Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

Đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng B thì thùng A còn 2/5 thùng. Suy ra, thùng B = 3/5 thùng A. Còn đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng C thì thùng A còn 5/9 thùng. Suy ra, thùng C = 4/9 thùng A. Mà đổ dầu ở thùng A vào đầy cả 2 thùng thì cần phải thêm 4 lít nữa mới đủ. Vậy, phân số chỉ thùng A với tổng số dầu ở cả 2 thùng là :

               3/5 + 4/9 = 1/2/45 = 47/45

Phân số chỉ 4 lít dầu cần thêm vào thùng A để thùng A đổ đầy vào cả 2 thùng là :

               47/45 - 1 = 2/45 (Lưu ý : 4 lít dầu này tương ứng với 2/45 số dầu của thùng A.)

Vậy, thùng A chứa :

               4 : 2/45 = 90 (lít dầu)

Thùng B chứa :

               90 * 3/5 = 54 (lít dầu)

Thùng C chứa :

               90 * 4/9 = 40 (lít dầu)

                    Đáp số : Thùng A : 90 lít dầu

                                 Thùng B : 54 lít dầu 

                                 Thùng C : 40 lít dầu

Đọc tiếp...

Thùng A: 90

Thùng B : 54

Thung C: 40

 

Đọc tiếp...

Chào bạn!

Bạn hãy vào câu hỏi tương tự

Nhiều câu hỏi giống bạn mà lại có đáp án

Học tốt nhá!

Đọc tiếp...

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đọc tiếp...

theo so do tong so phan bang nhau la:

12+1=13 [phan]

so tuoi ong co la

78 :13 *12 =72 [tuoi]

so tuoi chau la :

78-72= 6 [tuoi]

        dap so:ong: 72 tuoi

                  chau:6 tuoi

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đọc tiếp...

Số học sinh giỏi của lớp 4a là:

32: ( 3+5)  nhân 3 = 12 (HS)

Số học sinh còn lại là:

32-12=20( HS)

Đọc tiếp...

số học sinh giỏi của lớp 4a là: 32: (3+5)x3= 12  (học sinh)

Số học sinh còn lại là: 32-12= 20  (học sinh)

                          Đáp số: 20 học sinh

Đọc tiếp...

Số học sinh giỏi của lớp 4a là :

32:(3+5)x3=12(học sinh)

Số học sinh còn lại là :

32-12=20(học sinh)

Đáp số : 20 học sinh.

Đọc tiếp...

[Số bị trừ] - [Số trừ] = [Hiệu]

=> [Số bị tr] = [Hiệu] + [Số trừ]

=> Tổng của ba số [Số bị trừ], [Hiệu] và [Số trừ] sẽ gấp đôi [Số bị trừ]

=> [Số bị trừ] = 1042 : 2 = 521

=> Tổng của [Số trừ] và [Hiệu] bằng [Số bị trừ] và bằng 521

Theo bài ra, Hiệu của [Số trừ] và [Hiệu] là 342

=> Ta có sơ đồ:

[Số trừ] [Hiệu] 342 521

=> [Hiệu] = (521 - 342):2 = 179/2

     [Số trừ] = 179/2 + 342

KL: [Số bị trừ] = 521

      [Số trừ] = ...

      [Hiệu] = ...

Chú ý: với số liệu cho trong bài, đây không phải là toán lớp 3, mà là toán lớp 4 hoặc 5

Đọc tiếp...

[Số bị trừ] - [Số trừ] = [Hiệu]

=> [Số bị tr= [Hiệu] + [Số trừ]

=> Tổng của ba số [Số bị trừ], [Hiệu] và [Số trừ] sẽ gấp đôi [Số bị trừ]

=> [Số bị trừ] = 1042 : 2 = 521

=> Tổng của [Số trừ] và [Hiệu] bằng [Số bị trừ] và bằng 521

Theo bài ra, Hiệu của [Số trừ] và [Hiệu] là 342

=> Ta có sơ đồ:

[Số trừ][Hiệu]342521

=> [Hiệu] = (521 - 342):2 = 179/2

     [Số trừ] = 179/2 + 342

KL: [Số bị trừ] = 521

      [Số trừ] = ...

      [Hiệu] = ...

Đọc tiếp...

câu 1 : Số bị trừ bằng số trừ cộng với 37,73  . Số bị trừ cộng với số trừ bằng 60,27 . Tìm số bị trừ và số trừ .

câu 2 : Cho phép trừ hai số tự nhiên . Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 1470 . Số trừ bé hơn hiệu là 243 .

Trả lời : Số trừ là : ...

            Số bị trừ là : ...

            

Đọc tiếp...

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ

Đọc tiếp...

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ

bài ở dưới cũng là của mìh ở trên cũng vậy vì mìh quên ghi luôn đáp số nên nhắn lại

Đọc tiếp...

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ

Đọc tiếp...

Tổng hiện nay của hai anh em là:

13 + 9 = 22 (tuổi)

Tổng hai anh em kém tuổi bố là:

37 - 22 = 15 (tuổi)

Sau mỗi năm, hai anh em mỗi người tăng 1 tuổi, tổng hai anh em sẽ tăng 2 tuổi; còn bố chỉ tăng 1 tuổi.

Vậy cứ sau 1 năm, hiệu giữa tuổi bố và tổng tuổi hai anh em sẽ giảm đi 1 tuổi.

Vậy sau 15 năm nữa, tổng tuổi hai anh em sẽ bằng tuổi của bố.

 

Đọc tiếp...

Tổng số tuổi anh em hiện nay là : 13+9=22

vậy sau bao nhiêu năm tổng số tuổi anh em bằng với tuôi của bố ta có thẻ hiểu rằng : 22+x=37

                 x=37-22=15 (năm)

Đọc tiếp...

15 nam nua thi hai anh e bang tuoi b

 

Đọc tiếp...

\(VT=\frac{2\cos^2x-1}{\cos x+\sin x}=\frac{2\cos^2x-\cos^2x-\sin^2x}{\cos x+\sin x}\)\(=\frac{\cos^2x-\sin^2x}{\cos x+\sin x}=\frac{\left(\cos x+\sin x\right)\left(\cos x-\sin x\right)}{\cos x+\sin x}\)

\(=\cos x-\sin x=VP\)

=> đpcm

Đọc tiếp...

\(\frac{2cos^2x-\left(cos^2x+sin^2x\right)}{cosx+sinx}=\frac{cos^2x-sin^2x}{cosx+sinx}=\frac{\left(cosx-sinx\right)\left(cosx+sinx\right)}{\left(cosx+sinx\right)}\)

\(=cosx-sinx\)

Đọc tiếp...

looooooooooooooooooooooooo

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: