Giúp tôi giải toán và làm văn


mo chi mo ni 16/09 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

M A B C K H O D

Mk chỉ kịp làm câu a thôi sorry nha!

Dễ dàng chứng minh được tam giác MAB và tam giác MCD đều vuông góc tại M ( CM theo bài 7 chương I sách GK toán 9)

\(\Rightarrow Sin^2\angle MCD=Cos^2\angle MDC \)

\(\Rightarrow Sin^2\angle MAB=Cos^2\angle MBA \)

thay vào ta có: \(sin^2\angle MBA+ sin^2\angle MAB + sin^2\angle MCD+sin^2\angle MDC \)

\(=sin^2\angle MBA+ cos^2\angle MBA + cos^2\angle MDC+sin^2\angle MDC\)

\(=(sin^2\angle MBA+ cos^2\angle MBA) + (cos^2\angle MDC+sin^2\angle MDC)\)

\(= 1+1=2\)

Đọc tiếp...
titanic 10/09/2018 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình ra nhé

Ta có góc A+ góc B+ góc C+ góc D =360  độ

=> góc A+ góc B = 360-80-70=210  độ 

Có góc BAy =1/2 góc A

góc ABy=1/2 góc B

nên góc BAy+ góc ABy=1/2.( góc A+ góc B )=1/2.210=105 độ

Tam giác ABy có  góc ABy+ góc BAy+ góc AyB =180 độ

=> góc AyB=180 độ - ( góc ABy+góc BAy ) =180 độ -105 độ=75 độ

Vậy góc AyB= 75 độ 

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 07/09/2018 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

A B O C H K M Q I

d) Ta thấy: ^BCM và ^BKM là 2 góc nội tiếp (O) cùng chắn cung BM => ^BCM = ^BKM

Hay ^ICM = ^BKI. Lại có: CI=IM => \(\Delta\)CIM cân tại I => ^ICM = ^IMC

Nên ^BKI = ^IMC. Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong => CM // BK (đpcm).

e) Ta có: \(\Delta\)OHC = \(\Delta\)OHM (cmt) => ^OHC = ^OHM => 1800 - ^OHC = 1800 - ^OHM

=> ^CHQ = ^MHQ. Xét \(\Delta\)HCQ và \(\Delta\)HMQ có: 

^CHQ = ^MHQ (cmt); HC = HM (Do \(\Delta\)CMH vuông cân ở H); HQ chung

=> \(\Delta\)HCQ = \(\Delta\)HMQ (c.g.c) => ^HCQ = ^HMQ (1)

Mặt khác: Điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đg kính AB nên ^AMB = 900.Hay ^HMQ = 900 (2)

Từ (1) và (2) => ^HCQ = 900 

Xét tứ giác CHMQ có: ^HCQ = ^HMQ = ^CHM = 900; HC=HM => Tứ giác CHMQ là hình vuông

=> ^CQM = 900; ^HQM = 450 (Theo t/c hình vuông)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Hello 20/08/2018 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Từ D kẻ đường // BC và trên nó lấy E (E và D nằm ở 2 bên AC) sao cho 
góc DAE = 80 độ. Ta có tam giác EAD cân tại E (góc DAE = góc ADE = 80 độ) 
2 tam giác cân ABC và EAD có cạnh đáy bằng nhau và góc ở đáy bằng nhau 
(= 80 độ) nên bằng nhau (g.c.g) 
=> EA = ED = AC. Tam giác cân ACE có góc CAE = 60 độ (= 80 - 20) 
nên là tam giác đều => EC = EA = ED => tam giác EDC cân tại E 
=> góc ở đỉnh: góc CED = góc CEA - góc DEA = 60 - 20 = 40 độ 
=> góc ở đáy: góc CDE = (180 - 40)/2 = 70 độ 
Góc CDB = 180 - góc ADE - góc EDC = 180 - 80 - 70 = 30 độ

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 21/08/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Tks bạn nha Hello

Đọc tiếp...
Điệp viên 007 28/07/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: góc BOC = góc BOD + góc COD

               góc AOD = góc AOC + góc COD

mà góc BOD = góc AOC (cmt)

       góc COD chung

➡️góc BOC = góc AOD (đpcm)

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 06/07/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Câu nào đúng, câu nào sai ? Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông :

a, Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau   Đ
b, Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh   
   S  

Muốn chứng tỏ mệnh đề b, là sai, ta làm như sau :

TH1 :

0 x y Z t 45 0 45 0 Mặc dù xOt và yOz bằng nhau nhưng chúng không là 2 góc đối đỉnh vì 2 tia Oz và Ox không đối nhau

TH2 :

  (Trường hợp này cũng là 2 góc không đối đỉnh, h/s tự chứng minh)

Đọc tiếp...
nguyễn quốc khánh 30/07/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau Đ
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh S
Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN 06/07/2018 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

a) ĐÚNG: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b)SAI: Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Bích Tuyền 02/08/2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài : A^=B^+10*

B^=C^+10*

C^=D^+10*

<=> A^- 10* =C^ +10*

B^- 10* = D^ + 10*

Mà A^+B^+C^+D^=360*

=> A^ - 10*+C^ +10* <=> B^ (+10*-10*)+D^+10*+10* 

=>2(A^-10*+C^+10*)=360*

=>A^-10*+C^+10*=180*

Ta có : A^-10*=C^+10* =>A^=C^+10*+10*

=> A^=(180*+10*+10*):2=100*

=>C^=180*-100*=80*

=>B^=80*+10*=90*

=>D^=360*-100*-90*-80*=90*

Vậy ....

Đọc tiếp...
Phạm Mỹ Lệ 08/06/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

      Theo đề ta có: 

   ^xOU= ^UOy= ^xOy/2

   ^yOV= ^VOz= ^yOz/2 
=> ^UOy+ ^yOV= (^xOy + ^yOz)/2
Mặt khác ^xOy +^yOz= 180o

Nên ^UOy+ ^yOV= 180o/2= 90o

Vậy góc UOV là góc vuông.
~Học tốt nhoa~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 06/06/2018 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

ap dung dinh li pi ta  go cua tam giac vuong ABC

   \(\Rightarrow BC^2=\text{A}B^2+\text{A}C^2\)  

     \(\Rightarrow BC^2=2^2+5^2\)  

\(\Rightarrow BC^2=14\)    

VAY \(BC=\sqrt{14}\)   BN OI KO DUNG DINH LI PI TA GO LAM THE NAO..HAY BN VIẾT THIẾU ĐỀ 

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 07/06/2018 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

A B C H 2 5

Sử dụng tam giác đồng dạng nhé.

Từ A hạ đường cao AH của \(\Delta\)ABC (H thuộc BC).

=> \(\Delta\)HBA ~ \(\Delta\)ABC (g.g) => HB/AB = AB/BC => AB2=HB.BC

Tương tự, ta có: AC2=HC.BC

=> AB2 + AC2 = HB.BC + HC.BC = BC.(HB+HC) = BC2

Thay AB=2 (cm); AC=5 (cm) vào hệ thức trên:

=> BC2 = 22 + 52 = 29 => BC= \/29. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang 05/06/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

không dùng đinh lí pytago thì làm sao được

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 04/06/2018 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm
Góc không       Góc nhọnGóc vuông            Góc tùGóc bẹt           Góc phảnGóc đầyGóc khốiĐường phân giácGóc đối đỉnh
 \(0^0\)\(0^0< \alpha< 90^0\)\(90^0\)\(90^0< \beta< 180^0\)\(180^0\)\(180^0< \gamma< 360^0\)\(360^0\)   
Đọc tiếp...
thu hien 04/06/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm
  • Góc nhọn là góc nhỏ hơn 90°
  • Góc vuông là góc bằng 90° (1/4 vòng tròn);
  • Góc tù là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
  • Góc bẹt là góc 180° (1/2 vòng tròn).
  • Góc phản là góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
  • Góc đầy là góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn).
  • Góc khối.
  • Chúc bạn hok tốt nha! Mình đã đọc một chút về góc rồi nên bít thui
Đọc tiếp...
Trần Tuấn Anh 04/06/2018 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

góc tù ; góc nhọn ; góc bẹt ; góc vuông

Đọc tiếp...
kujilakkashido 31/10/2017 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

A + B + C + D + E = ......?

Đọc tiếp...
Thị Thu Lam Nguyễn 18/05/2018 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi các cạnh có bằng nhau hk

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 18/05/2018 lúc 07:33
Báo cáo sai phạm

lấy thước đo là xong

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 28/04/2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

O x y z m n t

a,Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Ox có \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(30^o< 90^o\right)\)

=> tia Oy nằm giữa hai tia Ox ,Oz

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=\widehat{xOz}-\widehat{xOy}=90^o-30^o=60^o\)

b,Vì tia Om là tia p/g của \(\widehat{xOy}\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\frac{1}{2}\widehat{xOy}=\frac{1}{2}.30^o=15^o\)

Vì On là tia p/g của \(\widehat{yOz}\Rightarrow\widehat{yOn}=\widehat{nOz}=\frac{1}{2}\widehat{yOz}=\frac{1}{2}.60^o=30^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Oz có \(\widehat{zOn}< \widehat{zOx}\left(30^o< 90^o\right)\) 

=> Tia On nằm giữa hai tia Oz,Ox 

\(\Rightarrow\widehat{nOx}=\widehat{zOx}-\widehat{zOn}=90^o-30^o=60^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứ tia Ox có \(\widehat{xOm}< \widehat{xOn}\left(15^o< 60^o\right)\)     

=>Tia Om nằm giữa hai tia Ox ,On 

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=\widehat{xOn}-\widehat{xOm}=60^o-15^o=45^o\)

c,Vì tia Om và Ot là hai tia đối nhau \(\Rightarrow\widehat{tOy}\)và   \(\widehat{yOm}\)kề bù 

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+15^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}=165^o\)

Đọc tiếp...
Bảo Nguyễn Thái 10/05/2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

em lớp 5 em chịu

Đọc tiếp...
Phạm Thanh Huyền 23/04/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm
(A)Ta có:góc xOz kề bù góc zOy =>xoz+zoy=xoy Mà xoz=70°;xoy=180° =>70°+zoy=180° zoy=180°-70° zoy=110° (B) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: xozTia oz nằm giữa hai tia ox và ot Ta có:zot=xot-xoz Zot=140°-70° Zot= 70° Vì tia oz nằm giữa hai tia ox và ot. xoz=zot=xot\2=140°\2=70° =>Tia oz là tia phân giác (C) Ta có:zoy kề bù yom =>zoy+yom=zom Mà zoy=110°;zom=180° 110°+yom=180° yom=180°-110° yom= 70°
Đọc tiếp...
Nguyen Dinh Duc 08/05/2018 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

A) vì \(\widehat{AOC}\)và \(\widehat{BOC}\)là 2 góc kề bù => 2 góc đó có tổng số đo bằng \(180^0\)=> \(\widehat{AOB}=180^0\)

=> \(\widehat{AOC}+\widehat{BOC}=\widehat{AOB}\)

=> \(130^0+\widehat{BOC}=180^0\)

=> \(\widehat{BOC}=50^0\)

B) vì OD nằm giữa 2 tia OA và OB

=> \(\widehat{AOD}+\widehat{BOD}=\widehat{AOB}\)

=> \(\widehat{AOD}+115^0=180^0\)

=> \(\widehat{AOD}=65^0\)

Vì OC và OD thuộc nửa mặt phẳng bờ là tia OA. Mà \(\widehat{AOC}>\widehat{AOD}\)\(\left(130^0>65^0\right)\)

=> tia OD nằm giữa 2 tia OA và OC. (1)

=> \(\widehat{AOD}+\widehat{COD}=\widehat{AOC}\)

=> \(65^0+\widehat{COD}=130^0\)

=> \(\widehat{COD}=65^0\)

=> \(\widehat{AOD}=\widehat{COD}=65^0\)(2)

Từ (1) và (2) => tia OD là tia phân giác của \(\widehat{AOC}\)

Đọc tiếp...
Freya 27/06/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

a﴿ có 10 đường thẳng đi qua một điểm thì tạo thành 20 tia

có số góc 20.﴾20‐1﴿:2+10=200 góc ﴾vì tính cả góc bẹt﴿

b﴿ có số góc 200‐10=190 góc ﴾ko tính góc bẹt﴿

tớ trình bày ko sạch đẹp viết lại nhé mà cũng ko biết có đúng ko ahihi

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 24/04/2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có xOy<xOt(30 độ<70 độ)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot

nên xOy+yOt=xOt

hay 30 độ+yOt=70 độ

=> yOt=70 độ-30độ

yOt=40 độ. Vậy yOt=40 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; mà xOy<yOt(30độ<40độ)

nên Oy không phải là tia phân giác của xOt

b) Vì Om là tia đối của tia Ox nên xOm là góc bẹt hay mOt và xOt là 2 góc kề bù

nên mOt+xOt=180 độ

hay mOt+70 độ=180 độ

=> mOt=180 độ-70độ

mOt=110 độ

c) Vì Oa là tia phân giác của mOt nên aOt=mOt/2=110 độ/2=55 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; Oa nằm giữa 2 tia Om, Ot

nên Ot nằm giữa 2 tia Oa và Oy

nên aOy=aOt+yOt

hay aOy=55 độ+ 40 độ

=> aOy=95 độ. Vậy aOy=95 độ

(lưu ý, các góc thì thêm ký hiệu góc vào, bài này mình lười nên ko ghi ký hiệu góc)

mình không vẽ hình nên nhẩm ko biết đúng k

Đọc tiếp...
nguyễn trí dũng 24/04/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

hình vẽ đây: 

 

Đọc tiếp...
Phương Thùy Sky MTP 13/05/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng làm giống bạn tôi học giỏi toán

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: