Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Trọng Phú 21 giờ trước (12:16)
Báo cáo sai phạm

a, CV=1,884cm

b,CV=8,635

c, Cv=2,512

Đọc tiếp...
Nanami Lucia 20 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

a, chu vi hình tròn là:

0,6x3,14=1,884(cm)

b,chu vi hình tròn là:

2,75x3,14=8,635(dm)

c,chu vi hình tròn là:

4/5x3,14=2,512(m)

đáp số:a,1,884 cm.

b,8,635 dm.

c,2,512m.

Đọc tiếp...
phongth04a ha 19 giờ trước (13:31)
Báo cáo sai phạm

tui cũng giống với 2 bạn kia

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 28/02/2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

c/ Ta có: tứ giác FCDE nội tiếp (c/m câu a)

=> góc CFD= góc CED (hai góc cùng nhìn cạnh CD) (1)

Xét hai tam giác: tam giác ADB và tam giác CDE có:

góc ADB= góc CDE (đối đỉnh)

Ta có: DA.DE=DB.DC (c/m câu b)

<=>DA/DC=DB/DE 

Do đó, tam giác ADB đồng dạng với tam giác CDE (c.g.c)

=>góc CED=goc ABD (2)

Từ (1) và (2)=> góc CFD = góc ABD (3)

Mặt khác: tam giác BOC cân tại O (OC và OB cùng là bán kính của đường tròn (O))

=>góc OCB=goc OBC 

hay góc OCB= góc ABD (A,O,B thẳng hàng và C,D,B thẳng hàng) (4)

Từ (3) và (4)=> góc CFD=góc OCB (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 28/02/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

b/Xét hai tam giác: tam giác ADC và tam giác BED có:

 góc ADC= góc BED (đối đỉnh)

góc ACB= goc AEB (=90 độ theo c/m câu a)

hay góc ACD= góc BED ( C,D,B thẳng hàng và A,D,E thẳng hàng)

Do đó, tam giác ADC đồng dạng với tam giác BED (g.g)

=> DA/DB=DC/DE

<=> DA.DE=DB.DC (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 28/02/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

a/ Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có cạnh AB là đường kính  của đường tròn (O)

=> Tam giác ABC vuông tại C

=> Góc ACB=90 độ (1)

Mà: góc ACB+góc DCF=180 độ (kề bù ) (A,C,F thẳng hàng) (2)

Từ (1) và (2)=>góc DCF=90 độ (3)

Tam giác AEB nội tiếp đường tròn (O) có cạnh AB là đường kính của đường tròn (O)

=> Tam giác AEB vuông tại E

=> góc AEB=90 độ (4)

Mà: góc AEB+góc DEF =180 độ (kề bù) (B,E,F thẳng hàng) (5)

Từ(4) và (5)=>góc DEF=90 độ (6)

Từ (3) và (6)=> góc DCF+góc DEF=180 độ

=> Tứ giác FCDE nội tiếp (đpcm) 

 

Đọc tiếp...
Hà Chí Trung 15/01/2015 lúc 01:55
Báo cáo sai phạm

MB < MC => SABM < SACM => Điểm N là giao của đường thẳng d thỏa mãn đề bài với cạnh AC, nằm trong AC. Gọi I là trung điểm AC. Lúc đó SMNC = SBCI . Gọi P, Q tương ứng là hình chiều của I, N trên BC. => IP/NQ = BC/CM = CP/CQ . B, C, I, P cố định => xác định được Q từ đó tìm ra N.

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Khánh 21/05 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

????

Mình không hiểu câu trả lời của bạn Hà Chí Trung cho lắm
 

Đọc tiếp...
Lò Thu Hà 21/05 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

a, HCDB là hbh (gt)
-> CH // BD; HB // CD
Vì H là trực tâm của Δ ABC (gt)
-> CH vuông với AB ; BH vuông với AC ; AH vuông với BC
-> AB vuông BD ; AC vuông CD
-> ^ABD=90*, ^ ACD=90*
Xét tứ giác ABCD có: ^ABD + ^ ACD = 180*
-> tứ giác ABCD nội tiếp
-> A, B, C, D cùng thuộc 1 đường tròn (1)
DE // BC (gt)
->AH vuông DE ( vì AH vuông BC )
-> ^AED = 90*
Xét tứ giác ABED có ^AED=^ABD=90*
-> B và E cùng nhìn AD dưới 1 góc 90*
-> ABED nội tiếp
-> A,B,E,D cùng thuộc 1 đường tròn (2)
Từ (1) và (2) -> A,B,C,D,E cùng thuộc một đường tròn
 b) ABEDC nội tiếp
-> ^BAE = ^BDE (2 góc nội tiếp cùng chắn cung BE)
Và ^DAC = ^DBC (2 góc nội tiếp cùng chắn cung CD)
Mà ^DBC = ^BDE (2 góc sole trong)
-> ^BAE = ^CAD

Đọc tiếp...
Milky Way 28/02/2015 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

a/ Theo giả thuyết ta có: góc xOy=góc xOz=120 (1)

Ta lại có: góc xOy+góc xOz+góc yOz=360 

<=>120+120+góc yOz=360

<=> góc yOz=120 (2)

Từ (1) và (2) => góc xOy=góc xOz=góc yOz =120 (đpcm)

b/Gọi Ox' ; Oy'; Oz' lần lượt là các tia đối của các tia Ox;Oy;Oz

Ta có: góc xOy+góc yOx'= 180 độ (góc kề bù)

<=> 120+góc yOx'=180 độ  <=> góc yOx'=60 độ

Ta thấy: góc yOx'=1/2 góc yOz (60=(1/2)x120) (3)

Tia Ox' nằm giữa 2 tia Oy và Oz (4)

Từ(3) và (4)=> Ox' là tia phân giác của góc yOz(5)

Chứng minh tương tự ta có: 

-Tia Oy' là tia phân giác của góc xOz(6)

-Tia Oz' là tia phân giác của góc xOy(7)

Từ (5)(6) và (7)=>Tia đối của mỗi tia Ox;Oy;Oz là phân giác của góc hợp bởi 2 tia còn lại (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 27/02/2015 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

a/ Theo giả thuyết ta có: góc xOy=góc xOz=120 (1)

Ta lại có: góc xOy+góc xOz+góc yOz=360 

<=>120+120+góc yOz=360

<=> góc yOz=120 (2)

Từ (1) và (2) => góc xOy=góc xOz=góc yOz =120 (đpcm)

b/Gọi Ox' ; Oy'; Oz' lần lượt là các tia đối của các tia Ox;Oy;Oz

Ta có: góc xOy+góc yOx'=360 (kề bù)

<=> 120+góc yOx'=360 <=> góc yOx'=60

Ta thấy: góc yOx'=1/2 góc yOz (60=(1/2)x120) (3)

Tia Ox' nằm giữa 2 tia Oy và Oz (4)

Từ(3) và (4)=> Ox' là tia phân giác của góc yOz(5)

Chứng minh tương tự ta có: 

-Tia Oy' là tia phân giác của góc xOz(6)

-Tia Oz' là tia phân giác của góc xOy(7)

Từ (5)(6) và (7)=>Tia đối của mỗi tia Ox;Oy;Oz là phân giác của góc hợp bởi 2 tia còn lại (đpcm)

 

 

Đọc tiếp...
khuong ngoc nhi 31/12/2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Tai sao goc xOy+goc xOz +goc yOz lai  bang 360?
 

Đọc tiếp...
Bexiu 22/08/2017 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Ta có:P=x3+y3+2xy=(x+y)33xy(x+y)+2xy=2013601xy

Đặt S=xy=x(201x)

Dễ có:1x200

S=200(x1)(x200)0Smin=200

Không mất tính TQ giả sử xyx100

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 07/06/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

A B C D M O

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 07/06/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Điền tk hình tam ... lạ :

... = 100

Đáp số : 100 ...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 08/08/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

A B C M D K H O

a) Nối M với C:

+) CD // BM => góc KCM = CMB ( SLT)

góc CMB = CAB ( 2 góc nội tiếp (O) cùng chắn cung CB)

=> góc KCM = CAB 

+) Góc MCA là góc  nội tiếp  (O) chắn cung AM; góc MAC nội tiếp đtr (O) chắn cung MC; cung AM = MC

=> Góc MCH = MAC 

+) Góc MAO = AMO ( do tam giác OAM cân tại O) 

=> góc MAO = AMO mà góc MAO = AMC + CAB = MCH + KCM = KCH 

=> góc AMO = góc KCH

+) Ta có: góc AMO + HMK = 180( kề bù)  => góc KCH + HMK = 180o

Mà hai góc này ở vị trí đối diện nên KMHC là tứ giác nội tiếp

b) +) Góc CBM = MBA ( 2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau AM và MC)

Mà MBA = OMB ( do tam giác OMB cân tại O)

=> góc CBM = OMB mà OMB + BMD = 180( kề bù)

=> góc CBM + BMD = 180mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía => DM // BC lại có CD // MB

=> T/g CBMD là hbh => CB = DM; MB = CD

c) +) MA = MC; OA = OC => OM là trung trực của AC

=> DA = DC

+)  tam giác OAD  = OCD ( Vì OA = OC; chung cạnh DO; DA = DC)

=> góc DAO = DCO  = 90( Vì AD là tiếp tuyến của (O))

=> DC vuông góc với OC mà DC // BM => OC vuông góc với MB 

Ta có tam giác OMB cân tại O có OC là đường cao nên đồng thời là trung trực => MC = CB => AM = MC = CB

Vậy C nằm trên nửa đường tròn (O) mà cung BC = 1/3 cung BA

d) Khi Ad là tiếp tuyên của (O) => góc AOM = MOC = COB = 60o

Tam giác OAD vuông tại A có AD = OA. tan 60= R.\(\sqrt{3}\)

=> S(ADO) = AD.AO: 2 = R2.\(\sqrt{3}\)/2

S hình quạt OAM = 1/6 S tròn = \(\pi\)R2/ 6

=> S gạch chéo = S(ADO) - S quạt = R2.\(\sqrt{3}\)/2 -  \(\pi\)R2/ 6

=> S ( cần tính) = 2. S gạch chéo = ....

 

Đọc tiếp...
Không Cần 18/01/2017 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

cho (o r) đk a b goi c là điểm chính giữa cung ab . dây bc  bằng r. tính góc dob

Đọc tiếp...
Lê Minh Phương 05/03/2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

bao giờ mới chép xong

Đọc tiếp...
Anh 21/05 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

c, ta có góc APC=PCB (slt vì BC//PA)

mà góc PCB=PBE =1/2sđcungBE ( góc nội tiếp chắn cung BE và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung BE)

suy ra góc APC=PBE

xét hai tam giác PIE và BIP có

góc I chung

góc IBE=IBP(cmt)

suy ra hai tam giác đó đồng dạng 

suy ra PI/BI=IE/PI

suy ra PI^2=BI*IE (1)

xét hai tam giác AIE và BIA có 

góc I chung 

góc IAE=ABI=1/2sđ cung AE ( góc nội tiếp chắn cung AE và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung AE)

suy ra hai tam giác đó đồng dạng

suy ra AI/BI=EI/AI

suy ra AI^2=BI*EI (2)

từ 1 và 2 suy ra PI=AI( đpcm)

Đọc tiếp...
vo phi hung 21/05 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

â) Xét tứ giác PAOB  , co  :

\(\widehat{A}=90^o\) ( PA là tiếp tuyến ) 

\(\widehat{B}=90^o\)( PB là tiếp tuyến ) 

\(\widehat{A}+\widehat{B}=90^o+90^o=180^o\)

Vay : tứ giác PAOB nội tiếp  ( vì có tổng số đo hai góc đối diện bằng 180o )

b)  Xét \(\Delta PAEva\Delta PCA,co:\)

\(\widehat{P}\) là góc chung 

\(\widehat{ACE}=\widehat{EAP}\) ( góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung  )

Do đó : \(\Delta PAE~\Delta PCA\)( g - g ) 

 \(=>\frac{PA}{PE}=\frac{PC}{PA}\)

\(=>PA^2=PE.PC\)

c)

Đọc tiếp...
Seu Vuon 22/04/2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Tam giác vuông ADH và tam giác vuông AHB có góc A chung nên đồng dạng => AD/AH = AH/AB => AH2 = AD.AB

cmtt ta cũng có AH2 = AE.AB => AD.AB = AE. AC

Xét tam giác ABE và tam giác ACD có góc A chung và AB/AC = AE/AD (cmt)

=> tg ABE đồng dạng tg ACD (c-g-c) => góc ABE = góc ACD

đến đây bn tự cm tiếp nhé! 

Đọc tiếp...
nguyenthimyduyen 18/05/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD.

Trong các tam giác AOB Và COD theo bất đẳng thức tam giác ta lần lượt có:

                OA + OB > AB

                OC + OD > CD.
Cộng theo từng vế hai bất đẳng thức trên ta được:

AB + BD > AB + CD

Đọc tiếp...
nhật vy đinh 18/05/2018 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ một hình thoi có độ dài mỗi đường chéo là 2 dm . hình thoi là một dạng đặc biệt của hình vuông  . CÔNG THỨC CỦA HÌNH THOI LÀ  (độ dài hai đường chéo  nhân lại với nhau rồi chia cho 2  .) PHÉP TÍNH TA CÓ LÀ  : 2*2 :2 =2 dm2 .

Đọc tiếp...
yukiko 18/05/2018 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

không phải là hình chữ nhật mà là hình vuông 

Đọc tiếp...
Shino 18/05/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

1 cm 2 cm

Xin lỗi , mình nhầm như thế này mới đúng

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: