Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 17:37

7% của 120 là 8,4 ; 3,5% của 120 là 4,2;55% của 40 là 22;12,5% của 140 là 17,5

22 tháng 10 2021 lúc 16:05

TL

a. 30% của A là 72

A= 240

HT.

22 tháng 10 2021 lúc 16:06

TL

a=240

Hok tốt

21 tháng 11 2019 lúc 15:49

Nêu cách tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là 1,2

22,5% của 240 là 54

9 tháng 3 2022 lúc 11:06

\(y\times3,5+y\times2,5+y\times4=120\\ y\times\left(3,5+2,5+4\right)=120\\ y\times10=120\\ y=12\)

9 tháng 3 2022 lúc 11:06

`Yxx3,5+Yxx2,5+Y:0,25=120`

`Yxx3,5+Yxx2,5+Yxx4=120`

`Yxx(3,5+2,5+4)=120`

`Yxx10=120`

`Y=120:10`

`Y=12`

`@Sun`

29 tháng 7 2017 lúc 2:14

Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

5 tháng 3 2021 lúc 16:35

a) 10% của 240 là 24

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Ta có 35% = 30% + 5%

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156

5% của 520 là 26.

Vậy 35% của 520 là 182.

Chắc chắn đúng đó...

9 tháng 3 2017 lúc 20:20

là 48

k mik nhé bn,mik nhanh nhất

9 tháng 3 2017 lúc 20:21

40% của 120 = 120 : 100 x 40 = 48

31 tháng 12 2018 lúc 8:57

a) 10 % của 240 là 24

5 % của 240 là 12

2,5 % của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42

Hoặc 12,5% của 240 là 30 (240 : 8 = 30)

5% của 240 là 12 (240 : 20 = 12)

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Cách 1: 25 % của 520 là 130 (524 : 4 = 130)

10 % của 520 là 52

Vậy 35% của 520 là 182

 

Cách 2: 10 % của 520 là 52

5 % của 520 là 26

20 % của 520 là 104

35% của 520 là 182

 

Cách 3: 10 % của 520 là 52

70 % của 520 là 364 (52 x 7)

35 % của 520 là 182 (364: 2)

3 tháng 3 2021 lúc 21:15

mình cũng đang thắc mắc bài này

18 tháng 7 2017 lúc 3:52

10 % của 240 là 24

5 % của 240 là 12

2,5 % của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42

Hoặc 12,5% của 240 là 30 (240 : 8 = 30)

5% của 240 là 12 (240 : 20 = 12)

Vậy 17,5% của 240 là 42.

Cách 1: 25 % của 520 là 130 (524 : 4 = 130)

10 % của 520 là 52

Vậy 35% của 520 là 182

Cách 2: 10 % của 520 là 52

5 % của 520 là 26

20 % của 520 là 104

35% của 520 là 182

Cách 3: 10 % của 520 là 52

70 % của 520 là 364 (52 x 7)

35 % của 520 là 182 (364: 2)

26 tháng 2 2022 lúc 8:51

cấm sd mk này

1 tháng 3 2022 lúc 9:27

10 phần trăm của 240 là 24

10 phần trăm của 240 là 24

20 phần trăm của 240 là 48

1 tháng 3 2022 lúc 9:41

???  Đưa số phần trăm đã chứ. Nếu thế thì ai mà hiểu được???