Giúp tôi giải toán


Lương Thị Minh Thu 15 giờ trước (20:15)
Báo cáo sai phạm

a) Tà có: xOy+yOz=180 (do xOy và yOz là 2 góc kề bù bài ra)

<=> 2yOz+yOz=180 (do xOy=2yOz bài ra)

<=> 3yOz=180

<=> yOz=180:3=60

Vậy góc yOz=60

b) Ta có : yOz=xOy' ( 2 góc kề bù)

mà yOz=60 nên xOy'= 60

Vậy góc xOy' bằng 60

c) Nếu như đề bài của bạn cho không tính các góc bẹt thì có 2 cặp góc sau:

yOz và xOy'

xOy và y'Oz

còn nếu tính cả góc bẹt thì có thêm 2 cặp nữa đó là xOz và zOx

                                                                                   yOy' và y'Oy

Chúc bạn thi tốt

hương phạm 15 giờ trước (20:14)
Báo cáo sai phạm

bn tự vẽ hình nhé mk k bít cách vẽ hình trên online math

hương phạm 15 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

a, ta có : góc xoy + yoz = 180 độ ( 2 góc kề bù )

             \(\Rightarrow\)2yoz + yoz =180 độ

            \(\Rightarrow\)3 yoz = 180 độ

            \(\Rightarrow\)yoz    = 180 :3 =60 độ

b, ta có : góc xoy = 2 yoz \(\Rightarrow\)góc xoy = 2.60=120 độ

c, vì xoy và yoz là hai góc kề bù nên ox và oz là 2 tia đối nhau 

mà oy' và oy là 2 tia đối nhau 

nên các cặp góc đối đỉnh là: xoy và zoy' ; zoy và xoy'

Bexiu Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

a) Do M, N là trung điểm của AB và CD nên MB // DN và MB = CN. Ngoài ta MN⊥AB

Vậy thì ΔMOB=ΔNOD(g−c−g)⇒OM=ON

Lại có HO // AB; MN⊥AB⇒HO⊥MN

Xét tam giác HMN có HO là đường cao đồng thời trung tuyến nên nó là tam giác cân, hay HM = HN.

b) Xét tam giác QBP có ON//BP nên QOQB =QNQP  (Định lý ta-let)

Xét tam giác MQB có OH//BM nên QOQB =QHQM  (Định lý ta-let)

Tức là ta có QHQM =QNQP 

Xét tam giác QMP có QHQM =QNQP  nên theo định lý Ta let đảo HN // MP. 

Vậy thì ^HNM=^NMP (so le trong)

Lại có do tam giác HMN cân tại H nên ^HNM=^HMN . Từ đó ta có:  ^HMN=^NMP

hay MN là tian phân giác của ^QMP.

Trần Anh Duy 21/09 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

hình ở đâu thế?

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 21/09 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [D, C] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [D, A] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [C, B] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng p: Đoạn thẳng [M, N] Đoạn thẳng q: Đoạn thẳng [D, B] Đoạn thẳng s: Đoạn thẳng [P, C] Đoạn thẳng t: Đoạn thẳng [Q, M] Đoạn thẳng a: Đoạn thẳng [H, O] Đoạn thẳng b: Đoạn thẳng [Q, P] Đoạn thẳng c: Đoạn thẳng [N, H] Đoạn thẳng d: Đoạn thẳng [M, P] D = (-3.42, 1.62) D = (-3.42, 1.62) D = (-3.42, 1.62) C = (4.66, 1.66) C = (4.66, 1.66) C = (4.66, 1.66) Điểm A: Điểm trên g Điểm A: Điểm trên g Điểm A: Điểm trên g Điểm B: Giao điểm đường của h, i Điểm B: Giao điểm đường của h, i Điểm B: Giao điểm đường của h, i Điểm M: Trung điểm của l Điểm M: Trung điểm của l Điểm M: Trung điểm của l Điểm N: Trung điểm của f Điểm N: Trung điểm của f Điểm N: Trung điểm của f Điểm P: Điểm trên m Điểm P: Điểm trên m Điểm P: Điểm trên m Điểm O: Giao điểm đường của p, q Điểm O: Giao điểm đường của p, q Điểm O: Giao điểm đường của p, q Điểm Q: Giao điểm đường của n, q Điểm Q: Giao điểm đường của n, q Điểm Q: Giao điểm đường của n, q Điểm H: Giao điểm đường của r, t Điểm H: Giao điểm đường của r, t Điểm H: Giao điểm đường của r, t

a) Do M, N là trung điểm của AB và CD nên MB // DN và MB = CN. Ngoài ta \(MN\perp AB\)

Vậy thì \(\Delta MOB=\Delta NOD\left(g-c-g\right)\Rightarrow OM=ON\)

Lại có HO // AB; \(MN\perp AB\Rightarrow HO\perp MN\)

Xét tam giác HMN có HO là đường cao đồng thời trung tuyến nên nó là tam giác cân, hay HM = HN.

b) Xét tam giác QBP có ON//BP nên \(\frac{QO}{QB}=\frac{QN}{QP}\) (Định lý ta-let)

Xét tam giác MQB có OH//BM nên \(\frac{QO}{QB}=\frac{QH}{QM}\) (Định lý ta-let)

Tức là ta có \(\frac{QH}{QM}=\frac{QN}{QP}\)

Xét tam giác QMP có \(\frac{QH}{QM}=\frac{QN}{QP}\) nên theo định lý Ta let đảo HN // MP. 

Vậy thì \(\widehat{HNM}=\widehat{NMP}\) (so le trong)

Lại có do tam giác HMN cân tại H nên \(\widehat{HNM}=\widehat{HMN}\) . Từ đó ta có:  \(\widehat{HM}N=\widehat{NMP}\)

hay MN là tian phân giác của \(\widehat{QMP}.\)

Vũ Thị Minh Nguyệt 20/09 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

a)Theo định lí tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có: 

\(\sin1=\cos89....\sin89=\cos1\) 

Vậy \(A=0\) 

b) Theo định lí tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau, ta có: 

\(\tan1=\cot89...\tan2=\cot88...\)

\(\Rightarrow B=\tan45\cdot\tan46\cdot\cot46\cdot...\cdot\tan89\cdot\cot89\)

Mà \(\tan\lambda\cdot\cot\lambda=1\) 

\(\Rightarrow B=\tan45\cdot1=1\)

c) Bạn làm tương tự dựa vào CT \(\sin^2\lambda+\cos^2\lambda=1\)

leminhduc 18/09 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là a; b ; c ( đk : 0 < a;b;c < 13,2 )

Theo bài ra ta có : a/3=b/4=c/5    và a+b+c=13,2

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

          a/3=b/4=c/5=a+b+c/3+4+5=13,2/12=1,1

+, a/3=1,1 => a=3,3  ( tm)

+, b/4=1,1 => b=4,4 ( tm )

+, c/5=1,1 => c=5,5  ( tm )

Vậy độ dài của các cạnh của tam giác là 3,3 ; 4,4 ; 5,5   (cm ).

Violympic em giỏi toán 18/09 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Bạn nhanh nhất đó

GV Quản lý 18/09 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

A B C M 5 12

a) \(BC^2=AC^2+AB^2=5^2+12^2=169=13^2\)

=> \(BC=13\)

Theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông thì

   \(AM=\frac{1}{2}BC=\frac{13}{2}=6,5\)

b) ABDC là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hơn nữa góc A vuông nên ABDC là hình chữ nhật. Suy ra hai đường chéo bằng nhau, AD = BC

c) Để ABDC là hình vuông thì AB = AC => Tam giác ABC là vuông cân.

ZetNo1 16/09/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

ADME là hình chữ nhật (3 góc vuông)

=> ED = AM

AM ngắn nhất khi AM vuông góc vs BC

=> ED ngắn nhất khi M là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC

Sơn Tùng Hà 16/09/2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Ban lop may

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: