Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình ba chiều


câu trả lời là 17/12 em nhé

Đọc tiếp...

1/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH VUÔNG

Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)Diện tích: S = a x a (S: diện tích)Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

2/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH CHỮ NHẬT

Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)Chiều dài: a = P/2 - b (a: chiều dài)Chiều rộng: b = P/2 - a (b: chiều rộng)Diện tích: S = a x b (S: diện tích)Chiều dài: a = S : bChiều rộng: b = S : aCông thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình chữ nhật

3/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH BÌNH HÀNH

Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : aCông thức tính chu vi hình bình hành, diện tích hình bình hành

4/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH THOI

Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi

5/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH TAM GIÁC

Chu vi: P = a + b + c (a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)Diện tích: S = (a x h) : 2 (a: cạnh đáy)Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)Cạnh đáy: a = (S x 2) : hCông thức tính diện tích hình tam giác, chu vi hình tam giác

6/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH TAM GIÁC VUÔNG

Diện tích: S = (a x a) : 2

7/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH THANG

Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)Cạnh đáy: a = (S x 2) : hChu vi hình thang: Muốn tìm chu vi hình thang ta lấy tổng chiều dài hai cạnh bên và hai cạnh đáy: P = a + b + c + dTổng chiều dài hai đáy hình thang: Muốn tìm tổng chiều dài hai đáy hình thang, ta lấy hai lần diện tích chia cho chiều cao.Muốn tìm đáy lớn, (đáy bé) hình thang ta lấy tổng hai đáy trừ đi đáy bé (đáy lớn)

>> Xem thêm: Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

8/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH THANG VUÔNG, CÂN

Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. 

Hình thang cân: có hai đường chéo bằng nhau, hai góc tù bằng nhau và hai góc nhọn bằng nhau.

9/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH TRÒN:

Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14Tìm diện tích thành giếng:Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếngDiện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn - diện tích hình tròn nhỏ
Đọc tiếp...

hình ba chiều đâu?

Đọc tiếp...

lêu cái con khỉ

Đọc tiếp...

5 hình chữ nhật

Đọc tiếp...

Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Giải

Diện tích xung quanh của thùng tôn là:

       (6 + 4) x 2 x 9 = 180(6+4)×2×9=180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là:

         

Vậy diện tích tôn cần dùng là:

        108 + 24 x 2 =180+24=204 204 (dm2)

                                 Đáp số: 204 dm2

Đọc tiếp...

câu đấy đúng

Đọc tiếp...

chu vi mặt đáy là :

  6+4+6+4=20 (dm)

diện tích xung quanh của cái thùng tôn là :

    \(20\times9\)= 180 (dm2)

diện tích toàn phần của thùng tôn là "

   180+( \(6\times4\))= 204 (dm2)

           đáp số : diện tích xung quanh : 180 dm2

                       diện tích toàn phần : 204 dm2

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

           (5+4)×2×3=54 (dm2)

Diện tích một mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

           5×4=20 (dm2)

Do đó diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

           54+20×2=94 (dm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 54dm2;

Diện tích toàn phần: 94dm2

Đọc tiếp...

Chu vi đáy là:

(5 + 4) x 2 = 18 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 1

8 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích một mặt đáy:

5 x 4 = 20 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 2 x 20 = 94 (dm2)

       Đ/S:... 

Đọc tiếp...

diện tích xung quanh là :(5+4)x2x3=54 (dm2)

diện tích toàn phần là : 54+(5x4)x2=72(dm2)

                             Đ/s:......

Đọc tiếp...

All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serveourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth.

Đọc tiếp...

đây có phải là bài hát của soobin hoàng sơn : xin đừng lặng im ko

Đọc tiếp...

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Mk xa nhau thật rồiNhưng anh vẫn chờ đợi.......

Đọc tiếp...

người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim

dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói 1 lời

Đọc tiếp...

1 mét vuông 58 đề - xi -mét vuông =158đề - xi - mét vuông

32 đề- xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông =3246.xăng - ti - mét vuông

Đọc tiếp...

1 mét vuông 58 đề - xi - mét vuông = 158 đề - xi - mét vuông

32 đề - xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông = 3246 xăng - ti - mét vuông

Đọc tiếp...

1 m2 58 dm= 158 dm

32 dm46 cm= 3246 cm2

Đọc tiếp...

Người cậu bảo có trong bảng xếp hạng và tổng hơn 450 đúng không 

Đọc tiếp...

ĐÚNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

Vậy thì có mình nè , đố bạn tích được cho mình 540 lần đấy

Đọc tiếp...

X .4+X.7 +X.9=40300

=>X.(4+7+9)=40300

=>X.20=40300

=>X=2015

TK mình nhé

Đọc tiếp...

Xx(4+7+9)=40300

Xx20=40300

X=2015

Đọc tiếp...

X*4+X*7+X*9=40300

=>X*(4+7+9)=40300

=>X*20=40300

=>X=40300/20

=>X=2015

Đọc tiếp...

bài giải

Đọc tiếp...

Được cập nhật 9 tháng 1 2017 lúc 22:21

1

Bài giải gì vậy?

Đọc tiếp...

xét 1 điểm và 54 điểm còn lại vẽ được54 đường thẳng

suy ra 55 điểm vẽ được số đường thẳng là;54.55=2970

vì 1 đường thẳng được lặp lại 2 lần suy ra có số đường thẳng là;2970;2=1485

vậy có 1485 đường thẳng

Đọc tiếp...

224 : 100 156 : 100 =

Đọc tiếp...

Được cập nhật 7 tháng 11 2016 lúc 23:23

1

bn bị thiếu dấu gì kìa

Đọc tiếp...

asdasdasdadasd

Đọc tiếp...

Được cập nhật 4 tháng 11 2016 lúc 20:03

3

 Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

Đọc tiếp...

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

5^x.5^(x+1).5^(x+2).2^18<=10^18=2^18.5^18

x+x+1+x+2<=18

3x+3<=18

x+1<=6

x<=5

nếu tự nhiện thì x=(0,1,2,3,4,5)

Đọc tiếp...

16^x <128

Đọc tiếp...

Được cập nhật 25 tháng 10 2016 lúc 23:15

2

16^0=1<128

16^1=16<128

16^2=256>128

=> x = 0;1

Đọc tiếp...

nguyen thi huong ,nguyen thi huong, pokemon pikachu , lại thu ngân

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: