✞ঔৣ۝A⃣L⃣✿I⃣C⃣E⃣۝ঔৣ✞

Giới thiệu về bản thân

Có Cái Nịt :) :)) :) :))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ta có : 53 x 53 = 2809
=> S(HCN) > 2809 m2
Mà 2809 : 50 = 56 ( dư 9)
=> Chiều rộng hình chữ nhật lúc sau lớn hơn 56 và nhỏ hơn 60 ( vì 60 - 10 = 50- vô lí)
=> S( HCN ) > 50 × 56 = 2800m2 và  < 50 × 60 = 3000 m2.
Từ đó => S(HCN) = 2916 m2 (vì chỉ có 54 x 54 = 2916 nằm trong khoảng trên)
=> Chiều rộng hình chữ nhật là 2916 : 50 - 10 = 48,32 m

tự hỏi tự trả lời câu tick hả cậuuu @Linh Vy

Độ dài đáy của hình tam giác đó là :

            12 : 3 x 2 = 8(m)

Diện tích của hình tam giác đó là :

      12 x 8 : 2 = 48 (m2)

             Đáp số : 48 m2

#Alicee#