K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Độ dài đáy của hình tam giác đó là :

            12 : 3 x 2 = 8(m)

Diện tích của hình tam giác đó là :

      12 x 8 : 2 = 48 (m2)

             Đáp số : 48 m2

#Alicee#

30 tháng 3 2023

Tóm tắt : Độ dài đáy : 12m

               Độ dài đáy : \(\dfrac{2}{3}\) chiều cao

              Diện tích tam giác: ?

                       Giải :

            Chiều cao tam giác là: 

              12:  \(\dfrac{2}{3}\)  = 18 (m)

             Diện tích tam giác là: 

                   12 \(\times\) 18 : 2 = 108 (m2)

             Đáp số: 108 m2

 

 

5 tháng 10 2017

Diện tích hình bình hành là:

36 × 15 = 540   ( c m 2 )

Vì hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành nên diện tích hình tam giác là  540 c m 2

Chiều cao của hình tam giác là:

36 : 3 × 2 = 24   ( c m )

Độ dài đáy của hình tam giác là:

540 × 2 : 24 = 45   ( c m )

Đáp số: 45cm.

Đáp án D

9 tháng 1 2022

chiều cao:

[280-220]:12=5[m]

độ dài đáy;

220;5=24[m]

7 tháng 3 2022

Chiều cao hình tam giác là:
 45 x \(\dfrac{3}{5}\) = 27 (cm)
Diện tích hình tam giác đó là:
 45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2)
                 Đáp số : 607,5 cm2

7 tháng 3 2022

Chiều cao của hình tam giác đó là:

     45 : 3 x 5  = 27 (cm)

 Diện tích hình tam giác là:

     27 × 45 : 2 = 607,5 (cm2)

                              Đáp số: 607,5cm2

16 tháng 1 2023

=> Chiều cao là    \(24\left(cm\right)\)

Diện tích tam giác là : \(S=\dfrac{1}{2}\times24\times24=288\left(cm^2\right)\)

16 tháng 1 2023

Chiều cao của hình tam giác đó là:

   24 x 3/4 = 18 (cm)

Diện tích hình tam giác đó là:

   24 x 24 : 2= 288 (cm2)

      Đáp số: 288 cm2

26 tháng 12 2021

a, Chiều cao tam giác là: 

18 x 3/4= 13,5 (dm)

Diện tích của hình tam giác là: 

1/2 x 18 x 13,5= 121,5 (dm2) 

b, Diện tích hình bình hành là 121,5 dm2 

Độ dài đáy hình bình hành là: 

121,5: 10= 12,15 (dm)

26 tháng 12 2021

a, Chiều cao tam giác là: 

18 x 3/4= 13,5 (dm)

Diện tích của hình tam giác là: 

1/2 x 18 x 13,5= 121,5 (dm2) 

b, Diện tích hình bình hành là 121,5 dm2 

Độ dài đáy hình bình hành là: 

121,5: 10= 12,15 (dm)

27 tháng 2 2020

1. Chiều cao tương ứng của hình tam giác là:

25,5 x 2 : 12,75 = 4 (dm)

2. Độ dài tương ứng của hình tam giác đó là:

\(\frac{3}{10}\)\(\times2:\frac{3}{4}\)\(=\frac{4}{5}\)(m)

Hok tốt !

5 tháng 1 2023

Tổng độ dài đáy và chiều cao là:

      \(48\times2=96(cm)\)

Chiều cao là: \(96:(3+5)\times3=36(cm)\)

Độ dài đáy là: \(96-36=60(cm)\)

Diện tích hình tam giác đó là: \(36\times60:2=1080(cm^2)\)

19 tháng 12 2021

avt giống nè :)

Mới trộm hãng này xong

 

12 tháng 3 2020

Chiều cao hình tam giác là:

          24 x \(\frac{3}{4}\)= 18 (cm)

Diện tích hình tam giác là:

          (24 x 18) : 2 = 216 ( cm2)

                              Đáp số: 216 cm2