Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Đường thẳng


The Angry The Angry 14 tháng 9 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

Ta xếp 9 viên bi thành một hình vuông,có 8 hàng tổng cộng,thẳng,ngang,chéo và mỗi hàng có 3 viên(a).

Phần b chịu.

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ ➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 18 tháng 10 2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a,A                      M                                     B

       câu a do đầu bài có AM = 3 cm nên a, là 3cm

b, A                                     M                         B

       MB = AB - MB

       MB = 8 - 3 ( cm )

       MB = 5 ( cm )

Đọc tiếp...
Lê Thị Mỹ Hạnh Lê Thị Mỹ Hạnh 18 tháng 10 2019 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

b) ta có M là điểm nằm giữa AB

=> AB= AM+BM

=>AM= AB-BM=5cm

Đọc tiếp...
꧁๖ۣۜLộ¢ ๖ۣۜZυтαƙĭ꧂ ꧁๖ۣۜLộ¢ ๖ۣۜZυтαƙĭ꧂ 18 tháng 10 2019 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Làm đầy đủ đi mấy má

Đọc tiếp...

Bài 1: Tìm các chữ số a, b sao cho : \(a-b=4\) và \(\overline{87ab}⋮9\)

Bài 2: Tìm 2 số biết tỉ số của chúng là \(\frac{3}{8}\) và hiệu các bình phương của chúng là \(-880\)

Bài 3: Hiệu của 2 số là 21. Biết \(37,5\%\) số lớn bằng \(0,6\) số nhỏ. Tìm 2 số đó

Bài 4: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng \(\frac{3}{7}\)tuổi mẹ?

Bài 5: Cho 2 điểm M, N nằm cùng phía đối với A. Hai điểm M, N cùng nằm cùng phía với B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB = 5cm, AM = 3cm, BN = 1cm.

a) Chứng minh rằng 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng

b) Chứng minh rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM

Bài 6: Ba bạn An, Bình, Công giải được 100 bài toán, biết rằng mỗi bạn đã giải được 60 bài. Ta gọi bài toán là "khó" nếu chỉ có một bạn giải được, bài toán là "dễ" khi cả ba bạn giải được. Hỏi số bài toán khó nhiều hơn số bài toán dễ là bao nhiêu bài

Bài 7: Tìm cặp số nguyên \(\left(x;y\right)\) để \(3x+4y-xy=15\)

Bài 8: Cho góc \(\widehat{xOy}=150^o\). Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Gọi On, Om lần lượt là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\) và \(\widehat{zOy}\). Tính số đo góc \(\widehat{mOn}\)

Bài 9: Trên đường thẳng xy lấy lần lượt các điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho \(AC=BD\)

a) Chứng minh: \(AB=CD\)

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD

Chứng minh: \(PQ=\frac{AC+BD}{2}\)

Bài 10: Mỗi tháng, lương của anh Việt nhiều hơn lương của anh Nam là 40 000 đồng. Sau khi anh Nam tiêu xài hết \(\frac{1}{4}\) lương và anh Việt tiêu xài hết \(\frac{2}{7}\) số lương thì số lương còn lại của mỗi người bằng nhau. Hỏi tiền lương hàng tháng của mỗi anh

Bài 11: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên tia Ox. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm O, A, B, C. Nếu biết AB=3cm;AC=5cm;BC=8cm thì hãy viết góc \(\widehat{OMA}\) dưới dạng tổng các góc khác. Kể ra tất cả các cách viết

Bài 12: Hình vẽ bên là hình 1 tấm bia sử dụng trong trò chơi bắn súng. Các vòng tròn có ghi điểm thưởng cho người xạ thủ nào bắn trúng vào vòng trong đó. Số điểm của mỗi vòng từ trong ra ngoài là: 38, 33, 28, 23 và 18. Hỏi nếu muốn đạt 100 điểm thì người xa thủ phải bắn ít nhất bao nhiêu phát đạn và phải bắn đúng vào những vòng tròn nào?

Bài 13: Tìm x:

a) x+(x+1)+...+2004+2005=2005

b) |x+4|+|x+6|+|x+2005|=4x

Bài 14: Chứng minh (2005n+1)(2005n+2)⋮3 với mọi số tự nhiên n

Bài 15: Một người mang 1 rổ cam đi bán. Sau khi bán \(\frac{3}{7}\) số cam và 5 quả cam thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán

Bài 16: Cho góc \(\widehat{xOy}\) . Gọi Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\), Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\)

a) Tính tỉ số \(\widehat{xOt}:\widehat{xOy}\)

b) Tìm GTLN của số đo góc \(\widehat{xOt}\)

Bài 17: Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số biết n chia cho 9 dư 3. Tổng các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của n là 16 và nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi cộng với 198 thì được đung số n

Bài 18: Lấy 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F và kẻ tất cả các đường thẳng đi qua từng cặp điểm

a) Có nhiều nhất là bao nhiêu đường thẳng, kể tên? Lúc đó phải có điều kiện gì cho 6 điểm đã cho?

b) Có ít nhất là bao nhiêu đường thẳng? Lúc đó 6 điểm đã cho có đặc điểm gì?

c) Số đường thẳng có thể là 6 không?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 7 tháng 3 2019 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: BE, BC là hai đường xiên vẽ từ B đến đường AC.

BA ⏊ AC tại A nên A là hình chiếu của B trên AC

⇒ AE, AC lần lượt là hình chiếu của BE, BC.

Trong hình vẽ E nằm giữa A và C ⇒ AE < AC ⇒ BE < BC (đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn).

b) Trong hình vẽ D nằm giữa A và B ⇒ AD < AB

Ta có: ED, EB là hai đường xiên vẽ từ E đến đường AB

EA ⏊ AB tại A nên A là hình chiếu của E trên AB.

⇒ AD, AB lần lượt là hình chiếu của ED, EB trên AB

Trong hình vẽ D nằm giữa A và B ⇒ AD < AB nên ED < EB hay DE < BE (đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn).

Kết hợp với kết quả câu a suy ra DE < BE < BC ⇒ DE < BC.

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 Cây bắp cải 2 7 tháng 3 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Thùy Trang 17 tháng 10 2018 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Vô số cách

Nhưng nếu mỗi điểm là 1 cái tên thì có 2018 cách

Đọc tiếp...
minh phượng minh phượng 6 tháng 10 2018 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

2018 cách

học tốt

có trao đổi k thì nhắn mik vs nhé

Đọc tiếp...
Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh Trương 5 tháng 10 2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

có vô số cách 

Đọc tiếp...
dao khanh ly dao khanh ly 15 tháng 9 2018 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

sợi chỉ căng thẳng,mép bàn,góc tường

Đọc tiếp...
6a gokkuan anhgokku 6a gokkuan anhgokku 29 tháng 8 2018 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Cạnh bàn, mép bảng, của sổ, góc tường,...

Đọc tiếp...
Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh 29 tháng 8 2018 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

cạnh bàn , sợi chỉ , mép bảng ,..

Đọc tiếp...
Uchiha Sasuke Uchiha Sasuke 11 tháng 10 2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

a, Vẽ được : 12.11 : 2 = 66 ( đường thẳng ).

b, Thì vẽ được số đường thẳng là : n.(n-1):2=(số đường thẳng) (với điền kiện n thuộc N, > hoặc = 2).

Đọc tiếp...
nguyenhuuphuoc nguyenhuuphuoc 20 tháng 8 2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

k mình đi

Đọc tiếp...
Lê Thành Nguyên Lê Thành Nguyên 8 tháng 8 2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

ai nnh mk k

Đọc tiếp...
tran minh huy tran minh huy 2 tháng 8 2019 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Gọi A là giao điểm của a và b

- Do a,b,m đồng quy nên m đi qua a

- Do a,b,n đồng quy nên n đi qua a

Do đó 4 đường thẳng a,b,m,n đồng quy nên n đi qua A

Nên a,b,m,n đồng quy

Vậy a,b,m,n đồng quy

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi Lê Nhật Khôi 5 tháng 8 2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi giao điểm của a,b là O

Vì a,b,m đồng quy nên: a,b,m cắt nhau tại O

Tương tự: a,b,b đồng quy nên cùng cắt nhau tại O

Suy ra: a,b,m,n cùng cắt nhau tại O

Vậy a,b,m,n đồng quy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: