Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 3 2016 lúc 17:42

chi nghi em viet sai de 

em hay vao cau hoi tuong tu va xem de dung cung nhu cach giai em nhe 

1 tháng 3 2016 lúc 17:42

An nhận được số cái kẹo là:

42\(\times\)2/7=12(cái)

Chị Hồng còn lại số cái kẹo là:

42-12=30(cái kẹo)

Bình Được số cái kẹo là:

30\(\times\)3/7=12(cái kẹo)(dư hơi to viết thế cho ngắn gọn)

Đáp số:Bình :12 cái kẹo

           An:12 cái kẹo

Ai tích mình mình tích lại cho.

23 tháng 7 2015 lúc 8:22

Bài 1: 328 x 17 + ( 1859 - 326 ) x ( 49 x 24 - 98 x 12 )

= 328 x 17 + 1533 x ( 1176 - 1176)

= 328 x 17 + 1533 x 0

= 5576 + 0

= 5576

1 tháng 1 2018 lúc 13:11

 An nhận được số viên kẹo là

\(42\times\frac{2}{7}=12\) ( viên kẹo )

sau khi cho an thì hồng còn lại số viên kẹo là

\(42-12=30\) ( viên kẹo )

Bình nhân được số viên kẹo là

\(30\times\frac{3}{5}=18\) ( viên kẹo )

đáp số :  An \(12\) viên kẹo

             Bình \(18\) viên kẹo

5 tháng 7 2017 lúc 18:58

An có số kẹo là:

42 x 2/7 = 12 (cái)

chị hồng còn lại số kẹo là

42 - 12 = 30 (cái)

Hoa có số kẹo là

30 x 3/5 = 18 (cái)

Đ/S.....

k cho minh nha

chuc bạn học tot 

5 tháng 7 2017 lúc 18:58

An được chị Hồng cho số viên kẹo là:

42 x 2/7 = 12 ( viên )

Chị Hồng còn số viên kẹo khi cho An là:

42 - 12 = 30 ( viên )

Hoa được chị Hồng cho số viên kẹo là:

30 x 3/5 = 18 ( viên )

              Đ/s: ...

~ Ủng hộ nhé ~

24 tháng 7 2015 lúc 11:26

An được số kẹo là:

   42x2/7=12(viên)

Còn lại số kẹo là:

   42-12=30(viên)

Bình được số kẹo là:

   30x3/5=18(viên)

        Đáp số:An được 12 viên.

                  Bình được 18 viên.

24 tháng 2 2016 lúc 18:15

chị Trâm hay lắm làm đúng rồi đó ! nói chung là hay

chị giỏi quá 

8 tháng 3 2022 lúc 15:44

TK

An nhận được số cái kẹo là:

42×2/7=12(cái)

Chị Hồng còn lại số cái kẹo là:

42-12=30(cái kẹo)

Bình Được số cái kẹo là:

30×3/7=12(cái kẹo)(dư hơi to viết thế cho ngắn gọn)

Đáp số:Bình :12 cái kẹo

           An:12 cái kẹo

8 tháng 3 2022 lúc 15:44

cop mạng ạ zễ thế ko biết lm

24 tháng 3 2022 lúc 15:57

8 viên

24 tháng 3 2022 lúc 15:57

8 viên

15 tháng 3 2022 lúc 16:31

cuối cùng chị hồng còn lại 7 viên kẹo

24 tháng 3 2022 lúc 16:03

Đề sai ròi 

24 tháng 3 2022 lúc 16:04

còn cái nịt nhé