Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

bài này giống vs sách giáo khoa lớp 5

Đọc tiếp...

ê có ai biết bài này ko

tính chu vi của hình tròn a có đường kính là 3 cm và chu vi hình tròn b có đường kính gấp đôi đường kính của hình tròng a .tìm tỉ số chu vi của hai hình tròn đó

Đọc tiếp...

trog sách giáo khoa lớp 5 đó bạn

Đọc tiếp...

có trong sách giáo khoa Toán 5 đó bn

Đọc tiếp...

dien h cua hinh tron[mieng gieng ] la;

0,7nhan0,7nhan3,14 1,5386 [cm]

ban kinh cua hinh tron lon la ;

0,7 +0,31 [m]

diện tích của hình tròn lớn là ;

1nhan1nhan3,14 =3,14[cm 2]

diện tích của giếng là 2,14-1,5386=1,6014

đáp số ;1,6014 m2

Đọc tiếp...

bn k cho Hoàng Tuấn Khải nha mk có 2 nick 

diện tích hình tròn bé là 0,7 * 0,7 * 3,14=1,5386 cm2

diện tích hình tròn lớn là {0,7+0,3} * {0,7+0,3} * 3,14 = 3,14CM2

diện k thành giếng là 3,14 - 1,5386 = 1,6014

Đọc tiếp...

Diện tích miệng giếng nước là :

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m2 )

Diện tích miệng giếng + thàng giếng là :

 ( 0,7 + 0,3 ) x (0,7 + 0,3 ) x 3,14 = 3,14 ( m2 )

Diện tích thành giếng nước là :

3,14 - 1,5386 = 1,6014 ( m2 )

Đ/S : ...

Chúc em học tốt nhé !

Đọc tiếp...

bán kính cả thành và miệng là:

0,7+0,3=1(m)

diện tích cả thành và miệng là:

1*1*3,14=3,14(m)

diện tích miệng giếng là:

0,7*0,7*3,14=1,5386(m2)

diện tích thành giếng là:

3,14-1,5386=1.6014(m2)

đáp số:1.6014 m2

Đọc tiếp...

cám ơn mấy bạn nha

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

S thành giếng là : 1,6014 m2

Đọc tiếp...

Diện tích của thành giếng là: 1,6014m2

Đọc tiếp...

= 0,138474 nhé bạn

Đọc tiếp...

DT thành giếng :

(0,7+0,3) x (0,7+0,3) x 3,14 - 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,6014 m2

Đọc tiếp...

Bán kính cả giếng là:

0,7 + 0,3 = 1(m)

Diện tích cả giếng là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14(m)

Diện tích hình tròn trong giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386(m)

Diện tích thành giếng là:

3,14 - 1,5386 = 1,6014(m)

                     Đáp số: 1,6014 m

Tk cho mk nha

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: