Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:56

Số liền sau số tròn chục nhỏ nhất là:11

trong hộp có số viên bi xanh là:

              37-11=26(viên)

                     Đ/s

19 tháng 3 lúc 20:42

105

g

4t

u

25 tháng 12 2021 lúc 18:23

\(\text{Số bi đỏ là:}\)

\(\text{35-9=26( viên)}\)

\(\text{Tổng số bi trong hộp là:}\)

\(\text{35+26=61 ( viên)}\)

                                              \(\text{ Đáp số: 61 viên}\)

Trong hộp có số viên bi đỏ là :

35 - 9= 26 ( viên bi )

             Đ/S : 26 viên bi

11 tháng 4 2015 lúc 17:50

a.C

b.B

100/100

 

9 tháng 3 2017 lúc 21:54

34+37+1=72

9 tháng 3 2017 lúc 22:02

Ta lấy 2 số bi lớn nhất cộng nhau rồi cộng 1 

48 + 37 + 1 = 86 ( viên )

Vì trường hợp may rủi nhất thì nếu bốc dính 48 viên xanh , 37 viên đỏ thì sẽ dính 1 viên vàng

16 tháng 8 2015 lúc 22:50

cần fải lấy ít nhất 24 viên bi.

17 tháng 8 2015 lúc 9:10

Cần phải lấy ít nhất 24 viên bi .

5 tháng 3 2015 lúc 10:51

Trường hợp xấu nhất là bốc 47 viên bi mà là 25 viên bi đỏ, 22 viên bi vằng.

\(\Rightarrow\)Chúng ta phải bốc thêm 1 viên nữa thì mới có đủ 3 loại bi

Vậy phải bốc:

47+1=48(viên bi)

5 tháng 3 2015 lúc 10:56

Các bạn phải đặt trường hợp xấu nhất vào bi đỏ và vàng vì chúng là 2 loại bi có số lượng nhiều nhất

8 tháng 1 2015 lúc 20:39

biet roi hoi lam gi 

 

19 tháng 1 2016 lúc 20:58

64 viên 

các bạn cho mk vài li-ke cho tròn 950 với 

20 tháng 1 2016 lúc 11:09

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555522222222222222222222222222222222222222222222