Giúp tôi giải toán


Đỗ Văn Hoài Tuân 22/06/2015 lúc 18:54

Buổi sáng bà bán được một nửa và một phần ba số bóng bay bà có => Buổi sáng bà bán được 2/3 số bóng bay bà có

Buổi chiều bà bán được một nửa và một phần ba số bóng bay còn lại => Buổi chiều bà bán được 2/3 số bóng bay còn lại

Phân số chỉ số bóng bay bán buổi chiều so với số bóng bay bà có là:

2/3 * (1 - 2/3) = 2/9 (số bóng bay bà có)

Phân số chỉ số bóng bay còn lại sau 2 buổi so với số bóng bay bà có là:

1 - (2/3 + 2/9) = 1/9 (số bóng bay bà có)

Số bóng bay bà có là:

10 : 1/9 = 90 (bóng bay)

Đáp số: 90 bóng bay

Lê Minh Anh 13/08/2016 lúc 18:02

Người đó đem 7 con lợn đi bán

Người thứ nhất mua 4 con lợn(một nửa số lợn tức là 3,5 con lợn và một nửa con lợn )

Người thứ hai mua 2 con lợn (một nửa số lợn còn lại tức là 1,5 con lợn và một nửa con lợn)

Người thứ ba mua 1 con lợn (một nửa số lợn còn lại tức là 0,5 con lợn và một nửa con lợn)

Tên Gì Kệ Tao 17/05/2017 lúc 19:21

mà tính cx k ra

Tên Gì Kệ Tao 17/05/2017 lúc 19:21

k rảnh để tính

Nguyễn Phương Linh 17/05/2017 lúc 16:24

Không tính được, thông cảm nhé

Edogawa Conan 14/05/2017 lúc 18:14

Ta có : 7 + 2 = 9 ( m )

Phân số chỉ 9 mét vải : 1 - 2/5 = 3/5 ( so vai .. )

số vải còn sau lần thứ 1 : 9 x 3 x 5 = 15 ( m )

Tấm vải bn đầu dài : ( 15 + 5 ) : ( 1 - 1/3 ) = 30 ( m )

Đáp số : ..... ( tự làm nhé bn )

Liv and Maddie 14/05/2017 lúc 17:54

Vì người thứ 3 mua 7 m thì vừa hết nên 1 phần số vải sau khi mua lần 2 là :

7 + 2 = 9 ( m )

Phân số chỉ 9 m vải là :

1 - 2/5 = 3/5 ( số vải còn sau lần 1 )

Số vải còn sau lần thứ 1 là :

9 : 3 x 5 = 15 ( m )

Tấm vải ban đầu dài là :

\(\left(15+5\right)\div\left(1-\frac{1}{3}\right)=30\left(m\right)\)

Đ/s :..........

nguyen tuan anh 04/05/2015 lúc 21:13

ta có  40 tạ thóc ứng với  1- 1/3 =2/3 số gạo còn lại sau khi bán lần 1

số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là:

 40 2/3 = 60 tạ 

=> 60 tạ ứng với 1 - 1/3 = 2/3 số gạo lúc đầu 

số gạo lúc đâù là :

60 2/3 = 90 tạ 

 

Nanoka Ami 04/05/2015 lúc 21:16

- Phân số chỉ số phần trăm cả 2 lần bán là:
\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{2}{3}\)
- Số thóc kho lúc đầu là:
- 40 :  \(\frac{2}{3}\)= 60 [ tạ ]

dinh nam manh duc 14/05/2017 lúc 16:16

90 ta ban nhe

Lê Tuấn Nghĩa 06/06/2015 lúc 18:09

Người đó có số quả cam là :

      ((((10 + 1) x 2 +1) x 2 +1) x 2) = 94 (quả )

Người đó bán được số quả cam là :

      94 - 10 = 84 (quả)

      

Phạm Huyền My 06/06/2015 lúc 19:53

 Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là : ( 10+1) : 1/2 = 22 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là : ( 22+1 ) : 1/2 =46 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam có lúc đầu là : (46 +1) : 1/2 = 94 quả

Vậy người đó đã bán được tất cả số quả cam là : 94 - 10 =84 quả

                                              Đáp số : 84 quả cam

Nguyễn Thiệu Nhi 23/12/2016 lúc 20:56

Đáp số là 94  bạn lê tuấn nghĩa sai rồi sao lại trừ 10

Nguyễn Thị Mai Trang 19/08/2015 lúc 08:50

Số cam còn lại sau khi bán 2 là :

(10 +1) x 2 = 22 (quả)

Số cam còn lại sau khi bán lần 1 là:

(22+ 1) x 2 = 46(quả)

Số cam lúc đầu là :

( 46 +1 ) x 2 =94 (quả )

Sơ đồ dễ vẽ 

Huynh Minh Nghi 26/08/2015 lúc 10:19

Số cam lúc đầu : 94 quả .

Trần Diệu Linh 04/05/2017 lúc 18:23

94 quả nhé

k cho mk nha

Đinh Tuấn Việt 10/05/2015 lúc 11:47

Theo đề ta có sơ đồ:

Số gạo:      !___________!___________!__________!

Lần I bán:   !___________!_8_!

Lần II bán:                             !_____!_8_!

Lần III bán:                                             !____!_8_!

Sau mỗi lần bán thì số gạo còn lại bằng \(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\) (số gạo trước đó)

Ta thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần III bán chính là 8 kg.

Vậy lần III bán số gạo là: \(8:\frac{2}{3}=12\) (kg)

Ta lại thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần II bán chính là 8kg và số gạo lần III bán là 12kg.

Vậy lần II bán số gạo là : \(\left(12+8\right):\frac{2}{3}=40\) (kg)

Thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần I bán chính là 8kg số gạo bán lần II là 40kg

Vậy lần I bán số gạo là: \(\left(40+8\right):\frac{2}{3}=72\) (kg)

Mà \(\frac{2}{3}\) số gạo trước khi bán là chính là 8kg và số gạo bán lần I là 72kg.

Vậy trước khi bán quầy có : 

\(\left(72+8\right):\frac{2}{3}=120\)(kg)

                                                Đáp số: 120 kg

 

 

 

Shizuka Chan 10/05/2015 lúc 12:07

ảnh giống mình thế ???????????????????

dongoc 07/05/2017 lúc 15:49

120 la dung

giang ho dai ca 04/05/2015 lúc 16:52

Nếu giờ thứ hai xe thứ hai không chạy thêm 4km thì giờ thứ ba xe phải chạy :

                        50+4=54\(\left(km\right)\)

Lúc đó quãng đường xe chạy trong giờ thứ hai là :

                       \(\left(1-\frac{2}{5}\right):\frac{2}{5}=\frac{6}{25}\)quãng đường AB

Quãng đường còn lại sau khi xe chạy được hai giờ là :

                         \(1-\left(\frac{2}{5}+\frac{6}{25}\right)=\frac{9}{25}\)quãng đường AB

                      Độ dài quãng đường AB là : 

                             54 : \(\frac{9}{25}\)= 150\(\left(km\right)\)

            Vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường AB là : 

                            150 : 3 = 50 km/h

Phạm Tấn Dương 21/04/2015 lúc 20:03

   Phân số chỉ số thóc còn lại trong kho là;

      1-(1/3+1/3) = 1/3 ( số thóc trong kho )

   Số thóc lúc đầu trong kho có là :

     40*1/3 = 120 (tạ thóc)

       Đáp số : 120 tạ thóc

Nguyễn Triệu Yến Nhi 21/04/2015 lúc 19:56

 

Phân số chỉ số thóc đã bán trong ngày thứ nhất và thứ hai là:

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số thóc)

Phân số chỉ số thóc bán ngày thứ ba là:

\(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)(số thóc)

Số thóc có là:

\(40:\frac{1}{3}=120\left(tạ\right)\)

nguyenduyhung 02/03/2017 lúc 14:19

Đinh Phương Khánh sai rồi phải là 120 tạ chứ

Duong Thanh Minh 20/04/2017 lúc 21:27

sau khi ban cho nguoi thu 2 thi so khoai con lai la:

0+50=50(kg)

sau khi ban cho nguoi thu nhat thi so khoai con lai la:

(50+10):5/11=132(kg)

nguoi do da ban so kg khoai la:

(132+10):1/4=568(kg)

d/s:568kg

tran van duc 07/05/2017 lúc 14:56
  • số khoai còn  lại sau mua  khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg​
  • số khoai lúc đầu là:(110+10):(1-1/4)=160 kg
  • vậy số khoai lúc đầu là:160kg 
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:49

số  khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg

số khoai lúc đầu là:(110+10:(1-1/4)=160kg

vậy số khoai lúc đầu là 160kg

Dương Nhật Ánh 20/04/2017 lúc 21:56

số gạo còn lại sau khi bán lần 2 là :

1 - 1/3 = 2 /3 ( số gạo )

vậy 2 phần là :40 +16 =56 kg 

cửa hàng có số kg gạo là : 

56 : 2 * 5 = 140 ( kg )

đáp số : 140 kg 

Nguyễn Phương Linh 20/04/2017 lúc 21:13

trình bày thế nào?

Dương Nhật Ánh 20/04/2017 lúc 21:09

140 kg nhé

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 07:15

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Cao Thủy Tiên 10/03/2016 lúc 22:48

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

phù thủy tốt bụng 13/08/2016 lúc 10:36

bằng 78m đó

Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51

270 trang

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: