Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 17 tháng 7 2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Xét g(x) = f(x) - x^2 -2 
g(x) có bậc 4 và g(1)=g(3)=g(5)=0 
Vậy g(x)=(x-1)(x-3)(x-5)(x+a) vì f có hệ số cao nhất là 1 
=> f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)(x+a) + x^2 +2 
f(-2) = -105(a-2) + 6 = 216 -105a 
f(6) = 15(a+6) + 38 = 128 +15a 
f(-2) + 7f(6) = 216 - 105a + 896 + 105a = 1112

Đọc tiếp...
Nữ Thần Mặt Trăng 20 tháng 1 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Kiệt ,bn lấy g(x) ở đâu dzậy?

Đọc tiếp...
Sky Sky 10 tháng 5 2019 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Tại sao lại có x+a vậy bạn?

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 13 tháng 8 2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Cách khác:

a)Ta có nghiệm của đa thức là giá trị của biến làm đa thức có giá trị bằng 0. 
Nếu f(a) = 0 => a là nghiệm của f(x). 
Do: x.f(x + 1) = (x + 2).f(x) (1) đúng với mọi x. 
+ Thay x = 0 vào (1) ta được 
0.f(0 + 1) = (0 + 2).f(0) 
=> 0 = 2.f(0) 
=> f(0) = 0 
Do f(0) = 0 => x = 0 là 1 nghiệm của đa thức trên. (2) 

+ Thay x = -2 vào (1) ta được: 
(-2).f(-2 + 1) = (-2 + 2).f(-2) 
=> (-2).f(-1) = 0.f(-2) 
=> (-2).f(-1) = 0 
=> f(-1) = 0 
=> x = -1 là 1 nghiệm của đa thức trên (3) 
Từ (2) và (3) => đa thức đã cho có ít nhất 2 nghiệm là x = 0 và x = -2

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 13 tháng 8 2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

a)x.f(x + 1) - ( x + 2). f( x) = 0 (1) 
*Với x=0 thì (1) 0.f(1) – 2.f(0) =0 f(0)=0. Vậy f(x) có một nghiệm là 0. 
*Với x=-2 thì (1) -2.f(-1) – 0.f(0) =0 f(-1)=0. Vậy f(x) có một nghiệm là -1. 
KL: Vậy f(x) có ít nhất hai nghiệm là 0 và -1(ĐPCM).

Đọc tiếp...
Phan Thị Ngọc Quyên 25 tháng 3 2017 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

 từ pt x.f(x+1) = f( x+ 2) .f(x) 
xét x= 0 
pt có dạng 0= f(2).f(0) 
vậy hoặc f(2) = 0 hoặc f(0) = 0 
hay hoặc x= 2 hoặc x= 0 là nghiệm của pt f(x) = 0 
KL pt f(x) = 0 có ít nhất 2 nghiệm

Đọc tiếp...
I am Ok 26 tháng 12 2019 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

1+1=2 

Đc chưa                          .\(\frac{\subseteq..........\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)22}{------------------}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 13 tháng 2 2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đề đúng không vậy

Đọc tiếp...
vantruong 3 tháng 4 2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

To bi xiu/

Đọc tiếp...
Ngô Thị Nhật Hiền 7 tháng 4 2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

\(A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013\)

\(=\left(x^2+y^2+1+2x+2y+2xy\right)-1-2y+y^2-4y+2013\)\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y^2-2.y.3+9\right)-9+2012\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\)

mà \(\left(x+y+1\right)^2,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\ge2003\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=2003\)

Đọc tiếp...
Nguyen Hai Dang 17 tháng 10 2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

còn thiếu: khi y=3 và x= -y-1

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 4 tháng 6 2015 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử f(x) chia cho x2 - 4 được thương là -5x và còn dư là ax + b.

Khi đó f(x) = (x2 - 4).(-5x) + ax + b

Theo đề bài ta có :

f(2) 24 và f(-2) = 24 <=> 2a + b = 24 và -2a + b = 10 <=> a = \(\frac{7}{2}\)  và b = 17

Do đó f(x) = (x2 - 4) . (-5x) + \(\frac{7}{2}\)x  + 17

Vậy đa thức f(x) cần tìm có dạng f(x) = -5x3 + \(\frac{47}{2}\)x + 17

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi mình thay nhầm f(-1). Tính lại nha -a +b =8 (1) ; 3a +b =-32 (2)

Vậy 4a =  -40 => a = -10 ; b = -2

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

2. Vì x3 +ax +b chia cho x +1 dư 7 nên theo định lý Bezout ta có : f(-1) = 7 => (-1)3 +a.1 +b = 7 => a +b =8 (1)

Tương tự : f(3) = -5 => 33 +a.3 +b = -5 => 3a +b = -32 (2)

Trừ từng vế (2) cho (1) ta đc : 2a = -40 => a = -20. Thay a =-20 vào (1) ta đc b = 28

Đọc tiếp...
Alan Walker 22 tháng 12 2019 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

phần 1 mình nghĩ kq là 24000 <=>x=y=20,z=60

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17 tháng 2 2015 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Huyền hỏi 2 bài liên tiếp à viết nhanh thế

Đọc tiếp...
Seu Vuon 17 tháng 2 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Các dạng bài này đc giải rất nhiều sao bạn ko coi thế?

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 tháng 10 2019 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

\(2x-3-\left(4x-1\right)\left(x+3\right)=6\)

\(\Rightarrow2x-3-x\left(4x-1\right)+3\left(4x-1\right)=6\)

\(\Rightarrow2x-3-4x^2+x+12x-3=6\)

\(\Rightarrow-4x^2+15x-6=6\)

\(\Rightarrow4x^2+15x=12\)

\(\Rightarrow x\left(-4x+12\right)=12\)

Đến đây bn tự lm tiếp nhé 

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 25 tháng 9 2019 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Chắc mình tính sai . Ahihi

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 25 tháng 9 2019 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

( 2x - 3 ) - ( 4x -1 ) ( x+3) =6

\(\Rightarrow\)2x -3 - ( \(4x^2\)+ 12x ) - ( x + 3 ) = 6

\(\Rightarrow\)2x -3 - \(4x^2\)-12x - x - 3  = 6

\(\Rightarrow\)( 2x - 12x -x ) + ( -3 - 3 ) - \(4x^2\)= 6

\(\Rightarrow\)-11 x  - \(4x^2\)= 12 

( Hình như bài này sai đề bạn ạ )

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 8 tháng 9 2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

\(2x^3-1=15\)

\(\Leftrightarrow2x^3=15+1=16\)

\(\Leftrightarrow x^3=\frac{16}{2}=8\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Thay \(x=2;\)ta có :

\(\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{2+16}{9}=\frac{18}{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{y-25}{16}=2\\\frac{z+9}{25}=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y-25=32\\z+9=50\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=57\\z=41\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Khánh Ly Nguyễn 23 tháng 3 2016 lúc 0:10
Báo cáo sai phạm

Đặt phép chia ra bạn nhé [như kiểu chia STN ấy]

Rùi đến cuối bạn đặt dư tùy theo đa thức chia là x+1 hay x-3

Đọc tiếp...
Mr Lazy 19 tháng 6 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

\(0=\left(x+y+z\right)^2=x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)=x^2+y^2+z^2+0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2=0\)

\(\Rightarrow x=y=z=0\)

\(P=\left(-1\right)^{2003}+0^{2004}+1^{2005}=0\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: