Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình học


Lê Đức Anh Lê Đức Anh 23 tháng 9 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Giải = 3 cách bạn êi (mà mình cũng ko cần nữa nhưng pls lần sau đọc kĩ đề trc khi trả lời ;))

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 22 tháng 9 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

VT=\(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}\right)+\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}\right)\)

\(=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\right)\)

\(=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{D}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\)=VP(đpcm)

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Nguyệt Hoàng Minh Nguyệt 15 tháng 9 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

gợi ý câu a: dùng tính chất đường trung bình ta được (tự nêu 2 cặp bằng nhau)

ID là đường trung bình trong tam giác ACE  \(\RightarrowÌF=AC\left(1\right)\)

IF là đường trung bình tronng tam giác CEB \(\Rightarrow IF=EB\left(2\right)\)

Mà \(AC=EB\left(3\right)\)

Từ (1),(2),(3) \(\Rightarrow ID=IF\)

Suy ra tam giác IDF cân tại I

câu b chưa làm đc

Đọc tiếp...
Me Me 16 tháng 9 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Quên vẽ hình :::))

A B C D E G M N I K

Đọc tiếp...
Me Me 16 tháng 9 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

                                                         Bài giải

a) 

Ta có GM = BM, GN = CN (gt)

⇒ MN // BC (T/C đtb ΔGBC)

Tương tự, ED // BC (ED là đtb ΔABC)

⇒ MN // ED

Lại có IK // MN ( IK là đtb ΔGMN )

Nên IK // ED

Nên IEDK là hình thang (1)

Có ΔAED cân tại A (AE = AD)

\(\widehat{AED}=\widehat{ADE}\)

Lại có \(\widehat{BEC}=\widehat{CDB}\) ( ΔBEC=ΔCDB:c-g-c )

⇒180o -( \(\widehat{ADE}+\widehat{BEC}\) )=180o - ( \(\widehat{ADE}+\widehat{CDB}\) )

Hay \(\widehat{IED}=\widehat{KDE}\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra IEDK là hình thang cân

b) DE = \(\frac{1}{2}\) BC ( đg thẳng nối trung điểm 2 cạnh tam giác bằng \(\frac{1}{2}\) cạnh còn lại) 
MN = \(\frac{1}{2}\) BC ( như trên) 
IK = \(\frac{1}{2}\) MN = \(\frac{1}{4}\)BC (nt) 
DE + IK = \(\frac{1}{2}\)BC +\(\frac{1}{4}\) BC = 5 + 2,5  = 7,5 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 11 tháng 9 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Gọi K là giao của PF với AN ta có

FE//AN và FP//AB => Tứ giác AKDE là hình bình hành (Tứ giác có các cặp cạnh đối // với nhau từng đôi một là hbh)

=> ^AEF=^AKF (góc đối của hình bh) (1)

^MAK=^AEF (góc đồng vị) (2)

^MAK=^KAF (đề bài) (3)

Từ (1) (2) (3) => ^KAF=^AKF (4)

^AKF=^EFP (góc đồng vị) (5)

^KAF=^AFE (góc so le trong) (6)

Từ (4) (5) (6) => ^AFE=^EFP => FE là tia phân giác của ^AFP

Đọc tiếp...
Nashami Akiko Nashami Akiko 11 tháng 9 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

mik cũng ko biết nữa mong bạn nào như vậy nên giúp bạn lun

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? 5 tháng 9 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

A B C D 1 2 1 2

Nối A với C ta được hai tam giác là tam giác ABC và tam giác ACD .

Áp dụng định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có :

góc A2 + góc B + góc C2 = 180độ

Áp dụng định lý tổng ba góc trong tam giác ACD ta có :

góc A1 + góc D + góc C1 = 180độ

Ta lại có :

góc A2 + góc B + góc C2 + góc A1 + góc D + góc C1 = 180độ + 180độ

=> ( góc A2 + góc A1 ) + góc B + ( góc C2 + góc C1 ) + góc D = 360độ

mà góc A2 + góc A1 = góc A , góc C1 + góc C2 = góc C

Suy ra : góc A + góc B + góc C + góc D = 360độ

=> đpcm

Học tốt

Đọc tiếp...
Hoa Cửu Hoa Cửu 3 tháng 9 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

                                                           Bài giải

Ta dựng các tam giác đều AMP , AMN , ACE , ABD , suy ra N,P,E,D cố định.

Dễ dàng chứng minh được ΔAPE=ΔAMC(c.g.c) 

 ⇒ MC = PE, AM = MP

Suy ra : AM + MC + BM = BM + MP + PE ≥ BE ( hằng số )

Tương tự , ta cũng chứng minh được AM = MN, BM = DN

⇒ AM + MC + MB = CM + MN + DN ≥ CD ( hằng số )

Suy ra MA + MB + MC đạt giá trị nhỏ nhất khi M là giao điểm của BE và CD.

Cần chú ý : Vì điều kiện các góc của tam giác nhỏ hơn 180 độ : 

\(\widehat{BAC}+\widehat{CAE}\) < 120+ 60o = 180o

\(\widehat{BAC}+\widehat{BAD}\) < 120+ 60= 180o

nên BE cắt AC tại một điểm nằm giữa A và C , CD cắt AB tại một điểm nằm giữa A và B. Do đó tồn tại giao điểm M của CD và BE.

Đọc tiếp...
Công Mạnh Công Mạnh 2 tháng 9 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Giải thích kỹ hơn, xin lỗi người anh em thiện lành. 

Bt:

Trong một mặt phẳng có 5 điểm, có 4 điểm thẳng hàng. tính số đường thẳng

Về chuyện 5 điểm:

Có thể tạo đc số đường thẳng mà không có bất kì ba điểm thẳng hàng là: 5.4 : 2 = 10

Về chuyện 4 điểm thẳng hàng:

Giả sử (tt): trong 4 điểm không có 3 điểm thẳng hàng

=> Có thể làm màu được 4.3 : 2 = 6 (đường thẳng)

Nhưng vì có 4 điểm thẳng hàng và 4 điểm ấy tạo thành một đường thẳng

Nên số đường thẳng phải bỏ đi là: 6 - 1 = 5 (đường thẳng)

=> Số đường thẳng có thể vẽ được theo như đề bài là: 10 - 5 = 5 đường thẳng

Không tin có thể thử lại :))

Đọc tiếp...
Công Mạnh Công Mạnh 2 tháng 9 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Bg

Ta có 15 điểm và x điểm thằng hàng. Qua 15 điểm đó ta vẽ được tất cả 91 đường thẳng

=> Số đường thẳng bỏ đi là: x.(x - 1) : 2 - 1  (ct có sẵn)

=> 15.14 : 2 - [x.(x - 1) : 2 - 1] = 91

=> 105 - x(x - 1) : 2 + 1 = 91

=> 15 = x(x - 1) : 2

=> 30 = x(x - 1)

=> 6.5 = x(x - 1)

=> x = 6

Vậy x = 6 (lấy đâu ra vậy ?)

Đọc tiếp...
Hoa Cửu Hoa Cửu 2 tháng 9 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

Bài 27 :                                                                  Bài giải

Hình : 

A B C D H K M x J

Còn bài giải tham khảo : 

Câu hỏi của nguyễn nhật trang nhung - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Hoa Cửu Hoa Cửu 2 tháng 9 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Bài 26 :                                             Bài giải

a. Do ABAC,HEAB,HFAC" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-table; float:none; font-size:18.15px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">ABAC,HEAB,HFAC

EAF^=AEH^=AFH^=90o" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.15px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">EAF^=AEH^=AFH^=90o

AEHF" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.15px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">AEHF là hình chữ nhật

AH=EF" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.15px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">

AH=EF" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.15px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV  ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ  ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 2 tháng 9 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

         Bài làm :

Ta có hình vẽ :

A B C D

Ta có :

\(\widehat{ABC}+\widehat{BCA}+\widehat{CAB}=180^o\Rightarrow\widehat{BAC}=180-70-30=80^o\)

Mà góc ACD cũng bằng 80 độ => Góc BAC và góc ACD ở vị trí so le trong => AB // CD

=> Điều phải chứng minh

Đọc tiếp...
Đào Thanh Bình Đào Thanh Bình 31 tháng 8 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhiều !!!!!!

Đọc tiếp...
Thủy Thủ Mặt Trăng Thủy Thủ Mặt Trăng 27 tháng 8 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Trong tam giác ABC, có:

( Mình không viết đc dấu góc nên chỉ viết tên góc)

A + B + C = 180( Định lí)

⟹ A = 180o - B - C = 180o - 70o - 30o = 80o 

 A = ACD = 80o (so le trong)

⟹ AB//CD (đpcm)

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai Vũ Như Mai 25 tháng 8 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Từ P và Q kẻ các đường thẳng Px và Qy cùng //AB

Từ đó tính được Q1= 20độ + 45độ = 65độ

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 11 tháng 9 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

a) \(S_{ABCD}=AB.AD=20,4.18,5=377,4cm^2\)

b) Mình xin sửa lại giao điểm của MN và DC là E nha--> giờ ta tính CE

Xét 2 tam giác MNB và tam giác ENC có:

\(\widehat{MBN}=\widehat{ECN}=90^0\)

\(NB=NC\)(Vì N trung điểm BC)

\(\widehat{MNB}=\widehat{ENC}\)(2 góc đối đỉnh)

\(\Rightarrow\Delta MNB=\Delta ENC\left(g.c.g\right)\Rightarrow CE=BM=\frac{1}{2}AB=\frac{20,4}{2}=10,2cm\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: