Giúp tôi giải toán và làm văn


Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Đọc tiếp...
Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

Đọc tiếp...
oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

270 trang

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Trang 20/08/2015 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

đúng rồi 

bạn tự vẽ sơ đồ nha 

Số cam còn lại sau khi bán lần 2 là :

(4 + 1) x 2 = 10(quả)

Số quả còn lại sau khi bán lần 1 là :

(10 + 1)  x 2 = 22 (quả )

Số cam lúc đầu là :

(22 +1) x 2 = 46 (quả)

Đáp số : 46 quả 

tick cho mình nha 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Anh 12/04/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của bạn "nguyễn thị mai trang" là đúng

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 04/05/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ta có  40 tạ thóc ứng với  1- 1/3 =2/3 số gạo còn lại sau khi bán lần 1

số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là:

 40 2/3 = 60 tạ 

=> 60 tạ ứng với 1 - 1/3 = 2/3 số gạo lúc đầu 

số gạo lúc đâù là :

60 2/3 = 90 tạ 

 

Đọc tiếp...
Nanoka Ami 04/05/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

- Phân số chỉ số phần trăm cả 2 lần bán là:
\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{2}{3}\)
- Số thóc kho lúc đầu là:
- 40 :  \(\frac{2}{3}\)= 60 [ tạ ]

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 14/05/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

90 ta ban nhe

Đọc tiếp...
Vũ Hương Giang 12/04/2018 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

                            Bài giải 

                Lúc đầu cô có số cái kẹo là;

                      (3+4+1):1/4=32(cái kẹo)

                                     đáp số;32 cái kẹo

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Thư 14/04/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

32 cái nha 

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Số vải người đó còn sau lần bán thứ nhất là:

               24 : (1 - 1/3) = 36 (m)

Độ dài tấm vải lúc đầu là:

               36 : (1 - 1/5) = 45 (m)

                         Đáp số: 45 m

Đọc tiếp...
Đào Anh Tiến 21/10/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

độ dài tấm vải lúc đầu là:45m

Đọc tiếp...
Hyper Boy 04/04/2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Anh Hôm qua lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
duong cao 04/04/2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 14/08/2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

phân số chỉ 30 trang cuối:

1 – ¾ = ¼ (số trang sau ngày 2)

Số trang sau ngày thứ 2:

30 x 4 = 120 (trang)

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày thứ 2:

120 + 20 = 140 (trang)

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày thứ nhất:

1 – 3/10 = 7/10 (ngày thứ nhất)

Số trang sau ngày thứ nhất:

140 : 7 x 10 = 200 (trang)

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày thứ 1:

200 + 16 = 216 (trang)

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 quyển sách:

1 – 1/5 = 4/5 (quyển sách)

số trang của quyển sách:

216 :4 x 5 = 270 (trang)

ĐS:  270 trang

 

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 28/03/2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

270 trang nha !

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Hà 23/11/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

tích sau có kết quả đúng hay sai

8x6x16x46x56=120

Đọc tiếp...
phung viet hoang 16/04/2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

vi xe chay voi van toc khong doi nen trong thoi gian nhu nhau xe chay duoc quang duong nhu nhau.
goi quang duong AB la x
trong 1h du xe chay : 12 +1/8(x-12)    (*) ==> Scon lai = x - 12 - 1/8(x-12) = 7/8 ( x-12 )
trong 1h tiep theo xe chay: 18 + 1/8[7/8 ( x-12 )-18]=18.7/8 + 1/8.7/8.(x-12)    (**)
cho (*) = (**) => x=252 Km
quang duong chay trong 1h dau la: 12 + 1/8 (252-12) = 42 Km
vậy thời gian xe chạy hết AB là : 252/42 =6h
Vậy AB= 252 Km, t= 6h

Đọc tiếp...
Phạm Thiết Tường 16/04/2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ta tính số quãng đường của giờ cuối cùng và giờ áp chót đi được.

 Giờ áp chót đi được A km và \(\frac{1}{8}\)số quãng đường còn lại,gọi số quãng đường còn lại là B thì giờ áp chót đi được A+\(\frac{1}{8}\)B.

Giờ cuối cùng đi được nốt \(\frac{7}{8}\)B nên theo quy luật giờ cuối cùng đi được A+(18-12)=A+6(vì có số quãng đường bằng nhau)

Vậy A+6=A+\(\frac{1}{8}\)B=6=>B=48

Vậy giờ cuối cùng đi được:48. \(\frac{7}{8}\)=42(km)

Theo QL thì  giờ cuối cùng là giờ thứ:42:7=6

Vậy quãng đường AB dài:42.6=252(km)

 

Đọc tiếp...
phung viet hoang 16/04/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của xe ko đổi nên quãng đường xe chạy được trong 1h bằng nhau (1)
Nhận xét: 24-18=18-12=6 (km) 
Như vậy ko kể 1/8 quãng đường còn lại thì mỗi giờ sau có số km cố định bằng số km cố định của giờ đầu cộng thêm 6 (2)
gọi giờ đi cuối cùng là n (km); quãng đường giờ cuối đi là y
Ta có: 
Giờ thứ n-1, xe ô tô đi: m + 1/8y  (km)
giờ n xe ô tô đi 7/8y (km)
Từ (2) ta có: 7/8y = 6 + m  (km)
Từ (1) ta có: 6 + m =m + 1/8y 
=> 6 = 1/8y
=> 42 = 7/8y
Giờ cuối cùng xe ô tô đi 42 km
=> Mỗi giờ xe ô tô đều đi 42 km
=>  quãng đường còn lại sau khi xe ô tô đi 12 km là: 42-12=30 km
Quãng đường AB dài: 30 : 1/8 + 12 =252 (km)

 

Đọc tiếp...
TRANPHUONG MAI 20/09/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

lan 1:1/4

lan 2:1/2 CON 15

LAN 3:1/2

VAY SO TRUNG SAU BAN LAN HAI CON 15 QUA

VAY SO TRUNG SAU LAN 1 BAN SE CON 30 QUA

SO TRUNG DUA DI CHO LA 120 QUA

 

Đọc tiếp...
Tống Hoofnh Thiện 28/02/2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có số trứng vịt là 42 quả.

Số quả trứng vịt là : 120 - 42 = 78 (quả)

Số quả trứng gà chưa bán là : 78 : 3 = 26 (quả)

Đáp số : 26 quả trứng gà chưa bán.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bích Tuyền 05/03/2016 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

23 quả trứng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang 14/07/2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Số trứng còn lại sau khi bán lần thứ 4 là:

1:(1-1/2)= 2(quả)

Số trứng còn lại sau khi bán lần 3 là:

(2+1/2): (1-1/2)= 5(quả)

Số trứng còn lại sau khi bán lần 2 là:

(5+1/2) : (1-1/2)= 11 ( quả)

Số trứng ban đầu mang đi bán là:

(11+1/2) : ( 1-1/2)= 23(quả)

Đọc tiếp...
cô nàng dễ thương 23/09/2016 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

số đó là

23 quả trứng

ủng hộ

mình nhé bn

Đọc tiếp...
thiện 04/06/2016 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Số tiền Nam mua sách giáo khoa là

              45000 : 60 * 40 = 35000 ( đồng )

Số tiền còn lại là

                450000+30000 =75000 (đồng)

Số tiền Nam mua vở viết là

                 75000:5*3=45000 (đồng)

               Đáp số     35000Đ

                              45000đ

Đọc tiếp...
kevin bui 31/03/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

60 ở đâu ra mấy bn

Đọc tiếp...
phan ba cuong 06/11/2014 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
NGUYENG THUY LINH 07/11/2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Anh Thư ơi bạn nên nhớ dạng toán này là dạng toán tính ngược từ dưới lên nên khi nhận thì mình làm chia.Ta lấy kết quả cuối đó rồi thực hiện tính ngược.

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 13/11/2014 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Đọc tiếp...
Cao Thủy Tiên 10/03/2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

Đọc tiếp...
phù thủy tốt bụng 13/08/2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

bằng 78m đó

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: