Giúp tôi giải toán và làm văn


phạm nguyên hưng 05/12/2014 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Tổng số lít dầu sau khi bớt là

82 -8 =74 lít

Số lít dầu thùng 1 có là

(74+10) :2+8= 50 lít

Số lít dầu thùng 2 có là

82 - 50 = 32 lít

Đ/S : T1 50 l

T2 32 l

Đọc tiếp...
Kiều Thị Gia Hân 03/12/2015 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

thùng thứ nhất : 50

thùng thứ hai : 32

Đọc tiếp...
Phạm Thị Nhập 21/11/2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

thùng 1 : 50l

thùng 2: 32l

Đọc tiếp...
Trần Minh Tâm 26/11/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

kho 1 chứa số tấn thóc là :

240 : 3 - 2 = 78 (tấn)

kho 2 chứa số tấn thóc là :

240 - 78 = 162 (tấn)

lúc đầu mỗi kho có số tấn thóc là :

162 - 78 = 84 (tấn)

Đs: 84 tấn thóc

Đọc tiếp...
nguyen huu an 30/11/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà ko tự đi mà giải tao đây giải bài này dễ như ăn cháo 

Đọc tiếp...
Trần Minh Tâm 29/11/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm
thank anh
Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10/05/2015 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có sơ đồ:

Số gạo:      !___________!___________!__________!

Lần I bán:   !___________!_8_!

Lần II bán:                             !_____!_8_!

Lần III bán:                                             !____!_8_!

Sau mỗi lần bán thì số gạo còn lại bằng \(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\) (số gạo trước đó)

Ta thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần III bán chính là 8 kg.

Vậy lần III bán số gạo là: \(8:\frac{2}{3}=12\) (kg)

Ta lại thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần II bán chính là 8kg và số gạo lần III bán là 12kg.

Vậy lần II bán số gạo là : \(\left(12+8\right):\frac{2}{3}=40\) (kg)

Thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần I bán chính là 8kg số gạo bán lần II là 40kg

Vậy lần I bán số gạo là: \(\left(40+8\right):\frac{2}{3}=72\) (kg)

Mà \(\frac{2}{3}\) số gạo trước khi bán là chính là 8kg và số gạo bán lần I là 72kg.

Vậy trước khi bán quầy có : 

\(\left(72+8\right):\frac{2}{3}=120\)(kg)

                                                Đáp số: 120 kg

 

 

 

Đọc tiếp...
Shizuka Chan 10/05/2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

ảnh giống mình thế ???????????????????

Đọc tiếp...
Lê Thu Minh 26/11/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

bán lần 2 là ra 30 kg mà

Đọc tiếp...
Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Đọc tiếp...
Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

Đọc tiếp...
oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

270 trang

Đọc tiếp...
Đỗ Nguyễn Quốc Đạt 26/12/2014 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số bi túi phải là a, túi trái là b. Ta có:

a+b=165

Sau khi chuyển lần đầu ta có: túi phải:a-b

                                            túi trái:2b

Sau khi chuyển lần sau ta có: túi phải:2(a-b)

                                            túi trái :2b-(a-b)=3b-a

Theo giả thiết ta có: 2a-2b=3b-a+135

                             2a+a =3b+2b+135

                             3a     =5b+135

Vì số bi không đổi nên tổng số bi bằng 165: hiệu bây giờ là 135

Tính ra số bi túi phải bây giờ là 150: túi trái là 15

 Số bi túi phải sau khi chuyển lần 1 là 150:2=75

Số bi túi trái sau khi chuyển lần 1 là 15+75=90

Số bi túi trái là: 90:2=45

Số bi túi phải là:75+45=120

Đọc tiếp...
Duy An 15/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

kết quả ra 120 bạn nha

Mình chắc luôn đó

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Đọc tiếp...
Cao Thủy Tiên 10/03/2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

Đọc tiếp...
phù thủy tốt bụng 13/08/2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

bằng 78m đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hùng 13/11/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

lần ba bán là:

10 x 2 + 1 = 21 

lần hai bán là:

21 x 2 + 1 = 43

lần 1 bán là:

43 x 2 +1 =87

ba lần bán là :

21 + 43 + 87 = 151

đ/s:... bạn tự ghi nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thảo 25/03/2017 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Số cam sau khi bán đợt 1 và đợt 2 ( không tính 1 quả )là : 

   10 x 2 = 20 (quả)

 Số cam sau khi bán đợt 1 ( không tính 1 quả ) là :  

   20 x 2 = 40 (quả)

Số cam lúc đầu là :

   (40 x 2) + 1 = 81 (quả)  

Đáp số : 81 quả cam

Đọc tiếp...
ha thanh nhan 07/12/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

A/Số tiền trước khi mua gạo là: 18600*4=74400

Số tiền trước khi mua rau là: 74400+4000=78400

Số tiền chị Hồng mang đi chợ là: 78400/4*7=137200

B/Số tiền mua thịt và cá là: 137200/7*3=58800

Đáp số: a/137200 b/58800

Đọc tiếp...
Hằng Phạm 27/10/2014 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 
20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .
Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .
Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .
40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .
Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

 


 

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 03/11/2014 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 
20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .
Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .
Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .
40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .
Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

 

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 25/10/2017 lúc 06:02
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ hai là : 17 + 3 = 20 kg . 

20 kg đường thì bằng : 1 - 3/7 =4/7 số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất .

Số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là : 20 : 4 ×7 = 35 kg .

Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5kg đường thì số đường còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 35 + 5 = 40 kg .

40 kg đường bằng : 1 - 1/3 = 2/3 bao đường .

Số đường có trong bao là : 40 : 2 × 3 = 60 ( kg ). 

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Số vải người đó còn sau lần bán thứ nhất là:

               24 : (1 - 1/3) = 36 (m)

Độ dài tấm vải lúc đầu là:

               36 : (1 - 1/5) = 45 (m)

                         Đáp số: 45 m

Đọc tiếp...
Đào Anh Tiến 21/10/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

độ dài tấm vải lúc đầu là:45m

Đọc tiếp...
Trần Lê Huy Bình 24/10/2014 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

3 quả chiếm số phần quả còn lại sau 2 lần bán là:

          1 - 2 = 1/2 (số cam còn lại)

Nếu lần 2 chỉ bán nửa số cam còn lai thì còn số quả là:

          3 x 2 + 2 = 8 (quả)

Số cam còn lại sau khi bán lần 1 là:

          8 : ( 1 : 2 ) = 16 (quả)

Lần 1 chỉ bán nửa số cam thì còn số quả cam là:

         16 + 1 = 17 (quả)

Người đó đã bán số cam là:

          17 : ( 1 : 2 ) = 34 (quả)

                    Đáp số: 34 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 20/10/2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

d/s:34 qua

k cho mk nha

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 20/10/2017 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(a+b+c+ab+bc+ca=6\)

\(\Leftrightarrow12-\left(2a+2b+2c+2ab+2bc+2ca\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)+3-\left(2a+2b+2c+2ab+2bc+2ca\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)+\left(a^2-2a+1\right)+\left(b^2-2b+1\right)+\left(c^2-2c+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2+\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a=b=c=1\)

\(\Rightarrow Q=\frac{1^{22}+1^{12}+1^{1994}}{1^{22}+1^{12}+1^{2013}}=\frac{3}{3}=1\)

Đọc tiếp...
nguyen thi minh 21/11/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

vào máy tính bấm sẽ ra đáp án = 1

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 20/10/2014 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

400 kg gạo

BẠN THỬ LẠI COI ĐÚNG KHÔNG HA

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 22/10/2014 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Gọi số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là 4 phần

Số gạo bán được trong ngày thứ 2 là 3 phần

Vậy số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là: 60 x 4 = 240kg

Phân số chỉ số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là: 1 - 2/5 = 3/5

Số gạo ban đầu là: 240 x 5 : 3 = 400kg

Đọc tiếp...
Đặng Bình Giang 18/10/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

400😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 06/06/2015 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Người đó có số quả cam là :

      ((((10 + 1) x 2 +1) x 2 +1) x 2) = 94 (quả )

Người đó bán được số quả cam là :

      94 - 10 = 84 (quả)

      

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 06/06/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

 Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là : ( 10+1) : 1/2 = 22 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là : ( 22+1 ) : 1/2 =46 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam có lúc đầu là : (46 +1) : 1/2 = 94 quả

Vậy người đó đã bán được tất cả số quả cam là : 94 - 10 =84 quả

                                              Đáp số : 84 quả cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiệu Nhi 23/12/2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Đáp số là 94  bạn lê tuấn nghĩa sai rồi sao lại trừ 10

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: