Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

chiều dai thực là:

5*1000=5000(cm)

chiều rộng thực là:

3*1000=3000(cm)

diện tích thực của mảnh đất là:

5000*3000=15000000(cm2)

đổi 15000000cm2=1500m2

đáp số :1500m2

Đọc tiếp...

Chiều dài thực tế của mảnh đất là:

5x1000=5000(cm)

                5000cm=50m

Chiều rộng thực tế của mảnh đất là :

3x1000=3000(cm)

                3000cm=30m

Diện tích thực tế của mảnh đất là:

50x30=1500(m2)

          Đáp số:1500m2             

Đọc tiếp...

Chiều dài thật của mảnh đất hình chữ nhật là :

          5 X 1000 = 5000 [ cm ] = 50 m²

Chiều rộng thật của mảnh đất hình chữ nhật là :

         3 X 1000 = 3000 [ cm ] = 30 m²

Diện tích thật của mảnh đất hình chữ nhật là :

        50 X 30 = 1500 [ m² ]

                       Đáp số : 1500  m²

là thiệt đó tui năm nay lên lớp 5 còn làm lớp trưởng nữa mấy bài toán này dễ ẹt

Đọc tiếp...

chiều dài thực tế là 

5 x 1500 = 7500cm

chiều rộng thực tế là 

3 x 1500 =4500 cm 

diện tích mảnh đất đó là :

7500 x 4500 =3375000 ( \(cm^2\))

đổi 33750000 \(cm^2\)=0,3375 ha

Đọc tiếp...

chiều dài thực là

  5\(\times\)1000 = 5000 cm

chiều rộng thực là

  3\(\times\)1000 = 3000 cm

diện tích thực là

  3000\(\times\)5000 = 15 000 000 cm

  đổi 15 000 000 cm vuông = 15 dam vuông

         đáp số 15 dam vuông

Đọc tiếp...

Chiều dài mảnh đất trên thực tế là:

         5 x 1000 = 5000 (cm) = 50m

Chiều rộng mảnh đất trên thực tế là:

        3 x 1000 = 3000 (cm) = 30m

Diện tích mảnh đất đó là:        50 x 30 = 1500 (m2)

               Đáp số: 1500m2

Đọc tiếp...

tiên sư chúng mày Ko biết thì đừng đưa lên mạng nữa nghe chưa,hả

Đọc tiếp...

chiều dài đúng là:

5*1000=5000(cm)

chiều rộng thực là:

3*1000=3000(cm)

diện tích đúng của mảnh đất là:

5000*3000=15000000(cm2)

đổi 15000000cm2=1500m2

đáp số :1500m2

 

Đọc tiếp...

15000000cm2=1500m2

Đọc tiếp...

ai ra 1500 là sai

Đọc tiếp...

ai ra 1500m2 là đúng

Đọc tiếp...

muốn đọc thơ không?

Đọc tiếp...

ngu the ,bai nay ma ko biet lam ngu !

Đọc tiếp...

Bn hơi bậy rùi đó

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chiều dài mảnh đất đó là:

5 x 1000 = 5000 ( cm)

Doi : 5000 cm = 50 m

Chiều rộng của mảnh đất đó là:

3 x 1000 = 3000 (cm)

Doi : 3000 cm = 30 m

Diện tích của mảnh đất đó là:

50 x 30 =1500 ( m2 )

Đáp số: 1500 m2

Đọc tiếp...

TL :

S mảnh đất : 1 500m2

_HT_

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: