Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen ngoc son 11 tháng 9 2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

a) Theo định lý Pi-ta-go

Ta có : \(\sqrt{20^2+48^2}\)=52

                Vậy tam giác vuông tại A.

b

Đọc tiếp...
truong van bac 1 tháng 4 2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

a)giải

+)AB < BC => góc B < góc A (1)

+)xét tam giác ABC có;

AB = AC (giả thiết)

=>tam giác ABC cân tại A

=>góc B = góc C (2)

+) xét tam giác ABC có;

góc A+ góc B+ góc C =180* (3)

từ (1) , (2) và (3) => góc A > 60*

Đọc tiếp...
thuý trần 12 tháng 11 2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

a, giải 

+ AB < BC => góc B < góc A (1)

+ Xét tam giác ABC có

AB = AC ( gt)

=> tam giác ABC cân tại A

=> góc B = góc C (2)

+ xét tam giác ABC có

góc A + góc B + góc C = 180 * (3)

từ (1) (2) và (3) 

=> góc A > 60*

Đọc tiếp...
Hà Khánh Ly 28 tháng 3 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

ta có:NE vuông góc với BC   =>MD song song vs NE

        MD vuông góc với BC   

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22 tháng 6 2015 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

a) vì tam giác ABC cân tại A nên góc ABC= góc ACB
mà góc ABC = góc HBD ( 2 góc đối đỉnh); góc ACB= góc KCE ( 2 góc đối đỉnh)
=> góc HBD= góc KCE
Xét tam giác HBD và tam giác KCE có :
góc DHB= góc EKC(= 90 độ)
BD=CE (gt)
góc HBD= góc KCE (cmt)
=>tam giác HBD = tam giác KCE (cạnh huyền, góc nhọn)
=>HB=KC( 2 cạnh tương ứng)
b)AHB=AKC ??? chưa rõ
mình cứ xét tam giác AHB và tam giác AKC, nếu là góc bạn tự suy ra thêm 1 bước nhé^^
vì tam giác ABC cân tại A nên góc ABC= góc ACB
mà góc ABC+ góc ABH= góc ACB+ góc ACK=180 độ ( 2 góc kề bù)
=>góc ABH=góc ACK
Xét tam giác AHB và tam giác AKC có:
AB=AC (tam giác ABC cân tại A)
góc ABH=góc ACK( Cmt)
HB=KC( Cmt)

Đọc tiếp...
Stella Vermillion 7 tháng 2 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Hình đây nè :3 ( nhưng chẳng biết mình vẽ có đúng ko ha?) A B C D E H K

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 6 2015 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

nếu Nguyễn Nam Cao làm dc thj vẽ hjnh xem

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo An 31 tháng 7 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

a) Vì M, B thuộc 2 tia đối nhau CB và CM

=> C nằm giữa B và M

=> BM = BC + CM =8 (cm)

b) Vì C nằm giữa B, M

=> Tia AC nằm giữa tia AB và tia AM

=> góc CAM = góc BAM - góc BAC = 20 độ

c) Ta có :

Góc xAy = góc xAC + góc CAy = 1/2 góc BAC + 1/2 góc CAM

              = 1/2 (góc BAC + góc CAM) = 1/2 góc BAM 1/2 x 80 độ = 40 độ

d) Nếu K thuộc CM => C nằm giữa B và K

=> BK = BC + CK  6 (cm)

 Nếu K thuộc CB => K nằm giữa C và B 

=> BK = BC = CK = 4 (cm)

Đọc tiếp...
Bạch Tuyết 16 tháng 6 2016 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

a) Vì M,B thuộc 2 tia đối nhau CB và CM

 suy ra:C nằm giữa B và M

BM=BC+CM=8(cm)

 b) Vì C nằm giữa B,M

 Suy ra:Tia AC nằm giữa tia AB và tia AM

 Góc CAM= góc BAM-góc BAC=20 độ

 c) Ta có:

 góc xAy= góc xAc+góc Cay=½ góc BAC+½ góc CAM

 ½(góc BAC+ góc CAM)= ½ góc BAM ½ x80 độ=40 độ

d)Nếu K thuộc CM thì C nằm giữa B và K

suy ra: BK=BC+CK=6(cm)

Nếu K thuộc CB thì K nằm giữa C và B

Suy ra: BK=BC=CK=4(cm)

tự đáp số nhé!

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 31 tháng 7 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

 a) MB = 5,5 + 3 = 8,5 cm 
b) CAM = 20 độ 
c) TH1: K nằm trên đoạn BC => BK = 5,5 - 1 = 4,5 cm 
TH2: K nằm trên đoạn CM => BK = 5,5 + 1 = 6,5 cm

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 11 giờ trước (10:24)
Báo cáo sai phạm

Đáp án:

a) :209,85125m2m2 

b)20,985125m2m2

c) :125,91075kg

Giải thích các bước giải:

a)                 Giải

Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là:

      25,75 - 15,6=10,15(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là:

     (15,6+25,75) x 10,15 : 2=209,85125(m2m2 )

b)Diện tích trồng lúa là:

     209,85125:100 x 10=20,985125(m2m2 )

c)Số lượng thóc đã thu được từ thửa ruộng đó là:

    (209,85125 : 1) x 0,6=125,91075(kg)

                  Đáp số:a) :209,85125m2m2 

                              b)20,985125m2m2

                              c) :125,91075kg

#Châu's ngốc

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Anh 11 giờ trước (10:35)
Báo cáo sai phạm

                                                                     Giải

a)       Chiều cao thửa ruộng đó là:

                         25,75-15,6=10,15( m )

          Diện tích thửa ruộng đó là:

                         (25,75+15,6)x10,15:2=209,85125( m2 )

b)       10% diện tích thửa ruộng là:

                         209,85125:100x10=20,985125( m2 )

           Diện tích trồng lúa còn lại là:

                         209,85125-20,985125=188,866125( m2 )

c)        Số ki-lô-gam thóc thu được từ thửa ruộng là:

                         (209,85125:1)x0,6=125,91075( kg )

                                           Đáp số: a) 209,85125m2

                                                       b) 188,866125m2

                                                       c) 125,91075kg thóc.

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 11 giờ trước (10:13)
Báo cáo sai phạm

Giải thích các bước giải:

 Chiều cao thửa ruộng : 

25,75 - 15,6 =  10,15(m)

a) Diện tích thửa ruộng là : 

(25.75 + 15.6 ) .10,15 / 2 = 217.0875(m^2)

b) Diện tích trồng lúa :

217.0875 . 90% =  195.37875(m^2)

c) Lượng thóc thu được :

195.37875 . 0,6 = 117.22725(kg) 

Lâu lắm rồi không làm bài này bạn xem có sai chỗ nào không

#Châu's ngốc

Đọc tiếp...
Hanako - Kun Hôm qua lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(n-1\right):2\)

\(\Rightarrow n.\left(n-1\right):2=72\)

\(\Rightarrow n.\left(n-1\right)=72.2=144\)

\(\Rightarrow n.\left(n-1\right)=72.20\) nên n = 20

Đọc tiếp...
Vũ Đăng Dương Hôm qua lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhé ^-^

Đọc tiếp...
Hyouka CTV Hôm qua lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nhé :))

Đọc tiếp...
Trần_Quyên ( #Quinn ) Hôm kia lúc 6:49
Báo cáo sai phạm

a) Xét ΔDMI và ΔENI ta có:

D^=E^=90o

MD=NE

MID^=NIE^(đối đỉnh)

Do đó ΔDMI=ΔENI(cgv-gn)

Vậy MI=NI(hai cạnh tương ứng)

đpcm

b) Từ B và C kẻ các đường thẳng lần lượt vuông góc với AB và AC cắt nhau tại J.

Ta có: ΔABJ=ΔACJ(g-c-g) nên: JB=JC(hai cạnh tương ứng)

Nên J thuộc AL đường trung trực ứng với BC

Mặt khác: từ ΔDMB=ΔENC(câu a)

Ta có: BM=CN

BJ=CJ(cmt)

MBJ^=NCJ^=90o

Nên ΔBMJ=ΔCNJ(c-g-c)

MJ=NJ hay đường trung trực của MN luôn đi qua điểm J cố định

Đọc tiếp...
Milky Way 28 tháng 2 2015 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

a/ Theo giả thuyết ta có: góc xOy=góc xOz=120 (1)

Ta lại có: góc xOy+góc xOz+góc yOz=360 

<=>120+120+góc yOz=360

<=> góc yOz=120 (2)

Từ (1) và (2) => góc xOy=góc xOz=góc yOz =120 (đpcm)

b/Gọi Ox' ; Oy'; Oz' lần lượt là các tia đối của các tia Ox;Oy;Oz

Ta có: góc xOy+góc yOx'= 180 độ (góc kề bù)

<=> 120+góc yOx'=180 độ  <=> góc yOx'=60 độ

Ta thấy: góc yOx'=1/2 góc yOz (60=(1/2)x120) (3)

Tia Ox' nằm giữa 2 tia Oy và Oz (4)

Từ(3) và (4)=> Ox' là tia phân giác của góc yOz(5)

Chứng minh tương tự ta có: 

-Tia Oy' là tia phân giác của góc xOz(6)

-Tia Oz' là tia phân giác của góc xOy(7)

Từ (5)(6) và (7)=>Tia đối của mỗi tia Ox;Oy;Oz là phân giác của góc hợp bởi 2 tia còn lại (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 27 tháng 2 2015 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

a/ Theo giả thuyết ta có: góc xOy=góc xOz=120 (1)

Ta lại có: góc xOy+góc xOz+góc yOz=360 

<=>120+120+góc yOz=360

<=> góc yOz=120 (2)

Từ (1) và (2) => góc xOy=góc xOz=góc yOz =120 (đpcm)

b/Gọi Ox' ; Oy'; Oz' lần lượt là các tia đối của các tia Ox;Oy;Oz

Ta có: góc xOy+góc yOx'=360 (kề bù)

<=> 120+góc yOx'=360 <=> góc yOx'=60

Ta thấy: góc yOx'=1/2 góc yOz (60=(1/2)x120) (3)

Tia Ox' nằm giữa 2 tia Oy và Oz (4)

Từ(3) và (4)=> Ox' là tia phân giác của góc yOz(5)

Chứng minh tương tự ta có: 

-Tia Oy' là tia phân giác của góc xOz(6)

-Tia Oz' là tia phân giác của góc xOy(7)

Từ (5)(6) và (7)=>Tia đối của mỗi tia Ox;Oy;Oz là phân giác của góc hợp bởi 2 tia còn lại (đpcm)

 

 

Đọc tiếp...
khuong ngoc nhi 31 tháng 12 2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Tai sao goc xOy+goc xOz +goc yOz lai  bang 360?
 

Đọc tiếp...
Lê Xuân Trường 3 tháng 2 2016 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Câu a ) Ta có AE = AD => Tam giác ADE là tam giác cân tại A .

             => Góc EDA = 180 độ - Â : 2 

            - Tam giác ABC có :

             Góc B = 180 độ - Â : 2 

           => Góc D = góc B ( ở vị trí so le trong )

           => DE // BC

Câu b ) - Chứng minh tam giác EAB = tam giác DAC ( c - g - c ) => Bạn tự chứng minh 

             => BE = CD ( 2 cạnh tương ứng )

Câu c ) - Vì tam giác ADE là tam giác cân => Góc D = Ê 

            - Vì tam giác EAB = tam giác DAC ( ở câu b ) => Góc BEA = góc CDA ( 2 góc tương ứng )

            - Ta có Ê1 + Ê2 = Góc D1 + góc D2 => Ê = góc D ( góc BED = góc CDE )

           - Chứng minh tam giác BED = tam giác CDE ( c - g -c ) => Tự chứng minh 

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn văn hiếu 16 tháng 1 2016 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

bạn giải dc rồi thì chỉ giúp mình với

Đọc tiếp...
Ha Chuthi 14 tháng 1 2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Bạn da co dap an cua bai nay ckua

Đọc tiếp...
Giot Buon Lai Roi 28 tháng 5 2015 lúc 7:10
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng 

=>có :2005.2006 giao điểm. nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần=>số giao điểm thực tế là:

(2005x2006):2=1003x2005= 2011015(giao điểm)

Đọc tiếp...
Long's Nhỏ's 28 tháng 5 2015 lúc 6:57
Báo cáo sai phạm

mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. mà có 2006 đường thẳng .suy ra có :2005.2006 giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm được tính hai lần suy ra số giao điểm thực tế là 

(2005.2006):2 =1003.2005= 2011015 giao điểm 

nhớ l-i-k-e cho mình nhé.....

Đọc tiếp...
Hai Pham 22 tháng 2 2016 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

kết quả  là : 2011015 

100% lun

Đọc tiếp...
trieu dang Hiệp sĩ 2 tháng 6 2015 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

b)ta có AB=AD(giả thiết)

=> CA là đường trung tuyến của BD

CA vuông góc với BD (t/g ABC vuông tại A)

=>CA là đường cao của BD

mà CA là đường trung tuyến của BD(chứng minh trên)

=>t/g BCD cân tại C

=>CA cũng là p/g của t/g ABC

=>góc BCA= góc DCA

Xét t/g BEC và t/g DEC

góc BCA= góc DCA

BC=CD(t/g BCD cân tại C)

EC: cạnh chung

Suy ra t/g BEC= t/g DEC(c-g-c)

c) trên trung tuyến CA có CE/AC=6-2/6=2/3

=>ba đường trung tuyến của t/g BCD đồng quy tại E

=>DE là đường trung tuyến của BC

=>DE đi qua trung điểm BC

Đọc tiếp...
trình hoài phương 31 tháng 7 2016 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ak mà pạn trieu dang nek, câu b của bài này hình như áp dụng đ/lí py-ta-go cũng đk mak

Đọc tiếp...
Ngo Viet Tien 11 tháng 2 2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bạn ơi tam giác đồng quy là tam giác như thế nào

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 25 tháng 2 2018 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

a, đơn giản ta CM được hai tam giác DCB và EBC bằng nhau => góc EBC = góc DCB => tam giác BIC cân tại I => IB = IC (đpcm)

tương tự chứng minh được hai tam giác DIB và EIC bằng nhau => ID = IE (đpcm)

b, ta có tam giác DAE cân tại A => 2góc D = 180-góc A

             tam giác BAC cân tại A => 2 góc B = 180o - góc A

=> góc D = góc B  => BC// DE (đpcm)

c, Nối AM => AM vừa là trung tuyến vừa là đường trung trựctại M của BC

    Nối IM => IM vừ là trung tuyến vừa là đường trung trực tại M của BC

=> AM và IM cùng nằm trên đường trung trực của BC tại M hay 3 điểm A,M,I thẳng hàng

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 25 tháng 2 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

a) Tam giác ABC cân tại A suy ra \(\widehat{B_1}=\widehat{C_1}\)

Xét tam giác ABM và tam giác ACM có :

AB = AC ( tam giác ABC cân tại A )

\(\widehat{B_1}=\widehat{C_1}\left(cmt\right)\)

BM = CM ( gt )

\(\Rightarrow\Delta ABM=\Delta ACM\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\)

Xét tam giác ABI và tam giác ACI có :

AI chung

AB = AC ( tam giác ABC cân tại A )

\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow\Delta ABI=\Delta ACI\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow IB=IC\)

Vì AD = AB + BD

AE = AC + BC 

Mà AB = AC ( tam giác ABC cân tại A )

DB = EC ( gt )

\(\Rightarrow AD=AE\)

Xét tam giác ADI và tam giác AEI có :

AI chung

AD = AE ( cmt )

\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow\Delta ADI=\Delta AEI\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow DI=EI\)hay ID = IE 

b) Vì tam giác ABC cân tại A ( gt )

\(\Rightarrow\)\(\widehat{B_1}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\left(1\right)\)

Vì tam giác ADE có AD = AE ( cmt )

Suy ra tam giác ADE cân 

\(\Rightarrow\widehat{D}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\left(2\right)\)

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra \(\widehat{B_1}=\widehat{D}\)mà hai góc này ở vị trí đồng vị

Suy ra BC // DE 

c) Ta có : \(\widehat{M_2}=\widehat{M_1}\left(\Delta ABM=\Delta ACM\right)\left(cmt\right)\)

Mà \(\widehat{M_1}+\widehat{M_2}=180^o\)( 2 góc này ở vị trí kề bù )

\(\widehat{M_2}=\widehat{M_3}\)( đối đỉnh )

\(\Rightarrow\widehat{M_1}+\widehat{M_3}=180^o\)

\(\Rightarrow\)A ; M ; I thẳng hàng 

Đọc tiếp...
trần như 29 tháng 3 2015 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Trong 2010 điểm đã cho, tồn tại 2 điểm A,B sao cho 2008 điểm còn lại nằm cùng phía đối với AB

Vì không có 4 điểm nào cùng thuộc một đường tròn nên ta đặt 2008 điểm còn lại lần lượt là 

N1,N2,N3....,N2008

sao cho 

AN1B>AN2B>AN3B>....>AN2008B

Ta vẽ đường tròn đi qua 3 điểm  

A,B,N1001

Khi đó các điểm N1,N2,N3....,N1000 nằm trong đường tròn đã vẽ và 1007 điểm còn lại nằm ngoài đường tròn (đpcm)

ko chắc đâu nhoa

Đọc tiếp...
simple love 24 tháng 1 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Vũ lan anh

Đọc tiếp...
simple love 24 tháng 1 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

mày vẫn thích đi gây sự nhỉ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Trà 9 tháng 4 2015 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

vẽ 9 đường thẳng khác song song với nhau và chúng cắt nhau tại một điểm nào đó.

9 đường thẳng cùng giao nhau tại 1 điểm nên tạo ra 18 góc kg có điểm chung và mỗi góc tương ướng với góc nằm giữa hai đường thẳng trong số 9 đường thẳng đã cho đó.

tổng 18 góc đó luôn lớn hơn hoặc bằng 360 độ

gọi a là góc đó ta có:

18.a lớn hơn hoặc bằng 360 độ suy ra a luôn lớn hơn hoạc bằng 20 độ

Vậy 2 đường thẳng tạo nên 1 góc luôn không nhỏ hơn 20 độ

The end

Đọc tiếp...
Vũ Lan Anh 23 tháng 1 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

bọn cc

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 8 tháng 11 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Hương Trà làm đúng rùi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: