Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

nguyen khac hai 11 tháng 8 2014 lúc 16:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gọi số bi ban đầu trong mỗi bình là a,

số bi lấy ra ở bình 1 là b

theo bài ra ta có;b+b*1+b*

+b*

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Anh 19 tháng 4 2015 lúc 15:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số bi lấy ra từ bình 1 là :  
(40 - 1 x 4) : (3 + 2 + 1) = 6 (viên).  
Lúc đầu số lượng bi trong bốn bình là : (6 x 4 + 1) x 4 = 100 (viên).

Đọc tiếp...
Nguyễn Bình Thành 1 tháng 2 2015 lúc 17:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gọi số bi ban đầu trong mỗi bình là a,

số bi lấy ra ở bình 1 là b

theo bài ra ta có;b+bx1+b*

+b*

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh 26 tháng 5 2018 lúc 23:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chào bạn!

Bạn hãy vào câu hỏi tương tự

Nhiều câu hỏi giống bạn mà lại có đáp án

Học tốt nhá!

Đọc tiếp...
vo tuan huy 25 tháng 1 2015 lúc 8:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

21 nguoi tham gia

 

Đọc tiếp...
Fabulous Joker 6 tháng 11 2018 lúc 23:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chào bạn!

Hãy vào CHTT , có nhiều câu giống bn mà lại có đáp án

Học tốt nha!

Đọc tiếp...
Phạm Văn Hưởng 2 tháng 8 2014 lúc 11:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Dựa vào câu nói của Dương thì tuổi của Dương nhỏ hơn 30 tuổi.

Nếu tuổi của Dương nhân với 6 được số có ba chữ số, hai số cuối chính là tuổi của anh.

Vậy hiệu 6 lần tuổi Dương và chính tuổi của Dương phải là số tròn trăm.

Hay 5 lần tuổi của Dương phải là số tròn trăm.

Do đó tuổi của Dương là 20 tuổi

Đáp số: 20 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh 26 tháng 5 2018 lúc 23:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chào bạn!

Bạn hãy vào câu hỏi tương tự

Nhiều câu hỏi giống bạn mà lại có đáp án

Học tốt nhá!

Đọc tiếp...
lại hoàng diễm phương 10 tháng 6 2015 lúc 8:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                                    Bài giải :

       Cách 1 :

Tuổi của anh Dương không quá 30, khi nhân với 6 sẽ là số có 3 chữ số. Vậy chữ số hàng trăm của tích là 1. Hai chữ số cuối của số có 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậy tuổi anh Dương khi nhân với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi. Ta có sơ đồ : Tuổi của anh Dương là : 100 : (6 - 1) = 20 (tuổi)

Cách 2:

Gọi tuổi của anh Dương là (a > 0, a, b là chữ số) Vì không quá 30 nên khi nhân với 6 sẽ được số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm là 1. Ta có phép tính : Vậy tuổi của anh Dương là 20.

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 24 tháng 6 2014 lúc 9:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đọc tiếp...
hoang anh trieu 1 tháng 10 2014 lúc 15:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

theo so do tong so phan bang nhau la:

12+1=13 [phan]

so tuoi ong co la

78 :13 *12 =72 [tuoi]

so tuoi chau la :

78-72= 6 [tuoi]

        dap so:ong: 72 tuoi

                  chau:6 tuoi

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Anh 9 tháng 11 2014 lúc 12:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đọc tiếp...
nguyen thai san 21 tháng 9 2014 lúc 16:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi của lớp 4a là:

32: ( 3+5)  nhân 3 = 12 (HS)

Số học sinh còn lại là:

32-12=20( HS)

Đọc tiếp...
Hà Lê Ngọc Hà 25 tháng 6 2014 lúc 18:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hà Lê Ngọc Hà                     a) 12 học sinh giỏi ; b) 20 học sinh   

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai 24 tháng 6 2015 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số học sinh giỏi của lớp 4a là: 32: (3+5)x3= 12  (học sinh)

Số học sinh còn lại là: 32-12= 20  (học sinh)

                          Đáp số: 20 học sinh

Đọc tiếp...
gv 25 tháng 9 2014 lúc 11:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

[Số bị trừ] - [Số trừ] = [Hiệu]

=> [Số bị tr] = [Hiệu] + [Số trừ]

=> Tổng của ba số [Số bị trừ], [Hiệu] và [Số trừ] sẽ gấp đôi [Số bị trừ]

=> [Số bị trừ] = 1042 : 2 = 521

=> Tổng của [Số trừ] và [Hiệu] bằng [Số bị trừ] và bằng 521

Theo bài ra, Hiệu của [Số trừ] và [Hiệu] là 342

=> Ta có sơ đồ:

[Số trừ] [Hiệu] 342 521

=> [Hiệu] = (521 - 342):2 = 179/2

     [Số trừ] = 179/2 + 342

KL: [Số bị trừ] = 521

      [Số trừ] = ...

      [Hiệu] = ...

Chú ý: với số liệu cho trong bài, đây không phải là toán lớp 3, mà là toán lớp 4 hoặc 5

Đọc tiếp...
hyjhbgc 25 tháng 3 2015 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

[Số bị trừ] - [Số trừ] = [Hiệu]

=> [Số bị tr= [Hiệu] + [Số trừ]

=> Tổng của ba số [Số bị trừ], [Hiệu] và [Số trừ] sẽ gấp đôi [Số bị trừ]

=> [Số bị trừ] = 1042 : 2 = 521

=> Tổng của [Số trừ] và [Hiệu] bằng [Số bị trừ] và bằng 521

Theo bài ra, Hiệu của [Số trừ] và [Hiệu] là 342

=> Ta có sơ đồ:

[Số trừ][Hiệu]342521

=> [Hiệu] = (521 - 342):2 = 179/2

     [Số trừ] = 179/2 + 342

KL: [Số bị trừ] = 521

      [Số trừ] = ...

      [Hiệu] = ...

Đọc tiếp...
Đặng 1 Thị Hồng Ngân 13 tháng 12 2015 lúc 12:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu 1 : Số bị trừ bằng số trừ cộng với 37,73  . Số bị trừ cộng với số trừ bằng 60,27 . Tìm số bị trừ và số trừ .

câu 2 : Cho phép trừ hai số tự nhiên . Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 1470 . Số trừ bé hơn hiệu là 243 .

Trả lời : Số trừ là : ...

            Số bị trừ là : ...

            

Đọc tiếp...
Đồng Nhật Minh 28 tháng 6 2014 lúc 7:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ

Đọc tiếp...
Yang Hồng Ân 28 tháng 6 2014 lúc 0:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ


bài ở dưới cũng là của mìh ở trên cũng vậy vì mìh quên ghi luôn đáp số nên nhắn lại

Đọc tiếp...
nguyendangminh00 23 tháng 7 2015 lúc 10:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ

Đọc tiếp...
gv 25 tháng 9 2014 lúc 8:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng hiện nay của hai anh em là:

13 + 9 = 22 (tuổi)

Tổng hai anh em kém tuổi bố là:

37 - 22 = 15 (tuổi)

Sau mỗi năm, hai anh em mỗi người tăng 1 tuổi, tổng hai anh em sẽ tăng 2 tuổi; còn bố chỉ tăng 1 tuổi.

Vậy cứ sau 1 năm, hiệu giữa tuổi bố và tổng tuổi hai anh em sẽ giảm đi 1 tuổi.

Vậy sau 15 năm nữa, tổng tuổi hai anh em sẽ bằng tuổi của bố.

 

Đọc tiếp...
Vi Luong 22 tháng 9 2014 lúc 9:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi anh em hiện nay là : 13+9=22

vậy sau bao nhiêu năm tổng số tuổi anh em bằng với tuôi của bố ta có thẻ hiểu rằng : 22+x=37

                 x=37-22=15 (năm)

Đọc tiếp...
tran xuan phuc 22 tháng 8 2015 lúc 10:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

15 nam nua thi hai anh e bang tuoi b

 

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: