Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Trương Quang Đạt 23/06/2014 lúc 21:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng B thì thùng A còn 2/5 thùng. Suy ra, thùng B = 3/5 thùng A. Còn đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng C thì thùng A còn 5/9 thùng. Suy ra, thùng C = 4/9 thùng A. Mà đổ dầu ở thùng A vào đầy cả 2 thùng thì cần phải thêm 4 lít nữa mới đủ. Vậy, phân số chỉ thùng A với tổng số dầu ở cả 2 thùng là :

               3/5 + 4/9 = 1/2/45 = 47/45

Phân số chỉ 4 lít dầu cần thêm vào thùng A để thùng A đổ đầy vào cả 2 thùng là :

               47/45 - 1 = 2/45 (Lưu ý : 4 lít dầu này tương ứng với 2/45 số dầu của thùng A.)

Vậy, thùng A chứa :

               4 : 2/45 = 90 (lít dầu)

Thùng B chứa :

               90 * 3/5 = 54 (lít dầu)

Thùng C chứa :

               90 * 4/9 = 40 (lít dầu)

                    Đáp số : Thùng A : 90 lít dầu

                                 Thùng B : 54 lít dầu 

                                 Thùng C : 40 lít dầu

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Trường Đạt 24/06/2014 lúc 16:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 A 90

B 54

C40

Đọc tiếp...
VU KIM ANH 15/07/2014 lúc 11:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thùng A: 90

Thùng B : 54

Thung C: 40


 

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 24/06/2014 lúc 09:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đọc tiếp...
hoang anh trieu 01/10/2014 lúc 15:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

theo so do tong so phan bang nhau la:

12+1=13 [phan]

so tuoi ong co la

78 :13 *12 =72 [tuoi]

so tuoi chau la :

78-72= 6 [tuoi]

        dap so:ong: 72 tuoi

                  chau:6 tuoi

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Anh 09/11/2014 lúc 12:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đọc tiếp...
nguyen thai san 21/09/2014 lúc 16:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi của lớp 4a là:

32: ( 3+5)  nhân 3 = 12 (HS)

Số học sinh còn lại là:

32-12=20( HS)

Đọc tiếp...
Hà Lê Ngọc Hà 25/06/2014 lúc 18:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hà Lê Ngọc Hà                     a) 12 học sinh giỏi ; b) 20 học sinh   

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai 24/06/2015 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số học sinh giỏi của lớp 4a là: 32: (3+5)x3= 12  (học sinh)

Số học sinh còn lại là: 32-12= 20  (học sinh)

                          Đáp số: 20 học sinh

Đọc tiếp...
gv 25/09/2014 lúc 11:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

[Số bị trừ] - [Số trừ] = [Hiệu]

=> [Số bị tr] = [Hiệu] + [Số trừ]

=> Tổng của ba số [Số bị trừ], [Hiệu] và [Số trừ] sẽ gấp đôi [Số bị trừ]

=> [Số bị trừ] = 1042 : 2 = 521

=> Tổng của [Số trừ] và [Hiệu] bằng [Số bị trừ] và bằng 521

Theo bài ra, Hiệu của [Số trừ] và [Hiệu] là 342

=> Ta có sơ đồ:

[Số trừ] [Hiệu] 342 521

=> [Hiệu] = (521 - 342):2 = 179/2

     [Số trừ] = 179/2 + 342

KL: [Số bị trừ] = 521

      [Số trừ] = ...

      [Hiệu] = ...

Chú ý: với số liệu cho trong bài, đây không phải là toán lớp 3, mà là toán lớp 4 hoặc 5

Đọc tiếp...
hyjhbgc 25/03/2015 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

[Số bị trừ] - [Số trừ] = [Hiệu]

=> [Số bị tr= [Hiệu] + [Số trừ]

=> Tổng của ba số [Số bị trừ], [Hiệu] và [Số trừ] sẽ gấp đôi [Số bị trừ]

=> [Số bị trừ] = 1042 : 2 = 521

=> Tổng của [Số trừ] và [Hiệu] bằng [Số bị trừ] và bằng 521

Theo bài ra, Hiệu của [Số trừ] và [Hiệu] là 342

=> Ta có sơ đồ:

[Số trừ][Hiệu]342521

=> [Hiệu] = (521 - 342):2 = 179/2

     [Số trừ] = 179/2 + 342

KL: [Số bị trừ] = 521

      [Số trừ] = ...

      [Hiệu] = ...

Đọc tiếp...
Đặng 1 Thị Hồng Ngân 13/12/2015 lúc 12:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu 1 : Số bị trừ bằng số trừ cộng với 37,73  . Số bị trừ cộng với số trừ bằng 60,27 . Tìm số bị trừ và số trừ .

câu 2 : Cho phép trừ hai số tự nhiên . Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 1470 . Số trừ bé hơn hiệu là 243 .

Trả lời : Số trừ là : ...

            Số bị trừ là : ...

            

Đọc tiếp...
Đồng Nhật Minh 28/06/2014 lúc 07:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ

Đọc tiếp...
Yang Hồng Ân 28/06/2014 lúc 00:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 ngày dùng hết 1/3+1/4=7/12 bể nước

số nước còn lại là 1-7/12=5/12

số giờ để bể đầy nước là: 5/12:1/12 = 5 giờ

             Đáp số : 5 giờ


bài ở dưới cũng là của mìh ở trên cũng vậy vì mìh quên ghi luôn đáp số nên nhắn lại

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 06/01/2018 lúc 21:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 ngày dung hết nước là

1/3+1/4=7/12

Số nước còn lại là 

1-7/12=5/12

Số h để bểđầy nước là

5/12:1/12=5 h

Đọc tiếp...
gv 25/09/2014 lúc 08:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng hiện nay của hai anh em là:

13 + 9 = 22 (tuổi)

Tổng hai anh em kém tuổi bố là:

37 - 22 = 15 (tuổi)

Sau mỗi năm, hai anh em mỗi người tăng 1 tuổi, tổng hai anh em sẽ tăng 2 tuổi; còn bố chỉ tăng 1 tuổi.

Vậy cứ sau 1 năm, hiệu giữa tuổi bố và tổng tuổi hai anh em sẽ giảm đi 1 tuổi.

Vậy sau 15 năm nữa, tổng tuổi hai anh em sẽ bằng tuổi của bố.

 

Đọc tiếp...
tran xuan phuc 22/08/2015 lúc 10:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

15 nam nua thi hai anh e bang tuoi b

 

Đọc tiếp...
Vi Luong 22/09/2014 lúc 09:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi anh em hiện nay là : 13+9=22

vậy sau bao nhiêu năm tổng số tuổi anh em bằng với tuôi của bố ta có thẻ hiểu rằng : 22+x=37

                 x=37-22=15 (năm)

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: