Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 1

Có 5 loại bi màu

Ta có: 253 : 5 = 50 (dư 3). Nên viên bi thứ 253 là viên bi đỏ

28 tháng 1

Nhóm 5 màu bi thành một nhóm thì vì

253 : 5 = 50 dư 3 

Nên viên bi thứ 253 là viên bi thứ 3 của nhóm thứ:

    50 + 1  = 51

Vậy viên bi thứ 253 là viên bi màu đỏ

Kết luận: Viên bi thứ 253 là viên bi màu đỏ.

 

30 tháng 1

Tổng số bi hai bạn lúc đầu là:

70 -  (6 + 11) = 53 (viên bi)

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ ta có Số bi của Hoa lúc đầu là: (53 + 16) : 2  = \(\dfrac{69}{2}\)(viên bi)

Vậy không có số bi nào thỏa mãn đề bài!

30 tháng 1

Tổng số bi 2 bạn: 70 - (6+11) = 53 (viên)

Số bi của Hoa: (53+16):2

Số lẻ rồi, em xem lại đề

30 tháng 1

Tổng số bi hiện tại của 2 bạn: 28 - (7+9) = 12 (viên)

Vậy mà Bắc nhiều hơn Nam 24 viên thì vô lí em ạ

hùng có 518 viên kẹo
dung 374

cho minh 1 tick

Khang có số viên bi là: 

( 22 + 28) : 2 + 9 = 34 viên

Vì Huy có số viên bi bằng TBC của 4 bạn tức là trung bình cộng của 3 bạn Nam, Nghĩa, Khang

=> Số bi của Huy là : 

( 22 + 28 + 34) : 3 = 28 viên 

15 tháng 1

đúng mình sẽ like

15 tháng 1

Do 412739 : 6 = 68789 (dư 5) nên

Số vỉ thuốc nhiều nhất có thể đóng là 68789 (vỉ)

Số viên thuốc còn thừa: 5 (viên)

1 hàng cầm số bông hoa là:

5x2=10 (bông hoa)

Đội hoạt náo viên cầm tất cả số bông hoa là:

10x8=80 (bông hoa)

                  Đáp số:80 bông hoa

15 tháng 1

Đội náo viên cầm tất cả số bông tua là:

             8x5x2=20 (bông tua)

               Đ/S:...

Thầy Hùng Olm
Thầy Hùng Olm
Manager VIP
9 tháng 1 2023

Muốn lấy số bóng ít nhất mà chắc chắn được 4 quả cùng màu thì ít nhất phải lấy hết số bóng có 3 màu mà có số lượng ít nhất và lấy thêm 1 quả nữa.

Vậy số bóng ít nhất Moris cần lấy ra là:

2+3+9+1 = 15 (quả)

9 tháng 1 2023

Muốn lấy số bóng ít nhất mà chắc chắn được 4 quả cùng màu thì ít nhất phải lấy hết số bóng có 3 màu mà có số lượng ít nhất và lấy thêm 1 quả nữa.

Vậy số bóng ít nhất Moris cần lấy ra là:

2+3+9+1 = 15 (quả)

72 cái tick mik nha