Giúp tôi giải toán


Hà An Nam 02/03/2017 lúc 15:17

không được đăng linh tinh nhé

Nguyễn Yến Nhi 02/03/2017 lúc 15:30

Dở hơi .

Phan Ngọc Tú Anh 02/03/2017 lúc 14:56

cái gì zậy bn?

Phạm Quang Luân 19/02/2017 lúc 18:14

= 108 qua

NGUYỄN THẾ HIỆP 19/02/2017 lúc 18:14

Ngày thứ 2 bán \(\frac{10}{17}\)số trứng sau ngày thứ nhất nên số trứng ngày thứ 3 là \(\frac{7}{17}\)số trứng sau ngày thứ nhất:

hay 28 quả ứng với \(\frac{7}{17}\)=> số trứng sau ngày thứ nhất là: \(28:\frac{7}{17}=68\)quả

số trứng ngày thứ nhất còn lại là: \(\frac{2}{3}\)số trứng - 4 quả

=>\(\frac{2}{3}\)ứng với: 68+4=72 quả

=> số trứng người đó bán được là: \(72:\frac{2}{3}=108\)quả

Nguyễn Minh Sang 21/03/2017 lúc 21:24

108 bạn ơi

Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51

270 trang

Lê Tuấn Nghĩa 06/06/2015 lúc 18:09

Người đó có số quả cam là :

      ((((10 + 1) x 2 +1) x 2 +1) x 2) = 94 (quả )

Người đó bán được số quả cam là :

      94 - 10 = 84 (quả)

      

Phạm Huyền My 06/06/2015 lúc 19:53

 Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là : ( 10+1) : 1/2 = 22 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là : ( 22+1 ) : 1/2 =46 quả

Ta có : 1- 1/2 = 1/2

Số cam có lúc đầu là : (46 +1) : 1/2 = 94 quả

Vậy người đó đã bán được tất cả số quả cam là : 94 - 10 =84 quả

                                              Đáp số : 84 quả cam

Nguyễn Thiệu Nhi 23/12/2016 lúc 20:56

Đáp số là 94  bạn lê tuấn nghĩa sai rồi sao lại trừ 10

Mai Linh 26/11/2016 lúc 12:18

Ngày 3 đọc là : 10 : (1- 8/9) = 90 trang 

Sau ngày 1 đọc là : 90+10 :(1- 4/9) = 180

Quyển sách dày là : 180 + 10 :(1-1/6) = 228 trang

Đào Thị Thanh Hà 06/02/2017 lúc 21:18

 ngày 3: 10x(1-8/9)=90(trang)

​ngày 2:90+10.(1-4/9)=180(trang)

quyển sách dày:180+10:(1-1/6)=228(trang)

phạm nguyên hưng 05/12/2014 lúc 20:11

Tổng số lít dầu sau khi bớt là

82 -8 =74 lít

Số lít dầu thùng 1 có là

(74+10) :2+8= 50 lít

Số lít dầu thùng 2 có là

82 - 50 = 32 lít

Đ/S : T1 50 l

T2 32 l

Kiều Thị Gia Hân 03/12/2015 lúc 10:30

thùng thứ nhất : 50

thùng thứ hai : 32

Phạm Thị Nhập 21/11/2015 lúc 19:13

thùng 1 : 50l

thùng 2: 32l

If we try we will succeed 27/10/2016 lúc 18:47

An - a 
Bình - b 
Chi - c 
Dũng - d 
lần 1: 
An : a -b-c-d 
Bình : 2b 
Chi :2c 
Dũng 2d 
lần 2: 
An : 2(a-b-c-d) 
Bình : 2b - (a-b-c-d) - 2c - 2d = 3b - a - c-d 
Chi : 4c 
Dũng 4d 
lần 3: 
An : 4(a-b-c-d) 
Bình : 2(3b-a-c-d) 
Chi: 4c - 2(a-b-c-d) - (3b-a-c-d) - 4d = 7c - a - b - d 
Dũng : 8d 
lần 4: 
An : 8(a-b-c-d) 
Bình : 4(3b-a-c-d) 
Chi : 2( 7c - a - b - d) 
Dũng : 8d - 4(a-b-c-d) - 2(3b-a-c-d) - ( 7c - a - b - d) = 15d - a - b-c 
giải hệ 4 pt: 
8(a-b-c-d) = 16 
4(3b-a-c-d) = 16 
2( 7c - a - b - d) = 16 
15d - a - b-c = 16 
<=> 
a-b-c-d = 2 
3b-a-c-d = 4 
7c - a - b - d = 8 
15d - a - b-c = 16 
<=> 
2a - (a+b+c+d) = 2 
4b - (a+b+c+d) = 4 
8c - (a+b+c+d) = 8 
16d - (a+b+c+d) = 16 
<=> 
2a - 4b =-2 => 2b - a = 1 =>b = (a-1)/2 
2a - 8c = - 6 => 4c -a = 3 => c = (a-3)/4 
2a - 16d = -14 => 8d - a = -7 => d = (a-7)/8 
thế vào pt :2a - (a+b+c+d) = 2 
<=> 
a - [(a-1)/2 + (a-3)/4 + (a-7)/8] = 2 
tự tìm a và các giá trị còn lại........... 
 

hoang phuc 05/02/2017 lúc 11:34

an, bình, chi, dũng

mọi người phát cho mỗi bạn nhưng chỉ phát được 3 bạn

ta coi như mọi người phát 3 bạn mỗi bạn 16 cái

nên ta có tổng số các bạn đã phát là

16x3x4=192(cái)

vậy ta có hiệu số bạn phát 3 bạn là:

192:4-16=32(cái)

nên lúc đầu mỗi bạn sẽ có tất cả số cái là;

(192-32):2=80(cái)

đáp số:80 cái

thánh yasuo lmht 04/02/2017 lúc 21:54

ai lại giải phương trình bài này. toán số học mà. vẽ sơ đồ ra

Dương Thùy Trang 25/01/2017 lúc 16:07

thể tích hình lập phương là:17x17x17= 4913

Dương Thùy Trang 25/01/2017 lúc 16:02

4913 có đúng ko bạn?

đúng thì k giùm mình nha!

Hàng Bình Ngọc Quý 07/02/2017 lúc 20:47

17x17x17=4913(cm2)

Trịnh Tâm Anh 21/01/2017 lúc 09:04

Mình là con gái nhưng mk rất thích Dragon Ball kết bn nhé.chưa chắc bn đã hiểu các phần và các nhân vật trong Dragon ball bằng mình đau

Lê Minh Hiển 21/02/2017 lúc 21:34

Mình cũng thích Dragon Ball

Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 11:41

Phân số tương ứng với \(\frac{1}{2}\)m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{1}{2}\) (số vải lần thứ tư bán)

 Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 4 là :

 \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{2}\) = 1 (m)

 Số mét vải còn lại sau khi lần thứ 3 bán \(\frac{1}{2}\) là : 1 + \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{3}{2}\) (m)

 Phân số tương ứng với \(\frac{3}{2}\)m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) (số vải còn lại trước khi bán lần ba)

   Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 3 là : \(\frac{3}{2}\) : \(\frac{1}{2}\)  = 3 (m)

  Số mét vải còn lại sau khi lần thứ 2 bán \(\frac{1}{2}\) là : 3 + \(\frac{1}{2}\)  =  \(\frac{7}{2}\) (m)

  Phân số tương ứng với \(\frac{7}{2}\) m vải là :

  1 – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) (số vải còn lại trước khi bán lần hai)

 Số mét vải còn lại trước khi bán lần thứ 2 là :

   \(\frac{7}{2}\):\(\frac{1}{2}\)  = 7 (m)

 Số mét vải mà quầy đó đã bán là :

         7 + 2 = 9 (m)

                                           Đáp số : 9m.

giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 11:36

Lần thứ tư bán 1/2 số vải và 1/2 m thì hết. Vậy trước khi lần thứ tư bán thì số vải là :

(0 + 1/2) x 2 = 1 (m)

Trước khi bán lần 3 là :

(1+1/2) x 2 = 3 (m)

Trước khi bán lần thứ hai là :

(3 + 1/2) x 2 = 7 (m)

Số vải đã bán là : 

7 + 2 = 9 (m)

Đáp số : 9m

Kirigaya Kazuto 08/11/2016 lúc 09:45

9

nha ban!

Nguyễn Minh Hằng 12/01/2017 lúc 15:12

sau khi cho bạn 3/4 số phấn dũng còn lại số viên phấn là

8+3=11( viên )

phân số chỉ số bi còn lại là: 1-3/4=1/4

coi số bi lúc đầu là 4 phần, số bi còn lại là sau khi cho bạn  là 1 phần 

lúc đầu dũng có số viên bi là

11*4=44( viên phấn )

Đ/S :44 viên phấn 

Nguyễn Kiều Trinh 12/01/2017 lúc 15:11

mình lộn ă bạn xl nka ^_^ bạn có thể giải ra không do thầy mình nói giải ra Ngọc Anh

Ngọc Anh 12/01/2017 lúc 15:17

1 phần to ứng với : 8+3 = 11(viên)

Mà tổng số phấn là 4 phần to, vậy lúc đầu Dũng  có : 11x4= 44 (viên)

                                                                             Đáp số: 44 viên nha

phan ba cuong 06/11/2014 lúc 21:19

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

NGUYENG THUY LINH 07/11/2014 lúc 19:49

Anh Thư ơi bạn nên nhớ dạng toán này là dạng toán tính ngược từ dưới lên nên khi nhận thì mình làm chia.Ta lấy kết quả cuối đó rồi thực hiện tính ngược.

Phan Nguyễn Thảo Ngân 13/11/2014 lúc 13:14

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Nguyễn Thị Mai Trang 20/08/2015 lúc 08:09

đúng rồi 

bạn tự vẽ sơ đồ nha 

Số cam còn lại sau khi bán lần 2 là :

(4 + 1) x 2 = 10(quả)

Số quả còn lại sau khi bán lần 1 là :

(10 + 1)  x 2 = 22 (quả )

Số cam lúc đầu là :

(22 +1) x 2 = 46 (quả)

Đáp số : 46 quả 

tick cho mình nha 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: