Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 04/09/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

A B C D E K

Nối K với E. 

Góc BKC = BKE + EKC

+) Trong tam giác CKE có: EKC = 180- (KEC + ECK) 

+) Trong tam giác BEK có: BKE = 180- (KEB + EBK)

 => góc BKC = 360- (KEC + ECK + KEB + EBK)     (1)

Ta có: KEC + KEB = AEC + KEA + KEB  = = AEC + 180o  (2)

góc ECK + EBK = \(\frac{ACB}{2}+\frac{ABD}{2}=\frac{180^o-\left(BAC+AEC\right)+180^o-\left(BDC+DEB\right)}{2}\)

=> góc ECK + EBK = \(\frac{360^o-\left(BAC+BDC\right)-2.AEC}{2}=180^o-AEC-\frac{BAC+BDC}{2}\) (góc AEC = DEB vì đối đỉnh)   (3)

Thay (2)(3) vào (1) ta được góc BKC = \(360^o-\left(360^o-\frac{BAC+BDC}{2}\right)=\frac{BAC+BDC}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyên Trinh Quang 21/04/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

dài dòng

Đọc tiếp...
AE Hợp Lực 05/10/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

7 giờ trước (12:31)

Thời gian có hạn copy cái này hộ mình vào google xem nha: :

Link :   https://lazi.vn/quiz/d/16491/nhac-edm-la-loai-nhac-the-loai-gi

Vào xem xong các bạn nhận được 1 thẻ cào mệnh giá 100k nhận thưởng bằng cách nhắn tin vs mình và 1 phần thưởng bí mật là chiếc áo đá bóng,....

Có 500 giải nhanh nha đã có 200 người nhận rồi

OK

Đọc tiếp...
Lê Trần Anh 27/09/2018 lúc 23:12
Báo cáo sai phạm

Vì Oy vuông góc với Ox

Mà mn song song với Ox

Suy ra Ox vuông góc với mn

suy ra Ox vuông góc với BC

Vì Ox vuông góc với mn

Mà AB = AC 

Suy ra Ox là đường trung trực của BC

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 16/09/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

M A B C K H O D

Mk chỉ kịp làm câu a thôi sorry nha!

Dễ dàng chứng minh được tam giác MAB và tam giác MCD đều vuông góc tại M ( CM theo bài 7 chương I sách GK toán 9)

\(\Rightarrow Sin^2\angle MCD=Cos^2\angle MDC \)

\(\Rightarrow Sin^2\angle MAB=Cos^2\angle MBA \)

thay vào ta có: \(sin^2\angle MBA+ sin^2\angle MAB + sin^2\angle MCD+sin^2\angle MDC \)

\(=sin^2\angle MBA+ cos^2\angle MBA + cos^2\angle MDC+sin^2\angle MDC\)

\(=(sin^2\angle MBA+ cos^2\angle MBA) + (cos^2\angle MDC+sin^2\angle MDC)\)

\(= 1+1=2\)

Đọc tiếp...
titanic 10/09/2018 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình ra nhé

Ta có góc A+ góc B+ góc C+ góc D =360  độ

=> góc A+ góc B = 360-80-70=210  độ 

Có góc BAy =1/2 góc A

góc ABy=1/2 góc B

nên góc BAy+ góc ABy=1/2.( góc A+ góc B )=1/2.210=105 độ

Tam giác ABy có  góc ABy+ góc BAy+ góc AyB =180 độ

=> góc AyB=180 độ - ( góc ABy+góc BAy ) =180 độ -105 độ=75 độ

Vậy góc AyB= 75 độ 

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 29/09/2018 lúc 00:08
Báo cáo sai phạm

Thank Kuro Neko nhiều nha!
Cám ơn

cám ơn 

:))

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 07/09/2018 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

A B O C H K M Q I

d) Ta thấy: ^BCM và ^BKM là 2 góc nội tiếp (O) cùng chắn cung BM => ^BCM = ^BKM

Hay ^ICM = ^BKI. Lại có: CI=IM => \(\Delta\)CIM cân tại I => ^ICM = ^IMC

Nên ^BKI = ^IMC. Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong => CM // BK (đpcm).

e) Ta có: \(\Delta\)OHC = \(\Delta\)OHM (cmt) => ^OHC = ^OHM => 1800 - ^OHC = 1800 - ^OHM

=> ^CHQ = ^MHQ. Xét \(\Delta\)HCQ và \(\Delta\)HMQ có: 

^CHQ = ^MHQ (cmt); HC = HM (Do \(\Delta\)CMH vuông cân ở H); HQ chung

=> \(\Delta\)HCQ = \(\Delta\)HMQ (c.g.c) => ^HCQ = ^HMQ (1)

Mặt khác: Điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đg kính AB nên ^AMB = 900.Hay ^HMQ = 900 (2)

Từ (1) và (2) => ^HCQ = 900 

Xét tứ giác CHMQ có: ^HCQ = ^HMQ = ^CHM = 900; HC=HM => Tứ giác CHMQ là hình vuông

=> ^CQM = 900; ^HQM = 450 (Theo t/c hình vuông)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 29/09/2018 lúc 00:09
Báo cáo sai phạm

\(\text{Cám ơn Kuro Được OLM k sướng nhá :D}\)

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 05/09/2018 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm


B C M N O D E A

+) Chứng minh: \(\Delta\)ABC đều => BD=DE=EC ?

Ta thấy đường tròn (O) có các cung \(\widebat{BM}=\widebat{MN}=\widebat{NC}\) => ^BOM = ^MON = ^NOC 

Mà ^BOM + ^MON + ^NOC = 1800 => ^BOM = ^MON = ^NOC = 600

=> Các tam giác: \(\Delta\)BOM; \(\Delta\)MON; \(\Delta\)NOC đều

=> BM = OB = 1/2.BC. Mà \(\Delta\)ABC đều nên BM = 1/2.AC hay \(\frac{BM}{AC}=\frac{1}{2}\)

Do \(\Delta\)BOM đều nên ^OBM = 600 hay ^MBC = 600 => ^MBC = ^ACB = 600 (Do \(\Delta\)ABC đều)

=> BM // AC (2 góc so le trong bằng nhau)

Theo hệ quả ĐL Thales: \(\frac{BM}{AC}=\frac{BD}{CD}\). Mà \(\frac{BM}{AC}=\frac{1}{2}\)(cmt)

=> \(\frac{BD}{CD}=\frac{1}{2}\)=> BD=1/3.BC . Tương tự: CE=1/3.BC

Từ đó: BD=CE=DE (=1/3.BC) (đpcm).

+) Chứng minh BD=DE=EC => \(\Delta\)ABC đều ?

Dễ thấy tứ giác BMNC là hình thang (cân) => MN // BC hay MN // DE

Ap dụng hệ quả ĐL Thales: \(\frac{DE}{MN}=\frac{AE}{AN}\)(1).

Ta có: BD=DE=EC=1/3.BC => \(\frac{DE}{BC}=\frac{1}{3}\)=> \(\frac{DE}{\frac{1}{2}BC}=\frac{2}{3}\)\(\Rightarrow\frac{DE}{OB}=\frac{2}{3}\)

Lại có: OB = MN (Do 2 tam giác BOM và MON đều) => \(\frac{DE}{MN}=\frac{2}{3}\)(2)

Từ (1) và (2) => \(\frac{AE}{AN}=\frac{2}{3}\)

Mặt khác \(\frac{BE}{BC}=\frac{2}{3}\)\(\Rightarrow\frac{AE}{AN}=\frac{BE}{BC}\)=> CN // AB (ĐL Thales đảo)

=> ^BCN = ^ABC (2 góc so le trg).

Mà ^BCN (=^OCN) = 600 (Do \(\Delta\)NOC đều) => ^ABC = 600.

Lập luận tương tự, ta cũng có: ^ACB = 600. Do đó \(\Delta\)ABC đều (đpcm).

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 21/08/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Tks bạn nha Hello

Đọc tiếp...
Hello 20/08/2018 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Từ D kẻ đường // BC và trên nó lấy E (E và D nằm ở 2 bên AC) sao cho 
góc DAE = 80 độ. Ta có tam giác EAD cân tại E (góc DAE = góc ADE = 80 độ) 
2 tam giác cân ABC và EAD có cạnh đáy bằng nhau và góc ở đáy bằng nhau 
(= 80 độ) nên bằng nhau (g.c.g) 
=> EA = ED = AC. Tam giác cân ACE có góc CAE = 60 độ (= 80 - 20) 
nên là tam giác đều => EC = EA = ED => tam giác EDC cân tại E 
=> góc ở đỉnh: góc CED = góc CEA - góc DEA = 60 - 20 = 40 độ 
=> góc ở đáy: góc CDE = (180 - 40)/2 = 70 độ 
Góc CDB = 180 - góc ADE - góc EDC = 180 - 80 - 70 = 30 độ

Đọc tiếp...
Điệp viên 007 28/07/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: góc BOC = góc BOD + góc COD

               góc AOD = góc AOC + góc COD

mà góc BOD = góc AOC (cmt)

       góc COD chung

➡️góc BOC = góc AOD (đpcm)

Đọc tiếp...
Lấp Lánh 30/07/2018 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

12 GÓC NHỌN

7 GÓC TÙ

7 GÓC BẸT

Đọc tiếp...
VŨ ĐOÀN HOÀNG MAI 25/07/2018 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

đây là toán nâng cao nha các bạn
 

Đọc tiếp...
An Mai 25/07/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

HACK NÃO HẢ BN

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: