Giải bằng tính ngược - Hỏi đáp và thảo luận về Giải bằng tính ngược - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Trân 10/08/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

167+x=1675

 x          =1675-167

x=     1508

k mk nhé

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 11/08 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

167+x=689+986

167+x=1675

x=1675-167

x=1508

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Nhân 10/08/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

\(167+x=1675\)

\(x=1675-167=1508\)

Đọc tiếp...
Phan Tôn Nữ Nhi 19/02/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

12,96.2,5:2,4 =13,5

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 04/01/2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

     Số đó là:

             12,96;2,4x2,5=13,5

                      Đáp số:13,5

Đọc tiếp...
Vu ngoc anh 16/12/2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 12,96 x 2,5: 2,4 =13,5

nhớ tick nhé bạn

Đọc tiếp...
phạm thị bích chung 10/08/2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

bình 1 chứa 8l

 bình 2 có 

9:(1 - 1/4)=12l

bình 3 có 27-8 -12=7l

binh1 ban đầu có là

8:(1-1/3)=12l

bình 3 ban đầu có 7l

bình 2 ban đầu có là 

27-7-12=8l 

đs  đúng ko phương mĩ linh

Đọc tiếp...
Duong Thanh Minh 20/04/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

sau khi ban cho nguoi thu 2 thi so khoai con lai la:

0+50=50(kg)

sau khi ban cho nguoi thu nhat thi so khoai con lai la:

(50+10):5/11=132(kg)

nguoi do da ban so kg khoai la:

(132+10):1/4=568(kg)

d/s:568kg

Đọc tiếp...
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm
  • số khoai còn  lại sau mua  khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg​
  • số khoai lúc đầu là:(110+10):(1-1/4)=160 kg
  • vậy số khoai lúc đầu là:160kg 
Đọc tiếp...
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

số  khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg

số khoai lúc đầu là:(110+10:(1-1/4)=160kg

vậy số khoai lúc đầu là 160kg

Đọc tiếp...
tran my hang 19/04/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ ba đọc 80% số sách còn lại  thi  30 trang cuoi cung la   100 - 80  = 20 % cua ngay thu ba 

số trang sách sau khi doc ngay thu hai la  30 : 20 x 100 = 150 trang

Ngày thứ hai đọc 3/5  số sách còn lại thì phân số chỉ 150 trang là  1 - 3/ 5 = 2/5

số trang sách sau khi ngày thứ nhất đọc là 150 :2 x5 = 375 trang 

phân số chỉ 375 trang là  1 - 2/ 5 = 3/5

số trang sách ban đầu là  375 :  3/ 5 =  625 trang

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 02/04/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

vậy là thế nào mk đọc ko hiểu bn nào làm lại dễ hiểu hơn giúp mk mk sẽ tk cho cảm ơn trước nha

Đọc tiếp...
ádasdasd 27/06/2018 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

thang nguyen hai nam ngu nhu cho

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/04/2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 2 bán được còn lại nếu không bán 2,5 mét vải là: 17,5+2,5=20(m)

3/7 tấm vải chiếm: 1-3/7=4/7(tấm vải)

Lần thứ nhất bán còn lại số mét là: 20/\(\frac{4}{7}\) =35(mét)

Lần thứ nhất bán còn lại nếu không bán 5 mét là: 35+5=40(mét)

1/3 tấm vải chiếm: 1-1/3=2/3(tấm vải)

Tấm vải dài số mét là: 40:\(\frac{2}{3}\)=60(mét)

Đọc tiếp...
Việt Anh 28/11/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 02/04/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Miku 21/05/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Nếu ngày thứ nhất không bán thêm 6m , ngày thứ 2 không bán thêm 6 m thì còn lại :
\(6+6+6=18\) ( m )
Phân số số vải ngày 2 bán được là :
\(\left(1-\frac{4}{5}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{10}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải ngày 3 bán được là :
 \(\left(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{3}{40}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải còn lại là ;
\(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}-\frac{3}{40}=\frac{1}{40}\)( tấm vải )
Tấm vải dài :
18 :1/40 = 720 ( m )
             Đáp số : 720 m

Đọc tiếp...
hoàng lê bảo 01/04/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

từ một năm trước giải được rồi mất công theo dõi

Đọc tiếp...
Lê Quang Nhật 30/06/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số kẹo của Lan

b là của Đào 

c là của Hoa

Sau các lần cho thì ta có số kẹo của mỗi bạn là : 36:3=12 ( cái kẹo)

Ta có: 

  • Lan cho Đào 7 nhưng nhận lại được từ hoa 2 cái kẹo => a-7+2=12 =>a=17
  • Đào nhận 7 từ Lan nhưng cho Hoa 5 cái kẹo => b+7-5=12 => b=10
  • Hoa nhận 5 từ Đào nhưng cho Lan 2 cái => c+5-2=12=> c=11
Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Angle ơi!

Bạn làm kết quả đúng , nhưng bài toán trình bày của bạn không phù hợp , phép tính làm còn chưa đúng . Bạn làm vậy là coi như bài toán nay chư được nhé!!Hãy thử lại đi !

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Bạn nào làm cho tớ một bài giải đúng nhất được không??

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 04/05/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ta có  40 tạ thóc ứng với  1- 1/3 =2/3 số gạo còn lại sau khi bán lần 1

số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là:

 40 2/3 = 60 tạ 

=> 60 tạ ứng với 1 - 1/3 = 2/3 số gạo lúc đầu 

số gạo lúc đâù là :

60 2/3 = 90 tạ 

 

Đọc tiếp...
Nanoka Ami 04/05/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

- Phân số chỉ số phần trăm cả 2 lần bán là:
\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{2}{3}\)
- Số thóc kho lúc đầu là:
- 40 :  \(\frac{2}{3}\)= 60 [ tạ ]

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 14/05/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

90 ta ban nhe

Đọc tiếp...
phan ba cuong 06/11/2014 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
NGUYENG THUY LINH 07/11/2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Anh Thư ơi bạn nên nhớ dạng toán này là dạng toán tính ngược từ dưới lên nên khi nhận thì mình làm chia.Ta lấy kết quả cuối đó rồi thực hiện tính ngược.

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 13/11/2014 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
Phạm Tấn Dương 21/04/2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

   Phân số chỉ số thóc còn lại trong kho là;

      1-(1/3+1/3) = 1/3 ( số thóc trong kho )

   Số thóc lúc đầu trong kho có là :

     40*1/3 = 120 (tạ thóc)

       Đáp số : 120 tạ thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 21/04/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

 

Phân số chỉ số thóc đã bán trong ngày thứ nhất và thứ hai là:

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số thóc)

Phân số chỉ số thóc bán ngày thứ ba là:

\(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)(số thóc)

Số thóc có là:

\(40:\frac{1}{3}=120\left(tạ\right)\)

Đọc tiếp...
nguyenduyhung 02/03/2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Đinh Phương Khánh sai rồi phải là 120 tạ chứ

Đọc tiếp...
TRANPHUONG MAI 20/09/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

lan 1:1/4

lan 2:1/2 CON 15

LAN 3:1/2

VAY SO TRUNG SAU BAN LAN HAI CON 15 QUA

VAY SO TRUNG SAU LAN 1 BAN SE CON 30 QUA

SO TRUNG DUA DI CHO LA 120 QUA

 

Đọc tiếp...
Tống Hoofnh Thiện 28/02/2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có số trứng vịt là 42 quả.

Số quả trứng vịt là : 120 - 42 = 78 (quả)

Số quả trứng gà chưa bán là : 78 : 3 = 26 (quả)

Đáp số : 26 quả trứng gà chưa bán.

Đọc tiếp...
Lê Thị Tuyết 08/06/2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

khong 

kb nha online math

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Đọc tiếp...
Cao Thủy Tiên 10/03/2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

Đọc tiếp...
phù thủy tốt bụng 13/08/2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

bằng 78m đó

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

    [10+1] x 2 = 22 [quả]

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là: 

    [22+1] x 2= 46 [quả]

Số cam lúc đầu là:

   [46+1] x 2 = 94 [quả]

Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Ngày 1 : |----------|-1quả-|--------|

Ngày 2 :                      |----|-1quả|---|

Ngày 3 :                                    |---|1quả|-|      

Sau khi bán ngày 3 số cam còn lại là :

( 10 + 1) x 2 = 22 ( quả )

Sau khi bán ngày 2 số cam còn lại là :

( 22 + 1 ) x 2 = 46 ( quả )

Sau khi bán ngày 1 số quả còn lại là :

( 46 + 1 ) x 2 = 94 ( quả )

                   Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 02/11/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

94 nha

h cho mh nha

Đọc tiếp...
Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Đọc tiếp...
Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

Đọc tiếp...
oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

270 trang

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: