Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 giờ trước (12:47)

C, 5 hình vuông

6 giờ trước (12:47)

loading...

4 giờ trước (14:45)

câu 1:B

câu 2:không đo được nha bạn

 

6 giờ trước (12:46)

6 giờ trước (12:45)

Đặt tính rồi tính.

2
6 giờ trước (12:45)

6 giờ trước (12:45)

13+5=18

78-6=72

42+56=98

69-63=3

6 giờ trước (12:47)

`a)`

loading...

`b)`

`25<42<48<74`

6 giờ trước (12:43)

a: A

b: C

c: B

6 giờ trước (12:43)

D ngắn nhát

B dài nhất

6 giờ trước (12:44)

Băng giấy dài nhất là Băng B

Băng giấy ngắn nhất là Băng D

6 giờ trước (12:43)

a: 7cm

b: 6cm

c: 15cm

6 giờ trước (12:42)

a: A

b: B