Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 1 lúc 20:27

Số lớn nhất có 4 chữ số là: \(9999\)

Vì số học sinh trường Tiểu học Thành Công là số lớn nhất có 4 chữ số thì vậy số học sinh trường Tiểu học Thành Công là 9999 em học sinh.

Số học sinh của trường Hòa Bình là:

\(9999-126=9873\)(học sinh)

Đáp số: Số học sinh trường Tiểu học Thành Công: \(9999\) học sinh.

              Số học sinh trường Hòa Bình là: \(9873\) học sinh.

17 tháng 1 lúc 20:26

số lớn nhất có bốn chữ số là:9999
cả hai trường có số hs là:9999-(9999-126)=19876 hs

đs:__

10 tháng 12 2023 lúc 17:32

Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

Vì làm tròn số đến hàng nghìn thì được số 10 000 nên chữ số hàng nghìn là 9 (vì hàng trăm có 9 > 5)

Số có bốn chữ số tìm được là 9999.

Vậy trang trại có 9999 con bò.

2 tháng 2 lúc 20:38

Đéo phải

17 tháng 12 2023 lúc 23:50

a) Sử dụng cách tính chu vi hình chữ nhật: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

Vậy chu vi một hình chữ nhật gấp 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Câu a) đúng.

b) Sử dụng cách tính chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4 (chu vi một hình vuông gấp 4 lần độ dài cạnh hình vuông đó)

Câu b) sai.

c) Số 2000 gấp lên 3 lần thì được số: 

2000 × 3 = 6000

Câu c) sai.

d) Số 6000 giảm đi 3 lần thì được số:

6000 : 3 = 2000.

Câu d) đúng.

22 tháng 1 lúc 20:33

20

22 tháng 1 lúc 21:31

5×4=20

20 tháng 5 2023 lúc 11:35

a: Sai

b: Sai

c: Đúng

d: Đúng

8 tháng 12 2023 lúc 22:35

Em thực hiện phép tính: 188 : 5 = 37 (dư 3) 

Mỗi bể có 37 con cá, bể cuối cùng được ông Bảy thả thêm 3 con cá.

Số cá trong bể cuối cùng là:

     37 + 3 = 40 (con cá)

Đáp số: 40 con cá.

17 tháng 12 2023 lúc 23:49

Trong hộp có thẻ mang số 1, thẻ mang số 2, thẻ mang số 3.

a) Đúng (vì trong hộp có thẻ số 3)

b) Sai (vì trong hộp có cả thẻ mang số 4)

c) Đúng (vì trong hộp không có thẻ mang số 1 nên khả năng lấy được thẻ mang số 1 là không thẻ)

12 tháng 2 2023 lúc 21:21

Mỗi phân xưởng có số công nhân:

\(288:3=96\) công nhân

Mỗi tổ sản xuất có số công nhân:

\(96:3=32\) công nhân

Đáp số: 32 công nhân.

12 tháng 2 2023 lúc 21:49

1 tổ sản xuất có số công nhân là

(288:3):3=32 (công nhân)

đáp số 32 công nhân

 

8 tháng 12 2023 lúc 5:56

194

8 tháng 12 2023 lúc 7:11

        Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm là 8 nên chữ số hàng trăm chỉ có thể là 0 hoặc 1. Do số không không thể đứng đầu nên chữ số hàng trăm là 1

       Chữ số hàng chục là: 1 + 8 = 9

       Chữ số hàng đơn vị là: 1 x 4 = 4

Số có ba chữ số thỏa mãn đề bài là: 194

Đáp số: 194

15 tháng 1 lúc 22:14

Ta có: 30 chia 4 được 7 dư 2

Do đó xếp được 7 hộp và thừa 2 cái

15 tháng 1 lúc 22:16

Vậy Kiệt có thể xếp được:

\(30:4=7\left(dư2\right)\)

Vậy Kiệt có thể xếp được 7 hộp bánh và thừa ra 2 cái bánh.