Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

BCNN (9;6;7) =126

9 * 14 =126

6 * 21 = 126

7 * 18 = 126

14 * 21 * 18 = 5292

Answer: 5292.

Đọc tiếp...

Theo mk là 378 nha. Nếu đúng thì k sai thì thôi hihi ^.^    ^-^    ^,^    

Đọc tiếp...

Ta có:9 = 326 = 2 x 37 = 7Suy ra: BCNN(9,6,7) = 32 x 2 x 7 = 126Từ: 126 = 9 x 14126 = 6 x 21126 = 7 x 18Suy ra: Số khối nhựa ít nhất dùng để tạo thành 1 hình lập phương là: 14 x 21 x 18 = 5292 (khối)

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

khó quá bố ơi

Đọc tiếp...

-_-||

chịu 2 ôg lun​

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: