Giúp tôi giải toán và làm văn


tôi học giỏi toán 24 tháng 4 2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có xOy<xOt(30 độ<70 độ)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot

nên xOy+yOt=xOt

hay 30 độ+yOt=70 độ

=> yOt=70 độ-30độ

yOt=40 độ. Vậy yOt=40 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; mà xOy<yOt(30độ<40độ)

nên Oy không phải là tia phân giác của xOt

b) Vì Om là tia đối của tia Ox nên xOm là góc bẹt hay mOt và xOt là 2 góc kề bù

nên mOt+xOt=180 độ

hay mOt+70 độ=180 độ

=> mOt=180 độ-70độ

mOt=110 độ

c) Vì Oa là tia phân giác của mOt nên aOt=mOt/2=110 độ/2=55 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; Oa nằm giữa 2 tia Om, Ot

nên Ot nằm giữa 2 tia Oa và Oy

nên aOy=aOt+yOt

hay aOy=55 độ+ 40 độ

=> aOy=95 độ. Vậy aOy=95 độ

(lưu ý, các góc thì thêm ký hiệu góc vào, bài này mình lười nên ko ghi ký hiệu góc)

mình không vẽ hình nên nhẩm ko biết đúng k

Đọc tiếp...
nguyễn trí dũng 24 tháng 4 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

hình vẽ đây: 

 

Đọc tiếp...
Phương Thùy Sky MTP 13 tháng 5 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng làm giống bạn tôi học giỏi toán

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 17 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Cách vẽ tia phân giác của góc xOy với đỉnh O nằm ngoài tờ giấy :

B1 : Lấy 1 điểm A nằm bên trong góc xOy bất kì sao cho điểm A cách đều 2 cạnh Ox, Oy.

B2 : Làm tương tự đối với điểm B.

B3 : Kẻ đường thẳng AB. AB là tia phân giác của xOy.

Đọc tiếp...
Tử Thần 14 tháng 3 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình nhé

a, Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có : \(\widehat{xOz}=60^o< \widehat{xOy}=120^o\) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có : \(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy}\)

Thay số : \(60^o+\widehat{zOy}=120^o\)

\(\Rightarrow\widehat{zOy}=120^o-60^o=60^o\)

Mà \(\widehat{xOz}=60^o\) nên \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}(=60^o)\)

c, + Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy 

    + \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}(=60^o)\)

=> Tia Oz là tia phân giác của góc xOy

d, Vì tia Om là tia phân giác của xOz nên ta có : \(\widehat{xOm}=\widehat{mOz}=\frac{\widehat{xOz}}{2}=\frac{60^o}{2}=30^o\)

\(\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOz}=30^o\)

Vậy xOm = 30o

e, Tự làm

Đọc tiếp...
Vũ Minh Tâm 14 tháng 3 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình nữa nhé

Đọc tiếp...
. 14 tháng 3 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

a,Và Oz vì xOy>xOz mà Oy,Ox,Oz nằm trên cùng 1 nữa mặt phẳng suy ra Ox nằm giữa Oy và Oz 

b,xOy+yOx=120 độ 

60 độ+yOx=120 độ

suy ra yOx=60 độ

suy ra xOz=yOz=60 độ

c,Không vì Oz nằm ngoài góc xOy

d,xOm=zOm=60 độ :2=30 độ

e, xOy+yOx'=180 độ (kề bù)

60 độ+yOx'=180 độ

suy ra yOx'=180 độ - 60 độ=120 độ

k nhé Hok tốt

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 28 tháng 4 2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

O x y z m n t

a,Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Ox có \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(30^o< 90^o\right)\)

=> tia Oy nằm giữa hai tia Ox ,Oz

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=\widehat{xOz}-\widehat{xOy}=90^o-30^o=60^o\)

b,Vì tia Om là tia p/g của \(\widehat{xOy}\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\frac{1}{2}\widehat{xOy}=\frac{1}{2}.30^o=15^o\)

Vì On là tia p/g của \(\widehat{yOz}\Rightarrow\widehat{yOn}=\widehat{nOz}=\frac{1}{2}\widehat{yOz}=\frac{1}{2}.60^o=30^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Oz có \(\widehat{zOn}< \widehat{zOx}\left(30^o< 90^o\right)\) 

=> Tia On nằm giữa hai tia Oz,Ox 

\(\Rightarrow\widehat{nOx}=\widehat{zOx}-\widehat{zOn}=90^o-30^o=60^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứ tia Ox có \(\widehat{xOm}< \widehat{xOn}\left(15^o< 60^o\right)\)     

=>Tia Om nằm giữa hai tia Ox ,On 

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=\widehat{xOn}-\widehat{xOm}=60^o-15^o=45^o\)

c,Vì tia Om và Ot là hai tia đối nhau \(\Rightarrow\widehat{tOy}\)và   \(\widehat{yOm}\)kề bù 

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+15^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}=165^o\)

Đọc tiếp...
Bảo Nguyễn Thái 10 tháng 5 2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

em lớp 5 em chịu

Đọc tiếp...
Bangtan Bàng tán bất Bình tĩnh 12 tháng 3 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

A O E B C D

ta có góc AOE+EOC=180

MÀ BOC=AOB, OED=DOC

vậy BOC+DOE=\(\frac{AOE+EOC}{2}=\frac{180}{2}=90\)

Đọc tiếp...
Bangtan Bàng tán bất Bình tĩnh 12 tháng 3 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

À mk quên kí hiệu 2 góc phân giác  bằng nhau

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( Box Toán - Anh ) CTV 12 tháng 3 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

Gọi \(\widehat{xOz}\), \(\widehat{zOy}\) là 2 góc kề bù ; và tia Ou, Ov lần lượt là tia phân giác của \(\widehat{xOz}\) , \(\widehat{zOy}\)
* Để chứng minh 2 tia phân giác của 2 góc kề bù vuông góc với nhau, ta sẽ chứng minh tia Ou vuông góc tia Ov.
* Vì tia Ou, Ov lần lượt là tia phân giác của góc xOz, zOy, nên:
 \(\hept{\begin{cases}\widehat{uOz}=\widehat{xOu}=\frac{\widehat{xOz}}{2}\\\widehat{zOv}=\widehat{yOv}=\frac{\widehat{zOy}}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\widehat{uOz}=\widehat{xOz}\\2\widehat{zOv}=\widehat{zOy}\end{cases}}\)
Ta lại có:
\(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=180^0\) ( kề bù )
\(\Rightarrow2\widehat{uOz}+2\widehat{zOv}=180^0\)
\(\Rightarrow2\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=180^0\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=180^0\div2\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=90^0\)
\(\Rightarrow\widehat{uOv}=90^0\) (vì 2 góc uOz, góc zOv kề nhau)
\(\Rightarrow\) Tia Ou vuông góc tia Ov
Do đó, 2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau.

Đọc tiếp...
cheobeo an 22 tháng 4 2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

a/ vì xoy > xot 

=> ot là tia nằm giữa hai tia ox ,oy

b/ vì ot nằm giữa nên ta có hệ thức yot + tox = xoy

                                                         => toy = xoy - tox

                                                                    = 60 - 30 = 30 độ

=> toy = xot 

c/ ot là tia pân giác xoy 

vì yot + tox = xoy

yot = tox = 30 độ

d/ vì om là tia phân giác xot

=> tom = mox = tox : 2

                      = 30 : 2 = 15 độ

vì mot < toy

=> ot là tia nằm giữa hai tia om, oy

vậy moy = yot + tom

             = 30 + 15 = 45 độ

Đọc tiếp...
Công Diệp Ẩn 16 tháng 3 2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

45 độ ạ

Đọc tiếp...
mai thi hoa 19 tháng 4 2018 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm

so sánh xot và toy

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 8 tháng 3 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

góc yOz=40 độ

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Quốc Trung 17 tháng 3 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

góc yOz = 40 Độ bạn nha

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( Box Toán - Văn - Anh ) CTV 9 tháng 3 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

                               Giải

x O z y

Vì \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{yOz}\)là hai góc phụ nhau nên \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=90^0\)

hay \(50^0+\widehat{yOz}=90^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{yOz}=90^0-50^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{yOz}=40^0\)

Vậy \(\widehat{yOz}=40^0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 10 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

b/ Ta có : \(\bigtriangleup AMC=\bigtriangleup BMD\text{ (c.m.t)}\)

\(\Rightarrow\widehat{DBM}=\widehat{ACM}\text{ (2 góc tương ứng ở vị trí so le trong)}\) (1)

\(\Rightarrow BD//AC\)

Xét \(\bigtriangleup DMA\text{ và }\bigtriangleup BMC,\text{ có :}\)

\(\widehat{DMA}=\widehat{BMC}\text{ (đối đỉnh)}\)

\(DM=CM\left(gt\right)\)

\(BM=AM\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\bigtriangleup DMA=\bigtriangleup BMC\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ADM}=\widehat{DCM}\text{ (2 góc tương ứng ở vị trí so le trong)}\) (2)

\(\text{Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành}\) (3)

\(\angle ACB=90^{\text{o}}\) (4)

\(\text{T}ừ\text{ (3) và (4) suy ra hình bình hành ABCD là hình chữ nhật}\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 6 tháng 3 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Giải :

Hình vẽ ; giả thiết, kết luận đã được đầu bài cho sẵn.

Chứng minh :

Xét \(\Delta AMC\text{ và }\Delta BMD\), có :

\(MA=MB\text{ (gt)}\)

\(\angle AMC=\angle DMB\text{ (đối đỉnh)}\)

\(DM=CM\text{ (gt)}\)

\(\Rightarrow\Delta AMC=\Delta BMD\text{ (c.g.c)}\)

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 6 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ :

A B C D M

GT : \(\bigtriangleup ABC\) có \(\angle ACB=90^{\text{0}}\)\(MA=MB\)\(DM=CM\).

KL : \(\bigtriangleup AMC=\bigtriangleup BMD\).

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 5 tháng 8 2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là 2 góc sát vào nhau.

2 góc phụ nhau là 2 góc hoặc nhiều hơn có tổng là \(90^o\).

2 góc bù nhau là 2 góc hoặc nhiều hơn có tổng là \(180^o\).

2 góc kề bù là 2 góc sát nhau có \(180^o\).

Đọc tiếp...
nguyễn thị thanh mai 2 tháng 8 2017 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là hai góc có cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm trên nửa mp đối nhau . 2 góc phụ nhau khi tổng số đo bằng 90 độ. 2 góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180 độ. hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau

  

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Khả Nhi 2 tháng 8 2017 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là 2 góc có chung 1 đỉnh, chung 1 cạnh, cạnh chung nằm giữa 2 cạnh cờn lại

2 góc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo = 90 độ

2 góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo =180 độ

2 góc kề bù là 2 góc có cạnh chung nằm giữa 2 cạnh còn lại, 2 cạnh còn lại là 2 tia đối nhau và có tổng số đo =180 độ

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 2 tháng 7 2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21 tháng 11 2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 28 tháng 9 2016 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Em tự vẽ hình nha

Giải

Có xOy và yOx' là 2 góc kề bù

=> xOy+yOx'=180 độ

Thay số : 100 độ+ yOx'=180 độ

=> yOx'=80 độ

Có tia Ot là phân giác của xOy

=>xOt=tOy=100 độ / 2= 50 độ

Có tia Ot' là phân giác của x'Oy

=>x'Ot'=t'Oy=80 độ / 2 = 40 độ

Có xOt' và x'Ot' là 2 góc kề bù

=> xOt'+x'Ot'=180 độ

Thay số: xOt'+40 độ = 180 độ

=> xOt'=140 độ

Có xOt và x'Ot là 2 góc kề bù

=>xOt+x'Ot=180 độ

Thay số: 50 độ+x'Ot=180 độ

=>x'Ot=130 độ

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOt<xOt' ( 50 độ < 140 độ)

=> Tia Ot nằm giữa tia Ox và tia Ot'

=>xOt+tOt'=xOt'

Thay số: 50 độ+tOt'=140 độ

=>tOt'=90 độ

Khi làm bài em nhớ ghi thêm kí hiệu góc, trên olm anh ko biết ghi thế nào

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28 tháng 9 2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Đề j ko hợp lệ

Đọc tiếp...
Toki uni5_Thành Thỏ fans 19 tháng 2 2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

mình giống bạn ng tuấn minh ahihi

Đọc tiếp...
Nguyễn Tường Vy 17 tháng 3 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Le Tai Bao Chau sai rồi. Đề bài cho biết là góc A và B là 2 góc bù nhau mà

Đọc tiếp...
Le Tai Bao Chau 17 tháng 3 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

ờ tui nhìn nhầm

Đọc tiếp...
Le Tai Bao Chau 1 tháng 3 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Vì \(\widehat{A}\)và \(\widehat{B}\)là 2 góc phụ nhau \(\Rightarrow\widehat{A}+\widehat{B}=90^0\) 

Theo bài ra ta có 4A=5B và A+B=90

         \(\Rightarrow\frac{A}{5}=\frac{B}{4}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

 \(\frac{A}{5}=\frac{B}{4}=\frac{A+B}{5+4}=\frac{90}{9}=10\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}A=10.5=50\\B=10.4=40\end{cases}}\)

Vậy \(\widehat{A=50^0}\)và \(\widehat{B}=40^0.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Huy 11 tháng 9 2016 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

ko có góc nào

Đọc tiếp...
HotBoy Thế Kỷ 21 21 tháng 2 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

sao lại không có góc nào, có n đường thẳng mà, giả sử n=2 thì có 2 cặp, nếu n=3 thì có 6 cặp nếu n=4 thì có 11 hay 12 cặp đó không rõ, nói chung là không xác định được

Đọc tiếp...
Mạnh đặng đức 21 tháng 2 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

n(n-1) cặp nhá bạn

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTKᒎΘ₭Ɇℝ ( Box Toán - Văn - Anh ) 17 tháng 2 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

                            Giải

a, Xét \(\Delta ABK\) và \(\Delta IBK\) có BK chung

\(\Rightarrow\widehat{CAB}=\widehat{KIB}=90^0\)

 \(\Rightarrow\widehat{IBK}=\widehat{KBA}\)do BK là phân giác của \(\widehat{ABC}\)

 \(\Rightarrow\Delta ABK=\Delta IBK\)

b,  \(\Rightarrow\Delta ABK=\Delta IBK\Leftrightarrow KI=KA\)

Xét \(\Delta KIC\) và \(\Delta KAH\)\(\widehat{IKC}=\widehat{AKH}\) ( đối đỉnh )

góc KAH = góc KIC = 900

=> tam giác KIC = tam giác KAH  (cgv - nhk)

=> CI = HA (đn) và IB = AB do tam giác ABK = tam giác IBK (câu a)

=> CI + IB = HA + AB 

=> CB = HB 

=> tam giác CHB cân tại  B (đn)

c, xét tam giác BHM và tam giác BCM có : MB chung

=> CB = HB 

góc HMB = góc CMB = 90 do BM _|_ HC 

=> tam giác BHM = tam giác BCM  

=> góc CBM = góc HBM (đn) mà tia BM nằm giữa BC và BH 

=> BM là phân giác của góc ABC 

BK là phân giác của hóc ABC 

=> 3 điểm B; M; K thẳng hàng

d, góc B = 60

Đọc tiếp...
Cả Út 16 tháng 2 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

a, xét tam giác ABK và tam giác IBK có : BK chung

góc CAB = góc KIB = 90 do.... 

góc IBK = góc KBA do BK là phân giác của góc ABC (gt)

=> tam giác ABK = tam giác IBK (ch - gn)

b,  tam giác ABK = tam giác IBK (câu a)

=> KI = KA (đn)

xét tam giác KIC và tam giác KAH có : góc IKC = góc AKH (đối đỉnh)

góc KAH = góc KIC = 90 do...

=> tam giác KIC = tam giác KAH  (cgv - nhk)

=> CI = HA (đn) và IB = AB do tam giác ABK = tam giác IBK (câu a)

=> CI + IB = HA + AB 

=> CB = HB 

=> tam giác CHB cân tại  B (đn)

c, xét tam giác BHM và tam giác BCM có : MB chung

CB = HB (câu b)

góc HMB = góc CMB = 90 do BM _|_ HC (gt)

=> tam giác BHM = tam giác BCM  (ch - cgv)

=> góc CBM = góc HBM (đn) mà tia BM nằm giữa BC và BH 

=> BM là phân giác của góc ABC (đn)

BK là phân giác của hóc ABC (gt)

=> 3 điểm B; M; K thẳng hàng

d, góc B = 60 (em đoán vậy thôi :v)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: