Giúp tôi giải toán và làm văn


phan ba cuong 06/11/2014 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
NGUYENG THUY LINH 07/11/2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Anh Thư ơi bạn nên nhớ dạng toán này là dạng toán tính ngược từ dưới lên nên khi nhận thì mình làm chia.Ta lấy kết quả cuối đó rồi thực hiện tính ngược.

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 13/11/2014 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 10/06/2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Sau khi ba bạn cho lẫn nhau mỗi bạn có

24:3=8 ( quyển vở  )

Sau khi Bình cho Kiên số vở bằng số vở Kiên Hiện có thì Kiên có 8 quyển, như vậy Bình đã cho Kiên

8:2=4 ( quyển vở  )

Số vở của Kiên còn lại sau khi cho Hòa là

8:2=4 ( quyển vở  )

Vậy số vở của Bình sau khi nhận từ Hòa là

8+4=12 ( quyển vở  )

Sau khi Hòa cho Bình số vở bằng số vở Bình hiện có thì Bình có 12 quyển vở như vậy Hòa đã cho Bình

12:2=6 ( quyển vở  )

Vậy số vở Của Hòa sau khi nhận từ Kiên là

8+6=14 (quyển vở.  )

Sau khi Kiên Cho Hòa số vở bằng số vở Hòa Hiện có thì Hòa có 14 quyển vở Như vậy Kiên đã cho Hòa

14:2=7 (quyển vở  )

Số Vở của Kiên lúc đầu là

4+7=11 (quyển vở  )

Số vở của Hòa lúc đầu là

14-7=7( quyển  vo)

Số vở của Bình lúc đầu là

12-6=6( quyển vo )

​                              Vậy số vở của Kien lúc đầu là 11 quyển vở

                                 số vở của Hoa lúc đầu là 7 quyển vở 

                               số vở của Bình lúc đầu là 6 quyển vở 

Đọc tiếp...
Phan Thái Sơn 27/01/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Kiên:11

Hoà:7

Bình:6

 

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 02/02/2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Số đó là:

12,96 x2,5 : 2,4= 13,5

Bn có thể viết biểu thức cho dễ hiểu.

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 02/02/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

số đó là: 

     12,96x2,5:2,4=13,5

               Đ/S:13,5

k nha

Đọc tiếp...
minh ko biet 02/02/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

13,5 nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hùng 13/11/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

lần ba bán là:

10 x 2 + 1 = 21 

lần hai bán là:

21 x 2 + 1 = 43

lần 1 bán là:

43 x 2 +1 =87

ba lần bán là :

21 + 43 + 87 = 151

đ/s:... bạn tự ghi nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thảo 25/03/2017 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Số cam sau khi bán đợt 1 và đợt 2 ( không tính 1 quả )là : 

   10 x 2 = 20 (quả)

 Số cam sau khi bán đợt 1 ( không tính 1 quả ) là :  

   20 x 2 = 40 (quả)

Số cam lúc đầu là :

   (40 x 2) + 1 = 81 (quả)  

Đáp số : 81 quả cam

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

    [10+1] x 2 = 22 [quả]

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là: 

    [22+1] x 2= 46 [quả]

Số cam lúc đầu là:

   [46+1] x 2 = 94 [quả]

Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Ngày 1 : |----------|-1quả-|--------|

Ngày 2 :                      |----|-1quả|---|

Ngày 3 :                                    |---|1quả|-|      

Sau khi bán ngày 3 số cam còn lại là :

( 10 + 1) x 2 = 22 ( quả )

Sau khi bán ngày 2 số cam còn lại là :

( 22 + 1 ) x 2 = 46 ( quả )

Sau khi bán ngày 1 số quả còn lại là :

( 46 + 1 ) x 2 = 94 ( quả )

                   Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 02/11/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

94 nha

h cho mh nha

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 28/06/2014 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là :

               1 - 5/9 = 4/9

Nếu số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là 1, phân số chỉ số trứng còn lại sau lần bán thứ hai là :

               1 - 4/5 = 1/5

Như vậy, phân số chỉ số trứng còn lại sau cả hai lần bán là :

               4/9 * 1/5 = 4/45

Lúc đầu người đó có :

               8 : 4/45 = 90 (quả trứng)

Người đó đem bán :

               90 - 8 = 82 (quả trứng)

 Trong lần bán thứ nhất, người đó bán được :

               90 * 5/9 = 50 (quả trứng)

Trong lần bán thứ hai, người đó bán được :

               (90 - 50) * 4/5 = 32 (quả trứng)

                    Đáp số : a)82 quả trứng

                                 b)Lần 1 : 50 quả trứng

                                    Lần 2 : 32 quả trứng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Long 06/03/2015 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là :

               1 - 5/9 = 4/9

Nếu số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là 1, phân số chỉ số trứng còn lại sau lần bán thứ hai là :

               1 - 4/5 = 1/5

Như vậy, phân số chỉ số trứng còn lại sau cả hai lần bán là :

               4/9 * 1/5 = 4/45

Lúc đầu người đó có :

               8 : 4/45 = 90 (quả trứng)

Người đó đem bán :

               90 - 8 = 82 (quả trứng)

 Trong lần bán thứ nhất, người đó bán được :

               90 * 5/9 = 50 (quả trứng)

Trong lần bán thứ hai, người đó bán được :

               (90 - 50) * 4/5 = 32 (quả trứng)

                    Đáp số : a)82 quả trứng

                                 b)Lần 1 : 50 quả trứng

                                    Lần 2 : 32 quả trứng

Đọc tiếp...
hyjhbgc 25/03/2015 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là :

               1 - 5/9 = 4/9

Nếu số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là 1, phân số chỉ số trứng còn lại sau lần bán thứ hai là :

               1 - 4/5 = 1/5

Như vậy, phân số chỉ số trứng còn lại sau cả hai lần bán là :

               4/9 * 1/5 = 4/45

Lúc đầu người đó có :

               8 : 4/45 = 90 (quả trứng)

Người đó đem bán :

               90 - 8 = 82 (quả trứng)

 Trong lần bán thứ nhất, người đó bán được :

               90 * 5/9 = 50 (quả trứng)

Trong lần bán thứ hai, người đó bán được :

               (90 - 50) * 4/5 = 32 (quả trứng)

                    Đáp số : a)82 quả trứng

                                 b)Lần 1 : 50 quả trứng

                                    Lần 2 : 32 quả trứng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Trang 19/08/2015 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau khi bán 2 là :

(10 +1) x 2 = 22 (quả)

Số cam còn lại sau khi bán lần 1 là:

(22+ 1) x 2 = 46(quả)

Số cam lúc đầu là :

( 46 +1 ) x 2 =94 (quả )

Sơ đồ dễ vẽ 

Đọc tiếp...
Huynh Minh Nghi 26/08/2015 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Số cam lúc đầu : 94 quả .

Đọc tiếp...
tranxuantham 21/01/2018 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

bạn ơi số cam lúc đầu là 94 qua

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 06/06/2015 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Người đó có số quả cam là :

      ((((10 + 1) x 2 +1) x 2 +1) x 2) = 94 (quả )

Người đó bán được số quả cam là :

      94 - 10 = 84 (quả)

      

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 06/06/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

 Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là : ( 10+1) : 1/2 = 22 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là : ( 22+1 ) : 1/2 =46 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam có lúc đầu là : (46 +1) : 1/2 = 94 quả

Vậy người đó đã bán được tất cả số quả cam là : 94 - 10 =84 quả

                                              Đáp số : 84 quả cam

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiệu Nhi 23/12/2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Đáp số là 94  bạn lê tuấn nghĩa sai rồi sao lại trừ 10

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Phân số tương ứng với \(\frac{1}{2}\)m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{1}{2}\) (số vải lần thứ tư bán)

 Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 4 là :

 \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{2}\) = 1 (m)

 Số mét vải còn lại sau khi lần thứ 3 bán \(\frac{1}{2}\) là : 1 + \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{3}{2}\) (m)

 Phân số tương ứng với \(\frac{3}{2}\)m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) (số vải còn lại trước khi bán lần ba)

   Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 3 là : \(\frac{3}{2}\) : \(\frac{1}{2}\)  = 3 (m)

  Số mét vải còn lại sau khi lần thứ 2 bán \(\frac{1}{2}\) là : 3 + \(\frac{1}{2}\)  =  \(\frac{7}{2}\) (m)

  Phân số tương ứng với \(\frac{7}{2}\) m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) (số vải còn lại trước khi bán lần hai)

 Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 2 là :

   \(\frac{7}{2}\):\(\frac{1}{2}\)  = 7 (m)

 Số mét vải mà quầy đó đã bán là :

         7 + 2 = 9 (m)

                                           Đáp số : 9m.

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Lần thứ tư bán 1/2 số vải và 1/2 m thì hết. Vậy trước khi lần thứ tư bán thì số vải là :

(0 + 1/2) x 2 = 1 (m)

Trước khi bán lần 3 là :

(1+1/2) x 2 = 3 (m)

Trước khi bán lần thứ hai là :

(3 + 1/2) x 2 = 7 (m)

Số vải đã bán là : 

7 + 2 = 9 (m)

Đáp số : 9m

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 08/11/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

9

nha ban!

Đọc tiếp...
Phan Tôn Nữ Nhi 19/02/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

12,96.2,5:2,4 =13,5

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 04/01/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

     Số đó là:

             12,96;2,4x2,5=13,5

                      Đáp số:13,5

Đọc tiếp...
Vu ngoc anh 16/12/2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 12,96 x 2,5: 2,4 =13,5

nhớ tick nhé bạn

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 05/12/2014 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Tổng số lít dầu sau khi bớt là

82 -8 =74 lít

Số lít dầu thùng 1 có là

(74+10) :2+8= 50 lít

Số lít dầu thùng 2 có là

82 - 50 = 32 lít

Đ/S : T1 50 l

T2 32 l

Đọc tiếp...
Kiều Thị Gia Hân 03/12/2015 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

thùng thứ nhất : 50

thùng thứ hai : 32

Đọc tiếp...
Phạm Thị Nhập 21/11/2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

thùng 1 : 50l

thùng 2: 32l

Đọc tiếp...
Trần Minh Tâm 26/11/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

kho 1 chứa số tấn thóc là :

240 : 3 - 2 = 78 (tấn)

kho 2 chứa số tấn thóc là :

240 - 78 = 162 (tấn)

lúc đầu mỗi kho có số tấn thóc là :

162 - 78 = 84 (tấn)

Đs: 84 tấn thóc

Đọc tiếp...
nguyen huu an 30/11/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà ko tự đi mà giải tao đây giải bài này dễ như ăn cháo 

Đọc tiếp...
Trần Minh Tâm 29/11/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm
thank anh
Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10/05/2015 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có sơ đồ:

Số gạo:      !___________!___________!__________!

Lần I bán:   !___________!_8_!

Lần II bán:                             !_____!_8_!

Lần III bán:                                             !____!_8_!

Sau mỗi lần bán thì số gạo còn lại bằng \(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\) (số gạo trước đó)

Ta thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần III bán chính là 8 kg.

Vậy lần III bán số gạo là: \(8:\frac{2}{3}=12\) (kg)

Ta lại thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần II bán chính là 8kg và số gạo lần III bán là 12kg.

Vậy lần II bán số gạo là : \(\left(12+8\right):\frac{2}{3}=40\) (kg)

Thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần I bán chính là 8kg số gạo bán lần II là 40kg

Vậy lần I bán số gạo là: \(\left(40+8\right):\frac{2}{3}=72\) (kg)

Mà \(\frac{2}{3}\) số gạo trước khi bán là chính là 8kg và số gạo bán lần I là 72kg.

Vậy trước khi bán quầy có : 

\(\left(72+8\right):\frac{2}{3}=120\)(kg)

                                                Đáp số: 120 kg

 

 

 

Đọc tiếp...
Shizuka Chan 10/05/2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

ảnh giống mình thế ???????????????????

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 17/01/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

120 là sai,57 mới đ

Đọc tiếp...
Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Đọc tiếp...
Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

Đọc tiếp...
oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

270 trang

Đọc tiếp...
Đỗ Nguyễn Quốc Đạt 26/12/2014 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số bi túi phải là a, túi trái là b. Ta có:

a+b=165

Sau khi chuyển lần đầu ta có: túi phải:a-b

                                            túi trái:2b

Sau khi chuyển lần sau ta có: túi phải:2(a-b)

                                            túi trái :2b-(a-b)=3b-a

Theo giả thiết ta có: 2a-2b=3b-a+135

                             2a+a =3b+2b+135

                             3a     =5b+135

Vì số bi không đổi nên tổng số bi bằng 165: hiệu bây giờ là 135

Tính ra số bi túi phải bây giờ là 150: túi trái là 15

 Số bi túi phải sau khi chuyển lần 1 là 150:2=75

Số bi túi trái sau khi chuyển lần 1 là 15+75=90

Số bi túi trái là: 90:2=45

Số bi túi phải là:75+45=120

Đọc tiếp...
Duy An 15/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

kết quả ra 120 bạn nha

Mình chắc luôn đó

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: