Giúp tôi giải toán và làm văn


➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 18 tháng 10 2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a,A                      M                                     B

       câu a do đầu bài có AM = 3 cm nên a, là 3cm

b, A                                     M                         B

       MB = AB - MB

       MB = 8 - 3 ( cm )

       MB = 5 ( cm )

Đọc tiếp...
Lê Thị Mỹ Hạnh 18 tháng 10 2019 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

b) ta có M là điểm nằm giữa AB

=> AB= AM+BM

=>AM= AB-BM=5cm

Đọc tiếp...
꧁๖ۣۜLộ¢ ๖ۣۜZυтαƙĭ꧂ 18 tháng 10 2019 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Làm đầy đủ đi mấy má

Đọc tiếp...
Huỳnh Hồ Thuỳ Dương 19 tháng 10 2016 lúc 7:59
Báo cáo sai phạm

3 điểm

Đọc tiếp...
Lữ Mỹ Quyên 10 tháng 10 2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

3 điểm

Đọc tiếp...
pham huy 27 tháng 12 2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

cho 3 diem a ,b,c ,d trong do chi co 3 diem a,b,c thang hang. ke cac duong thang di qua 2 trong so 4 diem a,b,c,d . so duong thang phan biet thu duc la bao nhieu . tra loi di xem co duoc khong 

Đọc tiếp...
Thao Nhi 16 tháng 8 2015 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

duong thang MN, MP,MQ,NP.NQ,PQ . 6 duong thang

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Đức 29 tháng 6 2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Có 6 đường thẳng phân biệt: MN;MP;MQ;NQ;NP;PQ

Đọc tiếp...
Nam Khánh 15 tháng 9 2016 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Đường thẳng MP, MQ, MN, NP, PQ, NQ. Có 6 đường thẳng

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 23 tháng 8 2015 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

m A B C D E F

a) \(A\in m;B\notin m\)

b) Có

c) Có

Đọc tiếp...
dohoangnhatanh 25 tháng 8 2019 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

ò bò quá à 

 bạn hiền

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 5 tháng 8 2017 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

a, A ∈ m; B ∉ m.

B, có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.

C, Có những điểm khác  mà không thuộc  đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n  

Đọc tiếp...

Bài 1: Tìm các chữ số a, b sao cho : \(a-b=4\) và \(\overline{87ab}⋮9\)

Bài 2: Tìm 2 số biết tỉ số của chúng là \(\frac{3}{8}\) và hiệu các bình phương của chúng là \(-880\)

Bài 3: Hiệu của 2 số là 21. Biết \(37,5\%\) số lớn bằng \(0,6\) số nhỏ. Tìm 2 số đó

Bài 4: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng \(\frac{3}{7}\)tuổi mẹ?

Bài 5: Cho 2 điểm M, N nằm cùng phía đối với A. Hai điểm M, N cùng nằm cùng phía với B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB = 5cm, AM = 3cm, BN = 1cm.

a) Chứng minh rằng 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng

b) Chứng minh rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM

Bài 6: Ba bạn An, Bình, Công giải được 100 bài toán, biết rằng mỗi bạn đã giải được 60 bài. Ta gọi bài toán là "khó" nếu chỉ có một bạn giải được, bài toán là "dễ" khi cả ba bạn giải được. Hỏi số bài toán khó nhiều hơn số bài toán dễ là bao nhiêu bài

Bài 7: Tìm cặp số nguyên \(\left(x;y\right)\) để \(3x+4y-xy=15\)

Bài 8: Cho góc \(\widehat{xOy}=150^o\). Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Gọi On, Om lần lượt là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\) và \(\widehat{zOy}\). Tính số đo góc \(\widehat{mOn}\)

Bài 9: Trên đường thẳng xy lấy lần lượt các điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho \(AC=BD\)

a) Chứng minh: \(AB=CD\)

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD

Chứng minh: \(PQ=\frac{AC+BD}{2}\)

Bài 10: Mỗi tháng, lương của anh Việt nhiều hơn lương của anh Nam là 40 000 đồng. Sau khi anh Nam tiêu xài hết \(\frac{1}{4}\) lương và anh Việt tiêu xài hết \(\frac{2}{7}\) số lương thì số lương còn lại của mỗi người bằng nhau. Hỏi tiền lương hàng tháng của mỗi anh

Bài 11: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên tia Ox. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm O, A, B, C. Nếu biết AB=3cm;AC=5cm;BC=8cm thì hãy viết góc \(\widehat{OMA}\) dưới dạng tổng các góc khác. Kể ra tất cả các cách viết

Bài 12: Hình vẽ bên là hình 1 tấm bia sử dụng trong trò chơi bắn súng. Các vòng tròn có ghi điểm thưởng cho người xạ thủ nào bắn trúng vào vòng trong đó. Số điểm của mỗi vòng từ trong ra ngoài là: 38, 33, 28, 23 và 18. Hỏi nếu muốn đạt 100 điểm thì người xa thủ phải bắn ít nhất bao nhiêu phát đạn và phải bắn đúng vào những vòng tròn nào?

Bài 13: Tìm x:

a) x+(x+1)+...+2004+2005=2005

b) |x+4|+|x+6|+|x+2005|=4x

Bài 14: Chứng minh (2005n+1)(2005n+2)⋮3 với mọi số tự nhiên n

Bài 15: Một người mang 1 rổ cam đi bán. Sau khi bán \(\frac{3}{7}\) số cam và 5 quả cam thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán

Bài 16: Cho góc \(\widehat{xOy}\) . Gọi Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\), Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\)

a) Tính tỉ số \(\widehat{xOt}:\widehat{xOy}\)

b) Tìm GTLN của số đo góc \(\widehat{xOt}\)

Bài 17: Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số biết n chia cho 9 dư 3. Tổng các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của n là 16 và nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi cộng với 198 thì được đung số n

Bài 18: Lấy 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F và kẻ tất cả các đường thẳng đi qua từng cặp điểm

a) Có nhiều nhất là bao nhiêu đường thẳng, kể tên? Lúc đó phải có điều kiện gì cho 6 điểm đã cho?

b) Có ít nhất là bao nhiêu đường thẳng? Lúc đó 6 điểm đã cho có đặc điểm gì?

c) Số đường thẳng có thể là 6 không?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Megurine Luka 5 tháng 5 2017 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

vẽ hình minh họa cho mik được không. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã giúp

Đọc tiếp...
Trang Nguyễn 2 tháng 5 2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

A nằm trên hay dưới đoạn thẳng đều đc miễn là ko thẳng hàng vs BC và D là đc

Đọc tiếp...
Megurine Luka 2 tháng 5 2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Mik ko bt vẽ

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14 tháng 3 2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Lấy 1 đường thẳng nối với 101 - 1 = 100 đường thẳng còn lại ta được 100 giao điểm. Làm như vậy với tất cả 101 đường thẳng, ta được 100.101 giao điểm. Nhưng làm như vậy thì mỗi giao điểm được tính 2 lần. Số giao điểm tạo thành là:100.101:2=5050(giao điểm). Vậy 101 đường thẳng cắt nhau tạo thành 5050 giao điểm

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

5050 nha bn 

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14 tháng 3 2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

vay dap an la 5050 ban nhe

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 7 tháng 3 2019 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Giải :

a) Ta có: BE, BC là hai đường xiên vẽ từ B đến đường AC.

BA ⏊ AC tại A nên A là hình chiếu của B trên AC

⇒ AE, AC lần lượt là hình chiếu của BE, BC.

Trong hình vẽ E nằm giữa A và C ⇒ AE < AC ⇒ BE < BC (đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn).

b) Trong hình vẽ D nằm giữa A và B ⇒ AD < AB

Ta có: ED, EB là hai đường xiên vẽ từ E đến đường AB

EA ⏊ AB tại A nên A là hình chiếu của E trên AB.

⇒ AD, AB lần lượt là hình chiếu của ED, EB trên AB

Trong hình vẽ D nằm giữa A và B ⇒ AD < AB nên ED < EB hay DE < BE (đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn).

Kết hợp với kết quả câu a suy ra DE < BE < BC ⇒ DE < BC.

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 7 tháng 3 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu.

Đọc tiếp...
hoquangdai 19 tháng 3 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

so giao diem:101*100/2=5050

Đọc tiếp...
Lê Phong 1 tháng 3 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm
Có tất cả 101×100/2=5050
Đọc tiếp...
hoquangdai 19 tháng 3 2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

so giao diem:101*100/2=5050

Đọc tiếp...
Bùi Minh Tuấn 15 tháng 2 2015 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

câu hỏi là : có bao nhiêu đường thẳng mới đúng

nếu trong 105 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta có : 105.104/2 = 5460 (đường thẳng)

nếu trong 5 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta có : 5.4/2 = 10 (đường thẳng)

nếu ta cho 5 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta vẽ được 10 đường thẳng còn nếu vẽ 5 điểm thẳng hàng thi ta chỉ có 1 đường thẳng nên số đường thẳng trong hình vẽ có là : 5460 - (10-1) = 5451 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
Thanh Hiền 31 tháng 8 2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

 Giả sử trong 20 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là; 19 . 20:2 = 190
Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng.Số đường thẳng vẽ được là ; (a – 1 ) a : 2 . Thực tế, trong a điểm này ta chi vẽ được 1 đường thẳng. Vậy ta có ; 190 – ( a- 1)a : 2 + 1 = 170
=> a = 7

Đọc tiếp...
5434333 31 tháng 8 2016 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Ta có : 20 . n / 2 = 170 

=>n=170 x 2 : 20

=> n = 340 : 20 

=> n = 17

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: