Giúp tôi giải toán và làm văn


CÔNG CHÚA ÔRI 12/03/2018 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

a) ta có: \(M=\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{3}b\right)-\left(a+2b\right)\)

\(M=\frac{1}{3}a-\frac{1}{3}b-a-2b\)

\(M=(\frac{1}{3}a-a)+\left(\frac{-1}{3}b-2b\right)\)

\(M=\frac{-2}{3}a+\frac{-7}{3}b\)

\(N=\frac{1}{3}a-\frac{1}{3}b-\left(a-b\right)\)

\(N=\frac{1}{3}a-\frac{1}{3}b-a+b\)

\(N=\left(\frac{1}{3}a-a\right)+\left(b-\frac{1}{3}b\right)\)

\(N=\frac{-2}{3}a+\frac{2}{3}b\)

\(\Rightarrow M+N=\left(\frac{-2}{3}a+\frac{-7}{3}b\right)+\left(\frac{-2}{3}a+\frac{2}{3}b\right)\)

                      \(=\frac{-2}{3}a+\frac{-7}{3}b+\frac{-2}{3}a+\frac{2}{3}b\)

                        \(=\left(\frac{-2}{3}a-\frac{2}{3}a\right)+\left(\frac{-7}{3}b+\frac{2}{3}b\right)\)

                           \(=\frac{-4}{3}a+\frac{-5}{3}b\)

\(\Rightarrow M+N=\frac{-4}{3}a-\frac{5}{3}b\)

ta có: \(M-N=\left(\frac{-2}{3}a+\frac{-7}{3}b\right)-\left(\frac{-2}{3}a+\frac{2}{3}b\right)\)

                          \(=\frac{-2}{3}a+\frac{-7}{3}b+\frac{2}{3}a-\frac{2}{3}b\)

                           \(=\left(\frac{-2}{3}a+\frac{2}{3}a\right)+\left(\frac{-7}{3}b-\frac{2}{3}b\right)\)

                            \(=0+\frac{-10}{3}b=\frac{-10}{3}b\)

\(\Rightarrow M-N=\frac{-10}{3}b\)

b) ta có: \(M=2a^2+ab-b^2-\left(-a^2+b^2-ab\right)\)

               \(M=2a^2+ab-b^2+a^2-b^2+ab\)

               \(M=\left(2a^2+a^2\right)+\left(ab+ab\right)+\left(-b^2-b^2\right)\)

                 \(M=3a^2+2ab+\left(-2b^2\right)\)

\(N=3a^2+b^2-\left(ab-a^2\right)\)

\(N=3a^2+b^2-ab+a^2\)

\(N=\left(3a^2+a^2\right)+b^2-ab\)

\(N=4a^2+b^2-ab\)

rồi bn tính như mk phần a nha!

c) ta có:  \(M=\left(x+cy-z\right)+y+x-\left(z-x-y\right)\)

                 \(M=x+cy-z+y+x-z+x+y\)          

              \(M=\left(x+x+x\right)+\left(y+y\right)+\left(-z-z\right)+cy\)    

              \(M=3x+2y+\left(-2z\right)+cy\)

\(N=x-\left(x-\left(y-z\right)-x\right)\)

\(N=x-\left(x-y+z-x\right)\)

\(N=x-x+y-z+x\)

\(N=\left(x-x+x\right)+y-z\)

\(N=x+y-z\)

bn tính giúp mk cộng trừ 2 đa thức M; N luôn nha! mk chỉ rút gọn cho bn thôi

CHÚC BN HỌC TỐT!!!!

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 12/03/2018 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x-2)5=(x-2)3.(x-2)2=(x3-6x2+12x-8)(x2-4x+4)=x5-6x4+12x3-8x2-4x4+24x3-48x2+32x+4x3-24x2+48x-32 = x5-10x4+40x3-32x2+80x-32

(x-1)4=(x-1)2(x-1)2 = (x2-2x+1)(x2-2x+1)=x4-2x3+x2-2x3+4x2-2x+x2-2x+1=x4-4x3+6x2-4x+1

Và: (x+1)2=x2+2x+1

=> P(x)= (x5-10x4+40x3-32x2+80x-32) + (x4-4x3+6x2-4x+1) + x3 +(x2+2x+1)+x+2

=> P(x)= x5-10x4+40x3-32x2+80x-32 + x4-4x3+6x2-4x+1 + x3 +x2+2x+1+x+2

=> P(x)= x5-9x4+37x3-25x2+79x-28

=> a=1; b=-9; c=37; d=-25; e=79; f=-28

=> a+3b+c+3d+e+3f = 1+3(-9)+37+3(-25)+79+3(-28) = 1-27+37-75+79-84=(1+37+79)-(27+75+84)=117-186

=> a+3b+c+3d+e+3f = - 69

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 10/03/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

\(A=4x^4+7x^2y^2+3y^4+5y^2\)

\(A=4x^4+4x^2y^2+3x^2y^2+3y^4+5y^2\)

\(A=4x^2.\left(x^2+y^2\right)+3y^2.\left(x^2+y^2\right)+5y^2\)

\(A=4x^2.5+3y^2.5+5y^2\)

\(A=5.\left(4x^2+3y^2+y^2\right)\)

\(A=5.\left(3x^2+3y^2+x^2+y^2\right)\)

\(A=5.\left(3.\left(x^2+y^2\right)+(x^2+y^2)\right)\)

\(A=5.\left(3.5+5\right)\)

\(A=5.20\)

\(A=100\)

CHÚC BN HỌC TỐT!!!!
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 02/03/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Có : f(x) = x^2+5x+7

              = (x^2+5x+6,25)+0,75

              = (x+5/2)^2 + 0,75 > 0

=> đa thức trên ko có nghiệm với mọi số thực x

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Chí 14/03 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Bạn trả lời dc nhưng trình bày chưa rõ ràng nên ko thể k cho bạn dc

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 12/03/2018 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm
TH1: x>3 => |x-3|>0 =>|x-3|= x-3 P= 2x-5-x+3=x-2 TH2:x<3=>|x-3|<0=|x-3|=3-x P=2x-5-3+x=3x-8 P=4=> 3x-8=4 hoặc x-2 =4 nếu 3x-8=4=>x=4>3 loại nếu x-2=4=>x=6>3 chọn Vậy P=4 thì x=6
Đọc tiếp...
Trần Văn Quyết 20/02/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

1)P=5x^2-3xy+7y^2+6x^2-8xy+9y^2

P=(5x^2+6x^2)+(-3xy-8xy)+(7y^2+9y^2)

P=11x^2-11xy+16y^2

Q=5x2 – 3xy + 7y2 -6x^2+8xy-9y^2

Q=(5x^2-6x^2)+(-3xy+8xy)+(7y^2-9y^2)

Q=-1x^2+5xy-2y^2

2)M=11x^2-11xy+16y^2+x^2-5xy+2y^2

M=(11x^2+x^2)+(-11xy-5xy)+(16y^2+2y^2)

M=12x^2-16xy+18y^2

thay x=-1 và y=-2 vàoM

ta có :M=12*-1^2-16*-1*-2+18*-2^2

M=12*1-16*2+18*4

M=12-32+72

M=52

3)T=12x^2-16xy+18y^2-3x^2+16xy+14y^2

T=(12x^2-3x^2)+(-16xy+16xy)+(18y^2+14y^2)

T=9x^2+32y^2

nếu :th1:x<0=>x^2>0 hoặc =0

            y<0=>y^2>0 hoặc =0

\(=>\)T>0 hoặc =0

th2:x>0 hoặc =0=>x^2>0 hoặc =0

     y>0 hoặc =0=>y^2>0 hoặc =0

\(=>\)T>0 hoặc =0

Vậy trong mọi trường hợp đa thức T luôn nhận giá trị không âm khi  x và y thuộc tập hợp Z

Đọc tiếp...
Sword King_bnlg 20/02/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm
Thật là mở mang tầm mắt vs môn ngữ văn lớp 7
Đọc tiếp...
Guiltykamikk 20/02/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Kb nha!

Ok?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: