Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

A B C H E D

Có thể thấy rằng DC + DE = EC < BC mà BC < AB + AC (bất đẳng thức tam giác) nên AB + AC > DC + DE.

Đề sai rồi bạn.


Báo cáo sai phạm

mình phân vân ở chỗ Tia phân giác của góc HAB cắt tại E


Báo cáo sai phạm

mik cũg đag phân vân


Báo cáo sai phạm

A B C D E H

Đáng ra phải là AB+AC=BC+DE chứ

khi đó: ta có ^BAH=^C (cùng phụ góc B)

Và ^HAD=^DAC (do AD là tia phân giác của ^HAC)

Mà ^BDA là góc ngoài của tam giác ADC tại đỉnh D

=>^BDA=^C+^DAC=^BAH+^HAD=^BAD

=>Tam giác BAD cân tại B => AB=BD (1)

Tương tự => Tam CEA cân tại C =>AC=CE (2)

Từ (1) và (2) =>AB+AC=BD+CE=BE+DE+EC+DE+BC+DE

=>AB+AC=BC+DE (ĐPCM)

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!


Báo cáo sai phạm

mk sua cho:cmr:ab+ac=bc+de


Báo cáo sai phạm

phan van cai gi co


Báo cáo sai phạm

ra đề khó thế


Báo cáo sai phạm

AB+AC = BC+DE mới đúng


Báo cáo sai phạm

cắt bc tại E


Báo cáo sai phạm

phải là AB+AC=DE+BC


Báo cáo sai phạm

đề sa rr


Báo cáo sai phạm

đề sai rồi không có để kiểu đó đâu


Báo cáo sai phạm

Đề hình như sai


Báo cáo sai phạm

mả thằng cha mi t

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

vu phuong linh 28 tháng 2 lúc 21:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

TẠI SAO TỪ CÁI BÊN TRÊN LẠI SUY RA AB+AC=BD+CE VẬY BẠN HÌNH NHƯ SAI ĐẦU BÀI ĐÚNG LÀ AB+AC=BC+DE

=

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 1902 28 tháng 2 lúc 20:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có: góc BAD + góc DAC = 90 độgóc ADH + góc HAD = 90 độ ( vì tam giác AHD vuông tại H )mà DAC = HAD ( AD là tia phân giác)suy ra góc BAD = góc BDAvậy tam giác ABD là tam giác cân tại Bta có : góc CAE + góc EAB = 90 độgóc CEA + góc HAE = 90 độ (tam giác AEH vuông tại H)mà EAB=HAE suy ra góc CAE = góc CEAvậy tam giác ACE cân tại C- Ta có : AB=BD ( tam giác ABD cân)AC=CE( tam giác AEC cân )suy ra AB+AC=BD+CE=BE+ED+CD+ED=BC+DE

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: