Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

có 12 cạnh, 8 đỉnh

k nha!

Đọc tiếp...

Hinh lap phuoong co :

12 canh

8 dinh

cung nhu hinh hop chu nhat

Đọc tiếp...

hinh lap phuong co 12 canh 8 dinh

Đọc tiếp...

có 12 cạnh và 8 đỉnh nha bn

chúc bạn học giỏi và thành công

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt , 12 cạnh , 8 đỉnh

Hình lập phương có 6 mặt , 12 cạnh , 8 đỉnh

Hình hộp chữ nhật có ...3... cặp mặt bằng nhau

Hình  hộp chữ nhật có 3 kích thước là : chiều dài , chiều rộng , chiều cao

Hình lập phương có ..6... mặt bằng nhau

Tk tớ nha ( Nếu đúng )

Đọc tiếp...

1. Hình hộp đứng

Định nghĩa. Hình hộp đứng là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất. Hình hộp đứng có 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

2. Hình hộp chữ nhật

Định nghĩa. Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.

Tính chất. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

3. Hình lập phương

Định nghĩa. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt bên đều là hình vuông

Tính chất. Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông.

Đọc tiếp...

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

Hình lập phương có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. k mình nha!

Đọc tiếp...

hình hộp chữ nhật có 6 mặt , 12 cạnh , 8 đỉnh

hình lập phương có 6 mặt 12 cạnh 8 đỉnh 

                      HÔM NAY MK MỚI HỌC XONG 

                                     K NHA

Đọc tiếp...

Hình hộp chữ nhật có: 6 mặt , 12 cạnh , 8 đỉnh

Hình lập phương có:   6 mặt , 12 cạnh , 8 đỉnh

Đọc tiếp...

- Hình hộp chữ nhật có..8..  đỉnh, .12... cạnh và .6... mặt.

- Hình lập phương có .8.. đỉnh, .12... cạnh và ..6.... mặt.

Học tốt!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

trả lời 

- Hình hộp chữ nhật có.8... đỉnh, ...12. cạnh và ..6.. mặt.

- Hình lập phương có .8.. đỉnh, .12... cạnh và ...6... mặt.

hc tốt

Đọc tiếp...

- Hình hộp chữ nhật có...8.  đỉnh, ..12.. cạnh và ..6.. mặt.

- Hình lập phương có ..8. đỉnh, ..12.. cạnh và ...6... mặt.

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: