Giúp tôi giải toán và làm văn


Đặng công quý 17/11/2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

z lớn hơn hoặc bằng 5 ( nếu x =y =2)

x =y =2 và z =5 cũng thoả mãn đề bài

Đọc tiếp...
Đặng công quý 17/11/2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

vì các số nguyên tố đề lớn hơn hoặc bằng 2, nên z lớn hơn hoặc bằng 7, suy ra z là số lẻ.

Để x.y +1 là số lẻ thì x. y là số chẳng, giả sử x > hoặc = y suy ra x = 2

x =2; y =3 ta được z =7 ( thoả mãn);  x =2; y =5 ta được z =11 ( thoả mãn);   x =2; y =7 ta được z =15 ( Không thoả mãn)

x =2; y =11 ta được z =23 ( thoả mãn);...;   x =2; y =23 ta được z =47 ( thoả mãn);  x =2; y =29 ta được z =59( thoả mãn)

x =2; y =41 ta được z =83 ( thoả mãn)...

Đọc tiếp...
Thư Nguyễn Ngọc Anh Hôm qua lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

ta có 1/a +1/b =1/c =>bc+ac=ab

quy đồng Q và thu gọn ta đc 2017(c/a-c +c/b-c)

áp dụng bdt Cô - si ta đc c/a-c + b /a-c >=

suy ra 2017*(c/a-c +c/b-c)>=2017*2=4034

minQ=4034 dấu bdt xảy ra khi a=b=2, c=1

Đọc tiếp...
tth CTV 19/03 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Ta có\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{63}>\frac{1}{31}+\frac{1}{31}+\frac{1}{31}+...+\frac{1}{31}\)(62 số hạng \(\frac{1}{31}\))

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{63}>\frac{62.1}{31}=\frac{62}{31}=2\)

Vậy \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{63}>2^{\left(đpcm\right)}\)

Đọc tiếp...
Vương Hoàng Thảo Ngân 19/03 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm
1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/63 > 1/31 + 1/31 + ... + 1/31( 62 số hạng 1/31) Hay 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/63 > 62 x 1/31 Nên 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/63 > 2 ( đpcm ) - Mình không chắc là đúng :v
Đọc tiếp...
Phạm Mỹ Châu 17/03 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

ta cm BĐT x^2 + y^2 + z^2 \(\ge\)\(\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\)

bằng cách biến đổi tương đương

rồi áp dụng

Đọc tiếp...
Forever_Alone 14/03/2018 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

bạn girl làm đúng rồi , giống ý tưởng của mình là đánh giá dãy trên nhỏ hơn 1 và lớn hơn 2

Nhưng bạn nên đánh giá rõ từng phân số nhé , không nên làm tắt như bài của bạn ấy :)

Đọc tiếp...
Girl 14/03/2018 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=\frac{x}{x+y+z}+\frac{y}{y+z+t}+\frac{z}{z+t+x}+\frac{t}{t+x+y}\)

\(A>\frac{x}{x+y+z+t}+\frac{y}{x+y+z+t}+\frac{z}{x+y+z+t}+\frac{t}{x+y+z+t}=1>\frac{9}{10}\)

\(A< \frac{x+t}{x+y+z+t}+\frac{y+x}{x+y+z+t}+\frac{z+y}{x+y+z+t}+\frac{t+z}{x+y+z+t}=2< \frac{9}{4}\)

Vậy: \(\frac{9}{10}< A< \frac{9}{4}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 14/03/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Đặt A là biểu thức cần CM 

ví dụ Từ ĐK a + b + c = 3 => a² + b² + c² ≥ 3 ( Tự chứng minh ) 

Áp dụng BĐT quen thuộc x² + y² ≥ 2xy 

a^4 + b² ≥ 2a²b (1) 
b^4 + c² ≥ 2b²c (2) 
c^4 + a² ≥ 2c²a (3) 
 

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 14/03/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

Ta có A=\(4\left(\frac{ab}{\left(a+b\right)^2}+\frac{bc}{\left(b+c\right)^2}+\frac{ca}{\left(c+a\right)^2}\right)+\frac{a+c}{b}+\frac{b+c}{a}+\frac{a+b}{c}\)

Áp dụng BĐT cô-si, ta có 

\(\frac{4ab}{\left(a+b\right)^2}+\frac{a+b}{2c}+\frac{a+b}{2c}\ge3\sqrt[3]{\frac{ab}{c^2}}\)

Tương tự rồi cộng lại, ta có A

A\(\ge3\left(\sqrt[3]{\frac{ab}{c^2}}+\sqrt[3]{\frac{bc}{a^2}}+\sqrt[3]{\frac{ac}{b^2}}\right)\)

Mà \(\sqrt[3]{\frac{ab}{c^2}}+\sqrt[3]{\frac{bc}{a^2}}+\sqrt[3]{\frac{ca}{b^2}}\ge3\)

=> \(A\ge9\left(ĐPCM\right)\)

Dấu = xảy ra <=> a=b=c>0

sorry nhá, t rep chậm vs tính nhầm nên hơi lâu ^^

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 14/03/2018 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

câu 1 tìm min là sao ko phải nó cho min=9 à :v

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 13/03/2018 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Ta có a2+b2+c2=a3+b3+c3=1

<=> a2(1-a)+b2(1-b)+c2(1-c)=0

Ta lại có a2+b2+c2=1 <=> \(\hept{\begin{cases}\left|a\right|\le1\\\left|b\right|\le1\\\left|c\right|\le1\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}1-a\ge0\\1-b\ge0\\1-c\ge0\end{cases}}\)

=> a2(1-a)+b2(1-b)+c2(1-c)\(\ge\)0

Dấu ''='' xảy ra khi a2(1-a)=b2(1-b)=c2(1-c)=0

mặt khác a2+b2+c2=1 và a3+b3+c3=1

=> a=1,b=0,c=0 và các hoán vị

lúc đó S= 2015

Đọc tiếp...
Hoàng Thu Trang 13/03/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

ồ chúc cậu học tốt nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 13/03/2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

bn ơi đây là bài cuối trong 1 đề thi HSG thầy phát  cho mk

Đọc tiếp...
Girl 13/03/2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz: \(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{a+b+c}{2}\)

Đọc tiếp...
Girl 13/03/2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz: \(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{a+b+c}{2}\)

Đọc tiếp...
trần thành đạt 10/03/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

ta có: \(a^2+b^2+c^2=1\Rightarrow-1\le|a|\le1.\),tương tự với b và c

\(\Rightarrow\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow abc+\left(a+b+c+ab+ac+bc+1\right)\ge0.\left(1\right)\)

Ta thấy \(\left(a+b+c+1\right)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac+2a+2b+2c+1.\)

                                                     \(=2+2a+2b+2c+2ab+2bc+2ac\)

                                                        \(=2\left(1+a+b+c+ab+ac+bc\right)\ge0\)

\(\Rightarrow1+a+b+c+ab+bc+ac\ge0\left(2\right)\)

Cộng vế theo vế của (1) và (2) Suy ra \(abc+2\left(1+a+b+c+ab+ac+bc\right)\ge0\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 11/03/2018 lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{a^2+b^2}=x\\\sqrt{b^2+c^2}=y\\\sqrt{c^2+a^2}=z\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x,y,z>0\\x+y+z=1\end{cases}}\)

Và \(\hept{\begin{cases}a^2=\frac{x^2+z^2-y^2}{2}\\b^2=\frac{x^2+y^2-z^2}{2}\\c^2=\frac{y^2+z^2-x^2}{2}\end{cases}}\) và \(\hept{\begin{cases}b+c\le\sqrt{2\left(b^2+c^2\right)}=\sqrt{2}y\\a+b\le\sqrt{2}x\\c+a\le\sqrt{2}z\end{cases}}\)

\(\Rightarrow VT\ge\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{x^2+z^2-y^2}{y}+\frac{x^2+y^2-z^2}{2z}+\frac{y^2+z^2-x^2}{x}\right)\)

\(\ge\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{2\left(x+y+z\right)^2}{x+y+z}-\left(x+y+z\right)\right)\)

\(=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(x+y+z\right)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\)

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 11/03/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

400 + 12 + 34 + 56 + 78 + 90 

= ( 400 + 90 ) + ( 12 + 78 ) + ( 34 + 56 )

= 490 + 90 + 90 

= 490 + ( 90 x 2 )

= 490 + 180

= 670

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 10/03/2018 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

400 + 12 + 34 + 56 + 78 + 90

= 412 + 34 + 56 + 78 + 90

= 446 + 56 + 78 + 90

= 502 + 78 + 90

= 580 + 90

= 670

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 10/03/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

400 + 12 + 34 + 56 + 78 + 90

= 412 + 34 + 56 + 78 + 90

= 446 + 56 + 78 + 90

= 502 + 78 + 90

= 580 + 90

= 670 

~ Chúc bạn học giỏi ! ~

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 07/03/2018 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM ta có: 

\(VT=\sqrt{\frac{xy}{z+xy}}+\sqrt{\frac{xz}{y+xz}}+\sqrt{\frac{yz}{x+yz}}\)

\(=\sqrt{\frac{xy}{z\left(x+y+z\right)+xy}}+\sqrt{\frac{xz}{y\left(x+y+z\right)+xz}}+\sqrt{\frac{yz}{x\left(x+y+z\right)+yz}}\)

\(=\sqrt{\frac{xy}{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}}+\sqrt{\frac{xz}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)}}+\sqrt{\frac{yz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}\)

\(\le\frac{1}{2}\left(\frac{x}{x+z}+\frac{y}{y+z}+\frac{x}{x+y}+\frac{z}{y+z}+\frac{y}{x+y}+\frac{z}{x+z}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{x+z}{x+z}+\frac{y+z}{y+z}+\frac{x+y}{x+y}\right)=\frac{3}{2}\)

Dấu "=" <=> \(x=y=z=\frac{1}{3}\)

Ủng hộ và kb với mình ha ^^

Đọc tiếp...
hoài phan 06/03/2018 lúc 23:12
Báo cáo sai phạm
Từ gt suy ra z=1-x-y Thầy vào sau đó áp dụng AM-GM
Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 06/03/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Ta có:
\(\frac{a^3b}{a^3+b^3}-\frac{ab^3}{a^3+b^3}=\frac{ab\left(a^2-b^2\right)}{a^3+b^3}=\frac{ab\left(a-b\right)}{a^2-ab+b^2}=\frac{a-b}{\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-1}\ge\frac{a-b}{\frac{a}{b}+\frac{a}{a}-1}=\frac{b\left(a-b\right)}{a}\)
\(\frac{b^3c}{b^3+c^3}-\frac{bc^3}{b^3+c^3}=\frac{bc\left(b^2-c^2\right)}{b^3+c^3}=\frac{bc\left(b-c\right)}{b^2-bc+c^2}=\frac{b-c}{\frac{b}{c}+\frac{c}{b}-1}\ge\frac{b-c}{\frac{a}{c}+\frac{b}{b}-1}=\frac{c\left(b-c\right)}{a}\)
\(\frac{c^3a}{c^3+a^3}-\frac{ca^3}{c^3+a^3}=\frac{ca\left(c^2-a^2\right)}{c^3+a^3}=\frac{ca\left(c-a\right)}{c^2-ca+a^2}=\frac{c-a}{\frac{c}{a}+\frac{a}{c}-1}\ge\frac{c-a}{\frac{a}{c}+\frac{a}{a}-1}=\frac{c\left(c-a\right)}{a}\)
\(\Rightarrow\frac{a^3b}{a^3+b^3}-\frac{ab^3}{a^3+b^3}+\frac{b^3c}{b^3+c^3}-\frac{bc^3}{b^3+c^3}+\frac{c^3a}{c^3+a^3}-\frac{ca^3}{c^3+a^3}\ge\frac{b\left(a-b\right)+c\left(c-a\right)+c\left(b-c\right)}{a}=\frac{ab-b^2-ac+bc}{a}=\frac{\left(a-b\right)\left(b-c\right)}{a}\ge0\)
\(\Leftrightarrow\frac{a^3b}{a^3+b^3}+\frac{b^3c}{b^3+c^3}+\frac{c^3a}{c^3+a^3}\ge\frac{ab^3}{a^3+b^3}+\frac{bc^3}{b^3+c^3}+\frac{ca^3}{c^3+a^3}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: