Giúp tôi giải toán và làm văn


Pham Mai Phuong Thao 16 giờ trước (18:57)
Báo cáo sai phạm

1 ) Diem la mot dau cham nho the hien tren moi vat .

2 ) Duong thang la 1 duong dai ko gioi han .

4 ) Tia la duong thang bi gioi han boi 2 diem .

3 ) Hai duong thang song song la hai duong thang ko co bat ki diem chung nao .

Hai duong thang thang trung nhau la 2 duong thang co vo so diem chung .

Hai duong thang cat nhau chi co duy nhat 1 diem chung .

k cho minh nha (^.^)

Đọc tiếp...
Đoàn Văn Toàn 16/04/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

TH2 la gi

Đọc tiếp...
BTLD_GLBE_Hazy Moon 12/11/2016 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

a) nếu AB=7 cm , BC = 2cm khi vễ hình sẽ có 2 trường hơp xãy ra 

TH1 B nằm giữa 

nếu B nằn giữa ta có

AB+BC=AC

hay 7+2=AC

=>9 cm=AC   

TH2 C nằm giữa 

nếu C nằm giữa ta có

AC+CB=AB

hay AC+2=7

AC =7-2

AC=5 cm

b) để AB=a,BC=b

=> a>b

=>AB+BC=AC 

hay a+b=AC 

TH2 AC+b=a

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 18 giờ trước (17:13)
Báo cáo sai phạm

Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và N; Điểm N nằm giữa hai điểm B và M.

Vì  M nằm giữa hai điểm  A và  N nên AN=AM+MN

Vì  N nằm giữa hai điểm  B và  M nên  BM=BN+MN

Theo đề bài:  AN=BM nên  AM + MN = BN + MN =>  AM = BN

(áp dụng tính chất:  a + b = c + b => a = c )

Do đó: AM=BN.

b) Xét trường hợp điểm N nằm giữa A và M; điểm M nằm giữa B và N.

- Vì  N nằm giữa A và M nên AN+NM=AM (3)

- Vì M nằm giữa B và N nên BM+MN=BN (4)

Mà AN=BM (Đề bài) nên từ (3) và(4) suy ra

AN+NM=BM+MN hay 

Đọc tiếp...
Phương Trần CTV 18 giờ trước (17:09)
Báo cáo sai phạm

Đề phải là AM = BM chứ bạn

A B M N

Ta có :

AN = AM + MN

BM = BN + MN

mà AM = BN ( giả thiết )

=> AN = BM

Đọc tiếp...
Mr Lazy 21/07/2015 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

+Gọi X là trung điểm CD => OX⊥CD => OX // BK // AH

+Vẽ hình chữ nhật BKHM (M∈AH). OX cắt MB tại Y.

=> OY // AM

+Xét ΔABM có OY // AM và O  là trung điểm AB nên OY là đường trung bình

=> Y là trung điểm BM 

=> XY là đường trung bình của hình chữ nhật BKHM.

=> X là trung điểm HK => XH = XK

Mà XC = XD

=> XC - XH = XD - XK 

=> CH = DK

=> CH + HK = DK + HK

=> CH = DK

Không chắc chắn lắm với bài làm này, nếu bạn thấy đúng thì thêm dữ kiện và lập luận để hoàn chỉnh bài nhé!

 

Đọc tiếp...
Đào Thanh An 09/08/2016 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

bạn làm đúng rồi 

Đọc tiếp...
Tín Đinh 25/06/2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm
Rồng Lửa 17/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Em chịu!

Đọc tiếp...
Trung Nguyen 17/10/2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

O là giao của DE,MN. Từ D,A,O,N,E hạ các đường vuông góc xuống BC và cắt BC tại D',A',O',N',E'.

Đường trung bình: NN′=DD′+EE′(=2OO′)NN′=DD′+EE′(=2OO′)

Q,P là giao của MD,ME với AB,AC →DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP→DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP

Dùng diện tích dễ dàng chứng minh MQ+MP=AA′→AA=DD′+EE′=NN′→AN//BCDPCM

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 03/12/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

a,Vì OA //MB(gt) suy ra
Góc AOM= góc OMB( tc 2 dt //)(1)
Vì AM//OB(gt) suy ra
Góc AMO = góc MOB(tc 2 dt//)(2)
Từ (1) và(2) suy ra góc AOM = góc MOB; góc AMO= góc BMO
Ta cm đc tam giác AMO= tam giác BMO(gcg)
suy ra AO=OB, MA=MB( 2 góc tg ứng

chúc bn hok tốt

Đọc tiếp...
le binh tuyet 13/11 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

a, vì OA // MB (gt) suy ra

góc AOM = góc OMB ( t/c 2 đt // ) ( 1 )

vì AM // OB (gt) suy ra

góc AMO = góc MOB ( t/c 2 đt //) (2)

từ (1) và (2) suy ra góc AOM = góc MOB , góc AMO = góc BMO

ta cm đc tam giác AMO = tam giác BMO (gcg)

suy ra AO = OB , MA = MB ( 2 góc tương ứng )

Đọc tiếp...
thắm nguyễn 14/07/2018 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

b ơi hình như cái hình đó vẽ sai đúng k b

Đọc tiếp...
Khôi Thân Đăng 12/11 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số điểm phải tính là a

Qua một điểm với a điểm, ta sẽ vẽ được a đường thẳng, cứ làm như vậy với a-1 điểm còn lại điểm ta sẽ vẽ được a.(a-1) đường thẳng. Nhưng số đường thẳng đã được tính 2 lần nên ta chỉ vẽ được\(\frac{a\cdot\left(a-1\right)}{2}\)đường thẳng.

Mà ta vẽ được 105 đường thẳng nên \(\frac{a\cdot\left(a-1\right)}{2}=105\Rightarrow a^2-a=\frac{105}{2}\Rightarrow a^2-a=52.5\)

Mình nghĩ đầu bài sai nên chỉ làm được đến kia thôi, nếu sửa được đầu bài thì bạn thay số vào rồi làm tiếp nhé

hok tốt

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 25/08/2016 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình nhé .

a) Oz là phân giác góc xOy nên góc xOz = góc yOz

mà góc xOz = góc BMO(2 góc so le trong của Ox // MB) ; góc yOz  = góc AMO (2 góc so le trong của Oy // MA)

=> góc AMO = góc BMO . \(\Delta OAM;\Delta OBM\)có góc AOM = góc BOM (cmt) ; chung cạnh OM ; góc AMO = góc BMO

=> \(\Delta OAM=\Delta OBM\left(g.c.g\right)\)=> OA = OB (2 cạnh tương ứng)

b) Từ gt ta có : \(\Delta OHM,\Delta OKM\)vuông tại H,K có góc HOM = góc KOM (cmt) ; chung cạnh OM

=> \(\Delta OHM=\Delta OKM\)(cạnh huyền - góc nhọn) => MH = MK (2 cạnh tương ứng)

c) OA = OB ( cmt) ; MA = MB (2 cạnh tương ứng của \(\Delta OAM=\Delta OBM\)) nên O,M thuộc trung trực của AB

=> OM là trung trực của AB

Đọc tiếp...
truong van bac 01/04/2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

a)giải

+)AB < BC => góc B < góc A (1)

+)xét tam giác ABC có;

AB = AC (giả thiết)

=>tam giác ABC cân tại A

=>góc B = góc C (2)

+) xét tam giác ABC có;

góc A+ góc B+ góc C =180* (3)

từ (1) , (2) và (3) => góc A > 60*

Đọc tiếp...
thuý trần 12/11 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

a, giải 

+ AB < BC => góc B < góc A (1)

+ Xét tam giác ABC có

AB = AC ( gt)

=> tam giác ABC cân tại A

=> góc B = góc C (2)

+ xét tam giác ABC có

góc A + góc B + góc C = 180 * (3)

từ (1) (2) và (3) 

=> góc A > 60*

Đọc tiếp...
Hà Khánh Ly 28/03/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

ta có:NE vuông góc với BC   =>MD song song vs NE

        MD vuông góc với BC   

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 26/06/2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

A) NỐI E VỚI F. TỪ T/C ĐTB SẼ C/M ĐC: TG FABE LÀ HBH 

F LÀ TĐ AD => AD=2AF. TỪ ĐỀ BÀI  => AF=AB => TG FABE LÀ HTHOI => AE VUÔNG GÓC BF

B) TAM GIÁC AFB CÂN TẠI A; GÓC A =60 => TAM GIÁC AFB ĐỀU => GÓC BFA=60

BC//DF=> GÓC FB=GÓC BFA => GÓC BFA=60

ABCD LÀ HBH => GÓC A=GÓC C=60 => GÓC BFA=GÓC FBC => TG BFDC LÀ HÌNH THANG CÂN

C) BM=AB=> BM=DC. DM//DC => DMBC LÀ HBH

NỐI F VỚI C. BFDC LÀ HTC => FC= DB.

MÀ DB=MC (HBH) => BMCD LÀ HCN

D) BMCD LÀ HCN => 2 ĐƯỜNG CHÉO CẮT NHAU TẠI TRUNG ĐIỂM MỖI ĐƯỜNG. E LÀ TĐ ĐƯỜNG CHÉO BC RỒI => PHẢI LÀ TRUNG ĐIỂM ĐƯỜNG CHÉO DM => 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG

Đọc tiếp...
Đức Lương Nguyễn 18/11/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

hình đúng nha bạn

Đọc tiếp...
Phan Bảo Linh 23/11/2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

vẽ hình sai từa lưa, nhìn không thôi cũng đủ thấy BMCD không là HCN rồi mà chứng minh gì nữa ==

Đọc tiếp...
Đinh Trần Trâm Anh 11/11 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: góc B - góc C = 40 độ

=> 40 độ + góc C = góc B

Trong tam giác ABC, có:

góc A + góc B + góc C = 180 độ ( tổng số đo 3 góc trong tam giác )

góc A + ( 40 độ + góc C ) + góc C = 180 độ

góc A + 40 độ + 2. góc C = 180 độ

góc A + 2. góc C = 140 độ

góc A + góc C = 70 độ

=> góc B = 110 độ

Trong tam giác AMC có:

góc A + góc M + góc C = 180 độ ( tổng 3 góc trong tam giác )

( góc A + góc C ) + góc M = 180 độ

70 độ + góc M = 180 độ

góc M = 110 độ

=> góc AMC = 110 độ

Đọc tiếp...
Should Like A Person 11/11 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Xét ∆ ABC 

Ta có: A+B+C=180° ( định lí tổng ba góc của tam giác )

Mà B=C=40°

=> A+40°+40°=180°

=> A=180°-40°-40°

=> A=100°

VÌ AC là tia phân giác của góc A

=> MAC=A.1/2=100.1/2=50°

Xét ∆ ABC

Ta có: MAC + AMC + C =180° ( định lí tổng ba góc của tam giác )

hay 50° + AMC +40° = 180°

=> AMC =180°-50°-40°

=> AMC = 90°

Vậy AMC =90°

Đọc tiếp...
Should Like A Person 11/11 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Đề sai sai k có góc A tính bằng đuôi ai bt đc góc A bằng bao nhiêu thì mik giải cho

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/08/2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

A b C D e x

Kẻ Cx // Ab => góc CAb = ACx = 50(2 góc so le trong)

=> góc xCD = ACD - ACx = 110o - 50o = 60o

=> góc xCD = CDe mà 2 góc này ở vị trí So le trong => Cx // De mà Cx // Ab=> Ab //De

Đọc tiếp...
leminhduc 19/09/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

A C x b e D 50 60

Kẻ Cx // Ab

Ta có : Cx // Ab

=> CAb=ACx 

Mà CAb =50o

=> ACx=50o

Lại có : ACx+DCx=ACD

Mà ACD=110o; ACx=50o

=> DCx=110-50

=> DCx=60o

=> DCx=CDe(=60o)

Mà DCx và CDe là 2 góc ở vị trí so le trong.

=> Cx//DE

Mà Cx//Ab ( cách vẽ )

=> Ab // DE.

Đọc tiếp...
Bây Âu Thị 09/04/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

D B C E N M A H

                                          a,   có góc ADM+DAM=90độ

                                             có góc DAM+DAB+BAH=90độ

                                             =>DAM+BAH=90 độ=>BAH=ADM

có DAM+ADM=90 độ

có BAH+ABH=90 độ

mà ADM=BAH=>ABH=DAM

xét tg DAM và tg BAH

     AB=AD

góc ADM=BAH     => tg DAM=tg ABH(g.c.g)

góc DAM=ABH

=> DM=AH(2 cạnh t/ứ)

b, nối D,E 

 xét tg NEA và tg AHC giống ý a, rùi có NE=AH mà DM=AH => DM=NE

gọi giao điểm của DE và NA là T => NTE=DTM(đối đỉnh)

Xét tg MDT và tg NET

NE=DM

NET=TDM(2 góc kia = nhau thì góc này =)                        => tgMTD=tgNET(g.c.g)

ENT=DMT(=90 độ)

=> DT=ET(2 cạnh t.ứ)=> MN đi qua trung điểm của DE

c, có EAC=DAB(=90độ)=> EAC+BAC=DAB+BAC(1)

DA=BA(2),     CA=EA(3)

từ 1,2 3 => 2 tg đó = nhau

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: