Giúp tôi giải toán và làm văn


kujilakkashido 31/10/2017 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

A + B + C + D + E = ......?

Đọc tiếp...
Thị Thu Lam Nguyễn 18/05/2018 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi các cạnh có bằng nhau hk

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 18/05/2018 lúc 07:33
Báo cáo sai phạm

lấy thước đo là xong

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 28/04/2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

O x y z m n t

a,Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Ox có \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(30^o< 90^o\right)\)

=> tia Oy nằm giữa hai tia Ox ,Oz

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=\widehat{xOz}-\widehat{xOy}=90^o-30^o=60^o\)

b,Vì tia Om là tia p/g của \(\widehat{xOy}\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\frac{1}{2}\widehat{xOy}=\frac{1}{2}.30^o=15^o\)

Vì On là tia p/g của \(\widehat{yOz}\Rightarrow\widehat{yOn}=\widehat{nOz}=\frac{1}{2}\widehat{yOz}=\frac{1}{2}.60^o=30^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Oz có \(\widehat{zOn}< \widehat{zOx}\left(30^o< 90^o\right)\) 

=> Tia On nằm giữa hai tia Oz,Ox 

\(\Rightarrow\widehat{nOx}=\widehat{zOx}-\widehat{zOn}=90^o-30^o=60^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứ tia Ox có \(\widehat{xOm}< \widehat{xOn}\left(15^o< 60^o\right)\)     

=>Tia Om nằm giữa hai tia Ox ,On 

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=\widehat{xOn}-\widehat{xOm}=60^o-15^o=45^o\)

c,Vì tia Om và Ot là hai tia đối nhau \(\Rightarrow\widehat{tOy}\)và   \(\widehat{yOm}\)kề bù 

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+15^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}=165^o\)

Đọc tiếp...
Bảo Nguyễn Thái 10/05/2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

em lớp 5 em chịu

Đọc tiếp...
Phạm Thanh Huyền 23/04/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm
(A)Ta có:góc xOz kề bù góc zOy =>xoz+zoy=xoy Mà xoz=70°;xoy=180° =>70°+zoy=180° zoy=180°-70° zoy=110° (B) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: xozTia oz nằm giữa hai tia ox và ot Ta có:zot=xot-xoz Zot=140°-70° Zot= 70° Vì tia oz nằm giữa hai tia ox và ot. xoz=zot=xot\2=140°\2=70° =>Tia oz là tia phân giác (C) Ta có:zoy kề bù yom =>zoy+yom=zom Mà zoy=110°;zom=180° 110°+yom=180° yom=180°-110° yom= 70°
Đọc tiếp...
Nguyen Dinh Duc 08/05/2018 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

A) vì \(\widehat{AOC}\)và \(\widehat{BOC}\)là 2 góc kề bù => 2 góc đó có tổng số đo bằng \(180^0\)=> \(\widehat{AOB}=180^0\)

=> \(\widehat{AOC}+\widehat{BOC}=\widehat{AOB}\)

=> \(130^0+\widehat{BOC}=180^0\)

=> \(\widehat{BOC}=50^0\)

B) vì OD nằm giữa 2 tia OA và OB

=> \(\widehat{AOD}+\widehat{BOD}=\widehat{AOB}\)

=> \(\widehat{AOD}+115^0=180^0\)

=> \(\widehat{AOD}=65^0\)

Vì OC và OD thuộc nửa mặt phẳng bờ là tia OA. Mà \(\widehat{AOC}>\widehat{AOD}\)\(\left(130^0>65^0\right)\)

=> tia OD nằm giữa 2 tia OA và OC. (1)

=> \(\widehat{AOD}+\widehat{COD}=\widehat{AOC}\)

=> \(65^0+\widehat{COD}=130^0\)

=> \(\widehat{COD}=65^0\)

=> \(\widehat{AOD}=\widehat{COD}=65^0\)(2)

Từ (1) và (2) => tia OD là tia phân giác của \(\widehat{AOC}\)

Đọc tiếp...
Freya 27/06/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

a﴿ có 10 đường thẳng đi qua một điểm thì tạo thành 20 tia

có số góc 20.﴾20‐1﴿:2+10=200 góc ﴾vì tính cả góc bẹt﴿

b﴿ có số góc 200‐10=190 góc ﴾ko tính góc bẹt﴿

tớ trình bày ko sạch đẹp viết lại nhé mà cũng ko biết có đúng ko ahihi

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 24/04/2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có xOy<xOt(30 độ<70 độ)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot

nên xOy+yOt=xOt

hay 30 độ+yOt=70 độ

=> yOt=70 độ-30độ

yOt=40 độ. Vậy yOt=40 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; mà xOy<yOt(30độ<40độ)

nên Oy không phải là tia phân giác của xOt

b) Vì Om là tia đối của tia Ox nên xOm là góc bẹt hay mOt và xOt là 2 góc kề bù

nên mOt+xOt=180 độ

hay mOt+70 độ=180 độ

=> mOt=180 độ-70độ

mOt=110 độ

c) Vì Oa là tia phân giác của mOt nên aOt=mOt/2=110 độ/2=55 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; Oa nằm giữa 2 tia Om, Ot

nên Ot nằm giữa 2 tia Oa và Oy

nên aOy=aOt+yOt

hay aOy=55 độ+ 40 độ

=> aOy=95 độ. Vậy aOy=95 độ

(lưu ý, các góc thì thêm ký hiệu góc vào, bài này mình lười nên ko ghi ký hiệu góc)

mình không vẽ hình nên nhẩm ko biết đúng k

Đọc tiếp...
nguyễn trí dũng 24/04/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

hình vẽ đây: 

 

Đọc tiếp...
Phương Thùy Sky MTP 13/05/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng làm giống bạn tôi học giỏi toán

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 28/11/2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

a,Ta có: xOy+yOz=180 độ 

=> 120 +yOz= 180 độ 

=> yOz=60 độ 

b, Ot là tia phân giác yOz 

=> zOt = yOz/2 = 30 độ 

=> zOt = 120/4 = xOy/4

Đọc tiếp...
Nhân Nghĩa 01/05/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

mk ko bít làm

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 28/09/2016 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Em tự vẽ hình nha

Giải

Có xOy và yOx' là 2 góc kề bù

=> xOy+yOx'=180 độ

Thay số : 100 độ+ yOx'=180 độ

=> yOx'=80 độ

Có tia Ot là phân giác của xOy

=>xOt=tOy=100 độ / 2= 50 độ

Có tia Ot' là phân giác của x'Oy

=>x'Ot'=t'Oy=80 độ / 2 = 40 độ

Có xOt' và x'Ot' là 2 góc kề bù

=> xOt'+x'Ot'=180 độ

Thay số: xOt'+40 độ = 180 độ

=> xOt'=140 độ

Có xOt và x'Ot là 2 góc kề bù

=>xOt+x'Ot=180 độ

Thay số: 50 độ+x'Ot=180 độ

=>x'Ot=130 độ

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOt<xOt' ( 50 độ < 140 độ)

=> Tia Ot nằm giữa tia Ox và tia Ot'

=>xOt+tOt'=xOt'

Thay số: 50 độ+tOt'=140 độ

=>tOt'=90 độ

Khi làm bài em nhớ ghi thêm kí hiệu góc, trên olm anh ko biết ghi thế nào

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Đề j ko hợp lệ

Đọc tiếp...
Toki uni5_Thành Thỏ fans 19/02/2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

mình giống bạn ng tuấn minh ahihi

Đọc tiếp...
Special Delivery! 20/02/2015 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

cách giải (mình không biết viết mấy kí hiệu mong bạn thông cảm )

ta có         góc AOB + góc BOC=180 độ

mà             AOB=2BOC

=>     2BOC +BOC=180độ       

(=)    3BOC           = 180 độ

(=)        BOC         =180 độ / 3

(=)         BOC        = 60 độ

vậy        BOC        = 60 độ

Đọc tiếp...
Tuan Tien 29/04/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Bạn giải hay thật

Đọc tiếp...
cheobeo an 22/04/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

theo đề bài :xoy và yoz kề bù

     => xoy + yoz = 180 độ 

     =  130 + yoz = 180 độ

     => yoz = 180 - 130 = 50 độ

b/  vì xoy > xot

=> ot là tia nằm giữa hai tia ox , oy

vì ot nằm giữa nên ta có hệ thức : xot + toy = xoy

                                                          =>  toy = xoy - xot 

                                                                     = 130 - 80 = 50 độ

toz được tạo tành bởi hai góc : toy và yoz

vì toy + yoz = toz

toy = toz = 50 độ

=> oy là tia phân giác toz

Đọc tiếp...
Đoàn Đức Huy 21/04/2015 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Hình là dễ nhất luôn

 

Đọc tiếp...
Thao Nhi 12/08/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

ta co . goc xOA = 1/2 goc AOB ( Ox la tia p/g goc AOB)

            goc AOy=1/2 goc AOC ( Oy la tia p/g goc AOC)

--> goc xOA + goc AOy = 1/2. ( goc AOB + goc AOC )

ma goc AOB + goc AOC =180 ( 2 goc ke bu  )

nen  goc xOy =1/2 .180 =90

Đọc tiếp...
Demon Satan 14/04/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

a)Vì yOt là tia phân giác của  xOy nên:

=>yOt=xOy. 3/4=180o.3/4=135o

b)Vì tia Ot là tia phân giác của xOy nên:

=>tOx=xOy -yOt=180o-135o=45o

-Vì tia Ok là tia phân giác của nữa mặt phẳng dươi của xOy nên:

=>Ok= xOy/2=180o/2=90o 

=>tOk=tOx+xOk=45o+90o=135o

c)Tia om là tia phân giác cuả góc kOy vì:

- Tia Om nằm giữa hai tia Ok và Oy tạo thành hi goc bang nhau

sory,mik ko the ve hinh dc

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Bảo Trân 02/04/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

a)Trên nửa mặt phẳng bờ chứa đoạn thẳng OB, ta có:

AOB=135độ, BOC=90độ=>tia OC nằm giữa 2 tia còn lại

AOC+COB=AOB

hayAOC+90độ=135độ

=>AOC=45độ

b)chưa làm được

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13/04/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

a)Trên nửa mặt phẳng bờ chứa đoạn thẳng OB, ta có:

AOB=135độ, BOC=90độ=>tia OC nằm giữa 2 tia còn lại

AOC+COB=AOB

hayAOC+90độ=135độ

=>AOC=45độ

b)chưa làm được

Đọc tiếp...
Hoàng Như Quỳnh 27/04/2016 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

 a, đã có bạn kia giải mình sẽ giải phần b cho bạn nhé 

b, Ta có OD là tia đối của OC

=>COB + BOA =180 độ 

mà COB =90 độ nên BOC = 90độ 

Từ OD là ia đồi cua OC 

=> AOC = AOD = 180 độ 

mà AOC = 45 độ nên AOD= 180-450=135độ 

và 135>90=> AOD > BOD

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 12/04/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

O x y z x'

a,Trên nửa mp bờ chứ tia Ox có \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(55^o< 110^o\right)\)=>Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz 

b,Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz

\(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

\(\Rightarrow55^o+\widehat{yOz}=110^o\)

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=55^o\)

=>\(\widehat{yOz}< \widehat{xOz}\left(55^o< 110^o\right)\)

c,Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz(1) 

góc xOy = góc yOz ( =55o)(2)

Từ (1)(2) => Tia Oy là tia p/g của góc xOz

d,đề bài cho bt kq r

Đọc tiếp...
Vũ Thành Trung 13/04/2018 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

tks nha hoàng thị thanh huyền

Đọc tiếp...
Vũ Thành Trung 12/04/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

giúp mik vs. ai lm đúng mik k cho!!!

@

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: