Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 18:00

thời gian đi 6km sau đó quay lại A và nghỉ 10 phút chính là thời gian trễ ra 22 phút 

=> 12/v +1/6=22/60=> v =60km/h 

đổi 10 phút ra 1/6 giờ ,22 phút ra 22/60 giờ nên có công thức trên

16 tháng 3 2017 lúc 20:12

6 phút/km

16 tháng 3 2017 lúc 20:18

tớ nghĩ là 30km/giờ

15 tháng 3 2017 lúc 19:56

Thời gian ô tô đi và quay lại đoạn đường 6km, không kể thời gian nghỉ là: 9h52ph-9h30ph-10ph=12 phút=0,2 giờ

Vận tốc của ô tô là: 6.2:0,2=60 km/h

15 tháng 3 2017 lúc 20:17

60 km/ giờ.

11 tháng 5 2021 lúc 18:24

Nếu không dừng lại 10 phút thì ô tô sẽ đến B lúc:

    9 giờ 52 phút – 10 phút = 9 giờ 42 phút

Quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay lại A (so với quãng đường AB ban đầu) là:

                 6 × 2 = 12 (km)

Thời gian ô tô đi quãng đường thêm đó là:

   9 giờ 42 phút – 9 giờ 30 phút = 12 phút

   12 phút = 0,2 giờ

Vận tốc của ô tô là:

              12 : 0,2 = 60 (km/giờ)

                          Đáp số: 60km/giờ.

11 tháng 5 2021 lúc 18:36
Nếu không dừng lại 10 phút thì ô tô sẽ đến B lúc: 9 giờ 52 phút -10 phút=9 giờ 42 phút Thời gian đi thêm quãng đường là: 9 giờ 42 phút - 9 giờ 30 phút=12 phút
4 tháng 5 2017 lúc 21:29

60km/giờ

4 tháng 5 2017 lúc 21:32

thời gian o tô di và quay lại a,không kể thời gian nghỉ là :9h52ph -9h30ph-10ph=12'=0.2h

v ô tô :6,2:0,2=60 km/giờ

ds

nhớ tk cho mình nha

2 tháng 1 2022 lúc 9:31

Quãng đường ô tô đi thêm khi quay lại A là:

6+6=12(km)

Nếu không nghỉ 10 phút tại A thì ô tô thì ô tô đến nơi lúc là: 

9 giờ 52 phút-10 phút=9 giờ 42 phút

Thời gian đi thêm quãng đường là:

9 giờ 42 phút-9 giờ 30 phút=12 phút = 0,2 giờ

Vận tốc của ô tô là:

12:0,2=60(km/h)

Đáp số :  60 km/h

2 tháng 1 2022 lúc 9:33

vận tốc là 1 km/h nha

11 tháng 3 2017 lúc 15:32

vận tốc ô tô là:

10x6=60

đáp số:60

11 tháng 3 2017 lúc 15:45

Vận tốc ô tô là:

6*10=60(phút)

đáp số 60 phút 

7 tháng 4 2016 lúc 14:16

60km/h