Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 4 2018 lúc 22:53

Số đó là 153

2 tháng 4 2017 lúc 21:15

so do la 153

15 tháng 4 2018 lúc 22:14

xóa đi chữ số 3 ở hàng đơn vị thì được số bé vậy số bé kém số ban đầu 10 lần và 3 đơn vị

 hiệu số ban đầu và số bé là:

          138 - 3 = 135

vậy số bé 1 phần thì số lớn 10 phần

     số bé là :

          135 : ( 10 - 1 ) * 10 = 15

           => số lớn là 153

      cho mk cái đúng nha

2 tháng 4 2016 lúc 14:47

Số mới là : ( 138 - 3 ) : ( 10 - 1 ) = 15

Số đó : 15 x 10 + 3 = 153

    Đáp số : 153

21 tháng 2 2022 lúc 14:18

Tham khảo:

Khi xóa đi chữ số 3 ở hàng đơn vị thì được số mới vậy số mới kém số ban đầu 10 lần và 3 đơn vị

 hiệu số ban đầu và số mới là:  138 - 3 = 135

vậy số mới 1 phần thì số ban đầu là 10 phần

 Số mới là :

 135 : ( 10 - 1 ) * 10 = 15

Số cần tìm là:

15x10 +3= 153

21 tháng 2 2022 lúc 14:20

undefined

9 tháng 4 2018 lúc 17:53

Chị làm ra rồi nè

Gọi số có 3 chữ số đó là ab3 ( vì có chữ số 3 ở hàng đơn vị )

Ta có

ab3 = ab + 138

ab x 10 + 3 = ab + 138

ab x 10 - ab = 138 - 3

ab x 9 = 135 ab = 135 : 9 ab= 15

=> số đó là 153

Vậy số đó là 153 

9 tháng 4 2018 lúc 17:53

Nếu xóa đi chữ số 3 ở hàng đơn vị thì được số mới . 

=> Số cần tìm = 3 lần số mới + 3 

Số cần tìm hơn số mới : 

( 3 lần số mới + 3  ) - số mới = 2 lần số mới + 3 

2 lần số mới là : 

138 - 3 = 135 

Số mới là : 

135 : 2 = 67 , 5 

Số cần tìm là : 

67 , 5 x 10 + 3 = 678 

                   Đ/s : 678 

Chúc bạn học tốt nha !!! 

31 tháng 3 2018 lúc 18:42

Gọi số có 3 chữ số đó là ab3 ( vì có chữ số 3 ở hàng đơn vị )

Ta có ab3 = ab + 138

ab x 10 + 3 = ab + 138

ab x 10 - ab = 138 - 3

ab x 9 = 135

ab = 135 : 9

ab= 15

=> số đó là 153

Vậy số đó là 153

Tk mk nha !!

31 tháng 3 2018 lúc 18:43

cảm ơn nhưng bạn có thể giả theo cách tiểu học 0 ???

1 tháng 11 2016 lúc 16:31

=1993

1 tháng 11 2016 lúc 16:43

Số cần tìm có dạng: a2=10a+2

Ta có: 10a+2-a=47 => 9a=45 => a=5.

Vậy số cần tìm là: 52