD^2 = 16 - GD^2 = 16 - (1/2BG)^2 (2) 

mặt khác BC^2 = BG^2 + GC^2. Do đó từ (1) và (2) ta có: 

BC^2 = 9 -1/4 GC^2 + 16 - 1/4 BG^2 = 25 - 1/4(GC^2 + BG^2)  
<=> BC^2 + 1/4(GC^2 + BG^2) = 25 <=> BC^2 + 1/4BC^2 = 25 <=> 5/4BC^2 = 25 <=> 
BC^2 =25. 4/5 = BC^2 =20 <=> BC = căn 20 <=> 
BC = 2.(căn 5) cm

 

 

Đọc tiếp...
Phạm Huyền Linh 27/08/2015 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Vì \(\Delta\)GDC vuông tại G nên theo định lý Py-ta-go ta có

\(DC^2=GD^2+GC^2\)(3)

Từ (1),(2) và (3) ta có 

\(BC^2=EB^2-EG^2+DC^2-GD^2=\left(\frac{AB}{2}\right)^2-EG^2+\left(\frac{AC}{2}\right)^2-GD^2\)

\(\Rightarrow BC^2=\left(\frac{6}{2}\right)^2-EG^2+\left(\frac{8}{2}\right)^2-GD^2=3^2+4^2-\left(EG^2+GD^2\right)=25-\left(EG^2+GD^2\right)\)(4)

Mà ta có ED là đường trung bình của \(\Delta ABC\) nên ta có \(ED=\frac{BC}{2}\)   (5)

Vì \(\Delta EDG\) vuông tại G nên áp dụng định lý Py-ta-go ta có 

\(ED^2=GD^2+EG^2\)  (6)

Từ (4),(5) và (6) ta có 

\(BC^2=25-ED^2=25-\left(\frac{BC}{2}\right)^2=25-\frac{BC^2}{4}=\frac{100-BC^2}{\text{4}}\)

\(\Rightarrow\text{4BC^2}=100-BC^2\)

\(\Leftrightarrow5BC^2=100\)

\(\Leftrightarrow BC^2=20\)

\(\Leftrightarrow BC=\sqrt{20}\)(cm)

Vậy \(BC=\sqrt{20}cm\)

Đọc tiếp...
Lê Quốc Anh 17/06/2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Phùng Hiếu Ngân, bạn ơi, đề nó cho là hai phân giác mà. Sao bạn lại ghi là hai đường trung tuyến?

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 25/06/2015 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

a) Do đề bài không cập nhật độ dài của hình thang ABCD nên ta gọi chiều cao là AD ( với AD = BC ), độ dài cạnh DC là \(\frac{1}{3}\times3=1\)cm. Vậy, diện tích hình tam giác ABC là :

\(\frac{\frac{1}{3}\times AD}{2}=\frac{1}{6}AD\)( cm2 )

Diện tích hình tam giác ADC là :

\(\frac{1\times AD}{2}=\frac{1}{2}AD\)( cm2 )

Vì \(\frac{1}{6}AD<\frac{1}{2}AD\)nên diện tích hình tam giác ADC lớn hơn diện tích hình tam giác ABC.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thy An 15/08/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

 bạn kia lm sai rồi!

lấy 1/3 x với ac=abc

lấy 3/3 x vơi ac[với ac =ad]=adc

Đọc tiếp...
Nguyễn Thy An 15/08/2017 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

thiếu phải chia 2 nữa thêm giùm nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: