Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Phạm Tuấn Anh 28 tháng 2 2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm
20x0,5=10 10/2=5 10x5=50
Đọc tiếp...
Trần Đức Long 23 tháng 5 2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là: a

       chiều rộng là: b

Ta có: a = b x 2 (1)

           (b + 20) x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 20 x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 30 = a + 15 (2)

            Thay (1) vào (2) ta được:

            b x 3/2 + 30 = b x 2 + 15

            b x 2 - b x 3/2 = 30 - 15

            b x ( 2 - 3/2 ) = 15

            b x 1/2 = 15

            b = 15 : 1/2 

            b = 30

            a = 30 x 2

            a = 60

            Vậy chiều dài của thửa ruộng là: 60 m

                   chiều rộng của thửa ruộng đó là: 30 m

                                                                Diện tích của thửa ruộng lúc đầu là:

                                                                             60 x 30 = 1800 (m2)

                                                                                   Đáp số: 1800 m2

            

            

Đọc tiếp...
lê nhật ánh 8 tháng 2 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là 1800 nhưng mà không biết cách làm như nào

Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh Anh 7 tháng 2 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bán kính nhân bán kính là 

12.56 : 3.14 = 4 ( cm2)

Vì 4 = 2x 2 nêm bán kính hình tròn là 2 cm

Cạnh hình vuông cũng chính là đường kính hình tròn

2 x2 = 4 ( cm)

Diện tích hình vuông 

4 x 4 = 16 ( cm2)

Đáp số 16cm2

nhớ cho mình nhé !!!

 

Đọc tiếp...
god enel 6 tháng 1 2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

bán kính nhân bán kính là

12.56 :3,14 =4 (cm)

\(\sqrt{4}=2\) nên bán kính là 2

cạnh hình vuông là

2x2=4 (cm)                   (vì đường kính hình tròn =\(\frac{1}{2}\)cạnh hình vuông)

diện tích hình vuông là

4x4 = 16 (cm2)

Đ/S :16 cm2

k mình nha

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 6 tháng 1 2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

16 cm2nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha nha

Đọc tiếp...
Somali__ 11 tháng 2 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích HCN đó là:

\(235\cdot\left(235\cdot\frac{1}{5}\right)=11045\left(m^2\right)\)

                                ĐÁP SỐ : \(11045\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
Lulyly Loyalty
Trả lời
0
Đánh dấu

29 tháng 12 2019 lúc 22:13

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 tháng 12 2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

COPY Ở ĐÂU THẾ Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 9 tháng 1 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

tăng 4% nha

tk cho mk nhé

thank you

Đọc tiếp...
Lê Hồng Anh 29 tháng 12 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

tang 4% nha

Đọc tiếp...
nguyentringhia 13 tháng 1 2019 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Tăng 4% nha bạn

Chúc học tốt

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 15 tháng 7 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng vườn cây là

 789,25 : 38,5 =20,5 (m)

Chu vi vườn cây là

(38,5+20,5) . 2 =118 (m)

Số mét hàng rào xung quanh vườn dài

118 -3,2 = 114,8 (m)

Đáp số :114,8 m

Đọc tiếp...
Giang Bách Họp 6 tháng 1 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

114,8

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 13 tháng 12 2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

kljlgjk;t

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 12 tháng 3 2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Lớp 4 có học số thập phân đâu mà trả lời bạn được?

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Hoàng Anhdf 8 tháng 4 2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

đay kaf toán lớp 5


 

Đọc tiếp...
gv Quản lý 13 tháng 4 2015 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Nếu coi chiều rộng tấm kính nhỏ là 1 phần thì chiều dài của nó là 2 phần

=> Chiều rộng tấm kính to là 2 phần, chiều dài tấm kính to là 4 phần.

Ghép 2 tấm kính thì được hình chữ nhật có chiều rộng 2 phần, chiều dài 5 phần như hình vẽ.

Khi đó hình chữ nhật mới này có thể chia thành 5 x 2 = 10 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh 1 phần.

Diện tích 1 ô vuông nhỏ là: 90 : 10 = 9 dm2.

Vậy cạnh ô vuông nhỏ là 3 dm (vì 3 x 3 = 9)

Vậy kích thước tấm kính nhỏ ban đầu là 3 dm x 6 dm

Kích thước tấm kính to ban đầu là: 6 dm x 12 dm

Đọc tiếp...
Tokitou _ Muichirou 5 tháng 12 2019 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

  Trl :

Chiều dài tấm kính to gấp đôi chiều rộng chiều rộng của nó và chiều rộng của tấm kính to gấp đôi chiều rộng của tấm kính nhỏ (vì chiều dài tấm kính nhỏ chính bằng chiều rộng tấm kính to) nên chiều dài của tấm kính to gấp 4 lần chiều rộng của tấm kính nhỏ. Khi ghép hai tấm kính lại ta được tấm kính HCN có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng tấm kính nhỏ và chiều rộng gấp 2 lần chiều rộng tấm kính nhỏ. Nối, chia tấm kính HCN sau khi ghép thành những hình vuông bằng nhau.

Số hình vuông chia được là : 5 x 2 = 10 (hình)

Diện tích một hình vuông là : 90 : 10 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh hình vuông nhỏ hay chiều rộng tấm kính nhỏ là 3 cm.

Chiều dài tấm kính nhỏ hay chiều rộng tấm kính lớn là :

                  3 x 2 = 6 (cm)

Chiều dài tấm kính lớn là : 6 x 2 = 12 (cm)

               Đáp số : Tấm nhỏ : CR : 3 cm; CD : 6 cm

                            Tấm lớn : CR : 6 cm; CD : 12 cm

Đọc tiếp...
Tu Trinh 27 tháng 1 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là 1 đoạn thì chiều dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn, khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít hai tấm kính lại với nhau sẽ được hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong đó AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2. Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng của tấm kính nhỏ thì diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2).

 

Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng 3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều dài là 6 x 2 = 12 (dm).

Đọc tiếp...
callmebaby 4 tháng 6 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là a (m) ; chiều rộng là b (m)

S HCN ban đầu là a x b (m2)

Nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài thì S HCN mới là a x a (m2)

S tăng lên nếu tăng chiều rộng bằng chiều dài a x a - a x b = a x (a - b) = 20 (m2)  (1)

Nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng thì S HCN mới là b x b (m2)

S giảm đi nếu giảm chiều dài bằng chiều rộng là a x b - b x b = b x (a - b) = 16 (m2)  (2)

  Trừ (1) cho (2) ta được a x (a - b) - b x (a - b) = 20 - 16 (m2)

=> (a - b) . (a - b) = 4   (m2)

<=> a - b = 2 (m)

    Thay a - b = 2 (m) vào (1) ta được a = 20 : 2 = 10 (m)

     Thay a - b  = (m) vào (2) ta được b = 16 : 2 = 8 (m)

                    Vậy diện tích hình chữ nhật đó ban đầu là :

                                  10 x 8 = 80 (m2)

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 4 tháng 8 2017 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

= 80 m\(^2\)nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18 tháng 1 2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20 tháng 7 2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Lê Jiabao 9 tháng 11 2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

A B C D H M N P K

a) Ta có:AB = CD (gt) \(\Rightarrow\)\(\frac{AB}{2}=\frac{CD}{2}\)

Mà \(\frac{AB}{2}=BM\)(vì M là trung điểm của AB)

và \(\frac{CD}{2}=CP\)(vì P là trung điểm của CD)

\(\Rightarrow\)BM = CP (1)

Ta lại có: \(M\in AB\)và \(P\in CD\)

\(\Rightarrow MP=BC\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra: MBCP là hình chữ nhật (đpcm)

b) Gọi K là trung điểm của BH \(\Rightarrow\)NK đường trung bình của \(\Delta ABH\)

Ta có NK//AB và NK = \(\frac{1}{2}AB\)

Mà CP//AB và CP =\(\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}AB\Rightarrow NK=CP\)

\(\Rightarrow\)NKCP là hình bình hành

\(\Rightarrow\)NK//CP (1)

Vì NK//AB , AB\(\perp\)BC nên NK\(\perp\)BC

Suy ra K là trực tâm \(\Delta BCM\);   \(CK\perp BN\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra: BN vưông góc NP (đpcm)

Đọc tiếp...
Marry 9 tháng 11 2017 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình đi, mk làm cho

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Nhật 6 tháng 2 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB và HE vuông góc với AC (D trên AB, E trên AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh AH=DE.
b) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và HC. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông.
c) Chứng minh O là trực tâm của tam giác ABQ.
d) Chứng minh diện tích ABC = diện tích DEQP

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: