Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Vũ Anh Tuấn 13 tháng 7 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

a) Xét ∆ vuông ABH ta có : 

BH < AB ( trong ∆ vuông cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền) 

Xét ∆ vuông AHC ta có : 

HC < AC (...)

=> BH < AC 

b) Vì AH = HE 

=> H là trung điểm AE 

Mà BHA = 90° 

=> BH vuông góc với AE 

=> BH là trung trực ∆BAE 

=> ∆BAE cân tại B 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜTàĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 12 tháng 7 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

6.Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng,chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

7. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau \(\hept{\begin{cases}a\perp b\\b\perp c\end{cases}\Rightarrow}a//b\)

8.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng // thì :

a, 2 góc so le trong bằng nhau

b, 2 góc đồng vị bằng nhau

c, 2 góc trong cùng phía bù nhau

Đọc tiếp...
•๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜTàĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 12 tháng 7 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

5. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

                                  \(\widehat{A_1}=\widehat{B}_1\Rightarrow a//b\)

- Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

                                    \(\widehat{A}_3=\widehat{B}_1\Rightarrow a//b\)

- Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song.

                                   \(\widehat{A}_2+\widehat{B}_1=180^0\Rightarrow a//b\)

a A 1 2 3 b c 1 B

Đọc tiếp...
Vy Thị Hoàng Lan 12 tháng 7 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

5. Dấu hiệu ( định lí ) nhận biết 2 đường thẳng song song:

+ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau ( hoặc góc đồng vị bằng nhau ) thì a và b song song với nhau 

6. Tiên đề Ơ - clit về đường thẳng song song: 

Qua 1 điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó 

7, Định lí về hài đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3

Nếu 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau 

8. Tính chất ( định lí ) của 2 đường thẳng song song:

Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 

1. Hai góc đồng vị bằng nhau 

2. Hai góc so le trong bằng nhau 

3. Hai góc trong cùng phía bù nhau 

Đọc tiếp...
Phương Anh Nguyễn 12 tháng 7 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm
  1. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
  2. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
  3. Hai đường thẳng xx′xx′ và yy′yy′ cắt nhau.Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu xx′⊥yy′xx′⊥yy′.(Hình thì bạn tự vẽ nhé!)
  4. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Trường 6 tháng 7 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

tks bạn

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 6 tháng 7 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: AB<BC<AC (vì 6<8<10)

=> góc C < góc A < góc B (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

b) Nhận thấy: \(AB^2+BC^2=6^2+8^2=36+64=100\)

                      \(AC^2=10^2=100\)

\(\Rightarrow AB^2+BC^2=AC^2\left(=100\right)\)

Theo định lí Pi-ta-go đảo thì tam giác ABC có độ dài 3 cạnh như trên là tam giác vuông.

  c)         A C B M

   Ta có: MA + MC < AC  (bất đẳng thức trong tam giác ACM)

    => MA + MC < AC + AB (ĐPCM) 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

a) Xét ΔBHA và ΔAKC có BAH = ACK (cùng phụ với CAK; góc H = góc K = 90o; AB=AC)
\(\Rightarrow\) ΔBAH=ΔACK (cạnh huyền - góc nhọn) (*)
\(\Rightarrow\) AH = CK (đpcm)
b) Từ (*) \(\Rightarrow\) AK = BH \(\Rightarrow\) HK = AH+AK = CK+BH đpcm)

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 26 tháng 6 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

a) Xét ΔBHA,ΔAKCcó

ˆBAH=ˆACK (cùng phụ với ˆCAK ) ;

 ^H=^K=90∘

 AB=AC
⇒ΔBAH=ΔACK (cạnh huyen-goc nhon) (*)
=> AH=CK
b) Từ (*) => AK=BH

=> HK = AH+AK=CK+BH (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 18 tháng 8 2016 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Δ BHA : góc BHA = 90* (gt)
=> góc HBA + góc HAB = 90* (định lý)

Δ AKC : góc AKC = 90* (gt)
=> góc CAK + góc KCA = 90* (định lý)

Ta có góc : HAB + BAC + CAK = 180*
=> góc : HAB + 90* + CAK = 180*
=> góc : HAB + CAK = 90

Ta có góc : CAK + HAB = 90* (cmt)
mà góc : CAK + KCA = 90* (cmt)
=> góc : CAK + HAB = CAK + KCA (t/c b.cầu)
=> góc : HAB = KCA (chuyển vế đổi dấu)

Xét Δ HBA và Δ KAC có :
BA = CA (gt)
góc BAH = góc KCA (cmt)
góc H = góc K = 90*
=> Δ HBA = Δ KAC ( cạnh huyền - góc nhọn )
=> AH = CK (c.t.ứng) (dpcm A)
=> BH = AK (c.t.ứng)

có HK = AH + AK
mà AH = CK (cmt) , BH = AK (cmt)
=> HK = BH + CK (t/c b.cầu) (dpcm B) 

K CHO MINH NHA

Đọc tiếp...
GV Quản lý 11 tháng 9 2018 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo lời giải trong đương link phía dưới nhé:

Câu hỏi của Thanh Thủy - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Master_Z_Me 4 tháng 11 2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

toi biet tra loi ne

Đọc tiếp...
nguyen van hung 7 tháng 9 2017 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

đọc chẳng hỉu cái gì

Đọc tiếp...
thang Tran 21 tháng 7 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Qua B kẻ BM vuông góc với BC 

TAm giác BMC vuông tại B , theo HTL 

              \(\frac{1}{BK^2}=\frac{1}{BM^2}+\frac{1}{BC^2}\) (1) 

Tam giác ABC cân tại A có AH là đg cao đòng thời là tt => BH = HC 

TAm giác BCM có BH = HC 

                           AH // BM ( cùng vg với BC)  

=> Ah là đgtb => Ah = 1/2 BM => AH^2 = 1/4 BM^2

=> 4AH^2 = BM^2 =>1/4AH^2 = 1/ BM^2 (2)

Từ (1) và (2) => 1/BK^2 = 1/BC^2 + 1/4AH^2

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 26 tháng 6 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi hai tam giác vuông ABC và DBF có chung 1 góc 45 độ(do tam giác ABC vuông cân tại A)

nên: tam giác DBF vuông cân tại B

Suy ra: BD=DF

Tương tự tam giác DEC vuông cân tại D

Suy ra: DE=CD

Có: \(DE+DF=CD+BD=BC=8.\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10 tháng 6 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

+) ABCD là hình thang cân => AD = BC = 10 cm

Áp ĐL Pi- ta go trong tam giác ACD có: AC2 = AB2 - BC2 = 262 - 102 = 576 => AC = \(\sqrt{576}\) = 24 cm

Kẻ CH vuông góc với AB

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ACB có: CH.AB = AC.CB

=> CH.26 = 24.10 = 240 => CH = 120/13

+) kẻ DK vuông góc với AB

Dễ có: tứ giác DCHK là hình chữ nhật => DC = HK

Mặt khác, tam giác ADK = BCH (cạnh huyền - góc nhọn) => AK = BH

+) AD ĐL Pi - ta go trong tam giác CBH có: BH2 = BC2 - CH2 = 100 - (120/13) = 2500/269 => BH = 50/13 cm

=> CD = HK = AB - BH - AK = 26 - 50/13 - 50/13 = 238/13 cm

Thay số => SABCD = (CD + AB).CH / 2 =.....

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 26 tháng 6 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

2 đg chéo vuông góc vói nhau

=>là hcn

dt hcn =dt ht cân

26x10=260 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 5 tháng 6 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

trả lời 

260cm2

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 10 tháng 1 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

2 đg chéo vuông góc vói nhau=>là hcn

dt hcn =dt ht cân

26x10=260 cm2

đ/s: 260 cm2

Ai tích mk mk sẽ tích lại

Đọc tiếp...
trieu dang 7 tháng 7 2015 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

sai đề bạn                     

Đọc tiếp...
nguyen thuy linh 21 tháng 6 2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

B+C=180 đô thì may ra còn có thể giải mặc dù ko biết là có ra đáp án hay không, chứ B=C=180 độ thì vẽ hình ra mà giải được bằng niềm tin à

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: