Giúp tôi giải toán


Tên Gì Kệ Tao 17/05/2017 lúc 19:21

mà tính cx k ra

Tên Gì Kệ Tao 17/05/2017 lúc 19:21

k rảnh để tính

Nguyễn Phương Linh 17/05/2017 lúc 16:24

Không tính được, thông cảm nhé

Edogawa Conan 14/05/2017 lúc 18:14

Ta có : 7 + 2 = 9 ( m )

Phân số chỉ 9 mét vải : 1 - 2/5 = 3/5 ( so vai .. )

số vải còn sau lần thứ 1 : 9 x 3 x 5 = 15 ( m )

Tấm vải bn đầu dài : ( 15 + 5 ) : ( 1 - 1/3 ) = 30 ( m )

Đáp số : ..... ( tự làm nhé bn )

Liv and Maddie 14/05/2017 lúc 17:54

Vì người thứ 3 mua 7 m thì vừa hết nên 1 phần số vải sau khi mua lần 2 là :

7 + 2 = 9 ( m )

Phân số chỉ 9 m vải là :

1 - 2/5 = 3/5 ( số vải còn sau lần 1 )

Số vải còn sau lần thứ 1 là :

9 : 3 x 5 = 15 ( m )

Tấm vải ban đầu dài là :

\(\left(15+5\right)\div\left(1-\frac{1}{3}\right)=30\left(m\right)\)

Đ/s :..........

Duong Thanh Minh 20/04/2017 lúc 21:27

sau khi ban cho nguoi thu 2 thi so khoai con lai la:

0+50=50(kg)

sau khi ban cho nguoi thu nhat thi so khoai con lai la:

(50+10):5/11=132(kg)

nguoi do da ban so kg khoai la:

(132+10):1/4=568(kg)

d/s:568kg

tran van duc 07/05/2017 lúc 14:56
  • số khoai còn  lại sau mua  khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg​
  • số khoai lúc đầu là:(110+10):(1-1/4)=160 kg
  • vậy số khoai lúc đầu là:160kg 
tran van duc 07/05/2017 lúc 14:49

số  khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg

số khoai lúc đầu là:(110+10:(1-1/4)=160kg

vậy số khoai lúc đầu là 160kg

Dương Nhật Ánh 20/04/2017 lúc 21:56

số gạo còn lại sau khi bán lần 2 là :

1 - 1/3 = 2 /3 ( số gạo )

vậy 2 phần là :40 +16 =56 kg 

cửa hàng có số kg gạo là : 

56 : 2 * 5 = 140 ( kg )

đáp số : 140 kg 

Nguyễn Phương Linh 20/04/2017 lúc 21:13

trình bày thế nào?

Dương Nhật Ánh 20/04/2017 lúc 21:09

140 kg nhé

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 07:15

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Cao Thủy Tiên 10/03/2016 lúc 22:48

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

phù thủy tốt bụng 13/08/2016 lúc 10:36

bằng 78m đó

Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51

270 trang

Trần Thị Thu Hằng 23/04/2015 lúc 11:40

      Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là:                                                                                                               (10+1) * 2=22(quả)                                                                                                                             Số cam còn lại sau lần bán thứ 1 là:                                                                                                               (22+1) * 2=46(quả)                                                                                                                             Số cam ban đầu có là:                                                                                                                                     (46+1) * 2=94(quả)                                                                                                                                         Đáp số : 94 quả            

hoàng thị phương anh 21/10/2016 lúc 20:22

số cam còn lại lau lần 2 bán là:{10+1}*2=22 [quả]

số cam còn lại sau lần 1 bán là:[22+1]*2=46[quả]

số cam lúc đầu là:[46+1]*2=94[quả]               Đ/s:94 quả
 

top scorer 29/07/2015 lúc 17:22

 Sau khi bán người 3 :1/2 số trứng và 4 quả thì hết => 1/2 số trứng còn lại là 4 
Hay số trúng sau khi bán cho người 2 là: 
4*2 = 8 
Sau khi bán người 2 :1/2 số trứng và 4 quả thì còn 8 quả 
1/2 số trứng còn lại là : 8 + 4 = 12 quả 
khi bán lần 1 còn số trứng là 12*2 = 24 
Sau khi bán người 1 :1/2 số trứng và 4 quả thì còn 24 quả 
số trứng mang bán là ( 24 + 4) *2 = 56 quả

Phan Hoa Vi Anh 10/04/2017 lúc 18:53

56 quả

Siêu nhân họ Đỗ 06/04/2017 lúc 19:37

y x 3 + x x 3 = 60

( y + x ) x 3 = 60

y + x          = 60 : 3

y + x          = 20

         y , x  = 20 : 2

        y , x   = 10

y , x = 9

                                                                          Lúc đầu bà có rổ cam

                                                                      Kêu anh là Tí,rồi tèo em ra

                                                                          Hai đứa xòe tay,xin bà 

                                                                      Thằng anh có 8,thằng em có 10

                                                                          Bà rằng còn 6 quả này

                                                                   "Chia cho bố mẹ chúng mày ăn đi"

                                                                          Thằng em cầm 6 quả cam

                                                                     chia bố 2 quả,chia mẹ 2 luôn

                                                                           bố nói"hai quả còn lại

                                                                     đem phần cho bà,bố mẹ không ăn"

                                                                           thằng em chạy ra đưa bà

                                                                    bà mỉm,bà cười rồi đố anh em.

                                                                           bà đố hai đứa như vầy

                                                                     bà hỏi:"lúc đầu có mấy quả cam"

                                                                           bà nói:"đứa nào giải được

                                                                     bà mới ăn hết số cam bây giờ!"

                                                                       BÂY GIỜ TÔI HỎI LÚC ĐẦU!

                                                                "LÚC ĐẦU TRONG RỔ CÓ MẤY QUẢ CAM???"         

                                                                     

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Xa Văn Lâm 06/04/2017 lúc 08:45

Số quả cam ba cho Tí và Tèo là:

8+10=18(quả)

Số quả cam bà cho bố mẹ và bố mẹ cho lại bà là :

2+2+2=6(quả)

Số quả cam lúc đầu trong rổ có là:

18+6=24(quả)

Đáp số:24 quả

Nguyễn Hoàng Phúc 06/04/2017 lúc 08:42

Số cam lúc đầu bà có là

10 + 8 + 6 = 24 ( quả )

Đáp số 24 quả

Nguyễn Yến Nhi 07/04/2017 lúc 21:41

24 quả

Tố uyên Hoàng 20/11/2016 lúc 09:47

số dưa còn lại sau lần bán thứ 5 là

                 1/2*2 = 1 quả

số dua con lai sau lan ban thu tu la

(1+1/2)*2=3 qua

so dua con lai sau lan ban thu 3 la 

(3+1/2)*2 = 7 qua

số dưa còn lại sau lần bán thứ hai là

(7+1/2)*2=15 qua 

so dua con lai sau lan ban thu nhat la

(15+1/2)*2 = 31 qua

so dua nguoi do ban la

(31+1/2)*2 = 63 qua 

gv 14/09/2014 lúc 16:05

Bình 1 Bình 2 -1/2 của A +1/2 của A +1/5 D -1/5 D 12 lít 12 lít C D A B

Giải bằng phương pháp tính ngược:

Điền vào D:

      D bớt đi 1/5 D thì còn 1 - 1/5 = 4/5 D = 12 lít

     => D = 12 x 5/4 = 15 lít

Điền vào C:

       Vì D = 15 lít => 1/5 D = 15/5 = 3 lít

      => C = 12 - 1/5 D = 12 - 3 = 9 lit

Sau đó điền A:

      A bớt đi 1/2 A bằng 1 - 1/2 = 1/2 A = 9 lít

      => A = 9 x 2 = 18 lít

Cuối cùng điền B:

     vì A = 18 lít => 1/2 A = 1/2 . 18 = 9 lít

    => B = D - 1/2 A = 15 - 9 = 6 lít

Đáp số: Lúc đầu bình 1 chứa 18 lít, bình 2 chứa 6 lít

Công chúa đáng yêu 02/04/2017 lúc 18:05

\(a,200+4000\times2\)

\(=200+8000\)

\(=8200\)

\(b,900+5000\times3\)

\(=900+15000\)

\(=15900\)

\(c,1000+155\times3\)

\(=1000+456\)

\(=1456\)

Khởi My 02/04/2017 lúc 17:56

\(a,200+4000\times2\)

\(=200+8000\)

\(=8200\)

\(b,900+5000\times3\)

\(=900+15000\)

\(=15900\)

\(c,1000+155\times3\)

\(=1000+456\)

\(=1456\)

Siêu nhân họ Đỗ 02/04/2017 lúc 07:25

a , 200 + 4000 x 2 = 8200

b , 900 + 5000 x 3 = 15900

c , 1000 + 155 x 3 = 1465

If we try we will succeed 27/10/2016 lúc 18:47

An - a 
Bình - b 
Chi - c 
Dũng - d 
lần 1: 
An : a -b-c-d 
Bình : 2b 
Chi :2c 
Dũng 2d 
lần 2: 
An : 2(a-b-c-d) 
Bình : 2b - (a-b-c-d) - 2c - 2d = 3b - a - c-d 
Chi : 4c 
Dũng 4d 
lần 3: 
An : 4(a-b-c-d) 
Bình : 2(3b-a-c-d) 
Chi: 4c - 2(a-b-c-d) - (3b-a-c-d) - 4d = 7c - a - b - d 
Dũng : 8d 
lần 4: 
An : 8(a-b-c-d) 
Bình : 4(3b-a-c-d) 
Chi : 2( 7c - a - b - d) 
Dũng : 8d - 4(a-b-c-d) - 2(3b-a-c-d) - ( 7c - a - b - d) = 15d - a - b-c 
giải hệ 4 pt: 
8(a-b-c-d) = 16 
4(3b-a-c-d) = 16 
2( 7c - a - b - d) = 16 
15d - a - b-c = 16 
<=> 
a-b-c-d = 2 
3b-a-c-d = 4 
7c - a - b - d = 8 
15d - a - b-c = 16 
<=> 
2a - (a+b+c+d) = 2 
4b - (a+b+c+d) = 4 
8c - (a+b+c+d) = 8 
16d - (a+b+c+d) = 16 
<=> 
2a - 4b =-2 => 2b - a = 1 =>b = (a-1)/2 
2a - 8c = - 6 => 4c -a = 3 => c = (a-3)/4 
2a - 16d = -14 => 8d - a = -7 => d = (a-7)/8 
thế vào pt :2a - (a+b+c+d) = 2 
<=> 
a - [(a-1)/2 + (a-3)/4 + (a-7)/8] = 2 
tự tìm a và các giá trị còn lại........... 
 

hoang phuc 05/02/2017 lúc 11:34

an, bình, chi, dũng

mọi người phát cho mỗi bạn nhưng chỉ phát được 3 bạn

ta coi như mọi người phát 3 bạn mỗi bạn 16 cái

nên ta có tổng số các bạn đã phát là

16x3x4=192(cái)

vậy ta có hiệu số bạn phát 3 bạn là:

192:4-16=32(cái)

nên lúc đầu mỗi bạn sẽ có tất cả số cái là;

(192-32):2=80(cái)

đáp số:80 cái

thánh yasuo lmht 04/02/2017 lúc 21:54

ai lại giải phương trình bài này. toán số học mà. vẽ sơ đồ ra

Siêu nhân họ Đỗ 31/03/2017 lúc 20:38

9 x 9 + 9 x 9

= 9 x ( 9 + 9 )

= 9 x 18

= 162

8 x 8 + 8 x 8

= 8 x ( 8 + 8 )

= 8 x 16

= 128

nguyễn thị khánh linh 01/04/2017 lúc 12:26

162 và 128 nha

nguyen thi thanh hien 01/04/2017 lúc 06:09

                              9* 9=81 +9*9=81

                              8*8=64   +8*8=64

                                       81+64=145

                                       81+64=145      145+145=290 

                  ta có thể lấy 145*2=290 nha bạn

                                     Nếu đúng k m nha     kb với m nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: