Giúp tôi giải toán và làm văn


tran my hang 19/04/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ ba đọc 80% số sách còn lại  thi  30 trang cuoi cung la   100 - 80  = 20 % cua ngay thu ba 

số trang sách sau khi doc ngay thu hai la  30 : 20 x 100 = 150 trang

Ngày thứ hai đọc 3/5  số sách còn lại thì phân số chỉ 150 trang là  1 - 3/ 5 = 2/5

số trang sách sau khi ngày thứ nhất đọc là 150 :2 x5 = 375 trang 

phân số chỉ 375 trang là  1 - 2/ 5 = 3/5

số trang sách ban đầu là  375 :  3/ 5 =  625 trang

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 02/04/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

vậy là thế nào mk đọc ko hiểu bn nào làm lại dễ hiểu hơn giúp mk mk sẽ tk cho cảm ơn trước nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Việt Hoàng 23/04/2018 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm
tôi học giỏi toán 27/04/2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 2 bán được còn lại nếu không bán 2,5 mét vải là: 17,5+2,5=20(m)

3/7 tấm vải chiếm: 1-3/7=4/7(tấm vải)

Lần thứ nhất bán còn lại số mét là: 20/\(\frac{4}{7}\) =35(mét)

Lần thứ nhất bán còn lại nếu không bán 5 mét là: 35+5=40(mét)

1/3 tấm vải chiếm: 1-1/3=2/3(tấm vải)

Tấm vải dài số mét là: 40:\(\frac{2}{3}\)=60(mét)

Đọc tiếp...
Việt Anh 28/11/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 02/04/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Miku 21/05/2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Nếu ngày thứ nhất không bán thêm 6m , ngày thứ 2 không bán thêm 6 m thì còn lại :
\(6+6+6=18\) ( m )
Phân số số vải ngày 2 bán được là :
\(\left(1-\frac{4}{5}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{10}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải ngày 3 bán được là :
 \(\left(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{3}{40}\)( tấm vải )
Phân số chỉ số phần số vải còn lại là ;
\(1-\frac{4}{5}-\frac{1}{10}-\frac{3}{40}=\frac{1}{40}\)( tấm vải )
Tấm vải dài :
18 :1/40 = 720 ( m )
             Đáp số : 720 m

Đọc tiếp...
hoàng lê bảo 01/04/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

từ một năm trước giải được rồi mất công theo dõi

Đọc tiếp...
Lê Quang Nhật 30/06/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số kẹo của Lan

b là của Đào 

c là của Hoa

Sau các lần cho thì ta có số kẹo của mỗi bạn là : 36:3=12 ( cái kẹo)

Ta có: 

  • Lan cho Đào 7 nhưng nhận lại được từ hoa 2 cái kẹo => a-7+2=12 =>a=17
  • Đào nhận 7 từ Lan nhưng cho Hoa 5 cái kẹo => b+7-5=12 => b=10
  • Hoa nhận 5 từ Đào nhưng cho Lan 2 cái => c+5-2=12=> c=11
Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Angle ơi!

Bạn làm kết quả đúng , nhưng bài toán trình bày của bạn không phù hợp , phép tính làm còn chưa đúng . Bạn làm vậy là coi như bài toán nay chư được nhé!!Hãy thử lại đi !

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Bạn nào làm cho tớ một bài giải đúng nhất được không??

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 04/05/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ta có  40 tạ thóc ứng với  1- 1/3 =2/3 số gạo còn lại sau khi bán lần 1

số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là:

 40 2/3 = 60 tạ 

=> 60 tạ ứng với 1 - 1/3 = 2/3 số gạo lúc đầu 

số gạo lúc đâù là :

60 2/3 = 90 tạ 

 

Đọc tiếp...
Nanoka Ami 04/05/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

- Phân số chỉ số phần trăm cả 2 lần bán là:
\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{2}{3}\)
- Số thóc kho lúc đầu là:
- 40 :  \(\frac{2}{3}\)= 60 [ tạ ]

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 14/05/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

90 ta ban nhe

Đọc tiếp...
phan ba cuong 06/11/2014 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
NGUYENG THUY LINH 07/11/2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Anh Thư ơi bạn nên nhớ dạng toán này là dạng toán tính ngược từ dưới lên nên khi nhận thì mình làm chia.Ta lấy kết quả cuối đó rồi thực hiện tính ngược.

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 13/11/2014 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
Phạm Tấn Dương 21/04/2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

   Phân số chỉ số thóc còn lại trong kho là;

      1-(1/3+1/3) = 1/3 ( số thóc trong kho )

   Số thóc lúc đầu trong kho có là :

     40*1/3 = 120 (tạ thóc)

       Đáp số : 120 tạ thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 21/04/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

 

Phân số chỉ số thóc đã bán trong ngày thứ nhất và thứ hai là:

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số thóc)

Phân số chỉ số thóc bán ngày thứ ba là:

\(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)(số thóc)

Số thóc có là:

\(40:\frac{1}{3}=120\left(tạ\right)\)

Đọc tiếp...
nguyenduyhung 02/03/2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Đinh Phương Khánh sai rồi phải là 120 tạ chứ

Đọc tiếp...
TRANPHUONG MAI 20/09/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

lan 1:1/4

lan 2:1/2 CON 15

LAN 3:1/2

VAY SO TRUNG SAU BAN LAN HAI CON 15 QUA

VAY SO TRUNG SAU LAN 1 BAN SE CON 30 QUA

SO TRUNG DUA DI CHO LA 120 QUA

 

Đọc tiếp...
Tống Hoofnh Thiện 28/02/2015 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có số trứng vịt là 42 quả.

Số quả trứng vịt là : 120 - 42 = 78 (quả)

Số quả trứng gà chưa bán là : 78 : 3 = 26 (quả)

Đáp số : 26 quả trứng gà chưa bán.

Đọc tiếp...
Lê Thị Tuyết 08/06/2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

khong 

kb nha online math

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Đọc tiếp...
Cao Thủy Tiên 10/03/2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

Đọc tiếp...
phù thủy tốt bụng 13/08/2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

bằng 78m đó

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

    [10+1] x 2 = 22 [quả]

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là: 

    [22+1] x 2= 46 [quả]

Số cam lúc đầu là:

   [46+1] x 2 = 94 [quả]

Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Ngày 1 : |----------|-1quả-|--------|

Ngày 2 :                      |----|-1quả|---|

Ngày 3 :                                    |---|1quả|-|      

Sau khi bán ngày 3 số cam còn lại là :

( 10 + 1) x 2 = 22 ( quả )

Sau khi bán ngày 2 số cam còn lại là :

( 22 + 1 ) x 2 = 46 ( quả )

Sau khi bán ngày 1 số quả còn lại là :

( 46 + 1 ) x 2 = 94 ( quả )

                   Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 02/11/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

94 nha

h cho mh nha

Đọc tiếp...
Die Devil 09/08/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 30 trang cuối là;1-3/4=1/4 số trang

Số trang sau ngày 2:30.4=120 trang

Số trang trước khi đọc 20 trang ngày 2 :120+20=140 trang

Phân số chỉ 140 trang còn lại sau ngày đầu:1-3/10=7/10

Số trang sau ngày đầu là:140:7.10=200 trang

Số trang trước khi đọc 16 trang ngày đầu:200+16=216 trang

Phân số chỉ 216 trang còn lại sau khi đọc 1/5 cuốn sách:1-1/5=4/5

Số trang của quyển sách là:216:4.5=270 trang

Đọc tiếp...
Hariwon 24/08/2016 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

270 phải ko bạn mình chậm mất rồi

Đọc tiếp...
oOo Koutetsujounhoxmax9xluz 01/09/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

270 trang

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Trang 20/08/2015 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

đúng rồi 

bạn tự vẽ sơ đồ nha 

Số cam còn lại sau khi bán lần 2 là :

(4 + 1) x 2 = 10(quả)

Số quả còn lại sau khi bán lần 1 là :

(10 + 1)  x 2 = 22 (quả )

Số cam lúc đầu là :

(22 +1) x 2 = 46 (quả)

Đáp số : 46 quả 

tick cho mình nha 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Anh 12/04/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của bạn "nguyễn thị mai trang" là đúng

Đọc tiếp...
Vũ Hương Giang 12/04/2018 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

                            Bài giải 

                Lúc đầu cô có số cái kẹo là;

                      (3+4+1):1/4=32(cái kẹo)

                                     đáp số;32 cái kẹo

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Thư 14/04/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

32 cái nha 

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Số vải người đó còn sau lần bán thứ nhất là:

               24 : (1 - 1/3) = 36 (m)

Độ dài tấm vải lúc đầu là:

               36 : (1 - 1/5) = 45 (m)

                         Đáp số: 45 m

Đọc tiếp...
Đào Anh Tiến 21/10/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

độ dài tấm vải lúc đầu là:45m

Đọc tiếp...
Hyper Boy 04/04/2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Anh 21/04/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
duong cao 04/04/2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: