Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

chieu dai 98 

chieu  rong  83

dien h => 98*83 =8134

Đọc tiếp...

ai giải bài này được chưa ah

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Đọc tiếp...

Theo mình,đầu tiên ta sẽ:200:2=100

Tiếp theo, ta chia 2 cho 30 ra 15

 Muốn tìm độ dài đáy thì trừ 100 cho 15 ra 85

Muốn tìm chiều cao thì cộng 15 cho 100 ra 115

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...

À! Mình quên tính diện tích rồi! Cho mình xin lỗi!

Cách tính diện tích thì ta:85x115=9775 nha

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: