Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 28/07/2015 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Số g bánh là :

150 x 4 = 600 (g)

Số g kẹo là :

2 x 200 = 400 (g)

Vậy khối lượng của tất cả bánh và kẹo là :

600 + 400 = 1000 (g) = 1 kg

Đọc tiếp...
đỗ chí hưng 22/10/2016 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

nfdjgnfg

Đọc tiếp...
Trần Thị Quỳnh chi 20/01/2017 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

kết quả bằng 100 ( g ) = 1 ( kg )

Đọc tiếp...
nguyentuantai 02/07/2015 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

lần 1 đong được 4 lít

lần hai được 3 lít 

xong được 7 lít vì 

3 bình tổng cộng có 7 lít 

răng mấy đứa copy bài của thanh hằng rứa hề tự làm đi chứ

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/07/2015 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

+ Đong 1 l; 2 l:  có sẵn bình loại bình 1 l ; 2 l

+ Đong 3 l: đong bình 1 lít và 2 lít

+ Đong 4 l: có sẵn loại bình 4 l

+ Đong 5 l: đong bình 1 l và 4 l

+ Đong 6 l: đong bình 2l và 4 l

+ Đong 7 l: lần 1 đong 4l; lần 2 đong 4 lít ; dùng  bình  1 lit bớt lại 1 lit

+ Đong 8 l: đong 2 lần , mỗi lần 4 lít

+ Đong 9 l: 2 lần đong 4 l; 1 lần đong 1 lít

+ Đong 10 l: 2 lần đong 4 l; 1 lần đong 2 lít

Đọc tiếp...
Trần Thị Thanh Hằng 02/07/2015 lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

lần 1 đong đc 4 l

lần 2 đong 4 l nữa

lần 3 đong 2 l 

là đc 10l

Đọc tiếp...
Thiên thần của rừng xanh 20/06/2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Vì đây là cân đĩa nên mỗi lần đặt lên đều tín 1 lần.

A.6

B.Chia 27 đồng làm 3 phần, mỗi phần 9 đồng, cân lần lược như sau:

Lần 1 đặt 1 phần lên cân, vì không thể biết đó là đồng tiền giả hay thật nên phải cân lần thứ 2 thì mới xác định.

Lần 2 cân phần 2 nếu nặng hơn thì phần 1 có chứa đồng tiền giả, còn nếu bằng nhau thì phần còn lại chứa đồng tiền giả.

Lần 3 lần 4 lần 5 và lần 6 Cân tương tự như trên.

Đọc tiếp...
Ngô Trần Quỳnh Giang 20/06/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

a.3 lần

b.Lần 1:Chìa 27 đồng tiền thành 3 phần,đặt 2 phần lên hai đĩa cân, nếu cân bằng nhau thì phần còn lại có đồng tiền giả, nếu có một phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả nằm trong phần nhẹ hơn.

   Lần 2:Khi chia 27 thành ba phần thì mỗi phần có 9 đồng tiền,chia thành 3 phần ,mỗi phần 3 đồng,đặt hai phần lên cân nếu như cân bằng nhau thì đồng tiền giả trong phần còn lại ,nếu như có một phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả trong phần nhẹ hơn.

  Lần 3: Chia 3 đồng thành ba phần,mỗi phần 1 đồng tiền ,đặt 2 đồng lên hai đĩa cân, nếu như cân bằng nhau thì đồng tiền giả chính là đồng tiền chưa cân, nều như có phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả chính là phần nhẹ hơn.

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 18/09/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

5dm > 23cm

Vì đổi 5dm = 50cm 

Do 50cm > 23 cm 

Nên 5dm > 23 cm

Vậy 5dm > 23 cm

Đọc tiếp...
nguyen thanh phu 20/09/2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

5dm>23cm co dung ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Bảo 19/09/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

ý mình là vầy:

5dm.....23cm           50cm

Điền dấu nào vào ô trống.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 16/08/2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Ban đầu sang lượng dầu đầy thùng 7 lít từ thùng dầu lớn

Sang 7 lít dầu từ thùng 7 lít qua đầy thùng 5 lít.Ta có thùng 7 lít còn lại 2 lít

Ta đỏ thùng 5 lít đang đầy dầu vào thùng dầu lớn

Ta sang tiếp 2 lít còn lại trong thùng 7 lít qua thùng 5 lít. Ta có thùng 5 lít đang có 2 lít

Sàng tiếp 7 lít dầu từ thùng dầu lớn qua thùn 7 lít

Sang tiếp lượng dầu 7 lít trong thùng 7 lít qua thùng 5 lít cho đầy

Vậy ta đã sang bớt 3 lít trong thùng 7 lít qua thùng 5 lít

Kết quả trong thùng 7 lít còn lại 4 lít. Ta dong được 4 lít dầu.

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 31/08/2017 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

+ Đầu tiên, đong 7 lít vào thùng 7 lít. Đổ vào thùng 5l để thùng đó đầy thì còn 2l. Ta dc 2l

+ Lần thứ hai cũng làm vậy. Thế là được 4l.

Đọc tiếp...
Ben 10 09/08/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

-Múc đầy nước vào bình 7l( bình 1),

đổ vào bình 5l(bình 2). Lúc này bình 1 còn 2 l 
-Đổ hết nước trong bình 2,

Đổ 2l từ bình 1 vào bình 2, lúc này bình 2 còn thiếu 3l nước 
-Tiếp tục múc đầy nước vào bình 1,

đổ vào bình 2 , lúc này bình 1 còn 4 l nước 
-Đổ nước trong bình 2 ra hết, đổ 4l nước trong bình

1 sang bình 2, múc tiếp bình 1 đầy 7 l, đổ sang bình 2 đang

còn thiếu 1l , như vầy bình 1 còn đúng 6 l.

cách 2

- đổ đầy bình 5l sang bình 7l. đổ tiếp đầy bình 5l sang bình 7l,

còn lại 3l trong bình 5l. 
- đổ hết nước trong bình 7l đi. đổ 3l

trong bình 5l sang bình 7l, 
- đổ đầy bình 5l, tiếp tục đổ từ bình 5l sang bình 7l đã có sẵn 3l trong bình.

dẫn đến bình 5l còn lại 1l. 
- đổ hết nước trong bình 7l đi, lấy 1l còn trong bình 5l đổ sang bình 7l,

đổ tiếp đầy bình 5l sang bình 7l ta sẽ có bình 7l đựng 6l.

Đọc tiếp...
zzz Cô nhóc lạnh lùng zzz 19/08/2017 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

Theo mình nghĩ là có thể.Vì tổng khối lượng các quả cân là : 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 ( g )

Đó chỉ là ý kiến của mình thôi.Nếu đúng thì hãy tk cho mình nhé!

Thanks các bạn nhiều .

Đọc tiếp...
Le Ha Anh 02/03/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

sao giống mk 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phúc 05/01/2015 lúc 05:23
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 5l, xong lại đổ can 5l vào đầy can3l

=> trong can 5l còn lại: 5-3=2(l)

Đọc tiếp...
Văn Thị Thuỳ Dương 05/08/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đó cần 5 l vào căn 3l .số l còn lại ở căn 5 l là 2 l

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 30/05/2015 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 9l rồi đổ sang đây can 5l thì trong can 9l còn 9 - 5 = 4 (l)

Tiếp tục như thế 1 lần nữa thì cũng được 4l nữa.

Vậy được tất cả 4 + 4 = 8 (l) bán cho người đó.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30/05/2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

sao cậu ko mau **** cho cậu ấy đi 

Đọc tiếp...
EXO 25/07/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đổi 103 tấn 2 tạ = 1032 tạ
Số gạo xe đó đã chuyển là:
65 x 11 = 715 ( tạ gạo )
Xe cần phải chở tiếp số gạo là:
1032 - 715 = 317 ( tạ gạo )
Đ/S: 317 tạ gạo

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Ha 20/08/2016 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi, chia 8 chiếc nhẫn ra làm ba nhóm, hai nhóm đầu có 3 chiếc, nhóm còn lại 2 chiếc.

Lần cân 1:Cân hai nhóm đầu, mỗi nhóm 3 chiếc.

Trường hợp 1:  Nếu hai cân này bằng nhau thì chiếc nhẫn khác biệt kia ở trong nhóm có 2 chiếc

Trường hợp 2: Nấu hai cân này một nhẹ, một nặng thì chiếc nhẫn khác biệt ở bên nhẹ, gọi bên nhẹ đó là A.

Lần cân 2: 

Trường hợp 1: chiếc nhẫn khác biệt ở trong nhóm có hai chiếc, chia 2 chiếc đó ra để cân, mỗi bên một chiếc, chiếc nào nhẹ hơn là chiếc khác biệt.

Trường hợp 2: chiếc nhẫn khác biệt ở trong nhóm A, nhóm này có 3 chiếc nhẫn, đặt 2 chiếc nhẫn lên cân, mỗi bên một chiếc, chiếc thứ ba giữ lại. Hai chiếc nhẫn trên cân, nếu bên nặng, bên nhẹ thì bên nhẹ chính là chiếc nhẫn khác biệt, nếu hai bên bằng nhau thì chiếc nhẫn ta đang giữ trong tay là khác biệt.

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 22/03/2015 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

B1.Đổ đầy nước vào thùng 5 l.

B2.Đổ nước từ thùng 5l đầy thùng 3l.

B3.Đổ nước của thùng 3l vao thung nước rồi đổ 2l nước từ thùng 5l sang thùng 3l

B4.Đổ nước vào thùng 5l cuối cùng đổ 1l nước vào thùng 3l.

Đọc tiếp...
phung viet hoang 22/03/2015 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Chia thùng 5 lít làm 5 phần bằng nhau rồi đong đầy thùng 3 lít, sau đó cho nước từ  thùng 3 lít sang 5 lít(nhớ là chỉ đong 1 phần) ,thế là được 4 lít nước 

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 04/04/2015 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Giải
Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.
Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít ở bình 7 lít sang bình 5 lít. Vậy bình 5 lít đang chứa 2 lít
Lần 3: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít (khi đó bình 5 lít đang chứa 2 lít). Vậy chỉ đổ sang bình 5 lít chỉ 3 lít.
Số lít cần lấy là:
7 – 3 = 4 lít (ở bình 7 lít)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thúy Hằng 23/07/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

Giải: 

Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.

Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đánh dấu mức nước còn lại trong bình 7 lít. Sau đó đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít nước ở bình 7 lít sang bình 5 lít.

Lần 3: Đong nước vào bình 7 lít đến mức đã đánh dấu (ở lần 2). Rồi đổ lượng nước đó vào bình 5 lít thì ta được 4 lít nước.

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Toàn 01/05/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

240 phút = 4 phút                                                                  11280 giây = 3 giờ 20 phút

512 phút = 8 giờ 32 phút                                                       1/6 giờ = 600 giây

48m 7 cm = 480 dm 70 mm                                                   3827cm = 3dam 827 cm

600dam 2 dm = 6 km 20 cm                                                   8301m9cm = 8 km 301090mm

2000000m2 = 2km2                                                                7m2 68dm2 = 768 dm2

80000cm2 = 8m2                                                                    4km2 400 m2 = 4000400m2

Đọc tiếp...
Trinh Thi Ngan Yen 29/03/2016 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

lần 1
1 bên để 2 quả cân 200 gam. Đổ túi đường vào 2 bên đĩa cân sao cho cân thăng bằng. Lúc này ta có mỗi bên đĩa cân là (2400+200+200):2 = 1400 gam
Bên túi đường có 2 quả cân 200 gam ta sẽ được 1400-200-200=1000gam.
Bên đĩa cân kia ta được túi đường có cân nặng là 1400gam

lần 2: đổ túi đường 1400 gam vào 2 bên đĩa cân sao cho cân thăng bằng thì mỗi bên đĩa cân ta có: 1400 : 2 = 700 gam

Đọc tiếp...
tth 31/03/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

trinh thi ngan yen giỏi quá làm đúng rồi!

tk mình nha

Đọc tiếp...
Tuong Hai Long 22/03/2016 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Kho không chịu được

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\)

Do đó cần cắt bỏ \(\frac{1}{6}\) sợi dây dài 2/3 m.

Ta làm như sau. Gấp đôi sợi dây, mỗi nửa là \(\frac{2}{3}:2=\frac{1}{3}m\)
Từ 1 trong 2 phần gấp nửa, ta gấp nửa lần nữa, khi đó 2 phần mới dài \(\frac{1}{3}:2=\frac{1}{6}m\)

Ta chỉ cần đưa kéo cắt phần sợi dây này (ở ngoài cùng) thì sợi dây còn 1/2 m

Đọc tiếp...
tiểu thư tinh nghịch 15/08/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

cám ơn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Anh 30/08/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1/2 = 3/6 ; 2/3 = 4/6

Vậy ta cần phải lấy 3/6 m từ sợi dây dài 4/6 m.

Do đó , đầu tiên ta gấp đôi sợi dây ,mỗi nửa là : 4/6 : 2 = 2/6 m.

Sau đó, ta tiếp tục gấp đôi sợi dây , mỗi nửa là : 2/6 : 2 = 1/6 m.

Cuối cùng ta lấy kéo cắt bỏ phần dây ngoài cùng thì ta sẽ được sợi dây dài 1/2 m (3/6 m) từ sợi dây dài 2/3 m (4/6 m).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: