Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 15 tháng 8 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

A B C E D F G N M

Theo bài ra:

G là trọng tâm tam giác ABC

Có  \(BG=\frac{2}{3}BE\) mà \(BM=\frac{1}{3}BE\)=> \(BG=2.BM\)=> M là trung điểm BG

Có: \(CG=\frac{2}{3}CF\)mà \(CN=\frac{1}{3}CF\)=> \(CG=2.CN\)=> N là trung điểm CG

Xét tam giác GBC có: GD, BN, CM là 3 đường trung tuyến

=> GD, BN, CM đồng quy

mà A thuộc đường thẳng GD

=> AD; BN; CM đồng quy.

Đọc tiếp...
Nee's 15 tháng 8 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

#) Mn giúp hộ bài này vs ạ :3

Cần gấp lắm ->.<

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13 tháng 6 2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

I/ Kiến thức cần nhớ

- Công thức tính diện tích tam giác:   S = a x h : 2

Trong đó:  S là diện tích tam giác,

           a là số đo của đáy (lấy đáy là một trong 3 canh của tam giác)

           h là số đo chiều cao ứng với đáy (Chiều cao của tam giác là đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy và vuông góc với đáy)

- Công thức liên quan:   h = S x 2 : a  ;            a = S x 2 : h

II/ Các ví dụ

Ví dụ 1:

Cho tam giác ABC (như hình vẽ) có độ dài đáy BC = 16, diện tích tam giác là 200 cm2. Vẽ chiều cao AH và tính AH.

ABCH
                                                                                                        
Giải: 

+)  Đáy là BC thì chiều cao là đoạn thẳng xuất phát từ A và vuông góc với BC.

+) Áp dụng công thức tính chiều cao h = S x 2 : a.

Độ dài chiều cao AH là:        200 x 2 : 16 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm

Nhận xét :

       - Không phải lúc nào chiều cao cũng nằm trong tam giác.

       - Khi tính diện tích tam giác, cần lưu ý: Chiều cao nào thì phải ứng với đáy đó.(Trong ví dụ 1, đáy là BC thì chiều cao là AH).

-----------------------

Ví dụ 2:

Cho tam giác ABC có diện tích là 45 cm2. D là trung điểm của cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Giải:

ABCHDE

Nối B với E. Vẽ EH vuông góc với AB.

Ta có

      SABE = 12  x EH x AB 

      SADE  =  12  x EH x AD

                = 12 x EH x 12 x AB  (vì AD = 12   x AB)

                =  12  x SABE                           (1)

Tương tự, ta có: ABE và ABC là hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh B mà đáy AE = 23  x AC

Suy ra: SABE = 23  x SABC                       (2)  .

Từ (1) và (2) ta có  SADE  = 12  x  23  x SABC =  13  x 45 = 15 (cm2)

Đáp số : 15 cm2

Nhận xét:  

- Ta có thể tính diện tích tam giác bằng cách tìm mối quan hệ giữa các tam giác.

    + Nếu hai tam giác có chung chiều cao (hoặc chiều cao bằng nhau) thì diện tích của chúng tỉ lệ với hai cạnh đáy .

    + Nếu hai tam giác có chung đáy (hoặc đáy bằng nhau)  thì diện tích của chúng tỉ lệ với hai đường cao tương ứng.

- Lưu ý: Ưu tiên nối thêm hình và chọn đáy là những cạnh có chia tỉ lệ. (Ở ví dụ 2, ta cũng có thể nối D với C).

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 1 2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 1 2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

A B C D E I

Đặt \(\frac{EI}{ID}=k\).

Ta có \(S_{DIA}+S_{IAE}=S_{DAC}\left(=\frac{1}{4}S_{DEC}\right)\Rightarrow\left(1+k\right)S_{DIA}=S_{DAC}\)

Lại có : \(\frac{S_{DIC}}{S_{DBC}}=\frac{S_{DEC}}{k+1}:\frac{S_{DEC}}{2}=\frac{2}{k+1}\)

\(\Rightarrow\frac{\left(k+1+1\right)S_{DIA}}{2\left(k+1\right)S_{DIA}}=\frac{2}{k+1}\Rightarrow\frac{k+2}{2k+2}=\frac{2}{k+1}\Rightarrow k=2\)

Vậy thì EI = 2 ID hay \(DI=\frac{DE}{3}\)

Đọc tiếp...
10 tháng 7 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

bạn nào cho mình lời giải bài này kotìm một số , biết nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 222 đơn vị

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 4 tháng 4 2018 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

sao bằng 1/4 DEC đc vậy

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 21 tháng 7 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa đất tăng lên là:

4 . 10 : 2 = 20 (m2)

ĐS: 20 m2

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 3 tháng 6 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

diện tích thủa đất tăng thêm là:

4 . 10 : 2 = 20 ( m2 )

đáp số: 20 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 22 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 20 m2.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 7 lúc 7:14
Báo cáo sai phạm

A B C M N

Xét tam giác AMC  và tam giác ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh A

có BC =2. MC ( vì M là trung điểm BC)

=> \(S_{\Delta ABC}=2.S_{\Delta AMC}\Rightarrow S_{\Delta AMC}=S_{\Delta ABC}:2=180:2=90\left(cm^2\right)\)

Xét tam giác AMC và tam giác AMN có chung đường cao hạ từ M và có: AN=1/3 AC

=> \(S_{\Delta AMN}=\frac{1}{3}.S_{\Delta AMC}\Rightarrow S_{\Delta AMN}=S_{\Delta AMC}:3=90:3=30\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
~Rin ღ Kun ツ~ 25 tháng 7 lúc 7:10
Báo cáo sai phạm

A B C M N

Toán hình thì đương nhiên phải vẽ hình rồi Rin vẽ cho bạn cái này rồi sẽ giải ra nha

Đọc tiếp...
Emma Granger 9 tháng 2 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Xét \(\Delta AQN\)và \(\Delta HNC\)có:
AN = NC ( N là t/đ của AC)
\(\widehat{ANQ}=\widehat{HNC}\)(đối đỉnh)
\(\widehat{AQC}=\widehat{NHC}\left(=90^o\right)\)
\(\Rightarrow\Delta AQN=\Delta CHN\left(Ch-gn\right)\)
\(\Rightarrow AQ=HC\)(2 cạnh tương ứng)

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 22 tháng 11 2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Lộc 4 tháng 11 2014 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

tổng 3 góc trong một tam giác :A + B + C=180 độ mà A/3=B/5=C (chia cho 15 nhé )

áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có : (A+B+C)/(3+5+1)=180/9=20

--->A/3=20---->A=60. 

--->B/5=20--->b=100, C=20

Đọc tiếp...
Mun Trẻ CTV 29 tháng 7 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Vì \(5\widehat{A}=3\widehat{B}=15\widehat{C}(gt)\) nên

\(\frac{5\widehat{A}}{15}=\frac{3\widehat{B}}{15}=\frac{15\widehat{C}}{15}\)hay \(\frac{\widehat{A}}{3}=\frac{\widehat{B}}{5}=\frac{\widehat{C}}{1}\)

Vì \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\)và theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{\widehat{A}}{3}=\frac{\widehat{B}}{5}=\frac{\widehat{C}}{1}=\frac{\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}}{3+5+1}=\frac{180^0}{9}=20^0\)

Vậy : \(\hept{\begin{cases}\frac{\widehat{A}}{3}=20^0\\\widehat{\frac{B}{5}}=20^0\\\widehat{\frac{C}{1}}=20^0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}\widehat{A}=60^0\\\widehat{B}=100^0\\\widehat{C}=20^0\end{cases}}\)

Như vậy đã hoàn thành được bài toán này

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 21 tháng 1 2015 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

Tam giác ABC có diện tích là 120 cm2 .D là điểm chính giữa của cạnh AB.Trên cạnh AC lấy điểm I sao cho AI=1/3 AC.Tính diện tích tam giác DAI.

ĐÁP ÁN : 20cm2

Đọc tiếp...
pham ngoc hien anh 12 tháng 8 2017 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

làm ơn ghi cách giải đi 

Đọc tiếp...
Từ Thị Thu Trang 24 tháng 4 2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

đáp án là 20 cm2 nha bạn!

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 22 tháng 6 2017 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Hình tam giác TenDaGiac1: Polygon A, B, C Đoạn thẳng c: Đoạn thẳng [A, B] của Hình tam giác TenDaGiac1 Đoạn thẳng a: Đoạn thẳng [B, C] của Hình tam giác TenDaGiac1 Đoạn thẳng b: Đoạn thẳng [C, A] của Hình tam giác TenDaGiac1 Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [M, B] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [M, N] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [A, H] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [B, K] A = (0.24, 5.9) A = (0.24, 5.9) A = (0.24, 5.9) B = (-1.84, 2.22) B = (-1.84, 2.22) B = (-1.84, 2.22) C = (6.84, 2) C = (6.84, 2) C = (6.84, 2) Điểm D: Trung điểm của a Điểm D: Trung điểm của a Điểm D: Trung điểm của a Điểm M: Giao điểm của h, i Điểm M: Giao điểm của h, i Điểm M: Giao điểm của h, i Điểm N: Giao điểm của h, b Điểm N: Giao điểm của h, b Điểm N: Giao điểm của h, b Điểm H: Giao điểm của g, k Điểm H: Giao điểm của g, k Điểm H: Giao điểm của g, k Điểm K: Giao điểm của m, k Điểm K: Giao điểm của m, k Điểm K: Giao điểm của m, k

Bài của Hiếu viết sai tên điểm. Cô trình bày bài này như sau:

Kẻ BK // AC ( K  thuộc MN)

Đặt H là giao điểm của phân giác trong góc A và MN.

Khi đó ta dễ dàng chứng minh được \(\Delta BDK=\Delta CDN\left(g-c-g\right)\Rightarrow BK=CN\left(1\right)\)

Xét tam giác AMN có AH là phân giác đồng thời đường cao nên nó là tam giác cân hay \(\widehat{AMN}=\widehat{ANM}\)

Lại do BK // AC nên \(\widehat{ANM}=\widehat{BKM}\) (đồng vị)

Vậy \(\widehat{AMN}=\widehat{BKM}\) hay tam giác BKM cân tại B. Suy ra BM  = BK (2)

Từ (1) và (2) suy ra BM = CN

Ta thấy AM = AB + BM = c + BM

            AN = AC - NC = b - NC

Cộng từng vế ta có : AM + AN = b + c hay 2AM = b + c

Vậy \(AM=\frac{b+c}{2}\) 

Khi đó MB = AM - AB \(=\frac{b+c}{2}-c=\frac{b-c}{2}\)  ( Với trường hợp b > c và ngược lại)

Đọc tiếp...
Kiếm Sĩ Yaiba 16 tháng 2 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ai được chọn làm CTV và Quyền lơi của CTV:

 - Những người đã có đóng góp nhất định cho OLM, cụ thể là những học sinh có điểm hỏi đáp từ 3000 đ trở lên trên mục Giúp tôi giải toán sẽ có cơ hội làm CTV của OLM.

 - Sau khi được chấp thuận làm cộng tác viên, các bạn được gán nhãn CTV khi gửi lời giải trên mục Giúp tôi giải toán và trả lời các câu hỏi thảo luận trong các khóa học, bài giảng trên OLM

 - Cuối các khóa học hè và cuối học kỳ, tùy theo đóng góp các CTV, OLM sẽ thưởng các phần quà có giá trị từ 100.000đ đến 500.000đ. Bạn nào không tiện nhận quà thì OLM sẽ chuyển tiền mặt hoặc mã thẻ cào điện thoại cho phụ huynh.

- Tham gia hướng dẫn và giúp đỡ các bạn khác hoặc các bạn lớp dưới cũng là cơ hội để các CTV học giỏi hơn, biết thêm các kĩ năng trình bày cho người khác hiểu, các kĩ năng công nghệ thông tin.

 Nghĩa vụ CTV:

 - Trả lời nghiêm túc, không trả lời các câu hỏi tầm thường, không copy bài của bạn khác.

 - Không hô hào các bạn khác đúng cho mình, không có hành vi gian lận để tăng điểm.

 - Câu hỏi nào không biết, không làm được thì không trả lời.

 -  Nếu bị phát hiện các hành vi trên, OLM sẽ chấm dứt hợp tác với CTV.

Đăng kí làm CTV:

Mỗi năm Online Math có 3 lần xét thưởng CTV và tuyển CTV mới:

- Đợt đầu hè: tháng 5 hằng năm

- Đợt đầu năm học: tháng 9 hằng năm

- Đợt giữa năm học: tháng 1 hằng năm

Đọc tiếp...
Hà Minh Hiếu 21 tháng 6 2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

A B C M N D E

QUA B KẺ BE SONG SONG VỚI NC

TRONG TAM GIÁC AMN CÓ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA GÓC A ĐỒNG THỜI LÀ ĐƯỜNG CAO

=> TAM GIÁC AMN CÂN TẠI A

=> GÓC AMN = GÓC ANM

DO BE SONG SONG VỚI AC

=> GÓC BEM = GÓC ANM

MÀ GÓC ANM = GÓC AMN

=> GÓC AMN = GÓC BEM

=> BE = BM

TA DỄ DÀNG CHỨNG MINH ĐƯỢC TAM GIÁC DBE = TAM GIÁC DCN ( G.C.G)

=> BE = CN

=> BM = CN

TA CÓ AM = AN = X

           BM = CN = Y

TA SẼ CÓ :

X + Y = AB = c

X - Y = AC = b

=> X = AM = \(\frac{b+c}{2}\)

=> Y = bm = \(\frac{c-b}{2}\)

( BM CÓ THỂ BẰNG b - c/ 2 phụ thuộc vào  AB VÀ AC)

Đọc tiếp...
☘️ тнιêи✾ℓιин ➻❥ 8 tháng 2 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

a) Có: BAC = MAC = xAy/2 = 60o/2 = 30o

BCA = MAC (so le trong)

=> BAC = BCA

T/g AKB vuông tại K có: ABK + BAK = 90o

T/g CKB vuông tại K có: CBK + BCK = 90o

Như vậy, ABK = CBK

Từ đó dễ dàng => t/g AKB = t/g CKB ( cạnh góc vuông và góc nhọn kề)

=> AK = KC (2 cạnh tương ứng) (đpcm)

b) t/g AHB vuông tại H có: ABH + BAH = 90o

=> ABH + 60o = 90o

=> ABH = 30o

= BAK

Dễ dàng c/m t/g BAH = t/g ABK ( cạnh huyền - góc nhọn)

=> BH = AK (2 cạnh tương ứng)

Có: BH _|_ Ay (gt)

CM _|_ Ay (gt)

=> BH // CM

Lại có: BC // HM (gt)

=>BH = CM ( tính chất đoạn chắn)

= AK = KC

=> t/g KMC cân tại C (1)

T/g ACM vuông tại M có: CAM + ACM = 90o

=> 30o + ACM = 90o

=> ACM = 60o (2)

Từ (1) và (2) => t/g KMC đều (đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: