Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 4 2022 lúc 8:40

Tóm Tắt:

Chiều dài:     160m

Chiều rộng:   3/5 chiều dài

Diện tích hình chữ nhật đó là ...m

                                                 Bài Giải

    Chiều dài của thửa ruộng đó là

              160×3/5=96(m)

    Diện tích thửa ruộng đó là:

              160×96=15360(m²)

                           Đáp số: 15360m²

Tóm tắt:

Chiều dài: \(160m\)

Chiều rộng: \(\frac{3}{5}\)chiều dài

Diện tích: ....?

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

\(160×\frac{3}{5}=96\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

\(160×96=15360\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(15360m^2\)

16 tháng 1 lúc 21:00

tên hơi lạ

22 tháng 9 2021 lúc 13:48

Ta có :

S = 52 x 52 x 52 x .... x 52 ( 2009 thừa số 52 )

=> S = 522009 = ( 524 )502 . 52

=> S = .......6502 . 52 = .........6 . 52

=> S = ..........2 có chữ số tận cùng là 2

15 tháng 9 2021 lúc 11:21

uhhh...........opppppppssssssss  Trần Gia Phúc

21 tháng 3 2022 lúc 16:02

b.16 học sinh nhé

21 tháng 3 2022 lúc 16:00

A . 18 học sinh 

B . 16 học sinh
C . 8 học sinh 
D . 15 học sinh  nha mn