Giúp tôi giải toán và làm văn


NAU TE 11/04/2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

 

Muốn lấy ra 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg. Với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5kg. 
Cách lấy như sau: 
Lần cân thứ nhất: Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân. Đĩa không có quả cân sẽ là 13 kg vì: 
(25 + 1) : 2 = 13 (kg) 
Lần cân thứ hai: 13 kg chia 2 đĩa không sử dụng quả cân. Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg. 
vì: 
13 : 2 = 6,5 (kg)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 04/04/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Muốn lấy ra 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg.

Với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5kg.

Lần cân thứ nhất: Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân. Đĩa không có quả cân sẽ là 13 kg vì: (25 + 1) : 2 = 13 (kg) Lần cân thứ hai: 13 kg chia 2 đĩa không sử dụng quả cân. Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg. vì: 13 : 2 = 6,5 (kg)

Đọc tiếp...
Tạ Minh Bình 17/05/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

6,5

a.e do cau nao kho ay

Đọc tiếp...
huỳnh anh phương 18/05/2018 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

lưu ý: Chỉ cần sai 1 bài đầu tiên thì cả bài cũng sai

Đọc tiếp...
phạm thanh thủy 14/05/2018 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

          x10

10mm----------->10cm  

            x10 

  9m------------>9000m   

            +8m             -190m                               

 790m---------->798m------------->608m   

                   :2

800km------------->400km

                :2                     +309m

1000m-------------->500m---------------->809m

Đọc tiếp...
Thu Phương 0o0 12/05/2018 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

55,8:0,45=124

37,825:4,25=8,9

266,22:34=7,83

0,236 hm =23,6 m

25 dam2  4m2 = 25,24 dam2

Nhớ k mik nha!

Chúc bn hok tốt!

Đọc tiếp...
Lê Trí Nhân 23/02/2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Chia làm 3 phần 3-3-3 đặt tên là A-B-C

B1: Cân A và B

- Cân cân bằng thì => gói nhẹ trong phần C => B2: Cân 2 gói trong C, nếu bằng thì gói dư là gói nhẹ. Không bằng thì tìm ra được gói kia rồi.

- Cân không cân bằng thì gói nhẹ trong phần. Lấy phần nhẹ làm như B2

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Hang 12/04/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

2,5ha hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 12/04/2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

0,025 km2 = 250 ha

Học tốt nhé bạn ~

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 12/04/2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

0,025 km\(^2\)= 2,5 ha

Đọc tiếp...
Min 03/04/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

            250:2= 125(m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

          125: (2+3)x2=50(m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

          125-50=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

         50x75=3750(m2)

Thửa ruộng đó thu đc số thóc là:

       3750:100x65=2437,5(kg)

                           = 24,375(tấn)

               Đ/s:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 03/04/2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

giải

nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

250:2=125(m)

chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

125:(2+3)*3=75(m)

chiều rộng hình chữ nhật là;

125-75=50(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

75*50=3750(m2)

trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số tấn thóc là:

3750:100*65=2437,5(kg)

                     =2,4375 tấn thóc

                       đáp số;2,4375 tấn thóc

Đọc tiếp...
Lê Quốc Lâm 21/11/2014 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

5 cm= 0,000005 m3

15 cm= 0,000015 m3

Đọc tiếp...
Trịnh Thùy Linh 25/03/2018 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

\(5cm^3=0,000005m^3\) 

\(15cm^3=0,000015m^3\)

Đọc tiếp...
Cậu Bé Ngu Ngơ 18/03/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

a, Vận tốc của ô tô là:

\(\frac{21,6\cdot1000}{60}=360\left(\frac{m}{phút}\right)\)

b, Vận tốc của ô tô là:

\(\frac{360}{60}=6\left(\frac{m}{giây}\right)\)

Đáp số:a,360m/phút

b,6m/giây

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 09/03/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

câu trả lời thế nào? hả bạn Khôi Nguyên Hacker Man

Đọc tiếp...
Khôi Nguyên Hacker Man 09/03/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

a 360 phút/1 phút

b 6 giây/1 giây

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Duy Anh 28/05/2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 1:

Để quả 1 kg cân ở một cái cân đĩa và đổ gạo vào cân còn lại khi nào bằng nhau thì ta đã có 2 kg.

Lần thứ 2:

Bỏ quả cân 1 kg qua bên có 1 kg gạo và đổ vào phần trống (phần đã bỏ cân qua) khi nào bằng thì ta đã có 4kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Anh 14/11/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

lan1:can 6 dong tien ngau nhien

lan2:

TH1:neu 2 dia can can bang thi can 2 trong 3 dong tien con lai.Neu can thang bang thi dong tien o ngoai la gia.Neu can ko thang bang thi dong tien nhe hon la gia.

TH2:neu 2 dia ko thang bang thi lay 3 vien o dia nhe hon lay ra can tiep va tiep tuc lam nhuTH1.

Cac ban thay the nao?

Đọc tiếp...
Đình Danh Nguyễn 09/03/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Chỉ cần 2 lần cân:
- Lần 1: Chia 9 đồng thành 3 phần, mỗi phần có 3 đồng tiền (3 ; 3; 3). Đặt phần thứ nhất và phần thứ hai lên cân, nếu phần nào nhẹ hơn thì phần đó chứa đồng giả, nếu hai phần này bằng nhau thì đồng giả nằm ở phần thứ ba.
- Lần 2: Sau lần cân 1 ở trên đã xác định được phần chứa đồng giả. Phần này có 3 đồng, trong đó chỉ có 1 đồng giả. Đặt 2 đồng tiền bất kỳ lên hai đĩa cân, nếu đồng nào nhẹ hơn thì đồng đó là đồng giả, nếu hai đồng này bằng nhau thì đồng còn lại là đồng giả.

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 06/03/2018 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Đổi: 14 tấn 76 kg = 14076 kg

Khối lượng của số cá thu là:

   14076 : ( 2 + 1 ) x 2 = 9384 ( kg )

Khối lượng của cá chim và cá đuối là:

   9384 : 2 = 4692 ( kg )

Khối lượng của số cá đuối là:

    4692 : ( 6 + 11 ) x 6 = 3312 ( kg )

Khối lượng số cá chim là:

    14076 - 3312 - 8394 = 2370 ( kg )

        Đáp số: 8394 kg cá thu; 3312kg cá đuối; 2370 kg cá chim.

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\)

Do đó cần cắt bỏ \(\frac{1}{6}\) sợi dây dài 2/3 m.

Ta làm như sau. Gấp đôi sợi dây, mỗi nửa là \(\frac{2}{3}:2=\frac{1}{3}m\)
Từ 1 trong 2 phần gấp nửa, ta gấp nửa lần nữa, khi đó 2 phần mới dài \(\frac{1}{3}:2=\frac{1}{6}m\)

Ta chỉ cần đưa kéo cắt phần sợi dây này (ở ngoài cùng) thì sợi dây còn 1/2 m

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 01/03/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

1!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!1

Đọc tiếp...
tiểu thư tinh nghịch 15/08/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

cám ơn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 27/07/2015 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 7 lít, từ can 7 lít đổ đầy can 2 lít nên trong can 7 lít còn 7 - 2 = 5 (lít)

Vậy đã đong được 5 lít sữa

Đọc tiếp...
Trần Phạm Anh Tuấn 21/02/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

đổ từ can 7 lít sang can 2 lít : 3 lít

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Linh 03/03/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

                                                                                   Giải

                                                                      Đổi 300 cm3 = 0,003 dm3

                                                            Khối kim loại đó nặng số ki- lô- gam là:

                                                                         15,6 : 2 x 0,003 = 0,0234 ( kg )

                                                                                              Đ/S:0,0234 kg

                 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 22/02/2017 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

                                       Bài giải

      Đổi : 300 cm3 = 0,003 dm3

Khối kim loại đó cân nặng :

         15,6 : 2 x 0,003 = 0,0234 ( kg )

                         Đáp số : 0,0234 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 22/02/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Đổi 300 cm3 = 0,3 dm3

1 dm3 cân nặng là:
           15,6 kg : 2 = 7,8 (kg)

0,3 dm3 cân nặng là:

            7,8 x 0,3 = 2,34(kg) 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 28/04/2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

3 lầnmới đc chứ

koooooooooooooooôk

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thanh Bình 03/06/2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

lần1 : lấy quả cân 1kg vào 1 đĩa, điĩa còn lại lấy số gạo sao cho cân bằng

lần2 :lấy quả cân chuyển sang đía kia, đĩa còn lại lấy số gạo cân bằng

từ 2 lần, ta lấy được 3kg gạo cần yêu cầu

Đọc tiếp...
BÙI NHẬT LINH 11/02/2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

I do but I do not remember. Because I was in 6th grade.

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thi 21/07/2015 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

chia 12 đồng thành 2 phần ,mỗi phần có 6 đồng

sau đó đặt lên hai bàn cân,bên nào nhẹ hơn thì chia phần đó ra làm 2 phần,mỗi phần 3 đồng

rồi đặt  2 phần lên 2 bàn cân xem bên nào nhẹ hơn thì tiếp tục  chia phần đó ra 3 phần .

đầu tiên lấy 2 phần lên cân:

+nếu bên nào nhẹ hơn thì đo là đồng tiền cần tìm

+nếu nặng bằng nhau thì đồng còn lại là đồng cần tìm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 15/12/2014 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta đổ can 10 lít vào đầy can 5 lít , sau đó đổ can 5 lít vào đầy can 3 lít , số dầu trong can 5 lít là 2 lít , vậy ta có 2 lít dầu trong can 5 lít .

Đọc tiếp...
nguyễn trịnh quỳnh hoa 28/10/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

to van ko duoc hieu cho lam ban co the giai can ke hon duoc ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: