Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

XIN LỖI MÌNH GIẢI NHẦM 

THEO ĐỀ TA CÓ,HIỆU CỦA TỬ VÀ MẪU LÀ:

24X2=48

TỬ LÀ:

(210-48);2=81

MẪU LÀ:210-81=129

VẬY PHÂN SỐ CẦN TÌM LÀ:

\(\frac{81}{129}\)

 

Đọc tiếp...

câu trả lời là:

81/129

Đọc tiếp...

trong câu trả lời của tớ thì 81 là tử số còn 129 là mẫu số

Đọc tiếp...

. Bạn đưa con trai về giường ngủ và cậu bé nói với bạn kiểm tra xem có quái vật dưới gầm giường hay không. Bạn ngó xuống và thấy con trai mình nằm dưới, run rẩy nói: "Có ai đó đang ở trên giường con!"

Đọc tiếp...

😂😂😂😂🤣🤣🤣

Đọc tiếp...

Hiệu của tử số và mẫu số là:

24*2=48

Mẫu số là:

( 210+48 ):2=129

Tử số là:

210-129=81

Vậy phân số đó là:\(\frac{81}{129}\)

Đáp số:\(\frac{81}{129}\)

Đọc tiếp...

sorry mk giải nhầm.

answer is 81/129

Đọc tiếp...

Phân số đó là 81/129

Đọc tiếp...

+-gọi mẫu số và tử số lần lượt là x,y (đk x,y nguyên)

-khi đó:​​

vì tổng mẫu số và tử số là 210 nên: x+y=210 (1)

vì hiệu của mẫu số và tử số là 24 nên :x-y=24 (2)

giải (1)(2) được x=117

                         y=93 (tmđk)

vậy số cần tìm là \(\frac{93}{117}\)

Đọc tiếp...

Theo bài ra , ta gọi phân số cần tìm là: a/b .

Ta có: a+b = 210 và a+24 = b-24( Chuyển từ mẫu lên tử  24 đơn vị).

Giải ra ta được: b = 129 và a = 81

Vậy phân số cần tìm là: 81/129 

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hiệu của mẫu số và tử số là:

   24 x 2= 48

Tử số của phân số đó là:

   (210 - 48) : 2= 81

Mẫu số của phân số đó là:

    81 + 48= 129

         Đáp số: Tử số  : 81

                     Mẫu số: 129

Đáp án đó là đúng bạn hãy tin mình đi!  

Đọc tiếp...

210 -24 = a /2= b

210-b=c     b la tu==c la mau

Đọc tiếp...

Hiệu của mẫu số và tử số là:     24 x 2= 48Tử số của phân số đó là:     ﴾210 ‐ 48﴿ : 2= 81Mẫu số của phân số đó là:     81 + 48= 129              Đáp số: Tử số : 81                           Mẫu số: 129

chúc bn học tốt nha ^_^

Đọc tiếp...

Khi số đó bằng 1 thì tử bằng mẫu.

Do đó tử là:

        210:2-24=81

Mẫu là:

              210:2+24=129

Vậy phân số đó là 129/81

Đọc tiếp...

nguyễn thị thu hà

Hiệu giữa tử số và mẫu số là :24 x 2 = 48Tử số là :( 210 - 48 ) : 2 = 81Mẫu số là :( 210 + 48 ) : 2 = 129

Đọc tiếp...

hiệu giữa tử số và mẫu số là :

  24 x 2 = 48

tử số là :

  ( 210 - 48 ) : 2 = 81

mẫu số là :

   ( 210 + 48 ) : 2 = 129

vậy phân số đó là \(\frac{81}{129}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: