Giúp tôi giải toán và làm văn


Quỳnh Trang Nguyễn 26 tháng 12 2016 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

\(M_{\left(x\right)}=a\cdot x^3+b\cdot x^2+c\cdot x+d\\ M_{\left(0\right)}=d\)

Mà M(x) nguyên nên d nguyên

\(M_{\left(1\right)}=a+b+c+d\) mà d nguyên nên a+b+c nguyên

\(M_{\left(2\right)}=8a+4b+2c+d\)mà d nguyên, a+b+c nguyên nên 6a+2b nguyên

\(M_{\left(-1\right)}=-a+b-c+d\)mà d nguyên, a+b+c nguyên nên b nguyên

Vì b nguyên mà 6a+2b nguyên nên 6a nguyên, 2b nguyên

Đọc tiếp...
hoang phuc 2 tháng 11 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

chịu rùi

bạn ơi

tk nhé@@@@@@@@@@@@@@@@@@

bye

Đọc tiếp...
thẩm nguyệt ly 21 tháng 2 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(M\left(x\right)=\left(-x^8+x^5\right)+\left(-x^2+x\right)-1\)

        \(M\left(x\right)=x^5.\left(-x^3+1\right)+x.\left(-x+1\right)-1\)

+)Với x<0 \(\implies\) \(-x^3+1>1\)

              \(x^5.\left(-x^3+1\right)< 0\)

             \(\implies\) \(-x+1>0\)

             \(x\left(-x+1\right)< 0\)

\(\implies\) \(M\left(x\right)< 0\) \(​​\implies\) \(M\left(x\right)\) không có nghiệm

+) Với \(x\) \(\geq\)  1

\(\implies\)  \(-x^3+1\) \(\leq\)  \(0;-x+1\) \(\leq\)  \(0\)

\(\implies\)  \(M\left(x\right)\) \(\leq\)  \(-1\)\(< 0\)

\(\implies\)  \(M\left(x\right)\) không có nghiệm 

+)Với 0 \(\leq\)x < 1

\(\implies\)\(M\left(x\right)=-x^8+x^5-x^2+x-1\)

                     \(=-x^8+\left(x^5-x^2\right)+\left(x-1\right)\)

                     \(=-x^8+x^2.\left(x^3-1\right)+\left(x-1\right)\)

Ta có : \(x^3-1< 0;x-1< 0\) 

Từ \(x^3-1< 0\)  \(\implies\)   \(x^2.\left(x^3-1\right)< 0\)

\(\implies\)  \(M\left(x\right)< 0\) \(\implies\)  \(M\left(x\right)\) không có nghiệm

Vậy với mọi x \(\in\) \(R\) thì đa thức \(M\left(x\right)\) không có nghiệm

   

    

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 31 tháng 7 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31 tháng 7 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm

  • Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2
  • Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

hok tốt

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 22 tháng 2 2019 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

a, \(A=\frac{4x^2\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)}{2x\left(x-2\right)+x-2}\)

\(=\frac{\left(x-2\right)\left(4x^2+3\right)}{\left(x-2\right)\left(2x+1\right)}=\frac{4x^2+3}{2x-1}\left(ĐKXĐ:x\ne2;x\ne-\frac{1}{2}\right)\)

b, \(A\in Z\Leftrightarrow\frac{4x^2+3}{2x-1}\in Z\Leftrightarrow2x+1+\frac{4}{2x-1}\in Z\)

\(\Leftrightarrow\frac{4}{2x-1}\in Z\Leftrightarrow4⋮\left(2x-1\right)\)

\(\Rightarrow2x-1\inƯ\left(4\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\)

Mà 2x - 1 là số lẻ nên \(2x-1\in\left\{-1;1\right\}\Rightarrow x\in\left\{0;1\right\}\) (thỏa mãn ĐKXĐ)

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 28 tháng 8 2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

P(x) là đa thức bậc hai nên đặt P(x) = ax2 + bx + c

Vì P(-1) = P(1) => a.(-1)2 + b. (-1) + c = a.12 + b.1 + c => -b = b => b = 0 

=> P(x) =  ax2 +  c

=> P(-x) = a.(-x)2 + c =  ax2 + c

=> P(-x) = P(x)

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Hang 3 tháng 3 2018 lúc 23:53
Báo cáo sai phạm

P(x) là đa thức bậc hai nên đặt P(x) = ax2 + bx + c

Vì P(-1) = P(1) => a.(-1)2 + b. (-1) + c = a.12 + b.1 + c => -b = b => b = 0 

=> P(x) =  ax2 +  c

=> P(-x) = a.(-x)2 + c =  ax2 + c

=> P(-x) = P(x)

Đọc tiếp...
Võ Thị Tú Giang 25 tháng 3 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

P(x)là đa thức bậc 2 nên ta đặt p(x)=ax^2+ bx + c

vì P(-1)suy ra a nhân (-1)suy ra a nhân (-1) ^2 +b nhân (-1) +c =a nhân 1 ^2 + b nhân 1 +c suy ra -b=b suy ra b=0

suy ra P(X) + ax^8 +c 

suy ra P(-x) =a nhân -x ^2 +c 

suy ra P( -x) =Px

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 13 tháng 5 2019 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

\(P\left(x\right)=x^3-x+5=0\)

\(x^3-x=-5\)

\(x.\left(x^2-1\right)=-5\)

Lập bảng ( vì đề nhủ c/m nghiệm nguyên)

Loại cả 4 cái

vậy...

Đọc tiếp...
゚° ღϮɦẩ๓ йǥųуệϮ Łyღ° ゚ 21 tháng 3 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : P( x ) = x3 - x + 5 

                     = x ( x2 - 1 ) + 5

                     = x ( x - 1 ) ( x + 1 ) + 5 

Gọi P( x ) có nghiệm nguyên là : x = a 

\( \implies\)P( a ) = a ( a - 1 ) ( a + 1 ) + 5 = 0

\( \implies\)  a ( a - 1 ) ( a + 1 ) = - 5

Vì a là số nguyên \( \implies\)  a ; ( a - 1 ) ; ( a + 1 ) là ba số nguyên liên tiếp . Do đó chúng chia hết cho 2 

Mà - 5 không chia hết cho 2

\( \implies\)  a ( a - 1 ) ( a + 1 ) không thể bằng - 5 

\( \implies\) Không có giá trị a nguyên nào thỏa mãn P( a ) = 0

Vậy đa thức P( x ) =  x3 - x + 5 không có nghiệm nguyên ( đpcm )

Đọc tiếp...
thang Tran 17 tháng 7 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

P(1) = 1 + 2m + m^2 

Q(-1) = 1  - (2m + 1) + m^2 = m^2 - 2m 

P(1) = Q(-1) => m^2 + 2m + 1 = m^2 - 2m => 4m = -1 => m = -1/4

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 18 tháng 3 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

 P(1)= 1 + 2m +m2. Q(-1)= 1-( 2m + 1 ) + m2 = m2-2m. P(1) = Q(-1)

=> m2+2m+1=m2-2m

=>4m = -1

=>m = -1/4

Đọc tiếp...
Thùy Dương 18 tháng 3 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

P(1)= 1 + 2m +m2

Q(-1)=  1-( 2m + 1 ) + m2 = m2 -2m

P(1) = Q(-1) => m2+2m+1=m2-2m=>4m = -1=>m = -1/4

Đọc tiếp...
Đinh Xuân Thiện 22 tháng 3 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Đây là bài toán tổng hiệu,đã có tổng của cả P(x) và Q(x) nên\(P\left(x\right)=\frac{x^2+1+2x}{2}=\frac{\left(x^2+x\right)+\left(x+1\right)}{2}=\frac{\left(x+1\right)^2}{2}\)

\(Q\left(x\right)=P\left(x\right)-2x=\frac{\left(x+1\right)^2}{2}-2x=\frac{x^2+2x+1-4x}{2}=\frac{x^2-2x+1}{2}=\frac{\left(x-1\right)^2}{2}\)

Nếu bn hỏi x^2-2x+1 sao lại =(x-1)^2 thì ph giống như (x+1)^2 nhé.

Đọc tiếp...
hu ki di 25 tháng 9 2016 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

f (1) = (1-1). f (1) = (1+4).f (1+8) 

\(\Rightarrow\)0 = 5 . f (9)   Vậy 9 là 1 nghiệm của đa thức

f (-4) = ( -4-1 ) . f (-4) = (-4+4) . f (-4+8)

\(\Rightarrow\)-5 . f (-4) = 0 vậy -4 là một nghiệm của đa thức 

Do đó f (x) có 2 nghiệm là 9 và -4.

Còn nhập TTĐ thì mình ko biết

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 15 tháng 4 2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

f (1) = (1-1). f (1) = (1+4).f (1+8) 

0 = 5 . f (9)   Vậy 9 là 1 nghiệm của đa thức

f (-4) = ( -4-1 ) . f (-4) = (-4+4) . f (-4+8)

-5 . f (-4) = 0 vậy -4 là một nghiệm của đa thức 

Do đó f (x) có 2 nghiệm là 9 và -4.

Còn nhập TTĐ thì mình ko biết

Đọc tiếp...
phạm duy thắng 10 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

mik nhầm là 1 số 5

Đọc tiếp...
Songoku 10 tháng 3 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi 

Hai số 5 cùng nhau là gì vậy

Đó là công hay trừ Nhân hay chia.

Bạn nói thì mình mới làm được chứ

Đọc tiếp...
Võ Hoàng Nguyên 3 tháng 11 2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

ta có: xm+xn+1=(xm-x2+xn-x)+(x2+x+1)

<=> x2(xm-2-1)+x(xn-1-1) chia hết cho x2+x+1

mặt khác: (mn-2) chia hết cho 3 => m và n là số lẻ

Do đó: (xm-2-1) và (xn-1-1) có dạng (x-1).A(x) và (x-1).B(x)

nên -> dpcm (phần trống bạn tự lập luận nha)

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Tiến Đạt 15 tháng 8 2016 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

câu này chịu

Đọc tiếp...
Lê Phan Hà My 22 tháng 8 2017 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

mình mới học lớp 5 mà

Đọc tiếp...
Hokage Đạt 11 tháng 11 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

votruongson đúng đó

Bạn ấy làm đúng 100%

Su CBs xem nha

Đọc tiếp...
hihi 6 tháng 3 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm
  • ღїαɱ_ᗪɾą 《ℒøşεɾ》
Đọc tiếp...
votruongson 22 tháng 4 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

f(x) nhận 1vaf -1 là nghiệm thì:

f(1)= 0 <=> a+b+c=0         (1)

f(-1)= 0 <=> a-b+c=0         (2)

cộng vế theo vế của (1) và(2) ta có: 2a+2c=0

=> 2a=-2c

=> a=-c

Vậy a và c là hai số đối nhau nếu f(x) nhận 1 và -1 là nghiệm.

Đọc tiếp...
Phuc Tran 4 tháng 5 2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Sau khi bỏ ngoặc ta sẽ có được A(x)=xn+xn-1+xn-2+...+x

Thay x=1 vảo biểu thức A(x) bằng tổng các hệ số.

Ta có A(x)=(3-4.1+1^2)^2004.(3+4.1+1^2)^2005=0^2004.8^2005=0

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 7 tháng 1 2018 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

\(5x^2y-3xy+\frac{1}{2}x^2y-xy+5xy-\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}+\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}\)

\(=\left(5x^2y+\frac{1}{2}x^2y\right)+\left(-3xy-xy+5xy\right)+\left(-\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}x\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\)

\(=\frac{11}{2}x^2y+xy+\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: