Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 3 lúc 22:16

a, 2 chục 8 đơn vị

b, 4 chục 1 đơn vị

c, 5 chục 5 đơn vị

d, 7 chục 0 đơn vị

e, 9 chục 9 đơn vị

26 tháng 3 lúc 22:16

a) Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.

b) Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c) Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.

d) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e) Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

26 tháng 3 2019 lúc 9:40

5 = 1 (câu đầu tiên của đề bài cho)

26 tháng 3 2019 lúc 10:58

5 vẫn bằng 5 thôi!

có j đâu!

-_-

30 tháng 3 2016 lúc 19:33

 bằng 43 bạn nhé

30 tháng 3 2016 lúc 19:35

NẾU 5+5 LÀ BẰNG 11 . 6+6 LÀ BẰNG 13.VẬY HỎI 5+4+6+9+8 LÀ BẰNG MẤY ?

Ta có : 5+5=11.

6+6=13.

5+4+6+9+8=..?

( Vì cứ hai số cộng lại với nhau rồi cộng thêm 1 nữa nên ):

Kết quả là :

5+4+6+9+8=34.

Mình tính ra vậy thôi chứ nếu sai sót gì thì mấy bạn đừng chửi mình nhé.

Đang duyệt....

14 tháng 12 2021 lúc 20:39

Số lượng số là:
(101-1) : 1 +1= 101 (số)
Tổng của dãy số là:
(1 + 101) x 101 :2= 5151
Đ/S
Bạn làm theo công thức là đc nè.
Tình số lượng số: ( số cuối - số đầu) : khoảng cách đều giữa các số + 1
Tổng dãy số: ( số đầu + số cuối) x số lượng số : 2

14 tháng 12 2021 lúc 20:38

dễ 

= 101.(101+1) :2

= 5151

ok 

24 tháng 6 2018 lúc 9:25

Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.

10 tháng 3 2021 lúc 16:47

Số 12 gồm 1 chục và  đơn vị 2 

Số 16 gồm 1 chục và  đơn vị 6

Số 11 gồm 1 chục và  đơn vị 1

Số 10 gồm 1 chục và đơn vị 0

Số 20 gồm 2  chục và 0 đơn vị

4 tháng 3 2018 lúc 16:03

 giờ rưỡi là bằng 4 giờ 30 phút

4 tháng 3 2018 lúc 16:03

Trả lời

4 rưỡi là bằng mấy giờ mấy phút

Trả lời

4 rưỡi= 4 giờ 30 phút

~Hok tốt~

10 tháng 8 2017 lúc 9:49

x=51 nha

10 tháng 8 2017 lúc 9:49

x = 51

tk mình nhaa

Trả  lời

5=2+3=1+4

Học tốt

9 tháng 6 2019 lúc 13:15

Nếu 1=5

2=10

3=15

4=20

Vậy 5=25

17 tháng 8 2015 lúc 11:04

Cả hai bạn có:

10 + 5 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông hoa

17 tháng 8 2015 lúc 11:06

hai ban co so bong hoa la.

10+5=15[bong] 

dap so ;15 bong hoa