Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

CR là :

           48 : 8 x 7 = 42 ( m )

S mảnh đất là :

          48 x 42 = 2016 ( m2 )

Diện tích làm sân chơi là :

         2016 x \(\frac{5}{9}\)= 1120 ( m2 )

Diện tích dùng để xây nhà văn hóa là :

            2016 - 1120 = 896 ( m2 )

Đ/S:................

Nếu các bn thấy đúng thì tk mk nha !! ♥♥ ( cái nào 3 tk rồi thì kiếm câu khác tk nhé )

Kb vs mk heg.......!! ♥

Ai tk mk mk tk lại !! ♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

            

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Diện tích mảnh đất là: 

      20 x 6 = 120 (m2)

Phần đất để làm sân chiếm số mét vuông là:

             120 - 70 = 50 (m2)

Tỉ số của diện tích phần đất để xây nhà với diện tích của cả mảnh đất là 70/120 hay rút gọn là 7/12.

Vậy tỉ số diện tích phần đất để làm sân với diện tích của phần đất để xây nhà là 50/70 hoặc rút gọn là 5/7.

MÌNH LÀM XONG RỒI ĐÓ, CHÚC BẠN LÀM TỐT NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

Bài làm :

Diện tích mảnh đất đó là :

20 x 6 = 120 ( m2)

Diện tích phần đất để làm sân là :

120 - 70 = 50 ( m2)

Tỉ số giữa diện tích để xây nhà với diện tích của cả mảnh đất là :

70 : 120 = \(\frac{7}{12}\)

Tỉ số giữa diện tích phần đất làm sân với diện tích để xây nhà là :

50 : 70 = \(\frac{5}{7}\)

Đáp số : \(\frac{7}{12}\)và \(\frac{5}{7}\)

Được thì t i c k Mun ủng hộ Mun nhé  

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: