Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn An Khang 10 tháng 1 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

lấy 5+1=6kg

lấy 6:2=3kg

Đọc tiếp...
nguyen viet anh 6 tháng 1 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

CHO 2 QUẢ CÂN LÊN CÂN RỒI ĐƯỢC BAO NHIÊU THÌ CHIA SỐ CÂN ĐÓ CHO 2

Đọc tiếp...
Ngô Hồ Quỳnh Hân 10 tháng 11 2019 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

B1: Chia số gạo trong bao ra 2 đĩa cân sao cho cân thăng bằng [ ta có 2,5 kg gạo ]

B2: Trút số gạo trong 1 đĩa vào bao. Sau đó đặt quả cân 2 kg lên. Rồi ta lấy bớt số gạo cho 2 đĩa cân  thăng bằng. Vậy số gạo lấy ra là 2 kg.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thanh Bình 3 tháng 6 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

lần1 : lấy quả cân 1kg vào 1 đĩa, điĩa còn lại lấy số gạo sao cho cân bằng

lần2 :lấy quả cân chuyển sang đía kia, đĩa còn lại lấy số gạo cân bằng

từ 2 lần, ta lấy được 3kg gạo cần yêu cầu

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 28 tháng 4 2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

3 lầnmới đc chứ

koooooooooooooooôk

Đọc tiếp...
BÙI NHẬT LINH 11 tháng 2 2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

I do but I do not remember. Because I was in 6th grade.

Đọc tiếp...
Trần Thị Thanh Hằng 18 tháng 6 2015 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Lần 1 : cho một số gạo và quả cân 2 kg lên 1 đĩa cân còn bên cân kia cho quả cân 5 kg lên 

sao cho 2 đĩa cân bằng nhau. Như vậy số gạo đã bốc lên cân nặng 3 kg. 

Lần 2 : cho 3kg gạo lên 1 đĩa cân còn bên kia đặt quả cân 2 kg. Vì trọng lượng của gạo lớn hơn trọng lượng của cái cân nên để 2 bên cân bằng nhau ta phải lấy xuống 1 số gạo. số gạo lấy xuống đó chính là 1kg gạo ( 3-2=1)

Đọc tiếp...
Lê Thị Phương Anh 14 tháng 5 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

cách hai như thế naaof đấy các bạn 

Đọc tiếp...
Trần Thị Hồng Ngọc 24 tháng 7 2015 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

Được. Vì tổng khối lượng các quả cân nặng 31g (1 + 2 + 8 + 16 = 31 )

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Duy Anh 24 tháng 7 2015 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

1g=1g

2g=2g

3g=1g+2g

4g=2g+2g

5g=2g+2g+1g

6g=2g+2g+2g

7g=2g+2g+2g+1g

8g=8g

9g=8g+1g

10g=8g+2g

11g=8g+2g+1g

12g=8g+4g

13g=8g+4g+1g

14g=8g+4g+2g

15g=8g+4g+2g+1g

16g=16g

17g=16g+1g

18g=16g+2g

19g=16g+3g

20g=16g+4g

21g=16g+4g+1g

22g=16g+4g+2g

23g=16g+4g+2g+1g

24g=16g+8g

25g=16g+8g+1g

26g=16g+8g+2g

27g=16g+8g+2g+1g

28g=16g+8g+4g

29g=16g+8g+4g+1g

30g=16g+8g+4g+2g

31g=16g+8g+4g+2g+1g

Đọc tiếp...
Nguyen Tien Thinh 26 tháng 7 2015 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

kooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo bít ttttttttttttttttttt

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 25 tháng 4 2019 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

ừm xin lỗi nhưng ko biết sửa làm sao giúp đi mà

Đọc tiếp...
Trần Quảng Quân 21 tháng 4 2019 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

1lit = 1000ml

2 cái còn lại vui lòng ghi đúng

Đọc tiếp...
NAU TE 11 tháng 4 2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

 

Muốn lấy ra 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg. Với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5kg. 
Cách lấy như sau: 
Lần cân thứ nhất: Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân. Đĩa không có quả cân sẽ là 13 kg vì: 
(25 + 1) : 2 = 13 (kg) 
Lần cân thứ hai: 13 kg chia 2 đĩa không sử dụng quả cân. Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg. 
vì: 
13 : 2 = 6,5 (kg)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 4 tháng 4 2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Muốn lấy ra 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg.

Với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5kg.

Lần cân thứ nhất: Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân. Đĩa không có quả cân sẽ là 13 kg vì: (25 + 1) : 2 = 13 (kg) Lần cân thứ hai: 13 kg chia 2 đĩa không sử dụng quả cân. Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg. vì: 13 : 2 = 6,5 (kg)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ༄༂Nɠύγễή Mίήɧ Đứς༂ 6 tháng 4 2019 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Muốn lấy 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg . Với một chiếc cân 2 đĩa và một quả cân 1 kg , chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5 kg .

Cách lấy như sau :

Lần cân thứ 1 : Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân . Đĩa ko có quả cân sẽ là 13 kg , vì :

( 25 + 1 ) : 2 = 13 ( kg )

Lần cân thứ 2 : 13 kg chia 2 đĩa ko sử dụng quả cân . Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg

Vì 13 : 2 = 6,5

Đọc tiếp...
trần anh tuấn 16 tháng 3 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

3 tấn 5 tạ=35 tạ                                                       2 kg 150 g=2150 g

4 tạ 5 kg=45 kg                                                       1 kg 10 g=1010 g

2 tấn 50 kg=2050 kg                                                5 kg 5g=5005 g

Đọc tiếp...
Dư Xuân Phú 16 tháng 3 2015 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

3 tấn 5 tạ = 35 tạ

4 tạ 5 kg =405 kg

2 tấn 50 kg =2050 kg

2 kg 150 g=2150 g

1kg 10g =1010g

5kg 5 g=5005 g

Đọc tiếp...
soobin hoang son 19 tháng 3 2017 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

35 ta ,45kg ,2050kg ,2150g ,1010g ,5005g

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 18 tháng 9 2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

5dm > 23cm

Vì đổi 5dm = 50cm 

Do 50cm > 23 cm 

Nên 5dm > 23 cm

Vậy 5dm > 23 cm

Đọc tiếp...
Helen Đoàn 18 tháng 9 2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Ta có 5 dm = 50 cm

Vì 50 cm > 23 cm => 5 dm > 23 cm

Vậy 5 dm > 23 cm

Đọc tiếp...
Thùy Dung 24 tháng 10 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

5dm > 23 cm

k nha

Học tốt

^_^

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 21 tháng 10 2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Bước 1:Múc đầy can 3 lít

Bước 2:Đổ hết nước từ can 3 lít vào can 5 lít

Bước 3:Múc đầy can 3 lít

Khi đó,ta có 4 lít ở can 10 lít

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 13 tháng 10 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

B1: đổ đầy can thứ 3l

B2: đổ can 3l sang can 5l

B3: đổ đầy can 3l

Trong can chứa 10l nước ban đầu sẽ còn lại 4l nước

tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 13 tháng 10 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Bước 1 : Đổ  đầy can 5 lít từ can 10 lít 

   Khi đó : Can 10 : 5 lit

                 Can 5 : 5 lít

                 Can 3 : 0 lít

Bước 2 : Đổ đầy can 3 lít từ can 5 lít

Khi đó : Can 10 : 5 lit

                 Can 5 : 2 lít

                 Can 3 : 3 lít

Bước 3 : Đổ từ can 3 lít qua can 10 lít

Khi đó : Can 10 : 8 lit

                 Can 5 : 2 lít

                 Can 3 : 0 lít

Bước 4 : Đổ từ can 5 lít sang can 3 lít

Khi đó : Can 10 : 8 lit

                 Can 5 : 0 lít

                 Can 3 : 2 lít

Bước 5 : Đổ từ can 10 lít sang can 5 lít

Khi đó : Can 10 : 3 lit

                 Can 5 : 5 lít

                 Can 3 : 2 lít

Bước 6 : Đổ từ can 5 lít sang can 3 lít

Khi đó : Can 10 : 3 lit

                 Can 5 : 4 lít

                 Can 3 : 3 lít

Vậy ta có 4 lít nước trong can 5 lít

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 4 tháng 4 2015 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Giải
Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.
Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít ở bình 7 lít sang bình 5 lít. Vậy bình 5 lít đang chứa 2 lít
Lần 3: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít (khi đó bình 5 lít đang chứa 2 lít). Vậy chỉ đổ sang bình 5 lít chỉ 3 lít.
Số lít cần lấy là:
7 – 3 = 4 lít (ở bình 7 lít)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thúy Hằng 23 tháng 7 2017 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

Giải: 

Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.

Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đánh dấu mức nước còn lại trong bình 7 lít. Sau đó đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít nước ở bình 7 lít sang bình 5 lít.

Lần 3: Đong nước vào bình 7 lít đến mức đã đánh dấu (ở lần 2). Rồi đổ lượng nước đó vào bình 5 lít thì ta được 4 lít nước.

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 31 tháng 7 2016 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi

Cân lần 1 : Đặt lên mỗi cân 3 quả bi ,có 1 trong 2 khả năng xảy ra : cân thăng bằng hoặc cân không thăng bằng 

+ Nếu cân thăng bằng

Cần lần 2  ; Lấy 2 viên bi còn lại đặt lên 2 đĩa cân ta sẽ tìm được ngay viên bi nhẹ trong cân sẽ đưa lên

+ Nếu cân không thăng bằng

Cân lần 2 : Lấy 2 trong 3 viên bi ở đĩa cân bị đưa lên cho vào 2 đĩa cân , nếu 2 đĩa cân thăng bằng thì viên bi còn lại là viên bi nhẹ ở đĩa cân bị đưa lên

Đúng đấy

Đọc tiếp...
huỳnh anh phương 18 tháng 5 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

lưu ý: Chỉ cần sai 1 bài đầu tiên thì cả bài cũng sai

Đọc tiếp...
phạm thanh thủy 14 tháng 5 2018 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

          x10

10mm----------->10cm  

            x10 

  9m------------>9000m   

            +8m             -190m                               

 790m---------->798m------------->608m   

                   :2

800km------------->400km

                :2                     +309m

1000m-------------->500m---------------->809m

Đọc tiếp...
Lê Trí Nhân 23 tháng 2 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Chia làm 3 phần 3-3-3 đặt tên là A-B-C

B1: Cân A và B

- Cân cân bằng thì => gói nhẹ trong phần C => B2: Cân 2 gói trong C, nếu bằng thì gói dư là gói nhẹ. Không bằng thì tìm ra được gói kia rồi.

- Cân không cân bằng thì gói nhẹ trong phần. Lấy phần nhẹ làm như B2

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Hang 12 tháng 4 2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

2,5ha hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 12 tháng 4 2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

0,025 km2 = 250 ha

Học tốt nhé bạn ~

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 12 tháng 4 2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

0,025 km\(^2\)= 2,5 ha

Đọc tiếp...
Min 3 tháng 4 2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

            250:2= 125(m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

          125: (2+3)x2=50(m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

          125-50=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

         50x75=3750(m2)

Thửa ruộng đó thu đc số thóc là:

       3750:100x65=2437,5(kg)

                           = 24,375(tấn)

               Đ/s:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 3 tháng 4 2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

giải

nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

250:2=125(m)

chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

125:(2+3)*3=75(m)

chiều rộng hình chữ nhật là;

125-75=50(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

75*50=3750(m2)

trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số tấn thóc là:

3750:100*65=2437,5(kg)

                     =2,4375 tấn thóc

                       đáp số;2,4375 tấn thóc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: