K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 5 2018

giải

chiếc áo được nhập với giá là

6500 / 10 * 85 = 55250 ( đồng)

đáp số : 55250 dồng 

chiếc áo đc nhập với giá là :

6500/10*85 =55250 ( đồng )

đs : 55250 đồng

1 tháng 6 2019

Cửa hàng định bán so với giá mua là:

100%+10%=110%

Thực tế đã bán được so với giá mua:85%x110%=93,5%

Cửa hàng đã lỗ so với giá mua:100%-93,5%=6,5%

Giá mua vào chiếc áo đó là :65000:6,5%=1000000(đồng)

ĐS: 1000000 đồng

1 tháng 6 2019

Ư.Xin lỗi mình nhìn sai 6500 thành 65000

Vậy giá mua vào chiếc áo đó là:6500:6,5%=100000(đồng)

học tốt

16 tháng 4 2019

                                   Giải

Bán áo lãi 10% tức là giá định bán là 110% giá vốn

Trên thực tế bán bằng 85% của 110% tức là tỉ số phần trăm của giá bán so với giá vốn là:

              85/100 x 110/100= 0,935 = 93,5 %

Tỉ số phần trăm chỉ 6500 đồng là:

              100% - 93,5% = 6,5%

Vậy chiếc áo được nhập vào với giá:

               6500:6,5% = 100 000 đồng

6 tháng 1 2017

số tiền lãi là : 350000-300000=50000(đồng)

a) tiền lãi mỗi chiếc áo bằng số phần trăm tiền mua là : 50000:300000=0,1666=16,66%

b)tiền lãi mỗi chiếc áo bằng số phần trăm tiền bán là :50000:350000=0,1428=14,28%

8 tháng 1 2017

thanks bạn Đoàn Mạnh Hưng

15 tháng 10 2017

Lãi lần 1: 40% x 60% = 24%.

Lãi lần 2 (bán 30% số lượng hàng):

(100%+40%) x(100%-20%) x 30% = 3,6%.

Lãi lần 3:

(100% + 40%) x (100%-20%)x (100%-10%) x 10% = 0,08% .

Lãi cả lô hàng là: 24% + 3,6% + 0,08% = 27,68% trên giá vốn của cả lô hàng

4 tháng 11 2016

Tỷ số giá định bán so với giá nhập : 10% + 100% = 110%

85% giá thực bán của giá định bán :  85 : 100 x 110% = 93,5 %

Chiếc áo được nhập với giá : 6500 : (100 - 93,5) x 100 = 100 000 đồng

Bài này đúng 100%. Nhưng khó hiểu cần xem kĩ nha  bạn

Dự kiến sẽ lại 40%, vậy số tiền sau khi bán hết là 140%(đây là sự kiến)

Nhưng sau khi bán được 60% thì chỉ còn 100%-60%=40% (hàng còn lại)

Sau khi giảm giá vẫn còn lại 10% số hàng=>cửa hàng đó bán đc 90%(ai cũng biết mà)

vậy có(40%-10%=30%) là số hàng bán giảm giá 20%.Theo giả sử thì lãi 40% tiền vốn suy ra mỗi món hàng phải gấp (140:100=1,4 lần).Vậy mỗi món đồ bán 140% giá vốn của nó sau đó giảm tiền dần (140%-20%=120%) sau đó (120%-10%=110%).60% bán 140% mỗi món đồ,30% bán 120% mỗi món đồ,10% bán 110% mỗi món đồ.Vậy số tiền lãi là:{[(140x60)+(120x30)+(110x10)]-(100x100)}:100=31%.

Vậy lãi 31%.Chú ý:lớp do tui học trước lớp 6 tí nên biết về ngoặc tròn, vuông, nhọn.Tròn là ( );Vuông là [ ]; nhọn là { } thì khi thực hiện phép tính dấu thì tròn đầu tiên->vuông thực hiện trước nhọn->nhọn thực hiện cuối cùng nên ở phần cuối tui viết thế cho đỡ mất thì giờ :) ^_^

Dự kiến sẽ lại 40%, vậy số tiền sau khi bán hết là 140%(đây là sự kiến)

Nhưng sau khi bán được 60% thì chỉ còn 100%-60%=40% (hàng còn lại)

Sau khi giảm giá vẫn còn lại 10% số hàng=>cửa hàng đó bán đc 90%(ai cũng biết mà)

vậy có(40%-10%=30%) là số hàng bán giảm giá 20%.Theo giả sử thì lãi 40% tiền vốn suy ra mỗi món hàng phải gấp (140:100=1,4 lần).Vậy mỗi món đồ bán 140% giá vốn của nó sau đó giảm tiền dần (140%-20%=120%) sau đó (120%-10%=110%).60% bán 140% mỗi món đồ,30% bán 120% mỗi món đồ,10% bán 110% mỗi món đồ.Vậy số tiền lãi là:{[(140x60)+(120x30)+(110x10)]-(100x100)}:100=31%.

Vậy lãi 31%.Chú ý:lớp do tui học trước lớp 6 tí nên biết về ngoặc tròn, vuông, nhọn.Tròn là ( );Vuông là [ ]; nhọn là { } thì khi thực hiện phép tính dấu thì tròn đầu tiên->vuông thực hiện trước nhọn->nhọn thực hiện cuối cùng nên ở phần cuối tui viết thế cho đỡ mất thì giờ :)

24 tháng 7 2016

Số tiền lãi của một cái áo là: 150000 : 5 = 30 000 đồng

Cửa hàng đó bán một chiếc áo với giá là: 30 000 : 12 x 100= 250 000 đồng

Đ/s: 250 000 đồng

24 tháng 7 2016

Số tiền lãi của 1 cái áo là:

150 000 : 5 = 30 000 ( đồng )

Cửa hàng đó bán một chiếc áo với giá là:

30 000 : 12 x 100 = 250 000 ( đồng )

Đáp số: 250 000 đồng

ai tích mik mik sẽ tích lại