Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

53 phút trước

0

53 phút trước

0

12 giờ trước (21:14)

18

14 giờ trước (19:27)

`7-1` tuần `=0`

14 giờ trước (19:27)

7 ngày - 1 tuần = 0 ngày

14 giờ trước (19:09)

= 4

14 giờ trước (19:10)

4

13 giờ trước (19:42)

18 , 12 , 15 , ..... về sau bị che số mất rồi chị ko nhìn được

13 giờ trước (20:01)

11 - > 18 - > 12 - > 15

15 giờ trước (18:21)

á,kius mik "