Giúp tôi giải toán và làm văn


Seu Vuon 14 tháng 4 2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

c) Ta có I là trung điểm củaCD => OI vuông góc với CD( t/c đường kính và dây cung) => góc OIM = 900

=> góc MAO = góc MIO = 900 => tứ giác MAOI nội tiếp đường tròn đg kính MO

Vậy 5 điểm M,A,O,I,B cùng nằm trên đg tròn đg kính MO => góc MIB = góc MAB

mà góc MAB = góc AEB (cùng chắn cung AB) ; góc MIB = góc EID ( đối đỉnh)

=> góc AEB = góc EID, mà 2 góc này ở vị trí so le trong => AE // ID hay AE // CD 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hùng 17 tháng 5 lúc 7:05
Báo cáo sai phạm

Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O,R). Vẽ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A,B là 2 tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O (C nằm giữa M và D) .

a) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.  

b) Chứng minh MC.MD=MB2.    

c) Gọi I là trung điểm của CD. Tia BI cắt đường tròn tại E. Chứng minh AE//CD.    

d) Cho biết AB là dây trương cung 1/3 đường tròn. Tính diện tích hình giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AB.          

 GIÚP MÌNH CÂU C VÀ D VỚI NHÉ! (CẢM ƠN)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 12 tháng 4 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Áp dụng kết quả bài 70 (chương III – SGK) ta có:

MA < MB khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường trung trực của AB (tô màu đỏ).

MB < MC khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường trung trực của BC (tô màu xanh).

(Cách chứng minh xem lại bài 70).

Phần giao của hai nửa mặt phẳng trên là phần hình chứa điểm M thỏa mãn MA < MB < MC - chính là phần tô màu 2 lần.

Đọc tiếp...
cô gái tóc đen 15 tháng 5 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Áp dụng kết quả bài 70 (chương III – SGK) ta có:

MA < MB khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường trung trực của AB (phần gạch chéo)

MB < MC khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường trung trực của BC (phần được chấm chấm).

(Cách chứng minh xem lại bài 70).

Phần giao của hai nửa mặt phẳng trên là phần hình chứa điểm M thỏa mãn MA < MB < MC (phần hình được tô màu xanh).

Đọc tiếp...
꧁༺ΑЅЅΑЅΙИঔ 15 tháng 5 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Áp dụng kết quả bài 70 (chương III – SGK) ta có:

MA < MB khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường trung trực của AB (phần gạch chéo)

MB < MC khi M thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đường trung trực của BC (phần được chấm chấm).

(Cách chứng minh xem lại bài 70).

Phần giao của hai nửa mặt phẳng trên là phần hình chứa điểm M thỏa mãn MA < MB < MC (phần hình được tô màu xanh).

Đọc tiếp...
Đặng Viết Thái 14 tháng 5 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

khó

quá

nhỉ

Đọc tiếp...
❤❤TM_MinoSenpai❤❤ 3 tháng 5 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

ở dưới câu hỏi có 3 nút

1. màu cam ( Báo cáo ) 

2. màu trắng ( đọc thêm )

3. màu xanh lá cây ( Câu hỏi tương tự ) 

Anh nghĩ em nên bấm vô nút 3 màu xanh lá cây để mà xem :)))

Đọc tiếp...
Nguyen Minh Anh 10 tháng 12 2014 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Trinh bay sao vay ban ?

 

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thanh Nam 28 tháng 4 2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi đường thẳng tạo ra 100 giao điểm suy ra có 101 đường thẳng thì tạo tạo được nhưng mỗi đường thẳng được tính 2 lần suy ra số giao điểm thật sự là :

(100 x 101) : 2 = 5050 (giao điểm)

Vậy có 101 đường thẳng thì tạo được 5050 giao điểm.

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Mai 14 tháng 5 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thoi là:

2*5:2=5(cm2)

Đ/s..

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 14 tháng 5 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thoi là:

( 2x5 ): 2=5 ( cm2)

Đ/S: 5cm2

@@PUBG@@

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 14 tháng 5 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

        Diện tích hình thoi đó là :

               ( 2 x 5 ) : 2 = 5 ( cm2)

                              Đ/số: 5 cm2.

        #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
thang Tran 21 tháng 7 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

AB = 15 

Đọc tiếp...
dũng nam sơn 20 tháng 6 2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

AB = 15 nhé bn

>_< học tốt

Đọc tiếp...
dũng nam sơn 20 tháng 6 2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

AB = 15 nhé bn

>_< học tốt

Đọc tiếp...
tien hung 7 tháng 4 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Ban vao trang Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện năm 2016-2017 Phòng GD&ĐT Củ Chi

Đọc tiếp...
tien hung 7 tháng 4 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

a)

'

AA

'

HA

BC

'.

AA

.

2

1

BC

'.

HA

.

2

1

S

S

ABC

HBC

; (0,5đi

m)

Tương t

:

'

CC

'

HC

S

S

ABC

HAB

;

'

BB

'

HB

S

S

ABC

HAC

(0,5đi

m)

1

S

S

S

S

S

S

'

CC

'

HC

'

BB

'

HB

'

AA

'

HA

ABC

HAC

ABC

HAB

ABC

HBC

(0,5đi

m)

b) Áp d

ng tính ch

t phân giác vào các tam giác ABC,

ABI, AIC:

AI

IC

MA

CM

;

BI

AI

NB

AN

;

AC

AB

IC

BI

(0,5đi

m )

AM

.

IC

.

BN

CM

.

AN

.

BI

1

BI

IC

.

AC

AB

AI

IC

.

BI

AI

.

AC

AB

MA

CM

.

NB

AN

.

IC

BI

(0,5đi

m )

Đọc tiếp...
tien hung 7 tháng 4 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Ban tu ve hinh nha !

a)'AA'HABC'.AA.21BC'.HA.21SSABCHBC; (0,5điểm)Tương tự:'CC'HCSSABCHAB;'BB'HBSSABCHAC(0,5điểm)1SSSSSS'CC'HC'BB'HB'AA'HAABCHACABCHABABCHBC(0,5điểm)b) Áp dụng tính chất phân giác vào các tam giác ABC,ABI, AIC:AIICMACM;BIAINBAN;ACABICBI(0,5điểm )AM.IC.BNCM.AN.BI1BIIC.ACABAIIC.BIAI.ACABMACM.NBAN.ICBI(0,5điểm )a)'AA'HABC'.AA.21BC'.HA.21SSABCHBC; (0,5điểm)Tương tự:'CC'HCSSABCHAB;'BB'HBSSABCHAC(0,5điểm)1SSSSSS'CC'HC'BB'HB'AA'HAABCHACABCHABABCHBC(0,5điểm)b) Áp dụng tính chất phân giác vào các tam giác ABC,ABI, AIC:AIICMACM;BIAINBAN;ACABICBI(0,5điểm )AM.IC.BNCM.AN.BI1BIIC.ACABAIIC.BIAI.ACABMACM.NBAN.ICBI(0,5điểm )'AA'HABC'.AA.21BC'.HA.21SSABCHBC 
Đọc tiếp...
Thao Nhi 20 tháng 8 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

a) xet tam giac ABE vuong tai A va tam giac HBE vuong tai H ta co

BE=BE ( canh chung) ; goc ABE= goc HBE ( BE la  tia p/g goc B)

--> tam giac ABE= tam giac HBE ( ch=gn)

b) ta co

BA=BH ( tam giac ABE= tam giac HBE)

EA=EH( tam giac ABE= tam giac HBE)

==> BE la duong trung truc cua AH

c) xet tam giac EKA va tam giac ECH   ta co

AE=EH ( tam giacABE= tam giacHBE) ; goc EAK= goc EHC (=90); goc AEK= goc HEC ( 2 goc doi dinh )

--> tam giac EKA = tam giac ECH ( g--c-g)

-->  EK=EC (2 canh tuong ung )

d) tu diem E den duong thang HC ta co :

EH la duong vuong goc ( EH vuong goc BC)

EC la duong xien

-> EH<EC ( quan he duong xien duong vuong goc)

ma EH= AE ( tam giac ABE= tam giac HBE)

nen AE < EC

 

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 31 tháng 3 2018 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

a) xet tam giac ABE vuong tai A va tam giac HBE vuong tai H ta co
BE=BE ( canh chung) ; goc ABE= goc HBE ( BE la  tia p/g goc B)
--> tam giac ABE= tam giac HBE ( ch=gn)
b) ta co
BA=BH ( tam giac ABE= tam giac HBE)
EA=EH( tam giac ABE= tam giac HBE)
==> BE la duong trung truc cua AH
c) xet tam giac EKA va tam giac ECH   ta co
AE=EH ( tam giacABE= tam giacHBE) ; goc EAK= goc EHC (=90); goc AEK= goc HEC ( 2 goc doi dinh )
--> tam giac EKA = tam giac ECH ( g--c-g)
-->  EK=EC (2 canh tuong ung )
d) tu diem E den duong thang HC ta co :
EH la duong vuong goc ( EH vuong goc BC)
EC la duong xien
-> EH<EC ( quan he duong xien duong vuong goc)
ma EH= AE ( tam giac ABE= tam giac HBE)
nen AE < EC

Đọc tiếp...
Chuột Con 20 tháng 4 2018 lúc 7:42
Báo cáo sai phạm

a)      Xét ∆ ABE và ∆HBE

∠A =∠H = 90º

∠B1 = ∠B2 (gt)

BE: cạnh chung

ð  ∆ vuông ABE = ∆ vuông HBE ( cạnh huyền – góc nhọn)

b)      ∆ ABE = ∆HBE (câu a)

ð  AB =HB

ð  B ∊ đường trung trực của đoạn AH    (1)

ð  AE = HE

ð  E ∊ đường trung trực của đoạn AH   (2)

Từ  (1) và (2):

ð  BE là đường trung trực của đoạn AH

c)       Tự làm nhé

d)      AE= HE (câu b)

Xét  ∆ AKE vuông tại A, ta có:

EA< EK ( EK đối diện với góc vuông)

ð  EH < EK ( đpcm)

Đọc tiếp...
Ben 10 14 tháng 9 2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

 ta có tam giác AHB ~ tam giác CAB. => AH/AC = HB/AB. Lại có AH/AC = DH/DC 
=> DH/DC = HB/AB <=> DH/(DH + DC) = HB/(HB + AB). <=> DH/(BC - HB) = HB/(HB + AB). (1) 
Dễ dàng thấy DH=DK=6. Thay vào (1) ta có 6/(25 - HB) = HB/(HB + AB) (2) 
Lại có tam giác AHC ~ tam giác BAC => AH/AC = BA/BC. <=> DH/DC = BA/BC <=> DH/HC = AB/(BC + AB). => 6/(25 - HB) = AB/(25 + AB). (3). 
Bạn giải ptr (2) và (3) để tìm ra AB. K khó lắm đâu. Cố gắng nốt nha! 

Đọc tiếp...
Ben 10 14 tháng 9 2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm


c/m  
=> KD=DH=6 cm
đặt CD =x (x>0)
áp dụng đlý ta lét
 
 
\Rightarrow 

lại có  
\Rightarrow  
\Rightarrow  
\Rightarrow  
Nếu x=15 => AB=10<2DK=12=>loai
nẽu=10=>AB=15 thoa man

Vậy AB=15

Đọc tiếp...
Miyuki 11 tháng 6 2015 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

Lần này bài mình mới đúng nè

Lần này mình làm mới đúng , chắc chắn 100% luôn đó

Nhìn vào hình vẽ ta thấy vì O là tâm của hình tròn nên tam giác ABD bằng 1/2 hình vuông ABCD. Mà hình tam giác ABO bằng 1/2 hình tam giác ABD nên => Diện tích tam giác ABD là  18 x 2 = 36 (cm2)

=> Diện tích hình vuông là: 36 x 2 = 72 (cm2)

Ta chia hình vuông thành 4 ô vuông bằng nhau. Diện tích 1 ô vuông nhỏ hay tích 2 bán kính của hình tròn là: 72 : 4 = 18 (cm2)

Vậy diện tích hình tròn là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Đáp số: 56,52 cm2

Đọc tiếp...
Phan Đình Phương 17 tháng 2 2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

S abcd là

18*4=72 (cm2)

chia hình vuông abcd thành 4 hình vuông bằng nhau

S 1 hình vuông bé là:

72:4=18(cm2)

vì S hình vuông nhỏ =r*r nên tích 2 bán kính hình tròn là 18cm2

S hình tròn là 

18*3,14=56,52(cm2)

Đ/S56,52cm2

Đọc tiếp...
Đinh Thị Thu Cúc 11 tháng 6 2015 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

Bài này cô giáo mình còn chịu luôn

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10 tháng 7 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

A B C D N M  

Nối M với D; M với B

Vì MN // BD nên khoảng cách từ M xuống BD = khoảng cách từ N xuống BD

=> SBDN = SBDM

Mà  SABND = SABD + SBDN => SABND = SABD + SBDM  = SABMD

Mặt khác, SABMD = SABM + SADM = \(\frac{1}{2}\)SABC + \(\frac{1}{2}\)SADC (Vì MA = MC nên MA = \(\frac{1}{2}\)AC =>  SABM  =  \(\frac{1}{2}\)SABC ; SADM = \(\frac{1}{2}\) SADC ) 

=>SABND = SABMD =  \(\frac{1}{2}\).(SABC + SADC) =  \(\frac{1}{2}\)SABCD

Vậy BN hình thang ABCD thành 2 phần có diện tích bằng nhau

+) Chú ý: Nếu ABCD là tứ giác bất kì thì bài tập này vẫn đúng

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 10 tháng 7 2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

O L M ơi hình của em còn nối BM nữa mà

Đọc tiếp...
Bexiu 26 tháng 8 2017 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
bùi thị thư 15 tháng 12 2017 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Xét ∆CAD và ∆BEA có

AD=AE(gt

Góc A chung

AC=AB(∆ABC cân tại A)

->∆CAD=∆BEA(c-g-c)

->BE=CB( 2 cạnh tương ứng)

->góc ABE=ACD(2 góc tương ứng)

B)ta có góc ABE+EBC=ABC

Góc ACD+DCB=ACB

Mà góc ABE=ACD(cmt),ABC=ACB(∆ABC cân tại A)

->góc EBC=DCB hay góc IBC=ICB

->∆IBC cân tại I

C)

Xét ∆DIB và ∆EIC có

Góc DIB=EIC

IB=IC (∆IBC cân)

Góc DBE=EIC(ABE=ACD)

->∆DIB =∆EIC(g-cg)

->DI=IE(2 ctư)

Xét ∆ADI và ∆AEI

AD=AE(gt)

AI chung

DI=IE(cmt)

->∆ADI=∆AEI(,c-c-c)

->góc DAI=EAI(2gtư)

->AI là tia pg gócA

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Lan 23 tháng 7 2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc 8 tháng 12 2016 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

TRẢ LỜI HỘ MIK CÁI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Thảo 12 tháng 4 2015 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

a)Ta có tam giác ABC cân tại C nên
=>IC là đường trung tuyến
=>IA=IB
b)Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác IBC vuông tại I, ta có:
BC2=IB2+IC2
102=62+IC2
100=36+IC2
=>IC2=100-36
=>IC2=64
=>IC=\(\sqrt{64}\)=8(cm)
c0 Tam giác ABC cân tại góc A
=>Góc C1=góc C2
Xét hai tam giác vuông CIK và CIA, ta có:
GócC1=góc C2(cmt)
IC: cạnh chung
=>tam giácCIK= tam giác CIH (cạnh huyền_góc nhọn)
=>IH=IK (hai cạnh tương ứng)
 

Đọc tiếp...
Trung 19 tháng 2 2017 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

a)Ta có tam giác ABC cân tại C nên

=>IC là đường trung tuyến

=>IA=IB

b)Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác IBC vuông tại I, ta có:

BC 2=IB 2+IC 2

10 2=6 2+IC 2

100=36+IC 2

=>IC 2=100-36

=>IC 2=64

=>IC= 64 =8(cm) c0

Tam giác ABC cân tại góc A

=>Góc C1=góc C2

Xét hai tam giác vuông CIK và CIA, ta có:

GócC1=góc C2(cmt) IC: cạnh chung

=>tam giácCIK= tam giác CIH (cạnh huyền_góc nhọn)

=>IH=IK (hai cạnh tương ứng) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Bình 2 tháng 2 2017 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

thanh thảo trả lời sai rồi​

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

THẾ MÀ CÓ 6 NGƯỜI BẢO LÀ ĐÚNG

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: