Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hà Minh Khôi Hôm kia lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Nhìn vào hình ta thấy :Sabc=rưỡi Sabd .

Vậy diện tích hình abd là :90 *3/2=135(cm2)     (Xin lỗi vì vẽ bằng bút chì ở đấy khó vẽ  quá )               Đáp số 135cm2.

Đọc tiếp...
kiên nguyễn Hôm kia lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Hình bạn tự vẽ

giải

\(\frac{S_{ABC}}{S_{ACD}}=\frac{BC}{CD}=\frac{2}{1}\)(cái này phải phân tư duy ra nghen bạn :) )

=>\(S_{ACD}=\frac{90}{2}=45\left(cm^2\right)\)

=>\(S_{ABD}=S_{ABC}+S_{ABD}=90+45=135\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Ánh Hằng 30 tháng 10 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

B A C D 6cm 10cm 8cm

Diện tích hình tam giác ABC là : 6 x 8 : 2 = 24 ( cm2 )

Vì đường cao vuông góc với đáy , mà đây là tam giác vuông có đường cao hạ từ đỉnh A nên đường cao sẽ cắt BC tại D , chia BC thành 2 phần bằng nhau . Vậy diện tích 1 phần là : 24 : 2 = 12 ( cm2 )

Độ dài đường DC là : 10 : 2 = 5 ( cm )

Độ dài đường cao hạ từ A xuống đáy là : 12 x 2 : 5 = 4,8 ( cm )

Đáp số : 4,8cm .

Đọc tiếp...
nguyễn hà vy 8 tháng 1 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tam giác là :

 100:2= 50 ( m2 ) 

đáp số : 50 m2 

chú thích : 50 m2 là 50 mét vuông bạn nhé 

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 8 tháng 1 2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để giải nha

Hình vẽ

A B C D E G

Thấy D là trung điểm AB và G là trung điểm của AC và E là trung điểm của BC

Do đó DG và DE và GE lần lượt là 3 đường trung bình của tam giác ABC

Suy ra Sử dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)

Thì ta chứng minh đc 4 tam giác bằng nhau (làm biếng trình bày quá nên viết vậy đó)

Vậy diện tích hình tam giác DEG là \(\frac{100}{4}=25\)

Đọc tiếp...
cô nàng năng động 18 tháng 1 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

kb mk nha!

Đọc tiếp...
Bulldog Cute 18 tháng 1 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của tam giác ABC là:

60 x 2 : 8 = 15 (cm).

Độ dài cạnh đáy BC là:

225 x 2 : 15 = 30 (cm).

Đáp số: 30 (cm).

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 7 tháng 1 2018 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

B C A M O

\(\Delta ABC\)cân tại A, \(\widehat{A}=80^o\)suy ra : \(\widehat{B}=\widehat{C}=50^o\)

Vẽ tam giác BCM đều ( M và A thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ BC ) 

\(\widehat{MCA}=60^o-50^o=10^o\)

\(\Delta AMB=\Delta AMC\)( c.c.c )

suy ra : \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}=60^o:2=30^o\)

\(\Delta OBC=\Delta AMC\)( g.c.g ) suy ra CO = CA do đó \(\Delta COA\)cân

Đọc tiếp...
ღღ TYTHッNhạt ᴾシ( toán học) 12 tháng 1 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

b)

ta có\(\Delta ABC\)ĐỀU(AB=AC=BC)

\(\Rightarrow\widehat{A}=\widehat{B}=\widehat{C}=60^o\)

TA CÓ \(\widehat{DBA}=120^o\)(GÓC NGÀI TAM GIÁC)

\(\widehat{ACE}=120^o\)(GÓC NGOÀI TAM GIÁC)

XÉT\(\Delta DBA\)\(\Delta ACE\)LÀ HAI TAM GIÁC CÂN VÌ CÓ HAI CẠNH BÊN BẰNG NHAU

\(\Rightarrow\widehat{D}=\widehat{E}=\widehat{DAB}=\widehat{EAC}=60^o\)CÁC GÓC ĐÁY

\(\widehat{DAB}+\widehat{EAC}+\widehat{BAC}=\widehat{DAE}\)

THAY\(30^o+30^o+60^o=\widehat{DAE}\)

\(120^o=\widehat{DAE}\)

\(\Rightarrow\widehat{DAE}=120^o\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜIňǫśǖƙɛ☣๖ۣۜHašђïƀĭrä¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂ 12 tháng 1 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

A B C D E

Bài làm

a) Ta có: \(\widehat{ABC}+\widehat{ABD}=180^0\)

\(\widehat{ACB}+\widehat{ACE}=180^0\)

Mà \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)( tam giác ABC đều )

=> \(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\)

Xét tam giác ABD và tam giác ACE có:

AB = AC ( tam giác ABC đều )

\(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\) ( cmt )

BD = CE ( giả thiết )

=> Tam giác ABD = tam giác ACE ( c.g.c )

=> AD = AE ( hai cạnh tương ứng )

=> Tam giác ADE cân tại A. ( đpcm )

b) Ta có: \(\widehat{ABC}+\widehat{ABD}=180^0\)

hay \(60^0+\widehat{ABD}=180^0\)

=> \(\widehat{ABD}=180^0-60^0=120^0\)

Xét tam giác BAD có:

BA = BD ( cùng bằng BC )

=> Tam giác BAD cân tại B

=> \(\widehat{DAB}=\widehat{ABD}\)( hai góc ở đáy của tam giác cân )

=> \(\widehat{DAB}=\widehat{ABD}=\frac{180^0-120^0}{2}=\frac{60^0}{2}=30^0\)

Vì tam giác ABD = tam giác ACE ( cmt )

=> \(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}=120^0\)

Xét tam giác ACE có:

AC = CE ( cùng bằng BC )

=> Tam giác ACE cân tại C

=> \(\widehat{CAE}=\widehat{AEC}\)( hai góc ở đáy của tam giác cân )

=> \(\widehat{CAE}=\widehat{AEC}=\frac{180^0-120^0}{2}=\frac{60^0}{2}=30^0\)

Ta có: \(\widehat{DAE}=\widehat{DAB}+\widehat{BAC}+\widehat{CAE}\)

hay \(\widehat{DAE}=30^0+60^0+30^0\)

=> \(\widehat{DAE}=120^0\)

Vậy \(\widehat{DAE}=120^0\)

# Học tốt #

Đọc tiếp...
ღღ TYTHッNhạt ᴾシ( toán học) 12 tháng 1 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

a) cách khác tham khỏa nha

xét \(\Delta ABC\)CÓ HAI CẠNH AB = AC

\(\Rightarrow\Delta ABC\)CÂN TẠI A

\(\Rightarrow\widehat{B}=\widehat{C}\)

TA CÓ\(\widehat{DBA}+\widehat{ABC}=180^o\left(KB\right)\)

\(\widehat{ACE}+\widehat{ACB}=180^o\left(KB\right)\)

\(\widehat{ABC}=\widehat{AC}B\)

\(\Rightarrow\widehat{DBA}=\widehat{ACE}\)

XÉT \(\Delta DBA\)\(\Delta ECA\)

CB=EC(GT)

\(\widehat{DBA}=\widehat{ACE}\left(CMT\right)\)

BA=CA(GT)

\(\Rightarrow\Delta DBA=\Delta ACE\left(C-G-C\right)\)

\(\Rightarrow AD=AE\)HAI CẠNH TƯƠNG ỨNG

\(\Rightarrow ADE\)CÂN TẠI A

Đọc tiếp...
quách anh thư 21 tháng 2 2018 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

 a, Từ dữ liệu bài toán, ta có : 
KBC= 10 độ, KCB=30 độ ==> BKC=140 độ ==> AKB + AKC=360-140 = 220 độ (1) 

KBC=10 độ ==> ABK=40 độ ==> BAK+AKB=180-40=140 độ (2) 

BCK=30 độ ==> ACK=20 độ ==> CAK +AKC=180-20=160 độ (3) 

Tam giác ABC cân => góc BAC= 80 ( hay BAK + CAK=80 độ ) (4) 

Từ (1) => AKB = 220 - AKC thế vào (2) ==> BAK-AKC= -80 (*) 

Từ (4) ==>CAK=80-BAK thế vào (3) ==> -BAK+ AKC= 80 (**) 

Giải hệ (*) (**) ==> BAK = 70 độ , AKC =150 độ 
Suy nốt góc còn lại AKB = 70 độ ( do AKB= 140-BAK = 70 độ) 
Suy ra tam giác ABK cân tại B ( 2 góc ở đáy bằng nhau) 

b,b, vì tam giác :ABK là tam giác cân nên 
suy ra: góc KAB=100. 

Đọc tiếp...
Boboiboybv 21 tháng 2 2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

à mk nhầm bạn đúng rồi mk làm ra như này

Từ dữ liệu bài toán, ta có : 
KBC= 10 độ, KCB=30 độ ==> BKC=140 độ ==> AKB + AKC=360-140 = 220 độ (1) 

KBC=10 độ ==> ABK=40 độ ==> BAK+AKB=180-40=140 độ (2) 

BCK=30 độ ==> ACK=20 độ ==> CAK +AKC=180-20=160 độ (3) 

Tam giác ABC cân => góc BAC= 80 ( hay BAK + CAK=80 độ ) (4) 

Từ (1) => AKB = 220 - AKC thế vào (2) ==> BAK-AKC= -80 (*) 

Từ (4) ==>CAK=80-BAK thế vào (3) ==> -BAK+ AKC= 80 (**) 

Giải hệ (*) (**) ==> BAK = 70 độ , AKC =150 độ 
Suy nốt góc còn lại AKB = 70 độ ( do AKB= 140-BAK = 70 độ) 
Suy ra tam giác ABK cân tại B ( 2 góc ở đáy bằng nhau) 

Đọc tiếp...
Boboiboybv 21 tháng 2 2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

mà bài này ko kẻ hình thì các bạn làm kiểu j nhỉ 

haizzzzzzzzz

hay cho mk cái link nha

Đọc tiếp...
Tâm Trần Huy 17 tháng 1 2017 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

A B C M F E G

xét \(\Delta BME\)\(\Delta CMA\)có \(\hept{\begin{cases}BM=MC\left(gt\right)\\\widehat{BME}=\widehat{CMA}\\ME=MA\left(gt\right)\end{cases}}\)(đối đỉnh)

do đó tam giác BME= tam giác CME (c.g.c)

suy ra BE = AC ( 2 cạnh tương ứng )

và \(\Rightarrow\widehat{EBM}=\widehat{ACM}\)( 2 góc tương ứng )

mà 2 góc này ở vị trí so le trong suy ra BE//AC

suy ra \(\widehat{BAC}=\widehat{EBA}\)( đồng vị )

xét \(\Delta FBE\)và \(\Delta BAC\)có \(\hept{\begin{cases}FB=BA\left(gt\right)\\\widehat{FBE}=\widehat{BAC}\left(cmt\right)\\BE=AC\left(cmt\right)\end{cases}}\)

do đó \(\Delta FBE=\Delta BAC\left(c.g.c\right)\)

suy ra \(\widehat{BFE}=\widehat{ABC}\) mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên BC//FE (1)

chứng minh tương tự ta có \(\Delta EMC=\Delta AMB\left(c.g.c\right)\)\(\Rightarrow AB=EC\)( 2 cạnh tương ứng

và \(\widehat{BAC}=\widehat{ECG}\) chứng minh tương tự ta có \(\Delta ACB=\Delta CGE\left(c.g.c\right)\)

suy ra \(\widehat{ACB}=\widehat{CGE}\)( 2 góc tương ứng )

mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên BC//EG (2)

từ (1) và (2) ta cí FE//BC;EG//BC   mà theo tiên đề Ơ-clit thì qua điểm E nằm ngoài đường thẳng BC chỉ có 1 đường thẳng song song vói đường thẳng đó

nên FE trùng EG

hay F;E;G thẳng hàng

Đọc tiếp...
Ngọc Nghi 5 tháng 12 2018 lúc 0:26
Báo cáo sai phạm

a) Xét tg MAB và tg MEC có :

M1 = M2 ( đối đỉnh)

BM = MC ( M là trung điểm BC)

MA = ME ( M là trung điểm AE)

=> Tg MAB = Tg MEC (cgc)

=>  góc BAM = góc MEC 

Mà 2 góc này ở vị  trí so le trong => AB // CE

b) góc BAC = 180 - B1 - C1

góc C3 = 180 - C1 - C2

Mà C2 = B1 ( suy từ câu a) 

=> góc BAC =  góc C3                (*)

_ Xét tg ABC và tg CEG có:

góc BAC = C3 (cmt)

AB = CE

AC = CG ( C là trung điểm AG)

=> Tg ABC = tg CEG (cgc)

=> góc C1 = góc CGE

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị => BC // EG                 (1)

_ Xét tg BME và tg CMA có:

góc M3 = góc M4 ( đối đỉnh)

MB = MC (M là trung điểm BC)

ME = AM (M là trung điểm AE)

=> Tg BME = tg CMA (cgc)

=> EB = CA                  (-)

góc B2 = C1

_  góc B3 = 180 - B1 - B2

C3 = 180 - C2 - C1

Mà B1 = C2 ( suy từ câu a)

B2 = C1 (cmt)

=> góc B3 = C3

Mà  góc C3 =  góc BAC (*) => B3 = BAC

_ Xét tg FBE và tg BAC có :

góc B3 = BAC ( CMT)

BF = AB ( B là trung điểm AF)

BỂ = ÁC (-)

=> tg FBE = BAC (cgc)

=> góc BFE = ABC 

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị 

=> BC // FE                                    (2)

_ Theo tiền đề ơ-clit, từ (1) và (2) => EG trùng với FE

=> BC // FG

Hay F, E, G thẳng hàng

                                                                                               -PMM-

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 3 tháng 4 2015 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Tính cả điểm B và C , trên cạnh BC có tất cả 12 điểm

Số tam giác tạo thành là: 12 x (12-1): 2 = 66 tam giác

ĐS: 66

Đọc tiếp...
lê trung lương 15 tháng 4 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

66 bạ ạ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: