Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 5 2022 lúc 12:05

4 viên

22 tháng 5 2022 lúc 18:23

cảm ơn nha !

15 tháng 2 2016 lúc 17:02

303 viên bi nhé!

21 tháng 5 2022 lúc 11:04

B. 4 viên nha

21 tháng 5 2022 lúc 11:19

4 nha

20 tháng 7 2016 lúc 11:17

6 viên

20 tháng 7 2016 lúc 11:18

6 viên bạn ạ mình tính r

14 tháng 5 2019 lúc 20:09

chắc là 12 

10 viên 

3 tháng 8 2016 lúc 16:05

bài này có cái gì đó là lạ

Rõ ràng câu đầu nói khi bốc hết bi xanh thì còn 30 vien bi đỏ

Rồi lúc sau lại nói bốc hết bi đỏ thì còn 30 vien bi xanh

zậy zõ ràng lúc đầu có 30+30=60 viên bi

chẳng lẽ dễ thế à

5 tháng 8 2017 lúc 11:05

mình đồng ý với Kim Thủy

bn nên sữa đề lại là

Bạn Nam có một số bi gồm hai màu : bi xanh và bi đỏ . Nếu mỗi lần Nam bốc 2 viên ( 1 đỏ 1 xanh ) thì hết bi xanh và còn 15 bi đỏ . Nếu mỗi lần Nam bốc 4 bi ( 1 xanh và 3 đỏ ) thì hết đỏ và còn 15 bi xanh . Hỏi ban đầu Nam có bao nhiêu viên 

                                                bài làm 

Ta thấy: Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.

Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là:

1/4-1/5=1/20( so bi do )

 Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:  

3:1/20=60(vien)

Số bi xanh của Tí lúc đầu là :

60 : 5 = 12 (viên)

Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.

Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.

 Học toán với OnlineMath  
20 tháng 7 2017 lúc 14:55

 Ta tính đến trường hợp xấu nhất thì số viên bi chúng ta phải bốc là :

8 + 6 + 1 = 15 ( viên bi )

Đáp số : 15 viên bi

20 tháng 7 2017 lúc 16:43

15 viên bi nha bạn