Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

ST CTV 8 tháng 6 2017 lúc 15:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 phân số đó là a và b (a,b \(\ne\)0 ; a,b \(\in\)Z)

Ta có: a.b = \(\frac{2}{5}\)

=> a(b + 3) = \(\frac{28}{15}\)

=> ab + 3a = \(\frac{28}{15}\)

=> 3a = \(\frac{28}{15}-ab\)

=> 3a = \(\frac{28}{15}-\frac{2}{5}=\frac{22}{15}\)

=> a = \(\frac{22}{15}:3=\frac{22}{45}\)

Mà a.b = \(\frac{22}{45}.b\)\(\frac{2}{5}\)

=> b = \(\frac{2}{5}:\frac{22}{45}=\frac{9}{11}\)

Vậy 2 phân số cần tìm là \(\frac{22}{45}\)\(\frac{9}{11}\)

Đọc tiếp...
ST CTV 8 tháng 6 2017 lúc 15:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đổi lại cái điều kiện nha (a,b \(\ne\)0)

Đọc tiếp...
Trần Thảo Phương 8 tháng 6 2017 lúc 15:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài này cũng dễ thôi 

Hai phân số đó là \(\frac{22}{45}\)và   \(\frac{9}{11}\)

Bạn có thể tham khảo câu trả lời ở :

https://olm.vn/hoi-dap/question/526200.html

Hoặc : https://olm.vn/hoi-dap/question/157745.html

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 8 giờ trước (20:53)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

quãng đường xe A đi trong 1,5 giờ là 42 x 1,5 = 63 ( km )

quãng đường cả 2 xe cùng đi là 115 - 63 = 52 ( km ) 

tổng vận tốc 2 xe là 42 + 50 = 92 ( km/ h )

thời gian để 2 xe gặp nhau là 52 : 92 = 13/23 ( giờ )

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 19 tháng 3 2018 lúc 12:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

quãng đường xe A đi trong 1,5 giờ là

42 x 1,5 = 63 ( km )

quãng đường cả 2 xe cùng đi là

115 - 63 = 52 ( km )

tổng vận tốc 2 xe là

42 + 50 = 92 ( km/ h )

thời gian để 2 xe gặp nhau là

52 : 92 = 13/23 ( giờ )

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 8 tháng 4 2017 lúc 20:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh chưa biết là : a 

Vì là tam giác cân nên a = 4,5dm hoặc 5,5dm

Th1 : Nếu a = 4,5dm thì chu vi là : 4,5 + 4,5 + 5,5 = 14,5 (dm)

Th2 : Nếu a = 5,5dm thì chu vi là : 5,5 + 4,5 + 5,5 = 15,5 (dm)

Đọc tiếp...
phan trong hung 8 giờ trước (20:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Lê Trần Phương Linh 9 giờ trước (20:03)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Lê Nguyên Hạo 21 tháng 4 2015 lúc 9:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 

Đổi: 10 m = 1000 cm 

       6 m = 600 cm

Chiều rộng của sân khấu trên bản đồ là :

600 : 200 = 3 ( cm )

Chiều dài của sân khấu trên bản đồ là :

1000 : 200 = 5 ( cm )

ĐS: chiều dài : 5 cm

      chiều rộng : 3 cm 

Đọc tiếp...
anime2006 5 tháng 4 2017 lúc 21:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi :10m=1000cm

6m=600cm

Chiều rộng của sân khấu trên bản đồ là:

600:200=3 (cm)

Chiều dài của sân khâu trên bản đồ là :

1000:200=5(cm)

Đ/S:CD:5cm

CR:3cm

Đọc tiếp...
Faded 25 tháng 2 2017 lúc 20:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 10m=1000 cm

      6m=600cm

CR của sân khấu trên bản đồ là :

600:200=3(cm)

CD của sân khấu trên bản đồ là :

1000:200=5(cm)

             Đáp số : CR: 3cm

                          CD:5cm

Đọc tiếp...
Inequalities CTV 23 tháng 5 lúc 14:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xét BĐT phụ: \(\sqrt{84a^2+39ab+54b^2}\ge\frac{207a+147b}{2\sqrt{177}}\left(^∗\right)\)

Thật vậy: \(\left(^∗\right)\Leftrightarrow16623\left(a-b\right)^2\ge0\)*đúng*

Tương tự, ta có: \(\sqrt{84b^2+39bc+54c^2}\ge\frac{207b+147c}{2\sqrt{177}}\)\(\sqrt{84c^2+39ca+54a^2}\ge\frac{207c+147a}{2\sqrt{177}}\)

Cộng theo vế của 3 BĐT trên, ta được: \(\sqrt{84a^2+39ab+54b^2}+\sqrt{84b^2+39bc+54c^2}\)

\(+\sqrt{84c^2+39ca+54a^2}\ge\frac{207\left(a+b+c\right)+147\left(a+b+c\right)}{2\sqrt{177}}=3\sqrt{177}\)

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Châu 4a4 8 giờ trước (21:10)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

k mình nha :3

1,

Tỉ lệ bản đồ1:10 0001:5 0001:20 000
Độ dài thật5km25m2km
Độ dài trên bản đồ50cm5mm1dm
Đọc tiếp...
tranhoangquan 23 tháng 9 2018 lúc 20:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thu yeu ai trong lop

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 5 tháng 4 2017 lúc 17:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.

Tỉ lệ 1:10000

độ dài thật 5km=500000cm

Độ dài trên bản đồ 500000:10000=50cm

Tỉ lệ 1:5000 

Độ dài thật 25m=25000mm

Độ dài trên bản đồ 25000:5000=5 mm

Đô dài thật 2km=200000cm

Độ dài trên bản đồ 200000:20000=10 cm

2. Đổi 12km=1200000

Quãng đường đó dài 

1200000:100000=12 cm

3. Trên bản đồ, chiều dài là

10x200=2000m=200000cm

Trên bản đồ, chiều rộng là

6x200=1200m=120000cm

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 1 tháng 5 2015 lúc 13:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích 4 mặt tường là: (8,5 + 5,3 ) x 2 x 3 = 82,8 (m2)

Diện tích trần nhà là: 8,5 x5,3 = 45,05 (m2)

Vì diện tích các cửa là 8 m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 82,8 + 45,05 - 8 =  119,85 (m2)

       1m vuông hết 4500

nên 131m2  hết 4500 x 119,85 = 539325 đồng

Đọc tiếp...
KWON JI YONG 27 tháng 3 2018 lúc 12:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài 1:   Do đó là tam giác cân

=> Hai góc bên bằng nhau

Mà 1 cạnh dài 25cm

=> Cạnh bên thứ hai cũng dài 25 cm

Mà chu ci tam giác cân bằng:

Cạnh bên +Cạnh bên+Cạnh đáy=62cm

=>25 cm  +  25 cm  +  Cạnh đáy  =  62cm

=> 50cm  +Cạnh đáy  =62 cm

=>Cạnh đáy =62 cm -50cm 

=> Cạnh đáy =12 cm

Vậy cạnh bên 1 có chiều dài là 25cm

       cạnh bên 2 có chiiều dài 25 cm

        cạnh đáy có chiều dài 12 cm


A C B 7 13

Bài 2: a, Do AB = 7 cm 

Mà tam giác ABC cân 

=>BC =7 cm

Mà chu vi tam giác ABC =AB+AC+BC

=7 cm + 13cm + 7 cm

= 27 cm

Vậy chu vi của tam giác ABC là 27 cm

b, Do tam giác ABC cân

=>AB = BC=5 cm

Mà chu ci tam giác ABC = AB +AC+ BC

= 5 cm + 12 cm + 5 cm

= 22 cm

Vậy chu vi tam giác ABC là 22 cm

Tĩck cho mk nha...cảm ơn

Đọc tiếp...
Hồ Trọng Đức 13 tháng 4 lúc 16:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn kwon jf yong sai rồi nha 

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜVυĭ♚ℓà♚ɠì♚??‿✿ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )★ 27 tháng 2 lúc 15:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(2,3.4,5+2,3.2,5+7.7,7\)

\(=2,3.\left(4,5+2,5\right)+7.7,7\)

\(=2,3.7+7.7,7\)

\(=7.\left(2,3+7,7\right)\)

\(=7.10\)

\(=70\)

Đọc tiếp...
Học dốt :)) 9 giờ trước (19:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài làm

   2,3 x 4,5 + 2,3 x 2,5 + 7 x 7,7

= 2,3 x ( 4,5 + 2,5 ) + 7 x 7,7

= 2,3 x 7 + 7 x 7,7

= 7 x ( 2,3 + 7,7 )

= 7 x 10

= 70

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜH๖ۣۜT๛๖ۣۜK⁸‿✿ 15 tháng 4 lúc 20:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2,3 x 4,5 + 2,3 x 2,5 + 7 x 7,7

=2,3 x (4,5+2,5) + 7 x 7,7

=2,3 x 7 + 7 x 7,7

=7 (2,3+7,7)

=7 x 10

=70

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: