Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Bích Nhung 15/03 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Uyên Trần 15/03 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Thông Lê Vỹ 15/03 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

ib chơi

Đọc tiếp...
Mako Runi 10/03/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Số chân của 1000 con bò là:

1000*4=4000 (cái chân)

Đáp số 4000 cái chân

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
yamamoto 11/03/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

1000 con bò có :

4 x 1000 = 4000 ( cái chân )

đ/s........

Đọc tiếp...
A lovely girl 11/03/2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Số chân của 1000 con bò là :

1000 × 4 = 4000 ( chân )

Đáp số : 4000 chân

Đọc tiếp...
Despacito 06/03/2018 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+3}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=5\sqrt{x}\)

\(\frac{\sqrt{x^2+3}.\sqrt{x^2+3}}{\sqrt{x^2+3}}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=5\sqrt{x}\)

\(\frac{\sqrt{\left(x^2+3\right)\left(x^2+3\right)}}{\sqrt{x^2+3}}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=\frac{5\sqrt{x.\left(x^2+3\right)}}{\sqrt{x^2+3}}\)

\(\frac{\sqrt{\left(x^2+3\right)^2}}{\sqrt{x^2+3}}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=\frac{3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}}{\sqrt{x^2+3}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+4x+3=3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+4x+3\right)^2=\left[3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}\right]^2\)

\(\Leftrightarrow x^4+8x^3+9=9.\left(x^3+3x\right)\)

\(\Leftrightarrow x^4+8x^3+9=9x^3+27x\)

\(\Leftrightarrow x^4+8x^3-9x^3-27x+9=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-x^3-27x+9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4-27x\right)-\left(x^3-9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^3-27\right)-\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)\left(x^2+3x+9\right)-\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left[x\left(x^2+3x+9\right)-x-3\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left[x^3+3x^2+9x-x-3\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left[x^3+3x^2+8x-3\right]=0\)

Đọc tiếp...
Despacito 07/03/2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

à cái đấy là nhìn nhầm , tôi bị cận mà

ban chỉnh sửa rồi làm tương tự nhé 

Đọc tiếp...
Lại Trí Dũng 06/03/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Sao ở vế phải đang từ \(\frac{5\sqrt{x\left(x^2+3\right)}}{x^2+3}\) lại thành \(\frac{3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}}{x^2+3}\)

Đọc tiếp...
Minh Chương 02/03/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

4:3=2 vì 4:3 => tứ chia tam => tám chia tư thì bằng 3 !

Đọc tiếp...
Đan vẫn Fa 02/03/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

4:3=2 vì

4:3 là tứ chia tam, tứ chia tam là 8:4

=2

hok tốt

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 03/03/2018 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

4:3

=tứ chia tam

=tám:tư(8:4=2)

Đọc tiếp...
phuong 22/02/2018 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

bạn lên mạng đó

Đọc tiếp...
Thiên Yết 22/02/2018 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Sky _ Nguyễn 10/08/2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Số kẹo bé Lan có là:

( 5 + 5 ) : 2 = 5 ( cái kẹo )

Đáp số: 5 cái kẹo

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz 11/08/2016 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Số kẹo bé Lan có là:

( 5 + 5 ) : 2 = 5 ( cái kẹo )

Đáp số: 5 cái kẹo

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz 11/08/2016 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Số kẹo bé Lan có là:

( 5 + 5 ) : 2 = 5 ( cái kẹo )

Đáp số: 5 cái kẹo

Đọc tiếp...
sabo60159 13/02/2018 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm
Lưu Thị Xuân nhi 18/02/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm
Mai Nhật Linh 15/02/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Con dao bạn ạ
 

Đọc tiếp...
nguyen nhu thang 03/02/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

What Tiếng Anh được đọc là what , còn Tiếng Việt người  ta nói what có nghĩa chính là cái gì  

Ví dụ : What is this ? what trong đó có nghĩa chính là cái gì nha .

Đọc tiếp...
Houshou Hanon 03/02/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

what :có nghĩa là cái gì nha

chứ ko phải what là cái gì

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 03/02/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

what là cái j hả các bn

đáp án :

what : cái gì

chúc các bn hok tốt !

Đọc tiếp...
Tuấn Kiệt Nguyễn 25/01/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a, ( x +1).(x+10)<0

  ( x +1).(x+10)<0

=> ( x +1)và(x+10) khác dấu và x khác -1 và -10

=> x+= -9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2

b,5.(x-1)=(x-3)=2

=> 5.(x-1)=2

=> x= 1,4

mà (x-3)= 1,4 + 3 = 4,4 khác 2 => x không tồn tại hoặc bạn sai đề

Hiện tại do vấn đề thời gian nên tui chỉ làm dc 2 câu thế hoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Dũng 26/01/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

kb nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Dũng 26/01/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

nhầm  

5.(x-1)+ nha

là công ko phải = 

nhầm @@@

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Đức 22/01/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

đơn giản thôi = thế này nè :15-13-x=x-23+17 sau đó áp dụng quy tắc chuyển vế 

15-13-x-x+23+17=0 <=>-2x+42=0<=>x=21

Đọc tiếp...
Bboy Gyuron 22/01/2018 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

15-(13+x)=x-6

13+x=9+x

x-x=9-13

0=-3 (Vô lý)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 15/01/2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

\(63+37\times2\)

\(=63+74\)

\(=137\)

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 17/01/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Đề bài :

63 + 37 x 2 = .....?

Bài làm :

63 + 37 x 2 

= 63 + 74

= 137 

^_^

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 16/01/2018 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

63+37*2

=63+74

=137

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: