Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quang Thành 17 tháng 2 2015 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Huyền hỏi 2 bài liên tiếp à viết nhanh thế

Đọc tiếp...
Seu Vuon 17 tháng 2 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Các dạng bài này đc giải rất nhiều sao bạn ko coi thế?

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 tháng 10 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

\(2x-3-\left(4x-1\right)\left(x+3\right)=6\)

\(\Rightarrow2x-3-x\left(4x-1\right)+3\left(4x-1\right)=6\)

\(\Rightarrow2x-3-4x^2+x+12x-3=6\)

\(\Rightarrow-4x^2+15x-6=6\)

\(\Rightarrow4x^2+15x=12\)

\(\Rightarrow x\left(-4x+12\right)=12\)

Đến đây bn tự lm tiếp nhé 

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 25 tháng 9 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Chắc mình tính sai . Ahihi

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 25 tháng 9 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

( 2x - 3 ) - ( 4x -1 ) ( x+3) =6

\(\Rightarrow\)2x -3 - ( \(4x^2\)+ 12x ) - ( x + 3 ) = 6

\(\Rightarrow\)2x -3 - \(4x^2\)-12x - x - 3  = 6

\(\Rightarrow\)( 2x - 12x -x ) + ( -3 - 3 ) - \(4x^2\)= 6

\(\Rightarrow\)-11 x  - \(4x^2\)= 12 

( Hình như bài này sai đề bạn ạ )

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 8 tháng 9 2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

\(2x^3-1=15\)

\(\Leftrightarrow2x^3=15+1=16\)

\(\Leftrightarrow x^3=\frac{16}{2}=8\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Thay \(x=2;\)ta có :

\(\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{2+16}{9}=\frac{18}{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{y-25}{16}=2\\\frac{z+9}{25}=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y-25=32\\z+9=50\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=57\\z=41\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Khánh Ly Nguyễn 23 tháng 3 2016 lúc 0:10
Báo cáo sai phạm

Đặt phép chia ra bạn nhé [như kiểu chia STN ấy]

Rùi đến cuối bạn đặt dư tùy theo đa thức chia là x+1 hay x-3

Đọc tiếp...
Mr Lazy 19 tháng 6 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

\(0=\left(x+y+z\right)^2=x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)=x^2+y^2+z^2+0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2=0\)

\(\Rightarrow x=y=z=0\)

\(P=\left(-1\right)^{2003}+0^{2004}+1^{2005}=0\)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 15 tháng 3 2015 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

ta có (x+y+z)3 = (x+y)3 + [3(x+y)2z + 3(x+y).z2 ]+ z3 = (x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 )+ 3 (x+y).z.(x+y+z) + z3

x3 + y3 + z3 + 3xy (x+y) + 3z(x+y) (vì x+y + z = 1)

= 1 + 3(x+y).(xy + z) = 1+ 3(x+y)(xy+z) = 1 

=> x+y = 0 hoặc xy +z = 0

Nếu x+ y = 0 => x=-y và z = 1 => S = x2013 + (-x)2015 + 12017 + 2019 = x2013 - x2015 +2020 (có thể đề là y2013

Nếu xy + z = 0 => z = -xy => x + y -xy - 1 = 0 => x(1-y) -(1-y) = 0 => (x-1)(1-y) = 0 => x = 1 hoặc y = 1

x = 1 => z = -y làm tương tự như trên

* đề nên sửa số mũ của x, y, z đều bằng nhau và bằng số lẻ

Đọc tiếp...
ngonhuminh 22 tháng 11 2016 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

sai nghiem trong

Đọc tiếp...
Doraemon 22 tháng 11 2016 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Bạn Trần thị Loan trả lời sai mất rồi

Đọc tiếp...
Ngô Thị Nhật Hiền 7 tháng 4 2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

\(A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013\)

\(=\left(x^2+y^2+1+2x+2y+2xy\right)-1-2y+y^2-4y+2013\)\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y^2-2.y.3+9\right)-9+2012\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\)

mà \(\left(x+y+1\right)^2,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\ge2003\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=2003\)

Đọc tiếp...
Nguyen Hai Dang 17 tháng 10 2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

còn thiếu: khi y=3 và x= -y-1

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Đặt P(x)=ax3+bx2+cx+d

Thay x=0;1;2;3 vào P(x) ta có:

d=10

a+b+c=2                                                       =>a=2,5; b=−12,5; c=12; d=10

8a+4b+2c=−6

27a+9b+3c=−9

Đọc tiếp...
Ác Mộng 12 tháng 6 2015 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Ta có:P(x)=ax3+bc2+cx+d

=>P(0)=d=10

P(1)=a+b+c+d=12

P(2)=8a+4b+2c+d=4

P(3)=27a+9b+3c+d=1

=>a=2,5 b=-12,5 c=12 d=10

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ phải p(1)=7 chứ bạn  

Đặt Q(x)=p(x) - (-3x+10) bạn thử 0;1;2;3 thấy ngay đó là các nghiệm của Q(x) nên p(x)=Q(x)-3x+10

Hoặc bạn có thể giải hệ phương trình 4 ẩn 

Đọc tiếp...
Mr Nam 21 tháng 7 2015 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

Đề sai mình sửa lại cho bạn :cho x+y+z =0 CMR:\(x^7+y^7+z^7=7xyz\left(xy+yz+xz\right)^2\)

đặt x+y+z =a  , xy+yz+xz =b ,xyz =c

\(x^7+y^7+z^7=a^7-7a^5b+14a^3b^2+7a^4c-7ab^3-21ab^2c+7b^2c+7ac^2\)(1)

mà a= x+y+z =0 ,thay b = xy+yz+xz ,c =xyz vào (1)

\(x^7+y^7+z^7=7xyz\left(xy+yz+xz\right)^2\) (dfcm)

Đọc tiếp...
Việt Hoàng _ TTH 1 tháng 10 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{1}{x^2+4x+9}\)

\(A=\frac{1}{x^2+4x+4+5}\)

\(A=\frac{1}{\left(x+2\right)^2+5}\le\frac{1}{5}\)

=> GTLN của \(A=\frac{1}{5}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy ..............

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 16 tháng 6 2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

a) <=> \(ax^3+\left(b+ac\right)x^2+\left(bc+2a\right)x+2b=x^3-x^2+2\)

đồng nhất 2 vế ta có: a=1; b+ac= -1; bc+2a=0; 2b=2 => a=1; b=1; c=-2

b) <=> \(ay^3+\left(3a+b\right)y^2+\left(3b+c\right)y+3c=y^3+y^2-3y\) 

đồng nhất 2 vế ta có: a=1; 3a+b=1; 3b+c=-3; 3c=0 <=> a=1 => 3+b=1 <=> b=-2; c=0  mặt khác ta có: 3.(-2)+0 khác -3 => b =-2 không thỏa mãn => k xác định đc a,b,c trong trường hợp này

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

1)  x - 2224x3 + 2223x-2223x + 2223          tại x = 2002

thay x = 2002  vào biểu thức:

Ta có:  2002 - 2224 * (2002)3 + 2223 * (2002)- 2223 * 2002 + 2223 

= - 1 772 427 985 107

 

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 4 tháng 6 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

\(P=x^3\left(z-y^2\right)+y^3\left(x-z^2\right)+z^3\left(y-x^2\right)+xyz\left(xyz-1\right)\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+xy^3-y^3z^2+yz^3-x^2z^3+x^2y^2z^2-xyz\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+\left(xy^3-xyz\right)-\left(y^3z^2-yz^3\right)+\left(x^2y^2z^2-x^2z^3\right)\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+\left(xy\left(y^2-z\right)\right)-\left(yz^2\left(y^2-z\right)\right)+\left(x^2z^2\left(y^2-z\right)\right)\)
\(P=\left(-x^3+xy-yz^2+x^2z^2\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(\left(x^2z^2-x^3\right)-\left(yz^2-xy\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(x^2\left(z^2-x\right)-y\left(z^2-x\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(\left(x^2-y\right)\left(z^2-x\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(a.c\right).b\)
\(P=a.b.c\)
Vậy giá trị của P không phụ thuộc vào biến x;y;z (điều cần chứng minh)

Đọc tiếp...
Châu_1234 3 tháng 6 2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang bí câu này nè 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Trung 10 tháng 11 2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

P = x³(z - y²) + y³(x - z²) + z³(y - x²) + xyz(xyz - 1) = - az³ - bx³ - cy³ + x²y²z² - xyz (*) 
Từ các đẳng thức : 
a = x² - y (1); b = y² - z (2) ; c = z² - x (3) 
Lấy (1)x(2)x(3) có : 
abc = (x² - y)(y² - z)(z² - x) = x²y²z² - ay²z² + abz² - bz²x² + bcx² - cx²y² + cay² - xyz = x²y²z² - az²(y² - b) - bx²(z² - c) - cy²(x² - a) - xyz = - az³ - bx³ - cy³ + x²y²z² - xyz (**) 
Từ (*) và (**) => P = abc (đpcm) 
 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: