Giúp tôi giải toán và làm văn


cool queen Hôm qua lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

mê tín vừa thôi bn

nhưng như vậy lôi bố mẹ ng ta vào làm j

còn chết chóc nữa -_-"

Đọc tiếp...
Sontung mtp Hôm qua lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được

Đọc tiếp...
Đào Nhật Minh Hôm qua lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

Ko đăng câu hỏi linh tinh !

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 08/07/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

đề bài là gì bạn, 22222222222 là sao

Đọc tiếp...
khanh cuong 08/07/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

? câu hỏi bạn 

Đọc tiếp...
Saito Hiraga 08/07/2018 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi bạn là gì ?

Đọc tiếp...
Jungkook Taehyung 20/06/2018 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

Đổi 0,6dm = 6cm

Chiều cao của tấm bìa đó là :

16,8 : 6 = 2,8 ( cm )

             Đáp số : 2,8cm

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 20/06/2018 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Đổi 0,6dm = 6cm
Chiều cao của tấm bìa hinh thang  đó là :
16,8 : 6 = 2,8 ( cm )
Đáp số : 2,8cm

Đọc tiếp...
dương minh vũ 20/06/2018 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Phương 02/08/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

mk ko vẽ đc biểu đồ Ven nên mk sẽ giải ra là:

Số bạn chỉ học tiếng Pháp:10-6=4(bn)

Số bạn chỉ học tiếng Anh:14-6=8(bn)

Số bạn học tiếng Pháp và tiếng Anh:4+8+6=18(bn)

Số bạn ko học tiếng Pháp và tiếng Anh;40-18=22(bn)

Đ/S:22 bạn

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 14/05/2015 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

Số học sinh học giỏi ít nhất 1 môn toán hoặc tiếng việt là:

40 - 2 = 38 (học sinh)

Nếu mỗi bạn chỉ thích 1 môn thì có tất cả số học sinh là:

30 + 25 = 55 (học sinh)

Vậy thì thừa ra số học sinh chính là số học sinh giỏi cả toán và tiếng việt là:

55 - 38 = 17 (học sinh)

      Đáp số: 17 học sinh

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 06/04/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Lớp đó có số học sinh giỏi và tiếng việt là:

      (30+25+2)-40=17(học sinh)

           Đáp số: 17 học sinh

Đọc tiếp...
trần như 14/05/2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi cả hai môn Tiếng Việt và Toán là :

( 30 + 25 + 2 ) - 40 = 17 ( học sinh )

Đáp số 17 học sinh

Đọc tiếp...
Doraeiga CTV 18/06/2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 

Quãng đường mà xe taxi đã đi là : 56 . 1,5 = 84 ( km )

Khoảng cách giữa hai xe sau khi xe tải khởi hành là : 447 - 84 = 363 ( km )

Sau mỗi giờ , hai xe đi được số km là : 56 + 65 = 121 ( km )

Thời gian để hai xe gặp nhau là : 363 : 121 = 3 ( giờ )

Đọc tiếp...
lê nhật việt 18/06/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm
oOo Vũ Khánh Linh oOo 18/06/2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường mà xe taxi đã đi là : 56 . 1,5 = 84 ﴾ km ﴿
Khoảng cách giữa hai xe sau khi xe tải khởi hành là : 447 ‐ 84 = 363 ﴾ km ﴿
Sau mỗi giờ , hai xe đi được số km là : 56 + 65 = 121 ﴾ km ) 
Thời gian để 2 xe gặp nhau là : 
  363 :121 = 3 (giờ)
Học tốt nghen :)))) 

Đọc tiếp...
SKT_BFON 11/05/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

1 km tiêu thụ hết số lít xăng là :

         15 : 100 = 0,15 ( lit )

80 km tiêu thụ hết số lít xăng là :

          0,15 x 80 = 12 ( lit )

                  Đáp số : ...........

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 16/05/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

đi 1 km tiêu thụ hết :

15 : 100 = 0,15 ( l )

80 km tiêu thụ hết :

0,15 x 80 = 12 ( l )

Đáp số : 12 lít dầu

Đọc tiếp...
1412 11/05/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Số lít xăng ô tô đó tiêu thụ khi đi 1 km là

15 : 100 = 0,15 (lít )

Số lít xăng ô tô đó tiêu thụ khi đị 80km là

0,15 x 80  = 12 ( lít )

Đáp số 12 lít

Đọc tiếp...
quyen quyen 30/06/2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Cả lớp = 12 + { [20 + 17 + 36] - [15 + 13 + 14] + 10}

           = 12 + {         73          -          42          + 10}

           = 12 +  41

           = 53 bạn

Đọc tiếp...
Hà Khánh Linh 30/06/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

53 bạn là đáp án đúng

Đọc tiếp...
nhất sông núi 30/06/2017 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Cả lớp = 12 + { [20 + 17 + 36] - [15 + 13 + 14] + 10}

           = 12 + {         73          -          42          + 10}

           = 12 +  41

           = 53 bạn

Đọc tiếp...
shichmiya 21/06/2017 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

mình k mình nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 15/04/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 19/11/2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Dang Thi Thanh Uyen 07/03/2016 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

So hs lop 5A LA32 em chac luon nhe

Đọc tiếp...
lại hoàng diễm phương 20/06/2015 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

    Bài giải :

Mỗi hình tròn để ghi số bạn giải đúng một bài nào đó. Vì chỉ có một bạn giải đúng 3 bài nên điền số 1 vào phần chung của 3 hình tròn. Số bạn giải đúng bài I và bài II là 2 nên phần chung của hai hình tròn này mà không chung với hình tròn còn lại sẽ được ghi số 1 (vì 2 - 1 = 1). Tương tự, ta ghi được các số vào các phần còn lại.  Số học sinh lớp 4A chính là tổng các số đã điền vào các phần : 13 + 5 + 1 + 1 + 4 + 8 + 0 = 32 (HS)

Đọc tiếp...
Tiểu Thư Bảo Bình 18/04/2016 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

32 em chắc chắn

Đọc tiếp...
Trần Đại Thành Danh 24/03/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

so hard!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
tran thanh tue 15/03/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

CỰC KHÓ luôn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Hồ Phan Thu Phương 29/11/2014 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Tổng số học sinh trừ những em quên không đội mũ ca lô và quên đeo phù hiệu là:

               381-11=370(em)

Số học sinh đeo phù hiệu hơn số học sinh đội mũ ca lô là:

                 360-350=10(em)

Số học sinh vừa đội mũ  vừa đeo phù hiệu là:

              370-10=360(em)

                                 Đáp số :360 em.

Đọc tiếp...
thuy chi 12/08/2017 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

630 em nhe

Đọc tiếp...
Tuan 12/08/2017 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm
Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

15 hs Văn:26hs Toán:20hs

 Số học sinh thi toán mà không thì văn là:

                       20 -15 = 5(học sinh)

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 04/07/2015 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

bai nay o bieu do ven day

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

                             Số học sinh thi toán không thi văn là:

                                 (20 - 15 = 5 (bạn)

 Cụ thể ta có sơ đồ ven như sau:

                    15hs Toán: 20hs Văn: 26 hs

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: