Giúp tôi giải toán


Trinh Thi Ngan Yen 29/03/2016 lúc 17:49

lần 1
1 bên để 2 quả cân 200 gam. Đổ túi đường vào 2 bên đĩa cân sao cho cân thăng bằng. Lúc này ta có mỗi bên đĩa cân là (2400+200+200):2 = 1400 gam
Bên túi đường có 2 quả cân 200 gam ta sẽ được 1400-200-200=1000gam.
Bên đĩa cân kia ta được túi đường có cân nặng là 1400gam

lần 2: đổ túi đường 1400 gam vào 2 bên đĩa cân sao cho cân thăng bằng thì mỗi bên đĩa cân ta có: 1400 : 2 = 700 gam

tth 31/03/2017 lúc 09:49

trinh thi ngan yen giỏi quá làm đúng rồi!

tk mình nha

Tuong Hai Long 22/03/2016 lúc 17:28

Kho không chịu được

Bùi Thị Thanh Bình 03/06/2016 lúc 21:33

lấy túi gạo 12,5kg + quả cân1kg + quả cân 0,5kg, ta có 14kg, chia đều số gạo vào 2 đĩa sao cho 2 quả cân cùng 1 đĩa

=> mỗi đĩa có 7kg,

lấy 7kg gạo vừa có và quả cân 1kg, ta có 8kg,

chia đều vào 2 đĩa cân,

=> một đĩa 3kg , một đĩa 4kg(đĩa 4kg là đĩa ko có quả cân)

lấy 4kg theo đề bài

Lạnh Lùng 08/04/2017 lúc 10:52

thuộc thiên niên kỉ thứ 3 TCN 

Nguyễn Huy Quân 08/04/2017 lúc 10:38

năm 2003 thuộc thế kỉ thứ 21

Khôi Nguyên Hacker Man 08/04/2017 lúc 10:53

thiên niên kỷ âm 3 vì đề bài là trước công nguyên
 

Trần Thị Loan Quản lý 01/05/2015 lúc 19:46

+) Lần 1: 1 bên đặt  quả cân 2 kg để Cân được 2 kg đường 

+) Lần 2: 1 bên đặt 2 quả cân 1 kg và 2 kg và 2 kg đường vừa có được ở lần 1 sẽ cân được 1+ 2 + 2 = 5 kg đường

Vậy sau lần cân sẽ cân được 7 kg đường

NAU TE 11/04/2015 lúc 15:37

 

Muốn lấy ra 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg. Với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5kg. 
Cách lấy như sau: 
Lần cân thứ nhất: Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân. Đĩa không có quả cân sẽ là 13 kg vì: 
(25 + 1) : 2 = 13 (kg) 
Lần cân thứ hai: 13 kg chia 2 đĩa không sử dụng quả cân. Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg. 
vì: 
13 : 2 = 6,5 (kg)

Lê Mạnh Tiến Đạt 04/04/2017 lúc 12:08

Muốn lấy ra 6,5 kg gạo từ một túi gạo 25 kg.

Với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, chỉ cần cân 2 lần là lấy được 6,5kg.

Lần cân thứ nhất: Đặt quả cân lên một bên đĩa rồi chia gạo vào 2 đĩa cân. Đĩa không có quả cân sẽ là 13 kg vì: (25 + 1) : 2 = 13 (kg) Lần cân thứ hai: 13 kg chia 2 đĩa không sử dụng quả cân. Mỗi đĩa sẽ có 6,5 kg. vì: 13 : 2 = 6,5 (kg)

TAD 29/03/2017 lúc 20:04

k ai bây giờ

Vũ Quỳnh Anh 29/03/2017 lúc 20:01

1km = 1000000mm

Hùng dũng 31/03/2017 lúc 19:45

1km = 1000000mm

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 09:57

 

Ta chia 27 quả táo thành hai phần, mỗi phần có 13 quả táo. Nếu hai phần bằng nhau thì quả táo còn lại chính là quả táo đó. Còn nếu có một phần nặng hơn thì ta đem phần nhẹ hơn ra cân tiếp.Ta lại tiếp tục chia quả táo thành 2 phần như trên, nếu lại có phần nặng hơn thì ta lại đem phần nhẹ hơn ra cân tiếp đến khi chỉ còn lại 3 quả táo thì ta đem hai quả nữa ra cân, nếu bằng nhau thì quả còn lại chính là quả táo đó, nếu lại có một quả táo nặng hơn nữa thì quả còn lại chính là quả táo đó.

Lê Duy Khang 29/05/2015 lúc 09:54

Ta chia 27 quả táo thành hai phần, mỗi phần có 13 quả táo. Nếu hai phần bằng nhau thì quả táo còn lại chính là quả táo đó. Còn nếu có một phần nặng hơn thì ta đem phần nhẹ hơn ra cân tiếp.Ta lại tiếp tục chia quả táo thành 2 phần như trên, nếu lại có phần nặng hơn thì ta lại đem phần nhẹ hơn ra cân tiếp đến khi chỉ còn lại 3 quả táo thì ta đem hai quả nữa ra cân, nếu bằng nhau thì quả còn lại chính là quả táo đó, nếu lại có một quả táo nặng hơn nữa thì quả còn lại chính là quả táo đó.

Văn Công Vũ 22/03/2017 lúc 19:15

2 ban copy nhau ah

trần anh tuấn 16/03/2015 lúc 19:45

3 tấn 5 tạ=35 tạ                                                       2 kg 150 g=2150 g

4 tạ 5 kg=45 kg                                                       1 kg 10 g=1010 g

2 tấn 50 kg=2050 kg                                                5 kg 5g=5005 g

Dư Xuân Phú 16/03/2015 lúc 19:25

3 tấn 5 tạ = 35 tạ

4 tạ 5 kg =405 kg

2 tấn 50 kg =2050 kg

2 kg 150 g=2150 g

1kg 10g =1010g

5kg 5 g=5005 g

soobin hoang son 19/03/2017 lúc 08:53

35 ta ,45kg ,2050kg ,2150g ,1010g ,5005g

Arcade Channel Funfun 14/03/2017 lúc 14:28

1 năm thường có 365 ngày

1 ngày có 24 tiếng

1 tiếng có 60 phút 

1 phút có 60 giây

=> 1 tiếng có 60 x 60 = 3600 giây

=> 1 ngày có 3600 x 24 = 86400 giây

=> 1 năm thường có 86400 x 365 = 31536000 giây

Đúng k cho mình

phan văn đức 14/03/2017 lúc 14:39

1 năm thường có : 

86400 x 365 = 31536000 ( giây )

Đ/S : ......

Nguyễn Lưu Hà Phương 14/03/2017 lúc 14:25

 1 năm thường = 31536000 giây

Vũ Thùy Linh 03/03/2017 lúc 20:25

                                                                                   Giải

                                                                      Đổi 300 cm3 = 0,003 dm3

                                                            Khối kim loại đó nặng số ki- lô- gam là:

                                                                         15,6 : 2 x 0,003 = 0,0234 ( kg )

                                                                                              Đ/S:0,0234 kg

                 

Nguyễn Thanh Huyền 22/02/2017 lúc 18:40

                                       Bài giải

      Đổi : 300 cm3 = 0,003 dm3

Khối kim loại đó cân nặng :

         15,6 : 2 x 0,003 = 0,0234 ( kg )

                         Đáp số : 0,0234 kg

Nguyễn Quang Trung CTV 22/02/2017 lúc 18:34

Đổi 300 cm3 = 0,3 dm3

1 dm3 cân nặng là:
           15,6 kg : 2 = 7,8 (kg)

0,3 dm3 cân nặng là:

            7,8 x 0,3 = 2,34(kg) 

Nguyễn Phương Anh 22/03/2015 lúc 09:53

B1.Đổ đầy nước vào thùng 5 l.

B2.Đổ nước từ thùng 5l đầy thùng 3l.

B3.Đổ nước của thùng 3l vao thung nước rồi đổ 2l nước từ thùng 5l sang thùng 3l

B4.Đổ nước vào thùng 5l cuối cùng đổ 1l nước vào thùng 3l.

phung viet hoang 22/03/2015 lúc 09:44

Chia thùng 5 lít làm 5 phần bằng nhau rồi đong đầy thùng 3 lít, sau đó cho nước từ  thùng 3 lít sang 5 lít(nhớ là chỉ đong 1 phần) ,thế là được 4 lít nước 

sakura 11/02/2017 lúc 11:48

convert : 2000000cm = 20km

Đổi : 2000000cm = 20 km

tk ủng hộ tớ nha

chúc may mắn

Nguyễn Yến Nhi 11/02/2017 lúc 13:07

là 20 km nhé bạn

Cúc bạn học giỏi

phantrungkien 11/02/2017 lúc 11:46

2 km dó bạn

nguyen thieu cong thanh 12/06/2015 lúc 16:12

gấp sợi dây thành 2 phần bằng nhau,khi đó mỗi phần dài 8 cm.phần còn lại ta sẽ gấp thành 4 mảnh bằng nhau.khi đó mỗi phần dài 2 cm.khi đó dùng kéo cắt 1 phần 8 cm và 1 phần 2 cm ta sẽ được 1 đoạn dài 10 cm

Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 15:59

Hoa có một sợi dây dài 16 mét. Bây giờ Hoa cần cắt đoạn dây đó để có đoạn dây dài 10 mét mà trong tay Hoa chỉ có một cái kéo. Các bạn có biết Hoa cắt thế nào không ?
Bài giải
Cách 1 : Gập đôi sợi dây liên tiếp 3 lần, khi đó sợi dây sẽ được chia thành 8 phần bằng nhau.
Độ dài mỗi phần chia là : 16 : 8 = 2 (m)
Cắt đi 3 phần bằng nhau thì còn lại 5 phần.
Khi đó độ dài đoạn dây còn lại là : 2 x 5 = 10 (m)
Cách 2 : Gập đôi sợi dây liên tiếp 2 lần, khi đó sợi dây sẽ được chia thành 4 phần bằng nhau.
Độ dài mỗi phần chia là : 16 : 4 = 4 (m)
Đánh dấu một phần chia ở một đầu dây, phần đoạn dây còn lại được gập đôi lại, cắt đi một phần ở đầu bên kia thì độ dài đoạn dây cắt đi là : (16 – 4) : 2 = 6 (m)
Do đó độ dài đoạn dây còn lại là : 16 – 6 = 10 (m)

Trần Thùy Dung 28/04/2015 lúc 10:55

3 lầnmới đc chứ

koooooooooooooooôk

Bùi Thị Thanh Bình 03/06/2016 lúc 21:23

lần1 : lấy quả cân 1kg vào 1 đĩa, điĩa còn lại lấy số gạo sao cho cân bằng

lần2 :lấy quả cân chuyển sang đía kia, đĩa còn lại lấy số gạo cân bằng

từ 2 lần, ta lấy được 3kg gạo cần yêu cầu

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: