Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Nguyễn Minh 02/11/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Khi bán đi \(\frac{2}{3}\)số phân đạm thì kho còn \(\frac{1}{3}\)số phân đạm 

Số phân đạm lúc đầu là:

\(42,6\div\frac{1}{3}=127,8\left(T\text{ạ}\right)\)

Khi bán đi \(\frac{3}{4}\)số phân đạm còn lại thì kho còn:

\(42,6\times\left(1-\frac{3}{4}\right)=10,65\left(T\text{ạ}\right)=1065kg\)

Đổi \(127,8T\text{ạ}=12780kg\)

Số phân đạm còn lại bằng:

\(1065:12780=\frac{1}{12}\left(kho\right)\)

Đ/s:..

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 02/11/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Đáp án là trong kho còn lại 10,65kg, bằng 1/12 kho lúc ban đầu.

Đọc tiếp...
Thiên thần của rừng xanh 20/06/2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Vì đây là cân đĩa nên mỗi lần đặt lên đều tín 1 lần.

A.6

B.Chia 27 đồng làm 3 phần, mỗi phần 9 đồng, cân lần lược như sau:

Lần 1 đặt 1 phần lên cân, vì không thể biết đó là đồng tiền giả hay thật nên phải cân lần thứ 2 thì mới xác định.

Lần 2 cân phần 2 nếu nặng hơn thì phần 1 có chứa đồng tiền giả, còn nếu bằng nhau thì phần còn lại chứa đồng tiền giả.

Lần 3 lần 4 lần 5 và lần 6 Cân tương tự như trên.

Đọc tiếp...
Ngô Trần Quỳnh Giang 20/06/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

a.3 lần

b.Lần 1:Chìa 27 đồng tiền thành 3 phần,đặt 2 phần lên hai đĩa cân, nếu cân bằng nhau thì phần còn lại có đồng tiền giả, nếu có một phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả nằm trong phần nhẹ hơn.

   Lần 2:Khi chia 27 thành ba phần thì mỗi phần có 9 đồng tiền,chia thành 3 phần ,mỗi phần 3 đồng,đặt hai phần lên cân nếu như cân bằng nhau thì đồng tiền giả trong phần còn lại ,nếu như có một phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả trong phần nhẹ hơn.

  Lần 3: Chia 3 đồng thành ba phần,mỗi phần 1 đồng tiền ,đặt 2 đồng lên hai đĩa cân, nếu như cân bằng nhau thì đồng tiền giả chính là đồng tiền chưa cân, nều như có phần nhẹ hơn thì đồng tiền giả chính là phần nhẹ hơn.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 30/05/2015 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy can 9l rồi đổ sang đây can 5l thì trong can 9l còn 9 - 5 = 4 (l)

Tiếp tục như thế 1 lần nữa thì cũng được 4l nữa.

Vậy được tất cả 4 + 4 = 8 (l) bán cho người đó.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30/05/2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

sao cậu ko mau **** cho cậu ấy đi 

Đọc tiếp...
Tran Thi Tu Anh 09/12/2014 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

a)1,25m                                     350m

b)3,76km2                                   0,25km2

Đọc tiếp...
Lucy 13/12 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

a ) 12,5 dm = 1,25 m                              0,35 km = 350 m

b ) 376 ha = 3,76 km2                             250000 m2 = 0,25 km2

Đọc tiếp...
Lucy 13/12 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

32 cm2 5 mm2 = 32,05 cm2

Đọc tiếp...
SKT_NTT 02/11/2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

32 cm2 5 mm2 = 32,05 cm2

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 31/07/2016 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi

Cân lần 1 : Đặt lên mỗi cân 3 quả bi ,có 1 trong 2 khả năng xảy ra : cân thăng bằng hoặc cân không thăng bằng 

+ Nếu cân thăng bằng

Cần lần 2  ; Lấy 2 viên bi còn lại đặt lên 2 đĩa cân ta sẽ tìm được ngay viên bi nhẹ trong cân sẽ đưa lên

+ Nếu cân không thăng bằng

Cân lần 2 : Lấy 2 trong 3 viên bi ở đĩa cân bị đưa lên cho vào 2 đĩa cân , nếu 2 đĩa cân thăng bằng thì viên bi còn lại là viên bi nhẹ ở đĩa cân bị đưa lên

Đúng đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 22/03/2015 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

B1.Đổ đầy nước vào thùng 5 l.

B2.Đổ nước từ thùng 5l đầy thùng 3l.

B3.Đổ nước của thùng 3l vao thung nước rồi đổ 2l nước từ thùng 5l sang thùng 3l

B4.Đổ nước vào thùng 5l cuối cùng đổ 1l nước vào thùng 3l.

Đọc tiếp...
phung viet hoang 22/03/2015 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Chia thùng 5 lít làm 5 phần bằng nhau rồi đong đầy thùng 3 lít, sau đó cho nước từ  thùng 3 lít sang 5 lít(nhớ là chỉ đong 1 phần) ,thế là được 4 lít nước 

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 04/04/2015 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Giải
Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.
Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít ở bình 7 lít sang bình 5 lít. Vậy bình 5 lít đang chứa 2 lít
Lần 3: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít (khi đó bình 5 lít đang chứa 2 lít). Vậy chỉ đổ sang bình 5 lít chỉ 3 lít.
Số lít cần lấy là:
7 – 3 = 4 lít (ở bình 7 lít)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thúy Hằng 23/07/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

Giải: 

Lần 1: Đong đầy nước vào bình 7 lít, rồi đổ sang bình 5 lít.

Lần 2: Bình 7 lít còn 2 lít. Đánh dấu mức nước còn lại trong bình 7 lít. Sau đó đổ nước trong bình 5 lít ra và đổ 2 lít nước ở bình 7 lít sang bình 5 lít.

Lần 3: Đong nước vào bình 7 lít đến mức đã đánh dấu (ở lần 2). Rồi đổ lượng nước đó vào bình 5 lít thì ta được 4 lít nước.

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Toàn 01/05/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

240 phút = 4 phút                                                                  11280 giây = 3 giờ 20 phút

512 phút = 8 giờ 32 phút                                                       1/6 giờ = 600 giây

48m 7 cm = 480 dm 70 mm                                                   3827cm = 3dam 827 cm

600dam 2 dm = 6 km 20 cm                                                   8301m9cm = 8 km 301090mm

2000000m2 = 2km2                                                                7m2 68dm2 = 768 dm2

80000cm2 = 8m2                                                                    4km2 400 m2 = 4000400m2

Đọc tiếp...
Trinh Thi Ngan Yen 29/03/2016 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

lần 1
1 bên để 2 quả cân 200 gam. Đổ túi đường vào 2 bên đĩa cân sao cho cân thăng bằng. Lúc này ta có mỗi bên đĩa cân là (2400+200+200):2 = 1400 gam
Bên túi đường có 2 quả cân 200 gam ta sẽ được 1400-200-200=1000gam.
Bên đĩa cân kia ta được túi đường có cân nặng là 1400gam

lần 2: đổ túi đường 1400 gam vào 2 bên đĩa cân sao cho cân thăng bằng thì mỗi bên đĩa cân ta có: 1400 : 2 = 700 gam

Đọc tiếp...
tth 31/03/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

trinh thi ngan yen giỏi quá làm đúng rồi!

tk mình nha

Đọc tiếp...
Tuong Hai Long 22/03/2016 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Kho không chịu được

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 29/04/2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Cách 1:Bỏ quả 1 kg cân lên 1 đĩa cân, nhớ xem cân đang nghiêng bao nhiêu rồi đổ đường vào cho đến khi cân nghiêng như lúc vừa mới bỏ quả cân 1 kg lên. Và tui chắc chắn là Cường sẽ làm được!

Cách2:Có. Đầu tiên thì đặt quả cân 1kg vào 1 bên cân, 5kg đường vào 1 bên cân. Sau đó đổ bớt đường ra sao cho cân thăng bằng.Ta được 1kg đường. Lần 2 làm tương tự rồi để số đường chắt được sau 2 lần làm thành 1 đống chính là 2kg đường 

Và Cường sẽ làm được!

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 28/04/2015 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Có. Đầu tiên thì đặt quả cân 1kg vào 1 bên cân, 5kg đường vào 1 bên cân. Sau đó đổ bớt đường ra sao cho cân thăng bằng.Ta được 1kg đường. Lần 2 làm tương tự rồi để số đường chắt được sau 2 lần làm thành 1 đống chính là 2kg đường

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 29/04/2015 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Bỏ quả 1 kg cân lên 1 đĩa cân, nhớ xem cân đang nghiêng bao nhiêu rồi đổ đường vào cho đến khi cân nghiêng như lúc vừa mới bỏ quả cân 1 kg lên. Và tui chắc chắn là Cường sẽ làm được!

  

     Ai đồng ý **** ủng hộ nha!

Đọc tiếp...
Lâm Trần Hoài Thương 21/03/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

30 dm = 300 cm                             100 dm = 10 m

30 m = 3000 cm                             300 cm = 3 m

40 cm = 4 dm                                20 m = 200 dm

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Gia Bảo 20/03/2015 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

300cm 3000cm 4dm 1000m 30m 200dm

 

Đọc tiếp...
Huynh Thi Nghia 20/03/2015 lúc 07:20
Báo cáo sai phạm

30dm=300cm

30m=3000cm

40cm=4dm

100dm=10m

300cm=3m

20m=200dm

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\)

Do đó cần cắt bỏ \(\frac{1}{6}\) sợi dây dài 2/3 m.

Ta làm như sau. Gấp đôi sợi dây, mỗi nửa là \(\frac{2}{3}:2=\frac{1}{3}m\)
Từ 1 trong 2 phần gấp nửa, ta gấp nửa lần nữa, khi đó 2 phần mới dài \(\frac{1}{3}:2=\frac{1}{6}m\)

Ta chỉ cần đưa kéo cắt phần sợi dây này (ở ngoài cùng) thì sợi dây còn 1/2 m

Đọc tiếp...
tiểu thư tinh nghịch 15/08/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

cám ơn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Anh 30/08/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1/2 = 3/6 ; 2/3 = 4/6

Vậy ta cần phải lấy 3/6 m từ sợi dây dài 4/6 m.

Do đó , đầu tiên ta gấp đôi sợi dây ,mỗi nửa là : 4/6 : 2 = 2/6 m.

Sau đó, ta tiếp tục gấp đôi sợi dây , mỗi nửa là : 2/6 : 2 = 1/6 m.

Cuối cùng ta lấy kéo cắt bỏ phần dây ngoài cùng thì ta sẽ được sợi dây dài 1/2 m (3/6 m) từ sợi dây dài 2/3 m (4/6 m).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: