Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tấn Phước 17 giờ trước (09:56)
Báo cáo sai phạm

Gọi x là góc kề bù thứ nhất , y là góc kề bù thứ hai ta có :

      x + y = 180

=>  1/2 . x + 1/2 . y = 1/2 180

      1/2 . ( x + y ) = 90

     Vậy góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù là 90 độ

Đọc tiếp...
Cold Guy 09/03/2018 lúc 04:51
Báo cáo sai phạm

  a) Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia  Ox. ta có : góc xOz > xOy (120 > 60) => tia Oy nằm giữa Oz và Ox

 b) Tia Oy là tia phân giác của xOz.Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và Ox và tia Oy tạo với 2 tia Ox và Oz thành 2 góc bằng nhau

 c)Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia  Ox . ta có : góc yOt > xOy (90  > 60).

     => xOy + yOt = xOt

     => yOt = xOt - xOy = 90 - 60 = 30

    Đáp số :...........

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 27/02/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

a, góc AOB = 120 độ

b, góc AOB = 105 độ

góc BOC = 75 độ

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Chờ Người Nơi Ấy 27/02/2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

a) góc AOB = 120 độ

Đọc tiếp...
trần văn trung 27/02/2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

\(\widehat{AOB}+\widehat{BOC}=180^0\)

Thay \(\widehat{AOB}=2\cdot\widehat{BOC}\)VÀO \(\widehat{AOB}+\widehat{BOC}=180^0\)

\(2\cdot\widehat{BOC}+\widehat{BOC}=180^0\)

\(3\cdot\widehat{BOC}=180^0\)

\(\widehat{BOC}=60^0\)

\(\widehat{AOB}=60^0\cdot2=120^0\)

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 26/02/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Hai góc có kề bù có số đo là ?

Trả lời :

Hai góc có kề bù có số đo là : 180 độ

Đọc tiếp...
yamamoto 27/02/2018 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Hai góc kề bù có số đo là bao nhiêu?

Trả lời :

Hai góc kề bù là góc vừa kề vừa bù

=> Hai góc kề bù có số đo là 180o

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 26/02/2018 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

2 góc kề bù có số đo là 180o

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 22/02/2018 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Đề đúng

Vì góc aOb và góc bOc là hai góc kề bù

=> aOb + bOc =180•

Mà aOb =180•

=>bOc bằng 0• hay ab trùng bc

k mk nha

Đọc tiếp...
nguyễn thu phương 22/02/2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

đề bài thiếu rùi,viết lại song mk giải cho,chứ đề này k giải đc

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 22/02/2018 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Do 2 góc trên là 2 góc kề bù=> 2 góc đó phải <180o
Mà đề bài cho 1 góc =180o => ĐỀ SAI RỒI

Đọc tiếp...
tth 22/02/2018 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

Bài 1:  O x z y 130 65

Ta có: \(\widehat{xOy}+\widehat{xOz}=\widehat{yOy}\)

\(\Leftrightarrow130^o+65^o=195^o\)

Các bài còn lại tương tự. Bài nào không hiểu thì hỏi mình

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 22/02/2018 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

(Bạn tự vẽ hình giùm)

Ta có \(\widehat{xOz}< \widehat{xOy}\)=> Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy

=> \(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy}\)

=> 65o + \(\widehat{zOy}\)= 130o

=> \(\widehat{zOy}\)= 130o - 65o = 65o

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 19/02/2018 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

Có phải đề hỏi tính góc cOb ko bn!

nếu đúng thì giải như sau :

Ob; Oc thuộc 1 nửa mp bờ chứa tia Oa

góc aOb = 130o > 40o = góc aOc

=> Oc nằm giữa Oa và Ob

=> góc aOc + góc cOb = góc aOb

     có góc aOc = 40; góc aOb = 130o

=> 40o + góc cOb = 130o

=> góc cOb = 130o - 40o = 90o

vậy góc cOb = 90o

           

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 19/02/2018 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

O x y z

Oy; Ox \(\in\) 1 nửa mặt phăngr bờ chứa tia Ox

 \(\widehat{xOy}=35^o< 70^o=\widehat{xOz}\)

\(\Rightarrow\) Oy nằm giữa Ox và Oz

\(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

     có góc xOy = 35o

          góc xOz = 70o

\(\Rightarrow35^o+\widehat{yOz}=70^o\)

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=70^o-35^o=35^o\)

vậy góc yOz = 35o

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành An 18/02/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình nhé 

a) Ta có : Tia Oy , Oz cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox (1)

Mà xOy = 60* (Theo đề bài) 

      xOz = 120* (Theo đề bài)

=> xOy < xOz (2)

Từ (1) và (2) => Tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz

=> xOy + yOz = xOz

Mà xOy = 60* , xOz = 120*

=> 60* + yOz = 120*

=>           yOz = 120* - 60*

=>           yOz = 60*

b) Vì Tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz (Chứng minh trên) (3)

Mà xOy = 60* (Theo đề bài)

      yOz = 60* (Chứng minh trên) 

=> xOy = yOz (4)

Từ (3) và (4) => Tia Oy là tia phân giác của góc xOz

c) Ta có : Vì Om là tia đối của tia Ox

=> xOz và zOm kề bù

=> xOz + zOm = 180*

Mà xOz = 120* 

=> 120* + zOm = 180*

=>            zOm  = 180* - 120*

=>            zOm = 60*

   

Đọc tiếp...
Ngạn Lâm Lộc 12/02/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

x y z t O

a)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOy < xOz ( vì 70 < 140)

Suy ra Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Vậy ___________________

b)Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên xOy + yOz = xOz

hay 70 + yOz = 140

Suy ra yOz = 140 - 70 = 70

Vậy yOz = 70

c)Vì tia Ot là tia đối của tia Oz nên suy ra Ot và Oz sẽ tạo thành 1 góc zOt có số đo bằng 180.

Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ Oz có yOz < zOt ( vì 70 < 180)

Suy ra Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot.

Suy ra yOz + yOt = zOt

hay 70 + yOt = 180

Suy ra yOt = 180 - 70 = 110

Vậy yOt = 110.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành An 19/02/2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi hình như sai đề bài

Đọc tiếp...
Đào Ánh Dương 12/02/2018 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Một hình tròn có diện tích là 12,56 m2. tính chu vi hình tròn

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 12/02/2018 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Lời giải:

Đọc tiếp...
obelish the tormamtor 10/03/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ung ho nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Sỹ Đức Kiên 10/03/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

người ta cần trình bày chứ ko phải ghi kết quả

Đọc tiếp...
Luu Việt hùng 10/03/2017 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

KOB,AOI,BOA lần lượt là 135,60,105

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: