Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan CTV 14 tháng 7 lúc 8:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(x+1\right)^{x+2}=\left(x+1\right)^{x+4}\)

=> \(\left(x+1\right)^{x+2}-\left(x+1\right)^{x+4}=0\)

=> \(\left(x+1\right)^{x+2}\left[1-\left(x+1\right)^2\right]=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\1-\left(x+1\right)^2=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x+1=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}}\)

=> x = -1

hoặc \(\orbr{\begin{cases}x+1=1\\x+1=-1\end{cases}}\) => \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-2\end{cases}}\)

vậy ...

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMagicღ ๖ۣۜPrincessღ✰ 14 tháng 7 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)^{x+2}=\left(x+1\right)^{x+4}\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^{x+4}-\left(x+1\right)^{x+2}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^{x+2}\left[\left(x+1\right)^2-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\\left(x+1\right)^2-1=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\\left(x+1\right)^2-1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\\orbr{\begin{cases}x+1=1\\x+1=-1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-2\end{cases}}\end{cases}}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+1\right)^{x+2}=0\\\left(x+1\right)^2=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\Rightarrow x=-1\\\orbr{\begin{cases}x+1=1\Rightarrow x=0\\x+1=-1\Rightarrow x=-2\end{cases}}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x+1=0\)\(\Rightarrow x=-1\)

\(\Rightarrow x+1=1\)\(\Rightarrow x=0\)

\(\Rightarrow x+1=-1\)\(\Rightarrow x=-2\)

Vậy\(x=-1;0;-2\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 14 tháng 7 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

(x + 1)x + 2 = (x + 1)x + 4

<=> x + 2 = x + 4

<=> 2 = x + 4 - x

<=> 2 = 4

<=> 0 = 4 - 2

<=> 0 = 2

=> không có x thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 0:37
Báo cáo sai phạm

\(A=x^4-17x^3+17x^2-17x+20\)

\(=x^4-\left(x+1\right)x^3+\left(x+1\right)x^2-\left(x+1\right)x+x+4\)

\(=x^4-x^4-x^3+x^3+x^2-x^2-x+x+4\)

\(=4\)

Đọc tiếp...
ducchinhle 26 tháng 8 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

A= x^3(x-17) + 17x(x-1) +20

=16^3.(-1) +17.16.15+20 = (16+1)(16-1).16 -16^3+20

= (16^2-1).16 -16^3+20 = 16^3-16+16^3+20=4

B= x^4(x-15) + 16x^2(x-1) + 13x . (-x+1)

= -14^4 +16.14^2.13 + 13.14.(-13)= -14^4 +(15+1).14^2.13 -13^2.14

= -14^4 +15.14^2.13 + 14^2.13 - 13^2.14= -14^4 +(14+1).14^2.(14-1) -13^2.14

= -14^4 +(14^2-1).14^2 +13.14 = -14^4 +14^4 -14^2 +13.14= 14(13-14) = -14

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 18 tháng 8 2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

x^(n-1).(x+y)-y.[x^(n-1) + y^(n-1)] 
=x.x^(n-1)+y.x^(n-1)-y.x^(n-1)-y.y^(n-... 
= x. x^n:x - y.y^n:y 
=x^n - y^n 

Đọc tiếp...
Lee Min Ho 18 tháng 8 2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

xn-1(x+y)-y(xn-1+yn-1)

=xn+xn-1y-xn-1y-yn

=xn-yn

nhớ **** cho mình nhe

Đọc tiếp...
•Tử Thần⁀ᶦᵈᵒᶫ ._. [ MCU] ★ Thor ★ CTV 26 tháng 6 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

\(h(x)=x^2-0,25x\)

\(\Leftrightarrow h(x)=x^2-\frac{25}{100}x\)

\(\Leftrightarrow h(x)=x^2-\frac{1}{4}x\)

\(\Leftrightarrow h(x)=\frac{x\left[2x-\frac{1}{2}\right]}{2}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ 26 tháng 6 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

\(\text{h(x) = x^2 - 0,25x}\)

\(=x^2-0,25\)

\(=x^2-\frac{1}{4}\)

\(=x\left(x-\frac{1}{4}\right)\)

Đọc tiếp...
Anh Đức 26 tháng 6 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

làm thiều kìa man \(\frac{1}{4}x\)chứ ko fải \(\frac{1}{4}\)nhé 

Đọc tiếp...
Trần Anh Minh 26 tháng 6 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

(x+a)(x+b)(x+c)

= [(x+a)(x+b)](x+c)

= [x²+(a+b)x+ab](x+c)

= [x²+(a+b)x+ab]x+[x²+(a+b)x+ab]c

= x³+(a+b)x²+abx+x²c+(a+b)cx+abc

=x³+(a+b+c)x²+(ab+bc+ca)x+abc
Học tốt nha!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi mình thay nhầm f(-1). Tính lại nha -a +b =8 (1) ; 3a +b =-32 (2)

Vậy 4a =  -40 => a = -10 ; b = -2

Đọc tiếp...
Seu Vuon 24 tháng 2 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

2. Vì x3 +ax +b chia cho x +1 dư 7 nên theo định lý Bezout ta có : f(-1) = 7 => (-1)3 +a.1 +b = 7 => a +b =8 (1)

Tương tự : f(3) = -5 => 33 +a.3 +b = -5 => 3a +b = -32 (2)

Trừ từng vế (2) cho (1) ta đc : 2a = -40 => a = -20. Thay a =-20 vào (1) ta đc b = 28

Đọc tiếp...
Mr Lazy 1 tháng 7 2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(P\left(x\right)=ax^6+bx^5+cx^4+dx^3+ex^2+fx+g\)

\(P\left(1\right)=P\left(-1\right)\Rightarrow a+b+c+d+e+f+g=a-b+c-d+e-f+g\)

\(\Rightarrow b+d+f=0\)(1)

Tương tự; \(P\left(2\right)=P\left(-2\right)\Rightarrow2^5b+2^3d+2f=-2^5b-2^3d-2f\)

\(\Rightarrow16b+4d+f=0\)(2)

\(P\left(3\right)=P\left(-3\right)\Rightarrow3^5b+3^3d+3f=-3^5b-3^3d-3f\)

\(\Rightarrow3^4b+3^2d+f=0\)(3)

Từ 1,2,3 suy ra \(b=d=f=0\)

Suy ra P(x) là đa thức chỉ có bậc chẵn => P(x) = P(-x) với mọi x thuộc R

Đọc tiếp...
suqer gogeto 10 tháng 6 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Đặt P(x)=ax3+bx2+cx+d

P(x) chia cho (x1),(x2),(x3) đều dư 6 nên P(1)=P(2)=P(3)=6

Ta có:

Giải hệ trên ta được 

Đọc tiếp...
Trần Quỳnh Nga 19 tháng 3 2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

đúng rồi

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 9 tháng 6 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

auto cách khác cho câu 1 đồng thời chơi luôn câu 2 nhé~

Giả sử khi phân tích A thành nhân tử thì A có dạng :
\(A=\left(x^2+ax+b\right)\left(x^2+cx+d\right)\)

\(\Rightarrow x^4-6x^3+12x^2-14x+3=x^4+\left(a+c\right)x^3+\left(ac+b+d\right)x^2+\left(ad+bc\right)x+bd\)

Đồng nhất hệ số,ta được:

\(a+c=-6\)

\(ac+b+d=12\)

\(ad+bc=-14\)

\(bd=3\)

Từ đó,suy ra:

\(a=-4;b=1;c=-2;d=3\)

Thay vào,được \(A=\left(x^2-4x+1\right)\left(x^2-2x+3\right)\)

2.

Đặt đa thức dư là \(ax+b\)

Khi đó,\(x^{2019}+1=\left(x^2-1\right)\cdot f\left(x\right)+ax+b\)

Với x=1 ta được \(2=a+b\left(1\right)\)

Với x=-1 ta được \(0=-a+b\left(2\right)\)

Từ (1);(2) => a=b=1

Vậy đa thức dư là x+1.

Đọc tiếp...
꧁༺ミ★๖ACE✪༺Pr̠o̠༒1s̠t̠༒DSa̠n̠h̠༻๖ۣۜŤOP✮Team Pirate_TV★彡༻꧂ 9 tháng 6 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Các bạn trả lời sai bét hết rùi.

Mình cho đáp án nè:

Đa thức dư là \(x^2+x+1\)và \(a=b=1\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜK-๖ۣۜA๖L๖ۣۜ♡K♡ (Team TST 9) CTV 8 tháng 6 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

\(A=x^4-6x^3+12x^2-14x+3\)

\(\Leftrightarrow A=\left(x^4-4x^3+x^2\right)-\left(2x^3-8x^2+2x\right)+\left(3x^2-12x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow A=x^2\left(x^2-4x+1\right)-2x\left(x^2-4x+1\right)+3\left(x^2-4x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow A=\left(x^2-2x+3\right)\left(x^2-4x+1\right)\)

Đọc tiếp...
Hung Hung 9 tháng 11 2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

a, \(x-2x^2+2x^2-x+4=4\)

b,\(x^2-5x-x^2-2x+7x=0\)

c,\(x^2-x+1\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)

Đọc tiếp...
Văn 19 tháng 4 2018 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

a) b)c)PT vô nghiệm

Đọc tiếp...
trieu dang 18 tháng 7 2015 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

cho f(x)=0

=>x2+4x-5=0

x2-x+5x-5=0

x.(x-1)+5.(x-1)=0

(x-1)(x+5)=0

=>x-1=0 hoặc x+5=0

    x=1 hoặc x=-5

Vậy S={1;-5}

Đọc tiếp...
Natsumi 30 tháng 7 2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

\(y+z=-x\)

\(\left(y+z\right)^5=-x^5\)

\(y^5+5y^4z+10y^3z^2+10y^2z^3+5yz^4+z^5+x^5=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y^3+2y^2z+2yz^2+z^3\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(\left(y+z\right)\left(y^2-yz+z^2\right)+2yz\left(y+z\right)\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y+z\right)\left(y^2+yz+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)-5xyz\left(\left(y^2+2yz+z^2\right)+y^2+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)=5xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

Đọc tiếp...
Hello 8 tháng 9 2018 lúc 8:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(y+z=-x\)

\(\left(y+z\right)^5=-x^5\)

\(y^5+5y^4z+10y^3z^2+10y^2z^3+5yz^4+z^5+x^5=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y^3+2y^2z+2yz^2+z^3\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(\left(y+z\right)\left(y^2-yz+z^2\right)+2yz\left(y+z\right)\right)=0\)

\(x^5+y^5+z^5+5yz\left(y+z\right)\left(y^2+yz+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)-5xyz\left(\left(y^2+2yz+z^2\right)+y^2+z^2\right)=0\)

\(2\left(x^5+y^5+z^5\right)=5xyz\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

Đọc tiếp...
qwedsa123 11 tháng 5 2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

ko có gì đâu bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Sơn 8 tháng 5 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn đã góp ý qwedsa123

Đọc tiếp...
qwedsa123 4 tháng 5 2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Chỗ "các đơn thức chỉ có dạng chung duy nhất là 2k" ấy mình thấy thay bằng:

Mà \(f\left(7\right)-f\left(3\right)=316a+90b+12c\)

                               \(=2\left(158a+45b+6c\right)⋮2\)

                                 =>ĐCCM

hay hơn.

Dù sao thì cũng cho bạn !!!

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 29 tháng 6 2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

P(x)=0

=>P(3)=0

=>P((3))=0

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17 tháng 3 2018 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Với x = 0, ta có (0) = Q(0) + Q(1).            (/)

Với x = 1, ta có (1) = Q(1) + Q(0).            (**)

Từ (*) và (**) ta có: P(0) = P(1)

Giả sử P(x) = anx2 + an - 1xn - 1 + ... + a1x1 + ao (a1 là các số nguyên không âm; i = 1 -> n)

Vì P(1) = 0 nên: an + an - 1 + ... + a1 + ao = 0

Mà: an; an - 1; ... ; a1; ao là các số nguyên không âm nên an = an - 1 = .... = a1 = ao = 0

=> (x) = 0 => P(P(3))=0.

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 31 tháng 7 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm

  • Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2
  • Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

hok tốt

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 13 tháng 5 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

\(P\left(x\right)=x^3-x+5=0\)

\(x^3-x=-5\)

\(x.\left(x^2-1\right)=-5\)

Lập bảng ( vì đề nhủ c/m nghiệm nguyên)

Loại cả 4 cái

vậy...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: