Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 2 2023

a)Diện tích xung quanh phòng học:
\(2\times4\times\left(6+4,5\right)=84\left(m^2\right)\)
Diện tích cần quét sơn:
\(84-3,5=80,5\left(m^2\right)\)
b)Tiền sơn phòng học:
\(80,5:10\times390000=3139500\left(đồng\right)\)

Chiều rộng căn phòng là:

\(12\cdot\dfrac{2}{3}=8\left(m\right)\)

Diện tích trần nhà là:

\(12\cdot8=96\left(m^2\right)\)

Diện tích xung quanh phòng là:

\(\left(12+8\right)\cdot2\cdot3,8=152\left(m^2\right)\)

Diện tích cần sơn là:

\(152+96-12,5=235,5\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(235,5m^2\)

Số tiền quét vôi của căn phòng đó là 1167360 đồng nha

 

bài giải

chu vi trần là:

( 8 + 6 ) x 2 = 28 ( m )

diện tích xung quanh của căn phòng là:

28 x 4 = 112 ( m2 )

diện tích xung quanh của căn phòng khi không tính cửa sổ và cửa ra vào là :

112 - ( 1,2 x 1,5 x 6 + 1,2 x 2,2 ) = 98,56 ( m2 )

số tiền quét vôi của căn phòng là:

6000 x 98,56 = 591360 ( đồng )

đáp số : 591360 đồng.

theo mik nghĩ cách giải là thế chứ ko bt có đúng ko. Tham khảo nhé :D

12 tháng 1 2021

Diện tích của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số:  204dm2

 

 

1 tháng 2

Đổi: $8dm=0,8m$

Diện tích quét sơn là:

$2\times(1,5+0,6)\times0,8=3,36(m^2)$

Diện tích cần quét vôi là 86.56m².

bài giải 

chu vi trần nhà là:

( 6 + 3,6 ) x 2 = 19,2 ( m )

diện tích xunh quanh của căn phòng là:
19,2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là:
72,96 - 8 = 64,96 ( m2 )

đáp số: 64,96 m2.

nhức đầu mải vì câu hỏi trên đó các bạn.Giúp mình với huhu!

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là :

5,6 x 5 = 28 (�2)

Diện tích tấm thảm hình vuông là :

4 x 4 = 16 (�2)

Diện tích phần không được trải thảm là :

28 – 16 = 12 (�2)

Đáp số : 12

10 tháng 7 2023

Chiều rộng bể nước :

\(\dfrac{3}{4}x3=\dfrac{9}{4}\)

Thể tích bể bước :

\(3x\dfrac{9}{4}x1,4=3x\dfrac{9}{4}x\dfrac{14}{10}=\dfrac{189}{20}\) (m3)

Thể tích nước Nam dùng hết 1 tuần :

\(\dfrac{189}{20}x\left(1-0,4\right)=\dfrac{189}{20}x0,6=\dfrac{189}{20}x\dfrac{6}{10}=\dfrac{567}{100}\) (m3)

Số tiền nước Nam trả sau 1 tuần :

\(\dfrac{567}{100}x10000=56700\) (đồng)

Hộp có 3 mặt bên là hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều cao 20 cm. Vậy diện tích của 3 mặt bên là:

Diện tích 3 mặt bên = chiều dài x chiều cao x 3

= 25 cm x 20 cm x 3

= 1500 cm²

 

Hộp không có nắp, nên không tính diện tích mặt trên và đáy.

 

Vậy diện tích bìa cần để làm chiếc hộp đó là 1500 cm².