Giúp tôi giải toán


nguyển văn hải 16/07 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

450 + 250 + 100 =800

.

...

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 16/07 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

450 + 250 + 100 = 800

Đáp số : 800

Nữ Hoàng Băng Giá 16/07 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

800 nha bạn

Trần Thị Loan Quản lý 04/06/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{1}}{\left(\sqrt{2}+\sqrt{1}\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{1}\right)}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)}+...+\frac{\sqrt{100}-\sqrt{99}}{\left(\sqrt{100}+\sqrt{99}\right)\left(\sqrt{100}-\sqrt{99}\right)}\)

\(A=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{1}}{2-1}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2}+...+\frac{\sqrt{100}-\sqrt{99}}{100-99}\)

\(A=\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...+\sqrt{100}-\sqrt{99}\)

\(A=\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+...+\sqrt{100}\right)-\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+...+\sqrt{99}\right)\)\(\sqrt{100}-\sqrt{1}=10-1=9\)

I love the world I am in 10/12/2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

9 đó nhé

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15/10/2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\) rồi áp dụng với n = 1,2,....,2014

Văn Đức Kiên 15/10/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ki+e

n ejmfjnhcy

thang Tran 29/06/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1+\text{ }\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{2014}+\sqrt{2015}}\)

\(=\frac{1-\sqrt{2}}{\left(1+\sqrt{2}\right)\left(1-\sqrt{2}\right)}+\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)}+..+\frac{\sqrt{2014}-\sqrt{2015}}{\left(\sqrt{2014}+\sqrt{2015}\right)\left(\sqrt{2014}-\sqrt{2015}\right)}\)

\(=\frac{1-\sqrt{2}}{1-2}+\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2-3}+...+\frac{\sqrt{2014}-\sqrt{2015}}{2014-2015}\)

\(=\sqrt{2}-1+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...+\sqrt{2005}-\sqrt{2004}=\sqrt{2005}-1\)

Ghost Rider 29/06/2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

dangj tổng quát : cmr :\(\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n}-\sqrt{n+1}\left(\right)dùngtrụccăthứcởmẫu\left(\right)\)

thang Tran 16/08/2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Biến đổi vế trái ta có :

 \(\sqrt{8+2\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{8-2\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\)

\(\sqrt{2}\left(\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\right)\)

Đặt A  = \(\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\)

A^2 = \(4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}+4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}+2\sqrt{\left(4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\left(4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)}\)

    =  8 + \(2\sqrt{16-\left(10-2\sqrt{5}\right)}\)

     = \(8+2\sqrt{16-10+2\sqrt{5}}\)

     = \(8+2\sqrt{6+2\sqrt{5}}=8+2\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}=8+2\sqrt{5}-2=6+2\sqrt{5}\)

=> A = \(\sqrt{6+2\sqrt{5}}=\sqrt{5}+1\)

=> \(\sqrt{2}A=\sqrt{2}\left(\sqrt{5}+1\right)=\sqrt{10}+\sqrt{2}=VP\) ( ĐPCM) 

 

Trần Thị Diễm Quỳnh 16/08/2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

haha        

hue tran 12/05/2016 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

bn thang tran lm sai bước đưa ra hdt :v đúng là phải 16 - ( 10 + 2can5 )

= 16 - 10 - 2can5

Yumete Aikino 06/06/2017 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

Mik kb rồi , bây giờ chỉ việc ngồi chat thôi . Tối nay vào nha . Đúng thì k nhé

công chúa họ lê 06/06/2017 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

mink nè k mink nhé

nhok FA 06/06/2017 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

thử ha

kb trc

r tự nhắn tin nha

Phương Phan 04/06/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

sai

Dân ta phải biết sử ta

Nếu mà ko biết thì tra Google

 k nha

Ngô Khánh Nhi 04/06/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

coppy ở đâu chứ j

Nguyễn Vân Anh 04/06/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

ko đc đăng câu hỏi ko liên quan đến toán

obelish 28/05/2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

sai het roi

Trần Thanh Ngà 28/05/2017 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

có 4 cạnh chứ mấy cạnh

Nguyễn Chí Nhân 28/05/2017 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

một hình vuông gồm 4 cạnh và 4 cạnh đó đều bằng nhau

gấu nhỏ 27/05/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

k nha

Trần Quốc Đạt 27/05/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

(12+88)-(56+67)x0

=100-0

=100

cô nang ngây thơ 28/05/2017 lúc 05:35
Báo cáo sai phạm

0

kb nha

ai tk mk ,mk tk laị

Mạnh Châu 25/05/2017 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

Khối lượng của bao gạo thứ hai là:

     12 x 2 = 24 (kg)

Cả hai bao gạo nặng có khối lượng là:

       12 + 24 = 36 (kg)

                        Đáp số: 36 kg

Do Not Ask Why 26/05/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

Bao thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là: 

12 x 2 = 24 (kg)

CẢ hai bao có tất cả:

12 + 24 = 36 (kg)

Đáp số: 36 kg

Trần Quốc Đạt 25/05/2017 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Giải:

Bao thứ 2 nặng số kg là:

12x2=24(kg)

Cả hai bao nặng số kg là:

12+24=36(kg)

ĐS: 36 kg

lethymai 23/05/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Kb nhé!

Issac Newton 23/05/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

AI THÈM

Công Chúa Kẹo Ngọt 23/05/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Hi, bạn tên gì ? Học lp mấy ? Trường nào ? kb nha !

Nguyễn Thùy Dương 19/05/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Trả lời gì zợ????????

minh chuong 19/05/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

alo alo câu hỏi chuột ăn rồi

hoang kieu phuong anh 19/05/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

tui trả lời trức mấy câu này dễ ẹt

Thắng Nguyễn CTV 26/08/2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Xét \(F+1=ab+bc+2ac+a^2+b^2+c^2\)

\(\Leftrightarrow F+1=\left(a+c\right)^2+b\left(a+c\right)+b^2\)

\(\Leftrightarrow\left(a+c\right)^2+b\left(a+c\right)+b^2-F-1=0\left(6\right)\)

Ta coi (6) là pt bậc 2 ẩn \(t=\left(a+c\right)\)

Để (6) có nghiệm thì

\(\Delta=b^2-4.1.\left(b^2-F-1\right)\ge0\)

\(\Rightarrow F\ge-1+\frac{3}{4}b^2\ge-1\)

Dấu = khi b=0 và \(a=-c=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\) 

Thắng Nguyễn CTV 26/08/2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Cách 4: Có:

\(\left(a+b+c\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow ab+bc+ca\ge-\frac{a^2+b^2+c^2}{2}=-\frac{1}{2}\left(1\right)\)

\(\left(a+c\right)^2\ge0\Rightarrow ca\ge-\frac{a^2+c^2}{2}=\frac{b^2-1}{2}\ge-\frac{1}{2}\left(2\right)\)

Cộng theo vế (1) và (2) có \(F\ge-1\)

Cách 5:Có \(a^2+b^2+c^2=1\)

\(\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2+c^2\right)=2\)

\(\Rightarrow2F+2=2\left(ab+bc+2ca\right)+2\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)^2+\left(a+c\right)^2+b^2\ge0\)

\(\Rightarrow F\ge-1\)

Cách 6:

Có: \(F=ab+bc+2ac=a^2+b^2+c^2+ab+bc+2ca-1\)

\(=\left(a^2+2ac+c^2\right)+b\left(a+c\right)+b^2-1\)

\(=\left(a+c\right)^2+b\left(a+c\right)+b^2-1\)

\(=\frac{3}{4}\left(a+b+c\right)^2+\frac{1}{4}\left(a-b+c\right)^2-1\ge-1\)

\(\Rightarrow F\ge-1\)

Phạm Hữu Nam 27/08/2016 lúc 06:16
Báo cáo sai phạm

đúng vậy toán này khó thiệt

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: