Giúp tôi giải toán và làm văn


Ngọc Nguyễn 2 giờ trước (13:23)
Báo cáo sai phạm

A B C H K I E F

Xét \(\Delta BAC\) Và   \(\Delta ACH\) có :

      \(\widehat{BAC}\)\(=\)\(\widehat{AHC}\) ( cùng = 900 )

           \(\widehat{C}\)là góc chung

 \(\Rightarrow\) \(\Delta BAC\)\(~\)\(\Delta AHC\) ( g - g )     (1)

 \(\Rightarrow\)\(\frac{BC}{AC}=\frac{AB}{AH}\)\(\Rightarrow BC.AH=AB.AC\)

b)  Xét \(\Delta AHC\)có :

  K là trung điểm của CH

  I là trung điểm của AH

\(\Rightarrow\)IK // AC

Do IK // AC :

\(\Rightarrow\)\(\Delta HIK\)\(~\)\(\Delta HAC\) (2)

Từ (1) và (2) =)  \(\Delta HIK\)\(~\)\(\Delta ABC\)

Do \(HE\)\(\perp\)\(AB\)\(\Rightarrow\)\(\widehat{A\text{E}H}\)= 900

      \(HF\)\(\perp\)\(AC\)\(\Rightarrow\)\(\widehat{FHE}\)= 900

Xét tứ giác AEHF có:

\(\widehat{BAC}=\widehat{A\text{E}H}=\widehat{FHE}\)\(=90^0\)

\(\Rightarrow\)AEHF là hình chữ nhật \(\Rightarrow\) AE = HF 

Xét \(\Delta ABC\)\(\perp\)tại \(A\)

Áp dụng định lí py - ta - go

BC=  AB2 +  AC2

52 =  3+ AC2

AC2 = 16

AC = 4 ( cm )

Ta có ;  \(S_{\Delta ABC}\)\(=\frac{AB.AC}{2}\)\(=\frac{3.4}{2}=6\)cm2

                \(S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.BC.AH\)\(=\frac{1}{2}.5.AH=2,5.AH\)

  \(\Rightarrow2,5.AH=6\)\(\Rightarrow AH=2,4\)cm

Xét \(\Delta AHC\)\(\perp\)tại A

Áp dụng định lí py - ta - go

AC2 = AH2 +  HC2

42 = (2,4)2 + CH2

CH2 = 10,24

CH = 3,2 cm

Ta có :  \(S_{\Delta AHC}=\frac{AH.AC}{2}=\)\(\frac{2,4.3,2}{2}=3,84\)cm2

            \(S_{\Delta AHC}=\frac{1}{2}.AC.HF\)\(=\frac{1}{2}.4.HF=2.HF\)

\(\Rightarrow\)2.HF = 3.84

           HF = 1.92 cm

\(\Rightarrow A\text{E}=1,92\)( Vì HF = AE , cmt)

Đọc tiếp...
tth Hôm kia lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Mình chỉ dùng t/c sgk thôi mà=(

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Hôm kia lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Giải :

  • Điểm thứ nhất là giao của 3 đường phân giác trong :

A B C I

  • Ba điểm còn lại là giao điểm của đường phân giác trong và 2 đường phân giác ngoài :

A B C J J J A B C I

Vậy trong \(\bigtriangleup ABC\) có tất cả 4 điểm cách đều 3 cạnh của tam giác đó.

Đọc tiếp...
tth CTV Hôm kia lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Theo t/c 3 đường phân giác của tam giác.Chúng cùng đi qua một điểm và cách đều 3 cạnh của tam giác.

Từ đây ta kết luận có 1 điểm.

Đọc tiếp...
Cù Ngọc Hoa 24 tháng 5 2015 lúc 0:14
Báo cáo sai phạm

câu d,

Từ MH.OM=MA2 ,     MC.MD=MA2 Suy ra:

MH.OM=MC.MD=> MH/MD=MC/MO

Tam giác MHC và tam giác MDO có MH/MD=MC/MO và góc DMO chung nên đồng dạng.

=>MC/HC=MO/MD=MO/OA hay MC/CH=MO/OA              (1)

Ta lại có góc MAI= góc IAH ( cùng chắn 2 cung bằng nhau)

=>AI là phân giác của góc MAH

Theo tính chất đường phân giác của tam giác ta có: MI/IH=MA/AH  (2)

Tam giác MAH và tan giác MAO có góc OMA chung và góc MHA=MAO=900 

Do đó 2 tam giác trên đồng dạng(g.g)

=> MO/OA=MA/AH  (3)

Từ (1) (2) (3) suy ra MC/CH=MI/IH suy ra CI là tia phân giác của góc MCH

 

Đọc tiếp...
OoO_Ledegill2_OoO 4 tháng 11 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
ban ay lam chuan roi
Đọc tiếp...
Võ Nhã Trang 9 tháng 6 2018 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Chỗ (1) mk k hỉu.. ai giải thích đc k ạ ??

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 24 tháng 4 2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có xOy<xOt(30 độ<70 độ)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot

nên xOy+yOt=xOt

hay 30 độ+yOt=70 độ

=> yOt=70 độ-30độ

yOt=40 độ. Vậy yOt=40 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; mà xOy<yOt(30độ<40độ)

nên Oy không phải là tia phân giác của xOt

b) Vì Om là tia đối của tia Ox nên xOm là góc bẹt hay mOt và xOt là 2 góc kề bù

nên mOt+xOt=180 độ

hay mOt+70 độ=180 độ

=> mOt=180 độ-70độ

mOt=110 độ

c) Vì Oa là tia phân giác của mOt nên aOt=mOt/2=110 độ/2=55 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; Oa nằm giữa 2 tia Om, Ot

nên Ot nằm giữa 2 tia Oa và Oy

nên aOy=aOt+yOt

hay aOy=55 độ+ 40 độ

=> aOy=95 độ. Vậy aOy=95 độ

(lưu ý, các góc thì thêm ký hiệu góc vào, bài này mình lười nên ko ghi ký hiệu góc)

mình không vẽ hình nên nhẩm ko biết đúng k

Đọc tiếp...
nguyễn trí dũng 24 tháng 4 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

hình vẽ đây: 

 

Đọc tiếp...
Phương Thùy Sky MTP 13 tháng 5 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng làm giống bạn tôi học giỏi toán

Đọc tiếp...
thang Tran 8 tháng 6 2015 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác AHB vuông tại H và Tam giác CHA vuông tại H có :

                     HAB = HCA (hai góc phụ nhau)

 => tam giác AHB đồng dạng AHC

B,Tam giác AHB vuông tại H , theo pytaago => BH = \(\sqrt{AB^2-AH^2}=9\) 

AHB đồng dang CHA => AH/CH=BH/AH => AH^2=BH.CH => CH = AH^2/BH = 12^2/9=16

TAm giác AHC vuông tại H , theo py ta go : AC  = \(\sqrt{AH^2+HC^2}=20\)

C,BC = BH +HC = 9+16 = 25 

EC/BC = 5/25 = 1/5 (1)

FC/AC = 4/20 = 1/5(2)

Từ (1) và (2)=> EC/BC = FC/AC

=> Tam giác ABC đồng dạng với TAm giác FEC (C chung EC/BC=FC/AC , c.g.c)

=> BAC = EFC = 90 độ => FEC vuông tại F

D,ABC đồng dạng FEC => AC/FC = BC/ EC => EC.AC=FC.BC

Đọc tiếp...
hoang ngoc tuan sang 20 tháng 4 2017 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

a) xét tam giác AHB vuông tai H và tam giác CHA vuông tại H có HAB=CHA => tam giác AHB ~ AHC

b) tam giác AHB  vuông tại H , theo py-ta-go => BH =\(\sqrt{AB^2-AH^2}=9\)AHB ~ CHA => AH/CH = BH/AH => \(AH^2\)= BH.CH =>CH = AH ^2/BH =12 ^ 2/ 9 =16 tam giác CHA vuông tai H theo py-ta-go AC=\(\sqrt{AH^2+HC^2}=20\)

C) BE = BH+HC =9+16 =25 CE/CB =4/20 = 1/5 (1)

                                          CF/CA = 5/25 =1/5 (2)

từ (1) và (2) => CE/CB =CF/ CA

=> tam giác ABC ~ TAM GIÁC CEF ( C.G.C )

=> ABC = CEF = 90độ => CEF vuông tại F

d) ABC~CEF => CA/CF = CB/CE => CE .CA = CF . CB

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thùy 4 tháng 3 2017 lúc 5:36
Báo cáo sai phạm

cho tam 

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc anh 11 tháng 4 2016 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

a. Ta có :a>hoặc =b ,a>hoặc =c>0

suy ra :b - c<a< b+c

Ta có : a< b+c

suy ra :a+a<b+c+a

suy ra:2a<a+b+c

suy ra :a< a+b+c\2

b. ta có : a> hoặc =b>0 ,a> hoặc =c>0

suy ra :b+c < hoặc = a+a

suy ra : b+c < hoặc = 2a 

suy ra :a+b+c< hoặc = 3a

suy ra : a+b+c \3 < hoặc = a


A B C a b c

Đọc tiếp...
Lê Trọng Thanh 31 tháng 3 2015 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên bạn kẻ CH vuông góc với AB

Vì góc CBD là góc ngoài tại đỉnh B của tam giác HBC mà góc BHC = 90 độ

Suy ra góc HBC < 90 độ 

Suy ra góc CBD > 90 độ

Suy ra DC > DB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện )

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: