Giúp tôi giải toán


Phùng Quang Thịnh 09/06/2017 lúc 20:06

a) \(\frac{n}{n+1}=1-\frac{1}{n+1};\frac{n+2}{n+3}=1-\frac{1}{n+3}\)
Vì \(\frac{1}{n+1}>\frac{1}{n+3}\)=) \(1-\frac{1}{n+1}< 1-\frac{1}{n+3}\)
=) \(\frac{n}{n+1}< \frac{n+2}{n+3}\)
b) Áp dụng tính chất : Nếu \(\frac{a}{b}< 1\)=) \(\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\)
 Ta có : \(\frac{n-1}{n+4}< 1\)=) \(\frac{n-1}{n+4}< \frac{n-1+1}{n+4+1}=\frac{n}{n+5}< \frac{n}{n+3}\)
=) \(\frac{n-1}{n+4}< \frac{n}{n+3}\)

nghiem thi huyen trang 09/06/2017 lúc 19:59

\(\frac{n}{n+1}< 1\Rightarrow\frac{n}{n+1}< \frac{n+2}{n+1+2}=\frac{n+2}{n+3}\)

=>n/n+1<n+2/n+3

vậy........

b)\(\frac{n}{n+3}>\frac{n}{n+4}>\frac{n-1}{n+4}\Rightarrow\frac{n}{n+3}>\frac{n}{n+4}\)

vậy.....

c)\(\frac{n}{2n+1}=\frac{3n}{6n+3}< \frac{3n+1}{6n+3}\)

vậy.......

Sakura Lovely girl 09/06/2017 lúc 19:59

a). n/n+1  < n+2/n+3 

b). n/n+3 > n−1/n+4 

c). n/2n+1 < 3n+1/6n+3 

k mk nha

Doan Thanh phuong 09/06/2017 lúc 08:14

1 + 1 = 1 x 2 = 2

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Lơ đãng đó 09/06/2017 lúc 08:16

1 + 1 = 2 chắc chắn, ko tin thì đếm ngón tay đi!

Nguyễn Hoàng Trang 09/06/2017 lúc 15:51

1+ 1 = 2 nha

Phạm Noo 06/06/2017 lúc 20:38

=10 nhe bn

congchuashuka 06/06/2017 lúc 20:33

5 + 5 = 10 nha

nguyen thi khanh ly 08/06/2017 lúc 20:48

10bn nhé

Đinh Đức Hùng CTV 06/06/2017 lúc 12:25

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz ta có :

\(a+1\ge2\sqrt{a}\) (dấu "=" xảy ra <=> a = 1 )

\(b+1\ge2\sqrt{b}\) (dấu "=" xảy ra <=> b = 1 )

\(c+1\ge2\sqrt{c}\) (dấu "=" xảy ra <=> c = 1 )

\(\Rightarrow\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)\ge2\sqrt{a}.2\sqrt{b}.2\sqrt{c}=8\sqrt{abc}=8\) (dpcm)

(dấu "=" xảy ra <=> a = b = c = 1 )

Thắng Nguyễn CTV 05/06/2017 lúc 13:30

*)Tìm GTNN: Áp dụng BĐT \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\ge\sqrt{a+b}\) ta có:

\(A=\sqrt{x-1}+\sqrt{4-x}\)

\(\ge\sqrt{x-1+4-x}=\sqrt{3}\)

*)Tìm GTLN: Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(A^2=\left(\sqrt{x-1}+\sqrt{4-x}\right)^2\)

\(=\left(x-1\right)+\left(4-x\right)+2\sqrt{\left(x-1\right)\left(4-x\right)}\)

\(=3+2\sqrt{\left(x-1\right)\left(4-x\right)}\)

\(\le3+\left(x-1\right)\left(4-x\right)=3+3=6\)

\(\Rightarrow A^2\le6\Rightarrow A\le\sqrt{6}\)

Phương Phan 04/06/2017 lúc 20:00

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

anh thư nguyễn 04/06/2017 lúc 20:01

bạn phương phan mik bt rùi ko cần nói nhìu nhé

Nguyễn Thị Anh Thư 04/06/2017 lúc 19:48

Ahuhu mik gửi lời mời Kb r .bn có đồng ý ko v

pham thi thu trang 04/06/2017 lúc 20:08

Với a, b > 0 ,theo bất đẳng thức cosi:

\(\frac{1}{a}\)+\(\frac{1}{b}\)\(\ge\)2\(\sqrt{\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{b}}\)=\(\frac{2}{\sqrt{ab}}\)\(\ge\)\(\frac{2}{\frac{a+b}{2}}\)=\(\frac{4}{a+b}\)(dpcm)

Siêu Quậy Quỳnh 04/06/2017 lúc 16:10

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge\frac{4}{a+b}\Leftrightarrow\frac{b\left(a+b\right)+a\left(a+b\right)-4ab}{ab\left(a+b\right)}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2-2ab+b^2}{ab\left(a+b\right)}\ge0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(a-b\right)^2}{ab\left(a+b\right)}\ge0\)(luon dung)

Witch Rose 04/06/2017 lúc 16:08

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge\frac{4}{a+b}< =>\frac{a+b}{ab}\ge\frac{4}{a+b}< =>\left(a+b\right)^2\ge4ab< =>\left(a-b\right)^2\ge0\left(lđ\right).\)

Dấu "=" xảy ra khi a=b

Doan Thanh phuong 03/06/2017 lúc 00:48

1 + 1 = 2

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Ngo Tung Lam 02/06/2017 lúc 21:37

1 + 1 = 2 nhé 

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé 

Wendy 03/06/2017 lúc 06:54

1 + 1 = 2

1 X 2 = 2

2 X 1 = 2 

======= 2

Hoàng Phúc CTV 31/05/2017 lúc 21:40

2, 5a+b+3c/a-b+c>1 <=> a-b+c+4a+2b+2c/a-b+c>1 

<=>4a+2b+2c/a-b+c > 0 (1) 

xét P(2)=4a+2b+c>0,P(-1)=a-b+c>0 (do P(x)>0 với mọi x)

=>P(2)/P(-1)>0 => (1) đúng =>đpcm

3, hóng cao nhân 

-đề chuyên LQĐ

Hoàng Phúc CTV 31/05/2017 lúc 21:37

1,Bổ đề : (a^2+b^2+c^2)(a+b+c) >= 3(a^2b+b^2c+c^2a) (nhân bung rồi Cauchy từng cặp 2 số) 

từ đó  P <= (a+b+c)/3-(a+b+c)^2/9=x/3-x^2/9 (với x=a+b+c>0)=x/3-(x/3)^2=t-t^2(với t=a+b+c>0)=t(1-t)<=(t+1-t)^2/4=1/4

maxP=1/4,đạt tại a=b=c=1/2 

Lầy Văn Lội 31/05/2017 lúc 00:22

ta có: \(\frac{\sqrt{2x^2+y^2}}{xy}=\sqrt{\frac{2}{y^2}+\frac{1}{x^2}}\)

Áp dụng BĐT bunyakovsky:\(\left(2+1\right)\left(\frac{2}{y^2}+\frac{1}{x^2}\right)\ge\left(\frac{2}{y}+\frac{1}{x}\right)^2\)

\(\Rightarrow\frac{2}{y^2}+\frac{1}{x^2}\ge\frac{1}{3}\left(\frac{2}{y}+\frac{1}{x}\right)^2\).....bla bla

Vũ Tri Hải 30/05/2017 lúc 22:34

đặt x2 + y2 = a; xy = b. khi đó a - b = 1 hay a = b + 1.

ta phải chứng minh x4 + y4 - x2y2 \(\ge\)\(\frac{1}{9}\)hay a2 - 3b2 \(\ge\)\(\frac{1}{9}\)  (1)

thế a = b + 1 vào (1) ta được 9b2 - 9b - 4 \(\le\)0 hay (3b + 1)(3b - 4) \(\le\)0 hay \(\frac{-1}{3}\le b\le\frac{4}{3}\)

ta sẽ chứng minh \(\frac{-1}{3}\le b\le\frac{4}{3}\).

thật vậy

ta có x2 + y2\(\ge\)2xy nên từ giả thiết suy ra xy \(\le\) 1 hay b \(\le\)1 nên b \(\le\)\(\frac{4}{3}\)

mặt khác từ giả thiết ta có (x + y)2 - 3xy = 1 nên 3xy + 1  = (x + y)2\(\ge\)0 hay xy \(\ge\)\(\frac{-1}{3}\)hay b  \(\ge\)\(\frac{-1}{3}\)

từ đó suy ra đpcm.

Thắng Nguyễn CTV 30/05/2017 lúc 22:53

Ta có: \(\frac{P}{4}=\frac{2x^2-xy-y^2}{x^2+2xy+3y^2}\)

Xét x=0 =>...

Xét x#0 chia cả tử và mẫu cho x2 rồi đặt \(t=\frac{y}{x}\)

Delta=....

Hoàng Thanh Tuấn 30/05/2017 lúc 20:56

\(x-1\ge0\Rightarrow x\ge1\Rightarrow A=\sqrt{1+\sqrt{x-1}}\ge1\)dấu "=" khi : x=1 \(A_{min}=1\)

sãkaya 30/05/2017 lúc 18:55

Theo hệ quả của bất đẳng thức Cauchy 

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2\ge3\left(ab+bc+ac\right)\)

\(\Rightarrow3\ge ab+bc+ac\)

\(\Rightarrow3+c^2\ge ab+bc+ac+c^2=\left(a+c\right)\left(b+c\right)\)

\(\Rightarrow\sqrt{3+c^2}\ge\sqrt{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{ab}{\sqrt{c^2+3}}\le\frac{ab}{\sqrt{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}}\)

Thiết lập tương tự ta có \(\hept{\begin{cases}\frac{bc}{\sqrt{a^2+3}}\le\frac{bc}{\sqrt{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}}\\\frac{ac}{\sqrt{b^2+3}}\le\frac{ac}{\sqrt{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow VT\le\frac{ab}{\sqrt{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}}+\frac{bc}{\sqrt{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}}+\frac{ac}{\sqrt{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}}\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy 

\(\Rightarrow\frac{ab}{\sqrt{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}}=\sqrt{\frac{a^2b^2}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}}\le\frac{\frac{ab}{a+c}+\frac{ab}{b+c}}{2}\)

Tượng tự ta có \(\hept{\begin{cases}\frac{bc}{\sqrt{\left(a+c\right)\left(a+b\right)}}\le\frac{\frac{bc}{a+c}+\frac{bc}{a+b}}{2}\\\frac{ac}{\sqrt{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}}\le\frac{\frac{ac}{a+b}+\frac{ac}{b+c}}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow VT\le\frac{\left(\frac{bc}{a+b}+\frac{ac}{a+b}\right)+\left(\frac{ac}{b+c}+\frac{ab}{b+c}\right)+\left(\frac{bc}{a+c}+\frac{ab}{a+c}\right)}{2}\)

\(\Rightarrow VT\le\frac{a+b+c}{2}=\frac{3}{2}\) ( đpcm ) 

Dấu " = " xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Thắng Nguyễn CTV 30/05/2017 lúc 18:51

Ta có BĐT \(\left(a+b+c\right)^2\ge3\left(ab+bc+ca\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right)\ge0\)

\(\Rightarrow ab+bc+ca\le\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2=\frac{1}{3}\cdot9=3\)

Khi đó áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\frac{ab}{\sqrt{c^2+3}}=\frac{ab}{\sqrt{c^2+ab+bc+ca}}=\frac{ab}{\sqrt{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}}\)

\(\le\frac{1}{2}\left(\frac{ab}{a+c}+\frac{ab}{b+c}\right)\). Tương tự cũng có: 

\(\frac{bc}{\sqrt{a^2+3}}\le\frac{1}{2}\left(\frac{bc}{a+b}+\frac{bc}{a+c}\right);\frac{ca}{\sqrt{b^2+3}}\le\frac{1}{2}\left(\frac{ca}{a+b}+\frac{ca}{b+c}\right)\)

Cộng theo vế 3 BĐT trên ta có:

\(VT\le\frac{1}{2}\left(\frac{bc+ca}{a+b}+\frac{bc+ab}{a+c}+\frac{ab+ca}{b+c}\right)=\frac{1}{2}\left(a+b+c\right)=\frac{3}{2}\)

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Hoàng Thanh Tuấn 30/05/2017 lúc 10:12

\(\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)^2=16\\\left(x-y\right)^2\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2+2xy+y^2=16\\x^2-2xy+y^2\ge0\end{cases}\Leftrightarrow}x^2+y^2\ge8}\)

áp dụng AM - GM có:

\(P=x^2+y^2+\frac{12}{xy}\ge x^2+y^2+\frac{12}{\frac{x^2+y^2}{2}}=8+\frac{2.12}{8}=14\)

Vậy \(P_{min}\)=14 dấu "=" sảy ra khi : x=x=2

alibaba nguyễn 30/05/2017 lúc 10:48

Bài giải sai rồi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: