Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Diệu Hoa 12 tháng 4 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Áp dụng kết quả bài 70 (chương III – SGK) ta có:

MA < MB khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường trung trực của AB (tô màu đỏ).

MB < MC khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường trung trực của BC (tô màu xanh).

(Cách chứng minh xem lại bài 70).

Phần giao của hai nửa mặt phẳng trên là phần hình chứa điểm M thỏa mãn MA < MB < MC - chính là phần tô màu 2 lần.

Đọc tiếp...
cô gái tóc đen 15 tháng 5 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Áp dụng kết quả bài 70 (chương III – SGK) ta có:

MA < MB khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường trung trực của AB (phần gạch chéo)

MB < MC khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường trung trực của BC (phần được chấm chấm).

(Cách chứng minh xem lại bài 70).

Phần giao của hai nửa mặt phẳng trên là phần hình chứa điểm M thỏa mãn MA < MB < MC (phần hình được tô màu xanh).

Đọc tiếp...
꧁༺ΑЅЅΑЅΙИঔ 15 tháng 5 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Áp dụng kết quả bài 70 (chương III – SGK) ta có:

MA < MB khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường trung trực của AB (phần gạch chéo)

MB < MC khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường trung trực của BC (phần được chấm chấm).

(Cách chứng minh xem lại bài 70).

Phần giao của hai nửa mặt phẳng trên là phần hình chứa điểm M thỏa mãn MA < MB < MC (phần hình được tô màu xanh).

Đọc tiếp...
emdixaqua 19 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 25m, cạnh AC dài 40m. Người ta cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của mảnh vườn và chiều cao 10m để bán. Tính diện tích đất còn lại.

=> 180 m2

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
tran le nhu hoa 3 tháng 4 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Trương Minh Dương 6 tháng 3 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm
Công Chúa Mắt Tím 5 tháng 12 2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: S_MNQ = S_ABC - (S_AMN + S_BMQ + S_CNQ) (1)

S_AMN = 1/3 S_AMC = 2/9 S_ABC (2)

S_BMQ = 1/3 S_ABQ = 1/6 S_ABC (3)

S_CNQ = 2/3 S_AQC = 2/6 S_ABC (4)

Từ (1); (2); (3); (4) ta có:

S_MNQ = S_ABC - (2/9 + 1/6 + 2/6) S_ABC = 5/18 S_ABC = 180 x 5/18 = 50 cm2

ĐS: 50 cm2 ( Còn vì sao thì bạn tự chứng minh nhé )

Đọc tiếp...
Oops Banana 7 tháng 5 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

bạn công chúa mặt tím làm lạ vậy

toàn tứ giác 4 cạnh mà bạn toàn viết tên tam giác thế

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 1 tháng 5 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

0 cm 2 nha

k cho mk nha

Đọc tiếp...
ho sy binh 27 tháng 5 2015 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

tính diện tích 3 hình tam giác ABM, NMC, AND

rồi trừ cho diện tích hình vuôngABCD

kết quả=diện tích hình AMN

Đọc tiếp...
nguyentuantai 13 tháng 5 2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

mất công vẽ hình ko giải đâu

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang khanh 15 tháng 4 2017 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

tk mình với mình đang bị âm điểm!!!!

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 16 tháng 1 2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

 Chiều cao của thửa đất hình tam giác lúc đầu là : 50 x 2 : 5 = 20 ﴾m﴿

Diện tích mảnh đất ban đầu là : 25 x 20 : 2 = 250 ﴾ m2  

Đọc tiếp...
Bùi Phạm 2007 17 tháng 4 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

chiều cao của thửa ruộng tam giác là : 50: 5 = 10 (m)

s mảnh đất khi chưa mở rộng là : 10 x 25 : 2 = 125 (m2)

đáp số : 125 m2

Đọc tiếp...
Uyên 30 tháng 4 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

a, xét tam giác AHB và tam giác AHC có : AH chung

góc AHB = góc AHC = 90 do ...

AB = AC do tam giác ABC cân tại A (gt)

=> tam giác AHB = tam giác AHC (ch - cgv)

b, tam giác AHB = tam giác AHC (câu a)

=> góc BAH = góc CAH (đn)

có HD // AC (gt) => góc DHA = góc HAC (slt)

=> góc DHA = góc DAH 

=> tam giác DAH cân tại D (tc)

Đọc tiếp...
khucdannhi 1 tháng 5 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

mk can cau DDDD thoi

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 30 tháng 4 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

bạn vào câu hỏi tương tự nha

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 30 tháng 4 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

a) Áp dụng Định lý Pythagoras cho tam giác vuông ABC, ta được:

AB2+AC2=32+62=45=BC2=>BC=\(\sqrt{45}\)cm

b) Xét \(\Delta\)BAD và \(\Delta\)EAD:

                 AE=AB(Do cùng bằng 3 cm)

                BAD=EAD

                AD chung

=>\(\Delta\)BAD=\(\Delta\)EAD(c-g-c)

c) Xét \(\Delta\)ABC và \(\Delta\)AEM:

                A chung

                AB=AE

                ABC=AEM( Suy ra trực tiếp từ câu b)

=>\(\Delta\)ABC=\(\Delta\)AEM=>AC=AM=>\(\Delta\)CAM vuông cân tại A

d) Áp dụng Định lý Pythagoras cho tam giác vuông CAM, ta được:

AC2+AM2=MC2=>2.AC2=MC2( Do \(\Delta\)CAM vuông cân tại A)

Lại có:BC2=AC2+AB2

Do: AC>AB(gt)

Nên:MC>BC

Mặt khác:\(\Delta\)ABC=\(\Delta\)AEM(chứng minh trên)=>BC=ME

Suy ra MC>ME

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 30 tháng 4 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

B A C K E I M G

a) Ta có:MK=GK-GM=BG-1/2BG=1/2BG=1/2GK=>M là trung điểm GK

Xét \(\Delta\)KGC có 2 đường trung tuyến là CM và GE cắt nhau tại I 

=> I là trọng tâm của \(\Delta\)KGC

b)Do I là trọng tâm của \(\Delta\)KGC

Nên: CI=2/3MC

Mà: MC=1/2AC

Suy ra: CI=1/3AC

Đọc tiếp...
Ngạn Khuân – Selli CTV 28 tháng 4 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

c) BC <4GD

Kẻ trung tuyến AG ⇒ G là trọng tâm của ΔABC, mà ΔABC cân (gt) ⇒ AG là phân giác của ∠BAC (∠A1 = ∠A2

AG cắt BC tại H (HB = HC)

Xét ΔABH và ΔACH có:

AB = AC (gt)

BH = HC (cmt)

AH : chung

Do đó: ΔABH = ΔACH (c.c.c)

⇒ ∠H1 = ∠H2 (hai góc tương ứng) Mà ∠H1 + ∠H2 = 180o

⇒ ∠H1 = ∠H2 = 180o : 2 = 90o hay AH ⊥ BC.

Vì ΔBGC cân tại G nên: GB = GC (hai cạnh đáy) Mà GB = 2GD 

⇒ 4GD = DB + GC.

Xét ΔBGH vuông tại H, ta có: BG > BH (định lí) (1)

Xét ΔCGH vuông tại H, ta có: CG > CH (định lí) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: BG + CG > BH + CH

Mà GB + CG = 4GD (cmt) và CB = BH + CH

⇒ 4GD > BC 

Đọc tiếp...
Ngạn Khuân – Selli CTV 28 tháng 4 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

ABCDEGH1212

Đọc tiếp...
Ngạn Khuân – Selli CTV 28 tháng 4 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

a) BE = DC, ΔBEC = ΔCDB.

Vì ΔABC cân tại A nên: AB = AC.

Ta lại có: AB = AE + EB mà AE = EB (gt)

AC = AD + DC mà AD = DC (gt) 

⇒ AE = EB = AD = DC

Vậy BE = DC.

Xét ΔBEC và ΔCDB có:

BE = CD (cmt)

∠ABC = ∠ACB (ΔABC cân)

BC : cạnh chung.

Do đó: ΔBEC = ΔCDB (c.g.c)

b) ΔBGC cân.

Vì ΔBEC = ΔCDB (câu a) 

⇒ ∠ECB = ∠DBC (hai góc tương ứng)

⇒ ΔBGC cân tại G.

Câu c và hình chờ xíu :v  

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 7 tháng 5 2015 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Nối B với N. Xét tam giác ABN và tam giác ABC có chung đường cao hạ từ B xuống AC

S(ABN)/S(ABC)=AN/AC=1/2

S(ABN)=S(ABC)/2

Xét tam giác ABN và tam giác AMN có chung đường cao hạ từ N xuống AB

S(AMN)/S(ABN)=AM/AB=1/2

S(AMN)=S(ABN)/2=S(ABC)/4=56/4=14 cm2

 

Đọc tiếp...
vahein tối thượng 3 tháng 5 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

14 đúng đó tỉ lệ đung là 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
ling chi 26 tháng 4 2017 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

ta thấy hình  amn = 1/3 hình tam giác abc nên s tam giác amn là 56:3=18,6666...

hôv

Đọc tiếp...
Võ Lê Bảo Châu 24 tháng 4 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm

a) tam giác abc có a+b+c=180'
               hay  80+b+c=180

                       b+c=100
          mà b=c(tam giác abc cân tại a)

             => b=c=50

b)Xét tam giác abd và aec có

ab=ac(gt)

góc b=góc c(gt)

bd=ec(gt)

do đó,abd=ace  (c-g-c)

=> ad=ae (2 cạnh tương ứng)

=>tam giác ade cân tại a
 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: