Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

bài này giống vs sách giáo khoa lớp 5


Báo cáo sai phạm

ê có ai biết bài này ko

tính chu vi của hình tròn a có đường kính là 3 cm và chu vi hình tròn b có đường kính gấp đôi đường kính của hình tròng a .tìm tỉ số chu vi của hai hình tròn đó


Báo cáo sai phạm

cám ơn mấy bạn nha


Báo cáo sai phạm

bán kính cả thành và miệng là:

0,7+0,3=1(m)

diện tích cả thành và miệng là:

1*1*3,14=3,14(m)

diện tích miệng giếng là:

0,7*0,7*3,14=1,5386(m2)

diện tích thành giếng là:

3,14-1,5386=1.6014(m2)

đáp số:1.6014 m2


Báo cáo sai phạm

Diện tích miệng giếng nước là :

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m2 )

Diện tích miệng giếng + thàng giếng là :

 ( 0,7 + 0,3 ) x (0,7 + 0,3 ) x 3,14 = 3,14 ( m2 )

Diện tích thành giếng nước là :

3,14 - 1,5386 = 1,6014 ( m2 )

Đ/S : ...

Chúc em học tốt nhé !


Báo cáo sai phạm

bn k cho Hoàng Tuấn Khải nha mk có 2 nick 

diện tích hình tròn bé là 0,7 * 0,7 * 3,14=1,5386 cm2

diện tích hình tròn lớn là {0,7+0,3} * {0,7+0,3} * 3,14 = 3,14CM2

diện k thành giếng là 3,14 - 1,5386 = 1,6014


Báo cáo sai phạm

dien h cua hinh tron[mieng gieng ] la;

0,7nhan0,7nhan3,14 1,5386 [cm]

ban kinh cua hinh tron lon la ;

0,7 +0,31 [m]

diện tích của hình tròn lớn là ;

1nhan1nhan3,14 =3,14[cm 2]

diện tích của giếng là 2,14-1,5386=1,6014

đáp số ;1,6014 m2


Báo cáo sai phạm

có trong sách giáo khoa Toán 5 đó bn


Báo cáo sai phạm

trog sách giáo khoa lớp 5 đó bạn

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Nguyễn Hữu Thành 17 tháng 1 2017 lúc 19:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

= 0,138474 nhé bạn

Đọc tiếp...
Barack Obama 17 tháng 1 2017 lúc 19:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

DT thành giếng :

(0,7+0,3) x (0,7+0,3) x 3,14 - 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,6014 m2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: