Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 10 2016 lúc 20:37

omg tó tóa

31 tháng 3 2021 lúc 18:15

Ta có:

Các số có 4 chữ số mà có số 6 ở hàng nghìn là:6000;6001;6002;...;6998;6999.Vậy có 1000 số có 4 chữ số mà có số 6 ở hàng nghìn.

Các số có 4 chữ số mà có số 6 ở hàng trăm là:1600;1601;1602;...;1699;2600;2601;....;2699;3600;....;3699;4600;...;4699;5600;...;5699;7600;...;7699;8600;...;8699;9600;9699.Vậy có 900 số có 4 chữ số mà có số 6 ở hàng trăm.

=>Có tất cả 1900 số có 4 chữ số mà có số 6 ở hàng nghìn và hàng trăm.

18 tháng 7 2019 lúc 9:06

-         Từ 10 đến 99 là số có hai chữ số.

-         Có tất cả 90 số có 2 chữ số (99-10 + 1= 90)

-         Các số có hai chữ số mà có mặt chữ số 6 là: 17 số gồm: 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96,  và 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vậy, các cố có hai chữ số mà mối số không có mặt chữ số 6 là:

90 -17 = 73 (số)

Đáp số : 73 số

9 tháng 6 2021 lúc 9:44

i​q 2000

22 tháng 10 2021 lúc 20:50

ssoos là gì vậy bạn

2 tháng 11 2018 lúc 12:47

Bài giải

-         Từ 100 đến 999 là số có ba chữ số.

-         Có tất cả 900 số có 3 chữ số (999-100 + 1= 900)

-         Trong đó các số 155,255, 355, 455, 655, 755, 855, 955 được tính là 2 lần và số 555 được tính là 3 lần

-         Các số có ba chữ số mà có mặt chữ số 5 là:

90 +90+ 100-8-2 = 270 số:

Vậy, các cố có hai chữ số mà mối số không có mặt chữ số 5 là:

900 -270 = 630 (số)

                                           Đáp số : 630 số

23 tháng 3 2019 lúc 3:31

-         Từ 100 đến 999 là số có ba chữ số.

-         Có tất cả 900 số có 3 chữ số (999-100 + 1= 900)

-         Trong đó các số 155,255, 355, 455, 655, 755, 855, 955 được tính là 2 lần và số 555 được tính là 3 lần

-         Các số có ba chữ số mà có mặt chữ số 5 là:

90 +90+ 100-8-2 = 270 số:

Vậy, các số có hai chữ số mà mối số không có mặt chữ số 5 là:

900 -270 = 630 (số)

Đáp số : 630 số

31 tháng 5 2019 lúc 11:35

ta thấy:

chữ số hàng chục có 5 cách chọn

cs hg đơn vị có 4 cách chọn

nên có thể vt đc số số là

4.5=20 số

hok tốt

31 tháng 5 2019 lúc 11:35

ta thấy:

chữ số hàng chục có 5 cách chọn

cs hg đơn vị có 4 cách chọn

nên có thể vt đc số số là

4.5=20 số

hok tốt

19 tháng 9 2018 lúc 21:42

Gọi các số có 2 chữ số cần tìm tổng quát là ab ( a\(\ne\)0; a, b < 10 )

- Chữ số a có 8 cách chọn: ( 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 )

- Chữ số b có 9 cách chọn: ( 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 ).

Vậy có: 8 x 9 = 72 số có 2 chữ số mà mỗi số không có chữ số 7.

19 tháng 9 2018 lúc 21:46

có 80 số bạn nhé

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
15 tháng 1 lúc 19:31

Lời giải:
Các số thỏa mãn đề là:

$1131, 2232, 3333, 4434, 5535, 6636, 7737, 8838, 9939$

Có 9 số thỏa mãn.

16 tháng 1 lúc 12:01

1131,2232,3333,4434,5535,6636,7737,8838,9939