Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Bất đẳng thức


Edogawa Conan Edogawa Conan CTV 4 giờ trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

Từ: \(xy+yz+xz=xyz\) <=> \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1\)

Đặt \(A=\frac{1}{x+2y+3z}+\frac{1}{2x+3y+z}+\frac{1}{2x+y+2z}\)
Áp dụng bđt: \(\frac{1}{a+b}\le\frac{1}{4}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\) (tự cm đúng)

Ta có: \(\frac{1}{x+2y+3z}=\frac{1}{x+z+2y+2z}\le\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x+z}+\frac{1}{2y+2z}\right)\le\frac{1}{16}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}+\frac{3}{2z}\right)\) (1)

CMTT:  \(\frac{1}{2x+3y+z}\le\frac{1}{16}\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{z}+\frac{3}{2y}\right)\) (2)

\(\frac{1}{3x+y+2z}\le\frac{1}{16}\left(\frac{3}{2x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2z}\right)\)(3)

Từ (1); (2) và (3) cộng vế theo vế

\(A\le\frac{1}{16}\left(\frac{3}{2z}+\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}+\frac{3}{2y}+\frac{1}{z}+\frac{1}{2x}+\frac{3}{2z}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2z}\right)\)

\(A\le\frac{3}{16}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)=\frac{3}{16}\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}x=y+2z\\z=2x+y\\y=x+2z\end{cases}}\) <=> x = y = z = 0

mà x;y;z > 0 => Dấu "=" ko xảy ra 

=> A < 3/16

Đọc tiếp...
Dao Van Thinh Dao Van Thinh 11 giờ trước (15:03)
Báo cáo sai phạm

Ta có 

\(a(a+b)(a+c)(a+b+c) +b^2c^2= (a^2+ab+ac +bc)(a^2+ab+ac) +b^2c^2\\= (a^2+ab+ac)^2 +bc.(a^2+ab+ac) +b^2c^2\)

Ta quy về bài toán chứng mình A^2+AB+B^2 >= 0 .....

Đọc tiếp...
•๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★︵✿²ƙ⁷‿✿ •๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★︵✿²ƙ⁷‿✿ CTV 12 tháng 10 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\ge\frac{\left(a+b\right)^2}{x+y}\Leftrightarrow\frac{a^2y+b^2x}{xy}\ge\frac{\left(a+b\right)^2}{x+y}\Leftrightarrow\left(a^2y+b^2x\right)\left(x+y\right)\ge xy\left(a+b\right)^2\Leftrightarrow a^2xy+b^2x^2+a^2y^2+b^2xy\ge a^2xy+b^2xy+2abxy\Leftrightarrow a^2y^2-2abxy+b^2x^2\ge0\Leftrightarrow\left(ay-bx\right)^2\ge0\)*đúng*

Đẳng thức xảy ra khi a/b = x/y

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 1 tháng 10 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Hướng dẫn:

Ta có: \(x\le1\Rightarrow1-x\ge0\)\(x+y-3\ge0\)

Đặt: a = 1 - x và b = x + y - 3 ; với a; b không âm 

=> y = a + b +2; x = 1 - a 

Thế vào ta có: P = \(3\left(1-a\right)^2+3\left(1-a\right)\left(a+b+2\right)+\left(a+b+2\right)^2\)

Tìm min P với a; b không âm.

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 30 tháng 9 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Đặt \(x=a^3,y=b^3,z=c^3\Rightarrow\)a,b,c dương và abc=1

\(x+y+1=a^3+b^3+1=\left(a+b\right)\left(a^2+b^2-ab\right)+1\ge\left(a+b\right)ab+abc\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+y+1}=\frac{1}{a^3+b^3+1}\le\frac{1}{abc+ab\left(a+b\right)}=\frac{abc}{abc+ab\left(a+b\right)}=\frac{c}{a+b+c}\)

Tương tự \(\Rightarrow\frac{1}{y+z+1}\le\frac{a}{a+b+c};\frac{1}{x+z+1}\le\frac{b}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+y+1}+\frac{1}{y+z+1}+\frac{1}{x+z+1}\le\frac{c}{a+b+c}\frac{a}{a+b+c}\frac{b}{a+b+c}=1\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Phương Akane Phương Akane 1 tháng 10 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Mình cảm ơn bạn ạ!!

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 29 tháng 9 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

BĐT đúng với n=2

giả sử BĐT đúng với n=k , tức là: \(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+...+\sqrt{k}< k\sqrt{\frac{k+1}{2}}\)

Ta phải chứng minh BĐT đúng vớới n=k+1:

\(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+...+\sqrt{k}+\sqrt{k+1}< \left(k+1\right)\sqrt{\frac{k+2}{2}}\)

Ta thấy: \(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+...+\sqrt{k}+\sqrt{k+1}< k\sqrt{\frac{k+1}{2}}+\sqrt{k+1}\)

Mà: \(k\sqrt{\frac{k+1}{2}}+\sqrt{k+1}< \left(k+1\right)\sqrt{\frac{k+2}{2}}\)(*)

Thậy vậy: (*)\(\Leftrightarrow\sqrt{k+1}\left(\frac{k}{\sqrt{2}}+1\right)< \left(k+1\right)\sqrt{\frac{k+2}{2}}\Leftrightarrow\frac{k}{\sqrt{2}}+1< \sqrt{k+1}\sqrt{\frac{k+2}{2}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{k+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}< \sqrt{k+1}\frac{\sqrt{k+2}}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow k^2+2\sqrt{2k}+2< k^2+3k+2\)(luôn đúng)

Suy ra: \(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+...+\sqrt{k}+\sqrt{k+1}< \left(k+1\right)\sqrt{\frac{k+2}{2}}\)

hay \(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+...\sqrt{n}< n\sqrt{\frac{n+1}{2}}\)

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 23 tháng 9 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

Khi n=1, ta được \(\frac{1}{2}< \frac{1}{\sqrt{2.1+1}}\Leftrightarrow\frac{1}{2}< \frac{1}{\sqrt{3}}\)   : đúng

giả sử mệnh đề đúng khi n=k\(\left(k\ge1\right)\), tức là \(\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{2k-1}{2k}< \frac{1}{\sqrt{2k+1}}\)

Bây giờ ta chứng minh mệnh đề cũng đúng khi n=k+1, tức là ta phải chứng minh BĐT sau:

\(\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}...\frac{2k-1}{2k}.\frac{2k+1}{2\left(k+1\right)}< \frac{1}{\sqrt{2k+3}}\)

Thật vậy, theo giả thiết quy nạp \(\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}...\frac{2k-1}{2k}< \frac{1}{\sqrt{2k+1}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{2k-1}{2k}.\frac{2k+1}{2\cdot\left(k-1\right)}< \frac{1}{\sqrt{2k+1}}.\frac{2k+1}{2\left(k+1\right)}\)

Ta cần chứng minh \(\frac{1}{\sqrt{2k+1}}.\frac{2k+1}{2\left(k+1\right)}< \frac{1}{\sqrt{2k+3}}\Leftrightarrow\frac{1}{\left(2k+1\right)}.\frac{\left(2k+1\right)^2}{4\left(k+1\right)^2}< \frac{1}{\left(2k+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(2k+1\right)^2\left(2k+3\right)< 4\left(k+1\right)^2\left(2k+1\right)\Leftrightarrow0< 2k+1\): luôn đúng

=>mệnh đề đúng với n=k+1

Vậy theo phương pháp quy nạp toán học \(\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}...\frac{2n-1}{2n}< \frac{1}{\sqrt{2n+1}}\)với mọi n nguyên dương.

Đọc tiếp...
Lưu Thị Bằng Lưu Thị Bằng 29 tháng 9 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

bạn ơi sao thay n=1 lại ra  VT=1/2 ??
 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ •๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ CTV 20 tháng 9 lúc 6:37
Báo cáo sai phạm

\(a+b\ge\frac{4ab}{1+ab}\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(1+ab\right)\ge4ab\Leftrightarrow a+b+a^2b+ab^2\ge4ab\Leftrightarrow\left(a+ab^2-2ab\right)+\left(b+a^2b-2ab\right)\ge0\Leftrightarrow a\left(b^2-2b+1\right)+b\left(a^2-2a+1\right)\ge0\Leftrightarrow a\left(b-1\right)^2+b\left(a-1\right)^2\ge0\)(Đúng do a, b > 0 và \(\left(a-1\right)^2\ge0,\left(b-1\right)^2\ge0\))

Đẳng thức xảy ra khi a = b > 0

Đọc tiếp...
Inequalities Inequalities 20 tháng 9 lúc 7:24
Báo cáo sai phạm

Chỉ ra rõ a = b = 1 nha, mik nhầm

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 20 tháng 9 lúc 0:19
Báo cáo sai phạm

lộn, a=b>0 

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 19 tháng 9 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

Bạn cho VP=3/2 có phải tốt không, chứ cái đề nó lộ liễu quá.

\(\frac{a^3}{b\left(c+a\right)}+\frac{2b}{4}+\frac{c+a}{4}\ge3\sqrt[3]{\frac{a^3}{b\left(c+a\right)}.\frac{2b}{4}.\frac{c+a}{4}}=\frac{3a}{2}\)

\(\frac{b^3}{c\left(a+b\right)}+\frac{2c}{4}+\frac{a+b}{4}\ge3\sqrt[3]{\frac{b^3}{c\left(a+b\right)}.\frac{2c}{4}.\frac{a+b}{4}}=\frac{3b}{2}\)

\(\frac{c^3}{a\left(b+c\right)}+\frac{2a}{4}+\frac{b+c}{4}\ge3\sqrt[3]{\frac{c^3}{a\left(b+c\right)}.\frac{2a}{4}.\frac{b+c}{4}}=\frac{3c}{2}\)

\(\Rightarrow VT\ge\frac{3\left(a+b+c\right)}{2}-\frac{2\left(a+b+c\right)}{4}-\frac{2\left(a+b+c\right)}{4}\)\(=\frac{1}{2}\left(a+b+c\right)\Rightarrowđpcm\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
Việt Hoàng . No . Pro Việt Hoàng . No . Pro 9 tháng 9 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

a ) Đề không rõ , bạn xem lại nha

b) 

Giả sử \(\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a\left(b+m\right)}{b\left(b+m\right)}>\frac{b\left(a+m\right)}{b\left(b+m\right)}\)

\(\Leftrightarrow ab+am>ab+bm\)

\(\Leftrightarrow am>bm\Leftrightarrow a>b\)

Vậy.............

Đọc tiếp...
FL.HủMắm FL.HủMắm 9 tháng 9 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{a}{b}< \frac{a+m}{b+m}\Leftrightarrow a\left(b+m\right)< b\left(a+m\right)\)

\(\Leftrightarrow ab+am< ba+bm\)

\(\Leftrightarrow am< bm\Leftrightarrow a< b\)

Đọc tiếp...
βєsէ Ňαkɾσtɦ βєsէ Ňαkɾσtɦ 9 tháng 9 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

a, a\(\frac{a}{b}\)<\(\frac{a+m}{b+m}\)

Đọc tiếp...
🍀Trần Nhật Quỳnh🍀 🍀Trần Nhật Quỳnh🍀 CTV 6 tháng 9 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

1) -3x( x + 2 )2 + ( x + 3 )( x - 1 )( x + 1 ) - ( 2x - 3 )2

= -3x( x2 + 4x + 4 ) + ( x + 3 )( x2 - 1 ) - ( 4x2 - 12x + 9 )

= -3x3 - 12x2 - 12x + x3 + 3x2 - x -3 - 4x2 + 12x - 9

= ( -3x3 + x3 ) + ( -12x2 + 3x2 - 4x2 ) + ( -12x - x + 12x ) + ( -3 - 9 )

= -2x3 - 13x2 - x - 12

2) ( x - 3 )( x + 3 )( x + 2 ) - ( x - 1 )( x2 - 3 ) - 5x( x + 4 )2 - ( x - 5 )2

= ( x2 - 9 )( x + 2 ) - ( x3 - x2 - 3x + 3 ) - 5x( x2 + 8x + 16 ) - ( x2 - 10x + 25 )

= x3 + 2x2 - 9x - 18 - x3 + x2 + 3x - 3 - 5x3 - 40x2 - 80x - x2 + 10x - 25

= ( x3 - x3 - 5x3 ) + ( 2x2 + x2 - 40x2 - x2 ) + ( -9x + 3x - 80x + 10x ) + ( -18 - 3 - 25 )

= -5x3 - 38x2 - 76x - 46

3) 2x( x - 4 )2 - ( x + 5 )( x - 2 )( x + 2 ) + 2( x + 5 )2 + ( x - 5 )2

= 2x( x2 - 8x + 16 ) - ( x + 5 )( x2 - 4 ) + 2( x2 + 10x + 25 ) + x2 - 10x + 25

= 2x3 - 16x2 + 32x - ( x3 + 5x2 - 4x - 20 ) + 2x2 + 20x + 50 + x2 - 10x + 25

= 2x3 - 16x2 + 32x - x3 - 5x2 + 4x + 20 + 2x2 + 20x + 50 + x2 - 10x + 25

= ( 2x3 - x3 ) + ( -16x2 - 5x2 + 2x2 + x2 ) + ( 32x + 4x + 20x - 10x ) + ( 20 + 50 + 25 )

= x3 - 18x2 + 46x + 95

Đọc tiếp...
FL.Tokotoko FL.Tokotoko 4 tháng 9 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Vì \(a^2+b^2\ge2ab,b^2+1\ge2b\),ta có:

\(\frac{1}{a^2+2b^2+3}=\frac{1}{a^2+b^2+b^2+1+1}\le\frac{1}{2\left(ab+b+1\right)}\)

Tương tự:\(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}\)và \(\frac{1}{b^2+2c^2+3}\le\frac{1}{2\left(bc+c+1\right)}\)

Khi đó\(A\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ca+a+a}\right)\)

\(\Leftrightarrow A\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{ab}{ab+b+1}+\frac{b}{ab+b+1}\right)=\frac{1}{2}\)

Dấu"="trg BĐT trên xảy ra khi \(a=b=c=1\)

Vậy \(Max_P=\frac{1}{2}\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
FL. Việt Hoàng FL. Việt Hoàng 4 tháng 9 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Chắc không được GP đâu !!

Áp dụng bđt cauchy , ta có :

+) \(a^2+2b^2+3=\left(a^2+b^2\right)+\left(b^2+1\right)+2\ge2ab+2b+2\)

+) \(b^2+2c^2+3\ge2bc+2c+2\)

+) \(c^2+2a^2+3\ge2ac+2a+2\)

Khi đó , ta có :

\(VT\le\frac{1}{2ab+2b+2}+\frac{1}{2bc+2c+2}+\frac{1}{2ac+2a+2}\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{1}{bc+c+1}+\frac{1}{ac+a+1}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab+b+1}+\frac{abc}{bc+c+1}+\frac{abc}{ac+a+1}\right)\)( vì abc= 1 )

\(=\frac{1}{2}=VP\)( đoạn này ban tự phân tích ra nha , mk lmaf hơi tắt )

Vậy .................

Đọc tiếp...
ChipchiP ChipchiP 4 tháng 9 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Các bn vô link này giúp nốt mk nhé, btvn ý mà:)) https://olm.vn/hoi-dap/detail/261956633251.html?auto=1

Đọc tiếp...
FL. Việt Hoàng FL. Việt Hoàng 4 tháng 9 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

@blakcmagic . Dùng hpt hơi dài nên mình dùng cách đó nhanh hơn ^_^

Đọc tiếp...
Quỳnh Baka Quỳnh Baka CTV 4 tháng 9 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

@iloveyouthcsnhandao : lớp 9 thì nên ưu tiên hệ phương trình ạ xD

Gọi chiều dài khu vườn là x

       chiều rộng khu vườn là y ( x,y thuộc N* ; x, y < 112 )

Theo đề bài ta có : 2( x + y ) = 112 (m)

                         <=> x + y = 56 (m) (1)

Tăng chiều rộng lên 4 lần, chiều dài lên 3 lần 

=> Chiều dài mới = 3x ; chiều rộng mới = 4y

Khi đó 2( 3x + 4y ) = 382

     <=> 3x + 4y = 191 (m)  (2)

Từ (1) và (2) => Ta có hệ phương trình 

\(\hept{\begin{cases}x+y=56\\3x+4y=191\end{cases}}\)

Nhân 3 vào từng vế của (1)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3x+3y=168\left(3\right)\\3x+4y=191\end{cases}}\)

Lấy (3) trừ (2) theo vế

=> -y = -23 <=> y = 23 (tmđk)

Thế y = 23 vào (1)

=> x + 23 = 56 => x = 33 (tmđk)

Vậy chiều dài khu vườn là 33m

       chiều rộng khu vườn là 23m

Đọc tiếp...
FL. Việt Hoàng FL. Việt Hoàng 4 tháng 9 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi khu vườn là :

112 : 2 = 56 ( m )

Gọi chiều dài khu vườn là a  ( m ) ( 0 < a < 56 ) 

=> chiều rộng khu vườn là : 56 - a ( m )

Chiều dài và chiều rông sau khi tăng và giảm lầm lượt là :

\(\hept{\begin{cases}3a\\4\left(56-a\right)\end{cases}}\)

Theo bài ra , ta có phương trình :

\(2\left[3a+4\left(56-a\right)\right]=382\)

\(\Leftrightarrow3a+224-4a=191\)

\(\Leftrightarrow-a=-33\)

\(\Leftrightarrow a=33\left(TM\right)\)

=> Chiều rộng mảnh vườn là : 56 - 33 = 23 ( m )

Vậy ..............

Đọc tiếp...
•๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ •๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ CTV 28 tháng 8 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Áp dụng giả thiết và một đánh giá quen thuộc, ta được: \(16\left(a+b+c\right)\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+bc+ca}{abc}=\frac{\left(ab+bc+ca\right)^2}{abc\left(ab+bc+ca\right)}\ge\frac{3\left(a+b+c\right)}{ab+bc+ca}\)hay \(\frac{1}{6\left(ab+bc+ca\right)}\le\frac{8}{9}\)

Đến đây, ta cần chứng minh \(\frac{1}{\left(a+b+\sqrt{2\left(a+c\right)}\right)^3}+\frac{1}{\left(b+c+\sqrt{2\left(b+a\right)}\right)^3}+\frac{1}{\left(c+a+\sqrt{2\left(c+b\right)}\right)^3}\le\frac{1}{6\left(ab+bc+ca\right)}\)

 Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương ta có \(a+b+\sqrt{2\left(a+c\right)}=a+b+\sqrt{\frac{a+c}{2}}+\sqrt{\frac{a+c}{2}}\ge3\sqrt[3]{\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{2}}\)hay \(\left(a+b+\sqrt{2\left(a+c\right)}\right)^3\ge\frac{27\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{2}\Leftrightarrow\frac{1}{\left(a+b+2\sqrt{a+c}\right)^3}\le\frac{2}{27\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\)

Hoàn toàn tương tự ta có \(\frac{1}{\left(b+c+2\sqrt{b+a}\right)^3}\le\frac{2}{27\left(b+c\right)\left(b+a\right)}\)\(\frac{1}{\left(c+a+2\sqrt{c+b}\right)^3}\le\frac{2}{27\left(c+a\right)\left(c+b\right)}\)

Cộng theo vế các bất đẳng thức trên ta được \(\frac{1}{\left(a+b+\sqrt{2\left(a+c\right)}\right)^3}+\frac{1}{\left(b+c+\sqrt{2\left(b+a\right)}\right)^3}+\frac{1}{\left(c+a+\sqrt{2\left(c+b\right)}\right)^3}\le\frac{4\left(a+b+c\right)}{27\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\)Phép chứng minh sẽ hoàn tất nếu ta chỉ ra được \(\frac{4\left(a+b+c\right)}{27\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}\le\frac{1}{6\left(ab+bc+ca\right)}\)\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)\ge\frac{8}{9}\left(ab+bc+ca\right)\left(a+b+c\right)\)

Đây là một đánh giá đúng, thật vậy: đặt a + b + c = p; ab + bc + ca = q; abc = r thì bất đẳng thức trên trở thành \(pq-r\ge\frac{8}{9}pq\Leftrightarrow\frac{1}{9}pq\ge r\)*đúng vì \(a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\)\(ab+bc+ca\ge3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\))

Vậy bất đẳng thức được chứng minh

Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Alice Bản Quyền Alice Bản Quyền 26 tháng 8 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Thu nhập tổng của gia đình khi có bà nội : 

3 500 000 x 4 + 5 000 000 = 19 000 000 ( đồng ) 

Thu nhập bình quân của mỗi người lúc sau không tính bà nội : 

19 000 000 / 5 = 3 800 000 ( đồng ) 

Vì 3 800 000 > 3 500 000 

Nên thu nhập mỗi người trong gia đình tăng 

Thu nhập mỗi người tăng : 

3 800 000 - 3 500 000 = 300 000 ( đồng ) 

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 26 tháng 8 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

                         Bài giải

Trung bình hàng tháng của bà nội Long và gia đình là : 
\(\left(3500000\times4+5000000\right)\div5=3800000\left(\text{đồng}\right).\)

Vậy thu nhập hàng tháng của gia đình tăng . Và tăng số tiền là :

\(3800000-3500000=300000\left(\text{đồng}\right).\)

                                           Đáp số : 300000 đồng.


 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 26 tháng 8 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

TỔNG THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NHÀ LONG KHI BÀ CHƯA LÊN

\(3500000.4=14000000\)

TỔNG THU NHẬP KHI BÀN LÊN Ở CÙNG

\(14000000+5000000=19000000\)

KHI ĐÓ THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA MỖI NGƯỜI

\(19000000:5=3800000\)

\(->3800000-1400000=2400000\)

Đọc tiếp...
ミ★DV_TT^^★彡 ミ★DV_TT^^★彡 CTV 26 tháng 8 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

A B C M D E F

Gọi F là trung điểm của EC

Trong \(\Delta\) CBE ta có:

M là trung điểm của cạnh CB

F là trung điểm của cạnh CE

Nên MF là đường trung bình của ∆ CBE

⇒ MF // BE (tính chất đường trung bình của tam giác)

Hay DE // MF

Trong tam giác AMF ta có:

D là trung điểm của AM

DE // MF

Suy ra: AE = EF (tính chất đường trung bình của tam giác)

\(\Rightarrow AE=EF=FC\)

MÀ EF + FC = EC 

\(\Rightarrow AE=2EC\)

Đọc tiếp...
Đào Thị Hải Anh Đào Thị Hải Anh CTV 26 tháng 8 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Đặt a=xc; b=cy (x;y >=1)

  • Thay x=1 vào giả thiết ta có \(\sqrt{b-c}=\sqrt{b}\Rightarrow c=0\) (không thỏa mãn vì c>0)
  • Thay y=1 vào giả thiết ta có \(\sqrt{a-c}=\sqrt{a}\Rightarrow c=0\)( không thỏa mãn vì c>0)
  • Xét x,y>1 thay vào giả thiết ta có

\(\sqrt{x-1}+\sqrt{y-1}=\sqrt{xy}\Leftrightarrow x+y-2+2\sqrt{\left(x-1\right)\left(y-1\right)}=xy\)

\(\Leftrightarrow xy-x-y+1-2\sqrt{\left(x-1\right)\left(y-1\right)}+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{\left(x-1\right)\left(y-1\right)}-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-1\right)\left(y-1\right)}=1\Leftrightarrow xy=x+y\ge2\sqrt{xy}\Rightarrow xy\ge4\)

Biểu thức P được viết lại như sau

\(P=\frac{x}{y+1}+\frac{y}{x+1}+\frac{1}{x+y}+\frac{1}{x^2+y^2}=\frac{x^2}{xy+x}+\frac{y^2}{xy+y}+\frac{1}{x^2+y^2}+\frac{1}{\left(x+y\right)^2-2xy}\)

\(P\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{2xy+x+y}+\frac{1}{x+y}+\frac{1}{\left(x+y\right)^2-2xy}=\frac{xy}{3}+\frac{1}{xy}+\frac{1}{x^2y^2-2xy}=\frac{x^3y^3-2x^2y^2+3xy-3}{3\left(x^2y^2-2xy\right)}\)

Đặt t=xy với t>=4

Xét hàm số \(f\left(t\right)=\frac{t^3-2t^2+3t-3}{t^2-2t}\left(t\ge4\right)\)

Ta có \(f'\left(t\right)=\frac{t^4-4t^3+t^2+6t-6}{\left(t^2-2t\right)^2}=\frac{t^3\left(t-4\right)+6\left(t-4\right)+18}{\left(t^2-2t\right)^2}>0\forall t\ge4\)

Lập bảng biến thiên ta có \(minf\left(t\right)=f\left(4\right)=\frac{41}{8}\)

Vậy \(minP=\frac{41}{24}\)khi x=y=z=2 hay a=b=2c

Đọc tiếp...
Đào Thị Hải Anh Đào Thị Hải Anh CTV 26 tháng 8 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Bài toán số 41 có 2 cách làm, tôi làm cách thứ 2

Đặt \(Q=\sqrt{\frac{x}{y+z}}+\sqrt{\frac{y}{x+z}}+\sqrt{\frac{z}{x+y}}\)\(\Rightarrow Q^2=\frac{x}{y+z}+\frac{y}{x+z}+\frac{z}{x+y}+2\left(\sqrt{\frac{xy}{\left(y+z\right)\left(x+z\right)}}+\sqrt{\frac{yz}{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}}+\sqrt{\frac{xz}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)}}\right)\)ta thấy rằng \(\frac{x}{y+z}+\frac{y}{x+z}+\frac{z}{x+y}=\frac{1}{4}\left(\frac{x}{y+z}+\frac{y}{x+z}+\frac{z}{x+y}\right)\left(xy+yz+zx\right)\)

\(=\frac{x^2+y^2+z^2}{4}+\frac{xyz}{4}\left(\frac{1}{x+y}+\frac{1}{y+z}+\frac{1}{z+x}\right)\ge\frac{x^2+y^2+z^2}{4}\)

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có \(\sqrt{\frac{yx}{\left(z+x\right)\left(x+y\right)}}\ge\frac{2yx}{2\sqrt{\left(xy+yz\right)\left(yz+yx\right)}}\ge\frac{2xy}{2xy+yz+xz}\ge\frac{2xy}{2\left(xy+yz+zx\right)}=\frac{xy}{xy+yz+zx}\)

Tương tự ta có \(\hept{\begin{cases}\sqrt{\frac{yz}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}}\ge\frac{yz}{xy+yz+zx}\\\sqrt{\frac{xz}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)}}\ge\frac{xz}{xy+yz+zx}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\sqrt{\frac{xy}{\left(y+z\right)\left(z+x\right)}}+\sqrt{\frac{yz}{\left(z+x\right)\left(x+y\right)}}+\sqrt{\frac{zx}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)}}\ge1\)nên \(Q\ge\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{4}+2}\)

\(\Rightarrow Q\ge\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{2}+4}+\frac{4}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\)

Đặt \(t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\Rightarrow t\ge\sqrt{xy+yz+zx}=2\)

Xét hàm số g(t)=\(\sqrt{\frac{t^2}{2}+4}+\frac{4}{t}\left(t\ge2\right)\)khi đó ta có 

\(g'\left(t\right)=\frac{t}{2\sqrt{\frac{t^2}{2}+4}}-\frac{4}{t^2};g'\left(t\right)=0\Leftrightarrow t^6-32t^2-256=0\Leftrightarrow t=2\sqrt{2}\)

Lập bảng biến thiên ta có min[2;\(+\infty\)\(g\left(t\right)=g\left(2\sqrt{2}\right)=3\sqrt{2}\)

Hay minS=\(3\sqrt{2}\)<=> a=c=1; b=2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: