Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

trương nhật linh 3 giờ trước (8:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cả phòng lắng nghe cô giáo giảng bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hương Quản lý 3 giờ trước (8:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, một người chín nhớ mười mong một người.

=> Thôn Đoài, thôn Đông là hoán dụ (Lấy vật chứa đựng để chỉ vật bị chứa đựng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu Tuấn Kiệt CTV 13 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                   Giải

O y x z m

a) +) Tính \(\widehat{xOy}\)

Theo đề bài, ta có: \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=180^0\) (kề bù)

hay \(\widehat{xOy}+5\widehat{xOy}=180^0\)

\(\Leftrightarrow6\widehat{xOy}=180^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{xOy}=180^0\div6\)

\(\Leftrightarrow\widehat{xOy}=30^0\)

   +) Tính \(\widehat{yOz}\)

Theo đề bài, ta có: \(\widehat{yOz}=5\widehat{xOy}\)

hay \(\widehat{yOz}=5.30^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{yOz}=150^0\)

b) Vì Om là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\) nên \(\widehat{yOm}=\widehat{mOz}=\frac{\widehat{yOz}}{2}=\frac{150^0}{2}=75^0\)

Vì Om nằm giữa Oz và Oz mà \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{yOz}\) kề bù nên Oy nằm giữa Ox và Om.

\(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{yOm}=\widehat{xOm}\)

hay \(30^0+75^0=\widehat{xOm}\)

\(\Leftrightarrow\widehat{xOm}=105^0\)

Vậy \(\widehat{xOm}=105^0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 giờ trước (8:04)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

+) Số tự nhiên có 3 chữ số: aaa, 5\(\le\)a\(\le\)​9

=> có 5 cách viêt  số có đúng 3 chữ số giống nhau

+) Sô tự nhiên có 4 chữ số có dạng: aaax hoặc aaxa hoặc axaa hoặc xaaa

Dạng 1, 2, 3: a khác 0 nên a có 9 cách viết ( từ 1 đến 9), x khác a nên x có 9 cách viết

 Vậy dạng 1, 2, 3: có 9x9=81  cách viết

Tổng cả 3 dạng có: 81x3=243 cách viết

Dạng 4: x khác 0 nên x có 9 cách viết, a khác x nên a có 9 cách viết

Vậy dạng 4 có: 9x9=81 cách viết

Kết luận: Có 81+243=324 cách viết số tự nhiên có 4 chữ số

+) Số tự nhiên có 5 chữ số bé hơn hoặc bằng 20000 có dạng: 111xy, 1xy11,11xy1, 1x1y1, 1x11y, 11x1y, x111y, x11y1, xy111, x1y11

Xét 6 dạng đầu: x có 9  cách viết( từ 0 đến 9 trừ đi số 1), tương tự y có 9 cách viết

Tổng 6 dạng đầu có: 9x9x6=486 cách viết

Xét 4 dạng sau có: x khác 0 và khác 1 nên x có 8 cách viết,  y khác 1 y có 9 cách viết

Tổng 4 dạng có: 8x9x4=288 cách viết

Vậy có:  486+288 =774 ccahs viết số có 5 chữ số mà có đugs 3 chữ số giống nhau

Kết luận từ 500 đến 2000 có: 5+324+774=1103 số mà  có 3 chữ số giống nhau.

Em tham khảo nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Cẩm Ly 4 giờ trước (7:23)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

24km/giờ

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 4 giờ trước (7:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thời gian người đó đi là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

Đổi:  \(1giờ15phút=\frac{75}{60}giờ=1,25giờ\)

Vận tốc của người đó là:

30 : 1,25 = 24 (km/h)

Đáp số: 24 km/h

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( CR7 ) CTV 5 giờ trước (6:38)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                  Giải

Đổi: 6 giờ 30 phút = 6,5 giờ

        7 giờ 45 phút = 7,75 giờ

Thời gian người đó đi là:

        7,75 - 6,5 = 1,25 (giờ)

Vận tốc của người đó là:

        30 : 1,25 = 24 (km/giờ)

                  Đáp số: 24km/giờ

Đọc tiếp...
_Nhok Buồn_ 6 giờ trước (5:39)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bằng 4/153 nha bạn

/ là phần nha

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 4 giờ trước (7:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 giờ 20 phút : 51 = 80 phút : 51 = \(\frac{80}{51}phút\)

1 giờ 20 phút : 51  = \(\frac{80}{60}giờ:51\)\(\frac{4}{3}giờ:51=\frac{4}{153}giờ\)

Đọc tiếp...
CT_CATTER 6 giờ trước (5:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 1h20' =4/3

4/3 ÷ 51 =4/153

Bạn vào YouTube và đăng kí kênh nha. Kênh tên là CT CATTER

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

Tk cho mình nha

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
vũ thị hiền 1 tháng 4 2018 lúc 12:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì a1; a2; a3; a4; ....... ; an , mỗi số được nhận giá trị là 1 hoặc -1 nên a1a2 ; a2a3 ; .......; ana1 mỗi tích được nhận giá trị là 1 hoặc -1

mà   a1a2 + a2a3 + ........ + ana1 = 0 nên số các tích bằng 1 phải bằng số các tích bằng -1\(\Rightarrow\) số các tích bằng -1 là n/2

Lại có a1a2 .a2a3 ........ ana1=(a1. a2.a3. a4 ...... an)\(^2\)=1 nên số các tích bằng -1phải là số chẵn hay n/2 là số chẵn nên n chia cho 4 vậy n không thể bằng 2002

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Mạnh 1 tháng 4 2018 lúc 12:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giúp mik đi mik đag cần gấp

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 25 tháng 8 2017 lúc 14:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ABCD.

* Xét hình chữ nhật KONC và OIDN có:

- Cạnh ON chung.

- Tỉ số diện tích S_KONC : S_OIDN = 9 : 36 = 1/4

=> Tỉ số Cạnh OK/OI = ¼

=> Tỉ số Cạnh OK/IK = 1/5 hay MB/AB = 1/5

* Xét hình chữ nhật BCNM và ABCD có:

- Cạnh BC chung.

- Tỉ số cạnh MB /AB = 1/5 (c/m trên)

=> Tỉ số diện tích S_MBCN : S_ABCD = 1/5

=> S_ABCD = 5 x S_MBCN = 5 x (18 + 9) = 135 cm2

b) Tính diện tích mảnh vườn hình tứ giác MKNI.

* Nhận xét:

S_OIM = ½ S_OIAM

S_OKM = ½ S_OKBM

S_OKN = ½ S_OKCN

S_OIN = ½ S_OIDN

Mà S_MKNI = S_OIM + S_OKM + S_OKN+  S_OIN

= ½ S_OIAM½  + S_OKBM + ½ S_OKCN + ½ S_OIDN

= ½ S_ABCD = 135: 2  = 67,5 cm2

      Đáp số: a) 135 cm2; b) 67,5 cm2

Đọc tiếp...
doraemi 1 tháng 9 2017 lúc 8:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

da hoi lai con tra loi luon

Đọc tiếp...
☘️ Nhật Hạ ☘️ 7 tháng 2 lúc 19:48
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể nc ngầm là:

   2,4 x 1,3 x 1,2 = 3,744 ( m3 )

Tiền công xây bể nước ngầm là:

    90000 x 3,744 = 336960 ( đồng )

336960 đồng  = 336,96 nghìn đồng

 Đ/S:....

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: