K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 4 2019

coi lại thử đề câu c thử bạn êi

29 tháng 4 2019

Đề câu c ko có vấn đề gì đâu ạ :)