Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

13 tháng 4 2016 lúc 19:16

em ơi chị kết rồi kết lại với chị nha

13 tháng 4 2016 lúc 19:16

Mình nè k nha

13 tháng 3 2016 lúc 12:12

2 giờ 40 phút = 120 phút + 40 phút = 160 phút

k cho mình nha !

13 tháng 3 2016 lúc 12:14

2 giờ 40 phút = \(2\frac{2}{3}\) giờ = \(\frac{8}{3}\) giờ

5 tháng 5 2018 lúc 9:02

=> 0,5 : x = 9,03

=> x = 0,5 : 9,03

=> x = 50/903

Vậy x = 50/903 

5 tháng 5 2018 lúc 9:05

 2/4 : x =9,03

2/4 : x = 903/100 

x = \(\frac{2}{4}:\frac{903}{100}\)\(\frac{2}{4}.\frac{100}{903}=\frac{50}{903}\)

17 tháng 1 2017 lúc 14:14

mình này

17 tháng 1 2017 lúc 14:23
toi day
12 tháng 2 2017 lúc 10:25

Mình sẽ kết bạn với bạn đầu tiên.

Còn bài này sẽ làm như sau:

    Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé và chữ số hàng đơn vị.

     Ta gọi chữ số hàng đơn vị là a

   Ta có: Số bé : /...../

             So lon: /..../...../...../...../...../...../...../...../...../....../../

Ta có : 327 : [ 1 + 10 ] = 29 [ dư 8 ].Vậy a là : 8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 = 298

Số bé là : 327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là : 298 - 29 = 269

12 tháng 2 2017 lúc 10:43

hiệu là 269 nha

16 tháng 1 2016 lúc 9:58

33 phân số nha bạn

tik nha mình đầu tiên

16 tháng 1 2016 lúc 10:02

khac vinh tra loi sau nen minh ko tick

 

5 tháng 1 2017 lúc 11:29

4 nha bạn

5 tháng 1 2017 lúc 11:29

1 + 1 + 1 + 1

= 1 x 2 + 1 x 2

= 2 + 2

= 2 x 2

= 4

k cho mik nha bn

22 tháng 4 2017 lúc 19:52

96+4=100

22 tháng 4 2017 lúc 19:52

4 + 96 = ?

4 + 96 = 96 + 4

          = 100 

mk kết bn rồi đó ! mk nhanh nhất nha tk mk đi !

8 tháng 12 2017 lúc 19:48

1. Sự ra đời kì lạ của gióng

2.Cả làng nuôi gióng.

3. Gióng ra trận 

4. Gióng bay về trời

8 tháng 12 2017 lúc 19:59

123:x+x=4,5
x+x=123:4,5
x+x=\(\frac{82}{3}\)
x=\(\frac{82}{3}\):2
x=\(\frac{41}{3}\)