Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn thị kim huyền 08/11/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

bạn tự vẽ hình nhé

xét tứ giác AHCE ta có

MC = MA

MH = ME

=> tứ giác AHCE là hình bình hành

mà góc AHC bằng 90độ ( AH là đường cao)

=> hình bình hành AHCE là hình chữ nhật

AH là đường cáo => AH= 1/2BC

mà HC=HB

=> AH=HC

=> hình chữ nhật AHCE là hình vuông 

tk cho mink nha bạn

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 04/09/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

A B C D E K

Nối K với E. 

Góc BKC = BKE + EKC

+) Trong tam giác CKE có: EKC = 180- (KEC + ECK) 

+) Trong tam giác BEK có: BKE = 180- (KEB + EBK)

 => góc BKC = 360- (KEC + ECK + KEB + EBK)     (1)

Ta có: KEC + KEB = AEC + KEA + KEB  = = AEC + 180o  (2)

góc ECK + EBK = \(\frac{ACB}{2}+\frac{ABD}{2}=\frac{180^o-\left(BAC+AEC\right)+180^o-\left(BDC+DEB\right)}{2}\)

=> góc ECK + EBK = \(\frac{360^o-\left(BAC+BDC\right)-2.AEC}{2}=180^o-AEC-\frac{BAC+BDC}{2}\) (góc AEC = DEB vì đối đỉnh)   (3)

Thay (2)(3) vào (1) ta được góc BKC = \(360^o-\left(360^o-\frac{BAC+BDC}{2}\right)=\frac{BAC+BDC}{2}\)

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 02/07/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
Nhớ Mãi Mái Trường Xưa 30/10/2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

đề ko rõ nha bạn

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Bảo 08/10/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Bài này khó à nha

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 04/10/2017 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Đề bài không rõ ràng, không lô-gic.

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 05/08/2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

góc xOt = góc tOy = góc xOy : 2 (vì Ot là phân giác của góc xOy)

mà góc xOt = góc x'Ot' ;góc tOy = góc t'Oy' ; góc xOy = góc x'Oy' (3 cặp góc đối đỉnh) 

=> góc x'Ot' = góc t'Oy' = góc x'Oy' : 2 => Ot' là phân giác của x'Oy'

Đọc tiếp...
nguyen vu thanh lan 05/08/2016 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Ta có: góc xOy = góc x'Oy' (vì là hai góc đối đỉnh)

Mà: tia Ot là tia phân giác của góc xOy và tia Ot' là tia đối của Ot

Nên: tia Ot' là tia phân giác của góc x'Oy'

Đọc tiếp...
Lê Tuyết Ngân 21/09/2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Cho hỏi chút nhé! Gứi câu hỏi bằng cach nào vậy?

Đọc tiếp...
Lê Tuyết Ngân 21/09/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Vì a song song với b

Mà b song song với c

=>a//c

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 21/09/2017 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Gọi \(\widehat{xOz};\widehat{zOy}\) là 2 góc kề bù ; và tia Ou, Ov lần lượt là tia phân giác của \(\widehat{xOz;}\widehat{zOy}\)
* Để chứng minh 2 tia phân giác của 2 góc kề bù vuông góc với nhau, ta sẽ chứng minh tia Ou vuông góc tia Ov. 
* Vì tia Ou, Ov lần lượt là tia phân giác của \(\widehat{xOz};\widehat{zOy}\)
nên: 
 \(\widehat{uOz}\) = \(\frac{1}{2}\) \(\widehat{xOz}\)
 \(\widehat{zOv}\) = \(\frac{1}{2}\) \(\widehat{xOy}\)
Suy ra: 
 \(2\widehat{uOz}=\widehat{xOz}\) 
 \(2\widehat{zOv}=\widehat{zOy}\)
Ta lại có: 
\(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=180^0\)(vì 2 góc xOz, góc zOy kề bù) 
\(\Rightarrow\) \(2\widehat{uOz}+2\widehat{zOv}=180^0\)
\(\Rightarrow\) \(2\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=180^0\)
\(\Rightarrow\) \(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}=90^0\)
\(\Rightarrow\) \(\widehat{uOv}=90^0\) (vì 2 \(\widehat{xOz};\widehat{zOy}\) kề nhau) 
\(\Rightarrow\) Tia Ou vuông góc Tia Ov 
Do đó, 2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau.

Đọc tiếp...
lê văn hải 17/09/2017 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

A=80;B=60;C=40

 mình chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
the king of house 26/03/2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

A=80;B=60;C=40

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 18/08/2015 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Vì là đối đỉnh => = nhau, đã thế lại là kề bù => 1800 - 470 = 1330 chứ sao nữa 

Đọc tiếp...
thiều đình phong 11/09/2017 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

trả lời câu hỏi là được chứ đây có vẽ hình được đâu ??????

Đọc tiếp...
vương thị tình 11/09/2017 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

133 độ đúng rồi đó

Đọc tiếp...
An Nhiên 08/09/2017 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Giải:

Gọi Cy là tia đối của tia CB. Dựng DH, DI, DK lần

lượt vuông góc với BC. AC, AB. Từ giả thiết ta suy

ra DI = DK; DK = DH nên suy ra DI = DH ( CI

nằm trên tia CA vì nếu điểm I thuộc tia đối của CA

thì DI > DH). Vậy CD là tia phân giác của ICy và ICy  là góc ngoài của tam giâc ABC suy ra

\(ACD=DCy=\frac{A+B}{2}=\frac{30^0+130^0}{2}=80^0\)

Mặt khác CAE=1800-1300=50. Do đó, CAE=500 nên tam giác CAE cân tại C

\(\Rightarrow CA=CE\)

Đọc tiếp...
Freya 27/06/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

a﴿ có 10 đường thẳng đi qua một điểm thì tạo thành 20 tia

có số góc 20.﴾20‐1﴿:2+10=200 góc ﴾vì tính cả góc bẹt﴿

b﴿ có số góc 200‐10=190 góc ﴾ko tính góc bẹt﴿

tớ trình bày ko sạch đẹp viết lại nhé mà cũng ko biết có đúng ko ahihi

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hải 28/08/2015 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Có n.(n-1) cặp góc đối đỉnh

Đọc tiếp...
alyssakim 20/07/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

n đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành 2n tia chung gốc .số góc tạo thành là 2n.(2n-1)/2=n.(2n-1)góc .ko kể n góc bẹt thì số góc còn lại là n.(2n-1)-n=2n(n-1).mỗi góc trong số những góc này đều có một góc đối đỉnh vố nó .vậy số cặp góc đối đỉnh là:2n(n-1)/2=n(n-1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Trường 20/08/2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: