Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình ba chiều


Trịnh Gia Long Trịnh Gia Long 16 tháng 3 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

1/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH VUÔNG

 • Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)
 • Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)
 • Diện tích: S = a x a (S: diện tích)
 • Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

2/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH CHỮ NHẬT

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)
 • Chiều dài: a = P/2 - b (a: chiều dài)
 • Chiều rộng: b = P/2 - a (b: chiều rộng)
 • Diện tích: S = a x b (S: diện tích)
 • Chiều dài: a = S : b
 • Chiều rộng: b = S : a
 • Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình chữ nhật

3/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH BÌNH HÀNH

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
 • Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)
 • Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)
 • Độ dài đáy: a = S : h
 • Chiều cao: h = S : a
 • Công thức tính chu vi hình bình hành, diện tích hình bình hành

4/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH THOI

 • Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)
 • Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)
 • Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi

5/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH TAM GIÁC

 • Chu vi: P = a + b + c (a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)
 • Diện tích: S = (a x h) : 2 (a: cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h
 • Công thức tính diện tích hình tam giác, chu vi hình tam giác

6/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH TAM GIÁC VUÔNG

 • Diện tích: S = (a x a) : 2

7/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH THANG

 • Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h
 • Chu vi hình thang: Muốn tìm chu vi hình thang ta lấy tổng chiều dài hai cạnh bên và hai cạnh đáy: P = a + b + c + d
 • Tổng chiều dài hai đáy hình thang: Muốn tìm tổng chiều dài hai đáy hình thang, ta lấy hai lần diện tích chia cho chiều cao.
 • Muốn tìm đáy lớn, (đáy bé) hình thang ta lấy tổng hai đáy trừ đi đáy bé (đáy lớn)

>> Xem thêm: Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

8/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH THANG VUÔNG, CÂN

Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. 

Hình thang cân: có hai đường chéo bằng nhau, hai góc tù bằng nhau và hai góc nhọn bằng nhau.

9/ CÔNG THỨC TÍNH HÌNH TRÒN:

 • Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
 • Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
 • Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
 • Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng:
 • Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14
 • Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng
 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn - diện tích hình tròn nhỏ
Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện Dương Ngọc Thiện 16 tháng 3 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

hình ba chiều đâu?

Đọc tiếp...
david de gea david de gea 21 tháng 2 2019 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

lêu cái con khỉ

Đọc tiếp...
Đàm Xuyến Đàm Xuyến 21 tháng 2 2019 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

mẹ mài

Đọc tiếp...
Đàm Xuyến Đàm Xuyến 21 tháng 2 2019 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

lêu lêu

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 24 tháng 1 2019 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Đọc tiếp...
nguenhoanghuy nguenhoanghuy 9 tháng 4 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

bang 204 dm2

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Ánh Dương Ngọc Ánh 29 tháng 1 2019 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

                    (5+4)x2x3=54( dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

                     54+5x4x2=72(dm2)

                                      Đ/S:................        

Đọc tiếp...
Trần Lê Việt Hoàng Trần Lê Việt Hoàng 24 tháng 1 2019 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh là :(5+4)x2x3=54 (dm2)

diện tích toàn phần là : 54+(5x4)x2=72(dm2)

                             Đ/s:......

Đọc tiếp...
☘️ Soái _ Tỷ _ Ngày _ Mưa ♐️ ☘️ Soái _ Tỷ _ Ngày _ Mưa ♐️ 24 tháng 1 2019 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy là:

(5 + 4) x 2 = 18 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 1

8 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích một mặt đáy:

5 x 4 = 20 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 2 x 20 = 94 (dm2)

       Đ/S:...

 

Đọc tiếp...
Taylor Swift Taylor Swift 6 tháng 10 2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serveourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth.

Đọc tiếp...
Lê Thị Tú Nguyên Lê Thị Tú Nguyên 24 tháng 5 2018 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

đây có phải là bài hát của soobin hoàng sơn : xin đừng lặng im ko

Đọc tiếp...
Harry Potter Harry Potter 24 tháng 5 2018 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Mk xa nhau thật rồi
Nhưng anh vẫn chờ đợi.......

Đọc tiếp...
Lê Thị Tú Nguyên Lê Thị Tú Nguyên 24 tháng 5 2018 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim

dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói 1 lời

Đọc tiếp...
cukhung7777 cukhung7777 13 tháng 1 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

1 m2 58 dm= 158 dm

32 dm46 cm= 3246 cm2

Đọc tiếp...
Khánh Hà Khánh Hà 13 tháng 1 2018 lúc 8:38
Báo cáo sai phạm

1 mét vuông 58 đề - xi - mét vuông = 158 đề - xi - mét vuông

32 đề - xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông = 3246 xăng - ti - mét vuông

Đọc tiếp...
Jenny Andy Jenny Andy 13 tháng 1 2018 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

1 mét vuông 58 đề - xi -mét vuông =158đề - xi - mét vuông

32 đề- xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông =3246.xăng - ti - mét vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng Nguyễn Lê Hoàng 23 tháng 2 2017 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Vậy thì có mình nè , đố bạn tích được cho mình 540 lần đấy

Đọc tiếp...
Nhók_lạnh lùng Nhók_lạnh lùng 23 tháng 2 2017 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

ĐÚNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng Nguyễn Lê Hoàng 23 tháng 2 2017 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Người cậu bảo có trong bảng xếp hạng và tổng hơn 450 đúng không 

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Quan Nguyen Ngoc Quan 3 tháng 2 2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

X .4+X.7 +X.9=40300

=>X.(4+7+9)=40300

=>X.20=40300

=>X=2015

TK mình nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Bích Ngọc Hoàng Thị Bích Ngọc 3 tháng 2 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(x\times\left(4+7+9\right)=40300\)

\(x\times20=40300\)

\(x=40300\div20=2015\)

Đọc tiếp...
Barack Obama Barack Obama 3 tháng 2 2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

X x (4 + 7 + 9) = 40 300

X x 20 = 40 300

X = 40 300 : 20

X = 2015

Đọc tiếp...
trinh thi ngocanh trinh thi ngocanh 19 tháng 11 2016 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

xét 1 điểm và 54 điểm còn lại vẽ được54 đường thẳng

suy ra 55 điểm vẽ được số đường thẳng là;54.55=2970

vì 1 đường thẳng được lặp lại 2 lần suy ra có số đường thẳng là;2970;2=1485

vậy có 1485 đường thẳng

Đọc tiếp...
super saiyan vegeto super saiyan vegeto 4 tháng 11 2016 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

không hiểu

Đọc tiếp...
Kawako Hayari Kawako Hayari 4 tháng 11 2016 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Huy Rio Huy Rio 4 tháng 11 2016 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

 Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

Đọc tiếp...
ngonhuminh ngonhuminh 25 tháng 10 2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

5^x.5^(x+1).5^(x+2).2^18<=10^18=2^18.5^18

x+x+1+x+2<=18

3x+3<=18

x+1<=6

x<=5

nếu tự nhiện thì x=(0,1,2,3,4,5)

Đọc tiếp...
ngô thanh phương ngô thanh phương 25 tháng 10 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

nguyen thi huong ,nguyen thi huong, pokemon pikachu , lại thu ngân

Đọc tiếp...
Trần Tiến Sơn Trần Tiến Sơn 25 tháng 10 2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

16^0=1<128

16^1=16<128

16^2=256>128

=> x = 0;1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: