Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Độ dài đáy của hình tam giác đó là :

            12 : 3 x 2 = 8(m)

Diện tích của hình tam giác đó là :

      12 x 8 : 2 = 48 (m2)

             Đáp số : 48 m2

#Alicee#

30 tháng 3 lúc 6:35

Tóm tắt : Độ dài đáy : 12m

               Độ dài đáy : \(\dfrac{2}{3}\) chiều cao

              Diện tích tam giác: ?

                       Giải :

            Chiều cao tam giác là: 

              12:  \(\dfrac{2}{3}\)  = 18 (m)

             Diện tích tam giác là: 

                   12 \(\times\) 18 : 2 = 108 (m2)

             Đáp số: 108 m2

 

 

5 tháng 10 2017 lúc 17:43

Diện tích hình bình hành là:

36 × 15 = 540   ( c m 2 )

Vì hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành nên diện tích hình tam giác là  540 c m 2

Chiều cao của hình tam giác là:

36 : 3 × 2 = 24   ( c m )

Độ dài đáy của hình tam giác là:

540 × 2 : 24 = 45   ( c m )

Đáp số: 45cm.

Đáp án D

9 tháng 1 2022 lúc 19:49

chiều cao:

[280-220]:12=5[m]

độ dài đáy;

220;5=24[m]

7 tháng 3 2022 lúc 11:19

Chiều cao hình tam giác là:
 45 x \(\dfrac{3}{5}\) = 27 (cm)
Diện tích hình tam giác đó là:
 45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2)
                 Đáp số : 607,5 cm2

7 tháng 3 2022 lúc 11:20

Chiều cao của hình tam giác đó là:

     45 : 3 x 5  = 27 (cm)

 Diện tích hình tam giác là:

     27 × 45 : 2 = 607,5 (cm2)

                              Đáp số: 607,5cm2

26 tháng 12 2021 lúc 18:09

a, Chiều cao tam giác là: 

18 x 3/4= 13,5 (dm)

Diện tích của hình tam giác là: 

1/2 x 18 x 13,5= 121,5 (dm2) 

b, Diện tích hình bình hành là 121,5 dm2 

Độ dài đáy hình bình hành là: 

121,5: 10= 12,15 (dm)

26 tháng 12 2021 lúc 18:10

a, Chiều cao tam giác là: 

18 x 3/4= 13,5 (dm)

Diện tích của hình tam giác là: 

1/2 x 18 x 13,5= 121,5 (dm2) 

b, Diện tích hình bình hành là 121,5 dm2 

Độ dài đáy hình bình hành là: 

121,5: 10= 12,15 (dm)

27 tháng 2 2020 lúc 21:08

1. Chiều cao tương ứng của hình tam giác là:

25,5 x 2 : 12,75 = 4 (dm)

2. Độ dài tương ứng của hình tam giác đó là:

\(\frac{3}{10}\)\(\times2:\frac{3}{4}\)\(=\frac{4}{5}\)(m)

Hok tốt !

16 tháng 1 lúc 20:38

=> Chiều cao là    \(24\left(cm\right)\)

Diện tích tam giác là : \(S=\dfrac{1}{2}\times24\times24=288\left(cm^2\right)\)

16 tháng 1 lúc 20:41

Chiều cao của hình tam giác đó là:

   24 x 3/4 = 18 (cm)

Diện tích hình tam giác đó là:

   24 x 24 : 2= 288 (cm2)

      Đáp số: 288 cm2

Dora
Dora CTVHS
5 tháng 1 lúc 18:20

Tổng độ dài đáy và chiều cao là:

      \(48\times2=96(cm)\)

Chiều cao là: \(96:(3+5)\times3=36(cm)\)

Độ dài đáy là: \(96-36=60(cm)\)

Diện tích hình tam giác đó là: \(36\times60:2=1080(cm^2)\)

19 tháng 12 2021 lúc 16:54

avt giống nè :)

19 tháng 12 2021 lúc 16:58

Mới trộm hãng này xong

 

12 tháng 3 2020 lúc 16:24

Chiều cao hình tam giác là:

          24 x \(\frac{3}{4}\)= 18 (cm)

Diện tích hình tam giác là:

          (24 x 18) : 2 = 216 ( cm2)

                              Đáp số: 216 cm2