Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 19/04/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

cách 2:

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là:  ( 24 + 3/4 ) : 3/4 = 33 (quả )

 Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là :  ( 33 + 1/3) : 2/3 = 50 (quả )

Số cam bác nông dân đem đi bán là :   ( 50 + 1/2 ) : 1/2 = 101 ( quả )

                                 Đáp số : 101 quả

Đọc tiếp...
trần như 19/04/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ ba không bán thêm 3/4 quả thì số cam còn lại là :

                                             24 + 3/4 = 99/4 quả

                                    PSC 99/4 quả là :

                                           1 - 1/4 = 3/4 số cam còn lại sau khi bán lần II

                                Số cam còn lại sau khi bán lần II là :

                                            99/4 : 3/4 = 33 quả

                          Nếu lần II ko bán thêm 1/3 quả thì số cam còn lại sau khi bán lần II là :

                                          33 + 1/3 = 100/3 quả

                                   PSC 100/3 quả là :

                                          1 - 1/3 = 2/3 số cam còn lại sau khi bán lần I

                                 Số cam còn lại sau khi bán lần I là :

                                      100/3 : 2/3 = 50 quả

                                Nếu lần I ko bán thêm 1/2 quả thì số cam còn lại là :

                                    50 + 1/2 = 101/2 quả

                                     PSC 101/2 quả cam là :

                                          1 - 1/2 = 1/2 số cam mang đi 

                                   Số cam bác nông dân mang đi bán là :

                                        101/2 : 1/2 = 101 quả

                                                       Đáp số : 101 quả cam

Đọc tiếp...
ôn quốc tuấn 28/02/2016 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

đáp án là 101 quả cam

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 02/04/2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: 

Ngày thứ nhất chuyển 9 = 9 x 1 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ hai chuyển 18 = 9 x 2 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ 3 chuyển 27 = 9 x 3 tấn và 1/6 số gạo còn lại 

Như vậy, số tấn gạo cụ thể chuyển đi hai ngày liền nhau hơn kém 9 tấn 

theo đề bài, số gạo mỗi ngay đều bằng nhau cho đến khi chuyển hết. ta xét số gạo của hai ngày cuối cùng theo sơ đồ sau:

số gạo cụ thể 9 tấn 1/6 gạo còn lại ngày cuối ngày gần cuối (còn lại 5 phần)

theo sơ đồ, 1/6 số gạo còn lại của ngày gần cuối bằng 9 tấn và bằng 1/5 số gạo ngày cuối

số gạo của ngày cuối cùng là: 9 x 5 = 45 tấn

theo nhận xét trên : 45 = 9 x 5 nên số ngày chuyển đến kho B là 5 ngày

Số gạo có tất cả là: 45 x 5 = 225 tấn

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Một  cửa hàng muốn chuyển gạo từ kho A đến kho B theo kế hoạch sau : Ngày thứ nhất chuyển 9 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Ngày thứ hai chuyển 18 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Ngày thứ ba chuyển 27 tấn và 1/6 số gạo còn lại . Cứ như thế cho đến khi hết số gạo ở kho A . Biết rằng mỗi ngày người ta đều chuyển số gạo như nhau .Hãy tính số ngày và số gạo chuyển đến kho B .

Nhận xét: 

Ngày thứ nhất chuyển 9 = 9 x 1 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ hai chuyển 18 = 9 x 2 tấn và 1/6 số gạo còn lại

Ngày thứ 3 chuyển 27 = 9 x 3 tấn và 1/6 số gạo còn lại 

Như vậy, số tấn gạo cụ thể chuyển đi hai ngày liền nhau hơn kém 9 tấn 

theo đề bài, số gạo mỗi ngay đều bằng nhau cho đến khi chuyển hết. ta xét số gạo của hai ngày cuối cùng theo sơ đồ sau:

số gạo cụ thể9 tấn1/6 gạo còn lạingày cuốingày gần cuối(còn lại 5 phần)

theo sơ đồ, 1/6 số gạo còn lại của ngày gần cuối bằng 9 tấn và bằng 1/5 số gạo ngày cuối

số gạo của ngày cuối cùng là: 9 x 5 = 45 tấn

theo nhận xét trên : 45 = 9 x 5 nên số ngày chuyển đến kho B là 5 ngày

Số gạo có tất cả là: 45 x 5 = 225 tấn

Đọc tiếp...
nguyencaotuanlinh 19/10/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 06/10/2018 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

\(1413:9=157\)

\(142+67-85=124\)

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Chi 06/10/2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

1413:9=157

?+67-85=124

?+67=124+85

?+67=209

?=209-67=142

Đọc tiếp...
conan shinchi 06/10/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm
Lyly Mary 29/09/2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm
Wrecking Ball 29/09/2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

Trả lời : Em sẽ thanh minh cho bác ấy hiểu ( nếu không được thì hỏi cậu bé và bảo cậu bé kể lại mọi chuyện ) thì bác ấy sẽ hiểu ra và không trách lầm em !

* Biện pháp là : Từ từ nhẹ nhàng với người lớn để họ hiểu ra mọi chuyện 

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 25/09/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

                                                                 \(\text{Bài giải}\)

                           \(\text{Theo bài ra ta có sơ đồ : }\)

                                                 \(\text{| }\frac{1}{4}\text{ quyển và 15 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|}\)

                                                                              \(\text{|}\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại và 20 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai : }\)                         \(\text{|___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|}\)

                                                                                                  \(\text{| }\frac{3}{4}\text{ số trang còn lại và 20 trang cuối |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ ba :}\)                                                                       \(\text{|___|___|___|___|}\)

\(\text{Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại }1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\text{ quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )}\)

                                 \(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :}\)

                                           \(20\text{ : }\left(4-3\right)\text{ x }4=80\text{ ( trang ) }\)

                                  \(\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :}\)

                                            \(80+20=100\text{ ( trang ) }\)

                                    \(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu là :}\)

                                             \(100\text{ : }5\text{ x }9=180\text{ ( trang ) }\)

                                     \(\frac{3}{4}\text{ số trang quyển sách là :}\)

                                              \(180+15=195\text{ ( trang ) }\)

                                      \(\text{Số trang của quyển sách là :}\)

                                               \(195\text{ : }3\text{ x }4=260\text{ ( trang ) }\)

                                                   \(\text{Đáp số : }260\text{ trang . }\)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 25/09/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                                                                              Bài giải

                                               Đổi : 75% = 3/4

                              Theo bài ra ta có sơ đồ : 

                                                                            | 1/4 quyển và 15 trang |   

Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|

                                                                                                               | 5/9 số trang còn lại và 20 trang |

Số trang còn lại sau ngày thứ hai :                       |___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|

                                                                                                                                                                       | 3/4 số trang còn lại và 20 trang cuối |

Số trang còn lại sau ngày thứ ba :                                                              |___|___|___|___|

                                         

                   Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại 1 - 1/4 = 3/4 quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )

                                           Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :

                                                                20 : ( 4 - 3 ) x 4 = 80 ( trang )

                                           5/9 số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :

                                                                80 + 20 = 100 ( trang )

                                           Số trang còn lại sau ngày đầu là :

                                                                100 : 5 x 9 = 180 ( trang )

                                           3/4 số trang quyển sách là :

                                                                180 + 15 = 195 ( trang )

                                           Số trang của quyển sách là :

                                                                 195 : 3 x 4 = 260 ( trang )

                                                        Đáp số : 260 trang.       

Đọc tiếp...
Cong chua disney 12/08/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

x = 1508

cbht

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 11/08/2018 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

167+x=689+986

167+x=1675

x=1675-167

x=1508

Đọc tiếp...
tranthihoaithuong 10/08/2018 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

các bạn tinh verry good

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Hòa 22/06/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Số ta cần tìm là:       

      \(79:7.3=\frac{222}{7}\)

   Đáp án là một số không chia hết

Đọc tiếp...
Ngô Minh Thái 10/12/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là: 79: 7x 3 (không chia hết)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22/06/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

79 : 7 x 3 = Ko chia hết

Đọc tiếp...
naruto 26/08/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

04/07/2018 lúc 08:16

Tìm thương của 2 số đó biết rằng nêu giảm số bị chia 8 lần và gấp số chia lên 4 lần thì ta được thương mới là 102.

Đọc tiếp...
Miku 21/05/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Nếu ngày thứ nhất không bán thêm 6m , ngày thứ 2 không bán thêm 6 m thì còn lại :
\(6+6+6=18\) ( m )
Phân số số vải ngày 2 bán được là :
\(\left(1-\frac{4}{5}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{10}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải ngày 3 bán được là :
 \(\left(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{3}{40}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải còn lại là ;
\(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}-\frac{3}{40}=\frac{1}{40}\)( tấm vải )
Tấm vải dài :
18 :1/40 = 720 ( m )
             Đáp số : 720 m

Đọc tiếp...
hoàng lê bảo 01/04/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

từ một năm trước giải được rồi mất công theo dõi

Đọc tiếp...
Phan Tôn Nữ Nhi 19/02/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

12,96.2,5:2,4 =13,5

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 04/01/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

     Số đó là:

             12,96;2,4x2,5=13,5

                      Đáp số:13,5

Đọc tiếp...
Vu ngoc anh 16/12/2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 12,96 x 2,5: 2,4 =13,5

nhớ tick nhé bạn

Đọc tiếp...
phạm thị bích chung 10/08/2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

bình 1 chứa 8l

 bình 2 có 

9:(1 - 1/4)=12l

bình 3 có 27-8 -12=7l

binh1 ban đầu có là

8:(1-1/3)=12l

bình 3 ban đầu có 7l

bình 2 ban đầu có là 

27-7-12=8l 

đs  đúng ko phương mĩ linh

Đọc tiếp...
Duong Thanh Minh 20/04/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

sau khi ban cho nguoi thu 2 thi so khoai con lai la:

0+50=50(kg)

sau khi ban cho nguoi thu nhat thi so khoai con lai la:

(50+10):5/11=132(kg)

nguoi do da ban so kg khoai la:

(132+10):1/4=568(kg)

d/s:568kg

Đọc tiếp...
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm
  • số khoai còn  lại sau mua  khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg​
  • số khoai lúc đầu là:(110+10):(1-1/4)=160 kg
  • vậy số khoai lúc đầu là:160kg 
Đọc tiếp...
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

số  khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg

số khoai lúc đầu là:(110+10:(1-1/4)=160kg

vậy số khoai lúc đầu là 160kg

Đọc tiếp...
tran my hang 19/04/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ ba đọc 80% số sách còn lại  thi  30 trang cuoi cung la   100 - 80  = 20 % cua ngay thu ba 

số trang sách sau khi doc ngay thu hai la  30 : 20 x 100 = 150 trang

Ngày thứ hai đọc 3/5  số sách còn lại thì phân số chỉ 150 trang là  1 - 3/ 5 = 2/5

số trang sách sau khi ngày thứ nhất đọc là 150 :2 x5 = 375 trang 

phân số chỉ 375 trang là  1 - 2/ 5 = 3/5

số trang sách ban đầu là  375 :  3/ 5 =  625 trang

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 02/04/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

vậy là thế nào mk đọc ko hiểu bn nào làm lại dễ hiểu hơn giúp mk mk sẽ tk cho cảm ơn trước nha

Đọc tiếp...
ádasdasd 27/06/2018 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

thang nguyen hai nam ngu nhu cho

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/04/2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 2 bán được còn lại nếu không bán 2,5 mét vải là: 17,5+2,5=20(m)

3/7 tấm vải chiếm: 1-3/7=4/7(tấm vải)

Lần thứ nhất bán còn lại số mét là: 20/\(\frac{4}{7}\) =35(mét)

Lần thứ nhất bán còn lại nếu không bán 5 mét là: 35+5=40(mét)

1/3 tấm vải chiếm: 1-1/3=2/3(tấm vải)

Tấm vải dài số mét là: 40:\(\frac{2}{3}\)=60(mét)

Đọc tiếp...
Việt Anh 28/11/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 02/04/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Lê Quang Nhật 30/06/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số kẹo của Lan

b là của Đào 

c là của Hoa

Sau các lần cho thì ta có số kẹo của mỗi bạn là : 36:3=12 ( cái kẹo)

Ta có: 

  • Lan cho Đào 7 nhưng nhận lại được từ hoa 2 cái kẹo => a-7+2=12 =>a=17
  • Đào nhận 7 từ Lan nhưng cho Hoa 5 cái kẹo => b+7-5=12 => b=10
  • Hoa nhận 5 từ Đào nhưng cho Lan 2 cái => c+5-2=12=> c=11
Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Angle ơi!

Bạn làm kết quả đúng , nhưng bài toán trình bày của bạn không phù hợp , phép tính làm còn chưa đúng . Bạn làm vậy là coi như bài toán nay chư được nhé!!Hãy thử lại đi !

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Bạn nào làm cho tớ một bài giải đúng nhất được không??

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 04/05/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ta có  40 tạ thóc ứng với  1- 1/3 =2/3 số gạo còn lại sau khi bán lần 1

số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là:

 40 2/3 = 60 tạ 

=> 60 tạ ứng với 1 - 1/3 = 2/3 số gạo lúc đầu 

số gạo lúc đâù là :

60 2/3 = 90 tạ 

 

Đọc tiếp...
Nanoka Ami 04/05/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

- Phân số chỉ số phần trăm cả 2 lần bán là:
\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{2}{3}\)
- Số thóc kho lúc đầu là:
- 40 :  \(\frac{2}{3}\)= 60 [ tạ ]

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 14/05/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

90 ta ban nhe

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: