Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 18:56

Vẫn thế

27 tháng 3 lúc 20:08

 

Hiệu của hai số là 46 325. Nếu cùng bớt đi ở cả hai số 1215 đơn vị thì ta được hiệu mới là: ....

21 tháng 4 2022 lúc 17:32

-Hiệu mới là :

4275 + 1027  + 2148 = 7450

 Đáp số : 7450

-Hiệu mới là :

 5729 + 2418 + 1926 = 10073

Đáp số : 10073

  

21 tháng 4 2022 lúc 17:32

Thank you hiuhiu

10 tháng 2 2022 lúc 19:22

hiệu mới là 1733 nha

10 tháng 2 2022 lúc 19:47

=1733 nha

HT

6 tháng 8 2017 lúc 6:51

Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99.999

Khi bớt số bị trừ 345 nghĩa là: 99.999 + 345 = 100.344

Vậy hiệu sẽ thay đổi như thế.

29 tháng 7 2015 lúc 21:43

Cùng bớt 15 đơn vị ở cả số bị trừ và số trừ thì hiệu hai số đó không đổi

Hiệu số bị trừ mới và số  trừ mới là 770

Thương số bị trừ mới và số trừ mới là 6

bài toán Hiệu - tỉ: Coi số bị trừ mới là 6 phần ; số trừ mới là 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 1= 5 phần

Số bị trừ mới là: 770 : 5 x 6 = 924

Số bị trừ ban đầu là: 924 + 15 = 939

Số trừ ban đầu là: 939 - 770 = 169

ĐS:...

9 tháng 1 2017 lúc 19:12

Cùng bớt 15 đơn vị ở cả số bị trừ và số trừ thì hiệu hai số đó không đổi

Hiệu số bị trừ mới và số  trừ mới là 770

Thương số bị trừ mới và số trừ mới là 6

bài toán Hiệu - tỉ: Coi số bị trừ mới là 6 phần ; số trừ mới là 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 1= 5 phần

Số bị trừ mới là: 770 : 5 x 6 = 924

Số bị trừ ban đầu là: 924 + 15 = 939

Số trừ ban đầu là: 939 - 770 = 169

ĐS:...169

k mk nha

25 tháng 2 2020 lúc 21:37

Nếu thêm vào số trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Nếu ta bớt ở số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Ta có hiệu mới là:

     4275-1027-2148= 1100

          Đáp số: 1100.

22 tháng 7 2018 lúc 17:37

Hiệu mới của hai số sau khi thêm vào số trừ 72 đơn vị và bớt ở số bị trừ 100 đơn vị là:

( Số bị trừ - 100) – ( số trừ + 72)

= Số bị trừ - số trừ - 100 -72

= Số bị trừ - số trừ - 172

= 2011 – 172 =1839

Đáp số: 1839

12 tháng 4 2022 lúc 20:10

tk

Nếu thêm vào số trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Nếu ta bớt ở số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

Ta có hiệu mới là:

     4275-1027-2148= 1100

          Đáp số: 1100.

12 tháng 4 2022 lúc 20:12

nhanh z@@

 

26 tháng 7 2022 lúc 19:17

hieu moi la 5729 - 2418 - 1926 = 1385