Giúp tôi giải toán và làm văn


Kary Lê Phương 10/07/2018 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

1     +     2     +     3     +     4     +     5     =     15.....

5     +     6     +     7     +     8     +      9    =     ..35...

10   +     20   +     30   +     40   +      50  =     ...150..

50   +     60   +     70   +     80   +      90  =     .350....

Đọc tiếp...
Anh Nguyễn Quỳnh 10/07/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

15

35

150

350

Đọc tiếp...
Erza 10/07/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

mk Hướng dẫn cách làm con 1 , còn mấy con kia cũng làm như vậy nha !

   1  + 2 + 3 + 4 + 5 

= ( 1 + 4 ) + ( 2 + 3 ) + 5

=       5      +     5       +  5

=                  15

Mấy câu tiếp theo bạn tự làm nhá ! mk chỉ ghi đáp án thôi !

35

150

350

~ Chúc bạn hok tốt ~

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 09/07/2018 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

500 + 500 - 1000 + 500

= 1000 - 1000 + 500

= 0 + 500

= 500

Đọc tiếp...
TAKASA 10/07/2018 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

500+500-1000+500

=1000-1000+500

=0+500

=500

Đọc tiếp...
Hồ Nguyễn Ngọc Trang 09/07/2018 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

500 + 500 - 1000 + 500=1000- 1000 + 500

                                        =0 + 500

                                        = 500

k mk nhoa

Đọc tiếp...
thu hien 15/06/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ là:

1450 : 2 = 725

Số trừ là:

(725 + 193) : 2 = 459

Hiệu là:

725 - 459 = 266

ĐS : bạn tự ghi nhé

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 15/06/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Ta có :

Số bị trừ - số trừ = hiệu

\(\Rightarrow\)số bị trừ = số trừ + hiệu

Do đó số bị trừ + số trừ + hiệu = 1450 = 2 x số bị trừ

\(\Rightarrow\)số bị trừ = 1450 : 2 = 725

Vì số trừ hơn hiệu là 193 nên số trừ là :

                        ( 725 + 193 ) : 2 = 459

Hiệu là :

                       725 - 459 = 266

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương 30/05/2018 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm
STTCâu hỏi Đáp án
1Tìm x biết  420:[75 - (x- 10)] = 21 
2Tổng số tuổi của ông, bố và Nam là 108 tuổi. Tuổi của ông gấp 5/4 tổng số tuổi của Nam và bố. Tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi số tuổi của từng người? 
3Bạn Liên đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được 2/5 số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 2/3 số trang sách còn lại. Ngày thứ ba bạn đọc 60 trang thì đọc xong cuốn sách. Hỏi cuốn sách bạn Liên đọc có bao nhiêu trang? 
4Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 2 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới bằng 346 
5Bốn bạn Việt, Nam, Chiến, Thắng có tổng cộng 55 cuốn sách. Nếu đem số sách của Việt cộng thêm 5, số sách của Nam trừ đi 5, số sách của Chiến nhân 2, số sách của Thắng chia 3 thì số sách của bốn bạn bằng nhau. Tính số sách ban đầu của mỗi bạn
Đọc tiếp...
Đỗ Minh Hòa 22/06/2018 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

toán 6 khó thì có nhưng dễ thì ko cố gắng học sẽ dc. chúc em lên lớp 6 học hỏi dc nhìu kiến thức để trở thành một gia sư trẻ nha!!!!!

Đọc tiếp...
Lê Phương Hà Love 30/05/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

dạng bài thôi 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 03/05/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lít= 1dm3

@_@

Đọc tiếp...
HQL 03/03/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lit= 1dm3

Đọc tiếp...
lee chae yeong 27/04/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

a,23+45+67+89                             

=68+67+89      

=135+89

=224

b,345-123+700+8

=222+700+8

=922+8

=930

c,7x8x9x10+345678:0,5

=5040+691356

=696396

Đọc tiếp...
võ mạnh cường 30/04/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

hoi phai cong them vao tu so va bot ra o mau cua phan so 3/18 cung mot so tu nhien nao de duoc mot phan so moi ma sau khi rut gon duoc phan so 3/4

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình 27/03/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Biểu thức trên ko chia hết cho 3 vì : 

+ cách nhận biết chia hết cho 3 là : ta lấy từng số hạng cộng lại vs nhau nếu là số lẻ thì chia hết cho 3 

Đọc tiếp...
Tuyệt Ái Lạc Thành 06/04/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Có.vì khi cộng các số lại ta được 150. 

Đọc tiếp...
Goku 27/03/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

ko chia het vi 19ko chia het cho 3

                       25 ko chia het cho 3

                       2 ko chia het cho 3

                       46 ko chia het cho 3

                       58 ko chia het cho 3

19;25;2;46;58 chia cho 3 lan luot co so du la:1;1;2;1;1

1+1+2+1+1=5.5chia chia cho 3 du 2

nen 19+25+2+46+58 ko chia het cho 3

Đọc tiếp...
Thám tử lừng danh conan 27/03/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tổng dãy số trên:

\(19+25+32+46+58=180\)

Vì tổng các số chia hết cho 3 là chia hết cho 3 mà: 180 = 1 +8 + 0 = 9

vì 9 chia hết cho 3 nên tổng 19 + 25 +32 + 46 + 58 chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 27/03/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

19 : 3 dư 1

25 : 3 dư 1

32 : 3 dư 2

46 : 3 dư 1

58: 3 dư 1

=>19 + 25 + 32 + 46 + 58:3 dư 1+1+2+1+1=6

Mà 6 chia hết cho 3 

=> 19 + 25 + 32 + 46 + 58 chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 27/03/2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Ta nhận thấy :

1 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 8 = 45

Mà 45 chia hết cho 3.

Vậy tổng trên chia hết cho 3 vì tổng các chữ số của các số hàng của tổng chia hết cho 3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Vinh 27/03/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Nhận xét :

19 : 3 = 6 dư 1

25 : 3 = 8 dư 1

32 : 3 = 10 dư 2

46 : 3 = 15 dư 1

58 : 3 = 19 dư 1

cộng các số dư lại với nhau , ta có :

1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 6 chia hết cho 3

=> 19 + 25 + 32 + 46 + 58 chia hết cho 3 ( đpcm )

vậy 19 + 25 + 32 + 46 + 58 chia hết cho 3 .

Đọc tiếp...
Mai Trinh 27/03/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Có:

19 không chia hết cho 3(do 1+9=10)

25 không chia hết cho 3(do 2+5=7)

32 không chia hết cho 3(do 3+2=5)

46 không chia hết cho 3(do 4+6=10)

58 không chia hết cho 3(do 5+8=13)

Mà cả 5 số này đều không chia hết cho 3

Suy ra tổng trên có chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Nhung 15/03/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Uyên Trần 15/03/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Thông Lê Vỹ 15/03/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

ib chơi

Đọc tiếp...
Mako Runi 10/03/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Số chân của 1000 con bò là:

1000*4=4000 (cái chân)

Đáp số 4000 cái chân

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 11/03/2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Số cái chân của 1000 con bò là :

 1000 x ( 4 x 1 ) = 4000 ( chân )

                 Đ/s : ...

Đọc tiếp...
yamamoto 11/03/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

1000 con bò có :

4 x 1000 = 4000 ( cái chân )

đ/s........

Đọc tiếp...
Despacito 06/03/2018 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+3}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=5\sqrt{x}\)

\(\frac{\sqrt{x^2+3}.\sqrt{x^2+3}}{\sqrt{x^2+3}}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=5\sqrt{x}\)

\(\frac{\sqrt{\left(x^2+3\right)\left(x^2+3\right)}}{\sqrt{x^2+3}}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=\frac{5\sqrt{x.\left(x^2+3\right)}}{\sqrt{x^2+3}}\)

\(\frac{\sqrt{\left(x^2+3\right)^2}}{\sqrt{x^2+3}}+\frac{4x}{\sqrt{x^2+3}}=\frac{3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}}{\sqrt{x^2+3}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+4x+3=3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+4x+3\right)^2=\left[3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}\right]^2\)

\(\Leftrightarrow x^4+8x^3+9=9.\left(x^3+3x\right)\)

\(\Leftrightarrow x^4+8x^3+9=9x^3+27x\)

\(\Leftrightarrow x^4+8x^3-9x^3-27x+9=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-x^3-27x+9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4-27x\right)-\left(x^3-9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^3-27\right)-\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)\left(x^2+3x+9\right)-\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left[x\left(x^2+3x+9\right)-x-3\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left[x^3+3x^2+9x-x-3\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right).\left[x^3+3x^2+8x-3\right]=0\)

Đọc tiếp...
Despacito 07/03/2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

à cái đấy là nhìn nhầm , tôi bị cận mà

ban chỉnh sửa rồi làm tương tự nhé 

Đọc tiếp...
Lại Trí Dũng 06/03/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Sao ở vế phải đang từ \(\frac{5\sqrt{x\left(x^2+3\right)}}{x^2+3}\) lại thành \(\frac{3\sqrt{x\left(x^2+3\right)}}{x^2+3}\)

Đọc tiếp...
Minh Chương 02/03/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

4:3=2 vì 4:3 => tứ chia tam => tám chia tư thì bằng 3 !

Đọc tiếp...
Đan vẫn Fa 02/03/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

4:3=2 vì

4:3 là tứ chia tam, tứ chia tam là 8:4

=2

hok tốt

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 03/03/2018 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

4:3

=tứ chia tam

=tám:tư(8:4=2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: