Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

A B C H E D

Có thể thấy rằng DC + DE = EC < BC mà BC < AB + AC (bất đẳng thức tam giác) nên AB + AC > DC + DE.

Đề sai rồi bạn.

Đọc tiếp...

mình phân vân ở chỗ Tia phân giác của góc HAB cắt tại E

Đọc tiếp...

mik cũg đag phân vân

Đọc tiếp...

mả thằng cha mi t

Đọc tiếp...

Đề hình như sai

Đọc tiếp...

đề sai rồi không có để kiểu đó đâu

Đọc tiếp...

phải là AB+AC=DE+BC

Đọc tiếp...

AB+AC = BC+DE mới đúng

Đọc tiếp...

ra đề khó thế

Đọc tiếp...

phan van cai gi co

Đọc tiếp...

mk sua cho:cmr:ab+ac=bc+de

Đọc tiếp...

A B C D E H

Đáng ra phải là AB+AC=BC+DE chứ

khi đó: ta có ^BAH=^C (cùng phụ góc B)

Và ^HAD=^DAC (do AD là tia phân giác của ^HAC)

Mà ^BDA là góc ngoài của tam giác ADC tại đỉnh D

=>^BDA=^C+^DAC=^BAH+^HAD=^BAD

=>Tam giác BAD cân tại B => AB=BD (1)

Tương tự => Tam CEA cân tại C =>AC=CE (2)

Từ (1) và (2) =>AB+AC=BD+CE=BE+DE+EC+DE+BC+DE

=>AB+AC=BC+DE (ĐPCM)

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

ta có: góc BAD + góc DAC = 90 độ

góc ADH + góc HAD = 90 độ ( vì tam giác AHD vuông tại H )

mà DAC = HAD ( AD là tia phân giác)

suy ra góc BAD = góc BDA

vậy tam giác ABD là tam giác cân tại B

ta có : góc CAE + góc EAB = 90 độ

góc CEA + góc HAE = 90 độ (tam giác AEH vuông tại H)

mà EAB=HAE suy ra góc CAE = góc CEA

vậy tam giác ACE cân tại C

- Ta có : AB=BD ( tam giác ABD cân)

AC=CE( tam giác AEC cân )

suy ra AB+AC=BD+CE

=BE+ED+CD+ED

=BC+DE

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: